Физически лица към 26-06-2013

“„АДАКОМ ИНОВАЦИОННИ МРЕЖОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО” с фирма „АНТАКОМ” АД, със седалище и адрес на управление: Република Гърция, гр. Атина 10442, Креонтос 25, регистрирано в регистъра на акционерните дружества с регистрационен номер 43683/01/В/99/163(2004)”
“„АНОВА ХОЛДИНГС АД панамска компания регистрирана с фиш 740266, документ 2001486 в Панама”
“„АстраЗенека Континент” Б.В.”
“„Б & И АГЕНЦИ” ООД”
“„Ван Хилс Транспорт“ Б.В”
“„В-С Баубетреунгс гезелшафт” ООД”
“„ГрандВижън Ийстърн Юръп” Б.В.”
“„ДИГИТАЛУС БЕХЕЕР Б.В.””
“„ДИР Дивелъпмънтс” Б.В.”
“„ЕПАУЛЕТ ФИНАНС” С.А. (EPAULETTE FINANCE S.A.) БВО”
“„ЕС&А” ООД („ES&A” S.R.L.), със седалище в Борго Маджоре (Република Сан Марино), ул. „XXVIII Юли” № 212, икономически оперативен код SM22920, вписана в регистъра на дружествата под № 6052, в Граждански и наказателен съд и комисариат в Република Сан Марино”
“„Имърджинг Юръп Рефриджерейшън анд Сървисис (ЕЕРС)” Б.В.”
“„КАТОНАЙД“ S.A.”
“„КУВЕЙТ ПЕТРОЛЕУМ ЮРЪП” Б.В.”
“„МАЙКЪЛ М. ЦОНТОС” AД /MICHAEL M. TSONTOS SA, рег. № 36106/73/В/96/17″
“„Медикавър Инвестмънтс” Б.В.”
“„РОДЕЛ” АД, Италия, със седалище в Италия, гр.Бреша, ул. “А.Моро” №10, номер 01243080171″
“„Рила Дивелъпмънтс” Б.В.”
“„СИМЕСТ” АД, ИТАЛИЯ, със седалище в гр. Рим, бул. “Виктор Емануил II” №323, н.04102891001″
“„Санома Мегазинс Интернешънъл” Б.В.”
“„Санома Медиа Русия&СЕЕ” Б.В.”
“„Сваровски (Юръп) Холдинг“ Б.В”
“„ТЕКТОНА ТРЕЙД” АД, регистрирано в ТР на Кантон Цуг под № СН-170.3.030.386-4/14.02.2007г.”
“„Тартар Бридж Холдинг” Б.В.”
“„Тейк Файв Интернешънъл“ С.А., анонимно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великото Херцогство Люксембург, вписано в Търговския регистър на Великото Херцогство Люксембург под фирмен № B 176310 от 04.04.2013г”
“„ТAЛЛГРУП” Б.В.”
“„Уайс Холдинг“ С.Р.Л., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република Италия, регистрирано в Търговската камара на гр. Милано на 01.02.2013г., с данъчен номер и номер на вписване в регистъра 08120260966″
“„ФАЗЕ ИНДЖИНЕРИНГ” АД (“FASE ENGINEERING” ) със седалище в гр. Форли` (Италия), П.К. 47121, ул. „Бенини № 45, с данъчен номер и номер на вписване в регистъра на търговските дружества на Форли`-Чезена 02708390402, Р.E.A. 286009″
“„ФАЗЕ ИНДЖИНЕРИНГ” ООД (“FASE ENGINEERING” S.R.L.) със седалище в гр. Форли` (Италия), П.К. 47121, ул. „Бенини № 45, с данъчен номер и номер на вписване в регистъра на търговските дружества на Форли`-Чезена 02708390402, Р.E.A. 286009″
“„Фонд за съдействие развитието на науката, иновациите и технологиите” (Некомерческой органзиции с наименование „Фонд содействия развитию науки, инноваций и технологий”, регистрирано в министерството на правосъдието на Руската федерация с отчетен № 5014010049 и с регистрация във федералната данъчна служба на Руската Федерация ИНН/КПП: 5040097774/504001001, ОГРН 1105000000874″
“„ХР.КАРАОЛИС КОНТРАКТОРС-ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТЕД” регистрирано в Кипър под регистрационен №12543 на 16.06.1979г. със седалище и адрес на управление Кипър, гр.Лимасол, бул.”Темис Тауър” ет.5, ъгъл на ул.”Олимпион” и „Канингос””
““Грийн Бърд Инвестмънтс” Б.В.”
““Евромедик Интернешанъл” Б.В.,Нидерландия, вписано в Търговския регистър на Холандска търговска камара”
““Израел Тиатърс Риъл Истейт“ Б.В.”
““ЙЕЛОУ БУК ХОЛДИНГС“ Б.В.”
““НЮВКЕРК РИАЛ ИСТЕЙТ” Б.В”
““РОМЕНС – ПРОИЗВОДСТВО НА ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТУРА” Б.В.”
““ШМИЦ” ГмбХ, Германия, вписано в търг. регистър на Окръжен Съд Щайнфурт – № HRB 1011″
““Юромедик Интернешънъл” Б.В.”
““Avant Investment” S.A”
“«ТЦС ЕМЕА» Г.м.б.Х. (ООД)”
“АББ ХОЛДИНГС Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“АББ ХОЛДИНГС Б. В., АМСТЕРДАМ, ХОЛАНДИЯ”
“АВДУЛАХ ТАИЧ, македонски гражданин, роден на 15.04.1978 г. в гр. Прилеп, Македония”
“АВЕК НЕДЕРЛАН Б.В.”
“АВТОКЪЩА ДОНГЕK Б.В.”
“АГИЛЕ ФАРМА Б.В.”
“АГРИФЪРМ КО – ПРОДЪКТС Б.В.”
“АГРОДАНУБИО ООД, ИСПАНИЯ, №В-91587303″
“АДВАЙС ДЕЙТА С.р.л., вписано в Търговския и фирмен регистър под идентификационен № 530 913 813 ТФР Кан, номер на управление № 2011 В 00262″
“АДЕЛСОН Б.В.”
“АДИФЕ ХАСАН КАДИР В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“АЙКЪН ХОЛДИНКС,РЕГ. № 282813 В РЕГИСТЪРА НА ДРУЖЕСТВАТА НА ИРЛАНДИЯ”
“АЙНКАУФС-ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ Г.м.б.Х. унд Ко КГ ГЕРМАНИЯ”
“АЙНКАУФС-ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ Г.м.б.Х. унд Ко КГ”
“АЙТИ ЕМТИ ЛИМИТИД, регистрано в Никозия”
“АЙ О ЕЛ ИНВЕСТМЪНТС Б. В.”
“АЙ ТИ СОФИЯ 2007 Б.В.”
“АКТАВИС ХОЛДИНГ Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“АЛАЙД ДОМЕК СПИРИТС&УАЙН (ЮРЪП) Б.В.”
“АЛБЪРТ В. ДОРОФЕЕВ”
“АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ИВАНЧЕВ с ЕГН 8010176500 и ДИМИТЪР СТОЙКОВ ИВАНЧЕВ с ЕГН 4308046500 – 3 (три) дяла, всеки по 100 (сто) лева, на обща стойност 300 (триста) лева в съсобственост при равни квоти от по ? (една втора) идеална част за всеки един от тях, като на основание чл.132 ТЗ съсобствениците определят представителството на пред дружеството да се осъществява от АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ИВАНЧЕВ”
“АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ТОМОВ,ПРЕДСТАВИТЕЛ ГРУПА Б”
“АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ – р.д. 700414 и ПАВЛОВА СВЕТЛАНА в съсобственост”
“АЛЕСАНДРО БУЗОНИ, РОДЕН 09.04.1944г. В ГРАД ВИНЧИЯ , ИТАЛИЯ”
“АЛЕСАНДРО МАНДОЛЕЗИ-дата на ражадане -860321,ЕЛЕНА МАНДОЛЕЗИ – дата на раждане. 880221 и ОРИЕЛА ПИЦИКЕЛИ дата на раждане 560222 в общ дял 1350″
“АЛЕСИО ТОРОНИ, роден в Чивитавекия”
“АЛСТОМ Н.В- ХОЛАНДИЯ”
“АЛСТОМ ПАУЪР Н. В.- ХОЛАНДИЯ”
“АЛСТОМ – Н.В. ХОЛАНДИЯ”
“АЛТЕРА Б.В. /ЕООД/ – НИДЕРЛАНДИЯ”
“АЛУМАН А.В.Е.Е.”
