Списък фирми към 12-06-2013

Списък с актуални фирми в България към 12-06-2013
List with Bulgarian companies / brands actual of date : 12-06-2013

А’Туин Люлин ЕООД, ЕИК 201530950
А’Туин 1 ЕООД, ЕИК 201538445
АБАЛОН А ООД, ЕИК 201600548
АБИНТЕРНЕТ – В ЕООД, ЕИК 202551552
АБРИТУС – В ЕООД, ЕИК 103660742
АВАЛСИНА – Г ЕООД, ЕИК 202206136
АВАНГАРДКАР-В ООД, ЕИК 040181576
АВАНГАРД А 07 ЕООД, ЕИК 160101268
АВАНГАРД-А ЕООД, ЕИК 124718864
АВГ – ХИДРАВЛИКА в ливидация ООД, ЕИК 123025063
АВЕЛИ АРХИТЕКЧЪРЪЛ Б.Г. ЕООД, ЕИК 117677837
АВЕН-А – КОМЕРС ЕООД, ЕИК 160136205
АВЕРС-А ООД, ЕИК 175075577
АВЕС-Г ЕООД, ЕИК 175018547
АВИТОХОЛ – 153 – А ЕООД, ЕИК 200808514
АВИТО – Т.А. ЕООД, ЕИК 201054412
АВКСЕНТИЕВ – ШОПОВА – МАЛИНА Б 90- СЪДРУЖИЕ СД, ЕИК 819382034
АВЛИГА-Б ЕООД, ЕИК 040804870
АВРАМОВ -А ООД, ЕИК 101772326
АВРО-91 АНДРЕЕВ С – ИЕ – В ЛИКВИДАЦИЯ СД, ЕИК 115802103
АВТЕХ-А.ВЕЛЕВ ЕООД, ЕИК 200483444
АВТОМОТО СЕРВИЗ ЛИДЕР-А.С.Л. ООД, ЕИК 130973862
АВТОСЕРВИЗ Б& Н ЕООД, ЕИК 200031478
АВТОСТАРТ – В ЕООД, ЕИК 201664376
АВТО А ООД, ЕИК 175352148
АВТО ИМПОРТ- В.К. ЕООД, ЕИК 200939271
АВТО ПРИМАВЕРА-77-В ЕООД, ЕИК 200195762
АВТО ТРАНС СЕРВИЗ – А.Т.С. ЕООД, ЕИК 114048561
АВТО – ГАРАНТ Д и В ЕООД, ЕИК 115775581
АВТО-ТРАНС-В.И. ЕООД, ЕИК 103919248
АГАВА-А ЕООД, ЕИК 201519676
АГАТА А ЕООД, ЕИК 131151550
АГАТА-А – ПЕТРОВИ СД, ЕИК 831333733
АГА Интърнешънъл С.А., клон България КЧТ, ЕИК 202091075
АГЕНЦИЯ А ЕООД, ЕИК 202566764
АГЕНЦИЯ А 1 ООД, ЕИК 131388819
АГЕНЦИЯ В. А. С. ООД, ЕИК 131169985
АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД, ЕИК 130697848
АГЕНЦИЯ ЗА МЕНИДЖМЪНТ И РЕКЛАМА В СПОРТА ЕАД, ЕИК 130969084
АГЕНЦИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ В ТРАНСПОРТА ЕООД, ЕИК 201067299
АГЕНЦИЯ ЛУКОМ-А-БЪЛГАРИЯ АД, ЕИК 130195436
АГЕНЦИЯ М ен В ЕООД, ЕИК 200322003
АГМА ГРУП рент а кар енд батери ЕООД, ЕИК 202558803
АГРЕСИЯ-Г ООД, ЕИК 107535008
АГРИПАН СПИРОС Д. ПАНТЕЛЕЙМОНИТИС АД ГЪРЦИЯ
АГРИСОЛ – Б ООД, ЕИК 200651438
АГРОДЕС А А ООД, ЕИК 202481666
АГРОЗЕМ – А ЕООД, ЕИК 201574644
АГРОЗЕМ – В ЕООД, ЕИК 202571099
АГРОЗОНА-Б ООД, ЕИК 117590072
АГРОИМПЕКС В ООД, ЕИК 106028324
АГРОИНВЕСТ-В-2004 ООД, ЕИК 105561440
АГРОИНТЕГРА-в несъстоятелност АД, ЕИК 124090893
АГРОКОМ В ТЪРНОВО ЕООД, ЕИК 124627158
АГРОКОМ-ИГ-ГАТЕВ С-ИЕ – в ликвидация СД, ЕИК 115670160
АГРОМАШИНАИМПЕКС – В А ЕАД, ЕИК 114502894
АГРОПЛАСМЕНТ-92-В АД, ЕИК 103132232
АГРОПРОГРЕС – В.ТЪРНОВО ЕООД, ЕИК 104001773
АГРОРАЗВИТИЕ-М.В. ЕАД, ЕИК 124711136
АГРОСИНХРОН – В ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 123675011
АГРОСИСТЕМА ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД, ЕИК 825233301
АГРОСНАБ-В ЕООД, ЕИК 201697383
АГРОСТРОЙ-В ЕООД, ЕИК 201649730
АГРОТЕХНИКА-В АД, ЕИК 112133212
АГРОТРОН В ЕООД, ЕИК 119530519
АГРО А И Н ООД, ЕИК 202449138
АГРО БИО ХЕРБА- В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ООД, ЕИК 126510520
АГРО ГРУП В-Г 2011 ЕООД, ЕИК 201500188
АГРО Г ЕООД, ЕИК 200986883
АГРО Г и Д ООД, ЕИК 119552191
АГРО КОРПОРЕЙШЪН А и С ООД, ЕИК 175383072
АГРО ОЙЛ А И С ЕООД, ЕИК 103776405
АГРО ФРЕШ-А ЕООД, ЕИК 127575624
АГРО-АВТО -СЕРВИЗ-В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 101024610
АГРО-А-Н НИКОЛОВИ ЕООД, ЕИК 201949279
АГРО-А.ХРИСТОВ ЕООД, ЕИК 200920068
АГРО-В-Г ЕООД, ЕИК 128598857
АГРО-Г.В. ЕООД, ЕИК 115813879
АГРО-Ж.А. ООД, ЕИК 126729464
АДАМАНТ А ЕООД, ЕИК 202084928
АДЕЛА – А ЕООД, ЕИК 115526217
АДЕНТ-А ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕООД, ЕИК 201345581
АДИ-90-А – АНГЕЛОВ С-ИЕ СД, ЕИК 175975693
АДРЕНАЛИН Б и Д ООД, ЕИК 121445136
АДРИА-А.М. – ВАСИЛЕВ И С-ИЕ СД, ЕИК 121554317
АД-БИ-В ЕООД, ЕИК 201196543
АЖА РЕДЖИСТРАРС БЪЛГЕРИА в ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 148009661
АЗАЛИЯ ХАУС А 37 ЕООД, ЕИК 200184310
АЗАЛИЯ-Б ЕООД, ЕИК 131430976
АЗУР-В ЕООД, ЕИК 200117895
АИППМП Д-Р В.ЙОВЕВА ЕООД, ЕИК 202360668
АЙВА – Б ЕООД, ЕИК 115859175
АЙВА-Б 2005 ООД, ЕИК 115893487
АЙГНЕР Л.А.П. ЕООД, ЕИК 201204260
АЙЛИН А ЕООД, ЕИК 202161933
АЙНЩАЙН – А ЕООД, ЕИК 201546901
АЙСБЕРГ – 92 – В ЛИКВИДАЦИЯ ООД – в несъстоятелност, ЕИК 040533885
АЙС ЛАЙН А.М. ЕООД, ЕИК 201080909
АЙС-А – ГЕОРГИЕВИ И СИЕ СД, ЕИК 040390152
АЙ. Г. М. ЕООД, ЕИК 201027835
АКАУНТ А ООД, ЕИК 131282560
АКАУНТ СЪРВИС-С.В. ООД, ЕИК 175185247
АКВАБИЛД – А ЕООД, ЕИК 200454695
АКВАБИЛД-В ООД, ЕИК 175102212
АКВАРЕКС-В АД, ЕИК 121198892
АКВАРИУС-В ЕООД, ЕИК 121023537
АКВАТИК А ООД, ЕИК 201905286
АКВА А.Б.Д. ООД – в ликвидация, ЕИК 102857217
АКВА ГРУП – В ЕООД, ЕИК 131013609
АКВА ДИЗАЙН В.Т. ЕООД, ЕИК 201795952
АКВИЛА В ЕООД, ЕИК 121331307
АКЛИМА-Г ЕООД, ЕИК 200492030
АКОРДТРАНС – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД, ЕИК 121869829
АКСЕМА – Б ЕООД, ЕИК 200125290
АКСИС А и Х ООД, ЕИК 202296094
АКТИВ Б 97 ЕООД, ЕИК 121434887
АКТИВ СТИЛ А ЕООД, ЕИК 200802753
АКТИВ – Б ЕООД, ЕИК 126644640
АКТИВ-В ЕООД, ЕИК 126620778
АКТОН ЕЛЛАС С.А. ООД, ЕИК 201593178
АКТОР А.Т.Д.
АКТУАЛ – Г ЕООД, ЕИК 126620187
АКТ-В ЕООД, ЕИК 131400933
АКУЛИНА – А ЕООД, ЕИК 201282533
АКФЕСТ-С.В. Иванов с-ие СД, ЕИК 825253962
АКЦЕНТ – А ЕООД, ЕИК 160077739
АКЦИЕ И КАТАЛОЗИ д.о.о.
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО – АДАИС АД – в ликвидация, ЕИК 200356728
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ТРЕСТ Б С.А. – КЛОН БУРГАС КЧТ, ЕИК 102644112
АЛБА В и А АД – в ликвидация, ЕИК 121103969
АЛБА В плюс Ц ООД – в ликвидация, ЕИК 130127556
АЛБИОН Б ЕООД, ЕИК 202218213
АЛБО-В – ООД ООД, ЕИК 120058072
АЛГОРИТЪМ-А ЕООД, ЕИК 202478168
АЛДО Б ЕООД, ЕИК 147035817
АЛЕГРА-А А ЕООД, ЕИК 202452814
АЛЕКСАНДРА 2003 М.В. ЕООД, ЕИК 175289299
АЛЕКСАНДРОВ – А ЕООД, ЕИК 200225586
АЛЕКСАНДРО.А ЕООД, ЕИК 202005247
АЛЕКСАНДЪР Г.Б.АРХИТЕКТИ ООД, ЕИК 175251793
АЛЕКСАНДЪР – А.В. ЕООД, ЕИК 131014860
АЛЕКСАНДЪР – Г ЕООД, ЕИК 115951168
АЛЕКСАНДЪР – ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 111588431
АЛЕКСА – В ЕООД, ЕИК 102274549
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ – р.д. 700414 и ПАВЛОВА СВЕТЛАНА в съсобственост
АЛЕКС А И А ЕООД, ЕИК 831239694
АЛЕКС Б КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 202243348
АЛЕКС В.А. ООД, ЕИК 124643439
АЛЕКС И Г ЕООД, ЕИК 200268089
АЛЕКС КАР-В.Т. ЕООД, ЕИК 175253100
АЛЕКС – А 64 ЕООД, ЕИК 200482431
АЛЕКС – В – МИЛАНОВИ И СИЕ СД, ЕИК 040171226
АЛЕКС – В 09 ЕООД, ЕИК 200982397
АЛЕКС – В.М. ЕООД, ЕИК 200068843
АЛЕКС – Г ЕООД, ЕИК 825321979
АЛЕКС – И.В. – 2000 ООД, ЕИК 200262677
АЛЕКС – С и В ЕООД, ЕИК 201512436
АЛЕКС – Т.В.А. ЕООД, ЕИК 101059198
АЛЕКС 2003 А ЕООД, ЕИК 200776155
АЛЕКС-А-93 ЕООД, ЕИК 202127016
АЛЕКС-Г ООД, ЕИК 107560305
АЛЕКС-Г – 2010 ЕООД, ЕИК 202360091
АЛЕКС2000-Б ЕООД, ЕИК 200300035
АЛЕК-В ЕООД, ЕИК 131097945
АЛЕСАНДРО Д АМОРЕ
АЛЕСАНДРО Д’АМОРЕ
АЛИАНА-В ООД, ЕИК 121063670
АЛИАНС Б ООД, ЕИК 117533331
АЛИЗ-А.С ЕООД, ЕИК 101755985
АЛИМЕТ И.А. ЕООД, ЕИК 201505153
АЛИОН – А” ЕООД, ЕИК 201072563
АЛИСИЯ Л.В. ООД, ЕИК 175364054
АЛИС.В ЕООД, ЕИК 201306806
АЛИТАЛИА СЕРВИЗИ С.П.А. – КЛОН СОФИЯ БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 175348616
АЛИ А КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 202497492
АЛИ-ДЕМИР А ЕООД, ЕИК 201163301
АЛКОНА-КОМЕРС -в несъстоятелност АД, ЕИК 104063141
АЛКО – А-ВО ООД, ЕИК 110549781
АЛКС-А ООД, ЕИК 110547691
АЛМАКС-А ЕООД, ЕИК 200092794
АЛМА 2005 А.Г.Н.С. ООД – в ликвидация, ЕИК 131393435
АЛМУС-В-ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 130020255
АЛНА В ЕООД, ЕИК 200686409
АЛПЕТ – А ООД, ЕИК 202026024
АЛСТРОЙ-В ЕООД, ЕИК 130155089
АЛТЕРНАТИВА-А ООД, ЕИК 202339713
АЛТЕРНАТИВА-Н.Г. ЕООД, ЕИК 103141473
АЛУМИНАШОП Б ООД – в несъстоятелност, ЕИК 175295688
АЛУМИН РОЛС-Г.БУДУРИС ЕООД, ЕИК 201893300
АЛФА А – 2008 ЕООД, ЕИК 200230730
АЛФА Б ЕООД, ЕИК 131418931
АЛФА Б енд Н ЕООД, ЕИК 200320632
АЛФА – В СОФТ ЕООД, ЕИК 200796414
АЛФА – КОНСУЛТ Б ЕООД, ЕИК 201151249
АЛФА-А ЕООД, ЕИК 126735360
АЛФА-А.Г. ООД, ЕИК 103005893
АЛФА-В ООД, ЕИК 831727331
АЛФА-Г ЕООД, ЕИК 200604536
АЛФИНА – В ЕООД, ЕИК 200855349
АМАЛТЕЯ – Г Г ЕООД, ЕИК 115589235
АМАЛТЕЯ – Г ЕООД, ЕИК 115317331
АМАРАНТ РЕНТ А КАР ООД, ЕИК 175250467
АМБАРИЦА-Г.О. ООД, ЕИК 814191872
АМБА – В – 7 – АВРАМ АМБОВ И СИЕ СД, ЕИК 821139267
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ДЕНТА В ООД, ЕИК 200977261
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-К.В.С. – ТЕХНИКС ООД, ЕИК 130373675
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ГРУПОВА ПРАКТИКА-А+Ю ООД, ЕИК 117533121
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ М-7311 Д-Р Г. ГЕОРГИЕВ ЕООД, ЕИК 201585669
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЕМЕЙНО ЗДРАВЕ – П.Г.М. ЕООД, ЕИК 201402395
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА А М ДЕНТ ЕООД ЕООД, ЕИК 202100777
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ДИДИРУМ-Б – Д-Р ХАМИС АЛБЕЛТАЖИ ЕООД, ЕИК 147029159
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ М.Г-22. ЕООД, ЕИК 175360796
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – Д-Р Б.ДРАГНЕВА ЕООД, ЕИК 201383494
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-Р В.БАЕВ-ДЕНТОМЕДЖИК” ЕООД, ЕИК 202106171
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-В.ВЛАДИМИРОВА ЕООД, ЕИК 117692942
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИНДИВИДУАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ П.Б.Д. ЕООД, ЕИК 201606177
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-ДОКТОР Б.ГЕОРГИЕВА ЕООД, ЕИК 201638431
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА В ОБЛАСТТА НА ХЕМАТОЛОГИЯТА, ОНКОЛОГИЯТА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА КОСТЕН МОЗЪК ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРОФ. Д – Р АСЕН ДАСКАЛОВ ЕООД, ЕИК 131091052
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИРИУС-С.В. ООД, ЕИК 103328341
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р В. ЧОБАНСКИ ЕООД, ЕИК 202405476
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ – Д-Р НИКОЛАЙ КОПАРАНОВ – В.ТЪРНОВО ЕООД, ЕИК 201759536
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ – Д-Р НИКОЛАЙ ЛИЧЕВ – В.ТЪРНОВО ЕООД, ЕИК 201772462
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО СЪДОВА И ОБЩА ХИРУРГИЯ – Д-Р КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – В.ТЪРНОВО ЕООД, ЕИК 201746656
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-ВЕГА- Б- Д-Р БЛАЖЕВ ЕООД, ЕИК 201522213
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА УНГ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЕЛГРАНО-В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 130162240
АМБЪР-А ЕООД, ЕИК 104556344
АМИКО А ООД, ЕИК 202057870
АМИР-В ЕООД, ЕИК 148151899
АМПУЛ А ЛЕД ЕООД, ЕИК 202483464
АМСИ АБИТАТ А.Д., КРАЛСТВО ИСПАНИЯ
АМСИ ПРОМОСИО И АБИТАТЖЕ А. Д. КРАЛСТВО ИСПАНИЯ
АМТЕК-А ЕООД, ЕИК 010247950
АМТЕК-В ЕООД, ЕИК 200733307
АМЮЗМЕНТ БУЛГЕРИАН КЪМПАНИ- А.Б.С ЕООД, ЕИК 201868083
АНАТОЛИЯ /в ликвидация/ ООД, ЕИК 833166610
АНА – Б ООД, ЕИК 200066504
АНА-Б – ИЛИЕВИ И С-ИЕ СД, ЕИК 040157625
АНГЕЛА – Б.С.08 ЕООД, ЕИК 202424430
АНДЕМ В ЕООД, ЕИК 200849589
АНДЖЕЛИНА В енд К ООД, ЕИК 201507357
АНДЖЕЛО ВИТО Д’ АНДРЕА
АНДЖЕЛО ВИТО Д,АНДРЕА
АНДЖЕЛО Д’АРИДЖО
АНДИ ТУРС А ЕООД, ЕИК 202038546
АНДИ – А ЕООД, ЕИК 115550467
АНДИ – А 09 ЕООД, ЕИК 200552748
АНДИ – А.Д. 2009 ЕООД, ЕИК 200848715
АНДИ-А.Б. – БИКОВ С-ИЕ СД, ЕИК 115089696
АНДОРА А И П ООД, ЕИК 202481043
АНДРЕЙ ДУНЧОВСКИ А.Д. ЕООД, ЕИК 106625166
АНЕЛИЯ В.Е – ЕВТИМОВИ СД, ЕИК 121323666
АНЕ-Б.Л. ООД, ЕИК 201615525
АНИЛИД-П.В. – ЗАХАРИЕВИ С-ИЕ СД, ЕИК 115010599
АНИС-В ЕООД, ЕИК 175150965
АНИТА – Г ООД, ЕИК 102850849
АНИ Г.-2008 ЕООД, ЕИК 201348168
АНИ 93 – Г. ПЕТКОВ 06 ЕООД, ЕИК 160073908
АНИ-А.Г. ООД, ЕИК 103092108
АНИ-М–А.ГЛАВАНОВА ЕООД, ЕИК 201191852
АНКИ А-69 ЕООД, ЕИК 202380966
АНКОР А ДЖЕНТЕ ЕООД, ЕИК 200284346
АНОНС 21 – А.М. ЕООД, ЕИК 201174461
АНОНС-Г-МЛАДЕНОВИ И СИЕ СД, ЕИК 040618503
АНСИН КЛИМА С.А. – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 201012580
АНТЕКС – К.Г ООД, ЕИК 200486725
АНТОАНЕТА-Ц.Г.Д. ЕООД, ЕИК 175414945
АНТОВ – Б – 2010 ЕООД, ЕИК 201298092
АНТОМЕКС-В ООД, ЕИК 130366054
АНТОНИО А. ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК 201965504
АНТОНИО ВИТТОРИО Д’АНДЖЕЛО
АНТОНИО Д’АГУАННО
АНТОНИО Д ОРИА
АНТОНИО Д`АМАТО
АНТОНОВА – Н. А. ЕООД, ЕИК 201013981
АНТОНОВ Б-Б ЕООД, ЕИК 200473261
АН-В ЕООД, ЕИК 040181528
АПАРТАМЕНТ А 35 УАЙТ ФЪР ВАЛИ ООД, ЕИК 200599299
АПАРТАМЕНТ В 19 УАЙТ ФЪР ВАЛИ ЕООД, ЕИК 200571773
АПЕКС – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ АД, ЕИК 834055552
АПК-В.П.- 56 ЕООД, ЕИК 201101164
АПОГЕЙ В ЕООД, ЕИК 200393235
АПОГЕЙ-В.В. ООД, ЕИК 123076570
АПОГЕЯ А-Я ООД, ЕИК 200188419
АПОГЕЯ ОТ А ДО Я ООД, ЕИК 202480190
АПОЛИС А.А. ЕООД, ЕИК 128618612
АПОЛОН Ш.Г. 2010 ЕООД, ЕИК 201221466
АПОЛОН-В ООД, ЕИК 119603472
АПОЛО А.М. ЕООД, ЕИК 200464198
АПОСТОЛОВ и СИН – А ООД, ЕИК 201047389
АПРИЛ И.А. ЕООД, ЕИК 131003539
АПРИОРИ-А ЕООД, ЕИК 175140586
АПРОН – РЕНТ А КАР ООД, ЕИК 127505169
АРГОНАВТ-В ЛИКВИДАЦИЯ СД, ЕИК 175846452
АРГУС 91 А ЕООД, ЕИК 200863261
АРГУС 91 В ООД, ЕИК 103851142
АРГ – Б ЕООД, ЕИК 202578880
АРДО – БУЛКОМЕРС – в ликвидация ООД – в ликвидация, ЕИК 103050109
АРЕКСИН – В ЕООД, ЕИК 115846352
АРЕС – В ЕООД, ЕИК 201391917
АРЕС-Б – БИСЕР НАНЕВ ЕООД, ЕИК 123751629
АРЕТА-А ЕООД, ЕИК 201818283
АРЕТИ-А ЕООД, ЕИК 201118644
АРЕЯ – В ООД, ЕИК 160094432
АРИНА Г ЕООД, ЕИК 202352130
АРИСТОКРАТ А ООД, ЕИК 131416318
АРИСТО – А ЕООД, ЕИК 201550846
АРКАД-А ООД, ЕИК 175096364
АРКОНТ – А ООД, ЕИК 115207543
АРКОС-С.А. ЕООД, ЕИК 175115327
АРМИРА – Г – ГЬОКОВИ И С – ИЕ СД, ЕИК 126065255
АРМИ – Г ООД, ЕИК 201842850
АРНОМ – В ЕООД, ЕИК 115756232
АРОНИЯ – В ООД, ЕИК 130709930
АРСИС КОНСУЛТИНГ-Б. ИВАНЧЕВ, В. СОКОЛОВ И С-ИЕ СД, ЕИК 121272517
АРС ВИВЕНДИ А И Р ЕООД, ЕИК 175348018
АРТ ВАЙН – В ЕООД, ЕИК 201592304
АРТ ДЕКОР Ф.Б. ООД, ЕИК 103826413
АРТ ДИЗАЙН – А ЕООД, ЕИК 200339942
АРТ СТУДИО А-Я ООД, ЕИК 200843166
АРТ СТУДИО – А- ЖЕНС ООД, ЕИК 200338833
АРТ-А ООД, ЕИК 121411066
АРТ-В ЕООД, ЕИК 201671050
АРХИТЕКТУРНО БЮРО – В.ЦЕНОВ ЕООД, ЕИК 131376941
АРХИТЕКТУРНО СТУДИО А. ЧЕРНИХОВ ООД, ЕИК 131345885
АРХИТЕКТУРНО СТУДИО В И В УНИКАТ ООД, ЕИК 123748032
АРХОНТ-В ООД, ЕИК 121394364
АРХСТУДИО – А ЕООД, ЕИК 201473086
АРХЦЕНТЪР – А ООД, ЕИК 115001109
АРХ А ЕООД, ЕИК 130329764
АР и Б ВАРДЕВИ ООД, ЕИК 200397835
АР.Г.АГРОИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 200726421
АСГ А.С. ГЛОБЪЛ ЛОДЖИСТИК ТРАНСПОРТ И ТЪРГОВИЯ КЪМПАНИ ООД, ЕИК 102821096
АСДИ – А ЕООД, ЕИК 201370054
АСЕГ – А – 2010 – С ООД, ЕИК 201034623
АСЕДЕС ИНФРАЕСТРУКТУРАС С.А. – клон България КЧТ, ЕИК 200775785
АСЕНА – А ООД, ЕИК 115744842
АСЕНИЦА-А.Б. – БАНЧЕВИ И СИЕ СД, ЕИК 114064245
АСЕНОВЕЦ – А АД – в несъстоятелност, ЕИК 115338763
АСЕН СТРОЙ-А ЕООД, ЕИК 131413966
АСИСТА – В ООД, ЕИК 200354193
АСИ И КО в ликвидация ЕООД – в ликвидация, ЕИК 104502019
АСКА – А ЕООД, ЕИК 201269678
АСКА – в ликвидация ООД – в ликвидация, ЕИК 121024226
АСКА-Б ЕООД, ЕИК 121814423
АСКОНИ-Б ООД, ЕИК 131524404
АСКОРД- А ЕООД, ЕИК 200974804
АСК-Г Актив ЕООД, ЕИК 202191855
АСМ 99 ЕООД, ЕИК 121662499 И А.Д.А. ЕООД, ЕИК 130444574 В СЪСОБСТВЕНОСТ 5 ДЯЛА
АСОТРА – В ООД, ЕИК 130057595
АСПЕКТ-Г – ГИНЧЕВ И СИЕ СД, ЕИК 121308625
АССЕТ А ЕООД, ЕИК 202471597
АСТЕРИКС – А ЕООД, ЕИК 115569873
АСТРА Б ООД, ЕИК 175142071
АСТРА Б 612 ЕООД, ЕИК 131470180
АСТРА Г.Б. ООД, ЕИК 831719336
АСЯ Д. АОРАХА
АСЯ – 21 – Г ЕООД, ЕИК 200422078
АСЯ-Б и Е ООД, ЕИК 200015506
АТАНАСОВИ – А и М ООД, ЕИК 200286475
АТАНИ – Г.Т. – КОЛЕВИ И СИЕ СД, ЕИК 838106325
АТА – А ООД, ЕИК 200154331
АТА – Г ООД, ЕИК 147166574
АТИЛКО-В – АТАНАСОВА, ВЛАХОВА И СИЕ СД, ЕИК 122079414
АТИ – Н.А.Д ЕООД, ЕИК 201693520
АТЛАЗ-В АД, ЕИК 106011194
АТЛАНТА – А Ю – 90 СД, ЕИК 176027403
АТЛАНТИК-А АД, ЕИК 121330646
АТЛАС В ЕООД, ЕИК 200804206
АТЛАС-А ЕООД, ЕИК 116509060
АТЛАС-Р.В. ЕООД, ЕИК 175093902
АТЛ-Б ЕООД, ЕИК 202508647
АТОЛ-А ЕООД, ЕИК 121914982
АТО – Г ЕООД, ЕИК 115857886
АТРАКТ-М.В. ООД, ЕИК 831479147
АТРИЙ-А ЕООД, ЕИК 131223109
АУРЕУС-Г ООД, ЕИК 131241153
АУРЕУС.В ЕООД, ЕИК 202030631
АУРОРА-Г ЕООД, ЕИК 201701740
АУТОСТЕЙТ РЕНТ-А-КАР ЕООД, ЕИК 200466936
АУТОТЕХ – Г ЕООД, ЕИК 200130985
АУТОФОРМУЛА Г ЕООД, ЕИК 201036001
АУТО Б И К ООД, ЕИК 131379193
АУТО Г и В – 2008 ООД, ЕИК 200144091
АУТО МАКС СЕРВИЗ В ЕООД, ЕИК 131251012
АУТО – В – КОМЕРС ЕООД, ЕИК 200633144
АУТО – М. А. Д. ООД, ЕИК 175439852
АФКОН ЕЛЕКТРА РУМЪНИЯ С.А.- КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 200815942
АФРОДИТА-Г ООД, ЕИК 102840351
АХИЛЕАС ШИПИНГ- в несъстоятелност ЕООД, ЕИК 813094274
АХУНА-А ЕООД, ЕИК 175146479
АЦТЕК Б.Г. ЕООД, ЕИК 103960309
АЧКО А И 58 ЕООД, ЕИК 201346256
АЧО – А ЕООД, ЕИК 201076889
Авиор А ООД, ЕИК 200746137
Авто-Лазур-А-Васил Гевечанов ООД, ЕИК 112594184
Адвокатско дружество Г.Д. КАЛИМОПУЛОС – К.Т. ЛУКОПУЛОС – А.П. ХИОТЕЛИС
Айнкауфс-Център Пловдив Г.м.б.Х. унд Ко КГ, клон София КЧТ, ЕИК 200671460
Актив В – Валя Владимирова ЕООД, ЕИК 202143433
Алекс-В 2001 ЕООД, ЕИК 201381944
Алесандро Д’Аморе
Алминекс Г ЕООД, ЕИК 200269419
Алтекс-НС-Славов и сие-в ликвидация СД – в ликвидация, ЕИК 115617567
Алхакам Марван Мох’д Канафани
Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ-А и Г Медика-Д-р Буков ЕООД, ЕИК 202425436
Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ-Д-р Румяна Ранкова
Амбулатория за първична дентална помощ – Индивидуална практика – Д-р А. Александров ЕООД, ЕИК 201364443
Амбулатория за специализирана медицинска помощ-Индивидуална практика-Д-р Иван Киряков
Америкън проспект В.Т. ЕООД, ЕИК 202293721
Анастасия А ЕООД, ЕИК 200941201
Анели – Г ЕООД, ЕИК 201519808
Антас-А ЕООД, ЕИК 127636422
Антоанета-Г.Д. ООД, ЕИК 200909292
Антонио Д’Агуанно
Апартаменти в Банско ЕООД, ЕИК 201396451
Арка – Павлов и С-ие – в ликвидация СД – в ликвидация, ЕИК 020682195
Асоциация на автомобилните инструктори в България ООД, ЕИК 130768291
АутоСтил-А ЕООД, ЕИК 201144201
А АЛЕКС ТУР ЕООД, ЕИК 119070825
А АНД ДЖИ ШМИРА ТРАСТ ЕООД, ЕИК 160138672
А АНД М ООД, ЕИК 175189523
А А ЕООД, ЕИК 101621281
А БАНК ЕООД, ЕИК 175408725
А БЕ ЦЕ ЕООД, ЕИК 200528409
А БЕ ЦЕ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 200566694
А БЕ ЦЕ ФлоКос ЕООД, ЕИК 202195437
А БИЛД ИНВЕСТ ООД, ЕИК 112039815
А БИЛД КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 200880481
А БИ – БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 200041771
А Б В ИНВЕСТ ООД, ЕИК 148119086
А Б Г ООД, ЕИК 112612789
А Б Е К С ООД, ЕИК 111573778
А Б КОМЕРС ЕООД, ЕИК 121342143
А Б КОМЕРС 1 ООД, ЕИК 201729685
А Б КОМЮНИКАСИОН ЕООД, ЕИК 831236661
А Б К – 2008 ООД, ЕИК 200487040
А Б М БИЛДИНГ ЕООД, ЕИК 131429269
А Б С ЕООД, ЕИК 103617285
А Б С-СТРОЙ ООД – в ликвидация, ЕИК 107590654
А Б Х Глобал ЕООД, ЕИК 201229559
А ВЕ М ЕООД, ЕИК 124617303
А ВЕ СТИЛ ЕООД, ЕИК 201224423
А ВИАКОМ ООД, ЕИК 131338951
А ВИАКОМ СЪРВИСИЗ ООД, ЕИК 200510585
А ВИЖЪН ЕООД, ЕИК 110526170
А ВИ ЕС ЕООД, ЕИК 200386437
А В ЕВРОПЕАН ООД, ЕИК 110569912
А В Е ООД, ЕИК 121531934
А В ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД, ЕИК 201556429
А В ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРЕЙД СЕРВИЗ ООД, ЕИК 201729678
А В КУБЕ ООД, ЕИК 201411992
А В Л ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 147062173
А В ПРОЕКТИ ЕООД, ЕИК 200951195
А В С 85 ЕООД, ЕИК 200772178
А В ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 131414267
А ГРУП ЕООД, ЕИК 102881385
А ГРУП ЕООД, ЕИК 115938391
А ГРУП ЕООД, ЕИК 123686552
А ГРУП ЕООД, ЕИК 827208389
А ГРУП ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 201338544
А ГРУП – ЗАЛОЖНА КЪЩА ООД, ЕИК 200865910
А Г Г-ХАРД ФИКС ООД, ЕИК 200645483
А Г КАРС ЕООД, ЕИК 131267721
А Г М 1 ЕООД, ЕИК 201145602
А ДАМЯНОС ООД, ЕИК 175337580
А ДЕ ЕС – ТРАНС ООД, ЕИК 120581592
А ДЖИ ДЖИ ООД, ЕИК 200505257
А ДИВЕЛЪПМЪНТС ЕООД, ЕИК 175446188
А ДИЕ ООД, ЕИК 202177236
А ДИЗАЙН МЕДИЯ ООД, ЕИК 200971988
А ДИЗАЙН ООД, ЕИК 121659994
А ДИЗАЙН-73 ЕООД, ЕИК 175141514
А Д Д ЕООД, ЕИК 131559889
А Д И – Д. А. ЕООД, ЕИК 128618377
А Д С-96 ООД, ЕИК 121099620
А Д Ф ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК 112624987
А ЕДНО ЕООД, ЕИК 131331775
А ЕММЕ ИМЕКС ЕООД, ЕИК 201991958
А ЕМ ВИ ГРУП ООД, ЕИК 175229423
А ЕМ ВИ ЕООД, ЕИК 202132141
А ЕМ ДЖИ ГРУП ЕООД, ЕИК 201655466
А ЕМ ДЖИ ЕООД, ЕИК 103131753
А ЕМ ДЖИ ЕООД, ЕИК 124695696
А ЕМ ДЖИ ЕООД, ЕИК 126742344
А ЕМ ДЖИ КЕТЕРИНГ ЕООД, ЕИК 175355518
А ЕМ ДЖИ СТИЛ ЕООД, ЕИК 201917517
А ЕМ ДЖИ ТРАНС ЕООД, ЕИК 200702201
А ЕМ ЕС – ТУЕНТИ ФОР СЕВЪН ЕООД, ЕИК 201909217
А ЕМ СИ ООД, ЕИК 119653614
А ЕМ СИ 08 ЕООД, ЕИК 200066422
А ЕМ ТИ ЕООД, ЕИК 121411867
А ЕНД А ГРУП ООД, ЕИК 200939339
А ЕНД А КЕТЪРИНГ ЕООД, ЕИК 200337222
А ЕНД А КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД, ЕИК 200070196
А ЕНД А МЕДИКАЛ ЕООД, ЕИК 131267386
А ЕНД БИ ПОСТ ЕООД, ЕИК 201179580
А ЕНД Б АУТО ЕООД, ЕИК 201443552
А ЕНД Б ДИВЕЛЪПМЪНТС ООД, ЕИК 147224248
А ЕНД Б-СТРОЙ ООД, ЕИК 175203827
А ЕНД ВИ ДИЗАЙН ООД, ЕИК 148045508
А ЕНД ВИ – ТРАНС ООД, ЕИК 160115606
А ЕНД В ИНС ООД, ЕИК 148072804
А ЕНД В КОМЕРС ЕООД, ЕИК 175184796
А ЕНД В КОНСУЛТ ООД, ЕИК 201898201
А ЕНД В ОЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 201116974
А ЕНД В ООД, ЕИК 117612145
А ЕНД В – ГЕРДЖИКОВ ЕООД, ЕИК 201124711
А ЕНД В-ТРАНС ЕООД, ЕИК 148075177
А ЕНД ГЕ КАНСАЛТИНГ 2007 ООД, ЕИК 148145857
А ЕНД Г ЕООД, ЕИК 148128338
А ЕНД Г-ТРАНС ЕООД, ЕИК 109602888
А ЕНД ДЖЕЙ КОМЕРС ООД, ЕИК 202344525
А ЕНД ДЖИ ГРУП ООД, ЕИК 200861100
А ЕНД ДЖИ КЪМПАНИ ООД, ЕИК 201875971
А ЕНД ДЖИ – ДЖОРДЖ ЕООД, ЕИК 175268999
А ЕНД Д – СТУДИО ООД, ЕИК 147103257
А ЕНД Д-2009 ООД, ЕИК 200627058
А ЕНД Е КЪМПАНИ ООД, ЕИК 147156377
А ЕНД ЖИ ТРАНС ООД, ЕИК 130449055
А ЕНД З ООД, ЕИК 201842804
А ЕНД И АВТО ООД, ЕИК 201683169
А ЕНД КО ЕООД, ЕИК 102813555
А ЕНД К ГРУП ЕООД, ЕИК 201217635
А ЕНД К ЕООД, ЕИК 202177752
А ЕНД К 2000 ЕООД, ЕИК 131530097
А ЕНД К 2000 ООД, ЕИК 102627789
А ЕНД К 2011 ЕООД, ЕИК 201833100
А ЕНД Л БРУКС ООД, ЕИК 104670426
А ЕНД М ЕКСПЕРТ-КОНСУЛТ ООД, ЕИК 130998822
А ЕНД М ИНВЕСТМЪНТ КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 148140664
А ЕНД М ПРОДЖЕКТ ЕООД, ЕИК 200282142
А ЕНД М 1818 ООД, ЕИК 202377062
А ЕНД М-15 ООД, ЕИК 201781536
А ЕНД Н ООД, ЕИК 202291236
А ЕНД О ИНВЕСТМЪНТС ООД, ЕИК 128627020
А ЕНД О ХЪНИ ООД, ЕИК 128627013
А ЕНД П КОНСУЛТ ООД, ЕИК 175401606
А ЕНД Р ТРАНС ЕООД, ЕИК 202161335
А ЕНД СО ЕООД, ЕИК 102123488
А ЕНД С ЕООД, ЕИК 175221704
А ЕНД С СИСТЕМС ЕООД, ЕИК 201534692
А ЕНД Т ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ДИВЕЛОПМЪНТ ЛТД ООД, ЕИК 131429575
А ЕНД Т ООД, ЕИК 147210280
А ЕНД Х ЛАЙФ ООД, ЕИК 200729390
А ЕН ДЖИ ГРУПС ЕООД, ЕИК 175020231
А ЕН ДЖИ ГРУП ООД, ЕИК 200324075
А ЕН ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 200458732
А ЕН ДЖИ ОЙЛ ЕООД, ЕИК 202419675
А ЕН ДЖИ РЕНТ ЕООД, ЕИК 201498400
А ЕН ДЖИ – 7 ЕООД, ЕИК 200867886
А ЕН ДЖИ-777 ЕООД, ЕИК 175224433
А ЕН ТИ ООД, ЕИК 147042434
А ЕС АЙ ООД, ЕИК 201574808
А ЕС ЕМ ЕЛЕКТРИСИТИ АД, ЕИК 202451452
А ЕС ЕМ ЕЛЕКТРИСИТИ ООД, ЕИК 201301898
А ЕС ЕМ ПАУЪР АД, ЕИК 202459285
А ЕС ЕМ ПАУЪР ООД, ЕИК 201302007
А ЕС ЕМ СОЛАР АД, ЕИК 202465413
А ЕС ЕМ СОЛАР ООД, ЕИК 201302014
А ЕФФЕ ПРИНТ ЕООД, ЕИК 202588440
А Ем Джи – Консулт ЕООД, ЕИК 200971244
А Е А ООД, ЕИК 121823237
А З О ЕООД, ЕИК 121609767
А ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 175411384
А ИНТЕРИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 175377315
А ИНТЕРИОР ООД, ЕИК 200109247
А ИНФОРМАТИКС ООД, ЕИК 200469601
А И АТ ФАКТОРИ ЕООД, ЕИК 202063745
А И А АРХИТЕКТИ ООД, ЕИК 131448846
А И А ГРУП ЕООД, ЕИК 131458801
А И А ГРУП ООД, ЕИК 160072037
А И А ИНВЕСТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ ЕООД, ЕИК 201114235
А И А ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 175155688
А И А КОНСУЛТИНГ ООД, ЕИК 175054002
А И А НЕДВИЖИМОСТИ ЕООД, ЕИК 202134256
А И А ООД, ЕИК 101668256
А И А ООД, ЕИК 106591422
А И А ПЛЕЖАР ООД, ЕИК 160111910
А И А ПРОЕКТ КОНСУЛТ ООД, ЕИК 201549185
А И А ПРОЕКТ ООД, ЕИК 200605072
А И А ТЕРЗИЕВ И ЧЕРНЕВ С-ИЕ СД, ЕИК 115316585
А И А ТРАНСТРЕЙД ЕООД, ЕИК 201354349
А И А ТРЕЙД ООД, ЕИК 175326438
А И А – АДРИАНА ГЕНОВА ЕООД, ЕИК 200209137
А И А 1 ЕООД, ЕИК 175405106
А И А 99 ООД, ЕИК 103324293
А И Б ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК 175035589
А И Б ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД, ЕИК 175183488
А И Б КОМЕРС ООД, ЕИК 131475028
А И Б ПАРТНЕРС ЕООД, ЕИК 131290983
А И Б ТРАНСПОРТ ООД, ЕИК 131259233
А И Б ТРАНС ЕООД, ЕИК 175238301
А И Б 2009 ООД, ЕИК 200512223
А И Б 88 ООД, ЕИК 201846973
А И В БИЛД ЕООД, ЕИК 202281039
А И В БРЕЗЕНТИ ООД, ЕИК 160077600
А И В ИНВЕСТМЪНТ ООД, ЕИК 200195634
А И В КОМПЛЕКТ ООД, ЕИК 113593046
А И В КОМ ООД, ЕИК 121084860
А И В КОНСУЛТИНГ ООД, ЕИК 831164945
А И В КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 201049842
А И В ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 201089057
А И В ФАМИЛИЯ ООД, ЕИК 175328567
А И В – ТРЕЙДИНГ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 124525616
А И В-БИЛДИНГ ЕООД, ЕИК 131350894
А И В-5 ЕООД, ЕИК 130436691
А И Г ГРУП ООД, ЕИК 123726146
А И Г ГРУП – 2007 ЕООД, ЕИК 160133271
А И Г ГРУП 2004 ООД, ЕИК 131269747
А И Г ЕООД, ЕИК 111554817
А И Г КОМЕРС ООД, ЕИК 115796892
А И Г ООД – в ликвидация, ЕИК 176198258
А И Г ПРОГРЕС ООД, ЕИК 200127583
А И Г СТИЛ ЕООД, ЕИК 115944309
А И Г СТИЛ ЕООД, ЕИК 131416617
А И Г ТРЕЙДИНГ ООД – в ликвидация, ЕИК 040312285
А И Г ТРЪСТ ЕООД, ЕИК 160053599
А И Г – КОРЕКТПЛАСТ ЕООД, ЕИК 201472760
А И Г – 3 ООД, ЕИК 160100038
А И Г – 57 ЕООД, ЕИК 102908487
А И Г 2000 ООД, ЕИК 114690943
А И Г 2007 ООД, ЕИК 175305419
А И ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, ЕИК 105568513
А И ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 201055069
А И Д БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 202178181
А И Д ГРУП ЕООД, ЕИК 200027355
А И Д ДЕНТАЛ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – ГРУПОВА ПРАКТИКА ООД, ЕИК 131243930
А И Д ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД, ЕИК 202291866
А И Д КЪНСАЛТИНГ-Д ЕООД, ЕИК 120063920
А И Д ООД, ЕИК 824078168
А И Д ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 201433501
А И Д – КОМЕРСИАЛ ЕООД, ЕИК 115530964
А И Д-КОМЕРС, АТАНАСОВ И АТАНАСОВА – СЪДРУЖИЕ 2 СД, ЕИК 124606121
А И Е ЕООД, ЕИК 175016464
А И З ЕООД, ЕИК 831648985
А И И – ЕЛЕКТРОНИК ООД, ЕИК 115800159
А И КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 175301659
А И КО – ЛЕВСКИ ЕООД, ЕИК 130128056
А И КО 2001 ЕООД, ЕИК 130489975
А И К БОТЕВИ ЕООД, ЕИК 202300945
А И К БРЕКФАСТ ООД, ЕИК 200502738
А И К ИНФО ООД, ЕИК 825248919
А И К КОНСУЛТ ООД, ЕИК 130929517
А И К ООД, ЕИК 040697201
А И К ПАВЛУ ООД, ЕИК 175333660
А И К ТРЕЙД 2009 ООД, ЕИК 200771795
А И К ТУР-СЪРВИЗ – АЛЕКСИЕВ И С-ИЕ СД, ЕИК 103220593
А И К – 26 ООД, ЕИК 147006954
А И К 2000 ООД, ЕИК 124507479
А И К 2012 ООД, ЕИК 202241468
А И К 99 ЕООД, ЕИК 130083679
А И К-ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 131311737
А И Л ИНВЕСТМЪНТС ООД, ЕИК 175302615
А И Л ЛАНДСКЕЙПС ЕООД, ЕИК 119676545
А И Л МАККАЙ ЕООД, ЕИК 175106246
А И Л – ГРАНИТ ООД, ЕИК 201534621
А И М АСОШИЕЙТС ООД, ЕИК 175004736
А И М АУТО ЕООД, ЕИК 131329532
А И М БРОКЕР ЕООД, ЕИК 103609527
А И М ГРУП ЕООД, ЕИК 115819631
А И М ДУНАЙ ЕООД, ЕИК 200968967
А И М ЕООД, ЕИК 115131145
А И М КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 201237641
А И М КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 121049845
А И М КЪМПАНИ ГРУП ООД, ЕИК 175101669
А И М МИЧЕЛ ООД, ЕИК 131564836
А И М ООД, ЕИК 101080413
А И М ООД, ЕИК 105588900
А И М ООД, ЕИК 114684634
А И М ПРОЕКТ ООД, ЕИК 160104645
А И М СД, ЕИК 103678156
А И М ТРАНС ООД, ЕИК 200403658
А И М ТРЕЙД ООД, ЕИК 201477985
А И М УСЛУГИ ООД, ЕИК 200468194
А И М ЩАЙН ООД, ЕИК 160061667
А И М – ВАСИЛЕВ,АТАНАСОВ СД, ЕИК 130216752
А И М – 2010 ЕООД, ЕИК 201019589
А И М – 94 ЕООД, ЕИК 175154629
А И М 2005 ООД, ЕИК 131508211
А И М 2007 ООД, ЕИК 175378328
А И М 2009 ООД, ЕИК 200984188
А И М-МЕС ЕООД, ЕИК 104689451
А И М-МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЕООД, ЕИК 175256121
А И Н БЪЛГАРИЯ АЛФА ООД, ЕИК 175420599
А И Н БЪЛГАРИЯ БЕТА ООД, ЕИК 175425728
А И Н КОМЕРС ООД, ЕИК 175154180
А И Н ПАРТНЕР ООД, ЕИК 201193060
А И Н ПРОПЪРТИ БГ ЕООД, ЕИК 131283191
А И Н – ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 200548949
А И Н1 ЕООД, ЕИК 131479998
А И П ЕООД, ЕИК 109603698
А И П ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 175040216
А И П ООД, ЕИК 103986108
А И Р ДЕКОР ООД – в ликвидация, ЕИК 130037532
А И Р ЕООД, ЕИК 114675585
А И Р ООД, ЕИК 831700485
А И Р РЕМОНТ ЕООД, ЕИК 113501293
А И С АРТ МЕТАЛ ООД, ЕИК 160045570
А И С ЕООД, ЕИК 116581106
А И С ЕООД, ЕИК 147203923
А И С ЛИФТ ООД, ЕИК 200844371
А И С СТИЛ 2002 ООД, ЕИК 130172537
А И С ТИКОВ ООД, ЕИК 201572807
А И С ТРЕЙД ООД, ЕИК 130958084
А И С – НАЙДЕНОВ ЕООД, ЕИК 115799575
А И С – 06 ЕООД, ЕИК 101735609
А И С 2006 ЕООД, ЕИК 175195120
А И С-КЛАСИК ООД, ЕИК 103316531
А И С-ТВ ООД, ЕИК 103212511
А И Т ГОЛДИС КРЪСТЕВИ ЕООД, ЕИК 202310754
А И Т ДЕВЕЛОПМЪНТ ООД, ЕИК 200898180
А И Т ЕЛЕКТРОНИКС ООД, ЕИК 831514947
А И Т ПЪБЛИШИНГ ЕООД, ЕИК 131304486
А И Т САУНД ООД, ЕИК 160104887
А И Т ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 124690913
А И Т – ТРИФОНОВИ СИЕ СД, ЕИК 020957620
А И Т – II ООД, ЕИК 201634810
А И Т-2004 ЕООД, ЕИК 131317479
А И У – ВЕРКЩАТ ЕООД, ЕИК 160054904
А И Х БИЛД ООД, ЕИК 102980853
А И Х – ТЪМНИШКИ И СИЕ СД, ЕИК 824065758
А И Я КОМЕРС ООД, ЕИК 104634647
А И Я 2003 ЕООД, ЕИК 131007727
А И Я 2005 ЕООД, ЕИК 131419759
А И-Ж И ООД, ЕИК 131511976
А Й Я ООД, ЕИК 123078557
А КАРД ЕООД, ЕИК 175344913
А КАФЕ ЕООД, ЕИК 202362690
А КА ЕМ ЕООД, ЕИК 113589884
А КЛИМА ЕООД, ЕИК 115870150
А КЛУБ КЕЙБЪЛ ООД, ЕИК 131098666
А КЛУБ НЕТУЪРК ЕООД, ЕИК 131135189
А КОНСЕРВ ЕООД, ЕИК 202012334
А КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 130595341
А КОНСУЛТИНГ 2012 ЕООД, ЕИК 202029369
А КОНСУЛТ ЕНД ТРЕЙДИНГ СОФИЯ ЕООД, ЕИК 200194468
А КРАЧОВ 90 ЕООД, ЕИК 200899186
А К А 1 ЕООД, ЕИК 200454752
А К О’КОНЪР ООД, ЕИК 201559051
А К С ЕООД, ЕИК 116573166
А ЛА РУСЪ ЕООД, ЕИК 175037177
А ЛЕВАНТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 200320333
А ЛОГИСТИКС ЕООД, ЕИК 201379936
А Л Е К С О В – С ЕООД, ЕИК 202442040
А Л К АД, ЕИК 202361478
А МАДЛЕН А ЕООД, ЕИК 202342104
А МЕДИЯ ЕООД, ЕИК 200500107
А МЕТАЛ ЕООД, ЕИК 200395229
А МИШ ООД, ЕИК 831387631
А МИ МАНЕРА ЕООД, ЕИК 202026800
А МОБИЛИС ЕООД, ЕИК 201477160
А МУТЛУ ЕООД, ЕИК 201892604
А М В – 2012 ООД, ЕИК 201821607
А М Г СТРОЙ ЕООД, ЕИК 175195768
А М Д 1958 ЕООД, ЕИК 130469182
А М Консулт – Маджарова ЕООД, ЕИК 201983801
А М К – БИЛДИНГ ООД, ЕИК 110546649
А М К 2007 ООД, ЕИК 175365195
А М К 2013 АД, ЕИК 202437171
А М М ООД, ЕИК 041062361
А М М 2012 ООД, ЕИК 202004234
А М Ц – ГЕОРГИЕВ ЕООД, ЕИК 200168427
А М – КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 123695409
А М 2005 ЕООД, ЕИК 131094664
А М 74 ООД, ЕИК 202148448
А Н Г ЕООД, ЕИК 103907559
А Н И МИХАЙЛОВ – 2012 ООД, ЕИК 202190123
А Н Н А КОМЕРС ЕООД, ЕИК 201044628
А О А ЕООД, ЕИК 201071397
А ПЕТРОВ-2006 ЕООД, ЕИК 119666031
А ПЛАНЕТ ЕООД, ЕИК 200475958
А ПЛАСТ АД, ЕИК 200496267
А ПЛЕЙС ИН БУЛГЕРИА ЕООД, ЕИК 104612686
А ПЛЮС А 07 ЕООД, ЕИК 175366913
А ПЛЮС М ООД, ЕИК 124713212
А ПЛЮС ООД, ЕИК 104678501
А ПЛЮС ПЛЮС ДИВЕЛОПМЪНТС ООД, ЕИК 175333411
А ПЛЮС СИНЕМА ООД, ЕИК 201094428
А ПЛЮС ФИЛМС ЕООД, ЕИК 200342251
А ПЛЮС-ВАРНА ООД, ЕИК 201167748
А ПРОДЖЕКТ ЕООД, ЕИК 200869474
А Плюс Продакшънс ЕООД, ЕИК 200024149
А П ГРУП ЕООД, ЕИК 175370687
А П К – МИР ООД, ЕИК 126625266
А П Р И Л 76 – 08 ЕООД, ЕИК 200858517
А П С ЕООД, ЕИК 111583208
А РОУ ПРОПЪРТИС АЙ ЕНД ДИ ЕООД, ЕИК 102899974
А РОУ ПРОПЪРТИС ЕООД, ЕИК 102850322
А Р В С ООД, ЕИК 202337559
А Р Д – К ЕООД, ЕИК 103683310
А СЕКЮРИТИ ООД, ЕИК 201831117
А СИРИУС КОМЕРС 7 ЕООД, ЕИК 200895768
А СИСТЕМ ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 202494350
А СПОРТ’С ЕООД, ЕИК 202045409
А СТАРТ 2000 ЕООД, ЕИК 130377773
А СТИЛ С ЕООД, ЕИК 200839125
А СТОЕВ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 201225856
А СТУДИО 2008 ООД, ЕИК 102971263
А Стил 2012 ЕООД, ЕИК 202109025
А С АГУШЕВА,АГУШЕВ И С-ИЕ СД, ЕИК 820136108
А С АКТИВНОСТ ООД, ЕИК 200956210
А С Д ЕООД, ЕИК 120609116
А С Е ЕООД, ЕИК 111558573
А С И ООД, ЕИК 114046891
А С К – 73 ЕООД, ЕИК 131425573
А С М Б ЕООД, ЕИК 119623560
А С Н А С ЕООД, ЕИК 201907065
А С П 11 ЕООД, ЕИК 201685146
