Blog Archives

Физически лица към 26-06-2013

“„АДАКОМ ИНОВАЦИОННИ МРЕЖОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО” с фирма „АНТАКОМ” АД, със седалище и адрес на управление: Република Гърция, гр. Атина 10442, Креонтос 25, регистрирано в регистъра на акционерните дружества с регистрационен номер 43683/01/В/99/163(2004)” “„АНОВА ХОЛДИНГС АД панамска компания регистрирана с

Tagged with: , ,
Posted in физически лица българия
In Archive