“АЛФА МЕНИДЖМЪНТ Г.м.б.Х.”
“АЛФРЕД С. ТЬОПФЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ НИДЕРЛАНДС Б.В”
“АМВИС ЕЛЛАС АД идентификационен № 23464/04/В/91/185/05″
“АМДЖЕН УЪРЛДУАЙЛД ХОЛДИНГС Б.В”
“АМИ СЕМИКАНДАКТЪР НЕДЕРЛАНДС Б.В.,Амстердам,Нидерландия”
“АМСТ ХОЛДИНГ Б.В.”
“АНАРКО Б.В.”
“АНГЕЛИНА МАРИНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 4201263990 и БОГДАНА МАРИНОВА ПЕЕВА – в съсобственост 1 дял”
“АНГЕЛО МАРИО Б КАЛЕНС”
“АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, ЕГН 5209118520;обл.Хасково , гр.Любимец, ул. В.Друмев № 6, ПЕТЪР ПЕНЧЕВ ПЕТРОВ”
“АНДАНТЕ ЮРЪП РИЪЛ ЕСТЕЙТ/ старо наименование – АР СИ БИ ЕС ИНВЕСТ Б.В./”
“АНДРЕАС ФИЛЛ, роден на 27.05.1975 в гр. Инсбрук, гражданин на Република Австрия, паспорт № P 2460105, издаден на 02.01.2008, от БХ Фелдкирх, валиден до 01.01.2018, адрес: ул. Дрьошищрасе 15, гр. Тризен, пощенски код 9495, Княжество Лихтенщайн”
“АНЖЕЛ ЛЕОН, С КАРТА НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩ В РБ ЧУЖДЕНЕЦ No 712149427/21.07.2006 Г. ОТ МВР – СОФИЯ”
“АННА ЙОРДАНОВА ГЕНОВСКА с ЕГН-7209186410 и МАРТИНАСЛАВЧЕВ ГЕНОВСКИ с ЕГН7208016826притежават в общ дял”
“АННА МАРИА ВАЛБУРГА ДЕ РОССИ, родена на 03.08.1966 година в Тюбинген, гражданин на Република Германия”
“АННА МАРИА ВАЛБУРГА ДЕ РОССИ, родена на 03.08.1966 година в Тюбинген, гражданин на Република Германия, паспорт №6856652066, издаден на 22.02.2002 от Щадт Констанц, валиден до 21.02.2012, адрес: ул. Дрьошищрасе 15, гр. Тризен, пощенски код 9495, Княжество Лихтенщайн”
“АННИ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА – Главен счетоводител, с право на подпис Б”
“АНОНИМНО АД Т.И.Б. ТАУРУС ИНШУРАНС БРОКЕРС-АС”
“АНТОНИО РОСИ роден в Салерно (СА), Италия”
“АНТОНИО РОСИ, роден в Салерно (СА)”
“АНТОНИО РОСИ, роден в Салерно (СА),”
“АПАТРТАМЕНТ 43 ХОЛДИНГ B.V , РЕГИСТРИРАНО В ХОЛАНДИЯ”
“АПТРАН СОФТУЕР ИНКОРПОРЕЙТИД – САЩ,РЕГ.В ЩАТА Делауер под № 3701673/2003г.”
“АРЕНБОРГ ИНВЕСТМЪНТС Б.В.”
“АРЕН ВАН ДАМ Б.В.”
“АСАФ ФАРМАСОЙТИШЕ ОНДЕРНЕМИНГ Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“АСМ 99″ ЕООД, ЕИК 121662499 И “А.Д.А.” ЕООД, ЕИК 130444574 В СЪСОБСТВЕНОСТ 5 ДЯЛА”
“АСТЕЛАС Б.В.”
“АСФАЛТИКА ЗАРИС А.Б.Е.Т.Е.”
“АТАНАС РУСЕВ – ГРАЖДАНИН НА ЧЕШКА РЕПУБЛИКА, РОДЕН В С. МЕЛНИЦА”
“АТЛАС ЕСТЕЙТС ИНВЕСТМЪНТ Б.В. Холандия”
“АТЛАС ИСТЕЙТС ИНВЕСТМЪНТ Б.В.”
“АТЛАС КОПКО ИНТЕРНАЦИОНААЛ Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“АТЛАС КОПКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В. ХОЛАНДИЯ”
“АТОС ИНТЕРНЕЙШЪНАЛ Б.В”
“АУДЕНАЕРДЕ ХОЛДИНГ Б.В.”
“АУРО АРМАТУРЕН УНД РООРХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х.,АВСТРИЯ”
“АФИ ЮРЪП Н.В”
“АФИ ЮРЪП Н.В.”
“АФИ ЮРЪП Н.В.,АМСТЕРДАМ,ХОЛАНДИЯ”
“АФИ ЮРЪП Н.В., Идентификация 34218161″
“АФИ ЮРЪП Н.В., /ХОЛАНДИЯ/”
“АФ ФИДУЧАРИЯ СА, със седалище в Лагуно-6900, адрес Корсо Елвеция 23, представлявано от Джузепе Волпи, гражданин на Швейцария, роден на 22.05.1955 г.”
“АХМЕА Б. В.”
“АХМЕТ СЮЛЕЙМАН АРИФ В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“Ааре-Тесин Лтд.Фор Електрисити /Ател/ рег.в Швейцария”
“Ааре-Тесин Лтд.Фор Електристи /Ател/ рег.в Швейцария”
“Агрифърм Ко-Продъктс Б.В.”
“Айнкауфс-Център Пловдив Г.м.б.Х. унд Ко КГ”
“Айрън Инвестмънтс Б.В.”
“Ай – СМАРТ СОЛЮШЪНС Б.В., Холандия, регистрирано под № 24165053 в Търг. регистър към Търговско-промишлена палата в Ротердам”
“Ай 3 Интернешънъл (Холандия) Б.В.”
“Аксел Оливер Бернард Коудрон, роден на 12.06.1964 г. в гр. Антверпен”
“Актавис А/С (Actavis A/S), Рег.№ 25361822″
“Актавис Б.В. (Actavis B.V.) Рег.№ 32030582″
“Актавис Б.В. (Actavis B.V.), Рег.№ 32030582″
“Актавис Дъч Холдинг Б.В. (Actavis Dutch Holding B.V.) Рег.№ 27290383″
“Актавис Дъч Холдинг Б.В. (Actavis Dutch Holding B.V.), Рег.№ 27290383″
“Актавис Нордик А/С (Actavis Nordic A/S), Рег.№ 17557742″
“Актавис Холдинг Б.В. (Actavis Holding B.V.) Рег.№ 27197589″
“Актавис Холдинг Б.В. (Actavis Holding B.V.), Рег.№ 27197589″
“Актавис Холдинг НВЕ Б.В. (Actavis Holding NWE B.V.) Рег.№ 27290380″
“Актавис Холдинг НВЕ Б.В. (Actavis Holding NWE B.V.), Рег.№ 27290380″
“Актавис Холдинг СЕЕ Б.В. (Actavis Holding CEE B.V.) Рег.№ 27290385″
“Актавис Холдинг СЕЕ Б.В. (Actavis Holding CEE B.V.), Рег.№ 27290385″
“Алесандро Факини, роден в гр. Сесто Фиорентино (ФИ)”
“Алфа Конструкт Комм В.”