А С С ЕООД – в ликвидация, ЕИК 102716106
А С ФАЛКОН ЕООД, ЕИК 201571000
А С Ц СТРОЙ ГРУП ООД, ЕИК 202122186
А С – 2010 ООД, ЕИК 200960511
А ТЕАМ ООД, ЕИК 121483311
А ТЕМПО ЕООД, ЕИК 130859271
А ТЕРМ ЕООД, ЕИК 148028455
А ТЕХНИКС ЕООД, ЕИК 107031843
А ТИЙМ ЕООД, ЕИК 130971637
А ТРЕЙД АПАРТМЪНТ ЕООД, ЕИК 202555401
А ТРЕЙД 07 ООД, ЕИК 201880032
А ТУ ЗЕТ ТРАНСФЪРС ЕООД, ЕИК 202422810
А Ти Ес Ем Груп ООД, ЕИК 201079561
А Т БЪЛГАРИЯ АД, ЕИК 175421415
А Т ГРУП ООД, ЕИК 160084160
А Т МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ЕИК 200418012
А Т М – М ЕООД, ЕИК 147233375
А Т СПЕЦИАЛ ЕООД, ЕИК 115646540
А Т С 88 ЕООД, ЕИК 200153343
А УЕБ ЕООД, ЕИК 200355163
А ФИНАНСИ ЕООД, ЕИК 200591256
А ХЮС И СИЕ БЪЛГЕРИАН ИСКЕЙПС ЕООД, ЕИК 200719955
А Х М ООД, ЕИК 175158508
А ЦЕ ЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 123756748
А ЦЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 121868983
А Ц И – 95 ЕООД, ЕИК 202146778
А Я ООД, ЕИК 119554324
А Я ООД, ЕИК 124641371
А Я ПРЕС ООД, ЕИК 831194970
А до З ООД, ЕИК 200060800
А енд А тур ЕООД, ЕИК 202503810
А енд Б 2011 ЕООД, ЕИК 201623582
А енд Г Трейдинг ООД, ЕИК 200684080
А енд ДЖУ ЕООД, ЕИК 130999825
А енд Д ГРУП ООД, ЕИК 200786181
А енд Д ЕООД, ЕИК 200614662
А енд Д бизнес енд консултинг ЕООД, ЕИК 202364218
А енд Д проект ООД, ЕИК 148019584
А енд ЕМ ПРОДЖЕКТ ООД, ЕИК 147145830
А енд И Груп ООД, ЕИК 201791772
А енд М. Ел.бг. ЕООД, ЕИК 200211960
А енд С Авто експерт ЕООД, ЕИК 202374899
А енд С ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 202203250
А енд Т Бранд ООД, ЕИК 202449273
А енд Х импорт – експорт ЕООД, ЕИК 200880937
А и А ЕООД, ЕИК 112587058
А и А ЕООД, ЕИК 128621658
А и А КОНСУЛТ ООД, ЕИК 131046089
А и А КОРПОРАЦИЯ ООД, ЕИК 202001786
А и А ПАРТНЬОРИ ООД, ЕИК 115883849
А и А ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 126639102
А и А инженеринг и комерчъл контрактс ЕООД, ЕИК 200830311
А и А партнърс ООД, ЕИК 202498174
А и А – ПАРКЕТ ЕООД, ЕИК 201538515
А и А – 71 ЕООД, ЕИК 202573381
А и А 2008 ЕООД, ЕИК 202255101
А и А+4 КУШОВАЛИЕВ И СИЕ СД, ЕИК 030006938
А и А-ЕВРОГРУП ЕООД, ЕИК 201540446
А и Б ИНКОМЕРС ООД, ЕИК 200345144
А и Б КОНСУЛТ ООД, ЕИК 130254589
А и Б ООД, ЕИК 104591320
А и Б Пласт ООД, ЕИК 200705311
А и Б Трейд ООД, ЕИК 200945801
А и Б – Евротурс ООД, ЕИК 121433746
А и Б 2012 ООД, ЕИК 201945754
А и Б 3 ЕООД, ЕИК 200200750
А и Б-ДОМСТРОЙ ЕООД, ЕИК 201565894
А и В АНТОНОВА ЕООД, ЕИК 201310032
А и В ЕООД, ЕИК 200310264
А и В КОНСУЛТ 11 ЕООД, ЕИК 201656372
А и В Системи ООД, ЕИК 131003629
А и В 2012 ООД, ЕИК 202230710
А и В 81 ЕООД, ЕИК 200270275
А и В 81 ЕООД, ЕИК 200284652
А и Г ГРУП ООД, ЕИК 160099721
А и Г КОМЕРС ЕООД, ЕИК 112561558
А и Г ФЛОРА ЕООД, ЕИК 201747516
А и Г едно ООД, ЕИК 202181829
А и Г – КАЗАКОВИ ООД, ЕИК 201780847
А и Г – 2008 ООД, ЕИК 200335157
А и Г 2010 ЕООД, ЕИК 201154551
А и ДО ООД, ЕИК 201338487
А и Джи Интертранс ЕООД, ЕИК 201306557
А и Д Инвест ЕООД, ЕИК 200407180
А и Д КОЗМЕТИКС ЕООД, ЕИК 126668520
А и Д ФЕШЪН ООД, ЕИК 201599245
А и Д бюти студио ООД, ЕИК 202440071
А и Д – Проект ЕООД, ЕИК 200481443
А и Д 2007 ЕООД, ЕИК 112668752
А и Д 2008 ЕООД, ЕИК 200092221
А и Д-ТРЕПЕЧОВИ ООД, ЕИК 102765103
А и Д- 2009 ЕООД, ЕИК 200937014
А и ЕМ-2008 ООД, ЕИК 200474192
А и Ен Трейд ЕООД, ЕИК 202133542
А и Ен лифт ЕООД, ЕИК 201813731
А и Е ГЛОБАЛ ГРУП ООД, ЕИК 201669601
А и Е ХАЛАЧЯН ООД, ЕИК 103870541
А и Е – ФАЙЕР ЕООД, ЕИК 200363822
А и З 2010 ЕООД, ЕИК 201005899
А и И ГРУП-2 ООД, ЕИК 101657217
А и И ООД, ЕИК 112590136
А и К АКВАПРОЕКТ ЕООД, ЕИК 200160850
А и К АММОХОСТОС ООД, ЕИК 200154438
А и К Брадърс ООД, ЕИК 201304556
А и К ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 202297207
А и К ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 130966871
А и К ЛОГИСТИК ЕООД, ЕИК 202446359
А и К ООД, ЕИК 112604116
А и К Трейдинг ЕООД, ЕИК 202181932
А и Л АУТО ООД, ЕИК 201516580
А и Л САМСОНОВИ ООД, ЕИК 121496180
А и Л ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 201816001
А и МГ Груп ЕООД, ЕИК 200261080
А и М Атанасови ООД, ЕИК 200709676
А и М ЗАНТИРА ЕООД, ЕИК 200104905
А и М Интернешънъл ЕООД, ЕИК 201743959
А и М КОРПОРЕЙШЪН ЕООД, ЕИК 201363145
А и М ЛОГИСТИК ООД, ЕИК 202488397
А и М ПАРТНЕРС ООД, ЕИК 200464344
А и М Сървисиз ЕООД, ЕИК 201013629
А и М ФЕШЪН ЕООД, ЕИК 201758249
А и М ФЕШЪН ИНДЪСТРИ ООД, ЕИК 202423691
А и М – КОМЕРС ЕООД, ЕИК 104668005
А и М – Ко 88 ЕООД, ЕИК 202242844
А и М 09 ООД, ЕИК 200897915
А и М-5107 ЕООД, ЕИК 201726066
А и Н КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 126742472
А и Н КОНСУЛТ ООД, ЕИК 131193502
А и Н Моторс ООД, ЕИК 201263458
А и Н 07 ЕООД, ЕИК 200881626
А и Н 2000 ООД, ЕИК 202352582
А и П ЕНЕРДЖИ ЕООД, ЕИК 201657054
А и П Ко ООД, ЕИК 200019515
А и П СТРОЙ ЕООД, ЕИК 200881512
А и П 2008 ЕООД, ЕИК 200261874
А и П 2013 ЕООД, ЕИК 202497745
А и Р – КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 200999286
А и С Интернешънъл груп ООД, ЕИК 200240862
А и С КЕХАЙОВИ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ООД, ЕИК 201487207
А и С МИЧЕЛ ЕООД, ЕИК 104611538
А и С ТРАНСПОРТ ООД, ЕИК 202155357
А и С Фриго ООД, ЕИК 200428832
А и С – СУГЛИ (БЪЛГАРИЯ) ООД, ЕИК 200742135
А и С – 1 ЕООД, ЕИК 200854401
А и С – 2010 ООД, ЕИК 201152415
А и С – 85 ЕООД, ЕИК 201403419
А и С 2009 ЕООД, ЕИК 200659294
А и Т АУТО ЕООД, ЕИК 202558162
А и Т ТРАНС ЕООД, ЕИК 130998698
А и Т – СТРОЙ ООД, ЕИК 201797259
А и Т 97 ЕООД, ЕИК 121521210
А и Ф ПРОДУКТС АД, ЕИК 201175435
А и Я – 01 ЕООД, ЕИК 130672019
А н М ЕНТЪПРАЙЗ ООД, ЕИК 128601099
А плюс Б и компания ЕООД, ЕИК 131044985
А плюс Р БАУ ООД, ЕИК 200786683
А плюс плюс ООД, ЕИК 201521816
А & ВС ЕООД, ЕИК 115083266
А & Д ИНВЕСТ ООД, ЕИК 201637201
А & К КАБЕЛ И КОМУНИКАЦИИ ООД, ЕИК 825347187
А & М ЕНЕРДЖИ БГ ООД, ЕИК 201919154
А & П ЦАРЕ БЪЛГАРСКИ ООД, ЕИК 201976842
А + А ПРОПЪРТИС ООД, ЕИК 128589559
А + Б ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД, ЕИК 102881710
А + Б СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ – БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 130977152
А + Т КАЗАКОВА ЕООД, ЕИК 200598027
А , ЯК ООД, ЕИК 110031504
А -ГРУПА” ЕООД, ЕИК 201989626
А – БРАВО ЕООД, ЕИК 123738305
А – БУРГАС ООД, ЕИК 201929935
А – В – 2004 ЕООД, ЕИК 124641318
А – ГАЛО ЕООД, ЕИК 116590646
А – ДАТО ЕООД, ЕИК 200795764
А – ДЖОБ АГЕНЦИЯ ЕООД, ЕИК 200432827
А – Джи Груп 2012 ЕООД, ЕИК 202202038
А – Д БЕТОНОВИ ПРОДУКТИ ООД, ЕИК 200807857
А – ЕНВИРО ГмбХ БЪЛГАРИЯ КД КД, ЕИК 202256274
А – ЕНД – ЕР ЕООД, ЕИК 200241601
А – ЖАР ООД, ЕИК 200163095
А – З СИНЕРДЖИ ООД, ЕИК 131168253
А – ИНВЕСТГРУП ЕООД, ЕИК 200880459
А – К Био ЕООД, ЕИК 201537311
А – ЛАКРИМА – СЛАВОВИ СИЕ СД, ЕИК 102702875
А – ЛЕКС ЕООД, ЕИК 115867371
А – МАРКЕТ ЕООД, ЕИК 160000251
А – МЕЛИСА ЕООД, ЕИК 201053335
А – М ЕООД, ЕИК 115132717
А – М ПЛОВДИВ ЕООД, ЕИК 202089754
А – НЕКСА ЕООД, ЕИК 201536818
А – ОПТИК 2010 ЕООД, ЕИК 201062505
А – ПРЕС ООД, ЕИК 117029317
А – ПРОЕКТ ООД, ЕИК 131408093
А – СИСТЕМ ООД, ЕИК 128616967
А – СОФТ ЕООД, ЕИК 201184338
А – СТОП ЕООД, ЕИК 201061944
А – СТРОЙ ЕООД, ЕИК 101019435
А – ТЕКСТ ЕООД, ЕИК 201545009
А – ТЕЛ ЕООД, ЕИК 127634478
А – ТИ 2009 ЕООД, ЕИК 200799240
А – ТОМИ ЕООД, ЕИК 160136034
А – ТУР ЕООД, ЕИК 125539992
А – ФАБРИКЕН ЕООД, ЕИК 202400290
А – ФРЕЙМС ЕООД, ЕИК 200993963
А – ЦОНЗ ЕООД, ЕИК 114688376
А – Център ЕООД, ЕИК 201723764
А – Я 10 ЕООД, ЕИК 200510521
А – 3 ТРАНС ЕООД, ЕИК 200207684
А 007 ООД, ЕИК 200243260
А 1 АННЕ ЕООД, ЕИК 124643671
А 1 БИЛДИНГ КЪМПАНИ ООД, ЕИК 148004212
А 1 В ООД, ЕИК 102815816
А 1 КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД, ЕИК 201917833
А 1 КРИЕЙТИВ СТУДИО ЕООД, ЕИК 175310163
А 1 ЛИМИТЕД ЕООД, ЕИК 116562327
А 1 ЛИСА ООД, ЕИК 103910797
А 1 ООД, ЕИК 116021933
А 1 ФАСТ ФОРУЪРД ЕООД, ЕИК 118559489
А 100 ЕООД, ЕИК 113592617
А 11 ГРУП ООД, ЕИК 201245339
А 115 ООД, ЕИК 175404997
А 1152 ООД, ЕИК 200081381
А 14 ЕООД, ЕИК 124716817
А 18/10 ЕООД, ЕИК 200944005
А 2 АД, ЕИК 175347443
А 2 ЕООД, ЕИК 107570801
А 2 ЗЕ СЕРВИС ЕООД, ЕИК 201026936
А 2 Формат ООД, ЕИК 201407218
А 2012 ЕООД, ЕИК 202030955
А 21 ЕООД, ЕИК 124716824
А 3 ЕООД, ЕИК 101724979
А 3 ООД, ЕИК 832078310
А 3 – СЕРВИЗ ООД, ЕИК 127630024
А 33 ЕООД, ЕИК 201498787
А 4 А КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 201268900
А 50 ЕООД, ЕИК 202140056
А 6 ООД, ЕИК 175285728
А 7 ЕООД, ЕИК 123748573
А 7 ЕООД, ЕИК 124716802
А 7 ООД, ЕИК 175282657
А 90 ЕООД, ЕИК 201222746
А&Г – СТЕФАНОВИ СД, ЕИК 107026810
А&Д ИМПОРТ – ЕКСПОРТ ЕООД, ЕИК 202331385
А+А ЕООД, ЕИК 202513135
А+М ФАРМАЦИЯ ООД, ЕИК 201721012
А+Т 96 ЕООД, ЕИК 121099481
А+ ООД, ЕИК 200385441
А-АГРО ЕООД, ЕИК 103798362
А-АКАУНТС ЕООД, ЕИК 131482768
А-А ООД, ЕИК 101643018
А-А ООД, ЕИК 106583969
А-А ООД, ЕИК 175126747
А-А-АНГЕЛОС ТРАНС ЕООД, ЕИК 200951156
А-БИЛД ООД, ЕИК 118583326
А-Б-ГРУП ООД, ЕИК 102869575
А-ВЕЛИС ТРАВЕЛ ООД, ЕИК 175040465
А-В ЕООД, ЕИК 175281676
А-В ООД, ЕИК 103565956
А-ГЕ КОМЕРС 09 ЕООД, ЕИК 202242627
А-ГЕ-КОМЕРС ООД, ЕИК 117667729
А-ДАВИЛ ООД, ЕИК 201156495
А-ДЕ-ЕМ 06 ЕООД, ЕИК 175081946
А-ДИЗАЙН 2001 ЕООД, ЕИК 130496852
А-Д КОНСУЛТ ООД, ЕИК 102909048
А-Д-ЕМСИ ЕООД, ЕИК 200139112
А-ЗЕТ-ИМОТИ ООД, ЕИК 200172233
А-ЗИТА ГРУП ЕООД, ЕИК 201137783
А-Зет Медика България ООД, ЕИК 202262074
А-З ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 103912392
А-З УНИВЕРС – ДРАГНЕВ И С-ИЕ СД, ЕИК 831396833
А-З-ФИРМ ООД, ЕИК 201558704
А-ИВА 98 ЕООД, ЕИК 175197107
А-ИКА 2012 ЕООД, ЕИК 202374529
А-ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 104699357
А-КЛАС ПРОПЪРТИС ЕООД, ЕИК 200812039
А-КОМЕРС ЕООД, ЕИК 130234348
А-КОНСУЛТ ВАРНА ЕООД, ЕИК 200052928
А-КОНСУЛТ И ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 200125593
А-КОНСУЛТ ООД, ЕИК 123104030
А-КОНТ ЕООД, ЕИК 131474505
А-МАЛИА ЕООД, ЕИК 201064246
А-МЕГАСЕРВИЗ ЕООД, ЕИК 202429388
А-МОНТАЖ ЕНД СОЛУШЪНС ООД, ЕИК 201072093
А-М КОННЕКТ ООД, ЕИК 201878921
А-М ООД, ЕИК 107539001
А-Н Москояни ЕООД, ЕИК 202505715
А-Н-КЛИМА ООД, ЕИК 201432470
А-ПАЛМИРА ООД – в ликвидация, ЕИК 103859210
А-ПА 83 ЕООД, ЕИК 200375116
А-ПЕКС ООД, ЕИК 121275506
А-ПЕТРОВ-77 ЕООД, ЕИК 202007472
А-П КОМПАНИ АГКАВАНАКИС ПАПУЦАКИС ООД, ЕИК 200705234
А-П – ПОМПАЛЯШКИ,ЯВАШЕВ И С-ИЕ СД, ЕИК 114002585
А-Р-С КООП ГМБХ ЕООД, ЕИК 201506508
А-САП ЕООД, ЕИК 175456855
А-СЕРВИЗ ЕООД, ЕИК 130923447
А-СПОРТ ООД, ЕИК 131353316
А-СТИЛ ЕООД, ЕИК 200279452
А-С КОНСТРУКЦИИ ООД, ЕИК 200100091
А-С-ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 831727151
А-ТЕКС 2 ЕООД, ЕИК 201542511
А-ТЕСТ-СЕРТ ЕООД, ЕИК 130969248
А-ТОПАЛОВ ЕООД, ЕИК 201123926
А-ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК 103773544
А-ТРАНС ЕООД, ЕИК 147122542
А-ТРЕЙД-3000 ЕООД, ЕИК 131435165
А-ТРИ-АРХИТЕКТУРА И ИЗПЪЛНЕНИЯ ООД, ЕИК 831225113
А-Т ООД, ЕИК 109610162
А-Т 97 ООД, ЕИК 115183455
А-ФОРМА ЕООД, ЕИК 175400632
А-ХАРИ 2010 ЕООД, ЕИК 201302929
А-Х ЕООД, ЕИК 200035868
А-ЦЕНТРАЛ ЕООД, ЕИК 201662304
А-Я ПЛЮС ЕООД, ЕИК 131327241
А-марк Консулт ЕООД, ЕИК 200980720
А- АМАКО ЕООД, ЕИК 200881373
А- ДЕНТ – ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ООД, ЕИК 201804110
А- ЗЕТ СОЛЮШЪНС ЕООД, ЕИК 131351863
А- ИМОТИ ЕООД, ЕИК 201239382
А- ИНЖЕНЕРИНГ -08 ЕООД, ЕИК 200486173
А- И БЯЛА ЕООД, ЕИК 200884743
А- ОРКА ООД, ЕИК 200227936
А-1-МАРКЕТИНГ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 175251626
А-22 ЕООД, ЕИК 131320800
А-23 ЕООД, ЕИК 201581635
А-3 ГРУП ЕООД, ЕИК 175123427
А-3 ЕООД, ЕИК 124501024
А-3 ООД, ЕИК 121005838
А-4 ПРЕС ООД, ЕИК 131285032
А-5 ЕООД, ЕИК 175253260
А-7 ОИЛ ООД, ЕИК 201508224
А.АТАНАСИО ЕООД, ЕИК 148024300
А.АТАНАСОВ-КОМЕРС ООД, ЕИК 160055326
А.А КРИСТОФИ ЕООД, ЕИК 175398619
А.А ФЛЕШ ТРЕНД ООД, ЕИК 200709982
А.А.ЕЛЕКТРОНИК ЕООД, ЕИК 126079803
А.А.ЛИТОС И ИДЕЕС ООД, ЕИК 200256044
А.А.МИХАЙЛОВИ ЕООД, ЕИК 109577449
А.А.С. ДЕВЕЛПМЪНТС ЕООД, ЕИК 147066129
А.А.Х 1 ЕООД, ЕИК 201167584
А.А. БГИНВЕСТГРУП ЕООД, ЕИК 202098632
А.А. НАДЕЖДА ООД, ЕИК 175280765
А.А. СТРАТСИОС ЕООД, ЕИК 147246892
А.А. Смарт Инвестмънтс ЕООД, ЕИК 201191770
А.Б.А.-2010 ЕООД, ЕИК 201213512
А.Б.В. ЕООД, ЕИК 824145421
А.Б.В. ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 131125056
А.Б.В. – СИСТЕМ ООД, ЕИК 202580380
А.Б.В.-2000 ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 103563179
А.Б.Груп 2009 ЕООД, ЕИК 200750258
А.Б.Д.И.ФИНАНС ООД, РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ
А.Б.Д. ЕКСПРЕС 2007 ЕООД, ЕИК 123756118
А.Б.ИНВЕСТМЪНТ ООД, ЕИК 200255152
А.Б.КАР ООД, ЕИК 147119133
А.Б.КОНСУЛТИНГ ООД, ЕИК 175453909
А.Б.КОНТАКТ ЕООД, ЕИК 201508418
А.Б.КОНЧЕТО ЕООД, ЕИК 131310286
А.Б.КО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, ЕИК 175239403
А.Б.М.В ООД, ЕИК 175200770
А.Б.М.ПРОЕКТИ ЕООД, ЕИК 121527359
А.Б.О КЪНСТРАКШЪН ООД, ЕИК 202378495
А.Б.ПРОПЪРТИ ООД, ЕИК 200299711
А.Б.С – 2012 ООД, ЕИК 202309086
А.Б.С. ШИПИНГ ООД, ЕИК 131218717
А.Б.ФИЛМС ЕООД, ЕИК 202081412
А.Б.Ф. ООД, ЕИК 102136256
А.Б. СИРИЕС ООД, ЕИК 201556315
А.Б. ТРАНСПОРТ ООД, ЕИК 147119927
А.Б. – 1991 ЕООД, ЕИК 201414718
А.В.А.-ТРАНС ООД, ЕИК 131562390
А.В.В.А. ХРИСТОВ ЕООД, ЕИК 131208484
А.В.Г.АГРО ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 103615964
А.В.Д. ОНЛАЙН ЕООД, ЕИК 202139659
А.В.Д.-ХОЛИДЕЙС ЕООД, ЕИК 130588603
А.В.Е. ХЕРМЕС ООД, ЕИК 200958293
А.В.И. 10 ЕООД, ЕИК 201447305
А.В.КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 103800347
А.В.К. ДИСТРИБЮШЪН ЕООД, ЕИК 130768658
А.В.Л. ЧАРТЕРИНГ ИНТЕРНЕШАНЪЛ Н.В. – КЛОН КЧТ, ЕИК 121043881
А.В.М. СЕРВЕИС Д’ ЕНХИНИЕРИЯ И КОНСУЛТИНГ ООД
А.В.О. Комюникейшън ЕООД, ЕИК 202303304
А.В.ПОПОВА ЕООД, ЕИК 201647505
А.В.С.В. ЕООД, ЕИК 175152820
А.В.С.Т. ООД, ЕИК 831425975
А.В.С.-МАСТЕР СД, ЕИК 175879734
А.В. ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК 103974771
А.В. САЛМАН ЕООД, ЕИК 200345112
А.В. ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 201364521
А.В. – ТРАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 200576891
А.В.-ТЕХНИКА ЕООД, ЕИК 121292367
А.ГЕНЧЕВ ЕООД, ЕИК 812050257
А.ГЕОРГИЕВ ЕООД, ЕИК 103592686
А.Г.А.И.О.С. ЕООД, ЕИК 201646588
А.Г.Б ДЖЕНЕРАЛ БИЗНЕС ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД, ЕИК 201553283
А.Г.ИНТЕЛЕКТ – ИНЖЕНЕРИНГ ООД – в ликвидация, ЕИК 123027445
А.Г.С.Б. ООД, ЕИК 105583910
А.Г.Ю ФАРМА ЕООД, ЕИК 202246892
А.Г. АВТОАКАДЕМИЯ ЕООД, ЕИК 200698386
А.Г. БМК ООД – в ликвидация, ЕИК 200523351
А.Г.- БУТИК ЕООД, ЕИК 201250215
А.ДЕ.ВЕ. ЕООД, ЕИК 175172399
А.ДЖ.ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГЕРИЯ ЕООД, ЕИК 131518691
А.ДИ. АСТРА ХОЛДИНГ ЕООД, ЕИК 147095999
А.Д ПРОЕКТ ЕООД, ЕИК 124705137
А.Д.А. ЕООД, ЕИК 130444574
А.Д.А.-ПРОЕКТ ЕООД, ЕИК 175184049
А.Д.А.- АРХИТЕКТУРНО ДИЗАЙНЕРСКА АГЕНЦИЯ ООД, ЕИК 040444372
А.Д.В. – СТРОЙ ЕООД, ЕИК 200103251
А.Д.Д.С.-ГРУП ООД, ЕИК 175388094
А.Д.Д. ГЛОБАЛ ООД, ЕИК 202292367
А.Д.М. КОНСУЛТИНГ ООД, ЕИК 200458804
А.Д.Н. ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 202207689
А.Д.О ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 130455535
А.Д.РАЗВИТИЕ ЕООД, ЕИК 148138396
А.Д.Р. ТРАНС ООД, ЕИК 200238886
А.Д.С. ЕООД, ЕИК 175229882
А.Д.С. ТРЕЙДИНГ – 2013 ЕООД, ЕИК 202408554
А.Д.ТЕКАМ ЕООД, ЕИК 104672719
А.Д.ХОЛД ООД, ЕИК 813003456
А.Д. КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 175002703
А.Д. СЕТИС ЕООД, ЕИК 201840224
А.Д. СИСТЕМ ООД – в ликвидация, ЕИК 175378812
А.Д. СТУДИО ООД, ЕИК 175056163
А.Д. УИЛЯМС ЕЛЕКТРИКАЛ ООД, ЕИК 175115430
А.Д. – АНЖЕЛО ЕООД, ЕИК 175037558
А.Д. – АХМЕД ШИХО ЕООД, ЕИК 201027917
А.Д. – МИХАЙЛОВ И СТРАТЕВ С-ИЕ СД, ЕИК 020838687
А.Д.-СЪРВИСИС ЕООД, ЕИК 200223090
А.Д.- ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЕООД, ЕИК 107558051
А.ЕМ.ДЖИ.ДИСТРИБУЦИОНИ ДИ СФОРЦА АНДЖЕЛО ЕООД, ЕИК 201318812
А.ЕС.ЕР. ЕООД, ЕИК 202282618
А.Есерс Транспорт Къмпани България ЕООД, ЕИК 201733235
А.Е.Д. – САНДИНИ ЕООД, ЕИК 200084107
А.Е.М.М. ЕООД, ЕИК 201646378
А.Е.С. ЕСТЕЙТ ООД, ЕИК 148105695
А.Е. ЕКОСЕЛИЩЕ ООД, ЕИК 201505677
А.Е.123 ООД, ЕИК 101797120
А.ЖЕ.ЕС. БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 121569276
А.З.А. ГРУП ЕООД, ЕИК 200206988
А.З.К.А ООД, ЕИК 201387274
А.З.К. ПРОПЪРТИС ЕООД, ЕИК 200246438
А.З.ОЛИМПОС ЕООД, ЕИК 106626761
А.З. ИМОТИ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 131194084
А.З. ИНТЕРПРОПЪРТИС ЕООД, ЕИК 175393698
А.З. КОНСУЛТ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 175076244
А.З. – ПЕГАСУС ЕООД, ЕИК 200826195
А.И.А ООД, ЕИК 175043644
А.И.С.А. ЕООД, ЕИК 175388137
А.И.С.-3 ООД, ЕИК 175087116
А.И.ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 201177710
А.И. ГРУП ЕООД, ЕИК 200084527
А.И. КРИЕЙТ ЕООД, ЕИК 175193945
А.И. ФУУДС ЕООД, ЕИК 201963609
А.Й.Сървисиз ЕООД, ЕИК 201244760
А.КЛЕОВУЛУ ЕООД, ЕИК 103909332
А.КОЛЕВ ЕООД, ЕИК 200789747
А.К.А. ООД, ЕИК 175460184
А.К.В.С. ИНВЕСТМЪНТС ООД, ЕИК 200254488
А.К.В.Х. ЕООД, ЕИК 201246665
А.К.ДИВЕЛЪПМЪНТС ЕООД, ЕИК 201122077
А.К.Л. ЕООД, ЕИК 131369295
А.К.Р.А. БЪЛГАРИЯ СЪРВИС ООД – в ликвидация, ЕИК 160130266
А.К.С.О България ООД, ЕИК 201239293
А.К.С.2020 ЕООД, ЕИК 202310067
А.К.ТРАНСПОРТС ЕООД, ЕИК 201174568
А.К.ТРАНС.ЛИМИТИД ЕООД, ЕИК 201089609
А.К.Т-ГОСПОДИНОВ, СЕКУЛИДИС, ПАВЛОВ, КУПЕНОВ СД, ЕИК 103860223
А.К.Т.А. ООД, ЕИК 831370112
А.К.У. – ЕВДЕМОНИЯ ЕООД, ЕИК 130588628
А.К.У. – КАСКАДА ЕООД, ЕИК 130870976
А.К. ИНТЕРНЕШАНЪЛ ООД, ЕИК 130437277
А.К. КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 200094183
А.К. ЛОЖИСТИК ООД, ЕИК 201542123
А.К.-ТРАНСПОРТИ ЕООД, ЕИК 201847872
А.К.-УНИВЕРСАЛ ООД, ЕИК 831850232
А.ЛО.С. ЕООД, ЕИК 201442233
А.Л.А. ЕООД, ЕИК 115107258
А.Л.Б.А – 1 ООД, ЕИК 201173078
А.Л.Б. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ЕООД, ЕИК 121306841
А.Л.Д.-ГАРДЪН ЕООД, ЕИК 831599036
А.Л.И.С. – ФАРИНА, НИКОЛАЕВА С-ИЕ СД, ЕИК 020518139
А.Л.И.С. 2009 ЕООД, ЕИК 200747997
А.Л.К. ПЛАН ЕООД, ЕИК 200422402
А.Л.К.-ФЕШЪН ЕООД, ЕИК 131397056
А.Л.М.ГРУП ЕООД, ЕИК 200121826
А.Л.М. КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 102139149
А.Л.С.-2002 ООД, ЕИК 131056119
А.Л.ФИЛТЪР ООД, ЕИК 117590873
А.Л.Ф.А. ООД – в несъстоятелност, ЕИК 116034521
А.Л. ФИЛТРИ ООД – КЛОН РУСЕ КЧТ, ЕИК 117538830
А.М – МЪНИ МАКС ЕООД, ЕИК 202485052
А.М-2007 ООД, ЕИК 104688552
А.М.А. Пропъртийс ООД, ЕИК 105555633
А.М.Б. ЕООД, ЕИК 147199706
А.М.Б. ТРЕЙД 2009 ЕООД, ЕИК 200805105
А.М.В. ЕООД, ЕИК 113587698
А.М.ДЖИ – 2007 ЕООД, ЕИК 200077568
А.М.Д – ФЕШЪН ГРУП ООД, ЕИК 200336985
А.М.Е. БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 175226181
А.М.ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 813204427
А.М.ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БГ ЕООД, ЕИК 200673493
А.М.И.-Р ЕООД, ЕИК 103871515
А.М.К. АЛАЙД МАРИЙН КЪНТРАКТЪРС ООД, ЕИК 200260427
А.М.К.-КОМЕРС ЕАД, ЕИК 131066608
А.М.К.-2010 ЕООД, ЕИК 201381232
А.М.О.К. ЕООД, ЕИК 103906158
А.М.ПРИНИ – АТАНАСОВ И СЪДРУЖИЕ СД, ЕИК 836042094
А.М.П. АВТО ЕООД, ЕИК 200003468
А.М.П. ЛИМИТЕД ЕООД, ЕИК 200152234
А.М.Р.САГАР ООД, ЕИК 124690258
А.М.С. – КО ООД, ЕИК 130351675
А.М.ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 121133962
А.М.ТРЕЙД-69 ООД, ЕИК 131132143
А.М.Т.В ЕООД, ЕИК 101699013
А.М.Т. – СТРОЙ ЕООД, ЕИК 201087259
А.М. АГЕНЦИИ БГ ЕООД, ЕИК 175022920
А.М. БУРГАЗ ТРАНС ЕООД, ЕИК 160049711
А.М. ГРУП ЕООД, ЕИК 121437449
А.М. КОРПОРЕЙШЪН 09 ООД, ЕИК 200989438
А.М. Логистик ЕООД, ЕИК 201290793
А.М. РИБА ЕООД, ЕИК 200195050
А.М. Сторм ЕООД, ЕИК 200791221
А.М. ТРЕЙД-49” ООД, ЕИК 201889451
А.М. – ТРЕЙД ГРУП ООД – в ликвидация, ЕИК 131440148
А.М.-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 103870324
А.Н.А. ЕООД, ЕИК 175365601
А.Н.В. ГРАНД СТЕЙШЪН ЕООД, ЕИК 202229149
А.Н.В. КОНСТРУКТ ЕООД, ЕИК 202164356
А.Н.Г.Е.Р. ЕООД, ЕИК 201419380
А.Н.ДИ.КЛИМА ЕООД, ЕИК 175170220
А.Н.Д. АВСТРЕЙЛИЪН ЕНТЪРПРАЙЗ ЕООД, ЕИК 200085068
А.Н.И.ГРАДЕВ ООД, ЕИК 117002640
А.Н.И. БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 175144688
А.Н.Л.- БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 831479058
А.Н.М.-2001 ЕООД, ЕИК 831058543
А.Н.Н.А БИЛДИНГ ООД, ЕИК 117669751
А.Н.Н.И 2012 ЕООД, ЕИК 202151348
А.Н.Н.2 ООД, ЕИК 121505875
А.Н.П.-7 ЕООД, ЕИК 200625242
А.Н.С. СТАМБОЛИЕВИ И СИЕ СД, ЕИК 010267864
А.Н.Т – ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 202576000
А.Н.Т. ООД, ЕИК 124534120
А.Н. БАЛКАНТУРС ЕООД, ЕИК 117686051
А.Н. ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, ЕИК 175125061
А.Н. МАРКЕТ ЕООД, ЕИК 202171190
А.Н. – АГРОТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 121261271
А.О.М. ЕООД, ЕИК 201573880
А.О.С. КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 175030275
А.О. КОЛОНИ ЕООД, ЕИК 148055235
А.П.А.ПЛ ЕООД, ЕИК 201562446
А.П.Е.К.С. ДЕНТАЛ КЛИНИК –Амбулатория за първична извънболнична медицинска дентална помощ – индивидуална практика ЕООД, ЕИК 201911289
А.П.Ж. ЕДЮКЕЙШЪН ТРЪСТ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 202345997
А.П.Л. ЯХТИНГ ЕООД, ЕИК 200663257
А.П.М. – 2007 ООД – в ликвидация, ЕИК 147164655
А.П.П. ЗООХРАНИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 123064931
А.П.П. ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 123644560
А.П.ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 201271775
А.П.Ц. ЕООД, ЕИК 113580440
А.П.ЯНЕВА ЕООД, ЕИК 101772205
А.П. КОЛЕКШЪН ЕООД, ЕИК 201998041
А.Р.А. АЛЕКС ЕООД, ЕИК 202044798
А.Р.А.-БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 126011161
А.Р.В.КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 201633612
А.Р.К – С.М.Х ООД, ЕИК 121763217
А.Р.К. 79 ЕООД, ЕИК 201042082
А.Р.ЛЕЖЪР ООД, ЕИК 128583713
А.Р.М.-КОМЕРС ООД, ЕИК 831465681
А.Р.С. – БГ 2012 ЕООД, ЕИК 201998842
А.Р.Т.Е. Плюс ЕООД, ЕИК 202429114
А.Р.У.С. ХОЛДИНГ АД, ЕИК 104700759
А.Р. АЙМАН БАРАКАТ ЕООД, ЕИК 040223573
А.Р. ГЛОБАЛ ТРЕЙД ООД, ЕИК 202139164
А.СИМЕОНОВ ЕООД, ЕИК 201300611
А.СИ.СИ ЕООД, ЕИК 200196049
А.СОЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД, ЕИК 202558899
А.С.А – АНТОН САШОВ АНТОНОВ ЕООД, ЕИК 101734197
А.С.А .- 2010 ЕООД, ЕИК 201081509
А.С.А.В. ЕООД, ЕИК 202352205
А.С.А.К. ЕООД, ЕИК 175177817
А.С.А.П. ГРУП ЕООД, ЕИК 131308406
А.С.А.П. ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК ЕООД, ЕИК 175188713
А.С.А. ЕООД, ЕИК 831767473
А.С.А. ООД, ЕИК 813147232
А.С.А. ПРОПЪРТИС ЕООД, ЕИК 201886989
А.С.А. 2007 ЕООД, ЕИК 126735079
А.С.БРОКЕРИНГ ООД, ЕИК 109609473
А.С.Б.М. ООД, ЕИК 121451915
А.С.В. 2013 ЕООД, ЕИК 202438088
А.С.Г. ЕООД, ЕИК 811204752
А.С.Г.-КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 131235983
А.С.Д.Е.Я. ЕООД, ЕИК 201704859
А.С.Д. ГРУП СЕКЮРИТИ ООД, ЕИК 202315514
А.С.Д. КОНСТРАКШЪН ЕНД ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 200581098
А.С.Д. – СИЕРА ЖОРДАН ЕООД, ЕИК 121315461
А.С.ЕНВИРОНМЕНТАЛ СЪРВИСИЗ ЕООД, ЕИК 103884765
А.С.ЕС ЕООД, ЕИК 175128260
А.С.Е.ГЛОБЪЛ КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 201457883
А.С.Е.04 ЕООД, ЕИК 202531457
А.С.ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 113559001
А.С.И. ЕООД, ЕИК 124698187
А.С.КАРОСА ЕООД, ЕИК 103852276
А.С.К. ООД, ЕИК 113594810
А.С.ЛЕНД ООД, ЕИК 147046072
А.С.МАКРИС ООД, ЕИК 104701010
А.С.М. БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 131446005
А.С.М. – 2005 ООД, ЕИК 102947278
А.С.М. 2010 ЕООД, ЕИК 201064538
А.С.Н. МАРИЙН СЪРВИСИЗ ООД, ЕИК 200608983
А.С.О.СИТИ ЕООД, ЕИК 147004526
А.С.О. – БГ ЕООД, ЕИК 201886896
А.С.Р.ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД, ЕИК 200356062
А.С.Р.М. ЕООД, ЕИК 160122885
А.С.С. ООД, ЕИК 175159850
А.С.С. 1 ЕООД, ЕИК 175364499
А.С.ТУФАН ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ЕООД, ЕИК 200833752
А.С.ФИЛМ ЕООД, ЕИК 201050403
А.С. Гредин ООД, ЕИК 201901195
А.С. ИМПОРТ – ЕКСПОРТ – 2003 ЕООД, ЕИК 115818399
А.С. ИНЖЕНЕРИНГ – 1 ЕООД, ЕИК 113591173
А.С. МАКС ТЕРМ ООД, ЕИК 201949852
А.С. ПРОПЪРТИЙЗ ЕООД, ЕИК 175072712
А.С. СТИЛ 2010 ЕООД, ЕИК 201263166
А.С. ТРАНС ЕООД, ЕИК 202087340
А.С.- ИЗОЦЕНТЪР ООД, ЕИК 126561696
А.С.-07 ЕООД, ЕИК 175226726
А.Т-ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД, ЕИК 126724661
А.Т.А- БГ ООД, ЕИК 201352661
А.Т.А. Груп 1 ЕООД, ЕИК 201972178
А.Т.Г.ЛАЙФСТАЙЛ ООД, ЕИК 200681383
А.Т.Г. – ФРАНЧАЙЗ С ООД, ЕИК 200647096
А.Т.Д.Елиен ЕООД, ЕИК 201921988
А.Т.Д.И. ИНК. ООД, ЕИК 103923556
А.Т.Д. – БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 115894977
А.Т.Е. ЕООД, ЕИК 838172097
А.Т.И ЕООД, ЕИК 200910597
А.Т.КОМ ООД, ЕИК 121535726
А.Т.К.АНДРЕАС ТАСИУЛАС КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 202366863
А.Т.М. ООД, ЕИК 103054984
А.Т.Сел ООД, ЕИК 201072129
А.Т.С. КОМЕРСИАЛ ЕООД, ЕИК 131400417
А.Т.С. 97 ЕООД, ЕИК 121288891
А.Т.Ф. ЕООД, ЕИК 121904899
А.Т. ГАМА ЕЛИТ ЕООД, ЕИК 130683300
А.Т. РИСЪРЧ ЕООД, ЕИК 175279337
А.Ф.Л. КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 147085663
А.Ф. 79 ЕООД, ЕИК 201859127
А.ХАД ЕООД, ЕИК 101749313
А.ХАРИС ЕСТЕЙТС ЕООД, ЕИК 200256699
А.ХЕЛАС Н.И.А. ГРУП ЕООД, ЕИК 202460768
А.Х.Д. ХОЛДИНГ ООД, ЕИК 200018363
А.Ц. – ЛАБЕО ЕООД, ЕИК 130164647
А.Ц.-ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 121644483
А. АДАМУ ЕООД, ЕИК 200308975
А. АДАМ И МИТСИОС ООД, ЕИК 130342765
А. АНДРЕАС 2012 ЕООД, ЕИК 202135956
А. АНТОНИУ ЕООД, ЕИК 147154180
А. АРХЕЛАОС ООД, ЕИК 202538583
А. А. ПОКОЙ ЕООД, ЕИК 202134789
А. БРАНКОВА ЕООД, ЕИК 201533996
А. Б. С. ТРЕЙД АД, ЕИК 202451769
А. В. БИЛДИНГС АД, ЕИК 131141110
А. ДЖ. БРАИН СЪРВИСЕС ЕООД, ЕИК 201259335
А. Д. – АЛЕКСАНДРА ЕООД, ЕИК 201751144
А. ЕСЕРС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201520536
А. Е. БЕСТ СЪКСЕС СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201736466
А. Е. М. – ЕМ ЕООД, ЕИК 131543810
А. ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 130095838
А. И А. ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 202378748
А. И М. 2 ЕООД, ЕИК 175035607
А. И. КОМПЮТЪРС ЕООД, ЕИК 130669343
А. И. МИЦОС ООД, ЕИК 202320225
А. К. АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ЕИК 201846336
А. К. ДЕКЪРЕЙТЪРС ЕООД, ЕИК 200587674
А. МАЦУКА ЕООД, ЕИК 201669569
А. МОЛЛОВ ЕООД, ЕИК 115747863
А. М – 13 ГРУП ЕООД, ЕИК 202516302
А. М. КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 115773309
А. М. ЛОВЕЛОК ЕООД, ЕИК 200284289
А. Н. ДЖИ-БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 130941918
А. ПАНДЕРАС ООД, ЕИК 200000707
А. П. ГРУП ЪФ КАМПЪНИС ЕООД, ЕИК 200763802
А. П. Д. АПОТЕОСИС ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД
А. П. ПРОПЪРТИС ЕООД, ЕИК 104637111
А. РОБЪРТС – БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201221847
А. Р ГРУП ЕООД, ЕИК 160114696
А. Р. ДЕКОР ООД, ЕИК 200625609
А. СОКОЛОВ ЕООД, ЕИК 201416676
А. СОФИАНУ ЕООД, ЕИК 201735204
А. С. КОНСУЛТ – К ЕООД, ЕИК 040020594
А. С. – АЛЕКС – 1 ООД, ЕИК 201264649
А. С. 63 ЕООД, ЕИК 108688457
А. Т. Е. – ГРУП-БГ ООД, ЕИК 175373509
А. Т. ТРАНС 1 ЕООД, ЕИК 201372338
А. Т. ХЕМ ООД, ЕИК 201525615
А. ФРИГО ЕООД, ЕИК 201739685
А. ХРИСТОФОРУ ЕНД КО ЕООД, ЕИК 200864317
А. Х. ДИМИТРОВ ЕООД, ЕИК 201656194
А.2А. ЕООД, ЕИК 200703820
А/Я-ДАРА КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 200700691
А1 РЕНТ-А-КАР ЕООД, ЕИК 148151760
А_ФАКТ ЕООД, ЕИК 200309447
БАВАРИЯ Г И Г ООД, ЕИК 115035531
БАГИРА-Г ЕООД, ЕИК 201546730
БАКАЛСКИ-В И СИЕ СД, ЕИК 040021931
БАКИ-В ЕООД, ЕИК 201653554
БАЛАНС – Г.В. ЕООД, ЕИК 102912820
БАЛАНС-Б ЕООД, ЕИК 108692217
БАЛКАНИ ФИЛМС – в ликвидация ООД, ЕИК 107055858
БАЛКАНКАР – ЗПДЕА Г. КОСТОВ АД, ЕИК 121122439
БАЛКАН ЕНЕРГО Г-П ООД, ЕИК 119625853
БАЛКАН С.А ЕООД, ЕИК 200450152
БАЛКАН ТРЕЙД КОМПАНИ Б.Т.К. ООД, ЕИК 121249372
БАЛКАН-Г ООД, ЕИК 831178763
БАНЕВА – ДОБРЕВА – в ликвидация ООД, ЕИК 126050189
БАНК ЛЕУМИ РУМЪНИЯ С.А. – КЛОН СОФИЯ КЧТ, ЕИК 200217130
БАРИ-Б – БАРАКОВ И СИЕ СД, ЕИК 030065258
БАРТЕЛЕС ИНТЕРНАЦИОНАЛ АНОНИМНО АКЦИОНЕРНО Д-ВО
БАТЕМБЕРГ-С Г ООД, ЕИК 116563600
БАТИ-С.А.Ф ЕООД, ЕИК 103941892
БАТЛЕР Б ООД, ЕИК 148103865
БАУЕКСПЕРТ Б.Г. 2011 ЕООД, ЕИК 201261400
БАУТЕХ Б ЕООД, ЕИК 131389928
БАЧИ Т.А. ООД, ЕИК 201764654
БАЧИ – А.С. 2009 ЕООД, ЕИК 200915128
БГ АУТОЛИЙЗ ГРУП Б. В. – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 201151159
БГ. АЛЕКС. В ЕООД, ЕИК 202093699
БЕВИС-Б ЕООД, ЕИК 148088712
БЕВИС-В ЕООД, ЕИК 103623990
БЕЛА-Л.В. ООД, ЕИК 121267089
БЕЛИСИМО-В ЕООД, ЕИК 201993400
БЕМА.С.А ЕООД, ЕИК 200951754
БЕНЕФИТ А – П ООД, ЕИК 119674964
БЕНИТА А.А. ЕООД, ЕИК 130221436
БЕРКАННА Б ЕООД, ЕИК 200943362
БЕСИ-Б.ТОДОРОВА ЕООД, ЕИК 200540774
БЕСТ-В-ВАСИЛ КОВАЧЕВ И С-ИЕ СД, ЕИК 030068993
БЕТА – КАР В ЕООД, ЕИК 200037561
БЕТОН – в ликвидация ООД, ЕИК 121193735
БЕША – Б ЕООД, ЕИК 200702411
БИАС-А ЕООД, ЕИК 130569663
БИБТЕКС – А ЕООД, ЕИК 115885421
БИГА – Б – 106 ЕООД, ЕИК 200022486
БИЗИ – Г ЕООД, ЕИК 131159717
БИЗНЕС ГРУПА КОНТАКТ – В. ТЪРНОВО ЕООД, ЕИК 104596698
БИЗНЕС КОНСУЛТ А и Г – 75 ЕООД, ЕИК 201184886
БИЙДУЪРЛД С.А. ЕООД, ЕИК 131321329
БИЙФИ Б ДЕВЕЛОПМЕНТС ЕООД – в ликвидация, ЕИК 200086115
БИЙЧ – В.И.Н.Т. ЕООД, ЕИК 147099047
БИЙЧ – П.Г.С.Н. ЕООД, ЕИК 147099015
БИЛДИНГ Б ЕООД, ЕИК 201816617
БИЛДИНГ Г & К ООД, ЕИК 200085942
БИЛДИНГ – Б&М ЕООД, ЕИК 200879625
БИЛДКОНСУЛТ А ЕООД, ЕИК 200394732
БИЛДТРЕЙД Д И В ООД, ЕИК 200450985
БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ В.В.Р. ООД, ЕИК 121508145
БИЛД КОМ-В ЕООД, ЕИК 131497512
БИЛИ Г ЕООД, ЕИК 175156288
БИМЕКС – Б.И. ЕООД, ЕИК 126077364
БИМЕКС-Б.Г. ЕООД, ЕИК 131421799
БИОМАСА ЕКОЕНЕРДЖИЯ А.К.Р. ООД, ЕИК 202048864
БИОМЕТ-Н – в ликвидация ЕООД, ЕИК 115169548
БИОТЕК А.Т.Т.П.Д. КЧТ, ЕИК 202097644
БИОФАРМ К и Б ООД, ЕИК 115651306
БИРС РЕНТ-А-КАР ООД, ЕИК 103774710
БИСАМ – 1 – в ликвидация ООД, ЕИК 115015219
БИСЕР – А ЕООД, ЕИК 113585658
БИСМАРК В ЕООД, ЕИК 175107750
БИСТРИЦА-БЕЗДЕН ООД – В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 130225242
БИЯНА Б – ГРУП ЕООД, ЕИК 202400098
БИ – ВА – Г ООД, ЕИК 131162460
БКС – ПОПОВО В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 000865036
БКС-КУБРАТ -В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 826037412
БЛАГОЕВ РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 202464802
БЛАЗА-Ф.М.А. ЕООД, ЕИК 200330128
БЛАК ЗЕЕ Б ЕНД Б ЕООД, ЕИК 119627167
БЛАК СИЙ Г. Р. ЕООД, ЕИК 130064013
БЛИЗНАЦИ -С и В ЕООД, ЕИК 201149006
БЛОК – в ликвидация ООД, ЕИК 124043937
БЛУС-В ЕООД, ЕИК 202382846
БЛУТРАНС – Г.К. ЕООД, ЕИК 200698781
БЛУ ГРИЙН ПРОДЖЕКТ- Б.Г. ПРОДЖЕКТ ЕООД, ЕИК 201868234
БНП ПАРИБА С.А. – КЛОН СОФИЯ КЧТ, ЕИК 175185891
БОБИ Б ЕООД, ЕИК 175268458
БОБИ Б 2012 ЕООД, ЕИК 202080381
БОБИ Г 98 ЕООД, ЕИК 175440502
БОБИ – Б 2008 ЕООД, ЕИК 200386995
БОБИ – ЯНКО – А ЕООД, ЕИК 200959911
БОБО КАР В ЕООД, ЕИК 201189787
БОБО – Б. ЧАВДАРОВ ЕООД, ЕИК 200664213
БОБО-А-2007 ЕООД, ЕИК 126739394
БОГОМИЛ Г. ВАСИЛЕВ – ЕВЕЛИН 29 ООД, ЕИК 113594027
БОДЖАКА-Г ЕООД, ЕИК 123692523
БОЖО-Г.Б. – НЕНКОВ И СИЕ СД, ЕИК 040021290
БОЙКО ИЛИЕВ Б ЕООД, ЕИК 202067715
БОКСИ-Г ЕООД, ЕИК 200511938
БОЛЕРО – ЙОРДАН ДАЧЕВ-Б ЕООД, ЕИК 104692465
БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС-РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР РУСЕ – В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 827211969
БОЛКАН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП-Б.И.Г. ООД, ЕИК 131067293
БОМАТИК Ж.В. ЕООД, ЕИК 121442268
БОНБОН-А ЕООД, ЕИК 020346180
БОНЕВ – Б ООД, ЕИК 200155127
БОНИД-Г ЕООД, ЕИК 148104515
БОНУС-Г ЕООД, ЕИК 121303700
БОНФОРТ – Б ЕООД, ЕИК 201545144
БОРА Б ЕООД, ЕИК 201910600
БОРИ – Б ООД, ЕИК 200188629
БОРОВЕЦ ИНВЕСТ Б.В. ХОЛАНДИЯ ГР.АМСТЕРДАМ Ф.Д. 3426209082006
БОРЯНА ВАСИЛЕВА – БОРЯНА В.В ЕООД, ЕИК 200532279
БОРЯНА -А РТ ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК 200667914
БОРЯНА-Б ЕООД, ЕИК 131074100
БОР-Г Т Г ООД, ЕИК 111590592
БОСТАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛТ.Д. – ЛОНДОН
БОСТЪН САЙЪНТИФИК БЪЛГАРИЯ в ликвидация ЕООД, ЕИК 131277523
БОХЕМ А-09 ЕООД, ЕИК 200902807
БОЯН – А – 06 ООД, ЕИК 115949740
БО – РА – А ЕООД, ЕИК 160114671
БРАВО-М. Г. ЕООД, ЕИК 104597007
БРАДЪРС – В.И. ЕООД, ЕИК 102922106
БРАТЯ БАЛЧЕВИ – М И В ЕООД, ЕИК 124571834
БРАТЯ М.А.М. ТЕОДОРУ ООД, ЕИК 148147979
БРАТ-Б ООД, ЕИК 116584629
БРЕЗИТЕ – Г ООД, ЕИК 201148662
БСД в несъстоятелност ЕООД, ЕИК 114507915
БТР-А.А. С-ИЕ ООД, ЕИК 175646573
БТС-Г ООД, ЕИК 202030485
БУБИ ГИНЧЕВ – в ликвидация ЕООД – в ликвидация, ЕИК 121517525
БУДИМЕКС – Я.Б. ЕООД, ЕИК 115779373
БУКЕЛОН-М /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ АД, ЕИК 126004206
БУЛАПЕТИ – Н.В. ООД, ЕИК 200769869
БУЛАРМ А ЕООД, ЕИК 117666659
БУЛВАРИЯ РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 130274047
БУЛВАР ТРАНС А СИЕ А ЕООД, ЕИК 148061681
