Blog Archives

Списък физически лица в България към 24-06-2013

Списък физически лица в България към 24-06-2013 “ХЕККИНГ ХОЛДИНГ БВ, РЕГ. В ХОЛАНДИЯ (ЕС)” “ХЕЛИАН ИНДУСТРИАЛ ИНВЕСТМЪНТС Б.В.РОТЕРДАМ” “ХЕЛИАН ИНДУСТРИАЛ ИНВЕСТМЪНТ Б.В.” “ХЕЛИАН КОМОДИТИС Б.В.” “ХЕРМЕС ДЕНТАЛ ХОЛДИНГ АД, вписано в Търговския регистър на Кантона Цуг под фирмен № CH-170.3.034.224-4″

Tagged with: , , ,
Posted in физически лица българия

Списък физически лица в България към 25-06-2013

Списък физически лица в България към 25-06-2013 “Мирослав Танчев, гражд. на Австрия, роден на 20.10.1972г. в София” “Мирослав Танчев, гражд. на Австрия, роден на 20.10.1972г. в София, България” “Монди Пекиджинг Пейпър Б.В.” “Морнинг глорис инвестмънтс лимитид ООД; Търговския съд в

Tagged with:
Posted in физически лица българия

Списък физически лица в България към 27-06-2013

Списък физически лица в България към 27-06-2013 “ЕНГО СЕРВИС ООД, Острава, Забржех, ул. “Хулвацка” 2018/4, п.к. 700 30, рег. номер 258 58157, вписано в Търговския регистър, воден от районен съд, гр. острава, раздел С, партида 22475″ “ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Tagged with: , , ,
Posted in физически лица българия

Физически лица към 26-06-2013

“„АДАКОМ ИНОВАЦИОННИ МРЕЖОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО” с фирма „АНТАКОМ” АД, със седалище и адрес на управление: Република Гърция, гр. Атина 10442, Креонтос 25, регистрирано в регистъра на акционерните дружества с регистрационен номер 43683/01/В/99/163(2004)” “„АНОВА ХОЛДИНГС АД панамска компания регистрирана с

Tagged with: , ,
Posted in физически лица българия
In Archive