“Анка Андриопулос, жив.в АВСТРИЯ, ВИЕНА, л.п.с. В№0710179/90″
“Аргон Акуизишън Дет С.а.р.л. (Argon Acquisition Debt S.a r.l.) Рег.№ B-152943″
“Аргон Акуизишън Дет С.а.р.л. (Argon Acquisition Debt S.a r.l.), Рег.№ B-152943″
“Аргон Акуизишън С.а.р.л. (Argon Acquisition S.a r.l.) Рег.№ B-152939″
“Аргон Акуизишън С.а.р.л. (Argon Acquisition S.a r.l.), Рег.№ B-152939″
“Аргон Икуити С.а.р.л. (Argon Equity S.a r.l.) Рег.№ B-152924″
“Аргон Икуити С.а.р.л. (Argon Equity S.a r.l.), Рег.№ B-152924″
“Аргон Ню С.а.р.л. (Argon New S.a r.l.) Рег.№ B-152925″
“Аргон Ню С.а.р.л. (Argon New S.a r.l.), Рег.№ B-152925″
“Аргон ПИК С.а.р.л. (Argon PIK S.a r.l.) Рег.№ B-152928″
“Аргон ПИК С.а.р.л. (Argon PIK S.a r.l.), Рег.№ B-152928″
“Аргон Холд С.а.р.л. (Argon Hold S.a r.l.) Рег.№ B-152938″
“Аргон Холд С.а.р.л. (Argon Hold S.a r.l.), Рег.№ B-152938″
“АрселорМитал Дистрибюшън Солюшънс C.A”
“Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители в България”
“Астелас Б.В.”
“Атос Интернешънъл Б.В.”
“Аутомобиле Груп Б.В.”
“Ауто Кели а.с., вписано в търговския регистър на съда в Прага под дружествен No. 16801, идентификационен No. 247 87 426″
“Ахмеа Б.В.”
“А ЕНД Ф ЕЛЕКТРОКУИП ЛИМИТЕД (A & F ELEKTROQUIP LIMITED)”
“А.Б.Д.И.ФИНАНС ООД, РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ”
“А.Б.С.”
“А.В.М. СЕРВЕИС Д’ ЕНХИНИЕРИЯ И КОНСУЛТИНГ ООД”
“А.В. ДИГАЛАКИС А.Е.Е., Гърция”
“А.И.Б.А. КОМПАНИ АД”
“А.Р.А.Б. БОНУС ООД”
“А.С.В.ИНВЕРСОРЕС ООД, ИСПАНИЯ”
“А.С.В. ИНВЕРСОРЕС ООД”
“А.Х.К.БЕХЕЕР Б.В.”
“А.Х.К. БЕХЕЕР Б.В.”
“А. ВЕРВЕЙ Б. В.”
“БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА АГ, регистрирано в Районен съд – Шерлотенбург”
“БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ С.А.Р.Л. – ЛЮКСЕМБУРГ, РЕГ. № В 117462″
“БАЛОТА Б.В.”
“БАМП ХОЛДИНГС ЛТД., РЕГ. В БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ С РЕГ.НО 14О1557″
“БАМП ХОЛДИНГС ЛТД., РЕГ. В БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ С РЕГ. НО 1401557″
“БАНКА ПИРЕОС АД, ГЪРЦИЯ, РЕГ. №6065/06/В/86/04″
“БАНКА ПИРЕОС АД, РЕГ.№6065/06/В/86/04″
“БАНК АУСТРИА КРЕДОТАНЩАЛТ АГ-рег. в ТЪРГОВСКИ СЪД ВИЕНА ПОД НОНЕР 150714р”
“БАНК АУСТРИЯ КРЕДИТАНЩАЛТ АГ. АВСТРИЯ – FN150714p ; РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТЕРАЙХ АГ,АВСТРИЯ – FN58882 t ; РАЙФАЙЗЕНБАНК 3РТ, УНГАРИЯ ; ИНГ БАНК Н.В.,НИДЕРЛАНДИЯ – 33031431 ; ИНГ БАНК Н.В. КЛОН СОФИЯ – 831553811 ; ЕСТЕ БАНК ДЕР ОСТЕРАЙХИЩЕН ШПАРКАСЕН АГ,ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – FN33029 m ; ИНГ БАНК ПЛС, УНГАРИЯ – Cg01-10041684″
“БАРКЛЕЙС РИЪЛ ИСТЕЙТ ХОЛДИНГС Б.В – ХОЛАНДИЯ”
“БАРКЛЕЙС РИЪЛ ИСТЕЙТ ХОЛДИНГС Б.В. – Холандия”
“БАРКЛЕЙС РИЪЛ ИСТЕЙТ ХОЛДИНГС Б.В.”
“БАРКЛЕЙС РИЪЛ ИСТЕЙТ ХОЛДИНГ Б.В. , ХОЛАНДИЯ”
“БАРКЛЕЙС РИЪЛ ИСТЕЙТ ХОЛДИНГ Б.В.”
“БАУЕР ТИФБАУПЛАНУНГ ГМБХ, вписано в търговския регистър на гр.Хемниц под № 12615″
“БАУТЕХ – Дружество за консултации, планиране и извършване на строителни работи” ООД, ГЕРМАНИЯ, вписано в търговския регистър на първоинстанционния съд в гр.Бургдорф под № НР В 2048/1990 г.”
“БГ АУТОЛИЙЗ ХОЛДИНГ Б.В.”
“БГ ЕНЕРДЖИ ЛИМИТЕД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Белиз”
“БЕЛЕР ТРЕЙДИНГ ЛТД., УЧРЕДЕНО В РЕПУБЛИКА СЕЙШЕЛИ”
“БЕРГЕРОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, вписано под № НЕ 219738 М-во на индустрията и туризма в Никозия, Кипър”
“БЕРТОЦИ ПИЕР ПАОЛО, роден в Баньолo ин Пиано (РЕ)”
“БЕСТ ОФЪРС Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“БЕХЕР-ЕН БЕЛЕГИНГСМАТСХАПЕЙ ТРУПАРУ Б.В.”
“БЕЦЕДЕФ БЕХЕЕР Б.В., НИДЕРЛАНДИЯ”
“БИБ БУЛГАРИЕН ИМОБИЛИЕН БЕТАЙЛИГУНГС Гес.м.б.Х.”
“БИБ Булгариен Иммобилиенбетайлигугнгз ГЕС.М.Б.Х.”
“БИБ Булгариен Иммобилиенбетайлигунгз Гез.М.б.Х.”
“БИБ Булгариен Имобилиенбетайлигунгс Гес.м.б.Х.”
“БИБ Булгариен Имобилиен Бетайлигунгс Гес.м.б.Х.”
“БИБ Булгариен Имобилиен Бетайлигунгс Гес.м.б.Х.,”
“БИОЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ ГМБХ – АВСТРИЯ,РЕГ.№ FN 270504а в Австрийския търговски регистър”
“БИТ МЕТАЛС Б.В.”
“БИТ ФОНДЕЛ Б.В. , КРАЛСТВО ХОЛАНДИЯ”
“БИТ ФОНДЕЛ Б.В.”
“БИ ВИ СИ ПРОПЪРТИ ХОЛДИНГ Б.В,”
“БИ ВИ СИ ПРОПЪРТИ ХОЛДИНГ Б.В.”
“БИ ВИ СИ ПРОПЪРТИ ХОЛДИНГ Б.В., партида номер 34237449″
“БИ ВИ СИ ПРОПЪРТИ ХОЛДИНГ Б.В., партида номер 34237449,”
“БИ ВИ СИ ПРОПЪРТИ Холдинг Б.В.”
“БЛЕК СИЙ ПРОПЪРТИ ФОНД ЛИМИТЕД о-в ДЖЪРСИ”
“БЛЕК СИЙ ПРОПЪРТИ ФОНД ЛИМИТЕД, о-в ДЖЪРСИ”
“БЛУКРЕСТ МЕРКАНТАЙЛ III Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“БОГНЕР ЕДЕЛЩАЛ ГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х.”
“БОЖИДАР ПЕТРОВ БОЖКОВ, апорта в съсобственост”
“БОЙКО ЙОРДАНОВ ПЕНЕВ А И Б ГРУП ЕООД”
“БОРИСОВ ХОЛДИНГ Б.В. – ХОЛАНДИЯ”
“БОРИС ПРЕТРОВ ЦВЕТАНОВ, ЕГН 2805053428 и ЕЛЕНА ПЕТРОВА МИРЧЕВА в съсобственост 1дял – 10лв.”
“БОРОВЕЦ ИНВЕСТ Б.В. ХОЛАНДИЯ ГР.АМСТЕРДАМ Ф.Д. 3426209082006″
“БОС БЕХЕЕР Б.В.”
“БОЯНА С.В. ХОЛАНДИЯ”
“БОЯНА С.В.”