БУЛВИСТА Б.В. ООД, ЕИК 201264784
БУЛКАПС ИНК-В ООД – в ликвидация, ЕИК 110049751
БУЛКЛИМА-ИНК В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 833117314
БУЛКОНС – в несъстоятелност АД, ЕИК 115048952
БУЛЛИ Д. А. ЕООД, ЕИК 200723829
БУЛРОК БГ-В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 131459134
БУЛСПЕДТРЕЙД ВАРНА-В ЕООД, ЕИК 131288377
БУЛТЕКС-В.Т.Х. ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 101530052
БУЛТЕМ Б ЕООД, ЕИК 160046302
БУЛТРАНС – В ЛИКВИДАЦИЯ ООД – в ликвидация, ЕИК 103019067
БУЛФРИГО-Г ЕООД, ЕИК 175037832
БУЛХАУС Б ЕООД, ЕИК 200692757
БУЛХОТЕЛ в ликвидация АД, ЕИК 130919892
БУЛШАМ ГРУП – В ЕООД, ЕИК 202043906
БУЛ АГРО ПЕТРОЛИУМ – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД, ЕИК 128567388
БУЛ Ф.А.С.Г ООД, ЕИК 175069100
БУЛ – АФ Г ООД, ЕИК 201105579
БУЛ – Г – ХАРА ЕООД, ЕИК 119679057
БУЛ-В ЕООД, ЕИК 123676825
БУЛ-М И Г ЕООД, ЕИК 101060834
БУНАРДЖИЕВ – ПЕТРОВ-в ликвидация ООД, ЕИК 128032108
БУРАНО А АРТ ЕООД, ЕИК 200997827
БУРГОСКОМЕРС-В.ВЪЛКОВ ЕООД, ЕИК 147141400
БУТИКО А.Й. ЕООД, ЕИК 121132695
БЪДИНТУРИСТ – В ЛИКВИДАЦИЯ АД, ЕИК 815122053
БЪЛГАРИЯ РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 128587729
БЪЛГАРО-АНГЛИЙСКА КОНСУЛТАНСКА КЪЩА – АГЕЙН АД, РЕГ. ПО Ф.Д. 7706/96 Г. СГС
БЪЛГАРСКА РОЗА-КАЗАНЛЪК – в ликвидация ЕООД – в ликвидация, ЕИК 123528399
БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА ГРУПА-Б.С.Г. ЕООД, ЕИК 201744096
БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ-В ООД, ЕИК 831614303
БЪЛГЕРИЪН ЮНИФАЙД ПРОДЪКШЪН ОРГАНИЗЕЙШЪН /Б.У.Ф.О./ ООД, ЕИК 131111793
БЮРО ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЕООД, ЕИК 131410544
Балабанов Г ЕООД, ЕИК 200057949
Башар Д. Катиб
Би-А-Ес ЕООД, ЕИК 201851828
Бул – А.Р. 2003 ООД, ЕИК 131066120
Бул – Пол В ООД, ЕИК 202297560
България Холидей Хаузес в ликвидация ООД, ЕИК 124641791
Б АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД, ЕИК 175046233
Б АНД А ГРУП ЕООД, ЕИК 175112338
Б АНД Б ЕООД, ЕИК 126733624
Б АНД П ООД, ЕИК 202247211
Б АРХИТЕКТИ ЕООД, ЕИК 115875966
Б АУТО ЕООД, ЕИК 201464831
Б А С – 85 ЕООД, ЕИК 201222066
Б А С-РУСЕ ЕООД, ЕИК 117618707
Б БИМ ООД, ЕИК 115633646
Б Б ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕООД, ЕИК 202213141
Б Б Н ЕООД, ЕИК 175281473
Б Б ТРЕЙД-4 ООД, ЕИК 116583185
Б В Б ООД, ЕИК 115611888
Б В ГРУП ЕООД, ЕИК 200847677
Б В Д ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 831853470
Б В ЕООД, ЕИК 160048470
Б ГЛОБЪЛ ГРУП ЕООД, ЕИК 175289317
Б ГРУП – 2011 ЕООД, ЕИК 201632706
Б Г Е ООД, ЕИК 175294457
Б Г Л- ГРОУП ЕООД, ЕИК 201750971
Б Г М ООД, ЕИК 123731976
Б Г М – 9 ЕООД, ЕИК 200880524
Б Г С АДВЕНЧЪРС ООД, ЕИК 131448885
Б Г – ПЕРСИ ООД ООД, ЕИК 120051416
Б Д БИЛДИНГС ЕООД, ЕИК 116583720
Б Д КОНСУЛТИНГ ООД, ЕИК 812055560
Б ЕНД А ФУУД КОРПОРЕЙШЪН ЕООД, ЕИК 202312762
Б ЕНД Б БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201806128
Б ЕНД Б КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 103788731
Б ЕНД Б ТИЙМ ЕООД, ЕИК 200201770
Б ЕНД Б ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 103983051
Б ЕНД Г 2010 ЕООД, ЕИК 201232231
Б ЕНД ДЖИ ООД, ЕИК 202227422
Б ЕНД Д СТРОЙ ЕООД, ЕИК 200155593
Б ЕНД ЕМСТРОЙ ЕООД, ЕИК 175401556
Б ЕНД К ООД – в ликвидация, ЕИК 102086077
Б ЕНД М ДИЗАЙН МЕБЕЛ ООД, ЕИК 175226847
Б ЕНД М КОМЕРС ЕООД, ЕИК 131060434
Б ЕНД М КОМПАНИ ООД, ЕИК 117687596
Б ЕНД М ПРОПЪРТИС ООД, ЕИК 103776227
Б ЕНД М ТРЕЙД ООД, ЕИК 131378433
Б ЕНД М ХОЛИДЕЙЗ ЕООД, ЕИК 103247238
Б ЕНД Н ПАРТНЕРС ЕООД, ЕИК 201517426
Б ЕНД П ГРУП ООД, ЕИК 175397257
Б ЕНД П ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД, ЕИК 127621160
Б ЕНД С ГРУП ООД, ЕИК 126655291
Б ИНВЕСТ АД, ЕИК 201156958
Б ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 130925006
Б ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 131014020
Б И А ИНВЕСТМЕНТ ООД, ЕИК 201330063
Б И А Н А ЕООД, ЕИК 126621773
Б И А ТЕХ ООД, ЕИК 121788882
Б И Б АУТО ЕООД, ЕИК 175209488
Б И Б ЕС ГРУП ООД, ЕИК 200743244
Б И Б ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 113579744
Б И Б КОМПАКТ ЕООД, ЕИК 115604865
Б И Б КЪМПАНИ ООД, ЕИК 202065511
Б И Б ЛОДЖИК ООД, ЕИК 200174177
Б И Б ПАРКЕТ ЕООД, ЕИК 200057811
Б И Б ПАРТНЪРС ООД, ЕИК 123726160
Б И Б ТЕХНИКС ООД, ЕИК 131228540
Б И Б ТРАНС ЕООД, ЕИК 104645871
Б И Б ТРЕЙД 8 ЕООД, ЕИК 200255921
Б И Б – 08 ЕООД, ЕИК 200532247
Б И Б – 97 ООД, ЕИК 101057133
Б И Б-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 175136061
Б И Б-7 ЕООД, ЕИК 121730904
Б И В ЕООД, ЕИК 131418422
Б И В ИНВЕСТ ООД, ЕИК 113582039
Б И В ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 200574278
Б И В КОМЕРС ООД – в ликвидация, ЕИК 115111413
Б И В КОМЕРС ООД, ЕИК 113593345
Б И В КОНСУЛТ ООД, ЕИК 175202928
Б И В ЛЕЙЖЪР ООД, ЕИК 102925579
Б И В ООД, ЕИК 103885664
Б И В СТРОЙ ООД, ЕИК 115872596
Б И В ХЕРБС ООД, ЕИК 131166932
Б И В – 2004 ООД, ЕИК 131258380
Б И В 2007 ООД, ЕИК 175302782
Б И Г КОМЕРС ООД, ЕИК 130470836
Б И Г ООД – в ликвидация, ЕИК 176201156
Б И Г ООД, ЕИК 114529655
Б И Г ПРОЕКТ ООД, ЕИК 121520208
Б И Г ХОЛИДЕЙС ЕООД, ЕИК 102831756
Б И Г – 99 ООД, ЕИК 114141535
Б И ДЖ ДРИНКС ООД, ЕИК 175414190
Б И Д ДИМУМ-ТРАНС ООД, ЕИК 103101685
Б И Д ЕООД, ЕИК 102888789
Б И Д ЕООД, ЕИК 114622974
Б И Д МАКХОУМС ООД, ЕИК 116584497
Б И Д ООД, ЕИК 831213919
Б И Д – 1 ООД, ЕИК 101766106
Б И И ООД, ЕИК 115851926
Б И И ООД, ЕИК 148040621
Б И И ТРОКЕНБАУ ООД, ЕИК 101649882
Б И КОМЕРС 2011 ЕООД, ЕИК 201433184
Б И КО ООД, ЕИК 123156454
Б И К ЕООД, ЕИК 175343836
Б И К ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 131190506
Б И К ПРИНТ ООД, ЕИК 115900469
Б И К – 53 ООД, ЕИК 106575884
Б И Л ГРУП ООД, ЕИК 109601156
Б И Л-ЗЛАТИ БАКСАНОВ И СИЕ СД, ЕИК 175858971
Б И М ГРУП ЕООД, ЕИК 131022704
Б И М ЕНЕРГО ГРУП ООД, ЕИК 175340103
Б И М КОМЕРС ООД, ЕИК 200026837
Б И М КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 128613145
Б И М ЛЕГАЛ ЕООД, ЕИК 160049647
Б И М ООД, ЕИК 119065148
Б И М – ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 128588279
Б И М – ИНОКС ЕООД, ЕИК 160129470
Б И М – 2012 ЕООД, ЕИК 202073066
Б И Н АГРО ООД, ЕИК 202582754
Б И Н ЕВСТАТИЕВИ ЕООД, ЕИК 200683135
Б И Н КОМЕРС ЕООД, ЕИК 115852841
Б И Н ООД, ЕИК 115653823
Б И Н ООД, ЕИК 148056789
Б И О-С ООД, ЕИК 127620005
Б И П ЕООД, ЕИК 101644305
Б И П ЕООД, ЕИК 127625582
Б И П КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 130314926
Б И П СТИЛ ООД, ЕИК 101643783
Б И П ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 122030723
Б И П-КО ЕООД, ЕИК 121289728
Б И Р КОМПАНИЯ ООД, ЕИК 202483959
Б И СИЕ С – КОМЕРС ЕООД, ЕИК 829119843
Б И С ЛОГИСТИКС ООД, ЕИК 148036092
Б И С ПРОПЪРТИС ЕООД, ЕИК 124643212
Б И С – ЯМБОЛ ЕООД, ЕИК 128012988
Б И С 21 ЕООД, ЕИК 201587264
Б И С 85 ООД, ЕИК 202022563
Б И С-БОЧАРОВ И СТОЕВ ООД, ЕИК 107512837
Б И Т ООД, ЕИК 115635017
Б И Т – ГРУП ЕООД, ЕИК 201674705
Б И Ю СИСТ ЕООД, ЕИК 200361508
Б И Ю – КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 175149774
Б КАТ ЕООД, ЕИК 202372670
Б КАФЕ ЕООД, ЕИК 202362861
Б КОМЕРС ЕООД, ЕИК 131437732
Б КОМ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 202532370
Б КОНСУЛТИНГ ООД, ЕИК 831607682
Б КОНСУЛТИНГ 2012 ЕООД, ЕИК 202367350
Б КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 131490222
Б КОРПОРЕЙШЪН ЕООД, ЕИК 200804163
Б Консултинг 2013 ЕООД, ЕИК 201435317
Б К Е ООД, ЕИК 200320739
Б К К АД, ЕИК 117597372
Б К Л ЕООД, ЕИК 831204286
Б К Н – ИНВЕСТ ООД, ЕИК 831174105
Б ЛАЙН ЕООД, ЕИК 202346729
Б МЕЛ Д ООД, ЕИК 200997577
Б Маркет ЕООД, ЕИК 201399700
Б М АУТО ООД, ЕИК 175250499
Б М А ЕООД, ЕИК 115584327
Б М А – 2009 ЕООД, ЕИК 200926256
Б М Б ООД, ЕИК 104638033
Б М Б-К – БРЕСКОВСКИ И БОЯДЖИЯН СИЕ СД, ЕИК 020188924
Б М Д СТРОЙ ЕООД, ЕИК 175095515
Б М П БРАДЪР ЕНД СИСТЪР ЕООД, ЕИК 202518011
Б М П – 1 ЕООД, ЕИК 175291268
Б М С БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 131081948
Б М ФАКТОР ЕООД, ЕИК 175102010
Б М Ц-АВТОМОБИЛИ ООД, ЕИК 175105799
Б М тим ЕООД, ЕИК 200952888
Б М – МОМЧИЛОВЦИ ЕООД, ЕИК 201097805
Б НАВИ-БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 148099580
Б Н М ИНЖИНЕРИНГ ООД, ЕИК 200371349
Б Н Н 2011 ЕООД, ЕИК 201580056
Б Н П ООД, ЕИК 200900806
Б О Н Д ЕООД, ЕИК 831904801
Б ПАРКЕТИ ЕООД, ЕИК 202280503
Б ПАУЪРТИЙМ ДАЙМЪНД ЕООД, ЕИК 201542002
Б ПЛЮС ЕООД ЕООД, ЕИК 127619184
Б ПЛЮС Е ХОЛДИНГС ЕООД, ЕИК 104691000
Б ПЛЮС К ООД, ЕИК 040522547
Б ПЛЮС ООД, ЕИК 831682838
Б ПЛЮС ФИЛМ ЕООД, ЕИК 175253417
Б ПЛЮС 1 ЕООД, ЕИК 127619985
Б ПЛЮС 2003 ООД, ЕИК 131023247
Б ПЪРФЕКТ ЕООД, ЕИК 201337392
Б П М ЕООД, ЕИК 115889866
Б П М Т ЕООД, ЕИК 160096814
Б Р И Г А Н Т Е ЕООД, ЕИК 201446737
Б Р С ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 825298936
Б Р – ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 824129812
Б СОЛАР ООД, ЕИК 201648450
Б С Б – БОГОМИЛОВ ЕООД, ЕИК 130940104
Б С И ГРУП ООД, ЕИК 200518258
Б С Ко ООД, ЕИК 200680790
Б С Ф ООД, ЕИК 201411427
Б ТО Б БГ ООД, ЕИК 130492269
Б ТУР ООД, ЕИК 201757325
Б Т АГРО ООД, ЕИК 202447945
Б Т Г ЕООД, ЕИК 103169469
Б Т Л ООД – в ликвидация, ЕИК 102025327
Б ФИЛМ ООД, ЕИК 175111364
Б Ф Б ООД – в ликвидация, ЕИК 831389326
Б Ф ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, ЕИК 124648227
Б енд Б ООД, ЕИК 126649388
Б енд В Билдинг ЕООД, ЕИК 175323709
Б енд В ГРУП ООД, ЕИК 202358546
Б енд Д Консултинг ЕООД, ЕИК 201277778
Б енд Д груп ООД, ЕИК 147129533
Б енд К ТРЕЙД ООД, ЕИК 201622893
Б и Б БРАТЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 131175237
Б и Б ГРУП ЕООД, ЕИК 200429069
Б и Б ЕООД, ЕИК 126163824
Б и Б КОМЕРС ООД, ЕИК 130899159
Б и Б ООД, ЕИК 831077839
Б и Б Трейд ООД, ЕИК 202185763
Б и Б Търговски център ЕООД, ЕИК 010951359
Б и Б – Технологии ЕООД, ЕИК 200858588
Б и Б – 2002 ЕООД, ЕИК 115753930
Б и Б 2001 ООД, ЕИК 115658852
Б и В АВТО ЕООД, ЕИК 201281456
Б и В ЕДИ КАР ЕООД, ЕИК 201896944
Б и В 2012 ООД, ЕИК 202233090
Б и Г Ауто ООД, ЕИК 202560213
Б и Г МОНТАЖИ ЕООД, ЕИК 202485725
Б и Г ООД, ЕИК 126742853
Б и Г СТРОЙ 08 ЕООД, ЕИК 200441468
Б и Г ТРЕЙДИНГ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 130428099
Б и ДЖЕЙ ДИАМАНТЕНИ БИЖУТА ООД, ЕИК 101786728
Б и ДМ ЕООД, ЕИК 201341501
Б и Д ЕООД, ЕИК 126662058
Б и Д – ТЕРМО ЕООД, ЕИК 200436505
Б и Е ООД, ЕИК 101530643
Б и Е ООД, ЕИК 114624669
Б и Ж – КОНСУЛТ ООД, ЕИК 115610658
Б и И ТРАНСПОРТ ООД, ЕИК 201586493
Б и К Груп ЕООД, ЕИК 201867558
Б и К КОМПАНИ ООД, ЕИК 201662165
Б и К Консулт ООД, ЕИК 131092389
Б и Л ООД, ЕИК 115100801
Б и М Консулт Инженеринг ООД, ЕИК 202514632
Б и М ФУУД ООД, ЕИК 103829822
Б и М и КО ООД, ЕИК 131166715
Б и М – 2009 ООД, ЕИК 200802874
Б и М 555 ЕООД, ЕИК 202427842
Б и М 79 ЕООД, ЕИК 202338262
Б и Н -74 ЕООД, ЕИК 200434447
Б и ПГ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 202247834
Б и П ЕООД, ЕИК 102148447
Б и П ФЕШЪН ЕООД, ЕИК 200759049
Б и П 2011 ЕООД, ЕИК 201489037
Б и Р ГЛАС ИМПЕКС ЕООД, ЕИК 201872936
Б и Р-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 121667852
Б и С КОМЕРС – СИМЕОНОВ ЕООД, ЕИК 201786483
Б и С МЕДИКЪЛС ООД, ЕИК 200863724
Б и С ФИШИНГ ООД, ЕИК 200986004
Б и С корпорейшън ЕООД, ЕИК 202540673
Б и С – 05 ЕООД, ЕИК 109585983
Б и С – 2012 ЕООД, ЕИК 202162280
Б и С-ЗАЛОЖНА КЪЩА ООД, ЕИК 101792987
Б и Х КОМПАНИ ЕООД, ЕИК 201962910
Б и Х – 1003 ООД, ЕИК 200001727
Б и Ч ООД, ЕИК 200914229
Б пойнт ЕООД, ЕИК 202286755
Б & А ООД, ЕИК 831344701
Б & БТ ЕООД, ЕИК 200914898
Б & Б ЕНЕРДЖИ ООД, ЕИК 200132737
Б & Г ВИА ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 128625343
Б & К ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, ЕИК 102091793
Б & Т СТРЕЛА ЕООД, ЕИК 200062609
Б – Б КОНСТРЪКШЪНС ООД, ЕИК 200360274
Б – ГРУП АД, ЕИК 127554377
Б – ЕЛ ЕООД, ЕИК 200603274
Б – З ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 124645081
Б – ИСИ ТРАНС ЕООД, ЕИК 200881551
Б – КОНТАКТ ООД, ЕИК 117515529
Б – Л ТРАНС ООД, ЕИК 200202153
Б – МОБИЛ 2008 ООД, ЕИК 200487492
Б – М ЕООД, ЕИК 160033641
Б – М – К 2010 ЕООД, ЕИК 201221288
Б – М – ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 200461845
Б – ОГИН ЕООД, ЕИК 201877940
Б – ОМОРФИЯ ЕООД, ЕИК 201570254
Б – ТИМ Транспорт ЕООД, ЕИК 201879717
Б – ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 114593775
Б – ФАРМА ЕООД, ЕИК 201310908
Б – 2 ЕООД, ЕИК 147242673
Б – 3 ООД, ЕИК 115820941
Б 2 ИНВЕСТ ООД, ЕИК 200366430
Б 2000 ЕООД – в ликвидация, ЕИК 115581427
Б 2002 ЕООД, ЕИК 115581417
Б 2004 ЕООД, ЕИК 115585308
Б 2006 ЕООД, ЕИК 115585315
Б 24 ОРКИД ХАУС ЕООД, ЕИК 175415342
Б 27 ЕООД, ЕИК 175156847
Б 3 Е ЕКО КАР КЛИЙН ООД, ЕИК 201090305
Б&М СЕРВИЗ ООД, ЕИК 201710603
Б&М – 07 ЕООД, ЕИК 200295168
Б+Х ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 200391227
Б-АЛКО-2003 ООД, ЕИК 131095766
Б-БАТЕРИ ООД, ЕИК 201854888
Б-Б-ТРЕЙД ООД, ЕИК 116550324
Б-Б-ТРЕЙД-2 ООД, ЕИК 116553441
Б-В ЕЛЕКТРОНИКС ООД, ЕИК 103768839
Б-ГЛОБУЛОЙЛТРЕЙДИНГ ФЮЕЛ ГРУП ЕООД, ЕИК 202276280
Б-ДИВЕЛЪПМЪНТС ЕООД, ЕИК 175308123
Б-ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК 131310966
Б-Д АГРИ АД, Дания
Б-Д ИНВЕСТ А/С, ОБЩИНА ФАВРСКОВ
Б-З експорт ЕООД, ЕИК 131154691
Б-З-експорт трейд ЕООД, ЕИК 131551910
Б-КАРД ЕООД, ЕИК 175271917
Б-КОМПЛЕКТ ЕООД, ЕИК 107584893
Б-КОМ ООД, ЕИК 147040757
Б-КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 126161143
Б-КОРЕКТ-І ЕООД, ЕИК 200300206
Б-К ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД ЕООД, ЕИК 128628898
Б-К-ОТОМАТИВ ООД, ЕИК 126613157
Б-Л ГРУП ЕООД, ЕИК 121479188
Б-МАР БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 202536447
Б-МЕДИЯ ООД, ЕИК 200216053
Б-НЕРИА ИМЕКС ООД, ЕИК 202500134
Б-НЕТ ЕООД, ЕИК 175113454
Б-НЕТ-1 ЕООД, ЕИК 175118070
Б-НЕТ-2 ЕООД, ЕИК 175122777
Б-НЕТ-3 ЕООД, ЕИК 175122791
Б-НЕТ-4 ЕООД, ЕИК 175122802
Б-НЕТ-5 ЕООД, ЕИК 175243451
Б-НЕТ-6 ЕООД, ЕИК 200145656
Б-НЕТ-7 ЕООД, ЕИК 200490862
Б-ПЛЮС ЕООД, ЕИК 103778250
Б-ПРОЕКТ ООД, ЕИК 175417731
Б-ПРОЦЕС ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД, ЕИК 200165477
Б-СЕМИКОН ЕООД, ЕИК 201823420
Б-СЕРТ-СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ХРАНИ ООД, ЕИК 814186868
Б-СОФТ ЕООД, ЕИК 121713520
Б-СТРОЙ ЕООД, ЕИК 131437757
Б-ТОК ЕООД, ЕИК 200882895
Б-ТУИНС ООД, ЕИК 200144262
Б-ХАУС ЕООД, ЕИК 130246382
Б- ТРАНС ЕООД, ЕИК 175418630
Б-018 ЕООД, ЕИК 121312673
Б-1 ЕООД, ЕИК 202352504
Б-112 МОБИ ДИК ЕООД, ЕИК 108559462
Б-2 БИЛД ООД, ЕИК 201332071
Б-2 ЕООД, ЕИК 111585454
Б-3 ЕООД, ЕИК 126692311
Б-3 И КО ООД, ЕИК 127581709
Б-52 ГРУП ООД, ЕИК 202437709
Б-63-Д АД, ЕИК 124026321
Б-7 Л.Д.Б. ЕООД, ЕИК 131439338
Б.А.ДЕЙВИС ООД, ЕИК 147225827
Б.А.Д-ЛОГИСТИК ООД, ЕИК 175281758
Б.А.Д. ООД
Б.А.Д. ООД, ГЕРМАНИЯ
Б.А.Д. -МЕТАЛ ООД, ЕИК 112619328
Б.А.ИНВЕСТМЕНТ КО ООД, ЕИК 147046475
Б.А.И.С.К.О. БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 130571810
Б.А.И. – 54 ЕООД, ЕИК 200590930
Б.А.ЛАНД ООД, ЕИК 200001086
Б.А.Л.-ЛИФТ-2001 ООД, ЕИК 130504263
Б.А.М.-БЪЛГЕРИАН АПАРЕЛ МАНЮФАКТОРИНГ ООД – в ликвидация, ЕИК 131439797
Б.А.Н – ГРУП ЕООД, ЕИК 175354028
Б.А.ПЕЙЧЕВ ЕООД, ЕИК 200450750
Б.А.П.И.К. ЕООД, ЕИК 200240570
Б.А.П. ТЕКСТИЛ ПРО ЕООД, ЕИК 201615920
Б.А.С.К. ИНВЕСТМЪНТС ООД, ЕИК 102929474
Б.А.С.Х. ООД, ЕИК 101744191
Б.А.С. ПАРТС ООД, ЕИК 202430180
Б.А.С.-Панчарево 2010” ООД, ЕИК 201186442
Б.А.С.-2000 ООД, ЕИК 130140297
Б.А.Т. ЕООД, ЕИК 121837226
Б.А.У.М.С. ГмбХ КЛОН БЛАГОЕВГРАД КЧТ, ЕИК 200332570
Б.А. ЕЛЕКТРИК ЕООД, ЕИК 200718742
Б.БОЯНОВ ООД, ЕИК 831151296
Б.БРАУН АВИТУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 131459814
Б.Б СПА ЕООД, ЕИК 202198700
Б.Б.БЪРКАНИ ЯЙЦА ЕООД, ЕИК 200956993
Б.Б.Б. ГАЗ АД – в ликвидация, ЕИК 130799739
Б.Б.В Мотор карс ЕООД, ЕИК 101763989
Б.Б.В-03 ООД, ЕИК 131125832
Б.Б.Г.-СОЛИД ЕООД, ЕИК 123742150
Б.Б.ИНВЕСТМЪНТС ЕООД, ЕИК 201069300
Б.Б.М. КОНСТРАКШЪН ООД, ЕИК 128577329
Б.Б.С.Н. ЛОДЖИСТИК ООД, ЕИК 202194890
Б.Б.ТРЕЙД-3 ООД, ЕИК 116568831
Б.Б. АГРО 1 ЕООД, ЕИК 202061566
Б.Б. ВЕНДИТО ЕООД, ЕИК 202302138
Б.Б. МАРКЕТ ЕООД, ЕИК 131371848
Б.Б. МОТОРС ЕООД – в ликвидация, ЕИК 115813605
Б.В.Г. ООД, ЕИК 201498292
Б.В.И. ЕООД, ЕИК 131489152
Б.В.К.ВИНИФЕРА ООД, ЕИК 126604806
Б.В.ЛИНК ЕООД, ЕИК 175095328
Б.В.С.КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 148139320
Б.ГОРДЖЪС ООД, ЕИК 201265249
Б.Г.А. Модален Транспорт ООД, ЕИК 103743165
Б.Г.Д. ГРУП ЕООД, ЕИК 202402131
Б.Г.Е.М. 99 ООД, ЕИК 121884539
Б.Г.ИНВЕСТ ООД, ЕИК 102963100
Б.Г.Я.Ш. ООД, ЕИК 131332375
Б.Г. Къмпани ЕООД, ЕИК 200531113
Б.Г. МЕТАЛ ЕООД, ЕИК 103815502
Б.Г. ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 130948186
Б.Д ТРАНС 2010 ЕООД, ЕИК 201134004
Б.Д.МАГАЗИН ЕООД, ЕИК 202440769
Б.Д.М. ЕНЕРДЖИ ЕООД, ЕИК 202505658
Б.Д.М.-БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 131315746
Б.Д. ВАРНА ООД, ЕИК 201756216
Б.Д. МОНТИНГ ЕООД, ЕИК 201875487
Б.Д. ТАНАС БАУ ЕООД, ЕИК 200787582
Б.Д. ТРАНСПОРТ ООД, ЕИК 201852467
Б.Д. ТРАНС ЕООД, ЕИК 200696307
Б.Д. – СтройКонсулт ЕООД, ЕИК 200087167
Б.Е.Д. КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 201726397
Б.Е.ЕЙДЖЪНСИ 2010 ЕООД, ЕИК 201137776
Б.Е.Р.К-12 ЕООД, ЕИК 202392566
Б.Е.Р.С АД, ЕИК 148083487
Б.Е.ТРАНС-08 ЕООД, ЕИК 200416449
Б.Е.Т. ТРАНС 1 ЕООД, ЕИК 201117147
Б.Е.- ВАРНА ЕООД, ЕИК 122098941
Б.И.Г. ГРУП ЕООД, ЕИК 148106427
Б.И.Г. ПРОДЖЕКТ ООД, ЕИК 175149219
Б.И.Г. ТУРС БАЛКАН ИНТЕРЦЕНТЪР ГЛОБЪЛ ООД, ЕИК 148113215
Б.И.Л.-5 ЕООД, ЕИК 201258062
Б.И.М.П. – 04 ЕООД, ЕИК 131193255
Б.И.П. ЕООД – в ликвидация, ЕИК 103167849
Б.И.П. 09 ООД, ЕИК 200980503
Б.И.С. – ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 130140030
Б.И.С. 3000 ЕООД, ЕИК 201220389
Б.И.Т – БЪЛГАРИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 102270497
Б.И.Т.КО ООД, ЕИК 112119586
Б.И. КОНСУЛТАНТС ЕООД, ЕИК 130466211
Б.И. ПРОПЪРТИ ЕООД, ЕИК 175422851
Б.И. ФИНАНС ЕООД, ЕИК 202253164
Б.КИДС ЕООД, ЕИК 202554712
Б.КОМЕРС – 2013 ЕООД, ЕИК 202411205
Б.К.Е.Т. ЕООД, ЕИК 201982539
Б.К.С.Р.СИНАПОВИ ЕООД, ЕИК 200826117
Б.К. ИЙСТ ЮРЪП ООД, ЕИК 202037729
Б.К. МЕТАЛИНВЕСТ ООД, ЕИК 106569664
Б.ЛВ.К. ЛОЗА ООД, ЕИК 175227568
Б.Л.В. ЕВРОПА ООД, ЕИК 127635587
Б.Л.М. ООД, ЕИК 200414890
Б.Л.О.Н.Д.ДИВЕЛОПМЪНТС ООД, ЕИК 103897353
Б.Л.П. КОМФОРТ ООД, ЕИК 103092745
Б.Л. ЛИЗИНГ АД, ЕИК 175043618
Б.М БОРИСОВИ ЕООД, ЕИК 202368145
Б.М.А. ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 130456797
Б.М.Б.-2002 ЕООД, ЕИК 130952626
Б.М.В.ТРАВЕЛ ООД, ЕИК 175262373
Б.М.Г. ТРАНСПОРТСТРОЙ ЕООД, ЕИК 831244793
Б.М.К. ЕООД, ЕИК 103798234
Б.М.К. ЕООД, ЕИК 127067622
Б.М.П. – ГЕОРГИЕВИ И СИЕ СД, ЕИК 020537381
Б.М.С. ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 130088893
Б.М.С. – БЪЛГЕРИЪН МАШРУМ СЪРВИС ООД, ЕИК 131287542
Б.М.С.-МЕДСО ООД, ЕИК 121338611
Б.М.Ц.-МОБИЛЕ ООД, ЕИК 130375893
Б.М. ЕООД, ЕИК 109601252
Б.М. ЕООД, ЕИК 831120030
Б.М. КОНСТРАКШЪН ООД, ЕИК 103951858
Б.М. 2002 ООД, ЕИК 130839781
Б.М. 22 ООД, ЕИК 201377173
Б.Н.Г ИМПОРТ – ЕКСПОРТ ООД, ЕИК 201598862
Б.Н.К. ООД, ЕИК 030212518
Б.Н.С. БГ ООД, ЕИК 200101421
Б.Н. ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 148052851
Б.Н. – КОМЕРС ООД, ЕИК 110012436
Б.О.Б ЕООД, ЕИК 200760749
Б.О.В. ООД, ЕИК 202096243
Б.О.К.-БЪЛГАРСКА ОХРАНИТЕЛНА КОМПАНИЯ АД, ЕИК 831926915
Б.О.Н ИНВЕСТМЕНТ ЕООД, ЕИК 147153541
Б.О.П. – 2007 ЕООД, ЕИК 175249454
Б.О.Х. ЕООД ЕООД, ЕИК 201540097
Б.О.Х. 1 ЕООД ЕООД, ЕИК 201539725
Б.ПАВЛОВА ЕООД, ЕИК 200724596
Б.П.ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 117683174
Б.П.Т. ЕООД, ЕИК 200317682
Б.П. СТРОЙ ЕООД, ЕИК 175253495
Б.Р.БИЛДИНГ ООД, ЕИК 201102533
Б.Р.Бизнес и девелъпмънт ООД, ЕИК 201326104
Б.Р.Борисов ЕООД, ЕИК 200688821
Б.Р.Г. – 97 ООД, ЕИК 121425991
Б.Р.Е.И. ООД, ЕИК 130550346
Б.Р.Е. ЕООД, ЕИК 200283493
Б.Р.ФРАНК ЕООД, ЕИК 102846384
Б.Р. ГРУП ООД, ЕИК 200037812
Б.С.Б.1 ЕООД, ЕИК 202506094
Б.С.Е. ВАРНА ЕООД, ЕИК 201672070
Б.С.ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 102851723
Б.С.М. ГРУП ООД – в ликвидация, ЕИК 130049584
Б.С. ИНВЕСТМЪНТ ООД, ЕИК 201086776
Б.С. И КО ООД, ЕИК 200232627
Б.С. СТОЕВ ЕООД, ЕИК 131137731
Б.ТЕСТ 2000 ООД, ЕИК 130094768
Б.Т.Б. ООД, ЕИК 103854028
Б.Т.Г.Р.ЛИМИТЕД ООД, ЕИК 200747367
Б.Т.Л. ОЙЛ ЛИМИТЕД ООД – КЛОН – ВАРНА КЧТ, ЕИК 103809079
Б.Т.Р. ИВЕНТ ЕООД, ЕИК 201826807
Б.Т.С. БЛИЦ ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 202069424
Б.Т.С. ДЗЗД, ЕИК 116586418
Б.Т.С. ЕООД, ЕИК 116591561
Б.Т.Ф. ЕООД, ЕИК 103818990
Б.Ф.П.АРТ. ООД, ЕИК 200527684
Б.Ф. АДВАЙЗЪРС ЕООД, ЕИК 201243152
Б.ХАРИСОН КО ЕООД, ЕИК 200490951
Б.Х.А. – БОБИ ЕООД, ЕИК 202202508
Б.Х.Р.Е-2001 ДИВЕЛОПМЪНТ ООД, ЕИК 130550175
Б.Х. ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 200669833
Б.Ю.МАРКОВИ ЕООД, ЕИК 200410766
Б. АЛЕКС ЕООД, ЕИК 200089093
Б. АНГЕЛОВ 67 ЕООД, ЕИК 200428686
Б. А. Р. 70 ЕООД, ЕИК 201764330
Б. БАЙЧЕВ ЕООД, ЕИК 200852603
Б. БОРИСОВ ЕООД, ЕИК 127618565
Б. БОРИСОВ – 60 ЕООД, ЕИК 200217963
Б. БОЯНОВ СЪРВИСИЗ ЕООД, ЕИК 121037960
Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД, ЕИК 175016820
Б. В. – 2001 ЕООД, ЕИК 130631296
Б. ГЕОРГИЕВ ИМПОРТ ЕООД, ЕИК 202397079
Б. Г. КЕРАМИКА ЕООД, ЕИК 131423679
Б. Г. КОНСУЛТ 2010 ЕООД, ЕИК 201260565
Б. Г. ПОЗ ООД, ЕИК 108687145
Б. ДИВА ЕООД, ЕИК 115821897
Б. Д. Н. Д. Т. ЕООД, ЕИК 201370937
Б. ЕЛ. ЕНЕРДЖИ ЕООД, ЕИК 200926249
Б. Е. Й. Б. И – 08 ЕООД, ЕИК 200104549
Б. И. С. ТРЕЙД 2010 ЕООД, ЕИК 201127390
Б. К. А. БИЗНЕС КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ ЕООД, ЕИК 131383697
Б. К. ГЕОРГИЕВИ ООД, ЕИК 131259482
Б. М – 62 ЕООД, ЕИК 202484922
Б. М. КЪМПАНИ ООД, ЕИК 040469984
Б. М. ТРАНСФРИГО ЕООД, ЕИК 201707429
Б. Н. КОЗМЕТИКС ООД, ЕИК 160063725
Б. П. Бл. ООД, ЕИК 200953985
Б. П. ГРУП 2008 ООД, ЕИК 200154025
Б. П. КОМПАНИ ЕООД, ЕИК 202433568
Б. Р. М. ООД, ЕИК 115619785
Б. Р. П. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ЕИК 201662197
Б. С. Б. – ФОКУС ООД, ЕИК 130362045
Б. С. КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 201807640
Б. С. ПРОД ООД, ЕИК 200774631
Б. Ц. Б. Ж. ООД, ЕИК 200586832
ВАВИЛОН В.С. ЕООД, ЕИК 102934553
ВАВИЛОН С.В. ЕООД, ЕИК 200058233
ВАВИЛОН-В ЕООД, ЕИК 121460394
ВАДЕКС-А ООД, ЕИК 831722446
ВАДИМА – В ЕООД, ЕИК 200793400
ВАДИМ-Б ООД, ЕИК 200034505
ВАДО – В ООД, ЕИК 124109137
ВАЙС-В ЕООД, ЕИК 814226654
ВАКИС-А ООД, ЕИК 131005605
ВАЛАРИ С.Г. ЕООД, ЕИК 202279629
ВАЛБОР – В ЕООД, ЕИК 200113644
ВАЛВОЛИН СЕЕ Д.О.О.
ВАЛДИ – В – ДИ ЕООД, ЕИК 114659385
ВАЛДО – В.Д. ЕООД, ЕИК 105549388
ВАЛЕКС В.В ЕООД, ЕИК 107558934
ВАЛЕКС-А ЕООД, ЕИК 200506462
ВАЛЕКС-Г ЕООД, ЕИК 200984067
ВАЛЕНСИНА-В.И.В. ЕООД, ЕИК 121026184
ВАЛЕНТИНА – Т.Г ЕООД, ЕИК 201805670
ВАЛЕНТИНИ – В.И. ЕООД, ЕИК 200561131
ВАЛЕНТИНОВ В ЕООД, ЕИК 201475411
ВАЛЕНТИНО – Г ЕООД, ЕИК 124639178
ВАЛЕНТИНО – 61 В ЕООД, ЕИК 201871567
ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ – А ЕООД, ЕИК 121473185
ВАЛЕН-В ООД, ЕИК 200391031
ВАЛЕРИЯ ВАЛЛЕЗЕ, АННАЛИЗА ВАЛЛЕЗЕ, ФРАНКА Д’АНДЖЕЛО
ВАЛИКОМ В ЕООД, ЕИК 200927785
ВАЛИС-Б ЕООД, ЕИК 148107842
ВАЛТОДО-Г ЕООД, ЕИК 201694437
ВАЛФИН-Г ЕООД, ЕИК 109585563
ВАЛЬОР А ИНВЕСТИМЕНТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 175187508
ВАЛЯ – В.П.В. ЕООД, ЕИК 200719318
ВАМЕКС-В ЕООД, ЕИК 831083870
ВАМО-Б ЕООД, ЕИК 148106719
ВАНГЕЛИЯ-А – МИЛАНОВ И С-ИЕ СД, ЕИК 030277359
ВАНДОВ – Г ЕООД, ЕИК 820192249
ВАНЕКС – М – В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 123611813
ВАНЕСА Б ЕООД, ЕИК 119667140
ВАНЕСА-А ЕООД, ЕИК 200672879
ВАНИНА В ООД – в ликвидация, ЕИК 102126365
ВАНКО-В ЕООД, ЕИК 101680486
ВАНКО-В-91 ЕООД, ЕИК 200519837
ВАННАС-Г – ГАТОВА И С-ИЕ СД – в ликвидация, ЕИК 175569422
ВАНЯ КОЛЕВА-В.Д.К. ЕООД, ЕИК 200941190
ВАНЯ-В-2012 ЕООД, ЕИК 201954010
ВАРИАНТ А И В ЕООД, ЕИК 131169429
ВАРИАНТ Б – ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ ЕООД, ЕИК 130322684
ВАРИАНТ – Б ООД, ЕИК 128586770
ВАРИАНТ-В 1 ЕООД, ЕИК 202229067
ВАРИУС-Г – ВЛЪКНЕНСКИ И СИЕ СД, ЕИК 107011477
ВАРНА-Б.И. ООД, ЕИК 148120131
ВАРНЕНСКИ ИМОТИ В ЕООД, ЕИК 103943797
ВАСАНО – В ЕООД, ЕИК 115628818
ВАСИЛЕВИ В ЕООД, ЕИК 126743617
ВАСИЛЕВИ И СИЕ-Г ООД, ЕИК 101793726
ВАСИЛЕВ В ЕООД, ЕИК 200044970
ВАСИЛЕНА – А ЕООД, ЕИК 115758607
ВАСИЛИОС СОТИРОС МАРКАРИС – В.М. ЕООД, ЕИК 101728625
ВАСИ – А ЕООД, ЕИК 201169553
ВАСТОНИ В ЕООД, ЕИК 201202708
ВАСТ-Б ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 124694947
ВАС – 2000- В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 102670185
ВАТЕКС – В ЕООД, ЕИК 201872683
ВАТЕКС – В.И.В. ЕООД – в ликвидация, ЕИК 123077601
ВАТ УЙНД Т.Г. ЕООД, ЕИК 202302608
ВАЯНА Б ЕООД, ЕИК 200150443
ВВ КОНСУЛТ В ЕАД, ЕИК 200311124
ВВ.И.В. Телефонбух ЕООД, ЕИК 200594715
ВВ. И.В. ЕООД, ЕИК 200256382
ВД-В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 835015315
ВЕБЕР-А ЕООД, ЕИК 123726783
ВЕБЕР-А+Д ООД, ЕИК 201306525
ВЕГАС – В.Г.С ООД, ЕИК 200208284
ВЕГА – Б ООД, ЕИК 102696760
ВЕГА – Г.В. ЕООД, ЕИК 175325724
ВЕГА – Г.ГЕОРГИЕВА ООД, ЕИК 040986800
ВЕГА – СТИЛ – В СД, ЕИК 123572011
ВЕГА-В ООД – в ликвидация, ЕИК 118021686
ВЕДА – В ЕООД, ЕИК 201032387
ВЕДА – В – МИЛЕВА, СТОИЛОВА С-ИЕ СД, ЕИК 823052734
ВЕДИС-Г ЕООД, ЕИК 200806584
ВЕЙКОНТ – А ЕООД, ЕИК 202185425
ВЕКО -2010 В ООД, ЕИК 201115331
ВЕКТОР А И М СЪРВИС ООД, ЕИК 201806039
ВЕКТОР Б ООД, ЕИК 115752796
ВЕКТОР Г 8 ЕООД, ЕИК 201018882
ВЕКТОР – Б ЕООД, ЕИК 110518953
ВЕКТОР – В ЕООД, ЕИК 825261286
ВЕКТОР – С.В.С. – СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ЕООД, ЕИК 201337855
ВЕКТОР-В ООД, ЕИК 126019180
ВЕКТОР-Г ООД, ЕИК 120544263
ВЕКТРА – Б ЕООД, ЕИК 121426584
ВЕК-В-ВАРДЖИЙСКИ И СИЕ СД, ЕИК 020149311
ВЕЛАС-В ООД, ЕИК 112132110
ВЕЛГА-Г ДОЧЕВ ЕООД, ЕИК 110572569
ВЕЛЕКС-Г ЕООД, ЕИК 831519798
ВЕЛЕРО-ДРАГАНОВ, КОЛЕВ И С-ИЕ /В ЛИКВИДАЦИЯ/ СД, ЕИК 833132227
ВЕЛИЗА-Г ЕООД, ЕИК 117678985
ВЕЛИКОВИ – А.П.В. ООД, ЕИК 200420065
ВЕЛИНА – В ЕООД, ЕИК 200845434
ВЕЛИНА-В – ВЕЛИКОВ И С-ИЕ СД, ЕИК 040237174
ВЕЛИС-А-93 ЕООД, ЕИК 202474547
ВЕЛИТРАНС В ЕООД, ЕИК 200336832
ВЕЛМАР-Б ЕООД, ЕИК 831922571
ВЕМА-А ЕООД, ЕИК 121778767
ВЕМС -Б 7 ООД, ЕИК 201099442
ВЕНГЕР – А ООД, ЕИК 115769443
ВЕНГЕР – А ПЛЮС ООД, ЕИК 160118399
ВЕНЕЛИН – К.Б ЕООД, ЕИК 200888193
ВЕНЕРА-А-Д ООД, ЕИК 117685457
ВЕНЕЦИЯ В ЕООД, ЕИК 201206400
ВЕНИ – А ЕООД, ЕИК 200904943
ВЕНИ-В ЕООД ЕООД, ЕИК 201376121
ВЕНКО-В-2011 ЕООД, ЕИК 202050670
ВЕНС-А ООД, ЕИК 121281936
ВЕНС-7-В ЕООД, ЕИК 131337269
ВЕНТО – Б ЕООД, ЕИК 201454171
ВЕНТУРА-В ЕООД, ЕИК 131019898
ВЕНУС-Б КОРП ЕАД, ЕИК 106581467
ВЕН ИНВЕСТ-В ООД, ЕИК 200151335
ВЕРБОД – А ЕООД, ЕИК 103568607
ВЕРГА В ЕООД, ЕИК 201585110
ВЕРОНИКА В ЕООД, ЕИК 147048953
ВЕРОНИКА Г.Г. ЕООД, ЕИК 131124214
ВЕРОНИКА Д.Г. ЕООД, ЕИК 131509142
ВЕРОНИКА И В ЕООД, ЕИК 117690507
ВЕРТЕКС-Б ЕООД, ЕИК 175306058
ВЕСЕЛИНА Н.А. ЕООД, ЕИК 202126099
ВЕСЕЛИН А. МАНОВ ЕООД, ЕИК 201896008
ВЕСИ Г. Г. ЕООД, ЕИК 121076721
ВЕСИ-В ЕООД, ЕИК 200945840
ВЕСТА В и С ООД, ЕИК 200023243
ВЕСТА -ДЕНТ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА В ПЪРВИЧНАТА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ООД, ЕИК 201113686
ВЕСТНИК 2 В 1 ООД, ЕИК 131370592
ВЕСТОН-Г ООД, ЕИК 131048033
ВЕСТ В ЕООД, ЕИК 131371271
ВЕСТ – А – 1 ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 130264423
ВЕТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ А и А ООД, ЕИК 175169588
ВЕТ – Г ЕООД, ЕИК 115788205
ВЕ БЕ ЕС ПРИМ – в ликвидация ЕООД, ЕИК 175277432
ВЕ – БЕТАЙЛИГУНГС ГмбХ , Ф.Д. HRB 581037
ВИАЛ-Б ООД, ЕИК 130197634
ВИАН-А 1 ЕООД, ЕИК 201411437
ВИА АГОРАЕООД – ИСПАНИЯ МАДРИД 28007, ул.Д-р Ескердо 66
ВИВАЛ – Г ЕООД, ЕИК 831020005
ВИВАРТИЯ – АКЦИОНЕРНО ПРОМИШЛЕНО И ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, С ОТЛИЧИТЕЛНО НАИМЕНОВАНИЕ ВАВАРТИЯ А.П.Т.Д. СЪС СЕДАЛИЩЕ ГЪРЦИЯ, ОБЩИНА АМАРУСИОН / АТИКИ
ВИВАРТИЯ – АКЦИОНЕРНО ПРОМИШЛЕНО И ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, С ОТЛИЧИТЕЛНО НАИМЕНОВАНИЕ ВИВАРТИЯ А.П.Т.Д., СЪС СЕДАЛИЩЕ ГЪРЦИЯ, ОБЩИНА АМАРУСИОН / АТИКИ
ВИВА А И М ЕООД, ЕИК 832093045
ВИВА М.А. ЕООД, ЕИК 201383831
ВИВА – В ООД, ЕИК 127560120
ВИВА-Б ЕООД, ЕИК 130487668
ВИВА-В.ЦИРОВА ЕООД, ЕИК 147116468
ВИВЕКС – В ЕООД, ЕИК 201515172
ВИВЕКС-А ЕООД, ЕИК 200960454
ВИВЕЛ – В.В. ЕООД, ЕИК 201676026
ВИВЕРЕ ЕКОЛОДЖИКО-Г.С. ООД, ЕИК 201896531
ВИВИАН КОЛЕТ ду ЖОН д’АРДО
ВИВИАН- С.В. ООД, ЕИК 200679717
ВИГМИ-В ЕООД, ЕИК 201624168
ВИГОР – РЕНТ – А – КАР ЕООД, ЕИК 200435257
ВИДА-А ООД, ЕИК 101665833
ВИДЕЯ-В ЕООД, ЕИК 201620860
ВИДИМЕКС – Г ООД, ЕИК 110012105
ВИДИЯ-В ПЛЮС АД, ЕИК 130559014
ВИДИЯ-В-04 ЕАД, ЕИК 131349606
ВИЕЛ – Г ЕООД, ЕИК 115575253
ВИЕЛ-В-ГРУУП ЕООД, ЕИК 201914776
ВИЖАН-Б ООД, ЕИК 200941614
ВИЖЪН КОНСУЛТ Г ЕООД, ЕИК 200825944
ВИЖЪН ПЕРФЕКТ Г ЕООД, ЕИК 201700242
ВИЖЪН-В ЕООД, ЕИК 201278111
ВИЗАЖ-Б.Д. ЕООД, ЕИК 124641058
ВИЗАРТ-В ЕООД, ЕИК 131248272
ВИЗИТ-В В ООД, ЕИК 201200034
ВИЗИЯ И АКЦИЯ В РЕКЛАМАТА ЕООД, ЕИК 123059400
ВИКА Г.Т. ЕООД, ЕИК 201051494
ВИКИ Г 96 ЕООД, ЕИК 202012124
ВИКИ – А ЕООД, ЕИК 200686850
ВИКИ – Б ЕООД, ЕИК 123073001
ВИКИ-Б.В. ЕООД, ЕИК 131246378
ВИКОНТ – Б ООД, ЕИК 126550283
ВИКТОРИАЛ Л.А. ООД, ЕИК 201136158
ВИКТОРИЯ В 2007 ЕООД, ЕИК 202122859
ВИКТОРИЯ Г 2009 ЕООД, ЕИК 200560531
ВИКТОРИЯ – Б ЕООД, ЕИК 121499461
ВИКТОРИЯ – Б.РАНГЕЛОВ ЕООД, ЕИК 200447971
ВИКТОРИЯ – В ЕООД, ЕИК 201348175
ВИКТОРИЯ – В И К ООД, ЕИК 148101864
ВИКТОРИЯ – В. А. ЕООД, ЕИК 115833006
ВИКТОРИЯ – В. ВЕЛКОВА ЕООД, ЕИК 200390431
ВИКТОРИЯ – Г КОМЕРС ЕООД, ЕИК 201421278
ВИКТОРИЯ – СТИЛ В.И.М ЕООД, ЕИК 200242030
ВИКТОРИЯ – 2003 В.Т. ЕООД, ЕИК 200583448
ВИКТОРИЯ – 97 – в ликвидация ЕООД, ЕИК 101043284
ВИКТОРИЯ 11 А ЕООД, ЕИК 201541780
ВИКТОРИЯ-В – МАРИНОВ И СИЕ СД, ЕИК 107014391
ВИКТОРИЯ-48 В – ДИМИТРОВА С-ИЕ СД, ЕИК 115791482
ВИКТОРИ – В – С ЕООД, ЕИК 202506190
ВИЛИ В ЕООД, ЕИК 115807239
ВИЛИ – Б – 72 ЕООД, ЕИК 202561429
ВИМА И Д ЛИМИТЕД
ВИМС – Г ЕООД, ЕИК 201112125
ВИНОЛА – Г ЕООД, ЕИК 115133032
ВИНТРЪСТ-в несъстоятелност ЕООД, ЕИК 114119492
ВИНЧЕНЦО Д’АНДЖЕЛО
ВИНЧЕНЦО Д’ АНДЖЕЛО
ВИНЧЕНЦО Д`АЛЕСИО
ВИНЧЕНЦО Д`АНДЖЕЛО
ВИОЛЕТА Г ЕООД, ЕИК 115900558
ВИОНАС В.Д. ООД, ЕИК 201631538
ВИПСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ – В ЕООД, ЕИК 200228027
ВИП ДРАЙВЪР М. В. ООД, ЕИК 202455511
ВИП КОМЕРС – 2004 – в несъстоятелност ООД – в несъстоятелност, ЕИК 131282787
ВИП КОНСУЛТ И КЪМЪРШЪЛ-В.К.К. ЕООД, ЕИК 201375539
ВИП РЕНТ-А-КАР ООД, ЕИК 202545688
ВИП СТРОЙ – В. С ЕООД, ЕИК 201159712
ВИП – К И В ООД, ЕИК 113593441
ВИП-В ЕООД, ЕИК 107555831
ВИРАЖ В ЕООД, ЕИК 201132925
ВИРБ – МАРЧЕВ СИЕ ГЪДЕВ – в ликвидация СД – в ликвидация, ЕИК 107528777
ВИРГО В И Р ООД, ЕИК 175366073
ВИРОВЕТЕ – Г. А. – ПАЧАЛИЕВ, ДЕМИРЕВ И С-ИЕ СД, ЕИК 115792417
ВИРЧУЪЛ ИВЕНТС Б.В. – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 175139125
ВИСТА – А ЕООД, ЕИК 200835657
ВИСТА – Г ООД, ЕИК 115545356
ВИСТА-А ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД, ЕИК 175211539
ВИСТ – В ЕООД, ЕИК 200920634
ВИС ВИТАЛИС – В.АТАНАСОВ – Р ЕООД, ЕИК 201480981
ВИТА Б и Б ООД, ЕИК 111565824
ВИТА Г ФАРМАСИ ЕООД, ЕИК 200630714
ВИТА – А ЕООД, ЕИК 201835247
ВИТА – В – САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД, ЕИК 201272667
ВИТА-В ООД, ЕИК 831112496
ВИТИН-В ООД, ЕИК 105001559
ВИТИС-Б ООД – в ликвидация, ЕИК 121532801
ВИТ ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 114002966
ВИХРА – Х В – КРАЕВ, ПЕНЕВ И СИЕ СД, ЕИК 824013104
ВИХРЕН 16-В И М ЕООД, ЕИК 101641729
ВИХРОНИ – В ООД, ЕИК 825302516
ВИЧВАН-Г ООД, ЕИК 812224850
ВИ АЛ-В ООД, ЕИК 131042330
ВИ ДЖИ А ГРУП ЕООД, ЕИК 200220895
ВИ ЕС ЕЛ В ГРУП ЕООД, ЕИК 200957127
ВИ КОМЕРС-А ООД, ЕИК 201882987
ВЛАВЕС-В ЕООД, ЕИК 103916095
ВЛАДИВАН В.А. 92 ЕООД, ЕИК 200002537
ВЛАДИ В.В. – ВЛАДИМИРОВИ И С-ИЕ СД, ЕИК 103238118
ВЛАДИ ПЛАСТ В.С. ЕООД, ЕИК 131199052
ВЛАДОВ – Л.В. ЕООД, ЕИК 113575984
ВЛАХОПАНОС Е. – КАРАХАЛИОС А. ТРЕЙД ЕНД ИНЖИНИРИНГ ООД, ЕИК 202358418
ВНОС-ТЪРГОВИЯ-ЕКСПОРТ-Г.И.Г.-ГЕОРГИЕВ И ДЕНЧЕВА СИЕ СД, ЕИК 102801108
ВОДА А ЕООД, ЕИК 201596060
ВОДОКАНАЛПРОЕКТ-Р И Б ООД, ЕИК 201652897
ВОДОЛЕЙ В ЕООД, ЕИК 124523163
ВОДОЛЕЙ-Б.Г.2006 ЕООД, ЕИК 175256979
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 822106665
ВОЙКАН ТОМАШЕВИЧ, р.д.680210
ВОН РОСЕН С-ГУСТАФ М Р Д Ж Д Е ДЕЛАКЛЕРК
ВОТ-В ООД, ЕИК 117635247
ВСБ – В ООД, ЕИК 202333960
ВСЕЛЕНА А ЕООД, ЕИК 121123338
ВСИЧКО В ОФИСА ООД, ЕИК 201086374
ВУК ХАМОВИЧ, р.д.491203
ВУЛКАН В.Е. ЕООД, ЕИК 117615928
ВУЛКАН-В.С. ЕООД – в ликвидация, ЕИК 117610071
ВЪЗХОД – В ООД, ЕИК 110516404
ВЪЛЕВИ – В ООД, ЕИК 123075696
ВЪЛЧЕВИ – В.З. ЕООД, ЕИК 200172062
ВЯТЪР И ВОДА-хармония в действие ООД, ЕИК 201790535
Валтекс-В ЕООД, ЕИК 202207473
Вектор А ЕООД, ЕИК 202108820
Венис – А ЕООД, ЕИК 201655861
Вени – Г ЕООД, ЕИК 201405085
Взискателя по изп.д. 20078520400267
Взискателя по изп.д. 446/2009г.
Виктор – В ЕООД, ЕИК 201697522
Виолета Желева – В и Б ЕООД, ЕИК 202480436
В – МАКС 69 ЕООД, ЕИК 200813810
В – али – де ООД, ЕИК 202488130
В – 7 СПОРТ ЕООД, ЕИК 201989590
В А В ГРУП ООД, ЕИК 147127436
В А В 2 ЕООД, ЕИК 102847227
В А Д ЕООД, ЕИК 112612433
В А К-ФАКТОР ООД, ЕИК 175373263
В А МАРИН ООД, ЕИК 200954632
В А Н Б УР Г Е Р ЕООД, ЕИК 201817726
В А С – 95 ЕООД, ЕИК 128613565
В БАУЩОФЕ ЕООД, ЕИК 200579909
В БОЛГАРИИ НЕДВИЖИМОСТИ ООД, ЕИК 201073512
В Б Д – 2012 ЕООД, ЕИК 202017406
В Б М 2002 ЕООД, ЕИК 130929595
В Б М 2008 ЕООД, ЕИК 200256877
В ВАСТОН ООД, ЕИК 200112282
В В АР ООД, ЕИК 113570318
В В ДИСКАВЪРИ 2000 ЕООД, ЕИК 200220920
В В ИНВЕСТ ООД, ЕИК 113585793
В В КОМЕРС ООД, ЕИК 117590371
В В М-1 ООД, ЕИК 121153420
В В ООД, ЕИК 110536951
В В СТАСИ ЛАЙТИНГ ЕООД, ЕИК 202140394
В В Т ООД, ЕИК 115810064
В В УЪРКАУТ- ХЕЛТ ЕНД ФИТНЕС ОНЛАЙН ЕООД, ЕИК 202298483
В В – ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 114609090
В ГРУП ЕООД, ЕИК 200760959
В ГРУП 80 ЕООД, ЕИК 200778074
В Г А ООД, ЕИК 831447797
В Г ТРЕЙД ООД, ЕИК 201489539
В Г-5 ЕООД, ЕИК 124710547
В ДВЕ В ЕООД, ЕИК 131194554
В ДИЗАЙН 2009 ЕООД, ЕИК 200916618
В Д В ЕООД, ЕИК 128619431
В Д К ООД, ЕИК 109527108
В Д К – 1 ЕООД, ЕИК 130048646
В Д К-2-ДЕСИ ЕООД, ЕИК 130048639
В Д ООД, ЕИК 115261263
В Д РУСЕВА ЕООД, ЕИК 114687317
В Д С – ХАДЖИИВАНОВИ, АРГИРОВ И С-ИЕ СД, ЕИК 126556489
В ЕКСПРЕС КОНСУЛТ 2 ЕООД, ЕИК 201131702
В ЕНД Б ЕООД, ЕИК 201675134
В ЕНД В ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК 131011572
В ЕНД В СТРОЙ ООД, ЕИК 131307856
В ЕНД В ФРЕШ ООД, ЕИК 202135550
В ЕНД В 1 ЕООД, ЕИК 201047478
В ЕНД В 28-12 ЕООД, ЕИК 202146543
В ЕНД В 9087 ЕООД, ЕИК 202222891
В ЕНД В V ООД, ЕИК 131110830
В ЕНД Г ИНТЕР ОЙЛ ООД, ЕИК 201025962
В ЕНД Г ПЕТРОЛЕУМ ЕООД, ЕИК 131453470
В ЕНД Д ЕООД, ЕИК 103779771
В ЕНД Д ООД, ЕИК 130319764
В ЕНД Д – ИМПЕР ЕООД, ЕИК 101782781
В ЕНД Д 12 ООД, ЕИК 201899983
В ЕНД Ж ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 201496633
В ЕНД К ЕООД, ЕИК 123742894
В ЕНД К СТАВРЕВИ ООД, ЕИК 202116806
В ЕНД ПАРТНЕРС ЕООД, ЕИК 130491517
В ЕНД П ЕООД, ЕИК 103885170
В ЕНД П ЕООД, ЕИК 124715672
В ЕНД П ООД, ЕИК 115752561
В ЕНД П СЪН ЕНЕРДЖИ ООД, ЕИК 200337069
В ЕНД П – 2009 ЕООД, ЕИК 200927970
В ЕНД С ЕООД, ЕИК 175042950
В ЕФИР – ЛИВ ООД, ЕИК 200623597
В Ем Инвест ООД, ЕИК 202555821
В Енерджи ЕООД, ЕИК 202297680
В Е Д А ЕООД, ЕИК 126623016
В Е Д ЕООД, ЕИК 103148973
В Е Н ЕООД, ЕИК 127624975
В Е С ЕООД, ЕИК 104631035
В Е С – ХРИСТО ВЪРБЕНОВ И С-ИЕ КД, ЕИК 831333785
В ИСИЕ И ЕООД, ЕИК 130843609
В И АГРО ООД, ЕИК 124638869
В И АДИ ЕООД, ЕИК 160101371
В И А ТМ ЕООД, ЕИК 148058797
В И А – ИНТЕРКАР ООД, ЕИК 114074410
В И А-СТРОЙ ЕООД, ЕИК 103786350
В И Б ООД, ЕИК 111565169
В И Б – МЕРОС ЕООД, ЕИК 201558729
В И Б – 66 ЕООД, ЕИК 200322665
В И Б 96 ООД – в ликвидация, ЕИК 121038293
В И В АНТИК ЕООД, ЕИК 113593199
В И В БАКАЛСКИ ЕООД, ЕИК 105573777
В И В БИЛДИНГ ООД, ЕИК 148068282
В И В БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 200484652
В И В БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС ЕООД, ЕИК 200914250
В И В ГРУП ООД, ЕИК 115875592
В И В ГРУП ООД, ЕИК 121147257
В И В ГРУП 2007 ЕООД, ЕИК 175439553
В И В ГРУП 2007 – ВИДИН ООД, ЕИК 200288191
В И В ГРУП 2012 ООД, ЕИК 201993717
В И В ГРУП 2013 ЕООД, ЕИК 202443427
В И В ДЕКОР ООД, ЕИК 160068462
В И В ЕООД, ЕИК 123630639
В И В ИНЖЕНЕРИНГ 08 ЕООД, ЕИК 200358362
В И В КОМЕРС ЕООД, ЕИК 105556984
В И В КОМЕРС ООД, ЕИК 175276704
В И В КОМЕРС 2010 ООД, ЕИК 201135412
В И В КОМП ООД, ЕИК 112655872
В И В КОНСАЛТИНГ ООД, ЕИК 831671820
В И В КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 109603374
В И В КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 113587157
В И В КОНСУЛТ ООД, ЕИК 175027941
В И В ООД, ЕИК 111519481
В И В ООД, ЕИК 114515381
В И В ПАРТНЬОРИ ЕООД, ЕИК 107528275
В И В ПРОЕКТ ООД, ЕИК 175399888
В И В РЕЛЕФ-БУС ООД, ЕИК 110501256
В И В СЧЕТОВОДНА КЪЩА 2009 ЕООД, ЕИК 200813187
В И В ТИМ ООД, ЕИК 202065867
В И В ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 201023865
В И В – КОНСУЛТ ООД, ЕИК 131475601
В И В – МЕБЕЛ ООД, ЕИК 103986147
В И В – СТРОЙ ЕООД, ЕИК 175132287
В И В 01 ЕООД, ЕИК 201258443
В И В 2002 ЕООД, ЕИК 111543393
В И В 2006 ЕООД, ЕИК 200759120
В И В-ИЗОМАТИК ООД, ЕИК 831512024
В И В-СТРОЙ ООД, ЕИК 103811226
В И В-30 ЕООД, ЕИК 175367285
В И Г ЕООД, ЕИК 101108357
В И Г ИНДЪСТРИ ЕООД, ЕИК 201518752
В И Г – АВТО ЕООД, ЕИК 200979942
В И Г – ЙОРДАНОВИ И СИЕ СД, ЕИК 124529511
В И Г – 77 ЕООД – в ликвидация, ЕИК 200895871
В И Г 2007 ООД, ЕИК 101768139
В И Г 2011 ЕООД, ЕИК 201512322
В И Г-2001 ЕООД, ЕИК 117082095
В И Д АВТО ООД, ЕИК 831569096
В И Д ИНВЕСТ ООД, ЕИК 202518310
В И Д КОНСУЛТ ООД, ЕИК 175285621
В И Д КОРЕКТ ЕООД, ЕИК 201535794
В И Д ООД, ЕИК 202111542
В И Д – 2010 ЕООД, ЕИК 201274419
В И Д-ШЕСТ-ОСМИ ООД, ЕИК 175050445
В И Е КОЗМЕТИК ГОЛД ООД, ЕИК 200663289
В И Ж – ЕНЕРДЖИ ЕООД, ЕИК 124615063
В И З ООД, ЕИК 175050662
В И И ГРУП ООД, ЕИК 124714136
В И И КОНСУЛТ ООД, ЕИК 175176141
В И И – НАЙДЕНОВИ ООД, ЕИК 114595317
В И К АД, ЕИК 110549443
В И К ЕООД, ЕИК 101005019
В И К ЕООД, ЕИК 126633213
В И К ООД, ЕИК 120523540
В И К ООД, ЕИК 817040128
В И К ООД, ЕИК 836005135
В И К СИСТЕМС ЕООД, ЕИК 131565600
В И К СТРОЙ ЕООД, ЕИК 111533837
В И К – БАТАК ЕООД, ЕИК 822106163
В И К – РЗ ЕООД, ЕИК 113589090
В И К – СТРОЙ – СЕРВИЗ ООД, ЕИК 202413430
В И К – проект – БУРГАС ООД, ЕИК 130558446
В И К-КРЕСНА ЕООД, ЕИК 811121655
В И К-СТРИМОН ООД, ЕИК 101520193
В И Л ФЕШЪН ООД, ЕИК 175176166
В И Л – ИВАН ЙОСИФОВ И СИЕ СД, ЕИК 821102499
В И МК ЕООД, ЕИК 111573917
В И МК 1 ЕООД, ЕИК 201650309
В И М ГРУП-2012 ЕООД, ЕИК 202272887
В И М ДЕЛТА ГРУП ЕООД, ЕИК 131238171
В И М ЕООД, ЕИК 115767741
В И М ЕООД, ЕИК 175029611
В И М КОМПАНИЯ ООД, ЕИК 131429810
В И М КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 200608830
В И М КОНСУЛТ ООД, ЕИК 175133332
В И М ОДИТ ЕООД, ЕИК 200758794
В И М ООД, ЕИК 103220223
В И М ООД, ЕИК 114598345
В И М ФРЕШ ЕНД КЪМПАНИ ООД, ЕИК 175214656
В И М – 65 ООД, ЕИК 124695045
В И Н АВТО ЕООД, ЕИК 160092762
В И Н КОМЕРСИАЛ ЕООД, ЕИК 131535386
В И Н ООД, ЕИК 106585832
В И Н ПАРТНЪРС ЕООД, ЕИК 201618514
В И Н С А-2004 ООД, ЕИК 101664877
В И Н 1 ЕООД, ЕИК 160046470
В И Н 2006 ООД, ЕИК 175064181
В И О ПАРТНЬОРСТВО ООД, ЕИК 148047523
В И П ГРУП 1 ООД, ЕИК 115818730
В И П ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК 160089093
В И П ЕООД, ЕИК 101614237
В И П ЕООД, ЕИК 106627893
В И П ЕООД, ЕИК 118504959
В И П КЛАС ООД, ЕИК 113593060
В И П КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 200105035
В И П ООД, ЕИК 112585210
В И П СТИЛ ООД, ЕИК 131260869
В И П ТАКС ООД, ЕИК 110548035
В И П ТРАНС ЕООД, ЕИК 175001793
В И П ТРАНС ООД, ЕИК 123682721
В И П – А М ООД, ЕИК 119673481
В И П – КОМЕРСИАЛ ООД – в ликвидация, ЕИК 102714920
В И П – 2008 ЕООД, ЕИК 200121363
В И П – 2010 ГИГОВИ ООД, ЕИК 201125585
В И П 8 ООД, ЕИК 175355767
В И П-03 ЕООД, ЕИК 103817624
В И РФ-ДЖИНС ООД, ЕИК 123082121
В И Р ООД, ЕИК 109604348
В И С ВЕЛКОВА – СПАСОВ ООД, ЕИК 131576543
В И С ЛОГИСТИКС ЕООД, ЕИК 147070768
В И С ПРИНТ ООД, ЕИК 160086631
В И С – ГРУП ООД, ЕИК 200343823
В И Т АУТО ООД, ЕИК 148140963
В И Т КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 125545454
В И Т ООД, ЕИК 123634720
В И Т СТРОЙ ООД, ЕИК 200640963
В И Т ТРАНСПОРТ ООД, ЕИК 117590161
В И Т 2006 ООД, ЕИК 147072228
В И Т-80 ООД, ЕИК 101057397
В И Х ГРУНОВИ, СИЕ СД, ЕИК 119537129
В И Я ООД, ЕИК 115747322
В И 1963 ЕООД, ЕИК 131197899
В И A ИМОТИ.БГ ООД, ЕИК 201232427
В КАПИТАЛ ООД, ЕИК 131447872
В КЛИНИК – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕООД, ЕИК 202495057
В КОМЕРС ЕООД, ЕИК 200914193
В КОМЕРЦ ЕООД, ЕИК 121065130
В КОМУНИКАЦИЯ ЕООД, ЕИК 121807845
В КОНВЕРТ ООД, ЕИК 831666549
В КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 200615903
В КОНСУЛТ-ПЛОВДИВ ООД, ЕИК 201173530
В КОНТРОЛ ЕООД, ЕИК 175150100
В К В – ЮНДОЛА ООД, ЕИК 200444103
В К ГРУП ЕООД, ЕИК 201116700
В К С – ВАСИЛ СТАНЕВ ЕООД, ЕИК 102685333
В К ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 114072594
В Л А Я Н ЕООД, ЕИК 111555342
В Л В 98 ЕООД, ЕИК 201303439
В МАВРИДИС ЕООД, ЕИК 201491821
В МАРИЯ 2 ЕООД, ЕИК 201695724
В МАРК ЕООД, ЕИК 200391387
В МАХ – 2009 ООД, ЕИК 200802422
В МЕДИЯ ЕООД, ЕИК 201329118
В М В СЕРВИЗ ЕООД, ЕИК 831522463
В М В – 07 ООД, ЕИК 118586511
В М В 2007 ЕООД, ЕИК 160091938
В М КАПИТАЛ ЕООД, ЕИК 125578828
В М Л ООД, ЕИК 114621349
В М Л – КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 131395468
В М Н КОМЕРС ООД, ЕИК 200551895
В М С ЛИМИТЕД ЕООД, ЕИК 114557081
В М Х ООД, ЕИК 112602154
В НИКОЛОВ ТРАНС ЕООД, ЕИК 202382472
В Н В ЕООД, ЕИК 201499273
В Н Н 2013 ЕООД, ЕИК 202578767
В Н Т ООД, ЕИК 109581198
В Н – КОНСУЛТ 1 ЕООД, ЕИК 200660478
В Н-КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 175396098
В ОЙЛ ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 200099187
В ПЛЮС ЕООД, ЕИК 131219299
В ПЛЮС М ООД, ЕИК 175026152
В П В-97 ЕООД, ЕИК 121289210
В Р СТУДИО ООД, ЕИК 201184391
В Р С ЕООД, ЕИК 103926157
В СЕРВИЗ ЕООД, ЕИК 175035824
В СИСТЕМС ЕООД, ЕИК 202430967
В СИСТЕМ ЕООД, ЕИК 130650948
В СИСТЪМ ЕООД, ЕИК 201017104
В СТРОЙ ГРУП ЕООД, ЕИК 200787015
В Строй 67 ЕООД, ЕИК 202098646
В С В ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД, ЕИК 201025930
В С ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 115514421
В С М БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 123082185
В С – МЕТАЛ КЪМПАНИ АД, ЕИК 110008199
В ТРАНС ЕМ ЕООД, ЕИК 202576947
В ТРАНС 05 ЕООД, ЕИК 111040303
В ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 130243129
В ФРУКТ КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 202583436
В ХАРМОНИЯ ЕООД, ЕИК 200343257
В Х В ООД, ЕИК 123655444
В Х ООД, ЕИК 130519774
В ШОПЛУКЪ ЕООД, ЕИК 200834295
В енд В ТРАВЕЛ КЛУБ ООД, ЕИК 201680882
В енд В Трейд 2012 ЕООД, ЕИК 201986847
В енд В – 2012 ЕООД, ЕИК 201082244
В енд В 2010 ЕООД, ЕИК 201210683
В енд В 8888 ООД, ЕИК 201933459
В енд Г ТРАНС ГРУП ЕООД, ЕИК 201295438
В енд ДИ ГРУП ЕООД, ЕИК 201318036
В енд Д ТУР ЕООД, ЕИК 202535427
В енд И – ЕНЕРДЖИ ЕООД, ЕИК 201105554
В енд Н Ейджънси ЕООД, ЕИК 201413057
В енд П 2010 ЕООД, ЕИК 201327423
В енд Т Констръкшънс ЕООД, ЕИК 201529909
В енд Т Пропъртис ЕООД, ЕИК 201529777
В е И 2010 ООД, ЕИК 201329100
В и А Груп ЕООД, ЕИК 131416446
В и А – 11 ООД, ЕИК 201652438
В и А – 2008 ЕООД, ЕИК 200279527
В и Б и ТРЕЙД ООД – в ликвидация, ЕИК 200928848
В и В ГРУП – 5 ЕООД, ЕИК 200474662
В и В ЕНЕРДЖИ ООД, ЕИК 200780584
В и В ЕООД, ЕИК 109515351
В и В Интернешънъл ООД, ЕИК 131137012
В и В КОНСУЛТ 56 ООД, ЕИК 201431500
В и В ОЙЛ ЕООД, ЕИК 201724179
В и В ООД, ЕИК 119626072
В и В ООД, ЕИК 130588592
В и В ООД, ЕИК 823071103
В и В ПЛАСТ ООД, ЕИК 200133586
В и В Перфект ЕООД, ЕИК 200999788
В и В Реклама ЕООД, ЕИК 200575661
В и В Сервиз ООД, ЕИК 121651015
В и В Транс ООД, ЕИК 200206536
В и В Трейдинг ООД, ЕИК 202067284
В и В еко енерджи ЕООД, ЕИК 200860287
В и В партнер ЕООД, ЕИК 201059085
В и В – България – 2011 ЕООД, ЕИК 201518581
В и В – 21 ООД, ЕИК 202306108
В и В 2002 ЕООД, ЕИК 101620329
В и В 2002 ООД, ЕИК 102821648
В и В 2010 – КН ООД, ЕИК 201173929
В и В 2013 ЕООД, ЕИК 202569486
В и В- БАРИСТЪР ЕООД, ЕИК 130924331
В и В-08 ООД, ЕИК 200233405
В и В-2003 ООД, ЕИК 131207400
В и Г ГРУП ООД, ЕИК 115877223
В и Г КОМЕРС 96 ООД, ЕИК 115081308
В и Г Секънд Чанс ЕООД, ЕИК 102924491
В и Г 2004 ЕООД, ЕИК 131072358
В и Г. КО ООД, ЕИК 201143512
В и Д АВТОЛИЗИНГ ООД, ЕИК 130500507
В и Д Ауто ООД, ЕИК 202336628
В и Д Груп ООД, ЕИК 201909352
В и Д Демерджиеви ЕООД, ЕИК 202170626
В и Д Интернационал ЕООД, ЕИК 020279714
В и Д ОНЛАЙН ООД, ЕИК 130436086
В и Д ООД, ЕИК 103881370
В и Д ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 101531631
В и Д ТРЕЙДИНГ – К ЕООД, ЕИК 200327833
В и Д ТРЕЙД ООД, ЕИК 201757389
В и Д консулт ООД, ЕИК 104603790
В и Д – 92 ЕООД, ЕИК 201458376
В и Д 26 ЕООД, ЕИК 201945708
В и Е Ауто ООД, ЕИК 200376079
В и Е – 2009 ЕООД, ЕИК 201463737
В и З ГРУП ЕООД, ЕИК 200676315
В и З ФЕНИКС ИНВЕСТ ООД, ЕИК 201148445
В и КОНСУЛТ ПРОЕКТСТРОЙ ЕООД, ЕИК 202246885
В и К Инженеринг груп ООД, ЕИК 201272247
В и К ООД, ЕИК 000225011
В и К ПРОЕКТ Д – Д ООД, ЕИК 147146924
В и К ПРОЕКТ ЕООД, ЕИК 112643329
В и К -СТРОЙ-Р ЕООД, ЕИК 201292774
В и К – БЕБРЕШ ЕООД, ЕИК 122052207
В и К – БЕЛОВО ЕООД, ЕИК 112107477
В и К – КОМПЛЕКТ ООД, ЕИК 130946783
В и К – СТЕНЕТО ЕООД, ЕИК 820146942
В и К – ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 130710473
В и Л трейд 06 ООД, ЕИК 114664877
В и М АУТО ООД, ЕИК 123727458
В и М БАУ ХАУС ЕООД, ЕИК 200195260
В и М ЕООД, ЕИК 108512249
В и М Комюнити ЕООД, ЕИК 202219201
В и М Криейтив ЕООД, ЕИК 201630694
В и М ПЕТРОВИ ЕООД, ЕИК 202554388
В и М ПРОДУКТИОН ООД, ЕИК 201771410
В и М – 2009 ЕООД, ЕИК 200545821
В и М 67 ЕООД, ЕИК 201520461
В и Н Донкови ЕООД, ЕИК 200909666
В и Н КОРЕКТ ЕООД, ЕИК 200916778
В и Н – 98 ООД, ЕИК 131173873
В и П АУТОГРУП 95 ЕООД, ЕИК 202582149
В и П ИНВЕСТ ООД, ЕИК 120559311
В и П КОМЕРС ООД, ЕИК 112652246
В и П Комерс 2010 ООД, ЕИК 201025033
В и П МИТКОВИ ЕООД, ЕИК 202027336
В и П ООД, ЕИК 110048763
В и П – 2002 ООД, ЕИК 108548544
В и П – 2010 ООД, ЕИК 200628587
В и П 201 ЕООД, ЕИК 201490858
В и П 2011 ООД, ЕИК 201482644
В и П-САМЪР-2002 ООД, ЕИК 103767662
В и П-111 ЕООД, ЕИК 201261247
В и Р ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 131209650
В и Р ООД, ЕИК 123665953
В и Р ХЕРОС ООД, ЕИК 200974546
В и С МАРКЕТ ООД, ЕИК 201652872
В и С ООД, ЕИК 121022524
В и С СИТИ ЕООД, ЕИК 201565780
В и С ТРАНС ЕООД, ЕИК 200118883
В и С – 7 ЕООД, ЕИК 200966973
В и С -78 ООД, ЕИК 201597333
В и С 2001 ООД, ЕИК 130592434
В и С 777 ЕООД, ЕИК 202125410
В и С-ЯВУЗЛАРОВ ЕООД, ЕИК 202453834
В и С-2011 ЕООД, ЕИК 201566245
В и Т МОТОРС ООД, ЕИК 148075373
В и Т ТИЙМ ООД, ЕИК 200893393
В и Т ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 130971270
В и Ф ТРЕЙД ООД, ЕИК 200035462
В и Х ГРУП ООД, ЕИК 200973683
В и Х Пропърти ООД, ЕИК 202445983
В и Х Секюрити ЕООД, ЕИК 200857689
В и Х – ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, ЕИК 201042381
В и сие Д ЕООД, ЕИК 104588623
В плюс М Груп ООД, ЕИК 200711047
В & Г-СТИЛ ЕООД, ЕИК 200273563
В & Д ООД, ЕИК 112567995
В & Л Дизайн ЕООД, ЕИК 202345456
В & М ООД, ЕИК 109558961
В & Н ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 201181790
В & СК АД, ЕИК 822133783
В -Г 87 ЕООД, ЕИК 200690650
В – АРТ СТРОЙ ООД, ЕИК 102898000
В – А КОМЕРС ООД, ЕИК 160060558
В – ГРАД БГ ООД, ЕИК 123736731
В – Г АУТО 3 ООД, ЕИК 201957767
В – МАКС ООД, ЕИК 200130024
В – МАКС 1 ЕООД, ЕИК 202298768
В – МОБИЛЕ ЕООД, ЕИК 200213192
В – М ЕООД, ЕИК 101765036
В – ПЛАН ООД, ЕИК 200247974
В – ПЛАСТ ЕООД, ЕИК 201700299
В – РЕНЕСАНС ЕООД, ЕИК 201887190
В – СЕРВИЗ – 1 ООД, ЕИК 147018650
В – СПИРИТ ЕООД, ЕИК 201298199
В – СТЕМАР ООД, ЕИК 119669127
В – С – О ЕООД, ЕИК 115658172
В – ТРАНС ГРУП ЕООД, ЕИК 200788150
В – ТРЕЙД КЪМПАНИ ООД, ЕИК 200641606
В – 009 ЕООД, ЕИК 200310848
В – 05 ООД, ЕИК 200204275
В – 1 ЕООД, ЕИК 200534351
В – 12 ЕООД, ЕИК 175164388
В – 2003 ЕООД, ЕИК 122036548
В – 69 ЕООД, ЕИК 127565466
В 15 ЕООД, ЕИК 103786011
В 15 ТУ ЕООД, ЕИК 202195622
В 2 А ЕООД – в ликвидация, ЕИК 123739211
В 2 В 2 С ЕООД, ЕИК 130397352
В 2 М ООД, ЕИК 201106243
В 2 – КОМЕРС ЕООД, ЕИК 113581357
В 2012 ЕООД, ЕИК 202078850
В 3 ООД, ЕИК 175400301
В 4 В – ВЪЛЧЕВ И С-ИЕ СД, ЕИК 110001831
В 4 ЕООД, ЕИК 115654943
В 5555 ЕООД, ЕИК 200298513
В 6 ЕООД, ЕИК 200739089
В 7 ЕООД, ЕИК 201115954
В 7 – АРТ СТУДИО ЕООД, ЕИК 200366590
В 9 ООД, ЕИК 130544012
В! Ентъртейнмънт ЕООД, ЕИК 201455266
В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧООД ООД, ЕИК 811202228
В&М ООД, ЕИК 030278475
В&С 2013 ООД, ЕИК 202548570
В&У ЕООД, ЕИК 200070824
В,С,Д – ПСИХО ТЕСТ – Т ООД, ЕИК 202366137
В, С, Д – ПСИХО ТЕСТ ООД, ЕИК 201844673
В-АНИ 2012 ЕООД, ЕИК 201985122
В-А-С-Ш ЕООД, ЕИК 110564674
В-БОЖИЛОВ ЕООД, ЕИК 121516124
В-БОРИЛ ЕООД, ЕИК 201202423
В-ВАЛДИ ЕООД, ЕИК 200658751
В-ВОЛККАН ЕООД, ЕИК 130379849
В-В ГРУП 09 ООД, ЕИК 200686505
В-В КЕТЪРИНГ ЕООД, ЕИК 201730221
В-В КОНСУЛТ 2006 ООД, ЕИК 175178758
В-ДАГИН ООД, ЕИК 202075377
В-ДУБЪЛ ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 121630672
В-Д КОМЕРС ООД, ЕИК 131482179
В-ЕЛ СЕРВИЗ ЕООД, ЕИК 201431646
В-Ж ООД, ЕИК 148068827
В-ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 105016098
В-И-М 93 ООД, ЕИК 175289744
В-КОМПЛЕКТ ЕООД, ЕИК 130635273
В-КОНСУЛТ 2009 ЕООД, ЕИК 200639516
В-КОНТРОЛ ЕООД, ЕИК 125580494
В-К-КАРГО ЕООД, ЕИК 201742729
В-МАРКС 14 – ГРУП ООД, ЕИК 200622680
В-МОТО ЕООД, ЕИК 148110945
В-М АУТОМОБИЛЕ ЕООД, ЕИК 200296291
В-Н 69 ООД, ЕИК 200231498
В-ОНЛАЙН СИСТЕМС ЕООД, ЕИК 131432078
В-ПИАНО ЕООД, ЕИК 200830382
В-ПИЛОТ ЕООД, ЕИК 200009631
В-ПОЙНТ ООД, ЕИК 201447166
В-ПРОЕКТ ООД, ЕИК 201503825
В-П ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, ЕИК 200235993
В-САТ ЕООД, ЕИК 130581466
В-СЕРВИЗ ООД, ЕИК 102176090
В-СОНИКС СИСТЕМС ЕООД, ЕИК 130592391
В-С КЪМПАНИ ГРУП ООД, ЕИК 201823661
В-С 98 ООД, ЕИК 121652672
В-ТАНЕВ ООД, ЕИК 101657110
В-ТЕЛ ООД, ЕИК 101744960
В-ТИД 2012 ЕООД, ЕИК 201930542
В-ТИМ ООД, ЕИК 200759953
В-ТРАНСПОРТ ООД, ЕИК 130566658
В-ТРАНС ЕООД, ЕИК 103980607
В-ТРАНС-МИКОВА И С-ИЕ СД, ЕИК 020277713
В- МОБАЙЛ ЕООД, ЕИК 200459564
В-2 ЕООД, ЕИК 103823488
В-2 ООД – в ликвидация, ЕИК 107007055
В-2002 ЕООД, ЕИК 131019505
В-21 – ВЕЛИКОВ И СИЕ СД, ЕИК 119588383
В-3 ПРОДАКШЪН ЕООД, ЕИК 200789925
В-5665-АСЯ ЕООД, ЕИК 147119090
В-62 ЕООД, ЕИК 117632112
В-8 ЕООД, ЕИК 201523450
В.АМО ЕООД, ЕИК 121474636
В.А.В ООД, ЕИК 102825283
В.А.В. ЕООД, ЕИК 148014847
В.А.В. КОНСУЛТАНТИ ЕООД, ЕИК 831814154
В.А.В. ПЛЮС ЕООД, ЕИК 202085670
В.А.В. 111 ЕООД, ЕИК 201517533
В.А.Г.Р.-ТРЕЙД ООД, ЕИК 119097797
В.А.И.В. ГРУП ЕАД, ЕИК 131442341
В.А.И. ГРУП 5 ЕООД, ЕИК 131481611
В.А.К. СИСТЕМ ООД, ЕИК 115863775
В.А.М. КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 202476651
В.А.ОЙЛ ЕООД, ЕИК 200985475
В.А.Р. ОФИС СЕРВИЗ ЕООД, ЕИК 201237972
В.А.С – ЕЛЕКТРИК ООД, ЕИК 200117817
В.А.С.С.О ЕООД, ЕИК 201824382
В.А.С. – БАЛЕВ ЕООД, ЕИК 102613960
В.А.С.-ГРУП-ВАРНА ЕООД, ЕИК 202044887
В.А.С.-СОФИЯ ЕООД, ЕИК 831023108
В.А.Т. ГРУП ЕООД, ЕИК 131416581
В.А.Т. ООД, ЕИК 815107980
В.А.Я. – ПРОФИЛ ЕООД, ЕИК 201630331
В.А. ЛИФТ ЕООД, ЕИК 201847000
В.А. – ВОДОПАД ЕООД, ЕИК 201732336
В.А.-СТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ ООД, ЕИК 121450795
В.Б.И. ЕООД, ЕИК 148117174
В.Б.Р. – ИТ ООД, ЕИК 202375606
В.Б.С.-2013 ЕООД, ЕИК 202455810
В.Б. САНДЕВ – СОФИЯ ЕООД, ЕИК 121326908
В.ВЕЛИЗАРОВ ЕООД, ЕИК 113592097
В.ВЕЛИКОВ-К.В ЕООД, ЕИК 103608394
В.ВЕЛИЧКОВ – БРАДЪРС ХАДЖИЙОАНУ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 115166071
В.ВЪЛКОВ – 55 ЕООД, ЕИК 200242265
В.ВЪЛЧЕВ ЕООД, ЕИК 200641450
В.В-БГ ЕООД, ЕИК 148106135
В.В-1 ЕООД, ЕИК 130532227
В.В.А. ФИЛМ ЕООД, ЕИК 131487076
В.В.А. – 2013 ЕООД, ЕИК 202538722
В.В.БУЛ ЕООД, ЕИК 200577519
В.В.В. ГРУП 69 ЕООД, ЕИК 202021014
В.В.М.С. ООД, ЕИК 117544598
В.В.М. ЕООД, ЕИК 148096666
В.В.Н. ДИВЕЛОПМЪНТС ООД, ЕИК 103899137
В.В. – ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА ЕООД, ЕИК 201890215
В.В. – 2001 ООД, ЕИК 123111683
В.В.-ГРИГОРОВ И СИЕ СД – в ликвидация, ЕИК 175938143
В.ГАНЕВА ЕООД, ЕИК 202111841
В.ГУЛЕВ ЕООД, ЕИК 201122379
В.Г.АУТОЛУКС ООД, ЕИК 201124736
В.Г.Ж. ООД, ЕИК 103822856
В.Г.Р.-ДЖОЙНЕРИ ЕООД, ЕИК 148009799
В.Г. ГРУП ООД, ЕИК 201174657
В.Г. дизайн ЕООД, ЕИК 202387882
В.Г. – КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 113590018
В.Г.-ОЙЛ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 200757525
В.ДЕЧЕВА ЕООД, ЕИК 117689056
В.Д.В 007 ЕООД, ЕИК 175352792
В.Д.С. СЕРВИЗ ЕООД, ЕИК 822137550
В.Д. ГРУП 13 ООД, ЕИК 202507538
В.Д. ТРАНС ЕООД, ЕИК 175431407
В.Д. ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 131328590
В.Д. – 5809 ЕООД, ЕИК 200306878
В.Е.Й.Т ООД, ЕИК 130683414
В.Е.М.-ЛЮБЕНОВ ООД, ЕИК 200270492
В.Е.С.И. ООД, ЕИК 200015748
В.ИВАНОВА ЕООД, ЕИК 124712352
В.И Г. ООД, ЕИК 127631197
В.И Н. МАРИНОВИ ООД, ЕИК 201978590
В.И-07 ООД, ЕИК 104683847
В.И.АВТОТРАНС 08 ООД, ЕИК 200042332
В.И.Б.КОМПАНИЯ ЕООД, ЕИК 131444545
В.И.Б. МЕГАКОМЕРС ЕООД, ЕИК 201407378
В.И.Б. 2012 ООД, ЕИК 202254654
В.И.Е. ЕООД, ЕИК 109581497
В.И.Ж. – 61 ЕООД, ЕИК 102935826
В.И.И. ИМПЕКС ЕООД, ЕИК 121399824
В.И.К. Евро ЕООД, ЕИК 200652150
В.И.К. – ПРОЕКТ ЕООД, ЕИК 831532589
В.И.Л.М. ООД, ЕИК 201569191
В.И.М.С 2009 ЕООД, ЕИК 200942673
В.И.М. – МЮЗИК ООД, ЕИК 130326768
В.И.Н.Д. ЕООД, ЕИК 201603359
В.И.Н.Т. ЕООД, ЕИК 147093350
В.И.Н. БРАДЪРС ЕООД, ЕИК 200952945
В.И.ПЛАН ЕООД, ЕИК 175334926
В.И.П 09 ООД, ЕИК 200937765
В.И.П-3 ООД, ЕИК 831523654
В.И.П.Д.-777 ЕООД, ЕИК 175130336
В.И.П.ПРОЕКТ – 1 ЕООД, ЕИК 104698952
В.И.П. АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД, ЕИК 131081955
В.И.П. ГРУП ЕООД, ЕИК 121508501
В.И.П. ДЖЕНЕРАЛ ООД, ЕИК 201872224
В.И.П. ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД, ЕИК 131119509
В.И.П. КЕТЪРИНГ СЪРВИЗ ООД, ЕИК 131038975
В.И.П. КОНСУЛТАНТИ ЕООД, ЕИК 200659821
В.И.П. КОНСУЛТИНГ ГРУП ООД, ЕИК 147097199
В.И.П. ООД, ЕИК 101724185
В.И.П. ООД, ЕИК 119594571
В.И.П. ПРОЕКТ ЕООД, ЕИК 104687144
В.И.П. СЪРВИЗ ООД, ЕИК 831750400
В.И.П. ФЕШЪН ЕКСКЛУЗИВ ООД, ЕИК 131284980
В.И.П. ФЕШЪН ЕООД, ЕИК 130348266
В.И.П. – СЕРВИЗ ООД, ЕИК 130170640
В.И.П. – ТЕЛ ЕООД, ЕИК 115780190
В.И.П. – ШУТОВИ ЕООД, ЕИК 201427644
В.И.П.-ЕКСПРЕС АВТО СЕРВИЗ ООД, ЕИК 130382866
В.И.П.-КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 040234580
В.И.П.-МЕБЕЛ ЕООД, ЕИК 200639836
В.И.П.-МЕДЖИК СЕКЮРИТИ ЕООД, ЕИК 130959193
В.И.С. АУТОМОТО ООД, ЕИК 202024030
В.И.С. КАР ООД, ЕИК 175326349
В.И.С.-БАЛЕВИ И СИЕ СД, ЕИК 102713380
В.И.Ф. ГРУП ООД, ЕИК 131403527
В.И.Я. – ПАРТНЕРС ООД, ЕИК 200749418
В.Й.В. – СТОЯНОВ И С-ИЕ СД, ЕИК 121167797
В.КАРБОНОВСКИ ЕООД, ЕИК 201476164
В.КАРИС ЕООД – в ликвидация, ЕИК 131406612
В.КОЦЕВ 81 ЕООД, ЕИК 202384997
В.К.Глобъл ЕООД, ЕИК 202352618
В.К.ЕНТЪРПРАЙСИС ООД, ЕИК 117666303
В.К.Н. ЕООД, ЕИК 200136013
В.К.ТРАНС ЕООД, ЕИК 200036475
В.К.ФЛОРАНС ЕООД, ЕИК 201556169
В.К.7 ООД, ЕИК 201363113
В.ЛЕФТЕРОВ ООД, ЕИК 117692675
В.Л.М. – ЕНЕРДЖИ ЕООД, ЕИК 116587002
В.Л.П – ГРУП ЕООД, ЕИК 202416978
В.М-КОРЕКТ ООД, ЕИК 175218804
В.М.В. ЕООД, ЕИК 106628956
В.М.В. – ФРУТ ЕООД, ЕИК 202509119
В.М.Г.ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 202331816
В.М.Г. ТРАНС ЕООД, ЕИК 200394942
В.М.З ООД, ЕИК 160080322
В.М.И.Д.Ч. ЕООД, ЕИК 148017409
В.М.П – ГРУП ООД, ЕИК 201667906
В.М.П.СОЛЮШЪНС ЕООД, ЕИК 202314464
В.М.П. ЕООД, ЕИК 175099691
В.М.Р. КОНСУЛТ ООД, ЕИК 200466523
В.М.СТРОЙ-СОФИЯ ООД, ЕИК 175374988
В.М. ДИЗАЙН ООД, ЕИК 200466249
В.М. ЛЕДЪР ООД, ЕИК 131237703
В.М. СИСТЕМ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 175325770
В.М. 78 ЕООД, ЕИК 175436322
В.М.-КОМЕРС ЕООД, ЕИК 106581660
В.М.-11 ЕООД, ЕИК 201675458
В.НГУЕН ЕООД, ЕИК 202438558
В.Н.К.-БИО ООД, ЕИК 147183755
В.Н.С.-ЕЛЕКТРИК ООД, ЕИК 040280364
В.Н.Ш. ООД, ЕИК 201052112
В.Н. КЪНЧЕВ ЕООД, ЕИК 202368412
В.О.З. ТРЕЙД ООД, ЕИК 202135066
В.О.М 2011 ЕООД, ЕИК 201584656
В.О.СТРОЙИНЖЕНЕРИГ ООД, ЕИК 130633653
В.О.С-ЛАЙТ СЕРВИС ЕООД, ЕИК 202143483
В.О.С.-ФАМИЛИ ООД, ЕИК 121459068
В.ПАУЪР ГРУП ЕООД, ЕИК 200251321
В.ПАУЪР ЕООД, ЕИК 200268235
В.ПЕТРОВА ООД, ЕИК 201136635
В.Пауър-ІІ ЕООД, ЕИК 200800058
В.Пауър-3 ООД, ЕИК 201205063
В.Пауър-4 ООД, ЕИК 201756426
В.П.КОМЕРС ООД, ЕИК 117607415
В.П.КОМЕРС-РУСЕ ЕООД, ЕИК 117692846
В.П.М. – ВЕКТРА ЕООД, ЕИК 121414386
В.П.Н. ЕООД, ЕИК 201190654
В.П.П. ЕООД, ЕИК 201687389
В.П.С.Е. ООД, ЕИК 200167599
В.П.С. КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 120556564
В.П. ЕООД, ЕИК 119525283
В.П.57 ЕООД, ЕИК 201960279
В.РЕАЛ ЕООД, ЕИК 102942075
В.Р.Б.И. ЕООД, ЕИК 201528586
В.Р.Б. БГ ЕООД, ЕИК 202209285
В.Р.Б. ГРУП АД, ЕИК 175003794
В.Р.И ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 201792059
В.СИМЕОНОВ ЕООД, ЕИК 131247131
В.С-ВЛАДИ АУТО ЕООД, ЕИК 201344611
В.С-ЛОЯЛТИ ЕООД, ЕИК 201847484
В.С.А. Комерс ЕООД, ЕИК 201816058
В.С.А. Консулт ЕООД, ЕИК 201816115
В.С.А. ТРАНС ЕООД, ЕИК 201290996
В.С.А. – 89 ЕООД, ЕИК 201617825
В.С.В ООД – в ликвидация, ЕИК 040331321
В.С.В. ООД, ЕИК 127036363
В.С.В.- 69 ООД, ЕИК 128545370
В.С.В.-12 ЕООД, ЕИК 201920021
В.С.В.-69 – ВЪЛКОВА ЕООД, ЕИК 128570224
В.С.В.85 ЕООД, ЕИК 202389591
В.С.Д ЕООД, ЕИК 102049374
В.С.Д. – ВИЯ 159 ЕООД, ЕИК 201698179
В.С.Д.-ВЛАСИС ГЕЙМС ООД – в ликвидация, ЕИК 175707446
В.С.И. ЕООД, ЕИК 148037290
В.С.ЛОЗЕНЕЦ ЕООД, ЕИК 115040820
В.С.Н.-КОНСУЛТ ООД, ЕИК 131363132
В.С.Р 2013 ЕООД, ЕИК 202432046
В.С.С. ЕООД, ЕИК 831048244
В.С. ЕДУ ЕООД, ЕИК 201433654
В.С. КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 148057026
В.С. ЛОЗЕНЕЦ ООД, ЕИК 103952433
В.С.-СТЕНЛИ ЕООД, ЕИК 148075323
В.Т.А ООД, ЕИК 148008989
В.Т.А.-ВАЛЕРИ ПЕНЧЕВ ЕООД, ЕИК 201716862
В.Т.М.У. ООД, ЕИК 202535410
В.Т.О.Д. ЕООД, ЕИК 200597387
В.Т.С. ЕООД, ЕИК 200400167
В.Х. – МОРСКИ УСЛУГИ ЕООД, ЕИК 102870360
В.Ц.Г. ЕУРОЛОГИСТИК ЕООД, ЕИК 202575877
В. АНТОНОВ ЕООД, ЕИК 202211343
В. АСПРОПОТАМИТИС – ТРАНС ЕООД, ЕИК 200720345
В. БЕСТ ЗАЛОЖНИ КЪЩИ ЕООД, ЕИК 130850703
В. ВАСИЛЕВ 23 ЕООД, ЕИК 202047567
В. ВЕЙЧУК ЕООД, ЕИК 201367282
В. ВЕЛИЧКОВ БРОС ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 115294498
В. ВЪЗРАЖДАНЕ ЕООД, ЕИК 117693695
В. В. КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 131067418
В. Г. САВОРИ ЕООД, ЕИК 200495005
В. Д. В. – ПЛЕВЕН ЕООД, ЕИК 200122223
В. Д. Кетеринг ЕООД, ЕИК 202369444
В. ЕЛЕКТРИК – ИЛИЕВ С-ИЕ СД, ЕИК 115734296
В. Е. Е. С. ЕООД, ЕИК 200776739
В. Е. И. – СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГЕТИКА ООД, ЕИК 200648180
В. Е. К. О. ТРЕЙД – 2000 ЕООД, ЕИК 131242064
В. ИВАНОВ ЕООД, ЕИК 202181107
В. И М. ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 176029646
В. И.Г 12 12 ЕООД, ЕИК 201974460
В. И. Д. КАТАЛИЗАТОР ООД, ЕИК 130985682
В. И. П. ЕООД, ЕИК 111581547
В. И. П. – ПОЧИСТВАЩИ СИСТЕМИ ЕООД, ЕИК 123620132
В. ЙОРДАНОВ ЕООД, ЕИК 200926943
В. КАПРАЛОВ ЕООД, ЕИК 201010686
В. КАРАЛЕЕВ ЕООД, ЕИК 175119941
В. К. В. – 2002 ЕООД, ЕИК 130938039
В. К. ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ООД, ЕИК 102888821
В. Л. В. – ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 115039889
В. Л. И. ЕООД, ЕИК 201591661
В. Л. ТОДОРОВИ ЕООД, ЕИК 201902087
В. М. В. – ДЕНЕВИ ЕООД, ЕИК 130692274
В. Н. ЗАЛОЖНИ КЪЩИ ЕООД, ЕИК 201577551
В. О. В. СПЕЦИАЛ ЕООД, ЕИК 201582502
В. С. Ко ООД, ЕИК 201842416
В. С. Сървисиз ЕООД, ЕИК 202401247
В. ТОНЕВ ЕООД, ЕИК 131037581
В. Ф. Г. – ХАРИЗМА ЕООД, ЕИК 201540916
В. ШМИДТ-ТРАНС ЕООД, ЕИК 117606288
В. и Б. – 13 ЕООД, ЕИК 202496878
В. и В. СЛАВЧЕВИ ЕООД, ЕИК 200558772
В. и Д. – 87 ЕООД, ЕИК 200429197
В. и Р. 1 ООД, ЕИК 200422480
ГАБИОНИ-Б.Г. ЕООД, ЕИК 175115665
ГАБИ В ЕООД, ЕИК 201660972
ГАБИ-Г 2010 ЕООД, ЕИК 201100824
ГАЙ ЖАН Д ВЕРКУИН
ГАЛА-Г.Г. ЕООД, ЕИК 148089390
ГАЛЕНА – В ЕООД, ЕИК 201930040
ГАЛИАНС – Г.Б. ЕООД, ЕИК 124665803
ГАЛИКА-Г.С. ЕООД, ЕИК 121795325
ГАЛИНА В.ДИМОВА ЕООД, ЕИК 201863079
ГАЛИ – Г ООД, ЕИК 128053853
ГАЛУС КОМЕРС-В ЕООД, ЕИК 831928663
ГАЛЯ ГИЛЬОВА – Г ЕООД, ЕИК 147077435
ГАЛЯ – Н.Г. ЕООД, ЕИК 201356752
ГАЛ-Г.Г.Г-1978 ЕООД, ЕИК 201632898
ГАМА В И К ЕООД, ЕИК 111573041
ГАМА В КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 130195258
ГАМА М И Г ООД, ЕИК 831839225
ГАМА М И Г 1 ООД, ЕИК 200969955
ГАНДИ-Г ЕООД, ЕИК 201951383
ГАНЕКС Г ЕООД, ЕИК 831121730
ГАП А ЕООД, ЕИК 201381927
ГАРАНТСТРОЙ – 72 В ЕООД, ЕИК 202193094
ГАРАНТСТРОЙ – 91 А ООД, ЕИК 832048751
ГАРАНТ ЕМ- В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 121317040
ГАРАНТ – Б ЕООД, ЕИК 119616950
ГАРАНТ – В ЕООД, ЕИК 112071643
ГАРАНТ-ТУРИСТ – С.И В. ЕООД, ЕИК 102172658
ГАРДЕН-В ЕООД, ЕИК 825240203
ГАРД БИЛД – А С ЕООД, ЕИК 201385483
ГАРЕВ И Б ЕООД, ЕИК 114616697
ГАРЛИСТРЕЙД ЛИМИТИД д-во, учр. на 6.4.2011,Никозия
ГАТЕВИ И СИЕ – В ЛИКВИДАЦИЯ СД, ЕИК 817030447
ГАТО Г ЕООД, ЕИК 201258863
ГЕНОВА – Т.Г. ЕООД, ЕИК 200141372
ГЕН-И, ТЪРГОВИЯ И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ Д.О.О., ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 1587714000
ГЕОИНЖЕНЕРИНГ Г.В. ЕООД, ЕИК 147192310
ГЕОМАТ Г ЕООД, ЕИК 201877844
ГЕОМА-Г ЕООД, ЕИК 175001366
ГЕОНЕТ-А ЕООД, ЕИК 131206960
ГЕОПРОЕКТ – В ЕООД, ЕИК 200264322
ГЕОРГЕ КУРСАРИС Д
ГЕОРГИДЕС и А ЕООД, ЕИК 201188660
ГЕОРГИЕВА – В. ВАСИЛЕВА – 66 ЕООД, ЕИК 202066929
ГЕОРГИЕВИ – СТРАТУС – Г И СИЕ СД, ЕИК 123024310
ГЕОРГИЕВИ-Г И Д – ГЕОРГИЕВ И СИЕ СД, ЕИК 119525059
ГЕОРГИЕВ Г 2010 ЕООД, ЕИК 201368783
ГЕОРГИЕВ-А.М.2011 ЕООД, ЕИК 201615087
ГЕОРГИЕВ-Г.Т. ЕООД, ЕИК 107590476
ГЕОРГИ СЛАВОВ-Г.В. ЕООД, ЕИК 109604580
ГЕОРГИ-А ПРОПЪРТИ ЕООД, ЕИК 202243845
ГЕОСОЛАР В-63 ЕООД, ЕИК 130583556
ГЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ – в несъстоятелност ООД, ЕИК 112010989
ГЕОФОТО д.о.о.