“БРЕННЕР ЕНД КЪМПАНИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ, регистрирано по дело № ФН287763 г. от 2007 г. в Търговския регистър на Виена, Австрия”
“БРИНК МЕТЪР КОНТРОЛ СЪРВИСИС Б.В.”
“БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЮРЪП (ХОЛАНДИЯ) Б.В.”
“БРУКФИЙЛД ФАКТОРИНГ ИНТЕНЕШЪНЪЛ ЛТД РЕГ. В РЕП. СЕЙШЕЛИ, РЕГ№008756″
“БСПФ \ПРОПЪРТИ 2\ ЛИМИТИД – О-В ДЖЪРСИ”
“БУКИНГ КОМ Б.В.”
“БУКИНГ. КОМ Б.В.”
“БУЛГАРИШЕС БУХ Г.М.Б.Х. АВСТРИЯ”
“БУЛДЕВ Б.В. – ХОЛАНДИЯ”
“БУЛТЕЛ КЕЙБЪЛ III ХОЛДИНГ Б.В.”
“БУРОПО Кемикалс Интернешънъл Б.В.”
“БЪЛГАРИЯ И РУМЕНИА ГРОУТ ФЪНД ХОЛДИНГС Б.В, ХОЛАНДИЯ”
“Байер Глобъл Инвестмънтс Б.В. (Bayer Global Invetsments B.V.), 3641 РТ Мийдрехт, Енегривег 1, Холандия”
“Байер Фарма Инвестмънтс Б.В., ул. Енергивег 1, 3641 RT Мейдрехт, Нидерландия”
“Байер Фарма Инвестмънтс Б.В., ул. Енергивег 1, 3641 RT Мейдрехт, Нидерландия, вписано под номер 51490870 в Търговския Регистър на Нидерландската Търговска Камара”
“Бакстер Холдинг Б.В.”
“БалТръст Б.В.”
“Балота Б.В.”
“Бал Тръст Б.В.”
“Банко Билбао Биская Архентария С.A.”
“Банк ъф Ню Йорк Мелън, клон Лондон, рег. в Регистъра на дружествата с № FC005522″
“Барт Дюрсема Бехеер Б.В.”
“Белехингсмаатсхапей Ноорд-Недерланд Бехеер Б.В.”
“Би Ви Си Пропърти Холдинг Б.В.”
“Бонда Бехеер Лайден Б.В. (Bonda Beheer Leiden B.V.)”
“Бонда Бехер Лайден Б.В.”
“Ботълинг Холдингс (Люксембург) s.a.r.l., рег. номер B-78351″
“Б НАВИ СПА”
“Б & А КОНСТРУКЦИИ, РУМЪНИЯ”
“Б – ФОРМ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД, КИПЪР”
“Б-Д АГРИ АД, Дания”
“Б-Д ИНВЕСТ А/С, ОБЩИНА ФАВРСКОВ”
“Б-ПРОЦЕС СА – ФРАНЦИЯ”
“Б-ПРОЦЕС СА,ФРАНЦИЯ”
“Б.А.Д. ООД”
“Б.А.Д. ООД, ГЕРМАНИЯ”
“Б.БРАУН АВИТУМ АВСТРИЯ”
“Б.БРАУН АВИТУМ АГ”
“Б.Г. ПРО ФАРМАЦИЯ ЛИМИТЕД”
“Б.М.С.А.Р.Л. БОГОСЯН МЕНИДЖМЪНТ & ЕНДЖИНИЙРИНГ ; ВАХАН КЕВОРК БОГОСЯН”
“Б.С.Б. ООД”
“Б. ЗВАНЕПОЛ БЕХЕЕР Б.В.”
“ВАДИМПЕКС Хенделсгез. м.б.Х.”
“ВАДИМПЕКС Хенделсгез. м.б.Х.,”
“ВАЛЕРИЙ В АСИЛЬОВИЧ ГАЛАН”
“ВАЛМАРК, А.С. (WALMARK, A.S.)”
“ВАЛМОРИ РИНО, роден в Кастелветро Ди Модена (МО)”
“ВАН ДЕР КОЛК БЕХЕЕР Б.В.”
“ВАРТА БАТЕРИ ГЕЗ.М.Б.Х.”
“ВАССАРАС Х.& А.- А.В.Е.Е. ОБЛЕКЛА, Р. ГЪРЦИЯ”
“ВАТЕР ФОНДС БУЛГАРИЙЕ Б.В”
“ВБХ ХОЛДИНГ АГ, вписано в търговския регистър на районен съд на гр. Щутгард, Германия, под № HRB 203096″
“ВВГХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ РИЪЛ ИСТЕЙТ ХОЛДИНГ Б.В.”
“ВГАХ ГмбХ, Маркт Швабен, обл. Еберсберг, Германия, вписан в регистър В, №158281″
“ВДФ Фючър Сеутикалс Инк., дружество регистрирано в САЩ”
“ВЕЛДЕ ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х – АВСТРИЯ”
“ВЕЛДЕ ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х.”
“ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА КИРЯКОВА В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“ВЕНЕТКА ГЕОРГИЕВА БОЖКОВА,апорта в съсобственост”
“ВЕНЦИСЛАВ БОЖИДАРОВ ДЮЛГЕРСКИ и ПЛАМЕН БОЖИДАРОВ ДЮЛГЕРСКИ притежават в съсобственост 1 дял”
“ВЕРДЕР ХОЛДИНГ Б.В.”
“ВЕСЕЛА ДЯКОВА АКАБАЛИЕВА, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ БАЛАНОВ, ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА КОСТАДИНОВА в съсобственост 2 дяла по 100 лв.”
“ВЕСТ ЛБ АГ, КЛОН ЛОНДОН -BR001899 ; ИНГ БАНК,ЗРТ,УНГАРИЯ -10-041684 ;ИНГ БАНК Н.В.,КЛОН СОФИЯ- 831553811; АВЕНЮ ЮРЪП ИНВЕСТМЪНТ Л.П.,САЩ ; ДЦЕМФ МЕЦАНИН ХОЛДИНГС Б.В.,НИДЕРЛАНДИЯ – 34265372 ; ИНГ БАНК Н.Р.,НИДЕРЛАНДИЯ -33031431 ;ИНГ БАНК Н.В.,НИДЕРЛАНДИЯ-33031431 ; ВЕСТ ЛБ АГ, КЛОН ЛОНДОН-BR001899 ;ИНГ БАНК ЗРТ,УНГАРИЯ -Сg01-10-041684 ;СИТИБАНК ЗРТ,УНГАРИЯ- Сg01-10-041029 ; ИНГ БАНК Н.В.КЛОН СОФИЯ -831553811 ; ШЕЙН СПЕШЪЛ СИТЮЕЙШЪН ФЪНД Л.П., КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ ;ХСГ НОРД БАНК АГ КЛОН КОПЕНХАГЕН, ДАНИЯ ;”
“ВИЛИ БЕТЦ ГЕТЕРФЕРНФЕРКЕЕР ГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х., АВСТРИЯ, фирмен номер FN 38392″
“ВИЛИ БЕТЦ ГЮТЕРФЕРНФЕРКЕЕР ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х, АВСТРИЯ”
“ВИЛИ БЕТЦ ГЮТЕРФЕРНФЕРКЕЕР ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х.”
“ВИЛИ БЕТЦ ГЮТЕРФЕРНФЕРКЕЕР ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х., FN 39392″
“ВИЛИ БЕТЦ ГЮТЕРФЕРНФЕРКЕЕР ГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х., Австрия”
“ВИМАР ИНВЕСТМЪНС НИДЕРЛАНДИЯ Б.В.”
“ВИМАР ИНВЕСТМЪНТС НИДЕРЛАНДИЯ Б.В”
“ВИМАР ИНВЕСТМЪНТС НИДЕРЛАНДИЯ Б.В.”
“ВИМАР ИНВЕСТМЪНТС НИДЕРЛАНДИЯ Б. В.”
“ВИНДФИН Б.В.”
“ВИНК Интернет & Комюникейшънс Б.В.”
“ВИОЛЕТА ХРИСТОВА КОСТОВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“ВИТА ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТЕД, вписано в Търговския регистър под No 00472253″
“ВИ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГС Б.В.”
“ВИ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГС Б.В., АМСТЕРДАМ”
“ВИ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГС Б.В., АМСТЕРДАМ, №34.264.047″
“ВИ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГС Б. В.”
“ВЛАДИМИР БОГОМИЛОВ ЛЮБИКОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ, ЕГН 7103297007 – в съсобственост”
“ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ ДАНЧЕВ и АТАНАС ЯНКОВ КОРЕНЧЕВ притежават в съсобственост 1 дружествен дял”
“ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ – ГРУПА НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ “Б”"
“ВЛАДИМИР МАРКОВИЧ ТРИЛИССКИЙ, СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЗАИКИН, ЮРИИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛИСЕЦКИЙ – В СЪСОБСТВЕНОСТ, държава: УКРАЙНА, 18900 лв.”
“ВЛАДИМИР МАРКОВИЧ ТРИЛИССКИЙ, СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЗАИКИН, ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛИСЕЦКИЙ – В СЪСОБСТВЕНОСТ”
“ВЛАДИМИР МАРКОВИЧ ТРИЛИССКИЙ, СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЗАНКИН, ЮРИИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛИСЕЦКИЙ – В СЪСОБСТВЕНОСТ”
“ВЛАДИМИР ТРИЛИССКИЙ, СЕРГЕЙ ЗАИКИН И ЮРИЙ ЛИСЕЦКИЙ – В СЪСОБСТВЕНОСТ”
“ВЛАЕКО Н.В.”
“ВМЕИ “В.И.ЛЕНИН”"
“ВОЛКЕР СТЕВИН РЕЙЛ & ТРАФИК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“ВОПФИНГЕР БЕТАЙЛИГУНГС ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х.”
“ВРИПАК ХОЛДИНГ Б.В”
“ВСИЧКИ ДЛЪЖНИЦИ / ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛИ И ГАРАНТИ / , КАКТО Е ОПРЕДЕЛЕНО В ЧЛ.1.1 / ДЕФИНИЦИИ/ ОТ ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ”
“ВСИЧКИ ДЛЪЖНИЦИ(ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛИ И ГАРАНТИ),КАКТО Е ОПРЕДЕЛЕНО В ЧЛ.1.1(ДЕФИНИЦИИ)ОТ ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ”
“ВТК ХОЛДИНГ ХОЛАНДИЯ Н.В.”
“ВЪРЧУАЛ АФЕЪРС ИНТЕРНЕШЪНЪНЪЛ Б.В. , ХОЛАНДИЯ,АМСТЕРДАМ”
“Валери Русев Атанасов, Карл Гьот, гражд. на Австрия, роден 08.08.1971г. в Нойнкирхен,Австрия”
“Ван Хулсберген Бехеер Б.В.”
“Венчър Вижън (Бенелюкс) Б.В.”
“Влаеко Н.В.”
“Всички Длъжници (Заемополучатели и Гаранти), включително Залогодателя, „Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД, както е определено в чл 1.1 (Дефиниции) от Договора за заем”
“Всички Длъжници (Заемополучатели и Гаранти), включително Залогодателя, „Кейбълтел” ЕАД, както е определено в чл 1.1 (Дефиниции) от Договора за заем”
“Всички Длъжници (Заемополучатели и Гаранти), включително Залогодателя, “Евроком Кабел Мениджмънт България” ЕООД, както е определено в чл 1.1 (Дефиниции) от Договора за заем”
“Всички Задължени лица (Debtors), както са определени в Договора между кредиторите, посочен по долу в поле 207, включително, без ограничение, всеки Заемополучател (Borrower), измежду които “ВЕСТАС УИНД СИСТЪМС А/С” (VESTAS WIND SYSTEMS A/S) по Договор за револвиращ кредит, Договорът за кредит с НИБ, Договор за кредит с ЕИБ, посочени в поле 207 по-долу”
“Всички Задължени лица (Debtors), както са определени в Договора между кредиторите, посочен по долу в поле 305, включително, без ограничение, всеки Заемополучател (Borrower), измежду които “ВЕСТАС УИНД СИСТЪМС А/С” (VESTAS WIND SYSTEMS A/S) по Договор за револвиращ кредит, Договорът за кредит с НИБ, Договор за кредит с ЕИБ, посочени в поле 305 по-долу”
“Всяка Страна по Заема (Loan Party), както e определенa в Договора за Заем, посочен в поле 207, включително, всеки Заемополучател (Borrower), измежду които Сенсата Технолъджис Б.В. (Sensata Technologies B.V.) като БВ Заемополучател, Сенсата Технолъджис Файнанс Кампъни ЛЛС (Sensata Technologies Finance Company LLC) като САЩ Заемополучател, и всеки Гарант (Guarantor), измежду които Сенсата Технолъджис Интермидиът Холдинг Б.В. (Sensata Technologies Intermediate Holding, B.V.) като Дружество-майка и Залогодателя”
“Всяка Страна по Заема (Loan Party), както e определенa в Договора за Заем, посочен в поле 305, включително, всеки Заемополучател (Borrower), измежду които Сенсата Технолъджис Б.В. (Sensata Technologies B.V.) като БВ Заемополучател, Сенсата Технолъджис Файнанс Кампъни ЛЛС (Sensata Technologies Finance Company LLC) като САЩ Заемополучател, и всеки Гарант (Guarantor), измежду които Сенсата Технолъджис Интермидиът Холдинг Б.В. (Sensata Technologies Intermediate Holding, B.V.) като Дружество-майка и Залогодателя”
“В И К ЕООД”
“В Съсобственост на един дял: Стефан Мунксгорд Берг; Бриан Вестергорд и Силвия Любенова Василева”
“В общ дял на ХРИСТИНКА ЙОВАНОВСКА, Дата на раждане 650926, държава МАКЕДОНИЯ и СОФКА АТАНАСОВА ЯНКОВА”
“В полза на публично вземане, постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 34257/04.06.2013 г. на старши публичен изпълнител при ТД гр. Варна, офис Русе, НАП”
“В – ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГС Б.В.”
“В&ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД”
“В-ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГС Б.В. – Нидерландия”
“В-ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГС Б.В.”
“В-ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГС Б.В., АМСТЕРДАМ, №34.264.047″
“В-ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГС Б. В.”
“В-С БАУБЕТРЕУНГС ГЕЗЕЛШАФТ ООД”
“В.О.С.С. ВАРИНАК ОНКОЛОЖИ СИСТИМЛЕРИ САТЪШ ве СЕРВИС АД”
“В.Ф.КОНТРАКТ СЪРВИСИЗ ЛИМИТИД, КИПЪР – НИКОЗИЯ”
“В.Ф.КонтрактСървисиз Лимитид-Кипър”
“В.Ф.Контракт сървиз лимитид, Кипър, Никозия, рег. под.№193879″
“В.Ф.СЪРВИСИЗ ЛИМИТИД, КИПЪР – НИКОЗИЯ”
“В.Ф. КОНТРАКТ СЪРВИСИЗ ЛИМИТИД – КИПЪР – 5000 ЛВ”
“В.Ф. КОНТРАКТ СЪРВИСИЗ ЛИМИТИД – КИПЪР”
“В.Ф. КОНТРАКТ СЪРВИСИЗ ЛИМИТИД, КИПЪР – НИКОЗИЯ”
“В.Ф. Контракт Сървисиз Лимидид”
“В. Ф КОНТРАКТ СЪРВИСИЗ ЛИМИТИД”
“В. Ф. КОНТРАКТ СЪРВИСИЗ ЛИМИТИД, КИПЪР”
“В. ХАМБУРГЕР ТРЕЙД ООД, АВСТРИЯ, ФИРМЕН № 270201F СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ПИТЕН, АШПАНГЕР ЩРАСЕ 252″
“В\О МЕДЕКСПОРТ”
“ГАЛЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В.”
“ГАМА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“ГЕНАКОМ ЛИМИТЕД – публично дружество, учредено в Република Кипър”
“ГЕНЕРИКОН ФАРМА ГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х”
“ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320″
“ГЕОРГИ ТОДОРОВ СТОЯНОВ – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320″
“ГЕОТИПОР ЛИМИТИД /GEOTIPOR LIMITED/ дружество, създадено и регистрирано в Белиз под регистрационен номер 127,050″
“ГЕРФРИД ФАЛБ, роден на 06.11.1967 година в град Виена – Република Австрия”
“ГЕ КОРПОРАТ ФАЙНАНС БАНК САС, КЛОН В МИЛАНО”
“ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. , ХОЛАНДИЯ”
“ГЛУШЕТ , РЕГИСТРИРАНО В РЕПУБЛИКА КИПЪР, ПОД РЕГИСТРАЦИОНЕН № НЕ 115563″
“ГОРНА БАНЯ С.В.”