ГЕО А ПРОЕКТ ЕООД, ЕИК 201935500
ГЕО НЕЛ – В ЕООД, ЕИК 200976864
ГЕРА-В ЕООД, ЕИК 114683945
ГЕРГАНА Г-ЕКСПРЕС ЕООД, ЕИК 200534885
ГЕРГАНА Г. КОСТАДИНОВА ЕООД, ЕИК 201824230
ГЕРГАНА – Б ЕООД, ЕИК 131364309
ГЕРГАНА /в несъсътоятелност/ АД, ЕИК 126068582
ГЕРИКА – Г. КАЛЧЕВА ЕООД, ЕИК 201617597
ГЕРИ Б ЕООД, ЕИК 201033959
ГЕРИ-В-2000 ООД, ЕИК 200282007
ГЕРИ-Г.Е. ЕООД, ЕИК 130338101
ГЕРМАР Г и В ЕООД, ЕИК 201322351
ГЕТОН-Г ООД, ЕИК 126736124
ГЕЯ в ликвидация ООД, ЕИК 102066391
ГИВМИ-Г-Транс ЕООД, ЕИК 200934513
ГИВ А СМАРТ ООД, ЕИК 201056559
ГИВ-В – НАНЕВ,ЦОЧЕВ И С-ИЕ СД, ЕИК 030068847
ГИД – Г КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 201190437
ГИКОВ – В И К ЕООД, ЕИК 200099002
ГИЛДИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ 2000- в ликвидация АД, ЕИК 115623456
ГИМА – В ЕООД, ЕИК 200392749
ГИОТТИ – Б ЕООД, ЕИК 115783806
ГИТ – В ООД, ЕИК 115874437
ГЛАВПРОЕКТ – ЕКИП В ЕООД, ЕИК 130458588
ГЛАДИОЛА-В СД, ЕИК 115833262
ГЛОБАЛ РЕНТ-А-КАР ЕАД, ЕИК 131307571
ГЛОБО-РЕНТ А КАР ООД, ЕИК 130497720
ГЛОБУЛ ПРОПЪРТИ ГРУП Л.Т.Д. – МАРШАЛСКИ ОСТРОВИ
ГЛОБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС СИЕМСА, С.А.” – клон България КЧТ, ЕИК 201339710
ГЛОБЪЛ СЪРВИС- В ЛИКВИДАЦИЯ ООД – в ликвидация, ЕИК 130583232
ГЛОБ ТРЕЙД – В.ЧУБАР ЕООД, ЕИК 201926451
ГЛОРИА-81 В ЕООД, ЕИК 202372414
ГОЛД-В ЕООД, ЕИК 147185884
ГОЛЧЕВ-В ЕООД, ЕИК 101781994
ГОМАКС – А. М. Г. ООД, ЕИК 115882081
ГОРАНОВА-ТРЕЙД- В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД, ЕИК 115745392
ГОРАНОВ И.В. ЕООД, ЕИК 148042387
ГОРБАЧ-В ЕООД, ЕИК 202117381
ГОРУБСО РМЗ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 120057903
ГРАМА ЕКСПРЕС СЕРВИЗ – В.М. – ВЕЛЕВ И СИЕ СД, ЕИК 838107181
ГРАНД РОЯЛ -Б 14 ООД, ЕИК 175424373
ГРАНД РОЯЛ-А 10 ООД, ЕИК 175424050
ГРАНД РОЯЛ-А 15 ООД, ЕИК 175427782
ГРАНД РОЯЛ-Б 10 ООД, ЕИК 175424302
ГРАНД РОЯЛ-Б 19 ООД, ЕИК 175424409
ГРАНД РОЯЛ-Б 20 ООД, ЕИК 175427743
ГРАНД РОЯЛ-Б 21 ООД, ЕИК 175424416
ГРАНД РОЯЛ-Б 5 ООД, ЕИК 175424188
ГРАНД РОЯЛ-Б 9 ООД, ЕИК 175427768
ГРАУНД ТУ ЕЪР – Г. Т. А ЕООД, ЕИК 201879838
ГРАФИС А ЕООД, ЕИК 201607731
ГРАЦИЯ А ЕООД, ЕИК 201981266
ГРАЦИЯ – Ц И А ООД, ЕИК 110547086
ГРЕБЕНАРОВИ-91-Б-СЪДРУЖИЕ СД, ЕИК 112578970
ГРЕГ – Г И К ООД, ЕИК 130916174
ГРЕЙТ-Г С Д ЕООД, ЕИК 030083322
ГРИВАС П.- ГАРУ А. ООД, ЕИК 201267385
ГРИГОРОВ Б.Е.Г. ЕООД, ЕИК 130845108
ГРИГОРОВ И ГРИГОРОВ Г И Г ООД, ЕИК 106564172
ГРИЙН А ЕНД Д АД, ЕИК 202217314
ГРИМ – Б ЕООД, ЕИК 202517863
ГРИСИН ПАПАС БГ- В ЛИКВИДАЦИЯ АД, ЕИК 131370903
ГРОЗДАНОВ ОФРОУД РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 202559606
ГРОЗДАНОВ-В ЕООД, ЕИК 200870494
ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ А И С ДЕНТ ООД, ЕИК 131290392
ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р А. АНТОНОВ И Д-Р А. ПЕТКОВА ООД, ЕИК 200701398
ГРУПО ТОРИХО-Б.И. ООД, ЕИК 175099410
ГРУП ДАБЪЛ В ЕООД, ЕИК 202098899
ГРУП Д.Б. ООД, ЕИК 202059791
ГРУП 2 Г ЕООД, ЕИК 160118125
ГРУП-В ЕООД, ЕИК 103787946
ГРЪНЧАРОВ С-ИЕ Б-ПИМ СД, ЕИК 040587712
ГРЪЦКА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА БОИ И ЛАКОВЕ – В. НИКОЛОЯНИС И Г. ТЦИМБУКИС ХРОТЕКС – АД КЛОН ЗА БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 130148237
ГСМ-В ООД, ЕИК 131162510
ГУЛИАТ А ЕООД, ЕИК 200447989
ГУНЧЕВИ-К-А-М-П-Ф И С-ИЕ СД – в ликвидация, ЕИК 124036162
ГУСТО А.М ООД, ЕИК 201790485
ГУУД БИЗНЕСБ.В. – ХОЛАНДИЯ,ф.д. №30194501
ГХ ИНЕКС РЕНТ А КАР ООД, ЕИК 200714618
ГЪЛФСТРИЙМ С.А. ЕООД, ЕИК 201982222
ГЮЛЕВ-Д ЕНД Г ЕООД, ЕИК 123738248
ГЮЛФИЕ-Б ЕООД, ЕИК 201844292
ГЮНЕЙ ТЕКИСТИЛ-Б ООД, ЕИК 121112576
Галеб Калил Мох’Д Хаджадж
Гега А.Н ООД, ЕИК 200358825
Георги – А ЕООД, ЕИК 201251769
Грей – Б ЕООД, ЕИК 202249504
Групка Холдинг С.А.Л., рег.по ф.д. 1020/2000 г., Търговски съд гр. Бейрут
Групова практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – С. А. – ДЕНТАЛ КЕЪР ООД, ЕИК 201902710
Групова практика за специализирана медицинска помощ в областта на акушерството и гинекологията – Гин Арт ООД, ЕИК 130925465
Г АНД С ЕООД, ЕИК 200316580
Г А Б И – 23 ЕООД, ЕИК 200129260
Г А Г КОНСУЛТ 2013 ЕООД, ЕИК 202543420
Г А Л – 94 ЕООД, ЕИК 127625116
Г Б Г ЕООД, ЕИК 127623325
Г Б Г ФУУД КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 201857393
Г В М ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 201934448
Г ГРУП ООД, ЕИК 124065178
Г ГРУП 2010 ЕООД, ЕИК 201236048
Г ГРУП 2011 ЕООД, ЕИК 201558711
Г ГРУП 2013 ЕООД, ЕИК 202529239
Г Г А ЕООД, ЕИК 102834154
Г Д В ООД, ЕИК 175198629
Г Д Н ЕООД, ЕИК 201636626
Г Д 2009 ЕООД, ЕИК 200825734
Г Д-ОЙЛ 2002 ЕООД, ЕИК 101617226
Г ЕНД А КОНСУЛТ ООД, ЕИК 200475508
Г ЕНД Г ГРУП ЕООД, ЕИК 201667358
Г ЕНД Д 2007 ООД, ЕИК 147142580
Г ЕНД М ЕЛЕКТРИК ЕООД, ЕИК 175326882
Г ЕНД М ЕООД, ЕИК 131456152
Г ЕНД П ИН ПРОГРЕС ООД, ЕИК 201856420
Г И Б ЕООД, ЕИК 118584802
Г И Б – ТРАНС ЕООД, ЕИК 200105512
Г И Б – 2007 ЕООД, ЕИК 114680073
Г И В ООД, ЕИК 123746946
Г И В ООД, ЕИК 175123879
Г И Г ГРУП 1 ЕООД, ЕИК 160095648
Г И Г ЛОГИСТИК ЕООД, ЕИК 175227575
Г И Г ООД – в ликвидация, ЕИК 119666914
Г И Г СУИС ИНВЕСТ ООД, ЕИК 175447055
Г И Г – ВАТЕВИ СД, ЕИК 122032044
Г И Г – ГРИГОРОВ, ГЕОРГИЕВА СИЕ СД, ЕИК 102607352
Г И Г – ГРУП ООД, ЕИК 104632557
Г И Г – ПРОГРЕС ЕООД, ЕИК 104691203
Г И Г – 77 ЕООД, ЕИК 201584492
Г И Г – 86 ЕООД, ЕИК 175222514
Г И Г 2008 ООД, ЕИК 200423874
Г И Д ИМОТИ ЕООД, ЕИК 175419369
Г И Д КОЗМЕТИКС ЕНД ФЛАУЪРС ЕООД, ЕИК 201603455
Г И Д КОМЕРС 1 ООД, ЕИК 119086441
Г И Д КОНСУЛТ ООД, ЕИК 175397200
Г И Д МОТОРС ЕООД, ЕИК 160099422
Г И Д ООД, ЕИК 123077940
Г И Д ОФИС ООД, ЕИК 103125654
Г И Д ТЕХНОЛОДЖИ ООД, ЕИК 160073331
Г И Д ТЕХНОЛОДЖИ 7 ЕООД, ЕИК 201760296
Г И Д ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 201924297
Г И Д 99 ООД, ЕИК 121862709
Г И ЕМ ООД, ЕИК 160127327
Г И Е ТРАНС ООД, ЕИК 148093570
Г И КО ЕООД, ЕИК 115741102
Г И К ГРУП ЕООД, ЕИК 175007928
Г И К КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 121640246
Г И К ООД, ЕИК 102085502
Г И К ПРОПЪРТИС ООД, ЕИК 175388660
Г И Л ЕООД, ЕИК 831503274
Г И Л МЕРИТАЙМ ИНК ЕООД, ЕИК 200737202
Г И М КОНСУЛТ АД, ЕИК 175282415
Г И М – 5 ЕООД, ЕИК 102645374
Г И М 2004 ЕООД, ЕИК 110546340
Г И П ГРУП ООД, ЕИК 131071384
Г И П – 57 ЕООД, ЕИК 201780683
Г И Р ВИЛА РЕНТАЛС ООД, ЕИК 124643899
Г И Р ЕООД, ЕИК 102861767
Г И СИЕ М ООД, ЕИК 200712366
Г И С КОМЕРС ЕООД, ЕИК 115131565
Г И С ООД, ЕИК 119667912
Г И С ТРАНСПОРТ ООД, ЕИК 119675571
Г И Т ГРУП СПЕД ЕООД, ЕИК 201773023
Г И Т ЕООД, ЕИК 825086762
Г И Т ООД, ЕИК 101616925
Г И Т ТЕХНОЛОГИИ ООД, ЕИК 175292092
Г И Т – ГОЛД ФРУТС ООД, ЕИК 200749813
Г И Т – СЕРВИЗ ООД, ЕИК 123639638
Г И – ЛОГИСТИКА ЕООД, ЕИК 200896101
Г КОМЕРС ПРОДЖЕКТС ЕООД, ЕИК 202515271
Г КОМЕРС 7 ЕАД, ЕИК 200544705
Г КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 200310257
Г К Б ВЕЛТ ООД, ЕИК 175368946
Г К Г БГ ЕООД, ЕИК 202558504
Г К ИНПЕКС ООД, ЕИК 127619476
Г МАРКЕТИНГ ЕООД, ЕИК 175374326
Г М В ООД, ЕИК 114638103
Г М Г ТРАНС ЕООД, ЕИК 200701206
Г М КАПИТАЛ ЕООД, ЕИК 131318532
Г М П ГРУП ЕООД, ЕИК 200638688
Г М С – ГРУП 2009 ЕООД, ЕИК 200582079
Г М ФИШИНГ ЕООД, ЕИК 175107540
Г М 100 ЕООД, ЕИК 115656698
Г М 56 ЕООД, ЕИК 109592038
Г НОВА ЕООД, ЕИК 202511401
Г Н КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 200084655
Г Н ЛИЗИНГ ООД, ЕИК 123734029
Г Н ПАСИФИКА ГРУП ООД, ЕИК 200182875
Г Н П ООД, ЕИК 201101641
Г О Л И Д – Г. Д. ЕООД, ЕИК 147055588
Г ПЛАСТ ЕООД, ЕИК 201071073
Г ПЛЮС Д МЕТАЛ ООД, ЕИК 131337828
Г ПЛЮС Х МОНТАЖ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 130272142
Г ПРО ГРУП ООД, ЕИК 202520254
Г П А ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД, ЕИК 130048176
Г П ДИМИТРОВ ЕООД, ЕИК 201129092
Г П Д 2012 ЕООД, ЕИК 201852136
Г П Л КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 200666221
Г П 2006 ООД, ЕИК 160066900
Г СЕРВИЗ АД, ЕИК 131099533
Г СИФАКИС – НЪТ БРОКЕР ЕООД, ЕИК 202423524
Г С КОМЕРС ООД, ЕИК 200592080
Г С РЕФЛЕКС ЕООД, ЕИК 201130014
Г С – 2010 ЕООД, ЕИК 201404072
Г ТАНОС ЕООД, ЕИК 147230945
Г ТРАНС ЛОГИСТИК ООД, ЕИК 201357758
Г ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 201965597
Г Т В-КОМЕРС ЕООД, ЕИК 121135970
Г Т ЕООД, ЕИК 123757750
Г Т М ЕООД, ЕИК 117625228
Г Т СЕКЮРИТИ ЕООД, ЕИК 202222998
Г Т СТРОЙ ООД, ЕИК 200337399
Г Т – 59 ЕООД, ЕИК 200167478
Г УНО БЪЛГАРИЯ СРЛ ЕООД, ЕИК 201779492
Г ФИЙС ШАРКОВ ООД, ЕИК 115041915
Г ФОРС ООД, ЕИК 201756967
Г Х ДЖОБ ЕООД, ЕИК 201412838
Г енд А ЕООД, ЕИК 201800068
Г енд Б ЕООД, ЕИК 201232808
Г и А СОТИРОПУЛОС ООД ООД, ЕИК 201856939
Г и Б Инженеринг ЕООД, ЕИК 112606074
Г и Б ООД, ЕИК 103708386
Г и В КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 201075812
Г и В трейд ЕООД, ЕИК 201124608
Г и В – 71 ЕООД, ЕИК 200291814
Г и В 8388 ЕООД, ЕИК 201564109
Г и В-КЛАСС’99 ЕООД, ЕИК 130154998
Г и Г АЛЕКСА ЕООД, ЕИК 201971709
Г и Г ЕООД, ЕИК 126739584
Г и Г МОНТАЖИ ЕООД, ЕИК 202240836
Г и Г НОЧЕВИ ООД, ЕИК 200219366
Г и Г СТИЛ ЕООД, ЕИК 201668385
Г и Г – МОТО ООД, ЕИК 115245241
Г и Д Декор ЕООД, ЕИК 202446149
Г и Д КЛИЙН ООД, ЕИК 200796033
Г и Д финанс ООД, ЕИК 201048929
Г и Д – 2007 ООД, ЕИК 114685800
Г и Д 2008 ЕООД, ЕИК 200227313
Г и Д-2011 ЕООД, ЕИК 201551132
Г и Е Трейд ООД, ЕИК 200579291
Г и Е и сие ЕООД, ЕИК 200918373
Г и К АНГОВИ ООД, ЕИК 201805299
Г и К Глобал консулт ЕООД, ЕИК 200314088
Г и К ИНВЕСТМЪНТ КЪНСАЛТИНГ ЕООД, ЕИК 200853687
Г и К ФИНАНС АД, ЕИК 131049046
Г и К Фаворит ЕООД, ЕИК 200497458
Г и К – 7472 ООД, ЕИК 200900186
Г и К 2007 ЕООД – в ликвидация, ЕИК 147125563
Г и К-ХОТЕЛС АД, ЕИК 131211415
Г и К.КО ЕООД, ЕИК 200320582
Г и М БЮТИ КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 103713846
Г и М – 88 ЕООД, ЕИК 201353507
Г и М 1 ООД, ЕИК 201083054
Г и М- ТРАНС ООД, ЕИК 200399697
Г и Н ЕООД, ЕИК 126618713
Г и Н ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 201071365
Г и П ИНЖЕНЕРИНГОВА ГРУПА ООД, ЕИК 131165759
Г и П КОНСУЛТ ООД, ЕИК 112586166
Г и П МАРИНЕ ООД, ЕИК 201005803
Г и Т Прайвит Фънд АД, ЕИК 202378239
Г и Х ЕООД, ЕИК 160118940
Г и Х – КОРЕКТ ЕООД, ЕИК 200626821
Г и Ц Партнер ООД, ЕИК 175187853
Г – ГРУП ЕООД, ЕИК 127628265
Г – ДЕТАЙЛ ООД, ЕИК 160084986
Г – ДИЗАЙН 2012 ЕООД, ЕИК 202288343
Г – Д. ГИК. БГ ООД, ЕИК 201702706
Г – КАЦУНОВ 2008 ЕООД, ЕИК 200490054
Г – КОМЕРС ЕООД, ЕИК 131347733
Г – МАРКЕТ ООД, ЕИК 200243207
Г – Медиа ЕООД, ЕИК 201889191
Г – ПАУЪР ЕООД, ЕИК 201389243
Г – СТРОЙ 1 ЕООД, ЕИК 175073935
Г – ТЕХ ЕООД, ЕИК 148085844
Г – ТРАНС ЕООД, ЕИК 127625908
Г – Фасадес ЕООД, ЕИК 201841360
Г – 100 ООД, ЕИК 200509686
Г – 13 ЕООД, ЕИК 200697601
Г – 4 ООД, ЕИК 123730956
Г – 68 ЕООД, ЕИК 201609910
Г – 8 ГАТЕВ ЕООД, ЕИК 200516428
Г – 99 ЕООД, ЕИК 115300093
Г 07 ООД ООД, ЕИК 175453186
Г 2 ООД, ЕИК 115657168
Г 2 ТРАНС ЕООД, ЕИК 111506039
Г 21 ГРУП ООД, ЕИК 202551029
Г 28 ООД, ЕИК 201365413
Г 3 ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД, ЕИК 102917543
Г 3 ИНВЕСТМЕНТ ООД, ЕИК 102923553
Г 4 ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 201368943
Г 56 ДИВЕЛЪПМЪНТС ООД, ЕИК 175282600
Г 8 БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201239350
Г-АГРО ЕООД, ЕИК 103798355
Г-АРТ ЕООД, ЕИК 102733226
Г-А-И ИНДЪСТРИ ООД, ЕИК 200680192
Г-БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 175404926
Г-Б-ТЕК ООД, ЕИК 201553949
Г-ГРУП ЕООД, ЕИК 104632144
Г-ГРУП ЕООД, ЕИК 108519560
Г-Г-А ЕООД, ЕИК 131517057
Г-ДАЙМЪНД ООД, ЕИК 200110648
Г-Дор ЕООД, ЕИК 103788425
Г-Д ХРИСТОВА ЕООД, ЕИК 200707006
Г-Д 2012 ЕООД, ЕИК 202088691
Г-Й 2005 ЕООД, ЕИК 124670743
Г-КОМЕРС ТРАНС ООД, ЕИК 200723733
Г-ЛАН ЕООД, ЕИК 202432765
Г-ЛОГИСТИК ЕООД, ЕИК 202087319
Г-М-Г – ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 030111451
Г-НЕТ ЕООД, ЕИК 201049319
Г-ОРАКОВ ЕООД, ЕИК 101778133
Г-ПЕРФЕКТ ООД, ЕИК 120616164
Г-ПЕТ ООД, ЕИК 130611977
Г-ПЛАСТИК ООД, ЕИК 201191795
Г-ПОЙНТ ЕООД, ЕИК 202379469
Г-ПРО-ЕН ООД, ЕИК 201225443
Г-СИСТЕМ ЕООД, ЕИК 128589000
Г-ТАН ЕООД, ЕИК 121262220
Г-ТРАНС ЕООД, ЕИК 103929801
Г-ТРАНС ЕООД, ЕИК 104650943
Г-ТРАНС 3000 ЕООД, ЕИК 201093867
Г-ТРЕЙД 1 ЕООД, ЕИК 201260323
Г-ТРЕЙД 12 ЕООД, ЕИК 200790393
Г-ТУУЛС-ГН ООД, ЕИК 200208601
Г-Ф АВТО 2007 ООД, ЕИК 118586283
Г-ХУКСТРА ЕООД, ЕИК 131370290
Г-Х ООД, ЕИК 175055531
Г-001 ЕООД, ЕИК 200096579
Г-2 БИЛДИНГ ООД, ЕИК 200205295
Г-2 ЕООД, ЕИК 126644626
Г-2 ООД, ЕИК 831323575
Г-2 ООД, ЕИК 836157958
Г-2 – ИНЕКС РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 130448850
Г-2003 ЕООД, ЕИК 104602585
Г-23 ООД, ЕИК 117100732
Г-4 ЕООД, ЕИК 103851427
Г-64 ИВАНОВИ ЕООД, ЕИК 202216319
Г-7 ЕООД, ЕИК 130185424
Г-7-АГРОТИЛ ЕООД, ЕИК 124058671
Г-8 ООД, ЕИК 201031506
Г.АЛ.И.2013 ЕООД, ЕИК 202445410
Г.Аврамов ЕООД, ЕИК 201641954
Г.А С. – 2007 ЕООД, ЕИК 160136899
Г.А.Инвест Груп ЕООД, ЕИК 200727521
Г.А.КОУРСАРИ ИНВЕСТМЪНТС ООД, ЕИК 148143571
Г.А.К.СПЕДИШЪН ЕООД, ЕИК 201954511
Г.А.К. Интернешънъл Транспорт ЕООД, ЕИК 201499647
Г.А.К. ЙОАННИС ЕООД, ЕИК 202379145
Г.А.Н.Т. и КО ЕАД, ЕИК 131217704
Г.А.Н. КАР ПОЙНТС ЕООД, ЕИК 147246903
Г.А.П. КЪМПАНИ ООД, ЕИК 201152080
Г.А.С.А ЕООД, ЕИК 201201684
Г.А.С. ООД, ЕИК 103844952
Г.А.ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД, ЕИК 201764907
Г.А. ОФИС АМЕРИКА ООД, ЕИК 175199460
Г.А.2001-ЛТД ЕООД, ЕИК 101684082
Г.БОЙЧЕВ ЕООД, ЕИК 200369679
Г.Б.КОНСУЛТ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 130267017
Г.Б.С. БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕООД, ЕИК 200834943
Г.Б.С. Груп България ПМ ЕООД, ЕИК 200915167
Г.Б.С. Електро Инженеринг ЕООД, ЕИК 200819489
Г.Б.С. Клима Инженеринг ЕООД, ЕИК 200834830
Г.Б. Компани ЕООД, ЕИК 202428090
Г.Б. ФЕЙШЪН ООД, ЕИК 101764297
Г.Б.-ЕКСПРЕС ООД, ЕИК 831007157
Г.В.А. УОТЪРС ООД, ЕИК 148110475
Г.В.М.М. ПРОПЪРТИС ЕООД, ЕИК 202400244
Г.В.С-КОМПЮТЕРИНГ ЕООД, ЕИК 831334212
Г.В.С-ТРЕЙДИНГ ЕНД ФАЙНЪНС ЕООД, ЕИК 831334174
Г.В.С-ХОЛДИНГ ООД, ЕИК 831334187
Г.В.С. АРТ ООД, ЕИК 831334162
Г.В.С. ЕООД, ЕИК 105566238
Г.В.С. ООД – в ликвидация, ЕИК 825399324
Г.В.С.-КАРГО ЕООД, ЕИК 121461311
Г.В.ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 202166453
Г.В.Т. ТРАНС ООД, ЕИК 201285796
Г.В.Х. МЕНИДЖМЪНТ АД, ЕИК 200512045
Г.В.Х. ТРЕЙД АД, ЕИК 200544993
Г.ГЕОРГИЕВ КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 201845540
Г.ГЕОРГИЕВ – 94 ЕООД, ЕИК 201454068
Г.ГЕОРГИЕВ-ЛЕС ЕООД, ЕИК 201715550
Г.ГУМАТА-РАДО ООД, ЕИК 126732371
Г.Г.Д. КОМЕРС ООД, ЕИК 200173591
Г.Г.Е. ЕООД, ЕИК 200922603
Г.Г.Л. АГРО ЕООД, ЕИК 118010063
Г.Г.С. ООД, ЕИК 115894354
Г.Г. Техенерджи ЕООД, ЕИК 200675341
Г.Д. ЕООД, ЕИК 175258955
Г.Д. СТИЛ ООД, ЕИК 175247268
Г.Е.В.И.К ЕСТЕЙТ ООД, ЕИК 200160416
Г.Е.Г. ТРЕЙД-66 ЕООД, ЕИК 121466550
Г.Е.М.И. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД – в ликвидация, ЕИК 105578849
Г.Е.Н. ПРОПЪРТИС ООД, ЕИК 148099712
Г.Е.П.И. – КАРНОБАТ ООД, ЕИК 201181331
Г.Е.С.-БГ ЕООД, ЕИК 202075605
Г.Е. МЕТАЛ ООД, ЕИК 175264844
Г.Е. Т. – 65 ЕООД, ЕИК 201283222
Г.ЗАХАРИУ ЕООД, ЕИК 147215861
Г.З. ЛАНДПРОГРЕС ИНВЕСТМЪНТС ООД, ЕИК 200353746
Г.И.А. КОМФОРТ ООД, ЕИК 115111833
Г.И.А. 2008 ООД, ЕИК 200146142
Г.И.А.-КОМПАНИЯ ЕООД, ЕИК 121672073
Г.И.В.С – БЛАГОЕВ С-ИЕ СД, ЕИК 115060545
Г.И.Г. АД, ЕИК 200394351
Г.И.Г. СОФИЯ АД, ЕИК 200134977
Г.И.Д. КОНСУЛТ ООД, ЕИК 103168463
Г.И.Д. МАРКЕТ ООД, ЕИК 202363504
Г.И.Д. 97 ЕООД, ЕИК 121446583
Г.И.З.М. ЕООД, ЕИК 200315902
Г.И.К. – ГИНКА КОЖУХАРОВА ЕООД, ЕИК 160097161
Г.И.М. 2008 ЕООД, ЕИК 200312062
Г.И.С. БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 124654276
Г.И.Т. – ЕКСПЕРТ ООД, ЕИК 831170542
Г.К.В. ЕООД, ЕИК 175333087
Г.К.МИЛОСИАС ЕООД, ЕИК 126736996
Г.К.ТЕЛЕКОМ СОЛЮШЪНС ЕООД, ЕИК 201659016
Г.К. СТАР ЕООД, ЕИК 201748066
Г.К. ФИЛОСОФИЯ ЕООД, ЕИК 201645109
Г.К.-Г.Е.КА ЕООД, ЕИК 200967534
Г.Л.И.Ц. – ЦЕРОВСКИ И СИЕ СД, ЕИК 121142235
Г.Л.Т. ПРОПЕРТИЕС ЕООД, ЕИК 201934551
Г.М ТЕКАТ ЕООД, ЕИК 202358813
Г.М.Б ЕООД, ЕИК 812096660
Г.М.Б-60 ООД, ЕИК 130531125
Г.М.В. ИНТЕР-ТУР ЕООД, ЕИК 102045785
Г.М.В. СЕКЮРИТИ ЕООД, ЕИК 131278011
Г.М.Г. БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 201931548
Г.М.КЛИСУРСКИ ЕООД, ЕИК 175079354
Г.М.С. ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 202333201
Г.М.С. – ТОШЕВА И С-ИЕ СД, ЕИК 121325813
Г.М.Ю.Б – ГРУП ООД, ЕИК 113572148
Г.М. ЕООД, ЕИК 831643290
Г.М. ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 202032600
Г.НИКОЛА ЕООД, ЕИК 103983329
Г.Н ЕКСПО ТРАНС ЕООД, ЕИК 201765731
Г.Н.А ООД, ЕИК 102901083
Г.Н.С ГРИЙН ЛАНД ООД, ЕИК 200230918
Г.Н.Т. ЛОДГИНГС ООД, ЕИК 130991376
Г.Н. ЕООД, ЕИК 020363621
Г.О. Грийн ЕООД, ЕИК 202022435
Г.ПХ.А.ФОТИУ – БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 175333125
Г.П.Д. ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 201527089
Г.П.КОНСУЛТАНТС ЕООД, ЕИК 201785552
Г.П.Я. ЕООД, ЕИК 200968789
Г.П. ВЪЛЕВ ЕООД, ЕИК 103854850
Г.П. И ПАРТНЬОРИ ООД, ЕИК 201868215
Г.П. Тракс енд Спеарс ЕООД, ЕИК 202328204
Г.РИНЕР – ЕООД ЕООД, ЕИК 121480475
Г.Р.Г. ЕООД, ЕИК 148016022
Г.Р.К. ООД, ЕИК 121402416
Г.Р.МАНОЛОВ ЕООД, ЕИК 120597792
Г.Р.ФЕЙШЪН ООД, ЕИК 101561457
Г.Р. ПРОФ ООД, ЕИК 148111805
Г.СЛАВОВ – ЕЛКО ЕООД, ЕИК 201445304
Г.С.Д. ЕООД, ЕИК 103862968
Г.С.Е. ООД, ЕИК 201405516
Г.С.С ООД, ЕИК 201868457
Г.С. Индъстри ЕООД, ЕИК 202523026
Г.С. ФРИГО ЕООД, ЕИК 201931758
Г.ТИНКИН – РАНГЕЛОВИ С-ИЕ СД, ЕИК 113032515
Г.Т.БАЛКАН ЕООД, ЕИК 831121709
Г.Т.ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 201561472
Г.Т.Е.М. ИНВЕСТ АД, ЕИК 202320926
Г.Т.К. ООД, ЕИК 121393173
Г.Т.К.-ИНОКС ЕООД, ЕИК 200171487
Г.Т.МИЙТ ЕООД, ЕИК 201394831
Г.Т.Р. 75 ЕООД, ЕИК 201125973
Г.Т.Р.-НЕНЧОНИ ЕООД, ЕИК 131571425
Г.Т.ФАСТ ТРАНС ООД, ЕИК 201225429
Г.Т. БАЛКАН 7 ЕООД, ЕИК 130330535
Г.Т. Контрол ООД, ЕИК 202386015
Г.Ф ЕООД, ЕИК 200486223
Г.Ф.Г.П. ЕООД, ЕИК 202412035
Г.ХР.ВИЧЕВ-ВИЧЕВА И СИЕ СД, ЕИК 020286737
Г.Х.Б. – ТРАНСПОРТЕЙШЪН ЕООД, ЕИК 109610707
Г.Х.Г. – ДИМИТРОВ – КОЛЕВ СД, ЕИК 116036942
Г.ЦЕНОВА КОМЕРС ЕООД, ЕИК 200152800
Г. АРГИРИУ ТРАНС ЕООД, ЕИК 200179441
Г. БРИЗ – 97 ЕООД, ЕИК 115131387
Г. В. ТРАНСКОМЕРС ЕООД, ЕИК 115737851
Г. ГРЕГОРИУ ЕООД, ЕИК 200142891
Г. ГРУП ЕООД, ЕИК 115753503
Г. Г .ИМПЕКС БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 130885444
Г. ДАМЯНОВО УИНД ООД, ЕИК 111590140
Г. ДУРЧЕВ ЕООД, ЕИК 200923242
Г. ЕЛМОД ООД, ЕИК 200891556
Г. Е. В. – 91 ООД, ЕИК 202076422
Г. Е. ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД – 2008 ЕООД, ЕИК 200338324
Г. ИВАНОВ – 2011 ЕООД, ЕИК 201648443
Г. И О.ХОУМС ООД, ЕИК 117672936
Г. И. Д. – 7 ЕООД, ЕИК 121444707
Г. И. ООД, ЕИК 200455911
Г. КИРЯЗОВ ЕООД, ЕИК 201150535
Г. КОРРЕС ЕООД, ЕИК 201633345
Г. КУБЕД ЕООД, ЕИК 200848487
Г. Л. ГРУП -1 ООД, ЕИК 201504553
Г. Л. ЕООД – в ликвидация, ЕИК 200825773
Г. МАРКОВ ЕООД, ЕИК 200623775
Г. ПРОЕКТ ЕООД, ЕИК 202348139
Г. Плавсторс ЕООД, ЕИК 202391350
Г. П. М. ООД, ЕИК 202423595
Г. П. С – 2009 ЕООД, ЕИК 200663271
Г. САВИДИС ЕООД – в ликвидация, ЕИК 175324184
Г. Ф. ПАРК ООД, ЕИК 127583400
Г. ХАСАПИС ЕООД, ЕИК 200947834
Г. и К. ДИМОПУЛУС ООД, ЕИК 201368377
ДАБЪЛ Б ООД, ЕИК 114562541
ДАВИДЕ Д’АНЕТРА
ДАГА Г ЕООД, ЕИК 117618550
ДАЙТОНА В 2007 ЕООД, ЕИК 124710038
ДАЙТОНА В-2006 ЕООД, ЕИК 124684530
ДАЙТОНА-В-2005 ЕООД, ЕИК 118559877
ДАКСИ – А ЕООД, ЕИК 200993434
ДАЛИЛА В ООД, ЕИК 130138143
ДАЛИЯ-Г ЕООД, ЕИК 126677081
ДАМЯНОВ – А Н ЕООД, ЕИК 200899485
ДАНИЕЛА В-91 ЕООД – в ликвидация, ЕИК 130480595
ДАНИНА – Г ООД, ЕИК 115804620
ДАНИРОС-А ООД, ЕИК 131427186
ДАНИТА Г ЕООД, ЕИК 202480308
ДАНИТА-А ЕООД, ЕИК 202219105
ДАНИТО-Д И А ООД, ЕИК 200693535
ДАНИЦА- в ликвидация ЕООД, ЕИК 101682462
ДАНИ А-С ЕООД, ЕИК 106592499
ДАНИ В 86 ЕООД, ЕИК 202220374
ДАНИ ГРУП – В ООД, ЕИК 200316751
ДАНИ Г ЕООД, ЕИК 200904363
ДАНИ Г 2012 ЕООД, ЕИК 201858228
ДАНИ Д.А.2001 ООД, ЕИК 201401208
ДАНИ – В.Г. ЕООД, ЕИК 175386054
ДАНИ – Л.В. ЕООД, ЕИК 200092723
ДАНИ – СОГЛАСНИЯ 2011 Г. ЕООД, ЕИК 201598905
ДАНИ – 94 Б ЕООД, ЕИК 131130391
ДАНИ-В ЕООД, ЕИК 113594034
ДАНИ-93 – А ЕООД, ЕИК 175246928
ДАНКО-Б ЕООД, ЕИК 202294780
ДАНСИМ – Р.В.С. ЕООД, ЕИК 200565884
ДАРА – В ООД, ЕИК 201618090
ДАРИН Д’OЛИВЕЙРА
ДАРИЯ В.В. ООД, ЕИК 131223810
ДАРИ КАР- В ЕООД, ЕИК 202042570
ДАРЛИНГ-Г ЕООД, ЕИК 200500908
ДАРУ ФИНАНС – В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 121013226
ДАР Г.Н. ООД, ЕИК 831556063
ДАС – Б ЕООД, ЕИК 202517906
ДА 4 А ЛАНД ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, ЕИК 200497113
ДВЕ В ЕДНО ООД, ЕИК 201023242
ДГ ИНВЕСТ-в ликвидация ООД, ЕИК 102653766
ДЕА-Г ЕООД, ЕИК 201643072
ДЕБИ-Г ООД, ЕИК 130255762
ДЕБОРА ДЖУН Д`ЕСТЕ
ДЕВА Б – БЕЛОКАПОВ И СИЕ СД, ЕИК 122073112
ДЕВИЛ А и М ООД, ЕИК 200097695
ДЕДАЛУС-Г ЕООД, ЕИК 200009492
ДЕДАЛ – В.С. ООД, ЕИК 825379039
ДЕДО ПЕНЕ-В+В ООД, ЕИК 101655091
ДЕЙВИД СЕБАСТИЕН Д.М.УИЛЛОКС
ДЕЙВИС С.Г. ЕООД, ЕИК 200266394
ДЕЙВИС-В ЕООД, ЕИК 201696210
ДЕЙЗИ Б ЕООД, ЕИК 201006015
ДЕЙЗИ-А.А ЕООД, ЕИК 201199804
ДЕЙМИЯН ЕНД Г ЕООД, ЕИК 201591024
ДЕЙТАЛАБ Технологийе д.д.
ДЕЙТАЛБ ТЕХНОЛОГИЙЕ Д.Д.
ДЕККЛЕСИИС САЛВАТОРЕ
ДЕКОР Б ЕООД, ЕИК 202198141
ДЕКОР – А ЕООД, ЕИК 117621906
ДЕКО СТИЛ А ЕООД, ЕИК 131044615
ДЕЛЕН – А ЕООД, ЕИК 200553800
ДЕЛИС-Г ЕООД, ЕИК 202359388
ДЕЛИТА-М.В. – АТАНАСОВИ И СИЕ СД, ЕИК 114117769
ДЕЛТА ГАЗ – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД, ЕИК 115754523
ДЕЛТА ТРАНС – в несъстоятелност ООД, ЕИК 825258870
ДЕЛТА – В. Г. – ГЕНОВ И С-ИЕ СД, ЕИК 111020959
ДЕЛТА – Г ЕООД, ЕИК 010656921
ДЕЛТА – Г ЕООД, ЕИК 107019164
ДЕЛТА – С.А. ЕООД, ЕИК 126629364
ДЕЛТА-Б АД, ЕИК 102175558
ДЕЛТА- А ЕООД, ЕИК 201892650
ДЕЛТ-А ЕООД, ЕИК 201957863
ДЕМЕТРА А.С. ЕООД, ЕИК 130198215
ДЕМЕТРА – Д.В.Л. ЕООД, ЕИК 200497045
ДЕМЕТРА-А.В.С. ООД, ЕИК 113557986
ДЕМЕТРА-В ЕООД, ЕИК 110562234
ДЕМЕТРА-В ООД, ЕИК 175457051
ДЕМИ – Б ЕООД, ЕИК 200139055
ДЕМКА-Г – ООД ЕООД – в ликвидация, ЕИК 813199617
ДЕММИС ЛУКС /В ЛИКВИДАЦИЯ/ СД, ЕИК 123584444
ДЕМОС С.В. ООД, ЕИК 131177238
ДЕНЗЕЛ А ООД, ЕИК 201097890
ДЕНИВА-Г ООД, ЕИК 131059923
ДЕНИК-А-ТРЕЙД ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 837100020
ДЕНИМИ-В ЕООД, ЕИК 175407000
ДЕНИС – Ю.В. 2005 ЕООД, ЕИК 201931523
ДЕНИЦА А и К ЕООД, ЕИК 112125614
ДЕНИ А ООД, ЕИК 202431791
ДЕНИ В ГРУП ЕООД, ЕИК 200527894
ДЕНИ Г & С ООД, ЕИК 200003849
ДЕНИ Г.Д. 2004 ООД, ЕИК 201311419
ДЕНИ-А-8583 ЕООД, ЕИК 201108187
ДЕНТАЛ ЛАБОР – А И Т ООД, ЕИК 111563435
ДЕН Г.В. ТРАНС ЕООД, ЕИК 202017616
ДЕРМА – Г ООД, ЕИК 200214006
ДЕСЕТИ МАРТ – Г ЕООД, ЕИК 200457499
ДЕСИСЛАВА – Г ЕООД, ЕИК 160122515
ДЕСИ-А 2008 ЕООД, ЕИК 200042294
ДЕСИ-98 В.С. ЕООД, ЕИК 200311104
ДЕТЕЛИНА-В.Л ЕООД, ЕИК 201121067
ДЕТЕ – БОЯДЖИЙСКИ И ЛАКИРАЩИ СИСТЕМИ Д-Р ТЕТЕНБОРН ГМБХ
ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА АКАДЕМИЯ В.ТКАЧУК ЕООД, ЕИК 201907173
ДЕ ЛУКС – Г ООД, ЕИК 200029445
ДЕ ЛУКС 3 А ЕООД, ЕИК 200278860
ДЕ.ЕМ.А БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 202514995
ДЖАКИ – Б ЕООД, ЕИК 200763040
ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД, ЕИК 131476411
ДЖАНИ ВЕРСАЧИ – В ЕООД, ЕИК 109503178
ДЖАНИ – А ЕООД, ЕИК 200870665
ДЖАНКАРЛО д’ ЕЛИЯ
ДЖАНКАРТО д’ ЕЛИЯ
ДЖАОВИ.В СПОРТ ЕООД, ЕИК 201269169
ДЖЕЙ ДЖЕЙ Б ЕНД Б ЕООД, ЕИК 123735120
ДЖЕЙ ДИ В БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 128578566
ДЖЕЙ И А ПРОПЪРТИС ООД, ЕИК 117686277
ДЖЕКИ-Г ЕООД, ЕИК 201828402
ДЖЕНЕРАЛ ДИВЕЛЪПМЪНТ АКТИВИТИС Г.Д.А С.А.
ДЖЕНЕРАЛ ДИВЕЛЪПМЪНТ АКТИВИТИС Г.Д.А. С.А.
ДЖЕНТИЛ П. Д. ВАН ОВЕРБЕКЕ
ДЖЕРИ Д. ЛАМБ-САЩ
ДЖЕРОНИМО Б ЕООД, ЕИК 160051865
ДЖЕФРИ РЕДЖИНАЛД Д УИТ
ДЖИЙН Д’КОНЪР
ДЖИНИО – Б ЕООД, ЕИК 123760950
ДЖИХАД МУСТАФА МОХ’Д ХАСАУНЕ
ДЖИ АР-РЕНТ-А-КАР ЕООД, ЕИК 201430373
ДЖИ ДЖИ ХОЛДИНГС-в ликвидация ООД, ЕИК 102872863
ДЖИ ЕМЕ А ООД, ЕИК 175011570
ДЖИ И А ПРОДУКШЪН ООД, ЕИК 160028838
ДЖОАН Б ООД, ЕИК 831475729
ДЖОВАНИ ДАБРАМО
ДЖОВАНИ Д АРДЖЕНТО
ДЖОВАНИ Д’АБРАМО
ДЖОВАНИ Д’АДАМО
ДЖОВАНИ Д?АЛЕСАНДРО
ДЖОВАНИ ЛИКИНКИ – 2011 Г. ЕООД, ЕИК 201699338
ДЖОВАНИ -А ООД, ЕИК 201430448
ДЖОВАННИ ДАБРАМО
ДЖОВАННИ Д’ АБРАМО
ДЖОЗЕПЕ Д ОНОФРИО
ДЖОЙ А М ООД, ЕИК 202575788
ДЖОЙ-К.Г.Д. ООД, ЕИК 814225805
ДЖОКО В БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 200564768
ДЖОНИ-В ООД, ЕИК 102792004
ДЖОНСЪН – Б ЕООД, ЕИК 115658862
ДЖОРДАНО-Г ЕООД, ЕИК 126666722
ДЖОРДЖ Г енд Г ЕООД, ЕИК 126724015
ДЖОРЖ – Г ЕООД, ЕИК 110540145
ДЖУЗЕПЕ Д’ ИМПЕРИО
ДЖУЗЕПЕ Д?АГОСТИНО
ДЖУЛЪРИ Б И Б ЕООД, ЕИК 131460478
ДЖУНИЪР-Г ООД, ЕИК 131293424
ДЖЪМБО-Г ЕООД, ЕИК 130476579
ДЖ В Р Пропърти кеър енд мейнтененс ЕООД, ЕИК 201599314
ДЖ.А.Н.С БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИС ООД, ЕИК 103900956
ДЖ.Н.Б. – КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 131258131
ДЖ. Б. Н. ООД, ЕИК 103822087
ДИАБЛО-В ЕООД, ЕИК 148063171
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ДУПНИЦА в ликвидация ЕООД, ЕИК 109080760
ДИАЛОГ А ЕООД, ЕИК 200172863
ДИАНА СТИЛ Г ООД, ЕИК 200459767
ДИАНА 77 – В ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 200022433
ДИАНА-А ЕООД, ЕИК 101679256
ДИАПАЗОН ОТ А ДО Я ЕООД, ЕИК 115662975
ДИАСТАСИ А.Д.ЗА ИНД.КОНСТР. И СЪОР. – ДИАСТАСИ АЕ
ДИАТ – Б.И. ООД, ЕИК 200252512
ДИВЕЛ-В ЕООД, ЕИК 123642983
ДИВЕНА – Г ЕООД, ЕИК 115858073
ДИГГЕР Б.Л.Н. ЕООД, ЕИК 202049610
ДИДЕМА – Г ЕООД, ЕИК 201060066
ДИДИ А ЕООД, ЕИК 202498391
ДИДИ-Г-СТОИМЕНОВ 08 ЕООД, ЕИК 200111328
ДИДИ-Г-СТОИМЕНОВ 09 ЕООД, ЕИК 200579602
ДИДО В и Г ЕООД, ЕИК 201049600
ДИДО-Д – ТЕНЧО ПАСКОВ
ДИД – ДОНЧЕВ И СИН-в ликвидация ЕООД, ЕИК 030237165
ДИЕЛ – Г ЕООД, ЕИК 200371687
ДИЕСБИ – В ООД, ЕИК 109577933
ДИЗАЙН – В ЕООД, ЕИК 124673062
ДИЗАРТ-В ЕООД, ЕИК 121119489
ДИЗАЯ- Г ЕООД, ЕИК 201143195
ДИИМАС /в ликвидация/ ООД – в ликвидация, ЕИК 123083853
ДИКА В ЕООД, ЕИК 126744207
ДИК-А – КАЦАРОВА И ИВАНОВ СД, ЕИК 117556255
ДИЛЕМА КОНСУЛТ Б-ИТ ЕООД, ЕИК 114686891
ДИЛИЖАНС – В ЕООД, ЕИК 112615226
ДИМАНА-в ликвидация ООД, ЕИК 103043926
ДИМАР В ЕООД, ЕИК 147156480
ДИМИТРОВИ М-В И СИЕ СД, ЕИК 104582353
ДИМИТРОВИ – АГРОПЛАСТ-КЮСТЕНДИЛ И С-ИЕ – в ликвидация СД – в ликвидация, ЕИК 040083616
ДИМИТРОВ И С-ИЕ – АВТОШАНС – в ликвидация СД, ЕИК 825246081
ДИМОНА-Д.Г. ЕООД, ЕИК 131185320
ДИМОНИ – А ЕООД, ЕИК 201309069
ДИНАМИКА – Н.Г. ЕООД, ЕИК 201030087
ДИНАМИК Г. П. ЕООД, ЕИК 200201592
ДИНАМИК-КОНСУЛТ К.А. ЕООД, ЕИК 121107565
ДИНОС-А ООД, ЕИК 202172091
ДИП-В.ТЪРНОВО ООД, ЕИК 200106337
ДИРЕКС-В ООД, ЕИК 103276460
ДИСТ – Г ЕООД, ЕИК 200733983
ДИС-61 в несъстоятелност ООД – в несъстоятелност, ЕИК 125022137
ДИТИ В ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 131475544
ДИТО – А ООД, ЕИК 123717609
ДИТО – В.ЙОРДАНОВА ЕООД, ЕИК 124697256
ДИТРИХ А.Б ЛОГИСТИК ООД, ЕИК 147039677
ДИ ДЖОЯ ЕЛ ООД – в ликвидация ООД – в ликвидация, ЕИК 121057621
ДИ ЕН А КОРПОРАЦИОНЕ ООД, ЕИК 200644310
ДИ.А.М.ТАНДЕМ ЕООД, ЕИК 148108079
ДИ.КО.Р.С.А. ЕООД, ЕИК 201254078
ДК РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 202192836
ДМХ-А-КОМЕРС ЕООД, ЕИК 131262539
ДНМ – СТРОЙООД / в несъстоятелност/ ООД, ЕИК 130960740
ДОБРОСЛАВСКИ-БОР- Г.Д. ЕООД, ЕИК 201198779
ДОКТОР В.ТАНЕВА – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕООД, ЕИК 201356147
ДОКТОР Г.ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК 200304838
ДОКТОР МАРГАРИТА Г.ТЕМЕЛКОВА-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕТИ И ЕНДОКРИНОЛОГИЯ ЕООД, ЕИК 201868902
ДОЛЧЕ ВИТА В ЕООД, ЕИК 131003771
ДОМИК В ДЕРЕВНЯ ЕООД, ЕИК 202225364
ДОМИНАНТ – В ЕООД, ЕИК 201234606
ДОМИНИК-Г.Л. ООД, ЕИК 200918260
ДОМУС-В ЕООД, ЕИК 121278801
ДОМ А И А ЕООД, ЕИК 101767941
ДОМ А ООД, ЕИК 201188870
ДОМ В БГ ЕООД, ЕИК 200210980
ДОМ В БГ КОНСУЛТ ООД, ЕИК 201566074
ДОМ В БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 200575113
ДОМ В РОЗОВАТА ДОЛИНА ООД, ЕИК 201278499
ДОНА – В – ВЪЛКОВИ С-ИЕ СД, ЕИК 126162462
ДОНА-А ЕООД, ЕИК 202222336
ДОРА – 3М.Е.Г.Т. ЕООД, ЕИК 202082756
ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Д. КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 200370635
ДОЧЕВ Т-В ООД, ЕИК 115310689
ДО Г ЕООД, ЕИК 107564606
ДРАГОЗОВ-Г.ГЕОРГИЕВ ЕООД, ЕИК 201472575
ДРАГОМИР Г. МИЛАДИНОВ ЕООД, ЕИК 200755969
ДРАЙ БИЛД Г 2 ЕООД, ЕИК 147099990
ДРД-А ЕООД, ЕИК 175366105
ДРИЙМ – В И Д ООД, ЕИК 130554782
ДРУЖЕСТВО НА СИРИЙЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 175147862
ДРУЖЕСТВО НА СИРИЙЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201613727
ДУКАТИ-В ЕООД, ЕИК 121708360
ДУО-В ООД, ЕИК 131049263
ДУШАНОВ В ЕООД, ЕИК 200985774
ДЪГА 4 – В ЕООД, ЕИК 201565175
ДЪГА-А ЕООД, ЕИК 131351336
ДЪГА-НАП- В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 121299448
ДЪ РИЧМЪНД ПРАКТИС- В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 131538863
ДЮЛГЕРСКИ – В и Е ООД, ЕИК 200984730
Дани 2011 – Б Г Б ЕООД, ЕИК 202241105
Дениз – А ООД, ЕИК 200969407
Дерма-А ЕООД, ЕИК 201877972
Дешлиеви -ПД- и сие ( в ликвидация) СД, ЕИК 123572755
Джей А къмпани ЕООД, ЕИК 201422889
Джи Ти Медиа-А ЕООД, ЕИК 202091680
Джи Чи Еффе Дженерале Коструциони Феровиарие С.п.А – клон България КЧТ, ЕИК 201513716
Дими – Г ЕООД, ЕИК 202470342
Доц. Д-р Мариана Йорданова Димова – Габровска Д-р
Дюлино В ЕООД, ЕИК 202580671
Д – А 11 ЕООД, ЕИК 201589336
Д А Д ИНВЕСТМЪНТС ЕООД, ЕИК 200193996
Д А Н И-73 ЕООД, ЕИК 175170576
Д А Р -86 ООД, ЕИК 201983018
Д Б ЕООД, ЕИК 147016578
Д Б ТРАНС-2012 ООД, ЕИК 202021550
Д В Б ДОВЕРИЕ ООД, ЕИК 201250425
Д В В ЕООД, ЕИК 109560962
Д В Д ЕООД, ЕИК 114606525
Д Г Б ООД, ЕИК 130012080
Д Г В 76 ЕООД, ЕИК 201965434
Д Г ШПЕД ООД, ЕИК 201274060
Д ЕНД А ГРУП ЕООД, ЕИК 200465916
Д ЕНД В АУТО ЕООД, ЕИК 160075446
Д ЕНД В ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 175081316
Д ЕНД В КОМЕРС ООД, ЕИК 200492945
Д ЕНД В 09 ООД, ЕИК 200602083
Д ЕНД Г – ИНВЕСТМЪНТ ООД, ЕИК 147147136
Д И А ПРОПЪРТИ ООД, ЕИК 175360700
Д И А – КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 114673221
Д И А – 99 ЕООД, ЕИК 103563154
Д И Б ГРУП ООД, ЕИК 200304293
Д И Б ЕООД, ЕИК 123682924
Д И Б ИНВЕСТМЪНТ ООД, ЕИК 200420020
Д И Б КОМЕРС ЕООД, ЕИК 175048743
Д И Б ЛОГИСТИК ООД, ЕИК 102806906
Д И Б – ДОБРЕВ СД, ЕИК 103332704
Д И В А Л Д И ЕООД, ЕИК 201761957
Д И В НАДЕЖДА ПЕТРОВА ЕООД, ЕИК 201810468
Д И В ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 200569306
Д И В ТУР ООД, ЕИК 131417683
Д И В-07 ЕООД, ЕИК 125577975
Д И Г АНТОНОВ – ТРАНС ЕООД, ЕИК 202245363
Д И Г ГРУП ООД, ЕИК 127567662
Д И Г ЕКОСИСТЕМС КОНСУЛТ ООД, ЕИК 160128436
Д И Г ПРОДУКТИ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 118020698
Д И Г ФЕЙШЪН ООД, ЕИК 101640762
Д И Д А ЕООД, ЕИК 107584968
Д И Р. А КУПЪР ООД, ЕИК 148032868
Д К В ГРУП ЕООД, ЕИК 201080994
Д ЛЕРМАН КО ЕООД
Д ЛЕРМАН КО ЕООД, КИПЪР
Д М В ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД, ЕИК 200296640
Д М В ФАРМА-КРЪСТЕВА ЕООД, ЕИК 175447532
Д Н В ООД, ЕИК 813148957
Д Т Г Н М ЕООД, ЕИК 131461861
Д енд В комфорт ЕООД, ЕИК 202245452
Д енд Г ЕООД, ЕИК 131018054
Д енд Г – 08 ЕООД, ЕИК 200105220
Д и А Георгиеви ООД, ЕИК 200468702
Д и А ИТАЛИ ООД, ЕИК 200750655
Д и А ХАДЖИХРИСТУ ООД, ЕИК 200185582
Д и А ХЕЛАС ООД, ЕИК 202383439
Д и А ЧУКОВИ ЕООД, ЕИК 201597931
Д и А 12 ООД, ЕИК 202151953
Д и А 2010 ООД, ЕИК 201063735
Д и Б 2005 ЕООД, ЕИК 131439861
Д и В ЕООД, ЕИК 112671976
Д и В ЕООД, ЕИК 115580834
Д и В Инвест ООД, ЕИК 200761534
Д и В ФРЕШ ЕООД, ЕИК 202537093
Д и В трейд ЕООД, ЕИК 201647131
Д и В – 08 ЕООД, ЕИК 200478746
Д и В 777 ЕООД, ЕИК 202308116
Д и Г БРАДЪРС ООД, ЕИК 200485395
Д и Г КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 200534814
Д и Г консулт ООД, ЕИК 200050603
Д и Г – ЕКСПЕРТ ЕООД, ЕИК 200296423
Д и Г 09 ЕООД, ЕИК 200859754
Д & В ЛОГИСТИК ООД, ЕИК 200614935
Д + Б ООД, ЕИК 102116714
Д – А БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 200233661
Д – А – ПАРТНЪРС ЕООД, ЕИК 200022970
Д – Р НИКОЛАЙ Б. ВЛАХОВ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕООД, ЕИК 201844328
Д – Р ФРИЙДРИХ РАЙМОЗЕР
Д 3 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ
Д’АБРАМО ДЖОВАННИ
Д’АДАМО ЕННИО
Д-А ООД, ЕИК 109596061
Д-А ООД, ЕИК 831048499
Д-Б КУУМС ЕООД, ЕИК 131388922
Д-Б ПЛЕВЕН ЕООД, ЕИК 202404495
Д-В-Т ГРУП ООД, ЕИК 160080354
Д-К-В ООД, ЕИК 831510297
Д-К-В 2002 ЕООД, ЕИК 130820756
Д-М.Е.Г. ЕООД, ЕИК 200283148
Д-РЕНТ ЕООД
Д-Р АНДРЕАС МИХАЕЛ ЙОХАНЕС НОБИС
Д-Р АНКА ПАСКОВА – АМБУЛАТОРИОЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Д-Р АТАНАС Г. ДИМОВ -99 – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕООД, ЕИК 201844004
Д-Р А.Хаджиева -индивидуална практика за извънболнична специализирана медицинска помощ по вътрешни болести и клинична алергология ЕООД, ЕИК 201839352
Д-Р БОЙКА В . ИВАНОВА – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕООД, ЕИК 201816745
Д-Р ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КОСТОВА
Д-Р ВОЛФГАНГ ГОШНИК
Д-Р ВОЛФГАН ГОШНИК
Д-Р ГЕРНОТ РАЙТЕР
Д-Р Г. ВАСИЛЕВА – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕООД, ЕИК 202371497
Д-Р ДАНИЕЛА Г. ДРАГОМИРОВА – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕООД, ЕИК 200549346
Д-Р ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ТЮТЮНДЖИЕВ
Д-Р ДИМИТЪР КИРИЛОВ ВИДЕНОВ
Д-Р ЕНДРЕС ХАНС МАНУЕЛ ФРАЙХЕР ФОН ТУХЕР
Д-Р ЕНДРЕС ХАНС МАНУЕЛ ФРОЙХЕР ТУХЕР ФОН ЗИМЕЛСДОРФ
Д-Р ЕРОЛ РЕДЖЕБ ЧИНАР
Д-Р ЗИГФРИД ГРИГ
Д-Р ИВАН МИХАЙЛОВ НЕНКОВ
Д-Р ЙОЖЕФ САБО
Д-Р ЙОТКЕР НАРУНГСМИТЕЛ БЕТАЙЛИГУНГ ГМБХ, Германия
Д-Р КЛАУС – ПЕТЕР ЦАЙТИНГЕР
Д-Р КРАСИМИР АТАНАСОВ КУЛИНСКИ
Д-Р КУРТ ФРИДРИХ-КАРЛ БАЙНЕС
Д-Р ЛЮСИЕН МЛАДЕНОВ МИТЕВ
Д-Р МАРИАНА МЕТОДИЕВА ВАСИЛЕВА- МАКСИМОВА
Д-Р МАРИЯ ИВАНОВА ГАДЖЕВА-КУЛИНСКА
Д-Р МАЯ ГЕОРГИЕВА МАТЕЕВА
Д-Р МИРА РАНГЕЛОВА ЗДРАВКОВА- ДРЪНДОРАВА
Д-Р МИРА РАНГЕЛОВА ЗДРАВКОВА- ДРЪНДОРОВА
Д-Р МИРОСЛАВ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
Д-Р МИХАЕЛ ДРЕКСЕЛ
Д-Р НИКОЛИНА Г .САМАРДЖИЕВА-АБМУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕООД, ЕИК 201399690
Д-Р ОГНЯН ПЕТКОВ ПЕШКОВ
Д-Р ОТМАР ЕДЕРЕР
Д-Р ПАБЛО АЛЕХАНДРО РОХАС РОДРИГЕС
Д-Р ПЕТР ДИТКО
Д-Р РАДИАНА ИВАНОВА КЮРКЧИЕВА-КЪДРИЕВА
Д-Р РАЙНХОЛД А. КУДИЙЛКА
Д-Р РУМЯНА АНГЕЛОВА ЛУЛЕВА
Д-Р СЗАБО ГАБОР
Д-Р СТЕФАН ПАВЛОВ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА
Д-Р СТЕФАН ЩОЙБЕР
Д-Р ТАЙС НАТУРВАРЕН ГМБХ
Д-Р ТАНЯ СИМЕОНОВА ТОДОРОВА-КОСТОВА
Д-Р ХЕЛД ХАНС ДЕТЛЕФ ГУИДО
Д-Р ХИЛТРУД ЕЛИЗАБЕТ ФЬОРСТЕР
Д-Р ХОХЕГЕР КОМУНИКАЦИОНСБЕРАТУНГ ООД, АВСТРИЯ
Д-Р ХРИСТО А. ХРИСТОВ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕООД, ЕИК 201856501
Д-ТЕХ ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
Д-р Александър Карстен Туме
Д-р Ангел Николов Халачев
Д-р Аттила Фекете
Д-р А. Туджарова – Иванова – амбулатория за специализирана извънболнична помощ – индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по физикална и рехабилитационна медицина и педиатрия ЕООД, ЕИК 201924347
Д-р ВАЛЕРИЯ НИКИТИЧНА ТАРКАЕВА – НИКОЛОВА
Д-р ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
Д-р ВОЛФРАНГ ГОШНИК
Д-р Васил Димитров Велчев
Д-р Габор Костолани
Д-р Георги Рачков Георгиев
Д-р Георги Славов Габровски
Д-р Гергана Начкова – АПМПІИП
Д-р Димитър Христов Иванов
Д-р Добромир Симеонов Иванов
Д-р Дуньо Стойчев Дунев
Д-р Едит Пунг
Д-р Елена Янева Немчева-Андреева
Д-р Елеонора Господинова Скендерска
Д-р ЗИГФРИД ГРИГ
Д-р Иван Василев Димитров
Д-р Ивелин Великов Костадинов
Д-р Йозеф Раабе Ферлаг ООД
Д-р Йост Айхингер
Д-р Камелия Михайлова Кръстева – Бояджиева
Д-р Клаус-Дитер Баерфелд
Д-р МИХАЕЛ ДРЕКСЕЛ
Д-р МИХАИЛ ЯРОСЛАВОВ БОЙЧЕВ
Д-р МУСТАФА ХАСАН МУСТАФА
Д-р Мария Манолова Иванова
Д-р Мартина Левен
Д-р Милан Кирилов Скендерски
Д-р Михаел Ранахер
Д-р ОТМАР ЕДЕРЕР
Д-р ПЕТЪР ВЪЧКОВ ПЕТРОВ
Д-р Павол Доброцки
Д-р Петя Куртева Манова
Д-р Румяна Маркова Маркова – Златарева
Д-р САБРИ АЛИ ЛЬОТЕВ
Д-р СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ГЕСХАКОВА
Д-р СЕВЖАН ЯШАР ЧАКЪР
Д-р СИЛВИЯ МАРИНОВА СЛАВОВА
Д-р Саболч Ерик Наджи
Д-р Сефер Наим Алимолла
Д-р Славка Борисова Владова
Д-р Станислава Димитрова Кънчева
Д-р Стефан Йорданов Симонски
Д-р Стиляна Цветкова Халачева
Д-р Тодор Петков Хинов
Д-р Фолкер Вернер Герхард Данерт
Д-р Холгер Шлицио
Д-р на икономическите науки Койчо Белчев
Д-р по право инж. Зденек Земек
Д- В ЛУКС ЕООД, ЕИК 200594260
Д- Р ДИЙТЕР ФЕЛИКС ШПРАНЦ
Д- Р НАДЕЖДА ВЕЛИАНОВА СТАМАТОВА
Д.А-ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЕООД, ЕИК 126729642
Д.А.Б.Г. ООД, ЕИК 200109592
Д.А.В. ЕООД, ЕИК 020595737
Д.А.Д.Е – 08 ЕООД, ЕИК 200333398
Д.А.КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 175388824
Д.А.К. 0204 ООД, ЕИК 201059480
Д.А.М. РИЪЛ ИСТЕЙТ ООД, ЕИК 175264787
Д.А.Н.-04 – ЗАРЕВ И ПЕЦЕВ СД, ЕИК 121324845
Д.А.П.Е. АД
Д.А.П.Е. АД-4000; ЕООД ВУЛГАРАКИС Е. ГЕОРГИОС ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ- 50лв.; ЕООД ВУЛГАРАКИС Е. ГЕОРГИОС ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ-950 лв
Д.А.Р.ДИМОВИ ЕООД, ЕИК 147094783
Д.А.Р.К.-2002 ЕООД, ЕИК 130983415
Д.А.Р.-КОНСУЛТ ДУДОВА И С-ИЕ СД, ЕИК 121242303
Д.А.Р.1 ЕООД, ЕИК 175038869
Д.А.СОЛУШЪНС ЕООД, ЕИК 147024443
Д.А.С.А.ЕЛЕКТРОНИКС ООД, ЕИК 126528949
Д.А.С. 2010 ООД, ЕИК 200641378
Д.А.Х. ХОЛДИНГС ООД, ЕИК 148038008
Д.А.Я.-2000 ЕООД, ЕИК 130208531
Д.А. ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, ЕИК 103893892
Д.А. МИЛЕНИУМ АД, ЕИК 130329690
Д.А. НЮ ГАРД ООД, ЕИК 831703442
Д.А. Поколение на инженерните новости ООД, ЕИК 202177535
Д.А. ТРАВЪЛ ООД, ЕИК 131555015
Д.Б. ЕООД, ЕИК 175127361
Д.Б. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕООД, ЕИК 200542451
Д.Б. ФИНАНС САРЛ
Д.В.Д. БОШ ЕКСПОРТ БВ
Д.В.Д. ЕООД, ЕИК 121352340
Д.В.Д. ООД, ЕИК 101690256
Д.В.Е. – БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 130462490
Д.В.М. – ГРУП ЕООД, ЕИК 201305658
Д.В.М. – КОМЕРС ЕООД, ЕИК 200443542
Д.В.С. ООД, ЕИК 148115700
Д.В. ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК 131030409
Д.В.-СОДА ООД, ЕИК 119103563
Д.Г.АУДИО ООД, ЕИК 131166380
Д.Г.ГРУП ИМПОРТ – ЕКСПОРТ ЕООД, ЕИК 201137363
Д.Г.ПАРТНЕРС ЕООД, ЕИК 202310971
Д.Г.С. – термосистеми ООД, ЕИК 200619061
Д.Г. КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 175211514
Д.Г. СТРОЙ ООД, ЕИК 131463773
Д.Д.В. ООД, ЕИК 175432975
Д.ЕЛ.В. ЕООД, ЕИК 200931093
Д.Е.А. СД, ЕИК 020809785
Д.Е.Б. ЕООД, ЕИК 131384646
Д.Е.В.-ТРАНС ООД, ЕИК 175409574
Д.Е.П.Е.В ЕООД, ЕИК 201357627
Д.И.А.-А.Х. ООД, ЕИК 200799570
Д.И.А.1 ООД, ЕИК 121422689
Д.И.Б. БИЛДИНГ ЕООД, ЕИК 127630704
Д.И.Б. ЕООД, ЕИК 102222463
Д.И.В. ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД , КИПЪР
Д.И.В.-ГРУП ЕООД, ЕИК 131105609
Д.И.Г.А.-БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201913347
Д.И.Г. – Трейдинг ООД, ЕИК 200980841
Д.К.А. ЕООД, ЕИК 202495139
Д.К.В.-2001 ЕООД, ЕИК 130532750
Д.М.А КОМЕРС ЕООД, ЕИК 201609116
Д.М.А. 12 ООД, ЕИК 201441811
Д.М.Г.7 ЕООД, ЕИК 201602054
Д.М.ИТ ООД
Д.Н.А. ПРОПЪРТИ ЕООД, ЕИК 124714570
Д.Н.Б. ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК 130099441
Д.Н.В.-22 ЕООД, ЕИК 201382284
Д.Н.Г.МАР ЕООД, ЕИК 200917353
Д.П.А.-НЕПТУН ЕООД, ЕИК 175418445
Д.Р.А.К. ЕООД, ЕИК 131367981
Д.Р.В. ООД, ЕИК 148060773
Д.Р. – Елизабета Георгиева
Д.С.В. – АВТО ЕООД, ЕИК 200458583
Д.С.П.А. БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 200629116
Д.Ч.Б. ООД – в ликвидация, ЕИК 102617791
Д.в.д.Бош Експорт Б.В.
Д.и.А. Бижу ООД, ЕИК 202531418
Д. В. С. – ФИНАНС ЕООД, ЕИК 175173031
Д. ГРАНУЗИС С.А. – МАТЕРИАЛИ И АКСЕСОАРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛА
Д. ДУДОВ – А. ДУДОВ ЕООД, ЕИК 201437617
Д. К. Б. РОССБУЛ КОМЕРС ЕООД, ЕИК 200176908
Д. Т. Г. ООД, ЕИК 201682837
ЕАР ЛУКС-В ООД, ЕИК 121554687
ЕВА – Г ООД, ЕИК 123674952
ЕВА-В ЕООД, ЕИК 200101439
ЕВЕРЕСТ-Б-85 ЕООД, ЕИК 201791377
ЕВЕ – Б ЕООД, ЕИК 201749741
ЕВИТА – В ЕООД, ЕИК 130317228
ЕВИ – Г ЕООД, ЕИК 201743845
ЕВРИКА – Г ЕООД, ЕИК 113550696
ЕВРОБИЛД ГРУП – А ЕООД, ЕИК 175052599
ЕВРОБУЛ – А И К ЕООД, ЕИК 131210688
ЕВРОГРУП А 2010 ЕООД, ЕИК 201114934
ЕВРОЕКСПРЕСС ТРАНСПОРТ Б.Г. ЕООД, ЕИК 115804143
ЕВРОКОНСТРУК- Б.М. ООД, ЕИК 200075040
ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД, ЕИК 175114503
ЕВРОКОНСУЛТ В.Н. ЕООД, ЕИК 201833901
ЕВРОЛАНГ П.В. ЕООД, ЕИК 201084042
ЕВРОЛИЙЗ – РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 131197842
ЕВРОЛУКС Р.К.В. ООД, ЕИК 130593970
ЕВРОЛУКС-ООД-в ликвидация ООД, ЕИК 118506497
ЕВРОПА А-Я ЕООД, ЕИК 175125307
ЕВРОПА Г.И ЕООД, ЕИК 201627292
ЕВРОПА ТРАНС ГРУП – В.С. ЕООД, ЕИК 147232145
ЕВРОПА-В.И.П.-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ООД, ЕИК 160084000
ЕВРОПРОЕКТ-Д И А ЕООД, ЕИК 118578856
ЕВРОП-КОМ-С.В ООД, ЕИК 106619882
ЕВРОСТАР – Г ЕООД, ЕИК 200399327
ЕВРОСТРОЙ В и Д ООД, ЕИК 200906022
ЕВРОСТРОЙ В.ТЪРНОВО ООД, ЕИК 104677342
ЕВРОСТРОЙ – В ООД, ЕИК 160115983
ЕВРОСТРОЙ – В. КАРАГЬОЗОВ ЕООД, ЕИК 123740039
ЕВРОТЕХ-В.Н ООД, ЕИК 175166396
ЕВРОТРАНС-Г ЕООД, ЕИК 126623518
ЕВРОФИНАНС – Б ЕООД, ЕИК 127623567
ЕВРО Г и П ООД, ЕИК 201930555
ЕВРО ПАРТНЕРС-КОНСУЛТ Б.Г. ЕООД, ЕИК 175123208
ЕВРО ТЕХ – МЕБЕЛ – в несъстоятелност ООД – в несъстоятелност, ЕИК 109021541
ЕВРО ТРАНС-В ЕООД, ЕИК 117679635
ЕВРО 2000 А ЕООД, ЕИК 201816250
ЕВРО-Г ЕООД, ЕИК 200847499
ЕДЕЛВАЙС В ЕООД, ЕИК 175237110
ЕДЕЛВАЙС – А – АДЕЛИНА АСЕНОВА СИЕ СД, ЕИК 823009105
ЕДЕЛ – Б ЕООД, ЕИК 201127604
ЕДИСЪН ТРЕЙДИНГ С.П.А. – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 200233840
ЕДИ-В ЕООД, ЕИК 201852392
ЕДЛАНТА – образование в чужбина ЕООД, ЕИК 201028830
ЕДЛАНТА-ОБРАЗОВАНИЕ И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА ЕООД, ЕИК 175339193
ЕДНА СЕДМИЦА В СОФИЯ ООД, ЕИК 131139675
ЕЕП – ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ – в ликвидация ООД, ЕИК 123675260
ЕЙ ДЖИ ЕС-А ООД, ЕИК 200788830
ЕКАРИСАЖ-БЕРТ- в ликвидация АД, ЕИК 102082310
ЕКИП А ООД, ЕИК 202492901
ЕКИП Р А ООД, ЕИК 175020548
ЕКИП – А.Д.И. СД, ЕИК 020657758
ЕКИП-Х.Б.-НИКОЛАЙ БАНКОВ ЕООД, ЕИК 030201475
ЕКОАКУСТИК-А СИЕ ИВАНОВА ЕООД, ЕИК 103898512
ЕКОГРУП – В ООД, ЕИК 113568146
ЕКОИНВЕСТ-Г ЕООД, ЕИК 200944763
ЕКОКОНСАЛТ – А ЕООД, ЕИК 201504247
ЕКОМАРК-В ООД, ЕИК 201363889
ЕКОПРОД – ОБЯВЕНА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД, ЕИК 120054412
ЕКОПРОМЕТ-В ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 201032323
ЕКОСТИЛ-В ЕООД, ЕИК 113059474
ЕКОСТ – А – РАНГЕЛОВ И СИЕ СД – в ликвидация, ЕИК 102754295
ЕКОТЕХКОНСУЛТ-Б.М. ЕООД, ЕИК 200306732
ЕКО В и К ООД, ЕИК 102853813
ЕКО ДЕПО Г. Е. О. ООД, ЕИК 201658633
ЕКО ЕНЕРГИЯ – Б ЕООД, ЕИК 201940668
ЕКО ЛОГИСТИК А ЕООД, ЕИК 201014089
ЕКО ОЦЕНКИ – А ЕООД, ЕИК 201058834
ЕКО – ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС – Г ООД, ЕИК 115151475
ЕКРОС-Г ЕООД, ЕИК 104016259
ЕКСДИЛ – А ЕООД, ЕИК 111584123
ЕКСКЛУЗИВ-Б ЕООД, ЕИК 831279050
ЕКСПЕРТИ В ДЕЙСТВИЕ ЕООД, ЕИК 201621866
ЕКСПЕРТ-Г И Г ЕООД, ЕИК 148130549
ЕКСПРЕС – В ЕООД, ЕИК 115713747
ЕКСПРЕС – Г.К. ЕООД, ЕИК 200495546
ЕКСПРЕС – Д.В. ЕООД, ЕИК 200293644
ЕКСПРЕС-А ЕООД, ЕИК 115894347
ЕКСПРЕС-В ООД, ЕИК 131400787
ЕКТА-А-ЧЕРНЕВИ С-ИЕ СД – в ликвидация, ЕИК 813095045
ЕЛАБОР А ЕООД, ЕИК 202196235
ЕЛАНА- Г ЕООД, ЕИК 201145004
ЕЛА – В. Николов ЕООД, ЕИК 200400929
ЕЛБРУС – Б ЕООД, ЕИК 202217499
ЕЛБРУ – Б ЕООД, ЕИК 202471608
ЕЛВАНИ – ЕЛЕНА ЯДКОВА-АЛЕКСАНДРОВА И С-ИЕ в ликвидация СД, ЕИК 101608017
ЕЛВИДА-А ООД, ЕИК 175409777
ЕЛДА-В-ДАФОВИ, ТОДОРОВИ – СЪДРУЖИЕ СД – в ликвидация, ЕИК 112608011
ЕЛЕГАНС В Б ЕООД, ЕИК 202207291
ЕЛЕГАНС И В ООД, ЕИК 200265260
ЕЛЕГАНТ – В ЕООД, ЕИК 124003290
ЕЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ – в ликвидация АД, ЕИК 111018666
ЕЛЕКТРА В.С. ООД, ЕИК 130866959
ЕЛЕКТРИК Г Г ЕООД, ЕИК 202284601
ЕЛЕКТРИК ЛАМПРИНИ-Е.Ел.А ЕООД, ЕИК 200417017
ЕЛЕКТРОДИ-97 – в ликвидация АД, ЕИК 122058808
ЕЛЕКТРОНИКА – Г ЕООД, ЕИК 200763268
ЕЛЕКТРОННИ И МАГНИТНИ ПРОДУКТИ в несъстоятелност ЕООД, ЕИК 115011217
ЕЛЕНА В Е Д ЕООД, ЕИК 200658655
ЕЛЕНА – А ЕООД, ЕИК 200910394
ЕЛЕНА – С В 97 ЕООД, ЕИК 130324646
ЕЛЕН Г – 08 ЕООД, ЕИК 200376225
ЕЛЕФАНТ.Р.Г. ЕООД, ЕИК 202256178
ЕЛЕШНИЦА Г Х ЕООД, ЕИК 201456578
ЕЛИАН – В ООД – в несъстоятелност, ЕИК 115047747
ЕЛИЗА А.В. ЕООД, ЕИК 148077534
ЕЛИЗ-А ЕООД, ЕИК 103750780
ЕЛИНА А Д ЕООД, ЕИК 123728802
ЕЛИНА – А ЕООД, ЕИК 200708923
ЕЛИНДА – А ООД, ЕИК 114110187
ЕЛИС – Г ЕООД, ЕИК 123631666
ЕЛИС-Б.Г. ЕООД, ЕИК 121268604
ЕЛИС-Г ООД, ЕИК 117610190
ЕЛИТ АВТО А ЕООД, ЕИК 201846863
ЕЛИТ БИЛДИНГ-Н-А ЕООД, ЕИК 200400612
ЕЛИТ Б ООД, ЕИК 103814445
ЕЛИТ В ЕООД, ЕИК 130256729
ЕЛИТ Д И Г ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 106629104
ЕЛИТ МЕС МИНЕВ – РОДОПА – В.Т. ООД, ЕИК 814251127
ЕЛИТ ОЙЛ – А ООД, ЕИК 200960155
ЕЛИТ – П и Б 2009 ЕООД, ЕИК 200572836
ЕЛИТ-В.В. ООД, ЕИК 102854388
ЕЛИТ-Г 5 ООД, ЕИК 121442318
ЕЛИТ-МЕСПРОМ – в несъстоятелност ЕООД, ЕИК 103556373
ЕЛИХОН-Б 97 ЕООД, ЕИК 121524103
ЕЛИ Г ЕООД, ЕИК 175285429
ЕЛКОМ В ООД, ЕИК 200578771
ЕЛКО в ликвидация ЕООД – в ликвидация, ЕИК 819364350
ЕЛМАКС-А ООД, ЕИК 121331734
ЕЛМА – Г ООД, ЕИК 200223172
ЕЛТА-Б ЕООД, ЕИК 108527055
ЕЛТЕКС ХОЛДИНГ АД, ф.д. 22187/1993 г. по описа на СГС
ЕЛТУР (в ликвидация) ООД – в ликвидация, ЕИК 831691417
ЕЛФИ – в несъстоятелност ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 123533764
ЕЛ А СЕРВИЗ ООД, ЕИК 200527378
ЕЛ А – АУТОМОБИЛЕ ЕООД, ЕИК 200082227
ЕЛ ВЕ А ИНВЕСТ ООД, ЕИК 148122278
ЕЛ ЕЙ-А ЕООД, ЕИК 117625630
ЕЛ ЕНД Б ООД, ЕИК 117681426
ЕЛ И В И КОРЕКТ ЕООД, ЕИК 200269903
ЕЛ – В.Е.К. ООД, ЕИК 123546430
ЕЛ-В и С 11 ООД, ЕИК 201761537
ЕЛ-М И Г ООД, ЕИК 175284875
ЕМАНУЕЛЕ Д,АНТОНИ
ЕМАНУИЛ Д. КУМАКИС АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО – ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – ТЪРГОВИЯ ТРАНСМИСИОННИ АРТИКУЛИ
ЕМАР 2008 Г ООД, ЕИК 200098345
ЕМА – А ЕООД, ЕИК 200238014
ЕМА-Б 151112 ЕООД, ЕИК 202341632
ЕМИЛИЯ С.А. 2011 ЕООД, ЕИК 201688338
ЕМИЛИ Б ЕООД, ЕИК 202061865
ЕМИМАР В ЕООД, ЕИК 200621308
ЕМИНА-В ЕООД, ЕИК 175203236
ЕМИ ТРАНС А/В ЕООД, ЕИК 201261724
ЕМКО – ЖЕТ – 91 – в ликвидация СД – в ликвидация, ЕИК 148071912
ЕМКО-Г ЕООД, ЕИК 030018680
ЕММА А. ЕООД, ЕИК 201375432
ЕМПАЕР Г ООД, ЕИК 175267096
ЕМСИ – Г ЕООД, ЕИК 201406333
ЕМ Г ЕМ-ТРАНС ЕООД, ЕИК 200496484
ЕМ ДЖИ ЕМ А ЕООД, ЕИК 102883653
ЕМ ЕНД А ИКО ООД, ЕИК 175361318
ЕМ ЕНЕРДЖИ-Г ЕООД, ЕИК 202341881
ЕМ ПЕ А ХАНДЕЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 202011321
ЕМ – А – ЕН ЕООД, ЕИК 104657119
ЕМ-А ЕООД, ЕИК 113559510
ЕМ-БАРС-24-А ЕООД, ЕИК 831195481
ЕМ2-Г ООД, ЕИК 131350245
ЕНДИ ФЕМИЛИ-в ликвидация ООД, ЕИК 126617981
ЕНЕЛ ИНДЖЕНЕРИА Е РИЧЕРКА С.П.А. – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 175018102
ЕНЕРГИЯ – А ООД, ЕИК 200240015
ЕНЕРГИЯ 2008 А ЕООД, ЕИК 200456290
ЕНЕРГОПЛАН А.Д. КЧТ, ЕИК 200678405
ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ – ПС – Б ЕАД, ЕИК 824129303
ЕНЕРДЖИ Б ЕООД, ЕИК 200654151
ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ – Г ЕООД, ЕИК 201561198
ЕНИГМА Г ЕООД, ЕИК 131073773
ЕНИГМА-Б ЕООД, ЕИК 200899656
ЕНИЕМ-Б ЕООД, ЕИК 201227184
ЕНИО Д’АДАМО
ЕНИО Д`АЛФОНСО
ЕНКАЙ – Б ЕООД, ЕИК 200408258
ЕННИО Д’АДАМО
ЕННИО Д’ АДАМО
ЕННИО Д` АДАМО
ЕНТАКО-К.А.Р. ООД, ЕИК 831493990
ЕН ЕЙ Б ЕООД, ЕИК 200800977
ЕН ЕЙ ТЕХНОЛОДЖИ – в несъстоятелност ООД, ЕИК 833170637
ЕН Сие В ко ООД, ЕИК 200638973
ЕОЛИКА Г.ДАМЯНОВО ООД, ЕИК 175362815
ЕОС-БОТЕ -В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 120529485
ЕОС-В СД, ЕИК 103724579
ЕПИЛОГЕС Г.Б. ЕООД, ЕИК 200788848
ЕПИ – Г ЕООД, ЕИК 201214491
ЕПСИЛОН ГРУП – В ЕООД, ЕИК 131134678
ЕПСОЛОН А ЕООД, ЕИК 121036164
ЕРАМ-А ЕООД, ЕИК 175125321
ЕРА В ЕООД, ЕИК 131404814
ЕРГОН В ООД, ЕИК 200335933
ЕРМИЛА-Б-ПЕХЛИВАНСКИ И СИЕ СД, ЕИК 131217736
ЕР – В ЕООД, ЕИК 104628808
ЕСЕН, В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 160044924
ЕСТЕМ – А ООД, ЕИК 200167407
ЕСТЕТИКА В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО ЕООД, ЕИК 201328525
ЕСТРЕА-В ЕООД, ЕИК 175338629
ЕС А ЕМ ДЖИ ООД, ЕИК 200530253
ЕС И СИЕ Б ООД, ЕИК 200620262
ЕТАТЛЕТИК-ЕМИЛ НИКОЛОВ, рег.по ф.д. № 1434/1995г. по описа на Плевенски окръжн съд /заличен/.
ЕТА 90 – АД прекратена в ликвидация АД, ЕИК 020754221
ЕТА-Г ООД, ЕИК 109592141
ЕТБУРДА-ИЛИЯ ИВАНОВ, рег. по ф.д. № 17070/1997г. по описа на СГС
ЕТВЕНЕРА Н.-БИСЕР ПЕТРОВ, рег. по ф.д. № 3761/1998г. по описа на БОС
ЕТГРИГОР ИВАНОВ-ЕЛЕНА, рег. по ф.д. № 166/1999г. по описа на ТОС
ЕТГеотон-Д-Георги Георгиев
ЕТИКЕТ – Б ЕООД, ЕИК 201249298
ЕТКРИСИ-РОСИЦА ПЕТРОВА, рег. по ф.д. № 120/1998г.
ЕТММ-МИТКО ХРИСТОВ/в несъстоятелност/ и въз основа на обезпечителна заповед,изд.по т.д.№20/2009г.на ДОС
ЕТПАСАТ-М.Н.-НАДЯ ЛАЗАРОВА, рег. по ф.д. №16053/1999г. по описа на СГС
ЕТПИКСИ-ГЕОРГИ БОТЕВ, рег. по ф.д. №14294/1992г. по описа на СГС
ЕТСИРИУС-77-ДЕЯН КОЛЕВ, рег. по ф.д. №631/1998г. по опис на Ловешки окръжн съд
ЕТТОНИ-АНТОАНЕТА СТАМБОЛИЕВА, рег. по ф.д. № 121/1998г.
ЕТ АВА – 99 – АНГЕЛ В. АРАНГЕЛОВ, ЕИК 122009049
ЕТ АВЕКС-В – ВАЛЕНТИН ДОЙЧЕВ, ЕИК 040305814
ЕТ АВРАМОВ-Н.М.А – НИКОЛАЙ МАНОЛОВ, ЕИК 124502507
ЕТ АВТОЛУКС С И Б – БОЖИДАР ДИМИТРОВ, ЕИК 118001566
ЕТ АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ-А.С.А.-ДОЧО МИХАЙЛОВ, ЕИК 828001404
ЕТ АГМА-В – АНКА МАНОВА, ЕИК 115328534
ЕТ АГМ-В – ДИМИТЪР СТАЙКОВ, ЕИК 119517468
ЕТ АГРАРИКА – Б – ТАТЯНА АНДРЕЕВА, ЕИК 102047544
ЕТ АГРОМОДЕЛ-А – ДОБРИ АПОСТОЛОВ, ЕИК 833029273
ЕТ АГРОРЕСУРС-В – МАРГАРИТА БЕЛЧЕВА, ЕИК 124083735
ЕТ АГРОФИРМА-В – ВАНЯ ДИМИТРОВА, ЕИК 102177000
ЕТ АДЕКС-М – АТАНАС АТАНАСОВ-В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ЕИК 825384972
ЕТ АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА Д и А, ЕИК 201267862
ЕТ АДЕЛИНА ПЕТРОВА – А и С КОНСУЛТ, ЕИК 200217753
ЕТ АДИС В 90 ХК, ЕИК 126595457
ЕТ АДИ-Р Г – РОСЕН ГЕОРГИЕВ, ЕИК 831909450
ЕТ АДОНИС – ФИДАНКА Б. НИКОЛЧОВА, ЕИК 122045718
ЕТ АДРИАНА НАСАЛЕВСКА – А И, ЕИК 121622622
ЕТ АДРИАНИ-АНГЕЛИНА ТОДОРОВА-ТОДОР ТОДОРОВ – СЛАВЧО АТАНАСОВ /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ – в несъстоятелност, ЕИК 040402277
ЕТ АДРИАНС-Г.К. – НЕДКА РУСЕВА, ЕИК 040130396
ЕТ АДРИНА-В – ЙОРДАН СТАНЧЕВ, ЕИК 827127300
ЕТ АДРИ-А – АДРИАН ОГНЯНОВ, ЕИК 107040176
ЕТ АЖУР-А.Д.-Атанас Душанов-Ани Петкова, ЕИК 175091253
ЕТ АИГ-4000-А – АНГЕЛ ИВАНОВ, ЕИК 115198197
ЕТ АИС-А – АНТОН ГЕОРГИЕВ, ЕИК 123505984
ЕТ АЙСБЕРГ – В – ЦВЕТОМИР ВЪТОВ, ЕИК 824054605
ЕТ АКВАРИУС В – ЦВЕТЕЛИНА ВЪЛОВА, ЕИК 831584970
ЕТ АКРОПОЛ Г.Д.1990 – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 176153156
ЕТ АКЦЕНТ Б – НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ АНГЕЛОВ, ЕИК 121253851
ЕТ АЛБАГЕР Г – АЛБЕНА БОЯДЖИЕВА, ЕИК 121425151
ЕТ АЛБЕНА ИЛЧОВА – В и Г, ЕИК 109516898
ЕТ АЛБЕНА – А -91 – АТАНАС БАЛДЖИЕВ, ЕИК 115184030
ЕТ АЛБЕНА – В Р – ВАНЬО ИВАНОВ, ЕИК 121686151
ЕТ АЛВОРАДО-А. Л. – АТАНАС ЛЕВСКИ, ЕИК 814234868
ЕТ АЛДИН ЧОЛАКОВ – ЕМ-25 А, ЕИК 127011029
ЕТ АЛЕКСАНДРА ЗЛАТАРЕВА – АМЕС А, ЕИК 831261764
ЕТ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА – ВИКТОРИЯ-А.М., ЕИК 827110265
ЕТ АЛЕКСАНДРА-В-78 – МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА, ЕИК 124074639
ЕТ АЛЕКСАНДРИНА-А-Я – АНАНИ ЯНАКИЕВ, ЕИК 123149207
ЕТ АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ – А, ЕИК 817054067
ЕТ АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ – А, ЕИК 130504628
ЕТ АЛЕКСАНДЪР Б – АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ, ЕИК 200526027
ЕТ АЛЕКСАНДЪР Б. ПЕЙЧЕВ – СЕРВИЗ, ЕИК 202080698
ЕТ АЛЕКСАНДЪР СТОЙКОВ – К И А ДИЗАЙН, ЕИК 819412350
ЕТ АЛЕКСАНДЪР ТЕШОВСКИ – ДЖУЛИАС А С Т, ЕИК 109010872
ЕТ АЛЕКСАНДЪР ТОДОРИН – ХРИС-А, ЕИК 040483076
ЕТ АЛЕКСАНДЪР-Г.Б.- БОЙКА ВИТАНОВА, ЕИК 030004314
ЕТ АЛЕКС В 2011 – СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ, ЕИК 201661138
ЕТ АЛЕКС – А.А. – АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ, ЕИК 130132090
ЕТ АЛЕКС – Г – АЛЕКСИ ХРИСТОВ, ЕИК 123039846
ЕТ АЛЕКС-А – АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ, ЕИК 115314335
ЕТ АЛЕКС-А. Г. – КЪНЧО АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 104096746
ЕТ АЛЕКС-Б – БОЖИДАР АЛЕКСИЕВ, ЕИК 831355879
ЕТ АЛЕКС-Б – КАТЕРИНА ЙОРДАНОВА, ЕИК 112551553
ЕТ АЛЕКС-Г-СВЕТОЗАР ГАВРИЛОВ, ЕИК 041047911
ЕТ АЛЕКС-Л.Т.А. – ЛЮБОМИР АЛЕКСИЕВ, ЕИК 102022480
ЕТ АЛЕН МАК 65 В.П – ВЕЛИЧКО ПРАХАЛЬОВ, ЕИК 833024949
ЕТ АЛИСА М + Б – ПОЛЯ МИЛАНОВА, ЕИК 040123217
ЕТ АЛИСА – Г – МАРИН ПЕТРОВ, ЕИК 117614872
ЕТ АЛМАЗ 999 В – АНГЕЛ МАРИНЧЕШКИ, ЕИК 115277876
ЕТ АЛМАК – Б – ЛИЛЯНА БЪРЗАЧКА, ЕИК 823050415
ЕТ АЛПИНА – В Р – ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА, ЕИК 832093312
ЕТ АЛФА-В-ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ, ЕИК 817063385
ЕТ АЛЬОША АЛИПИЕВ – А.А.-92, ЕИК 816012631
ЕТ АМАЛТЕЯ – А – АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ, ЕИК 831106205
ЕТ АМБРОЗИЯ В.Т.-ПЕНЬО ЛЕБАМОВСКИ, ЕИК 200313335
ЕТ АМБРОЗИЯ-К.Г. – КАЛИНА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 123048514
ЕТ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОБЛАСТТА НА НЕВРОЛОГИЯТА И НЕВРОФИЗИОЛОГИЯТА – Д-Р ВИОЛЕТА НАУМОВА-ВИОН, ЕИК 130947117
ЕТ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ-А П Д И Б П- Д-Р ЙОРДАНКА ДРАГАНОВА, ЕИК 131048866
ЕТ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА В ПЪРВИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р ВЕРА МАРИНОВА, ЕИК 131073727
ЕТ АМПИР Г – ЦВЕТОЗАР ГЕНОВ, ЕИК 114023889
ЕТ АНАСТАС АНАСТАСОВ – А-А, ЕИК 827131494
ЕТ АНА – Б – МАТА ПЕТКОВА, ЕИК 126541754
ЕТ АНГЕЛИНА ХРИСТОВА – КАРИНА-Б, ЕИК 836159585
ЕТ АНГЕЛОВ В.К – ВАЛЕРИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ, ЕИК 831512615