“ГОРНА БАНЯ С.В.,ХОЛАНДИЯ”
“ГРЕГ В. ЯНГ”
“ГРИГОР ВОЙНОВ ПЕТРОВ, СМЕТКА В ЕВРО: IBAN BG73UNCR70001520210692, BIC UNCRBGSF”
“ГРИИНВИЛ Б.В.”
“ГРИЙНЕНЕРДЖИ Б.В.”
“ГРИЙНЕНЕРДЖИ Б.В./ GREENENERGY B.V.”
“ГРИЙНЕНЕРДЖИ Б.Г.”
“ГРИЙНЕРДЖИ Б.В.”
“ГРИЙНМАН ЮРЪП Б.В.”
“ГРИЙНМАН ЮРЪП Б.В., Холандия, рег. № 14071698 на Холандската търговска палата”
“ГРИЙН ПАУЪР ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ КЪМПАНИ Б.В”
“ГРИЙН ПАУЪР ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ КЪМПАНИ Б.В, надлежно регистрирано в търговския регистър при Търговско-промишлената камара за Амстердам под № 34296838″
“ГРИЙН ПРОДЖЕКТС ИНТЕРНАШАНЪЛ Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“ГУМИВЕРК КРАЙБУРГ АУСТРИЯ ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х & КО”
“ГЮНТЕР ЕРИХ ГРАБХЕР, роден на 29.08.1965 година в Брегенц, гражданин на Република Австрия, паспорт № H 0962138 2, издаден на 18.04.2002 година, от Бецирксхауптманшафт Дорнбирн, валиден до 17.04.2012, адрес: Република Австрия, Ам Бьолер 30а, 6890 Лустенау”
“ГЮЮС ТЕССЕР ХОЛДИНГ II Б.В.”
“Галина В. Гаврилюк”
“Гама Интернешънъл Б.В.”
“Грийн Пауър Дивелъпмънт Холдинг Къмпани Б.В., надлежно регистрирано в търговския регистър на Търговско-промишлената камара за Амстердам под номер 34296833″
“Група Дружества Газ Римини АД, вписано с регистрационен номер 00126550409 в Регистъра на предприятията на Римини”
“Г.Е. ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД, рег. с № 158727/13.05.2005 г., в Р. КИПЪР”
“Г.С.А. (ГИОЛОУ) ЕСТЕЙТС ЛИМИТЕД (G.C.A. (GIOLOU) ESTATES LIMITED)”
“Г4С ОУВЪРСИЗ ХОЛДИНГС Б.В. (G4S OVERSEAS HOLDINGS B.V.)”
“Г4С ОУВЪРСИЗ ХОЛДИНГ Б.В., No 34339751″
“ДАВИД БУЧОЛИНИ,ИТАЛИЯ,ПАСПОРТ В 116768,ИЗД.НА28.05.2003″
“ДАМОН ХОЛДИНГ Б.В.”
“ДАНРО Н.В.”
“ДАРУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х.”
“ДЕВАНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД – КИПЪР БУЛ. АРХ. МАКАРИУС III 284, ФОРТУНА КОРТ, БЛ. Б, ЕТ. 2, 3105 ЛИМАСОЛ”
“ДЕКЬОНИНК Н. В. – БЕЛГИЯ, БРУГСЕСТИНВЕГ 374, 8800 РЬОСЕЛАРЕ”
“ДЕЛКА ЖЕЛЕВА АРАБАДЖИЕВА -В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“ДЕЛПАРБУЛ Б.В.”
“ДЕНИА БИЛДИНГС ЕООД , ИСПАНИЯ, Валенсия с дан № В-97344782″
“ДЕНИЦА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА, ЕГН 8602061758 – с 50 дяла на стойност 2500лв.; ЛЮБЕН ИВАНОВ ИВАНОВ, ЕГН 7901031721 – с 50 дяла на стойност 2500 лв. и ВАНЯ ДИКОВА ИВАНОВА, ЕГН 5211051710 – получила уравнение на дяловете си в пари – 1700 лв. – придобили дяловете въз основа на Договор за доброволна делба на дружествени дялове”
“ДЖАНЛУИДЖИ САРКОНЕ, роден в Кутро”
“ДЖАСТ ВЕНЧЪР ЕООД, ФР ГЕРМАНИЯ, НОМЕР ОТ РЕГИСТЪРА НА СЪДА В КЬОЛН 59576″
“ДЖЕЙМС A МАК УИИНИ”
“ДЖЕЙ ЕН ДЖЕЙ ХОЛДИНГ ЕМЕА Б.М.”
“ДЖЕНЕРАЛИ ППФ ХОЛДИНГ Б.В.”
“ДЖЕНЕРАЛИ ППФ ХОЛДИНГ Б.В., НИДЕРЛАНДИЯ”
“ДЖЕНЕРАЛ СТОК ИНВЕСТМЪНТ , вписано в Търговския регистър на кантона Цуг под № СН-170.3.022.646-0 от 24.03.1999г., Цюрих, Швейцария”
“ДЖИ ЕС АЙ ГЕОСИНТЕК ИНВЕСТМЪНТ Б.В. ООД, ХОЛАНДИЯ”
“ДЖИ СИ НЕТУЪРКС Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“ДЖИ ТИ СИ РИЪЛ ИСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГАРИЯ Б.В.”
“ДЖИ ТИ СИ РИЪЛ ИСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГАРИЯ Б.В., РЕГ.N:34191622 (ХОЛАНДИЯ)”
“ДЖОДИВИН САЩ, окръг Колумбия, съгласно закон за дружествата с ограничена отговорност на окръг Колумбия, вписано в Департамент за потребителски и регулаторни дейности, отдел „Корпорации” със седалище и адрес на управление: 1023 15th Street, NW, Suite 401, Washington, DC 20005″
“ДЖОРДЖ ВАН ЕРП С АГЕТУРЕН КОМИСИХАНДЕЛ Б.В.ХОЛАНДИЯ”
“ДЖУЗЕПЕ МАНЦИ, роден в Конка дей Марини (Са)”
“ДЖУЛИО КУАТРОНЕ, роден в Реджоди Калабрия”
“ДЖУЛИО КУАТРОНЕ, роден в Реджо ди Калабрия”
“ДЗОБЕЛЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В.”
“ДЗОБЕЛЕ МЕКСИКО С.А. ДЕ С.В.”
“ДЗ МИН ХОЛДИНГ Б.В.”
“ДИК ВАН БЕРКУМ / АМИКО ФЛАШЛАЙТ ТЕХНОЛ.ХОЛДИНГ Б.В.”
“ДИК ВАН БЕРКУМ / АМПКО ФЛАШЛАЙТ ТЕХНОЛ.ХОЛДИНГ Б.В.”
“ДИЛЯН МИТОВ НАЙДЕНОВ, Л.К.115569792/16032000 ОТ МВР-ВИДИН, ЖИВ.В ГР.ВИДИН-3700, УЛ.”А.СТРАШИМИРОВ” 1″
“ДИМИТРИОС САВАС САРНАЗОС,РОДЕН НА 07.08.1976Г.,В”
“ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПИЛЕВ, КАТО СЪДРУЖНИК В КО.ПИ. КЕЙК ООД”
“ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ, ЕГН 7201036369 и РАЙНА КЛИМЕНТОВА ПЕТРОВА, ЕГН 3906056258 в съсобственост”
“ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ ЕГН 5505136764 и ПОЛИ БОРИСОВА ПОПОВА – ДИМИТРОВА ЕГН 5511136819 В СЪСОБСТВЕНОСТ ПО 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ”
“ДИНКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ ЕГН6509217629, А В НЕГОВО ОТСЪСТВИЕ ОТ ДИНЬО КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ, ЕГН 5403107589″
“ДИНЮ АНГЕЛОВ МИНЕВ – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 лева”
“ДИПЛ. ИНЖ. ХЕРМАН В. ЦЕБИШ МЕНИДЖМЪНТ УНД ФЕРВАЛТУНГС-ГЕС.М.Б.Х., АВСТРИЯ”
“ДИ БИ АЙ С.А. (DBI S.A.)”