ЕТ АНГЕЛ АНГЕЛОВ – Г-3, ЕИК 111554913
ЕТ АНГЕЛ АТАНАСОВ-А, ЕИК 820149828
ЕТ АНГЕЛ Б – АНГЕЛ ИЛИЕВ, ЕИК 200308740
ЕТ АНГЕЛ ДЕЛИПАПАЗОВ – СТАНДАРТ – А, ЕИК 825126256
ЕТ АНГЕЛ РАДЕВ – А.П.Р., ЕИК 115801236
ЕТ АНГЕЛ СТОЯНОВ-А.Д.-65, ЕИК 826057443
ЕТ АНГЕЛ ТОНЧЕВ – А Н, ЕИК 823012560
ЕТ АНДИ И В – АНДРЕЙ ТОМОВ, ЕИК 040428447
ЕТ АНДИ-А.Д. – АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА, ЕИК 833116486
ЕТ АНДОНИЯ ЛАЗАРОВА – А И А, ЕИК 127586154
ЕТ АНДРЕЕВ, А.Н. – НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ, ЕИК 104502318
ЕТ АНДРЕЙ АНДРЕЕВ – ЕЛЕКТРА – А, ЕИК 824132687
ЕТ АНДРЕЙ В. РАЙЧЕВ, ЕИК 831374477
ЕТ АНДРЕЙ ПЕНЕВ – Ж.С.Б-91, ЕИК 813147264
ЕТ АНДРЕЙ УЗУНОВ – ПАСИАНС В, ЕИК 120020641
ЕТ АНЕСТИ АНЕСТИЕВ – В, ЕИК 823056293
ЕТ АНЕТА ТЕНЕВА – А-94, ЕИК 833127707
ЕТ АНЖЕЛ-Г ГОРАН КАМЕНОВ, ЕИК 120502303
ЕТ АНИТА-Г – ГЕОРГИ АНАСТАСОВ, ЕИК 102170760
ЕТ АНИ ВАКРИЛОВА – А.В.А.-86, ЕИК 115026112
ЕТ АНИ – А – МАРИЙКА АБАДЖИЕВА, ЕИК 030457478
ЕТ АНИ – В – БОЯНЧО СТЕФАНОВ, ЕИК 130676626
ЕТ АНИ – Г – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 126514216
ЕТ АНИ – З.А. – АВАКЯН ЗАВЕН, ЕИК 200208423
ЕТ АНИ 2000-А И Р – АНТОАНЕТА ИВАНОВА, ЕИК 130405151
ЕТ АНИ-Г – АНКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 123064963
ЕТ АНИ-Г.М. – АНИ МИТОВА, ЕИК 130669560
ЕТ АНКА БОРИСОВА-БОРАНА-Б – БОРИСЛАВ БОРИСОВ, ЕИК 819392936
ЕТ АНКА ВУКОВА – БИГА – А, ЕИК 832057540
ЕТ АНКА КЕНАЦОВА – ЕЛ КОНСУЛТ-А, ЕИК 112082262
ЕТ АННА БАНОВА – Б, ЕИК 823091682
ЕТ АННА КАЛОЯНОВА – КАЛОЯНОВА-А, ЕИК 831074370
ЕТ АННА ПЛЮС В, ЕИК 130750864
ЕТ АННА САВОВА – АРХИ-А, ЕИК 117080176
ЕТ АННА-А.МИХАЙЛОВА-СОФИЯ, ЕИК 831662554
ЕТ АННА-Г-92 – ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ЕВСТАТИЕВ, ЕИК 121662816
ЕТ АННИ-В.К.-91-ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ, ЕИК 823055743
ЕТ АНОНС-А – ПЕЙЧО АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 130250830
ЕТ АНТЕЛИГО-В – АНЕЛИЯ ВЪЛКОВА, ЕИК 831224350
ЕТ АНТОАНЕТА-В.А. БОЕВ – ВЛАДИМИР БОЕВ, ЕИК 833040476
ЕТ АНТОНИНА ДРАГОМИРОВА – А & S, ЕИК 109577673
ЕТ АНТОНИО А 2012 АНТОН УЗУНОВ, ЕИК 201964203
ЕТ АНТОНИЯ-Б – АНТОНИЯ БАЛЪКЧИЕВА, ЕИК 121521840
ЕТ АНТОН АНГЕЛОВ – А Б А, ЕИК 811010808
ЕТ АНТОН ЗЕЛЕВ – АЛЛОЙ В-К, ЕИК 120023185
ЕТ АНТОН МИТКОВ – М Б СЕРВИЗ, ЕИК 824135060
ЕТ АНТОН МЛАДЕНОВ-А И Е, ЕИК 819374863
ЕТ АНХРИ-А-АНГЕЛИНА ХРИСТОВА, ЕИК 831488993
ЕТ АНЧО-А – АРАХАНГЕЛ АЛЕКСИЕВ, ЕИК 825164848
ЕТ АПИС-Б – ГЕОРГИ ПАСКАЛЕВ, ЕИК 811070097
ЕТ АПИС-Б-ЖУНИДЕ ЧАРЪКЧИЕВА, ЕИК 124055419
ЕТ АПОГЕЙ – В – ВЪЛЧО ТОТЕВ, ЕИК 833045587
ЕТ АПОЛОН – В – ВИДЕЛИН ВИДЕВ, ЕИК 833048462
ЕТ АРГОН-Б-БОРИС ПЕТРОВ – ДЕСИСЛАВА КОЛЕВА, ЕИК 117614655
ЕТ АРГО-А – Ангел Радев, ЕИК 030266891
ЕТ АРДИН-Б – ЙОРДАН БОЯДЖИЕВ, ЕИК 040175751
ЕТ АРИЕЛ-Б ИВАН НИКОЛОВ, ЕИК 130933597
ЕТ АРКА А-Я-ЯВОР МИЛЧЕВ СТОЯНЧЕВ, ЕИК 831513763
ЕТ АРСИС-Г – РАЙКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 101052467
ЕТ АРТЕКС В.Д. – ВАСИЛ ДОМУСЧИЕВ, ЕИК 121194673
ЕТ АРТ-А – АМАЛИЯ СТОЙЧЕВА, ЕИК 115802199
ЕТ АРТ-А – КРАСИМИР БОСЕВ, ЕИК 831077433
ЕТ АРТ-Г – ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ, ЕИК 825135693
ЕТ АРХАТ В – ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ, ЕИК 121205365
ЕТ АРХИТЕКТОНИКА Б – НИКОЛА БАЛДЖИЕВ, ЕИК 825244479
ЕТ АРХМОДЕЛ-В-95-ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА, ЕИК 104024738
ЕТ АРХ.ЙОРДАНОВИ А-Г – ГЕНОВЕВА ЙОРДАНОВА, ЕИК 816037143
ЕТ АР-Б – РОДМИЛ БУХТЕВ, ЕИК 116037371
ЕТ АСЕНСИ-В – АСЕН АСЕНОВ, ЕИК 110028262
ЕТ АСЕН ГЕНОВ – А-ГЕ-КОМЕРС, ЕИК 117097186
ЕТ АСЕН НАНОВ-А и А КОМПЮТЪРС, ЕИК 201491757
ЕТ АСЕН ОРОЗОВ – МИРАЖ-А, ЕИК 109028176
ЕТ АСЕН ПИШИМАРОВ – А.В. ЙОАНА, ЕИК 200167841
ЕТ АСЕН ХРИСТОВ – А И Д, ЕИК 836029524
ЕТ АСКОЛ – В – ВИОЛЕТА ИВАНОВА, ЕИК 115249389
ЕТ АСКО-А – АСЕН АТАНАСОВ, ЕИК 110524753
ЕТ АСПАРУХ АСПАРУХОВ – А И А, ЕИК 121164139
ЕТ АСЯ КАМЕНОВА – Г.А.А-АСЯ, ЕИК 110016986
ЕТ АТАНАСКА ПОРЯЗОВА – А.И.2, ЕИК 040710684
ЕТ АТАНАСОВ-А – ИВАН АТАНАСОВ, ЕИК 827129760
ЕТ АТАНАСОВ-А. Б. – АТАНАС АТАНАСОВ, ЕИК 104051324
ЕТ АТАНАС АТАНАСОВ – А 61, ЕИК 103123176
ЕТ АТАНАС АТАНАСОВ – А.А., ЕИК 836027530
ЕТ АТАНАС ГЕОРГИЕВ – А, ЕИК 119530451
ЕТ АТАНАС Г. НЕДЕЛЕВ, ЕИК 112002565
ЕТ АТАНАС СЛИВАРОВ – А.С.С., ЕИК 200302381
ЕТ АТАНАС УЗУНОВ-Б, ЕИК 030012827
ЕТ АТАРЕЛ-В – АТАНАС ВЪЛЧЕВ, ЕИК 122067853
ЕТ АТИЛА 666 А – АНКА АТАНАСОВА, ЕИК 103075468
ЕТ АТЛАНТА-В.П. – ВАСИЛ ПЕЕВ, ЕИК 117035398
ЕТ АТЛАС-А – ВАСИЛ ХЪРСОВСКИ, ЕИК 811048417
ЕТ АТО-М.А.Н. – МИХАИЛ НЕШЕВ, ЕИК 121729784
ЕТ АТФ – ГЕОРГИ Г.ГАНЕВ, ЕИК 124052985
ЕТ АУРА-В – ВЕЛЮ ИСАЕВ, ЕИК 115150537
ЕТ АХМЕД МУСТАФОВ АХМЕДОВ – Л З А, ЕИК 040030503
ЕТ АХМЕД ШАБАН – В И Х, ЕИК 837098053
ЕТ Ажур А-Аница Жамгочиян, ЕИК 040347635
ЕТ Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ- Дента-В- Марио Савов, ЕИК 121151907
ЕТ Ангел Бучков – А.Е.Г., ЕИК 811177271
ЕТ Ангел Хаинов- Аримекс А.М.И. Интернешънал, ЕИК 822120437
ЕТ Ателие – Г.Л. Данов – Георги Данов, ЕИК 121734393
ЕТ А Б ВЕТФАРМА – ЕЛЕНКА МАРКОВА, ЕИК 111563378
ЕТ А Б Т – АСЕН БОГОМИЛОВ, ЕИК 831250440
ЕТ А Б – БОНКА КАРЧЕВА, ЕИК 115265226
ЕТ А ВИП – АНТОНИНА ШАЛАМАНОВА, ЕИК 131431793
ЕТ А В КОНТО – ИРИНА НИНЕВА, ЕИК 126141468
ЕТ А В С – АСЯ ВЕЛИКОВА, ЕИК 104550971
ЕТ А В-АНДРЕЙ НЕЙКОВ – ЦВЕТАНА НЕЙКОВА, ЕИК 821107419
ЕТ А Г Х – АНКА ХРИСТОВА, ЕИК 104638841
ЕТ А ДИЗАЙН – АСЯ ШИШКОВА, ЕИК 175074827
ЕТ А ДО А – ЗДРАВКА ШАПКАРЕВА, ЕИК 175449939
ЕТ А Д В – АСЕН ВЪРБАНОВ, ЕИК 114142968
ЕТ А Д И-ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА, ЕИК 831909192
ЕТ А Д К – АНДРЕЙ КОЕВ, ЕИК 128513732
ЕТ А ЕМ ДЖИ – ГЕОРГИ СКАКАЛОВ, ЕИК 200573703
ЕТ А ЕМ ДЖИ-МАРИЯ СТЕФАНОВА, ЕИК 160108864
ЕТ А ЕМ ЕН ВЕ – НАДЕЖДА ВИДЕНОВА, ЕИК 105513748
ЕТ А ЕМ СИ – МИМА КОМИТОВА, ЕИК 130545274
ЕТ А ЕНД А – АТАНАС АТАНАСОВ, ЕИК 130426633
ЕТ А ЕНД В КОМЕРС – АЛБЕНА ИВАНОВА, ЕИК 121877295
ЕТ А ЕНД Д – АНЕТА ДИНКОВА, ЕИК 040002258
ЕТ А Е К-747-ЕЛЕНА ЯНКОВА, ЕИК 202236072
ЕТ А И А КАДЬОВИ – АЛЬОША КАДЬОВ, ЕИК 112659600
ЕТ А И А – АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ, ЕИК 040800740
ЕТ А И А – АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ, ЕИК 201888043
ЕТ А И А – АСЕН ЙОРДАНОВ, ЕИК 121732556
ЕТ А И А – СТЕФАН АНЕВ, ЕИК 121848393
ЕТ А И А – СТОЙКА АТАНАСОВА, ЕИК 115605999
ЕТ А И А – ЮРИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ЕИК 831738077
ЕТ А И А – 2008 – АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ, ЕИК 200297532
ЕТ А И Б – АЛБЕНА ЗЛАТЕВА, ЕИК 130344645
ЕТ А И В – АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ, ЕИК 121448075
ЕТ А И В – АНТОН ИЛИЕВ, ЕИК 121706061
ЕТ А И В – ВЕРА АБАДЖИЕВА, ЕИК 115807627
ЕТ А И В – ГЕОРГИ АТАНАСОВ, ЕИК 119629937
ЕТ А И В-84-АНЕТА ИЛИЕВА – АНАСТАСИЯ СТАВРОВА, ЕИК 111009749
ЕТ А И Г СТРОЙ – АНТОН ГЮЛЕМЕТОВ, ЕИК 040412620
ЕТ А И Г – АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ, ЕИК 115852056
ЕТ А И Г – АНЧО СТРАТЕВ, ЕИК 103024534
ЕТ А И Г – ГЕОРГИ ЧЕШМЕДЖИЕВ, ЕИК 108039312
ЕТ А И Г – ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 821121924
ЕТ А И Г – СТЕФКА ГЕОРГИЕВА КОКИНОВА, ЕИК 812048904
ЕТ А И Г – 2000 – ГЕОРГИ ЦАЧЕВ, ЕИК 020316714
ЕТ А И Д – АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 117609569
ЕТ А И Д – АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ, ЕИК 130100438
ЕТ А И Д – ДИНКО КОЛЕВ, ЕИК 102945674
ЕТ А И КО – ГЕОРГИ ТОДОРОВ, ЕИК 831569559
ЕТ А И К – АНГЕЛ ХАДЖИЕВ, ЕИК 115837766
ЕТ А И К – АНТОНИЯ ЗАПРЯНОВА, ЕИК 836232802
ЕТ А И К – КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 114637912
ЕТ А И Л – АТАНАС ТУПАРЕЕВ, ЕИК 200853801
ЕТ А И М -КАЛИНА АПОСТОЛОВА – ИНДИВИДУАЛНА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЕИК 130248287
ЕТ А И М – АНАСТАСИЯ ЙОСИФОВА, ЕИК 103039874
ЕТ А И М – АНДОН ПЕТКОВ, ЕИК 126105080
ЕТ А И М – АСЕН МИЛАНОВ, ЕИК 040574063
ЕТ А И М – МАРГАРИТА ПАНОВА, ЕИК 201630534
ЕТ А И М 22 – МАРИЯ ТОДОРОВА, ЕИК 102842521
ЕТ А И Н – АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 124086311
ЕТ А И Н – НОНА КУРТЕВА, ЕИК 201300440
ЕТ А И Н – СТОЯН АТАНАСОВ, ЕИК 112046145
ЕТ А И П – АЛЕКСАНДЪР НЕДЯЛКОВ, ЕИК 202302729
ЕТ А И П – АНГЕЛ ПЕТРОВ, ЕИК 121221202
ЕТ А И П – ИВАНКА АНТОНОВА, ЕИК 111564028
ЕТ А И СИЕ М-МИРЧО ДИМИТРОВ, ЕИК 200337304
ЕТ А И С М П Е – Д-Р КРАСИМИРА СТОЙКОВА, ЕИК 126630733
ЕТ А И С – АЛЕКСАНДЪР СТОИЛОВ, ЕИК 103524964
ЕТ А И С – СЕВДАЛИНА ДОБРЕВА, ЕИК 103271748
ЕТ А И С – СТЕФАН КОСТАДИНОВ, ЕИК 102810616
ЕТ А И Я КРЪСТЕВИ – КРЪСТЮ КРЪСТЕВ, ЕИК 103776565
ЕТ А И-СЕРВИЗ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ, ЕИК 111589565
ЕТ А Й Д – АДЕЛИНА ПЕЕВСКА, ЕИК 119035219
ЕТ А КЕЙК – БИСЕР ЙОРДАНОВ, ЕИК 103724061
ЕТ А КОНСУЛТ ЖЕЛКА ЗАШЕВА, ЕИК 202554349
ЕТ А К ТЕХНИКА – КРАСИМИР ЦАНКОВ, ЕИК 104538887
ЕТ А М В-ВАНЬО ЯНЕВ – ИЛИЯ ДИМИТРОВ, ЕИК 113520361
ЕТ А М – ОГНЯН ПЕТРОВ, ЕИК 814177591
ЕТ А М – ЯНКА КАНАЛИЕВА, ЕИК 833081206
ЕТ А НАДЕЖДА – АЛЕКСАНДЪР ЙОТОВ, ЕИК 114050719
ЕТ А НЕДА – ВАЛЕНТИН ВЕЛЕВ, ЕИК 121360764
ЕТ А Н Г-11 – ВЕЛИКО АНГЕЛОВ, ЕИК 040232686
ЕТ А Н – АТАНАСКА ТОТЕВА, ЕИК 131570216
ЕТ А Н – СТЕФАН ГЕОРГИЕВ, ЕИК 201202964
ЕТ А ПЛЮС Б И КОМПАНИЯ – ТАНЯ ПЕНЧЕВА, ЕИК 040506169
ЕТ А ПЛЮС В – 91-АПОСТОЛИНА МЛАДЖОВА, ЕИК 130702117
ЕТ А ПЛЮС К-ТРАНС – АНГЕЛ РАШЕВ, ЕИК 130481918
ЕТ А П П А – АНТОН АНТОНОВ, ЕИК 831353699
ЕТ А П – АСЕН ПАНАЙОТОВ, ЕИК 040691821
ЕТ А СИЕ А КОНСУЛТИНГ – АЛБЕНА АНАСТАСОВА, ЕИК 831853417
ЕТ А СИЕ Б – БОЖАНКА САМУНКОВА, ЕИК 176011203
ЕТ А С Д – ДОНКА ФЕЛЕКОВА, ЕИК 105031029
ЕТ А С И А – АНТОН АСЕНОВ, ЕИК 040694543
ЕТ А С И – ПЕТЪР ЦЕРОВСКИ, ЕИК 130561061
ЕТ А С И – РУМЯНА НИКОЛОВА, ЕИК 831650274
ЕТ А С К А – РУМЕН МИЧЕВ, ЕИК 112545696
ЕТ А С 2000 – АНКА НЕДЕЛЧОВА, ЕИК 111504675
ЕТ А Т Н – АНИ НЕМОВА, ЕИК 175195519
ЕТ А Т Н – ИВАН АПОСТОЛОВ, ЕИК 102716394
ЕТ А Т – 99 – АТАНАС АТАНАСОВ, ЕИК 126165024
ЕТ А Я-МАРИЯ СТОЯНОВА, ЕИК 121060998
ЕТ А и А – АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ, ЕИК 119537983
ЕТ А и А – АСЕН АСЕНОВ, ЕИК 831710497
ЕТ А и А – 2009 – АЛБЕНА ДИМИТРОВА, ЕИК 200709943
ЕТ А и Б – АНИТА КОТЕВА, ЕИК 200863069
ЕТ А и В- Асен Младенов, ЕИК 831085024
ЕТ А и Г – АСЯ ГЕНОВА, ЕИК 121022912
ЕТ А и Г – 25 – ГЕОРГИ МАРКОВ, ЕИК 202509279
ЕТ А и Д – АНГЕЛ ВЛАСЕВ, ЕИК 112514964
ЕТ А и И – АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 201083969
ЕТ А и И – АНТОН МИХАЛЕВ, ЕИК 131001919
ЕТ А и К – ЦАНА ВАТЕВА, ЕИК 200500114
ЕТ А и М Трейдинг – АНГЕЛ КОСТОВ, ЕИК 130492117
ЕТ А и М – АТАНАС ГОШЕВ, ЕИК 101547564
ЕТ А и М – ВАСКО АНГЕЛОВ, ЕИК 115687423
ЕТ А и М – МАРГАРИТА ГРИГОРОВА, ЕИК 121808915
ЕТ А и М – МАРИН СТОЕВ, ЕИК 108573818
ЕТ А и М – ПЕТЯ КУЗМОВА, ЕИК 201527491
ЕТ А и М- АХМЕД КРАНТЕВ, ЕИК 202228499
ЕТ А и Н – Иван Михайлов, ЕИК 201853195
ЕТ А и Р-Атанас Какъров, ЕИК 200723028
ЕТ А и С – МАРИАНА АНГЕЛОВА, ЕИК 110032435
ЕТ А и С – САЙДА ЮРКИНА, ЕИК 201625188
ЕТ А и С – ТИНЧО КРЪСТЕВ, ЕИК 130432757
ЕТ А и Т – ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ, ЕИК 124055853
ЕТ А & А КОМЕРС – АННА БАГАЛЕВА, ЕИК 831559344
ЕТ А & Д – АНТОНИЯ ТОМОВА, ЕИК 130087528
ЕТ А – В – АНДРЕЙ ЗАМФИРОВ, ЕИК 114057447
ЕТ А – ГЕ – МЮЗИК – ДИМКА ПЕТРОВА, ЕИК 122045604
ЕТ А – ДИМИТЪР ЖЕКОВ, ЕИК 121312094
ЕТ А – З – ЗИНАИДА КОЕВА, ЕИК 838185906
ЕТ А – И АНДРЕЙ ХРИСТОВ, ЕИК 040114360
ЕТ А – КЛАС ФОТО – ЪРФАН КАСИМ, ЕИК 201824521
ЕТ А – ЛАЗАР ЧОНОВ, ЕИК 825252117
ЕТ А – НАНИ – НАНЧО ВЕЛЕВ, ЕИК 131195446
ЕТ А – Я ВЕСЕЛИНА ЧОНОВА, ЕИК 103850670
ЕТ А 1 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ – АЛЕКСАНДРИНА АЛЕКСАНДРОВА, ЕИК 175288756
ЕТ А 1 – ВАНЯ ХРИСТОВА, ЕИК 115904179
ЕТ А 16-КОНСТАНТИН БАНДЕРОВ, ЕИК 825007569
ЕТ А 99 – Атанас Атанасов, ЕИК 202546605
ЕТ А+А – АННА ПАЕНОВА, ЕИК 119011321
ЕТ А+И-ИВАН ИВАНОВ, ЕИК 123000149
ЕТ А+М – АНГЕЛ СИМОВ, ЕИК 130960110
ЕТ А+ПАРАГРАФ В – АНЕЛИЯ ЙОТОВА, ЕИК 040108215
ЕТ А+С – СТЕФАН СТОЕВ, ЕИК 121196667
ЕТ А+Т КАЗАКОВА – ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА, ЕИК 831050404
ЕТ А+Я – АНЕЛИЯ СЪБЕВА, ЕИК 121222304
ЕТ А, В 2008 – АХМЕД ЮСЕИН, ЕИК 200349114
ЕТ А-ВЕДА – РУСКА КОМСАЛОВА, ЕИК 112115876
ЕТ А-ВЕ – ДИМИТЪР КОНОВ, ЕИК 130944597
ЕТ А-В – ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, ЕИК 102649127
ЕТ А-В-С-10-БОЖИДАР АНГЕЛОВ, ЕИК 121572703
ЕТ А-ГЕРА – ГЕОРГИ СТАЕВСКИ, ЕИК 117518055
ЕТ А-ДАНИ – АНГЕЛ МИРЧЕВ, ЕИК 040083979
ЕТ А-ДАНИ – ДАНКА ВЪЛКОВА, ЕИК 126524922
ЕТ А-ДИ-АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ, ЕИК 105011514
ЕТ А-ДУР-АННА ДУРЧЕВА, ЕИК 030201870
ЕТ А-Д-Н-3 НИНА – НИНА ХРИСТОВА, ЕИК 838123091
ЕТ А-ЕЛ – АТАНАС ВЕКИЕВ, ЕИК 825138383
ЕТ А-ЕЛ-М – АНГЕЛ ПЕТРОВ, ЕИК 103137507
ЕТ А-ЕС-ЕЛ-КОНСУЛТ – ЛЮБА КЪНЕВА, ЕИК 125515781
ЕТ А-Е-К-90 – АНАСТАС КАРАГЬОЗОВ, ЕИК 040403105
ЕТ А-Ж – ЖАНЕТ БЕНЕВА, ЕИК 121726350
ЕТ А-КОНСУЛТ-БИСТРА АНАЧКОВА, ЕИК 831272198
ЕТ А-ЛЕНА-3 – ЕЛЕНКА ЗАХАРИЕВА, ЕИК 103060587
ЕТ А-МАКС – СТЕФАН АНГЕЛОВ, ЕИК 115124916
ЕТ А-МЕЧКОВ – АТАНАС АТАНАСОВ, ЕИК 837027540
ЕТ А-МИНА – РУМЯНА РАДКОВА, ЕИК 115001714
ЕТ А-М – ЦОНКА ИВАНОВА, ЕИК 117627688
ЕТ А-М-Н – АНГЕЛ ИВАНОВ, ЕИК 837000828
ЕТ А-М- ГРУП -АДРИАНА АМИН, ЕИК 200620505
ЕТ А-НАНИ – ВЕЛЧО ВЕЛЕВ, ЕИК 200294543
ЕТ А-Н 2009 БАЙРЯМ МУСАКЕВ, ЕИК 200817983
ЕТ А-ПЛЮС АЛБЕНА ДИМИТРОВА, ЕИК 831437358
ЕТ А-П 92 – АННА БОНЕВА, ЕИК 040119425
ЕТ А-П-Н – АТАНАС ПРОДАНОВ, ЕИК 128047989
ЕТ А-СТАНДАРТ – СТАНИСЛАВ КАФЕДЖИЕВ, ЕИК 103532746
ЕТ А-СТЕЛА-А – АЛБЕНА АЛ-АСУАД, ЕИК 030162887
ЕТ А-СТИЛ – АНТОАНЕТА ВЪЛЧЕВА, ЕИК 121895457
ЕТ А-СТИЛ-АНТОНИЯ ВЪРБАНОВА, ЕИК 200721625
ЕТ А-С-МАРТИНА АЛЬОШЕВА, ЕИК 114543644
ЕТ А-С-2 – АНЕЛИЯ СТАНЧЕВА, ЕИК 114113288
ЕТ А-ТИК – АНЕЛИЯ ИВАНОВА, ЕИК 121545819
ЕТ А-Тодоров-Петьо Тодоров, ЕИК 107537452
ЕТ А-ХЕВЪН – СПАС РАНГЕЛОВ, ЕИК 160052006
ЕТ А-Я – ЯНКО ГЕОРГИЕВ, ЕИК 119606917
ЕТ А-1 – ДИМИТЪР ХРИСТОВ, ЕИК 030126827
ЕТ А-2 – АНГЕЛ АНГЕЛОВ, ЕИК 821155200
ЕТ А-4 – ТОШКО АПОСТОЛОВ, ЕИК 812026046
ЕТ А-68 ЕЛФИ ТУР – АЛБЕНА МЛАДЕНОВА, ЕИК 121237427
ЕТ А-92 – ЮЛИЯН КАЛЧЕВ, ЕИК 103680428
ЕТ А.А.А.АНА – АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ, ЕИК 020166677
ЕТ А.А.А. – АЛЕКСАНДЪР АРХОНДИЕВ, ЕИК 103196128
ЕТ А.А.А.-ВЕНИКА – ВЕНЦИСЛАВ ЙОЧКОЛОВСКИ, ЕИК 040722626
ЕТ А.А.С. – СОНЯ АНАНИЕВА, ЕИК 131345650
ЕТ А.А. – АНГЕЛ АНГЕЛОВ, ЕИК 128561339
ЕТ А.Б – НЕВЕНКА ЗАПРЯНОВА, ЕИК 825320182
ЕТ А.Б.В.Г.-94 – КАМЕН ВАСЕВСКИ, ЕИК 119101911
ЕТ А.Б.В. – СИЛВИЯ ХРИСТОВА, ЕИК 831746194
ЕТ А.Б.В.-ПЕТЯ ВЪЛЧЕВА, ЕИК 825379256
ЕТ А.Б.И. – АТАНАС ИВАНОВ, ЕИК 831901196
ЕТ А.Б.КОНТАКТ – ДЕЯН ГЕНОВ ДОЙКОВ, ЕИК 831717100
ЕТ А.Б.М. – РОСЕН БЛАГОЕВ, ЕИК 130718464
ЕТ А.Б.М. – СЛАВЧО БЛАГОЕВ, ЕИК 121027247
ЕТ А.Б.Т. – БОРИСЛАВ ПАТЕВ, ЕИК 040820554
ЕТ А.Б. ДЕНТ – Д-Р БОЯН БОБОЦОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЕИК 130236349
ЕТ А.Б. – ХРИСТО ПАЦЕВ, ЕИК 040633152
ЕТ А.В.А.-МОДЕЛ МЕНИДЖМЪНТ – АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ, ЕИК 130251778
ЕТ А.В.В. – АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ, ЕИК 040112690
ЕТ А.В.Е.А. – ВИЧКА КОСТОВА, ЕИК 827117363
ЕТ А.В.И.- АЛЕКСАНДЪР ЧЕРНОДРИНСКИ, ЕИК 831120824
ЕТ А.В.С.М. – РОСЕН МИТКОВ, ЕИК 121175438
ЕТ А.В.С.-91 – ВИОЛЕТА СТОЙЧЕВА, ЕИК 124020222
ЕТ А.Г.А.С – АНГЕЛ ЙОРДАНОВ, ЕИК 104085063
ЕТ А.Г.А. – АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 121435334
ЕТ А.Г.А., ЕИК 124554048
ЕТ А.Г.Г. – АТАНАС ГРОЗДАНОВ, ЕИК 115760191
ЕТ А.Г.Г.-СЕРВИЗ – АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 175207003
ЕТ А.Г.Д. – АНГЕЛ ГЕНЧЕВ, ЕИК 102202261
ЕТ А.Г.И. ЛАНД-АНА ИВАНОВА, ЕИК 115882206
ЕТ А.Г.ТУМБАТЕРОВ – АЛЕКСАНДЪР ТУМБАТЕРОВ, ЕИК 102275944
ЕТ А.ДАНАДЖЪ – АХМЕД РИЗАТОВ, ЕИК 030102192
ЕТ А.ДРАГАНОВ – АТАНАС ДРАГАНОВ, ЕИК 119528183
ЕТ А.Д.И.-М – МИЛКАНА ДИМИТРОВА, ЕИК 131328028
ЕТ А.Д.М. – ВЛАДЯ ЧАУШЕВА, ЕИК 101552084
ЕТ А.Д.Х. – АНКА ЯНАКИЕВА, ЕИК 102612584
ЕТ А.ЕМ.ДЖИ. – АНКА МАРОВА, ЕИК 147140163
ЕТ А.З. ФИЛМ – АЛЕКСАНДЪР ЗАХАРИЕВ, ЕИК 831819240
ЕТ А.И.Г. УНИКО – АТАНАС ГАВАЗОВ, ЕИК 115057129
ЕТ А.И.С. – ИВАН КОЙЧЕВ, ЕИК 130763668
ЕТ А.И.С.-М И Г – КРАСЕН ЯНЕВ, ЕИК 103601427
ЕТ А.К.Т. ИНЖЕНЕРИНГ – АНТОНИЙ ТРИФОНОВ, ЕИК 121348751
ЕТ А.К.Т. – АТАНАСКА БОЗОВА, ЕИК 175625853
ЕТ А.Л.В.- ВИКТОР ШАРКОВ, ЕИК 831307496
ЕТ А.Л.-АНГЕЛ ЛЕКОВ, ЕИК 831132004
ЕТ А.М.А.-МИЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА, ЕИК 201588117
ЕТ А.М.В.-А.М.-ТОДОР ВАСИЛЕВ – ЕВГЕНИЙ СЕЛИМИНСКИ, ЕИК 115511603
ЕТ А.М.Д. – АНКА ПОПОВА, ЕИК 102844579
ЕТ А.М.Д. – АТАНАС АНДРЕЕВ, ЕИК 102061227
ЕТ А.М.Д.-ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ, ЕИК 200033454
ЕТ А.М.К. – АНДРЕА ПАНДУЛИС, ЕИК 121136296
ЕТ А.М.Р. – ДИАНА ПЕТРОВА, ЕИК 040792699
ЕТ А.М.С. ЕЛЕКТРИК – СТЕФАН МИХАЙЛОВ, ЕИК 130365447
ЕТ А.М.Т. – АНЧО АНЧЕВ, ЕИК 825246890
ЕТ А.М.ХАДЖИ-91-АСЕН ХАДЖИЙСКИ, ЕИК 108511791
ЕТ А.М.Х.-КОМЕРС-ХРИСТИНА ПЕНЧЕВА, ЕИК 831549624
ЕТ А.М. КОМЕРСИАЛ – АНГЕЛ МАНОЛОВ, ЕИК 020815877
ЕТ А.М. СТУДИО – АНДРЕЙ ЧЕРТОВ, ЕИК 040798780
ЕТ А.М.-ИНЖЕНЕРИНГ – АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ, ЕИК 130618384
ЕТ А.Н.А. – АХМЕД НАЗМИЕВ, ЕИК 117037189
ЕТ А.Н.А. – НИКОЛАЙ ПЕШОВ, ЕИК 131181546
ЕТ А.П.Д. – 60 ПАНЬО ПАНЕВ, ЕИК 040263660
ЕТ А.РУСЕВ-14 – АСЕН РУСЕВ, ЕИК 121301260
ЕТ А.Р.С. – АЛЕКСАНДЪР ДОНЧЕВ, ЕИК 121890232
ЕТ А.Р.С. – СИЛВА ДОНЧЕВА, ЕИК 121498594
ЕТ А.СТОЙКОВ – 46 – АТАНАС СТОЙКОВ, ЕИК 118025446
ЕТ А.С-1-МИХАИЛ АСЕНОВ, ЕИК 200154769
ЕТ А.С.А. КОНСУЛТ – КРАСИМИРА НИКОЛОВА, ЕИК 130018343
ЕТ А.С.А. – АЛБЕНА АНДОНОВА, ЕИК 122045287
ЕТ А.С.А. – АНГЕЛ АНГЕЛОВ, ЕИК 130710167
ЕТ А.С.А.-БИНКА АСЕНОВА, ЕИК 126050837
ЕТ А.С.Б.-Атанас Балтаджиев, ЕИК 200000333
ЕТ А.С.В.- АНГЕЛ ВЪЛКОВ, ЕИК 121094630
ЕТ А.С.Г. – АНГЕЛ ГЕШЕВ, ЕИК 112041600
ЕТ А.С.ИНЖЕНЕРИНГ – БОЙКО НИКОЛОВ, ЕИК 121614694
ЕТ А.С.И.КЪМПАНИ – ИВАН СТОЕВ, ЕИК 831558833
ЕТ А.С.И. – АНГЕЛ ИВАНОВ, ЕИК 121420275
ЕТ А.С.И.-СПАСИМИР ДАГАНОВ, ЕИК 121138817
ЕТ А.С.К. – АНКА КАЦАРОВА, ЕИК 102807214
ЕТ А.С.С. – АНТОН СТОЯНОВ”, ЕИК 201423820
ЕТ А.С.Т.-АНТОАНЕТА ТАШКОВА, ЕИК 831710796
ЕТ А.С.ФИЛМ – АНДРЕЙ СЛАБАКОВ, ЕИК 831824020
ЕТ А.С. И СИН – АТАНАС СТЕФАНОВ, ЕИК 121910350
ЕТ А.С. – ПАВЕЛ ЦВЕТАНОВ, ЕИК 121900445
ЕТ А.С.-ЕЛЕНА МАНОЛЕВА, ЕИК 101619825
ЕТ А.ТИХОВА-ХАДЖИПЕТРОВА – АНТОАНЕТА ХАДЖИПЕТРОВА, ЕИК 102617318
ЕТ А.Т.Г. САНДА – ТАНЯ ГЕОРГИЕВА, ЕИК 825132829
ЕТ А.Т.М. – Руска Митовска, ЕИК 825251961
ЕТ А.Т.С.-МУЛТИМАРКЕТИНГ-100-Д – СТАНИСЛАВ ИНЧОВСКИ, ЕИК 130878211
ЕТ А.Ф.АРАБАДЖИЕВ – ЕЛМАС ФЕРАД, ЕИК 102122883
ЕТ А.Х.А.-АНТОАНЕТКА АТАНАСОВА, ЕИК 200362859
ЕТ А.Ю. – АЛБЕНА ЮЛИЕВА, ЕИК 824129335
ЕТ А. И. – ТРЕЙДИНГ – АНГЕЛ ИЛИЕВ, ЕИК 130445861
ЕТ А. К. З. – АНТОН ЗАПРЯНОВ, ЕИК 200642462
ЕТ А. К. ПРАМАТАРОВ – АНГЕЛ ПРАМАТАРОВ, ЕИК 825095804
ЕТ А. МОСКОЯНИ – АНГЕЛ МОСКОЯНЕВ, ЕИК 812102483
ЕТ А. Р. Р. – РОСЕН РУСЕВ, ЕИК 814237818
ЕТ А. С. К. – ЛЮБОМИР КОНСТАНТИНОВ, ЕИК 130837606
ЕТ А. и СИНОВЕ – АТАНАС ПРОЙЧЕВ, ЕИК 115731971
ЕТ БАЕВ – А – 38 – АТАНАС БАЕВ, ЕИК 102649515
ЕТ БАКАЛОВ-В – ВЕСЕЛИН БАКАЛОВ, ЕИК 824032911
ЕТ БАКОВ-Г – ГЕОРГИ БАКОВ, ЕИК 825195060
ЕТ БАЛКАНДЖИЕВ-Ц. Б. – ЦОНЧО БАЛКАНДЖИЕВ, ЕИК 104518540
ЕТ БАЛКАНИНТЕР – Г.МИНДЕВ, ЕИК 040981867
ЕТ БАЛЧЕВ-Г – ЕЛЕНА БАЛЧЕВА, ЕИК 813174521
ЕТ БАНКО СМИЛОВ ХАДЖИЕВ – Б И С, ЕИК 126057162
ЕТ БАРКАС-Н-Г – ГАЛИНА НИКОЛОВА, ЕИК 106062554
ЕТ БАРТЕКС-Б.А.К. – БОРИСЛАВ КЛИСУРСКИ, ЕИК 121727630
ЕТ БЕЙСИМ-А – ОРХАН ШАБАН, ЕИК 108081788
ЕТ БЕКЯРСКИ В.А. – ВЕНЦИСЛАВ БЕКЯРСКИ, ЕИК 130586157
ЕТ БЕЛЕНОЗКА-А – АНАСТАС БЕЛЕНОЗОВ, ЕИК 120006766
ЕТ БЕЛЛА-Х.А.С. – АТАНАС ПЪДЕВ, ЕИК 123509737
ЕТ БЕРО ЕМИЛОВ – Б, ЕИК 118527057
ЕТ БЕТИ-Б – КИРИЛ БУЗОВ, ЕИК 811064866
ЕТ БЕТИ-Г – ВИКТОР СИРАКОВ, ЕИК 040068646
ЕТ БЕХРЯН МЕХМЕДОВ-А.Б.М-2000, ЕИК 827148682
ЕТ БЕХРЯН МЕХМЕДОВ-А.Б.М.-2000 – МЕЛИН МЕХМЕДОВА, ЕИК 201130721
ЕТ БЕЧЕВ-В – ВАНЬО БЕЧЕВ, ЕИК 815128832
ЕТ БИАНКО БЛАГОЕВ – Б ПЛЮС Б, ЕИК 130063438
ЕТ БИВИ-Б.Б.-90 – БОРИСЛАВ БОРИСОВ, ЕИК 121193347
ЕТ БИГА-А 62-АННА СТАНКОВА, ЕИК 040685761
ЕТ БИЛГИН ИСМАИЛ – Б И С, ЕИК 117527111
ЕТ БИНГУА-Т.И.Т.А. – ИВАЛИНА МАЛИСА, ЕИК 127030061
ЕТ БИОКОМ – А – СТЕФАН АРНАУДОВ, ЕИК 102715260
ЕТ БИСА-В – ВАНЯ ТОДОРОВА, ЕИК 812039638
ЕТ БИСЕР КИРИЛОВ – Г, ЕИК 117090900
ЕТ БИСЕР-Б – БИСЕР БЛАЖЕВ, ЕИК 104109973
ЕТ БИСТРА АБАДЖИЕВА – БИС А, ЕИК 101149022
ЕТ БИСТРА АПОСТОЛОВА – Б.И.С., ЕИК 831537942
ЕТ БИС-А – БИСТРА КЪРШАНОВА, ЕИК 103081745
ЕТ БИС-А – СВЕТЛАНА АРНАУДОВА, ЕИК 103309647
ЕТ БИС-Г-ЛЮБЕН ГЕРОВ, ЕИК 040073351
ЕТ БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ-Б.Б., ЕИК 122008118
ЕТ БЛАГОЙ ПОПОВ – Р.В., ЕИК 823061529
ЕТ БЛАГОЙ ЧИНГОВ-ЧИН-ЧИН-Б-2, ЕИК 101594020
ЕТ БЛИЗНАЦИ-В ВАНЧО ЙОРДАНОВ, ЕИК 825050894
ЕТ БЛЯСЪК И ЧИСТОТА ОТ А ДО Я – ДИМИТРИНКА МАРЧЕВА, ЕИК 125573279
ЕТ БЛЯСЪК И ЧИСТОТА ОТ А ДО Я – ТОМАС ГЕРАКИС, ЕИК 201094054
ЕТ БМ и В – МАРИЙКА КАНЕВА, ЕИК 119103855
ЕТ БОБИ-Б.Т.Я. – БОРИСЛАВ ЯНКОВ, ЕИК 121284380
ЕТ БОБИ-В – ГАЛЯ БЕТОВА, ЕИК 130856086
ЕТ БОБИ-В-БОРИСЛАВА ИВАНОВА, ЕИК 200965490
ЕТ БОБО-В.Л.2000 – БОРИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ, ЕИК 130206320
ЕТ БОБО-Г – БОРИСЛАВ ГОЧЕВ, ЕИК 815153294
ЕТ БОГДАНКА СТОЯНОВА – А.С.Д., ЕИК 831111160
ЕТ БОЖАНОВ Г. Д. – ГЕОРГИ БОЖАНОВ, ЕИК 104022251
ЕТ БОЖИДАР ДОНЕВ – В 92, ЕИК 117019134
ЕТ БОЖКОВИ М.В. – ЦВЕТАНКА БОЖКОВА, ЕИК 115250765
ЕТ БОИЛ-В БОЖИДАР ЗАРЕВ, ЕИК 122018190
ЕТ БОЙКА ВЕРГИЛОВА – ДЖЕСИКА-Б.С.Г., ЕИК 109016944
ЕТ БОЙКА СОКОЛОВА – Д.С.Б., ЕИК 109566029
ЕТ БОЙКО ВАСЕВ – БОНИК-В, ЕИК 109036016
ЕТ БОЙКО НЕНКОВ – ХИМЕКО-ЕКИ-Б, ЕИК 109017411
ЕТ БОЙКО ТОСКОВ – Б И В, ЕИК 122077566
ЕТ БОЙКО ЦОНЕВ – Б.Г.М.Б., ЕИК 827181141
ЕТ БОЙЧО ИЛИЕВ-А+Б, ЕИК 819361435
ЕТ БОНДИ – Б – БОЖИДАР ТОНОВ, ЕИК 824011290
ЕТ БОНЕВ Б.А. – БОНЬО БОНЕВ, ЕИК 817012641
ЕТ БОНИ А.М. – БОЯНКА АТАНАСОВА, ЕИК 103038784
ЕТ БОНИ-А – АНТИМ ПАРУНОВ, ЕИК 126000962
ЕТ БОН-Г.Г.С.-91 – ГАЛИНА СТОЯНОВА, ЕИК 116026453
ЕТ БОРЕЛА – Г – ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ, ЕИК 833174964
ЕТ БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ – КВАНС-Б, ЕИК 101057440
ЕТ БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ – К В А Б, ЕИК 109059976
ЕТ БОРИСЛАВ БАНКОВСКИ – Б.В.Б., ЕИК 114501702
ЕТ БОРИСЛАВ ВЛАХОВ – БОНИ – 65 В – БОРЯНА ВЛАХОВА, ЕИК 101052620
ЕТ БОРИСЛАВ Г.ДИМИТРОВ, ЕИК 831399473
ЕТ БОРИСЛАВ КИРИЛОВ – Б И К, ЕИК 109019953
ЕТ БОРИСЛАВ КОЛЕВ-Б, ЕИК 819383296
ЕТ БОРИСЛАВ ОГНЯНОВ – БОЛИД – Б, ЕИК 114058534
ЕТ БОРИС БОНЕВ-Б-2, ЕИК 109003372
ЕТ БОРИС ПАРТУЛОВ – Б И К – П, ЕИК 811152024
ЕТ БОРИС-Б – БОРИС БОРИСОВ, ЕИК 124137542
ЕТ БОРЯНА-Б – РАДА ЗЛАТАНОВА, ЕИК 112111899
ЕТ БОР-К.А.П.-57 – КОСТА ПЕТКОВ, ЕИК 123638162
ЕТ БОЧЕВ-Г-АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА, ЕИК 175813200
ЕТ БОШЕВ Б. И. – БОЖИДАР БОШЕВ, ЕИК 130275010
ЕТ БОЯНА Б – ГЕОРГИ АТАНАСОВ, ЕИК 201190323
ЕТ БОЯН АТАНАСОВ – Б, ЕИК 110017084
ЕТ БРАГА СЕКРЕТ-Б – ИВАНКА КОЙЧЕВА, ЕИК 148085940
ЕТ БРАНКО-Б – БРАНИМИР БОТЕВ, ЕИК 826018401
ЕТ БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ Г + Д – МАРИЯ ГЕОРГИЕВА, ЕИК 201217667
ЕТ БРИЛЯНТ – Г- ГЕНЧО СТЕФАНОВ, ЕИК 104099924
ЕТ БУКАРОВ -А – АНГЕЛ БУКАРОВ, ЕИК 103699930
ЕТ БЪК-А – АНДОН БАКАЛОВ, ЕИК 040089373
ЕТ БЪЛГАРЧЕ – Б БЛАГОВЕСТ ДУКОВ, ЕИК 030246285
ЕТ БЮРО ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ Д.А. – ВЕРГИНИЯ ДИМИТРОВА, ЕИК 121461012
ЕТ Благовест Янев – В, ЕИК 201776867
ЕТ Боян Хаджиев – Б и С, ЕИК 202043721
ЕТ Б АДВЪРТАЙЗИНГ – БОРЯНА ЙОТОВА, ЕИК 131351589
ЕТ Б БУТИК – ФИДЖИ – ВЕРА ХРИСТОВА, ЕИК 040102162
ЕТ Б Б Б – ИРИНА ИЛИЕВА, ЕИК 126061980
ЕТ Б В М – БОРИСЛАВ МАДЖАРСКИ, ЕИК 123000836
ЕТ Б Г К – ТОНЮ ПАРХОВ, ЕИК 126069079
ЕТ Б ЕНД Б ТРЕЙД БОРИСЛАВ НИКОЛОВ, ЕИК 200219260
ЕТ Б ЕНД Б – ТАТ – БИРСЕН ЕЮБОВ, ЕИК 201408964
ЕТ Б ЕНД Д – РУСКА КОСТАДИНОВА, ЕИК 103845157
ЕТ Б Е Р – АСЕН ДАМЯНОВ, ЕИК 131187307
ЕТ Б Е Т А – АТАНАС АТАНАСОВ, ЕИК 020545976
ЕТ Б И Б – БОЙЧО ТОДОРОВ, ЕИК 107048902
ЕТ Б И Б – ИВАН БОДУРОВ, ЕИК 112005846
ЕТ Б И Б – 92 – ЦАНКА БЕЛЯНОВА, ЕИК 831340279
ЕТ Б И В – ВАЛЕРИ БОРИСОВ, ЕИК 175142737
ЕТ Б И Г – Пенка Георгиева, ЕИК 123593646
ЕТ Б И К ЮНИОН – КОНСТАНТИН МИЧЕВ, ЕИК 103000693
ЕТ Б И К – ВЕРКА ЙОРДАНОВА, ЕИК 104101603
ЕТ Б И М – МИРОСЛАВ ДЖЕЛЕПОВ, ЕИК 201500106
ЕТ Б И М – ТОДОРКА СЪБЕВА, ЕИК 200362115
ЕТ Б И П КО – ПОЛИНА ВИТАНОВА, ЕИК 831193249
ЕТ Б И С-ЕЛЕКТРОНИК – БОГОМИЛ СТОИМЕНОВ, ЕИК 130716946
ЕТ Б И С- АНТОНИНА СЛАВЧЕВА, ЕИК 126046454
ЕТ Б И Ц-ГЪБА-БОЖИДАР СЛАВЕНОВ, ЕИК 160052216
ЕТ Б Й Ц – БОРИСЛАВ БЛАЖЕВ, ЕИК 110545078
ЕТ Б КОНСУЛТИНГ – БИСТРА КИМОВА, ЕИК 175111815
ЕТ Б КОНСУЛТ – ЛАЗАРИНА АЛЕКСАНДРОВА, ЕИК 131433253
ЕТ Б К – НАСЮ ВЕЛИКОВ, ЕИК 827106893
ЕТ Б МОБИЛ – ИВАН ТАКЕВ, ЕИК 112588516
ЕТ Б М М – БОРИС МИХАЙЛОВ, ЕИК 115519023
ЕТ Б С ЕКСПРЕС – БИСЕР АПОСТОЛОВ, ЕИК 103243154
ЕТ Б Т И СИСТЕМС – БОРИСЛАВ ЙОТОВ, ЕИК 103802832
ЕТ Б Ц С – ЦЕЦКОМИР СИМЕОНОВ, ЕИК 040325795
ЕТ Б енд Б – БИСЕР БОРИСОВ, ЕИК 131227805
ЕТ Б енд П КОМЕРС-БОРИСЛАВ ЦОНЕВ, ЕИК 201094677
ЕТ Б и Б – БОЙКО МАРКОВ, ЕИК 121721667
ЕТ Б и Б – БОРИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ, ЕИК 130921029
ЕТ Б и В – БОРИСЛАВ ЦВЕТКОВ, ЕИК 200219487
ЕТ Б и В – ИВАН ГАЛЧЕВ, ЕИК 201935710
ЕТ Б и Г – БОРЯНА РАЙКОВА, ЕИК 126633487
ЕТ Б и Е – БОРИСЛАВ ИВАНОВ, ЕИК 121718097
ЕТ Б и К ТРАНС-АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ, ЕИК 202294168
ЕТ Б и М -БОЙКО ДЖАБАРОВ, ЕИК 200142471
ЕТ Б и М – МАРИН ЧЕПИШЕВ, ЕИК 130618701
ЕТ Б и М – МИХАИЛ МИТЕВ, ЕИК 121318338
ЕТ Б и Р.БГ – БОРИС ГЕРГОВ, ЕИК 130553730
ЕТ Б и С – МЕБЕЛ – БОЖИДАР ПАРУШЕВ, ЕИК 200732590
ЕТ Б и Т КОНСУЛТИНГ – БОРЯНА КАМЕНОВА, ЕИК 130926706
ЕТ Б и Ю- БОЙЧО ХАРАЛАМПИЕВ, ЕИК 113057012
ЕТ Б & К – БИСЕРА ЦЕНОВА, ЕИК 831370429
ЕТ Б & М-МАРИАНА ВЪРГОВА – ТОДОРКА ХРИСТОВА, ЕИК 112607984
ЕТ Б – БОЙКА МАРКОВА, ЕИК 105563377
ЕТ Б – 6 – СЕЙХАН ХАЛИЛ, ЕИК 200085593
ЕТ Б 2 – ЕНЧО СТОЯНОВ, ЕИК 040389189
ЕТ Б 914 – РУЖКА ПЕТКОВА, ЕИК 107564378
ЕТ Б-А – ИГНАТА МЕТОДИЕВА, ЕИК 106505416
ЕТ Б-БИНЕВ – БОГОМИЛ БИНЕВ, ЕИК 202053249
ЕТ Б-ДОНИ – ДОНКА ВАСИЛЕВА, ЕИК 128561549
ЕТ Б-З – БОЙКО БЕКЯРОВ, ЕИК 130800376
ЕТ Б-КОЛОР – ВЕЛИЧКА БОЯНОВА, ЕИК 130481793
ЕТ Б-КОМ-95 – БЕЛГИН ИСМАЙЛОВ, ЕИК 103064201
ЕТ Б-Н – НГУЕН ЗЬОНГ, ЕИК 130161416
ЕТ Б-ПАНЧО ПАНЕВ, ЕИК 126162544
ЕТ Б-ПРЕС-ДРАГОМИР БАКЪРДЖИЕВ, ЕИК 831370094
ЕТ Б-ТАПИ-ВАСИЛ ЛЬОНДЕВ, ЕИК 836029727
ЕТ Б-2 – БОРИСЛАВ СТАВРЕВ, ЕИК 825173200
ЕТ Б-2 – БОЯН БОЯНОВ, ЕИК 130371820
ЕТ Б-2 – ВЪЛКА ВАСИЛЕВА, ЕИК 123724412
ЕТ Б-2-2004 – ИВАН БАНКОВ, ЕИК 117620380
ЕТ Б-4 – БОРИС ЧЕРКЕЗОВ, ЕИК 120502118
ЕТ Б-52 – КРАСИМИР ПРАГОВ, ЕИК 112105654
ЕТ Б-55 – ИВАН БОНЧЕВ, ЕИК 115281230
ЕТ Б-89 – ЧАВДАР ВАСИЛЕВ, ЕИК 813076632
ЕТ Б.А.ПЕЙЧЕВ-БЛАГОЙ АЛЕКСАНДРОВ ПЕЙЧЕВ, ЕИК 831420017
ЕТ Б.А.С-ИНВЕСТ-ИВАН БОЖИЛОВ, ЕИК 118020125
ЕТ Б.А.Ф.Ю – ЮЗКАН БАЙРАМ, ЕИК 108044722
ЕТ Б.БОДУРОВ – БОГОМИЛ БОДУРОВ, ЕИК 102671700
ЕТ Б.Б.БИСЕР – БИСЕРКА МИТЕВА, ЕИК 116538756
ЕТ Б.Б.БРАДЪРС-ГРУП – СТАНИМИР МИРОНОВ, ЕИК 117053880
ЕТ Б.Б.ДЕНТ-С-ПЕТЪР СТОЯНОВ, ЕИК 831453309
ЕТ Б.Б.- БОРИСЛАВ БОРИСОВ, ЕИК 831087790
ЕТ Б.ВЪЛКОВ – БИНЮ ВЪЛКОВ, ЕИК 126014442
ЕТ Б.В.Г-БОЖИКА ПЕТРОВА-94, ЕИК 815139483
ЕТ Б.Г.В.-49 – БОЖИДАР ВЪЖАРОВ, ЕИК 119111147
ЕТ Б.Г. ИНТЕРНАЦИОНАЛ – ГЪЛЪБИНА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 131123169
ЕТ Б.Д.Ф-СПИДИ-БОНЧО ФОТЕВ, ЕИК 200055073
ЕТ Б.Е.И. ТРАНС – ИВКО ДРИНОВ, ЕИК 131148578
ЕТ Б.Е.С.А. – БАХРИ СЕЛИМОВ, ЕИК 117101624
ЕТ Б.Е.Т. – МАРИАНА АЛЕКСИЕВА, ЕИК 175129373
ЕТ Б.ИМ. – БОНЧО ДОБРЕВ, ЕИК 102152214
ЕТ Б.И.С. -3 – БОРЯНА ТОДОРОВА, ЕИК 831802522
ЕТ Б.К.М. – БРАНИМИР ЛАМБИЕВ, ЕИК 831909428
ЕТ Б.К. – БОРИС КРЪСТАНОВ КРЪСТАНОВ, ЕИК 040129191
ЕТ Б.Л. – ЛЮБОМИР ЦЕНОВ, ЕИК 131211886
ЕТ Б.МИТКОВ – БОРИС МИТКОВ, ЕИК 825032711
ЕТ Б.М.А – 83 – БАРЪШ АЛИ, ЕИК 201207210
ЕТ Б.М.К. – БОРИС КУЦЕВ, ЕИК 040625351
ЕТ Б.М.С. – БИСЕР МЛАДЕНОВ, ЕИК 103063131
ЕТ Б.М. – БОГДАН КАЛЧЕВ, ЕИК 103213314
ЕТ Б.П.БУДИНОВ – БОГДАН БУДИНОВ, ЕИК 040274315
ЕТ Б.П.П. – МАРИН ПЪСТРАКОВ, ЕИК 119038279
ЕТ Б.Р.А. – РАДИЧ БАНЕВ, ЕИК 130456808
ЕТ Б.СТЕФАНОВА – БОРИСЛАВА СТЕФАНОВА, ЕИК 121882723
ЕТ Б.С-1924- БЛАГОВЕСТ САРЪЕВ, ЕИК 202281651
ЕТ Б.С.М. – БОЖИДАР МАРИНОВ, ЕИК 110026442
ЕТ Б.С.-ХРИСТО РАНГЕЛОВ, ЕИК 831412287
ЕТ Б.Т.М.-2006 – БОРИСЛАВ СОКАЧЕВ, ЕИК 105582897
ЕТ Б.Т.Р.-ИЛИЯ ДИКОВ, ЕИК 175361460
ЕТ Б.Т.Р.-СЛАВЧО НИКОЛОВ, ЕИК 131128262
ЕТ Б. В. ГРУП КИРИЛ МИХАЙЛОВ, ЕИК 040136862
ЕТ Б. ДИЗАЙН – БАНКО БАНКОВ, ЕИК 831041842
ЕТ Б. СТАНИМИРОВ – БОГДАН СТАНИМИРОВ С-ИЕ, ЕИК 113019806
ЕТ Б. С. КОНСУЛТ – СТОЯН БАРЕЛОВ, ЕИК 200231767
ЕТ ВАГО-А – АЛЕКСАНДЪР СТАНЧЕВ, ЕИК 102735359
ЕТ ВАДИМА – Б – ВАСИЛ СИМИДЧИЕВ, ЕИК 040496483
ЕТ ВАЙО-2000-Б ИНЖЕНЕРИНГ – ВАСИЛ ЙОСИФОВ, ЕИК 130266399
ЕТ ВАЛЕКС-В – ВАЛЕНТИН ИВАНОВ, ЕИК 114011762
ЕТ ВАЛЕНТИНА В – ВЕНЕТА БОЕВА-БАЛАБАНОВА, ЕИК 114113023
ЕТ ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА-А, ЕИК 201386012
ЕТ ВАЛЕНТИНА ТИХОМИРОВА ЯНЧЕВА – В ТВ, ЕИК 130456110
ЕТ ВАЛЕНТИНО-А – ВАЛЕНТИН БОНЕВ, ЕИК 104018840
ЕТ ВАЛЕНТИН АРСОВ – БАЛКАН КОМПЛЕКТ В, ЕИК 109588246
ЕТ ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ – В.А.В., ЕИК 102045212
ЕТ ВАЛЕНТИН БАЛТОВ – В И П, ЕИК 101654299
ЕТ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ-М И Г, ЕИК 101738719
ЕТ ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ – А, ЕИК 040459762
ЕТ ВАЛЕНТИН МИЛЧЕВ – ЯВОР-В, ЕИК 030440685
ЕТ ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ – ВАЛЕНТИНО-50 Г, ЕИК 830187649
ЕТ ВАЛЕНТИН СТОЕВ – АЛФА-В, ЕИК 113561454
ЕТ ВАЛЕНТИН ХРИСТОЗОВ – В. И. ТУРИСТ, ЕИК 115852704
ЕТ ВАЛЕНТИН ШАРЕНКОВ – ЗЕНИТ-В, ЕИК 103562732
ЕТ ВАЛЕНТИН-В.А.А. – ВЪЛЮ АТАНАСОВ, ЕИК 812084188
ЕТ ВАЛЕРИЙ ДИНЕВ – ЕЛЕКТРОМЕТАЛ-В.М.Д., ЕИК 109043712
ЕТ ВАЛЕРИЯ БОРИСЛАВОВА ЙОТОВА – МАРИЯ-В, ЕИК 816086795
ЕТ ВАЛЕРИЯ КРЪСТЕВА В – М, ЕИК 114019392
ЕТ ВАЛЕРИЯ ЛОЗЕВА – Е.Д.А., ЕИК 130256704
ЕТ ВАЛЕРИ ИЛИЕВ – В И В, ЕИК 114011342
ЕТ ВАЛЕРИ ПАШОВ -В, ЕИК 101565320
ЕТ ВАЛЕРИ ХАРАЛАМПИЕВ – Х А Р Д, ЕИК 109537878
ЕТ ВАЛЕРИ ЯЧКОВ – М и В, ЕИК 201682901