“ДИ ОРГАНИК КОРПОРЕЙШЪН Б.В.”
“ДИ ОРГАНИК КОРПОРЕЙШЪН Б. В.”
“ДОБРА МАРИНОВА ТОПАЛОВА в общ дял от 5320 лева”
“ДОМИНИК М. В. Р. МИКЕЛСЕН”
“ДОРА ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“ДОРКА ЙОРДАНОВА КУРТЕВА -В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“ДУОСОРТЕ Б.В.”
“ДЪГЛАС ИНВЕСТМЪНТ Б.В.”
“ДЪГЛАС ИНВЕСТМЪНТ Б.В.-2550лв.”
“ДЪНДИ ПРЕШЪС КРУМОВГАРД Б.В. – ХОЛАНДИЯ”
“ДЪНДИ ПРЕШЪС КРУМОВГАРД Б.В.”
“ДЪНДИ ПРЕШЪС ЧЕЛОПЕЧ Б.В. – ХОЛАНДИЯ”
“ДЪНДИ ПРЕШЪС ЧЕЛОПЕЧ Б.В.”
“ДЪНДИ ПРЕШЪС/КРУМОВГРАД/ Б.В. ООД”
“ДЮПОН ИСТЪРН ЮРЪП Б.В.”
“ДЮПОН ИСТЪРН ЮРЪП Б.В., рег.№23089293″
“Даниела Милчева ЦВЕТКОВА. Поради невъзможност да се отворят допълнителни прозорци за вписване на другите придобивания, същите са описани подробно в сканираното Заявление А-4, както следват : “КНТ” е придобило от “ФРАНСИС ТРЕЙД” ЕООД неговите 16 дяла на стойност 1,600 лв. и “КНТ” е придобило от “ФАКТОР КОРП ТРЕЙДИНГ” ЕООД неговите 4 дяла на стойност 400 лв.”
“Даро Холдинг Б.В.”
“Дау Джоунс Недерланд Б.В.”
“Дероча Бехеер Б.В.”
“Десислава Павлинова Димитрова, ЕГН 8207054079, с адрес гр. Плевен, жк. Сторгозия 5, вх.Б, ет. 7, ап.20 и Ивайло Анков Гаврилов, ЕГН 7301044060, с адресгр. Левски, ул. Васил Левски 48 вх. А ет. 3 ап. 8.”
“Джахит Гюнеш – турски гражданин, роден в гр. Истанбул”
“Джей Ен Джей Холдинг ЕМЕА Б.В.”
“Джей Ти Интернешънъл Б.В.”
“Джи Ем Инвест Б.В. (GM Invest B.V.) Рег.№ 18040175″
“Джи Ем Инвест Б.В. (GM Invest B.V.), Рег.№ 18040175″
“Джи Ти Си Риъл Естейт Инвестмънтс България Б.В.”
“Джузепе Антонио Милан, роден в Телио Венето (ВЕ)”
“Дзобеле Еспаня С.А.У. (Zobele Espana S.A.U.) A-59821249″
“Дзобеле Интернешънъл Б.В. (Zobele International B.V.), 24286364″
“Дзобеле Интернешънъл Б.В., 24286364″
“Дзобеле Мексико С.А de C.V. (Zobele Mexico S.A.), 14023*7″
“Дзобеле Холдинг С.п.А (Zobele Holding S.p.A.) 05460820961″
“Дистилерии Боноло Умберто АД, съкратено “У.Б. АД”"
“Дистилерии Боноло Умберто АД, съкратено “У.Б. АД”,”
“ДюПОН ИСТЪРН ЮРЪП Б.В.”
“ДюПОН ИСТЪРН ЮРЪП Б.В.-НИДЕРЛАНДИЯ”
“ДюПон Истърн Юръп Б.В.,”
“Д.Б. ФИНАНС САРЛ”
“Д.В.Д. БОШ ЕКСПОРТ БВ”
“Д.И.В. ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД , КИПЪР”
“Д.в.д.Бош Експорт Б.В.”
“ЕВАНГЕЛОС КОНСТАНТИНУ КАРАПАНОС, ГЪРЦИЯ КАТО ПОДПИСВА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПРЕЖДАНЕ ПО ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЕЛА ЗАЕДНО С НЕВЕНА АНГЕЛОВА КУЛОВА ЕГН7611140077, В КАЧЕСТВОТО И НА ЗАМ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”
“ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, притежава в съсобственост с останалите физически лица-съдружници останалите 650 дяла от капитала на дружеството в общ”
“ЕВОЛВИТИ Б.В.”
“ЕВРАЗИАН РИЪЛ ЕСТЕЙТ Б. В., ХОЛАНДИЯ”
“ЕВРОГРИН ГООРЕН Б.В., КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ”
“ЕВРОГРИН ТАЙСЕН” Б.В”
“ЕВРОГРИН ХУЛДЪР Б.В., КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ”
“ЕВРОКРОС АСИСТАНС НИДЕРЛАНДИЯ Б.В.”
“ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ул. “УАН ИКСЧЕЙНДЖ СКУЕЪР; “КАЛИОН” клон ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ул. “АПОЛД СТРИЙТ 5″; АЙ ЕН ДЖИ БАНК Н.В., ХОЛАНДИЯ, АМСТЕРДАМ, ул. “АМСТЕЛВЕЕНСЕВЕГ № 500″; БЕЙЕРИШЕ ХИПО-УНД ФЕРАЙНСБАНК АГ, клон ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ул. “РУ ПАСКУИ” № 34; БЕЙРИШЕ ЛАНДЕСБАНК, ГЕРМАНИЯ, МЮНХЕН, ул. “БРИЕНЕРЩРАСЕ” № 18; “БАЙЕРИШЕ ЛАНДЕСБАНК” клон ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ул. “РУ ДЮ ФОБУР СЕН ОНОРЕ” № 203; “БУЛБАНК” АД, ЕИК 831919536; “БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА” АД, ЕИК 000694749; “ТБ МКБ ЮНИОНБАНК” АД, ЕИК 831596033; ДЗ БАНК АГ ДОЙЧЕ ЦЕНТРАЛ-ГЕНОСЕНШАФТСБАНК, Ф/М, ГЕРМАНИЯ, ФРАНКФУРТ НА МАЙН, ПЛОЩАД НА РЕПУБЛИКАТА; ЕФГ ПРАЙВИТ БАНК (ЛЮКСЕМБУРГ) СА, ЛЮКСЕМБУРГ, ЛЮКСЕМБУРГ, ул. “РЮ ЖАН МОНЕ” №5; ФОРТИС, БЕЛГИЯ, БРЮКСЕЛ, ул.”МОНТАН ДЮ ПАРК” №3; ДЕКСИА КРЕДИТ ЛОКАЛ, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ул. “РУ ДЕ ЛА ВИКТОР” № 76; ДЕКСИА КОМУНАЛКРЕДИТ БАНК АГ, АВСТРИЯ, ВИЕНА, ул.”ТЮРКЕНЩРАСЕ” № 9; “БАНКА ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616; ЛАНДЕСБАНК ХЕСЕН-ТЮРИНГЕ”
“ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ул. “УАН ИКСЧЕЙНДЖ СКУЕЪР; “КАЛИОН” ,клон ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ул. „АПОЛД СТРИЙТ” № 5; БНП ПАРИБА С.А., ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ул. “БУЛЕВАРД ДЮ ИТАЛИЕН” № 16; АЙ ЕН ДЖИ БАНК Н.В., ХОЛАНДИЯ, АМСТЕРДАМ, ул. “АМСТЕЛВЕЕНСЕВЕГ № 500″; БЕЙЕРИШЕ ХИПО-УНД ФЕРАЙНСБАНК АГ, клон ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ул. “РУ ПАСКУИ” № 34; БЕЙРИШЕ ЛАНДЕСБАНК, ГЕРМАНИЯ, МЮНХЕН, ул. “БРИЕНЕРЩРАСЕ” № 18; “БАЙЕРИШЕ ЛАНДЕСБАНК” клон ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ул. “РУ ДЮ ФОБУР СЕН ОНОРЕ” № 203; “БУЛБАНК” АД, ЕИК 831919536; “БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА” АД, ЕИК 000694749; “ТБ МКБ ЮНИОНБАНК” АД, ЕИК 831596033; ДЗ БАНК АГ ДОЙЧЕ ЦЕНТРАЛ-ГЕНОСЕНШАФТСБАНК, Ф/М, ГЕРМАНИЯ, ФРАНКФУРТ НА МАЙН, ПЛОЩАД НА РЕПУБЛИКАТА; ЕФГ ПРАЙВИТ БАНК (ЛЮКСЕМБУРГ) СА, ЛЮКСЕМБУРГ, ЛЮКСЕМБУРГ, ул. “РЮ ЖАН МОНЕ” №5; ФОРТИС, БЕЛГИЯ, БРЮКСЕЛ, ул.”МОНТАН ДЮ ПАРК” №3; ДЕКСИА КРЕДИТ ЛОКАЛ, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ул. “РУ ДЕ ЛА ВИКТОР” № 76; ДЕКСИА КОМУНАЛКРЕДИТ БАНК АГ, АВСТРИЯ, ВИЕНА, ул.”ТЮРКЕН”
“ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ул. “УАН ИКСЧЕЙНДЖ СКУЕЪР; “КАЛИОН” , ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ул. “КЕ ДЮ ПРЕЗИДАН ПОЛ ДУМЕ”№ 9; БНП ПАРИБА С.А., ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ул. “БУЛЕВАРД ДЮ ИТАЛИЕН” № 16; АЙ ЕН ДЖИ БАНК Н.В., ХОЛАНДИЯ, АМСТЕРДАМ, ул. “АМСТЕЛВЕЕНСЕВЕГ № 500″; БЕЙЕРИШЕ ХИПО-УНД ФЕРАЙНСБАНК АГ, клон ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ул. “РУ ПАСКУИ” № 34; БЕЙРИШЕ ЛАНДЕСБАНК, ГЕРМАНИЯ, МЮНХЕН, ул. “БРИЕНЕРЩРАСЕ” № 18; “БАЙЕРИШЕ ЛАНДЕСБАНК” клон ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ул. “РУ ДЮ ФОБУР СЕН ОНОРЕ” № 203; “БУЛБАНК” АД, ЕИК 831919536; “БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА” АД, ЕИК 000694749; “ТБ МКБ ЮНИОНБАНК” АД, ЕИК 831596033; ДЗ БАНК АГ ДОЙЧЕ ЦЕНТРАЛ-ГЕНОСЕНШАФТСБАНК, Ф/М, ГЕРМАНИЯ, ФРАНКФУРТ НА МАЙН, ПЛОЩАД НА РЕПУБЛИКАТА; ЕФГ ПРАЙВИТ БАНК (ЛЮКСЕМБУРГ) СА, ЛЮКСЕМБУРГ, ЛЮКСЕМБУРГ, ул. “РЮ ЖАН МОНЕ” №5; ФОРТИС, БЕЛГИЯ, БРЮКСЕЛ, ул.”МОНТАН ДЮ ПАРК” №3; ДЕКСИА КРЕДИТ ЛОКАЛ, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ул. “РУ ДЕ ЛА ВИКТОР” № 76; ДЕКСИА КОМУНАЛКРЕДИТ БАНК АГ, АВСТРИЯ, ВИЕНА, ул.”ТЮРКЕНЩРАСЕ” № 9″
“ЕД.ХЬОЛЦЕЛ ГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х Нфг КГ”
“ЕЕЕ 5 С. A Р.Л.”
“ЕЙ ВИ 93 S.A.”
“ЕЙ И ЕС БЪЛГАРИЯ Б.В. АД, ХОЛАНДИЯ”
“ЕЙ И ЕС БЪЛГАРИЯ Б.В. АД,”
“ЕЙ И ЕС СОЛАР ЕНЕРДЖИ Б.В.”
“ЕЙ И ЕС УИНД ИНВЕСТМЪНТС ІІ Б.В.”
“ЕЙ И ЕС УИНД ИНВЕСТМЪНТС ІІ Б.В.”, рег. № 24415926″
“ЕЙ И ЕС УИНД ИНВЕСТМЪНТС II Б.В.”
“ЕЙ И ЕС УИНД ИНВЕСТМЪНТС II Б.В., рег.№24415926″
“ЕЙ И ЕС УИНД ИНВЕСТМЪНТС II Б.В.- ХОЛАНДИЯ”
“ЕЙ И ИС УИНД ИНВЕСТМЪНТС II Б.В.”
“ЕЙ & ДИ ФАРМА ХОЛДИНГС Н.В.”
“ЕКЗЕЛВИА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГС Б. В.”
“ЕКОВЕНЧЪРС Б.В. ХОЛАНДИЯ”
“ЕКПРЕС ГРУП ЛИМИТЕД, Великобритания, вписано под № 2272344 в Регистъра на дружествата за Англия и Уелс”
“ЕКПРЕС ГРУП ЛИМИТЕД, Великобритания, вписано под № 2272344 в Регистъра на дружествата за Англия и Уелс,”
“ЕКСЕЛ ИНВЕСТМЪНТС АД, Хирона, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация A-17-625.997″
“ЕКСИМПОЛ ИНДУСТРИЕВАРЕНХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х.”
“ЕКСПИРИЪН СКОРЕКС Б.В. ХОЛАНДИЯ”
“ЕЛАН БИСИ-ЕС Б.В.”
“ЕЛБУР РИЪЛ ИЙСТЕЙТ АД – ШВЕЙЦАРИЯ, 6900 Лугано, ул. Цуриго № 5, рег. № СН-501.007.124-9 в Търговския регистър – Тичино.”
“ЕЛВИР АДЕМИ, македонски гражданин, роден на 16.08.1977 г. в гр. Скопие”
“ЕЛГЕКА – ФЕРФЕЛИС РУМЪНИЯ, с. Глина, обл. Илфов, Румъния, рег. № 4071993, пореден номер в търг. регистър J23/273 от 25.02.2002г.”
“ЕЛДОНС – А.Е.В.Е. А”
“ЕЛЕКС Н.В.”
“ЕЛЕКТЕК ХОЛДИНГ Б.В, ХОЛАНДИЯ Т.РЕГ.№ 24288161″
“ЕЛЕКТРО.ФИН ООД, рег.№ 02365600341 в Регистъра на фирмите в Парма”
“ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА КАДИРЕВА В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“ЕЛЕНКА ДЕЛЧЕВА МОМЧИЛОВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 532″
“ЕЛЕТРО.ФИН ООД, рег.№ 02365600341 в Регистъра на фирмите в Парма”
“ЕЛИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“ЕЛИША С.ЕВЕРС УНРЬОЕРЕНД ХЬОД Б.В.”
“ЕЛКО Б.В. ООД, вписано в Търговския регистър към Търговската палата за Брабант”
“ЕМА ХРИСТОВА РУСЕВА; АНТОАНЕТА РУСЕВА РУСЕВА; ТАНЯ РУСЕВА РУСЕВА в съсобственост”
“ЕМБРЕНЧМЪНТ Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“ЕМБРЕНЧМЪНТ Б.В., ХОЛАНДИЯ, идентификация 24263110″
“ЕМИЛ ИВАНОВ ГОЧЕВ и НАТАША МИЛЧЕВА ГОЧЕВА притежават в съсобственост 1 дял”
“ЕМИЛ МИРЧЕВ ЖИВАНКИН,апорта в съсобственост”
“ЕММИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ Б.В. (EMMIS INTERNATIONAL HOLDING B.V.)”
“ЕМТ Спешъл Екуипмънт Б.В”
“ЕМ ЕР АЙ ОВЪРСИЙС ПРОПЪРТИ ГРУП ЕС. ЕЙ, Люксембург, рег. №Б 63420,Л – 2146″
“ЕМ ЦЕ-МЕНИДЖМЪНТ-КЪНСЪЛТИНГ-УНТЕРНЕМЕНСБЕРАТУНГСГЕСЕЛШАФТ м.б.х.”
“ЕНГЕЛ ИСТ ЮРЪП Б.В.”
“ЕНГЕЛ ИСТ ЮРЪП Н.В.”
“ЕНГЕЛ ЙИСТ ЮРЪП Н.В”

About

Brands - world brands info

Tagged with: , ,
Posted in физически лица българия
In Archive