ЕТ ВАЛКА-В-ВАЛЕНТИНА ТОНЕВА, ЕИК 121273163
ЕТ ВАЛСЪН-В-ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ, ЕИК 107549700
ЕТ ВАЛЯ БЕЛИЧОВСКА – СТУДИО В, ЕИК 130412516
ЕТ ВАНКО-В – ЛЮБА ДИМИТРОВА, ЕИК 112623141
ЕТ ВАНЯ Б. ИВАНОВА, ЕИК 101688230
ЕТ ВАНЯ ГАНЧЕВА – В И В, ЕИК 115506168
ЕТ ВАРАН-В.М. – ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВСКА, ЕИК 831438990
ЕТ ВАРИАНТ Н.Г. И П. – ПЕТКО НИНОВ, ЕИК 126017560
ЕТ ВАРИАНТ-Б-ЦАНКА БОНЕВА, ЕИК 107523876
ЕТ ВАРИАНТ-Б.Б – ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ, ЕИК 114063015
ЕТ ВАРИАНТ-В – ВАЛЕРИ ВЪЛЧЕВ, ЕИК 102045434
ЕТ ВАРИАНТ-В – КАМЕН ВЪЛЧАНОВ, ЕИК 103076470
ЕТ ВАРИАНТ-Г – ГАЛИНА ВАСИЛЕВА, ЕИК 827123565
ЕТ ВАСИЛЕВ-Б. В., ЕИК 104554197
ЕТ ВАСИЛЕНА-П.В.С.- 91 – ВАСИЛ СТОЯНОВ, ЕИК 826017751
ЕТ ВАСИЛИС КАЦИКАКИС – Б И Б – ОЛИМПИКО, ЕИК 831636919
ЕТ ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА – ЗАХИР Ф.Г., ЕИК 200705029
ЕТ ВАСИЛКА ТАБАКОВА – А.Б.С. ЛОНДОН, ЕИК 825268672
ЕТ ВАСИЛ АСЕНОВ – ДИАНА-В, ЕИК 109076324
ЕТ ВАСИЛ ВАСИЛЕВ – В И В КОМЕРСИАЛ, ЕИК 103320120
ЕТ ВАСИЛ ВАСИЛЕВ – В и Т, ЕИК 113590776
ЕТ ВАСИЛ ВАСИЛЕВ – В.Г., ЕИК 101543772
ЕТ ВАСИЛ ВАСИЛЕВ – МИНОС-Б, ЕИК 113519055
ЕТ ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ-ВЕК-Г, ЕИК 819385685
ЕТ ВАСИЛ ДЖАЛОВ – В.Д., ЕИК 101025993
ЕТ ВАСИЛ ДИМИТРОВ – В Д Д, ЕИК 819002440
ЕТ ВАСИЛ ДОЙНОВ-АЛФ В – СТЕФАН ДОЙНОВ, ЕИК 200719528
ЕТ ВАСИЛ ДОЙНОВ-АЛФ В, ЕИК 811200227
ЕТ ВАСИЛ КАРАИВАНОВ – Г, ЕИК 130111363
ЕТ ВАСИЛ ПЕТРОВ – В И В, ЕИК 126721777
ЕТ ВАСИЛ ЧОЛАКОВ – ПРЕЗЪНС В.П., ЕИК 825268359
ЕТ ВАСКО Б 82 – ВАСИЛ СТОЯНОВ, ЕИК 040291421
ЕТ ВАСКО ШЕНТОВ – В, ЕИК 120013166
ЕТ ВАС – Б.Я.В. – ВАСИЛКА ТОМАНОВА – КАПКА ЗДРАВКОВА, ЕИК 113583851
ЕТ ВАТО-Г-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 118010113
ЕТ ВАЦОВ – Г.Г. – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 814114178
ЕТ ВАЦО-Б-ИВАН ХАРАЛАМПИЕВ, ЕИК 831021139
ЕТ ВЕБЕР-В.Б – ВЕНКО БЕНЧЕВ, ЕИК 040069100
ЕТ ВЕВ-А – ВЛАДИМИР АЛЕКСОВ, ЕИК 101111467
ЕТ ВЕГА-А – ЙОРДАНКА ТОШЕВА, ЕИК 106525073
ЕТ ВЕГА-В – ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ, ЕИК 820195658
ЕТ ВЕГА-Г-ГЕОРГИ ГРОЗЕВ, ЕИК 126052628
ЕТ ВЕДА-В – ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИКОВ, ЕИК 824062406
ЕТ ВЕДИ + А 91 – ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА, ЕИК 030072888
ЕТ ВЕЖЕН ПОПОВ – РЕГИАНА – В, ЕИК 827110282
ЕТ ВЕКСИМ А – ВЕСЕЛИН ЦВЕТАНОВ, ЕИК 831717278
ЕТ ВЕКТОР Г – ГЕОРГИ СТОЯНОВ, ЕИК 201040882
ЕТ ВЕЛИКАН-А – АХМЕД АЛИ, ЕИК 126660153
ЕТ ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ-СИМЕОН ВЕЛИКИ-888 г. – ЕМАНУИЛ ЦВЕТКОВ, ЕИК 201151797
ЕТ ВЕЛИСЛАВА – Г.И.К. – ВЕЛИСЛАВА ТОТОМАНОВА, ЕИК 831071576
ЕТ ВЕЛИЧКА ПИРПИРЕВА – В И В, ЕИК 101125940
ЕТ ВЕЛКО ХРИСТОВ – В И Б, ЕИК 201388426
ЕТ ВЕЛШЕН Г-1 – ДИАНА ГЮЛЕВА, ЕИК 115019253
ЕТ ВЕНЕРА-В – ВАСИЛ ВАСИЛЕВ, ЕИК 124087153
ЕТ ВЕНЕСА-Б.С. – ВЕНЕТА СИМЕОНОВА, ЕИК 111520882
ЕТ ВЕНЕСЛАВ ЦОНЕВ – В, ЕИК 820149803
ЕТ ВЕНИ-А-11 – АЛБЕНА ТЕОДОСИЕВА, ЕИК 121661828
ЕТ ВЕНИ-А.В.ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 126171194
ЕТ ВЕНКО НАЙДЕНОВ В-Н, ЕИК 109604323
ЕТ ВЕНТРА-Г – ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 115315405
ЕТ ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ – В И В ОФИС, ЕИК 114138652
ЕТ ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ – В И В, ЕИК 113540990
ЕТ ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ – В, ЕИК 101510854
ЕТ ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ – В.ДЖ.Д, ЕИК 833006890
ЕТ ВЕНЦИСЛАВ ЛАЗАРОВ – В.Р, ЕИК 113511056
ЕТ ВЕНЧО ВЕНЕВ – В ПЛЮС В ПЛЮС В, ЕИК 109075023
ЕТ ВЕРГИНИЯ ИВАНОВА – В, ЕИК 122051087
ЕТ ВЕРЕНА-Б-ВЕЛИНКА ХРИСТОВА, ЕИК 126026380
ЕТ ВЕРИТАС-В и П – ПЛАМЕН ДЕСПОТОВ, ЕИК 121338604
ЕТ ВЕРОНАС-А – АТАНАС ДРАГАНОВ, ЕИК 040078505
ЕТ ВЕРУМ-Б – БЛАГОЙ ВАСИЛЕВ БЕЛЕВ, ЕИК 122032642
ЕТ ВЕСЕЛА АТАНАСОВА – ВЕСЕЛА 93 В, ЕИК 103698757
ЕТ ВЕСЕЛИНА А.ВАНГЕЛОВА 85, ЕИК 201415088
ЕТ ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА – В.А.К., ЕИК 106029383
ЕТ ВЕСЕЛИНКА ДИМИТРОВА – В-1, ЕИК 124619236
ЕТ ВЕСЕЛИНКА Т.В. – ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА, ЕИК 040569237
ЕТ ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ-В-ЕЛЕКТРОНИК ЕТ, ЕИК 122065891
ЕТ ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ – ДЕМЕА-В, ЕИК 121787022
ЕТ ВЕСЕЛИН МОНКОВ – В, ЕИК 824057537
ЕТ ВЕСЕЛИН ПАРТЕНЕВ – Б 2, ЕИК 123034518
ЕТ ВЕСЕЛИН СТАЛЕВ – В-91 – ИВАНКА СТАЛЕВА, ЕИК 200738254
ЕТ ВЕСЕЛИН СТАЛЕВ – В-91, ЕИК 115079296
ЕТ ВЕСИ-Г – ВЕСЕЛИНКА ГРОЗДАНОВА, ЕИК 121055766
ЕТ ВЕСИ-Г- ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 040039370
ЕТ ВЕСКА МАРГИНА – Д В, ЕИК 109607636
ЕТ ВЕСКА ПЕТКОВА – ДЕАПОЛ-В, ЕИК 040402057
ЕТ ВЕСПА-В – ВАНЯ ДЕМИРЕВА, ЕИК 123585208
ЕТ ВЕСТО-/В-100/ – ВЛАДИМИР СТОИМЕНОВ, ЕИК 041072747
ЕТ ВЕТКА ИВАНОВА – в несъстоятелност, ЕИК 111006945
ЕТ ВЕЩИ В ЗАНАЯТА – ВЕЛИНА ЧЕРНЕВА, ЕИК 131396082
ЕТ ВИАЛ-Б-ВИОЛИНА ВЪЛЧЕВА, ЕИК 831905700
ЕТ ВИАС-Г – СТЕФКА ВУЧЕВА, ЕИК 831274384
ЕТ ВИА – А – АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 833023155
ЕТ ВИВА-А – ВЕНЕТКА ИВАНОВА, ЕИК 130660967
ЕТ ВИВИЕС-В – ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ, ЕИК 827137967
ЕТ ВИВ-А-РУС-ВЕЛКА СТОЯНОВА, ЕИК 201487342
ЕТ ВИГОР – В – ВАСИЛ ПАВЛОВ, ЕИК 833054320
ЕТ ВИКИ – МАРИЯ ИВАНОВА – В, ЕИК 200628014
ЕТ ВИКИ-А – ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА, ЕИК 825133183
ЕТ ВИКИ-Б – ДИМИТЪР БАКЪРДЖИЕВ, ЕИК 814172626
ЕТ ВИКИ-В – ВИОЛЕТА ИВАНОВА, ЕИК 121694301
ЕТ ВИКИ-В – ИВАН ВОЙНИКОВ, ЕИК 822053693
ЕТ ВИКО-Г – ИЛИЯН КАТРАНДЖИЕВ, ЕИК 103510326
ЕТ ВИКТОРИЯ-В-91 – ВЪЛЮ ГАНЕВ, ЕИК 829116441
ЕТ ВИКТОРИЯ-С.П.Б. – СВЕТОСЛАВ БОЖИНОВ, ЕИК 030270651
ЕТ ВИКТОРИ Г.Д.Л.-89 – ГЕОРГИ ЛАТЕВ, ЕИК 040582106
ЕТ ВИКТОРИ-В – ВИОЛЕТА ДАНКОВА-ПЕТРОВА, ЕИК 833005094
ЕТ ВИКТОР ХРИСТОВ – В 58, ЕИК 202203510
ЕТ ВИЛИ И СИЕ – ВЕЛИЧКА А.ЦАНКОВА, ЕИК 831567921
ЕТ ВИЛИ-А – НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 121508871
ЕТ ВИЛИ-В.Б. – ВЕЛИКА БОНЕВА, ЕИК 123060477
ЕТ ВИОЛА Г-ВИОЛЕТА ГИРГИНОВА, ЕИК 831013418
ЕТ ВИОЛЕТА БЛАГОЕВА – СИНА-В, ЕИК 101538985
ЕТ ВИОЛЕТА СТОЯНОВА – В-22-А-58, ЕИК 811182544
ЕТ ВИОЛЕТА-Б-ВИОЛЕТА БОЖИЛОВА, ЕИК 125573838
ЕТ ВИРАЖ-В-ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА, ЕИК 102626648
ЕТ ВИТА-АНТАРЕС-Г – ГЕНЧО ВИТАНОВ, ЕИК 107566817
ЕТ ВИТА-В – ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА, ЕИК 107046229
ЕТ ВИТА-В – ВЕЛКА БОЖИНОВА, ЕИК 831113727
ЕТ ВИТА-М.А.Н.- НИКОЛАЙ ТИНКОВ, ЕИК 828036063
ЕТ ВИТЪР-А – АНДОН БАТАКЛИЕВ, ЕИК 112535500
ЕТ ВИХРЕН – ВЕЛИЧКА КИРЧЕВА-В.Ц., ЕИК 820164997
ЕТ ВИ-ГЕ-НА-В – НАДКА КРОТЕВА, ЕИК 101158335
ЕТ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ – В – Е, ЕИК 114045024
ЕТ ВЛАДИМИР БОШНАКОВ – Б В АГЕНЦИЯ, ЕИК 831002782
ЕТ ВЛАДИМИР ШАТЕВ – АПОГЕЙ-В, ЕИК 030010833
ЕТ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ – ВЛАДИ В, ЕИК 109023923
ЕТ ВЛАДИСЛАВ ВЪЛЕВ В. – 70, ЕИК 121668146
ЕТ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ – В ПАРАГРАФ А, ЕИК 040335857
ЕТ ВЛАДИСЛАВ ТЮРКЕДЖИЕВ – В ГРУП, ЕИК 201576143
ЕТ ВЛАДИ Б – ЖЕНЯ БЛАГОЕВА, ЕИК 200901801
ЕТ ВЛАДИ В-ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ, ЕИК 040130489
ЕТ ВЛАДИ ИВАНОВ – ВИДАЛ-В, ЕИК 825098160
ЕТ ВЛАДО КРУМОВ – ВЛАДИ В 3 – ИЗАБЕЛА СВИЛЕНОВА, ЕИК 823044921
ЕТ ВМВ-В – ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ, ЕИК 101111346
ЕТ ВОДОЛЕЙ – Б – БОРИСЛАВ ЦЕНЕВ, ЕИК 200792227
ЕТ ВОДОЛЕЙ-Б.В.Д. – ГИНКО АТАНАСОВ, ЕИК 812031591
ЕТ ВОЖТИ-В – ВАСИЛ ВЪЛЕВ, ЕИК 128050309
ЕТ ВОЛОДЯ ГОРАНОВСКИ – КАВАЛЕР-В, ЕИК 816032438
ЕТ ВОЛОДЯ ИГНАТОВ – В ЕНД В, ЕИК 833022282
ЕТ ВОЛФ-Г.Д.В. – ГЕОРГИ ВЪЛКОВ, ЕИК 812070651
ЕТ ВОТАН-А – АЛЕКСАНДЪР АНТОВ, ЕИК 121156701
ЕТ ВОТ-В-ВЕНЕЛИН АНГЕЛОВ – РОСИЦА ЧОЛАКОВА, ЕИК 117040694
ЕТ ВУК – А – ЛЮБОМИР ВУКОВСКИ, ЕИК 040877772
ЕТ ВУЛКАН-Г.Б. – ЛЪЧЕЗАР ЛЯТОВ, ЕИК 831702155
ЕТ ВЯРА-Г – ГАНЧО САВЧЕВ, ЕИК 107505821
ЕТ Валери Германов -С.Г., ЕИК 101603493
ЕТ Ваня Иванова – рент а кар, ЕИК 202234018
ЕТ В А Ж – ВАНЯ ГЕОРГИЕВА, ЕИК 103556327
ЕТ В А К – ВАЛЕНТИН КУНДЬОВ, ЕИК 112017439
ЕТ В БЕЛ – ВЕСЕЛИН БЕЛОВ, ЕИК 120018284
ЕТ В В – ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА, ЕИК 130557274
ЕТ В ЕНД Н – ВАЛЕНТИН СОКОЛОВ, ЕИК 121063695
ЕТ В И А С – САША ПЛУГЧИЕВА, ЕИК 103779344
ЕТ В И А – АНТОН АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 130141125
ЕТ В И Б БГ БОЙЧО РАГИН, ЕИК 201994139
ЕТ В И Б – ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 121181633
ЕТ В И Б-ТРЕЙД – СЛАВИЦА ДИМИТРОВА-ИЛИЕВА, ЕИК 121764155
ЕТ В И В КОМЕРС – ВЕЛИСЛАВ ВЕЛКОВ, ЕИК 105016109
ЕТ В И В МОБИЛ – ВАСИЛ ПЕТРОВ, ЕИК 200341181
ЕТ В И В – ВАЛЕНТИНА ВЪЛЧЕВА, ЕИК 130044637
ЕТ В И В – ВАЛЕРИ ИРМАНОВ, ЕИК 817054042
ЕТ В И В – ВАЛЕРИ РУСИСЛАВОВ, ЕИК 131417151
ЕТ В И В – ВАЛЕРИ СТАНОВ, ЕИК 202129420
ЕТ В И В – ВАНЬО КЪНЕВ, ЕИК 123159991
ЕТ В И В – ВАНЯ КОЧЕВА, ЕИК 131079609
ЕТ В И В – ВАСИЛ ЧИПИШЕВ, ЕИК 115245063
ЕТ В И В – ВАСИЛ ЯРЪМОВ, ЕИК 101155502
ЕТ В И В – ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИКОВ, ЕИК 813087988
ЕТ В И В – ВЕРКА ВАНЕВА, ЕИК 200590136
ЕТ В И В – ИВАНКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 147218537
ЕТ В И В – 22 – ИВАНКА ГРАМАТИКОВА, ЕИК 114672315
ЕТ В И В 92 – ДОЧКА НАЙДЕНОВА, ЕИК 176013229
ЕТ В И В-БУРГАС – ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ЕИК 102094348
ЕТ В И В-ВИКТОР ВАСИЛЕВ ВАСЕВ, ЕИК 831144213
ЕТ В И В-КО – ВЕСЕЛИН ВИДЕНОВ, ЕИК 118539209
ЕТ В И В-95 – ВЛАДИ ЦОЧЕВ, ЕИК 817080158
ЕТ В И Г – ВАСИЛ ГЕРОВ, ЕИК 121203873
ЕТ В И Г – ГАЛИНА ПЕЕВА, ЕИК 123629170
ЕТ В И Г – 96 – ВЕЛИЧКА САРАМИНЕВА, ЕИК 123003355
ЕТ В И ДН – ПЕНКА ВРАЖИЛОВА, ЕИК 040554541
ЕТ В И Д – ВЕСЕЛИН ДРАГАНОВ, ЕИК 104609957
ЕТ В И Д – ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, ЕИК 123081464
ЕТ В И Д – ЕЛЕНА ТОДОРОВА, ЕИК 124674211
ЕТ В И Д – ЙОВКА ДЕНЕВА, ЕИК 103684841
ЕТ В И И-ДАРИНА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 200896140
ЕТ В И К ПРОЕКТ – МАРИЯ ТЕРЗИЕВА, ЕИК 126685224
ЕТ В И К – БОЙКА ИВАНОВА, ЕИК 831058956
ЕТ В И К – ВЕЛКО ВЕЛКОВ, ЕИК 831363598
ЕТ В И К – КИНА КАРАКУШЕВА, ЕИК 825025389
ЕТ В И К – НЕДЯЛКО БЯЛКОВ, ЕИК 836001329
ЕТ В И К – 91 – СТЕФАН ТАШКОВ, ЕИК 828026418
ЕТ В И М НЕД – АТАНАС НАНЕВ, ЕИК 115597883
ЕТ В И М – ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ, ЕИК 202140273
ЕТ В И М – ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ, ЕИК 831704074
ЕТ В И М – КРАСИМИР ЧОКАНОВ, ЕИК 200137378
ЕТ В И Н – ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 121689603
ЕТ В И Н – НЕДЬО ВАСИЛЕВ, ЕИК 121552152
ЕТ В И Н-ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВА, ЕИК 040298565
ЕТ В И Н-ТРАНСПОРТ – ХРИСТО РАДЕВ, ЕИК 107044242
ЕТ В И П – ИВАНКА ДОНЕВА, ЕИК 119641890
ЕТ В И П – Иванка Пеева, ЕИК 123123013
ЕТ В И П – МАРИЯ ИВАНОВА, ЕИК 118581820
ЕТ В И П – РАДОСЛАВА ДОБРОМИРОВА, ЕИК 202484477
ЕТ В И П – ТЕОДОСИЙ СЛАВЧЕВСКИ, ЕИК 106586471
ЕТ В И П 83 – ПЕТКО ТЕНЕВ, ЕИК 825228489
ЕТ В И С – СИЛВИЯ ХРИСТОВА, ЕИК 200424307
ЕТ В И Т -ТАНЬО ТАНЕВ-ТАНИТА-ВАСИЛКА ТАНЕВА, ЕИК 829094984
ЕТ В И Т – ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ, ЕИК 827155577
ЕТ В И Т – ВАСИЛ ГЪЛЪБОВ, ЕИК 130086045
ЕТ В И Т – НЕДЕЛЯ ЦЕНКОВА, ЕИК 106581809
ЕТ В И Т- ВЕРОНИКА ВАСИЛЕВА, ЕИК 200837108
ЕТ В И Х- 90 – ВЕНЕЛИН ХУБЕВ, ЕИК 030050863
ЕТ В И Ц – РОЗА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 121880010
ЕТ В И Ц-ЦВЕТАНКА СПИРИДОНОВА, ЕИК 831449556
ЕТ В КЕНАНСКИ – ВЕСЕЛИН КЕНАНСКИ, ЕИК 201962337
ЕТ В КОМПЛЕКТ – ЮЛИЯ ГУЛЯШКА, ЕИК 105584019
ЕТ В Л Д – ВЕНЦИСЛАВ ДИКОВ, ЕИК 103309161
ЕТ В М В – ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВА, ЕИК 121909572
ЕТ В М Г – ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ, ЕИК 119011951
ЕТ В М Д – ДИМИТРИНА ДРАГНЕВА, ЕИК 812212780
ЕТ В М Д – НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, ЕИК 123686449
ЕТ В М Х – МИТРА ТЕРЗИЕВА, ЕИК 822121368
ЕТ В Н-ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА, ЕИК 121096574
ЕТ В ПЛЮС А-98 – ВАЛЯ БАГДАТОВА, ЕИК 121820013
ЕТ В ПЛЮС Д – ВЕЛИНА ДИМОВА, ЕИК 130142227
ЕТ В ПЛЮС М – ВАСИЛ КОВАЧЕВ, ЕИК 121340427
ЕТ В СИЕ В – ВЛАДИМИР ИВАНОВ, ЕИК 112096842
ЕТ В С В – ГАЛЯ ВЪРБАНОВА, ЕИК 130384486
ЕТ В С-Е К – ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ, ЕИК 104070634
ЕТ В Т В – ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ, ЕИК 125027369
ЕТ В и А – ВЛАДИМИР ПЕЧЕВ, ЕИК 130925718
ЕТ В и А 2003 – ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 131010431
ЕТ В и Б – МАРИАНА КУМЧЕВА-ШУМАРОВА, ЕИК 201499558
ЕТ В и В АУТО ВАСИЛ ВАСИЛЕВ, ЕИК 131106757
ЕТ В и В Визия – Пенка Койчева, ЕИК 202012583
ЕТ В и В ЛОГИСТИК – ОЛГА ПАВЛОВА, ЕИК 200768062
ЕТ В и В – БОРЯНА ШИНИКОВА, ЕИК 112603402
ЕТ В и В – ВАЛЕНТИН БРАТАНОВ, ЕИК 126631931
ЕТ В и В – ВАЛЕНТИН НАЧЕВ, ЕИК 115579127
ЕТ В и В – ВЛАДИМИР БИШКОВ, ЕИК 130138702
ЕТ В и В – ЛИЛЯНА СТОЯНОВА, ЕИК 200509412
ЕТ В и В – ЛЮБКА ВЕСЕЛИНОВА, ЕИК 200899085
ЕТ В и В- 96- Володя Иванов, ЕИК 121362562
ЕТ В и Г – КАЛИН ВАЧЕВ, ЕИК 130562430
ЕТ В и Д ИНВЕСТ – ВЛАДИМИР ТОРНЬОВСКИ, ЕИК 202461236
ЕТ В и К-Н – КИРИЛ НИКОЛОВ, ЕИК 112049522
ЕТ В и П – ВАНИНА ШОПОВА, ЕИК 201579552
ЕТ В и П-2001 – ВЛАДИМИР ИЛЕИВ, ЕИК 130485496
ЕТ В & А КОНСУЛТ – КРАСИМИР ИВАНОВ, ЕИК 200605604
ЕТ В & А – ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА, ЕИК 121494261
ЕТ В & С -ФЕШЪН – СТЕФКА СТЕФАНОВА, ЕИК 200195577
ЕТ В + В – ВАЛЕНТИН ИВАНОВ, ЕИК 833016660
ЕТ В + М – ВЕЛИЧКА ЗАХАРИЕВА, ЕИК 833157497
ЕТ В – АНИ – БОЙКО БЛАГОЕВ, ЕИК 200443204
ЕТ В – БАР – ВЕЛИЧКО БОНЧЕВ, ЕИК 833072812
ЕТ В – ВАСИЛ ЖУРНАЛОВ, ЕИК 115865744
ЕТ В – ВЛАДИМИР ХРИСТОВ, ЕИК 110522040
ЕТ В – Василена Василева, ЕИК 121382846
ЕТ В – КОМПЛЕКС – ЗДРАВКО ВЪЛЧЕВ, ЕИК 020529915
ЕТ В – ТРАНС – ВЛАДИМИР МИКОВ – ПЕНКА МИКОВА, ЕИК 200795159
ЕТ В – 1 – ВЕСЕЛИН НАКОВСКИ, ЕИК 107032795
ЕТ В 12-СОФТ – ВЕСЕЛИН РАДЕВ, ЕИК 103197625
ЕТ В 13 – ВЕРДЖИНИЯ ВЛАДИМИРОВА, ЕИК 202446551
ЕТ В 2 А-ЕТ-ВЪЛЧО АРАБАДЖИЕВ, ЕИК 833127970
ЕТ В 2 ПЕТ – Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ – Тодор Танчев, ЕИК 175396963
ЕТ В 59-ВАСКА ПЕТРОВА, ЕИК 115342815
ЕТ В-АУТО – ВАЛЕРИ ЦВЕТКОВ, ЕИК 130304799
ЕТ В-ВАЛЕНТИН ФОТЕВ-ДЕЛЯ ФОТЕВА, ЕИК 126654403
ЕТ В-ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ, ЕИК 201263700
ЕТ В-В – ВЕЛИН ВОНДРАЧЕК, ЕИК 131403655
ЕТ В-Г – ХРИСТО БЕЛЧЕВ, ЕИК 831308687
ЕТ В-Д – ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА, ЕИК 106503276
ЕТ В-Д-В – ВЕЛИЧКО ДРУМЕВ, ЕИК 103036497
ЕТ В-ЗЕТ – НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ, ЕИК 103845196
ЕТ В-ИНВЕСТ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, ЕИК 105549064
ЕТ В-И-Б-ВАСИЛ БОДУРОВ, ЕИК 120527018
ЕТ В-И-В-ИВА ДИМИТРОВА, ЕИК 201511220
ЕТ В-КОМЕРС-ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА, ЕИК 200267133
ЕТ В-КОМПЛЕКТ – ВЕНЦИСЛАВ БРЪНЧЕВ, ЕИК 121190290
ЕТ В-КУБ – ВЛАД ВЛАДОВ, ЕИК 825301649
ЕТ В-Л-Владимир Пудев, ЕИК 115690138
ЕТ В-МИК – ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 040594169
ЕТ В-М – ВЕСЕЛИНА ФИТНЕВА, ЕИК 160056474
ЕТ В-М – ТОДОР СТОЯНОВ, ЕИК 119601101
ЕТ В-СЕРВИЗ – ВЛАДИМИР МИЩЕНКОВ, ЕИК 122028583
ЕТ В-СПОРТ-91-ВАСКО ВАСИЛЕВ, ЕИК 115187845
ЕТ В-ССС – ДИМИТЪР СОКОЛОВ, ЕИК 121878431
ЕТ В-СТРОЙ – ВАЛЕНТИН СЕЙМЕНЛИЙСКИ, ЕИК 831247444
ЕТ В-ТАЧ ВАЛЯ ТАЧЕВА, ЕИК 201842551
ЕТ В-ТРАНС – ВЛАДИМИР МИКОВ, ЕИК 831497202
ЕТ В-ТРАНС – ВЛАДИМИР ТОДОРОВ, ЕИК 175329434
ЕТ В-ТРИ – ВАЛЕРИ ВИТАНОВ, ЕИК 121675144
ЕТ В-Х – БОРИС КИСЕЛИНОВ, ЕИК 121427584
ЕТ В-ШЕВ-В-ВИОЛИНА ГОЦЕВА, ЕИК 201081573
ЕТ В-1 КОНСТАНТИН ЛИРОВ, ЕИК 115555998
ЕТ В-2 – ВИКТОР КЪТОВ, ЕИК 115629345
ЕТ В-2 – СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ, ЕИК 131576963
ЕТ В-2000 – ВАЛЯ КОНОМАЕВА, ЕИК 102652746
ЕТ В-2000 – ВЕРА ДИЛБЕРОВА, ЕИК 130365721
ЕТ В-22-ТОДОР ТОДЕВ, ЕИК 126059028
ЕТ В-2805 – ВЛАДИСЛАВ ДУКОВ, ЕИК 102243386
ЕТ В-303 – ВАЛЕРИ КОСТОВ, ЕИК 121620799
ЕТ В-5-М ВАЛЕРИЙ МАШЕВ, ЕИК 827230097
ЕТ В-59 – ВЛАДИМИР БУРОВ, ЕИК 130839137
ЕТ В-8 – БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 112130077
ЕТ В-92 – ВЕСЕЛИН ТЕРЗИЙСКИ, ЕИК 119054850
ЕТ В-99 – АНТОАНЕТА АТАНАСОВА, ЕИК 130118564
ЕТ В.А.А. – ВАЙДИН АБЕДИНОВ, ЕИК 124088401
ЕТ В.А.В. – Д-Р ВАСИЛ ВАСИЛЕВ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, ЕИК 131072326
ЕТ В.А.П. – АНЕЛИЯ ПАВЛОВА, ЕИК 816000910
ЕТ В.А.С.73 – ВАСИЛ МАРИНОВ, ЕИК 103249214
ЕТ В.А.Т.-62 – ВАСКО ТАНЕВ, ЕИК 040162679
ЕТ В.А.Я.М. – ЯНКО АТАНАСОВ, ЕИК 102606542
ЕТ В.Б.-ТРАНС-ВАЛЕНТИН БУРСКИ, ЕИК 831503025
ЕТ В.ВАКИ – ИВАН НИКОЛОВ, ЕИК 119045327
ЕТ В.ВАЛЕНТИНА-ЙОРДАН ДОНЕВ, ЕИК 833036225
ЕТ В.В.А-555 – ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ, ЕИК 103034464
ЕТ В.В.Е. – ВАСКО ЕНЧЕВ, ЕИК 837107772
ЕТ В.В.ИНТЕРНАЦИОНАЛ – ВАСИЛ ПЕТРОВ, ЕИК 831070556
ЕТ В.В.С. – ОВЕН – ВАСИЛ СТОИЦЕВ, ЕИК 112002298
ЕТ В.В.С.-ВЕНЦИСЛАВ ВЕНКОВ – ВЕНКО ИВАНОВ, ЕИК 117626383
ЕТ В.В. ВЕСЕЛИНА ТОМОВА, ЕИК 130735462
ЕТ В.В. – ВАСКО ВАСИЛЕВ, ЕИК 833130075
ЕТ В.В. – ВЪЛЧО ВЪЛЧЕВ, ЕИК 123061860
ЕТ В.В.-БОКС – ВЕЛИКО ДОБРЕВ, ЕИК 124115948
ЕТ В.Г.Д. – ДОБРИН БЕЛЧЕВ, ЕИК 833151494
ЕТ В.Г.КОНДАКОВ – ВАЛЕНТИН КОНДАКОВ, ЕИК 124076769
ЕТ В.Г.С. – ВЕЛИКО СТОЯНОВ, ЕИК 020009754
ЕТ В.Г.-РАДИ БАНКОВ – ВЕСЕЛИН БАНКОВ, ЕИК 102928746
ЕТ В.Г.-41 – ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 103032285
ЕТ В.Д.В. – ДАФИНКА ВЪЛЕВА, ЕИК 103151453
ЕТ В.Д.К. – ГРУП – ВЛАДИМИР КОЛЕВ, ЕИК 130162646
ЕТ В.Д.С.-99 – ВЕРКА КИРИЛОВА, ЕИК 107061003
ЕТ В.Д.Х. – ВАЛЕНТИН ХРИСТОЗОВ, ЕИК 123029599
ЕТ В.Е.С.-93 – ВИХЪР ДЖЕВИЗОВ, ЕИК 825118523
ЕТ В.ИЛЧЕВ – ВЕНЦИСЛАВ ИЛЧЕВ, ЕИК 121542432
ЕТ В.И.А – ВЕСЕЛИН АНАСТАСОВ, ЕИК 115608066
ЕТ В.И.В. – ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 123548099
ЕТ В.И.Г. – ВЕСКО ГАБРОВСКИ, ЕИК 110566492
ЕТ В.И.Д.-44 ВАСИЛ ДИМОВСКИ, ЕИК 820139809
ЕТ В.И.Ж. ВЕСКА ЖИВКОВА – М. И К., ЕИК 823074932
ЕТ В.И.К. – МЕТОДИ ФАЦОВ, ЕИК 130092589
ЕТ В.И.Н.С.Я.-ИВАН ПОПСАВОВ, ЕИК 201553792
ЕТ В.И.О. – ВЕЛИКО ОРЛОЕВ, ЕИК 102918563
ЕТ В.И.П.-ВАСИЛ ПУЛОВ, ЕИК 822126536
ЕТ В.И.П.-КОМФОРТ ТРАВЕЛ – ВАЛЕНТИН ПАТРОНСКИ, ЕИК 121876080
ЕТ В.И.П.-71-ВИОЛЕТА ЖЕКОВА, ЕИК 200028724
ЕТ В.И.П.-91-Пенко Пенков, ЕИК 110544193
ЕТ В.И.Т. БЪЛГАРИЯ – Елена Проданова, ЕИК 201953683
ЕТ В.И.Т. -ПРОДУКШЪН-ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ, ЕИК 102633361
ЕТ В.И.Я.-2000 – ИВАН НИКОЛОВ, ЕИК 102234095
ЕТ В.Й.И.-ТРАНС-КОМЕРСИАЛ – ВАЛЕНТИН ИВАНОВ, ЕИК 121485515
ЕТ В.К. – КИЦА ПОТОЦКА, ЕИК 122093848
ЕТ В.Л.М.-ЛЮБОМИР МИЦЕВ, ЕИК 121622490
ЕТ В.М.Д.-21 – ВЛАДИМИР ДЖАМБАЗОВ, ЕИК 107513387
ЕТ В.М.П.И – ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ, ЕИК 105503907
ЕТ В.М. ГРИГ – ВЕСЕЛИНКА ГРИГОРОВА, ЕИК 130464915
ЕТ В.М. ДИМИТРОВ И СИЕ – ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ, ЕИК 836023845
ЕТ В.М. КОНСУЛТ- ВЕСЕЛИН МАРИНОВ, ЕИК 201626607
ЕТ В.М. – ПАВЕЛ МИТКОВ, ЕИК 121859710
ЕТ В.М.-МИЛА РАЕВА, ЕИК 130070094
ЕТ В.Надежда-3-Валентин Борисов, ЕИК 117052718
ЕТ В.Н.В. – ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА, ЕИК 131282335
ЕТ В.Н.В.-83 – ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ, ЕИК 812180464
ЕТ В.Н.Л-ЛЮБОВ СТАНЧЕВА, ЕИК 200005889
ЕТ В.Н. – ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА, ЕИК 832038732
ЕТ В.Н. – ТРЕЙДИНГ – ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ, ЕИК 030006977
ЕТ В.О.И. – ПЕНЧО ИЛЧЕВ, ЕИК 825018284
ЕТ В.ПАВЛОВА – ВЕСЕЛКА ПАВЛОВА, ЕИК 122034262
ЕТ В.ПЕШИНСКА – ВАСИЛКА ПЕШИНСКА, ЕИК 128589484
ЕТ В.П.Г. – ВАНЬО ГЕОРГИЕВ, ЕИК 119524765
ЕТ В.П.И. – ВЕНЕЛИН ИВАНОВ, ЕИК 175378723
ЕТ В.П.Т. – ВАЛЕНТИНА ТУЧЕВА, ЕИК 130506015
ЕТ В.П. КОМЕРС – ВАНЬО ПОПОВ, ЕИК 115947465
ЕТ В.П. – ВЕНЦИСЛАВ ПАЛАВЕЙСКИ, ЕИК 825084665
ЕТ В.Р.Б.И – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 823059389
ЕТ В.Р.К.-КОСТАДИН КРЪСТЕВ, ЕИК 831140111
ЕТ В.Р.ПРО – ВАЛЕНТИН ЖЕЛЯЗКОВ, ЕИК 126129131
ЕТ В.Р.104 – ПЕТЪР ЗАРЕВ, ЕИК 123063135
ЕТ В.С.М. – ВЛАДИСЛАВ МАНОЛОВ, ЕИК 103573764
ЕТ В.С.П. – ВАРДАН ПАПИКЯН, ЕИК 105559592
ЕТ В.С.П.-КРАСИМИРА НИКОЛОВА, ЕИК 200001232
ЕТ В.С.С. – СТЕФАН СТЕФАНОВ, ЕИК 104074248
ЕТ В.С.Т.-ВЕСА СТАЙКОВА, ЕИК 126635926
ЕТ В.С.Х.-АГРО-ВАНЬО СТОЯНОВ, ЕИК 130270485
ЕТ В.С.Ц. – ВАЛЕРИ ЦВЕТКОВ, ЕИК 105512742
ЕТ В.С. СИСКО – СТАНИМИР ИВАНОВ, ЕИК 200857995
ЕТ В.Т.Т.-99- ВЛАДИМИР ТОДОРОВ”, ЕИК 121907735
ЕТ В.Т.ЦВЕТАНОВ – ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ, ЕИК 121601966
ЕТ В.Ф.ПОСТ-ВЕНЕТА ФАКАЛИЕВА, ЕИК 831708489
ЕТ В.Х. – 93 – ХРИСТОСКО СТОИЧКОВ, ЕИК 040067334
ЕТ В.Ц.Е.Ф. – ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ, ЕИК 130490842
ЕТ В.Ц.- ВАСИЛ ТОДОРОВ, ЕИК 106001238
ЕТ В.Я.ГЕОРГИЕВ – ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 812141212
ЕТ В. А.М.-СУПЕР-МИХАИЛ МИТОВ, ЕИК 811064670
ЕТ В. ВИДЕВ – ВИДЮ ВИДЕВ, ЕИК 108079901
ЕТ В. В. В. – ВАЛЕНТИН ВИТАНОВ, ЕИК 131011775
ЕТ В. В. Г. – 69 – ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 202257675
ЕТ В. Г. КОНСУЛТ – ВЕСЕЛИН ГЕРАСИМОВ, ЕИК 115297964
ЕТ В. Д – ВЕНЦИСЛАВ ДАВИДКОВ, ЕИК 111560485
ЕТ В. ЗЛАТЕВЪ – ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ, ЕИК 103538635
ЕТ В. Каменова 55 – Величка Каменова, ЕИК 202042288
ЕТ В. П. В. – ВЛАДИМИР ВЛАДКОВ, ЕИК 104070456
ЕТ В. С. ИВЕС 92 – ВАНЮША ВЕСЕЛИНОВА САВОВА, ЕИК 821124767
ЕТ В. С. – ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА, ЕИК 201052105
ЕТ ГАДЕВ-В – ВЕСЕЛИН ГАДЕВ, ЕИК 020165632
ЕТ ГАЛАНТ Б – БОГОМИЛ АВРАМОВ, ЕИК 831017475
ЕТ ГАЛА Г.Г. – ГАЛИНА ГУЦАНОВА, ЕИК 813157901
ЕТ ГАЛЕНА-А.Т. – ГАЛЯ ДИМИТРОВА, ЕИК 833034733
ЕТ ГАЛИНА А.ТОДОРОВА, ЕИК 121214446
ЕТ ГАЛИНА МИНКОВА – Г. В., ЕИК 200777531
ЕТ ГАЛЯ ГОРАНОВА – ГЛИМ – Г, ЕИК 114041990
ЕТ ГАЛЯ СТАМБОЛИЕВА-Г.ИБРИКО, ЕИК 101674661
ЕТ ГАЛ-Б – НАДЕЖДА ВОЙНОВА, ЕИК 811189617
ЕТ ГАМА-Г.Б. – ГЕОРГИ БОГДАНОВ, ЕИК 040425607
ЕТ ГАМБ – Б – БОРИСЛАВ БЪЧВАРОВ, ЕИК 833009203
ЕТ ГАМ – Г.ГЕОРГИЕВ, ЕИК 825042381
ЕТ ГАНДИ – Г – ГАНЧО ГАНЧЕВ, ЕИК 833068854
ЕТ ГАНЧО ГАТЕВ – Г И Г, ЕИК 103740430
ЕТ ГАНЧО ЙОРДАНОВ – Г, ЕИК 200407090
ЕТ ГАРАНТ-В – ПАВЕЛ ВЪЛЧЕВ, ЕИК 020556524
ЕТ ГАРАНТ- В – БОЙКО ЧИЧЕВ, ЕИК 020983000
ЕТ ГЕГИЧ В – ГЕОРГИ ГЕГОВ, ЕИК 030123254
ЕТ ГЕМИ-Г.В. – ГЕОРГИ АТАНАСОВ, ЕИК 121265661
ЕТ ГЕНАДИ НАУМОВ – ЕМИ-Г, ЕИК 101039854
ЕТ ГЕНАДИ -Г.Н.Д.-ГЕОРГИ НЕЙКОВ, ЕИК 123070927
ЕТ ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ – ДЕМИ-Г-2000, ЕИК 106518221
ЕТ ГЕНЧО МИНКОВ – РАДОН-Г, ЕИК 117552805
ЕТ ГЕНЬО БЮЙЛЕКОВ – П и В, ЕИК 123681975
ЕТ ГЕН ПЛЮС В – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 040655622
ЕТ ГЕОЕМ-В-ГЕОРГИ ВАСЕВ, ЕИК 040708338
ЕТ ГЕОРГИЕВ Г. Х. – ГЕОРГИ ХРИСТОВ, ЕИК 814101729
ЕТ ГЕОРГИЕВ КОМЕРС-В – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 115594271
ЕТ ГЕОРГИЕВ – Г. И. – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 814130225
ЕТ ГЕОРГИЕВ-В – ДИМЧО ГЕОРГИЕВ, ЕИК 123128907
ЕТ ГЕОРГИЕВ-Г.С. – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 107012629
ЕТ ГЕОРГИ АНДОНОВ – Г И А, ЕИК 103299982
ЕТ ГЕОРГИ АНДОНОВ – Г.П.А., ЕИК 121478645
ЕТ ГЕОРГИ БАЙДАНОВ – Г.Н.Б., ЕИК 121636508
ЕТ ГЕОРГИ БАШЛИЕВ-Г- МЕДИКОМ, ЕИК 200082615
ЕТ ГЕОРГИ БОЖИЛОВ – Б, ЕИК 825013593
ЕТ ГЕОРГИ ВЕЦЕВ – Г, ЕИК 101129173
ЕТ ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ-НАТАЛИ-Г.М – МАРИАНА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 819390807
ЕТ ГЕОРГИ В. КИРКОВ, ЕИК 121794180
ЕТ ГЕОРГИ ГАШУРОВ – ЦВЕТЕЛИНА-Г, ЕИК 822075807
ЕТ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Тенд Г, ЕИК 200800738
ЕТ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – А-Д, ЕИК 115182613
ЕТ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – БАРЕЗИ Г, ЕИК 113526656
ЕТ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ВИКТОРИЯ – Г, ЕИК 832022991
ЕТ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Г И Г 2000, ЕИК 130269299
ЕТ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Г-65, ЕИК 827212804
ЕТ ГЕОРГИ ДЕСПОДСКИ – ДЕС-Г, ЕИК 811063846
ЕТ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – СТЕФАН ДИМИТРОВ М И Г, ЕИК 101648873
ЕТ ГЕОРГИ ИВАНОВ – Г, ЕИК 115042216
ЕТ ГЕОРГИ ИЛИЕВ – ТРАНС Г.И., ЕИК 103504424
ЕТ ГЕОРГИ КОСТОВ – ВИГ-Б, ЕИК 112552662
ЕТ ГЕОРГИ КОТЕВ – Г К 91, ЕИК 040466625
ЕТ ГЕОРГИ К. ТАХТАКОВ – НЕВЕНА Г. ТАХТАКОВА-СИМЕОНОВА, ЕИК 121318085
ЕТ ГЕОРГИ ЛЕКОВ – АЛЕКО-Г, ЕИК 147191524
ЕТ ГЕОРГИ МАРИКИН – Г.М.ДЕНТАЛ, ЕИК 130489014
ЕТ ГЕОРГИ МИТЕВ – ГЕ МЕ Г, ЕИК 126014727
ЕТ ГЕОРГИ ПАВЛОВ – Г П И-ВЪЛК, ЕИК 175996171
ЕТ ГЕОРГИ ПАЛИКАРСКИ – ПАРИС-Г.Л.П., ЕИК 109543571
ЕТ ГЕОРГИ ПАШОВ-Г.Т., ЕИК 201294966
ЕТ ГЕОРГИ ПЕТРОВ – 2000 Г, ЕИК 123515996
ЕТ ГЕОРГИ ПОПОВСКИ – ОРФЕЙ – Г, ЕИК 101022972
ЕТ ГЕОРГИ СТАНКОВ – Г, ЕИК 109549720
ЕТ ГЕОРГИ СТАНОЕВ – ЗИТА-Г, ЕИК 130688023
ЕТ ГЕОРГИ СТОЯНОВ-Г.С.С., ЕИК 101007073
ЕТ ГЕОРГИ ТАСЕВ – Д и А, ЕИК 175850750
ЕТ ГЕОРГИ ТОДОРОВ – ВЕНЕРА-90 Г, ЕИК 103110912
ЕТ ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ – БОЖО-Б, ЕИК 103682240
ЕТ ГЕОРГИ ЦОЛОВ – Г.Г., ЕИК 121484865
ЕТ ГЕОРГИ ШЕЙТАНОВ – Г.П., ЕИК 115091470
ЕТ ГЕОРГИ ШОПОВ – Б ПЛЮС Г, ЕИК 109073463
ЕТ ГЕПАРД-Г – ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПАНЕВ, ЕИК 130245800
ЕТ ГЕРГАНА ЗЛАТИНОВА-ГЛОРИЯ-Г, ЕИК 811017877
ЕТ ГЕРГАНА-В – ГОСПОДИН ЯНКОВ, ЕИК 836025134
ЕТ ГЕРГАНА-Г – ГАНКА ДОНЧЕВА, ЕИК 817023036
ЕТ ГЕРГИНА-А – СТЕФАН ГЕРГИНОВ, ЕИК 121291492
ЕТ ГЕРГИН ГЕРГИНОВ – Г.И.В., ЕИК 200667437
ЕТ ГЕРДА-Б – ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА, ЕИК 121844167
ЕТ ГЕРИ Б – ГЕРГАНА БАКЪРДЖИЕВА, ЕИК 130932577
ЕТ ГЕРИ – А.В. ГЕОРГИ ПАШОВ, ЕИК 200410357
ЕТ ГЕРИ-В – СНЕЖАНА МАРИНОВА, ЕИК 121250129
ЕТ ГЕРИ-М А И – ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА, ЕИК 160061838
ЕТ ГЕЯ-А-ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ, ЕИК 102073418
ЕТ ГИЗЕЛА-Г – ХРИСТО АЛЕКОВ, ЕИК 812025460
ЕТ ГИНА ГЕОРГИЕВА – АЖУР-Г-93, ЕИК 103029195
ЕТ ГИНВЕС-Б – ВЕСЕЛИН БОДУРОВ, ЕИК 837104129
ЕТ ГИНЕВ – Г – ГЕОРГИ ГИНЕВ, ЕИК 838105821
ЕТ ГИТА-В – ГИНКА ЙОРДАНОВА, ЕИК 834013311
ЕТ ГЛОРИЯ КОМЕРС-Б – БОРИСЛАВ МАРКОВ, ЕИК 030448550
ЕТ ГЛОРИЯ-В-ВЛАДКА КОЛЕВА, ЕИК 124122476
ЕТ ГЛОРИЯ-Г – ГАНКА НИКОЛОВА, ЕИК 102254009
ЕТ ГОБИ-В – ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ, ЕИК 102216033
ЕТ ГОГО Г. 38 – ГЕОРГИ БОРИСОВ, ЕИК 103260561
ЕТ ГОГО-В – СОФИЯ БОРИСОВА, ЕИК 130540957
ЕТ ГОЛД АРТ – ЖАН Г. ШЕЙТАНОВ, ЕИК 102051628
ЕТ ГОЛД-Б-БОРИСЛАВ БОЖИНОВ, ЕИК 101062109
ЕТ ГОРАН ХАДЖИЕВ-ДИАНА Г, ЕИК 811166052
ЕТ ГОРОВ Г – ГЕОРГИ ГОРОВ, ЕИК 838115655
ЕТ ГОСПОДИН В – ГОСПОДИН ХРИСТОВ, ЕИК 119522488
ЕТ ГОЧО ПАНЕВ – А + Г, ЕИК 833110024
ЕТ ГОШО БОТЕВ – Г. И Д., ЕИК 121354124
ЕТ ГРАФА-В – ВИОЛЕТА ЦВЕТАНОВА, ЕИК 202515531
ЕТ ГРИГОРОВИ-К.А – ГРИГОР НЕДЯЛКОВ, ЕИК 102661535
ЕТ ГРИГОР ДИЛИНСКИ – Г.И.Д., ЕИК 121121077
ЕТ ГРИГОР КРУМОВ-ГРИГОРОВ Г.К. – РОСИЦА ГРИГОРОВА, ЕИК 109020674
ЕТ ГРИГОР СТОИЛКОВ – Г И К, ЕИК 101541294
ЕТ ГРОЗДАН ГЕОРГИЕВ – Г, ЕИК 110543141
ЕТ ГРОЗДАН ГРОЗДАНОВ М и Г- МАЯ ЖИВКОВА, ЕИК 201674694
ЕТ ГРОЗДАН ГРОЗДАНОВ – М И Г, ЕИК 113058990
ЕТ ГРОЗДАН ГРОЗЕВ – Г, ЕИК 825325924
ЕТ ГРОЗДЮ НЕДЕЛЧЕВ – Г.Н.ГРАНИТ, ЕИК 103228818
ЕТ Гергана Благоева – Г и Г, ЕИК 200872602
ЕТ Горица Стоянова – Г. – ИРИС, ЕИК 201714548
ЕТ Г А Б И – ИВАНКА ИВАНОВА, ЕИК 112618226
ЕТ Г ГЕОРГИЕВ ИНВЕСТ- ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 200829106
ЕТ Г ЕНД Г – ГАЛИН ГЕОРГИЕВ, ЕИК 102860035
ЕТ Г ЕНД КО – ГЕОРГИ ПИЦИН, ЕИК 130234241
ЕТ Г И А – ГАЛИН СТАНЧЕВ, ЕИК 121725323
ЕТ Г И Б-БЛАГА ДИМИТРОВА, ЕИК 115302849
ЕТ Г И Г ЕМИЛ ГЕЛОВ, ЕИК 127036089
ЕТ Г И Г ЕМИЛ ГЕЛОВ-ЙОВКА ЙОРДАНОВА, ЕИК 201051875
ЕТ Г И Г – БУКЕТКА ГРАДИНАРОВА, ЕИК 040307782
ЕТ Г И Г – ГАЛИН ГЕОРГИЕВ, ЕИК 103096106
ЕТ Г И Г – ГЕОРГИ БЪЧВАРОВ, ЕИК 102011605
ЕТ Г И Г – ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ, ЕИК 115818933
ЕТ Г И Г – ГЕРГАНА ГАЧЕВА, ЕИК 115846516
ЕТ Г И Г – ДАНИЕЛА МАРКОВА, ЕИК 825050741
ЕТ Г И Г – ЗАХАРИ ГЕШЕВ, ЕИК 040132853
ЕТ Г И Д КОНСУЛТ – ГЕРГАНА ГЮЛЕМЕТОВА, ЕИК 115858881
ЕТ Г И Ж КОМЕРС – ИВАНКА СТЕФАНОВА, ЕИК 123631980
ЕТ Г И Л – ГАЛИНА КОСТОВА, ЕИК 131240749
ЕТ Г И М – ВЕЛИК ДАНГУЛЕВ, ЕИК 131270336
ЕТ Г И М – МИРОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА, ЕИК 123091558
ЕТ Г И Р – КАТЯ КОСТАДИНОВА, ЕИК 200049818
ЕТ Г И Р – КАТЯ КОСТАДИНОВА-МИРОСЛАВ КОСТАДИНОВ, ЕИК 201198715
ЕТ Г И СИЕ П ИНЖЕНЕРИНГОВА ГРУПА – ПЕТЪР ПЕТРОВ, ЕИК 030208391
ЕТ Г И Т ТЕХНОЛОГИИ – НАДЯ НИКОЛОВА, ЕИК 130492804
ЕТ Г И Т – ГЕОРГИ ТОНЕВ, ЕИК 126140238
ЕТ Г И Ц – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 130262237
ЕТ Г К К – ГЕОРГИ КАЦАРОВ, ЕИК 130384465
ЕТ Г Л К-ГЕОРГИ КОВАЧКИ, ЕИК 200121744
ЕТ Г Т ПЛАСТ-НУРГЮЛ ЧАУШ, ЕИК 200746308
ЕТ Г енд И Стил – Илияна Иванова, ЕИК 202184316
ЕТ Г и В – ЗОНКА БЕЛЕВА, ЕИК 112659550
ЕТ Г и Г – ГЕОРГИ ПЕТРОВ, ЕИК 200826373
ЕТ Г и Г – Георги Георгиев, ЕИК 130520940
ЕТ Г и Д-93 – ДОБРИН ТОДОРОВ, ЕИК 112082324
ЕТ Г и К – КАТЕРИНА ПОПОВА, ЕИК 201279291
ЕТ Г и К – МУСТАФА МУСТАФА, ЕИК 200422199
ЕТ Г и П – ГЕРГАНА МИЛЕВА, ЕИК 040517500
ЕТ Г + К И СИНОВЕ – ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ, ЕИК 102647610
ЕТ Г – НЕЛ НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ, ЕИК 200492799
ЕТ Г – ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ, ЕИК 201103770
ЕТ Г 80 – ПЕТЪР ПЕТРОВ, ЕИК 131121702
ЕТ Г 90 – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 124535578
ЕТ Г 993 – ГЕРГИНА БОРИСОВА, ЕИК 831402706
ЕТ Г’АНИТА,94 – ГЕОРГИ КОЦЕВ, ЕИК 121187127
ЕТ Г-АРТ – ГАЛИНА СЛАВЧЕВА, ЕИК 112651938
ЕТ Г-АРТ – ЕВГЕНИ ПЕТРОВ, ЕИК 115623357
ЕТ Г-Г – ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 127056106
ЕТ Г-КЕЙС-ГЕОРГИ ЛУКАНОВ, ЕИК 200837897
ЕТ Г-КО – КОЙНА АНГЕЛОВА, ЕИК 812164613
ЕТ Г-М – ГЕОРГИ МИНЕВ, ЕИК 201170979
ЕТ Г-П – ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ, ЕИК 130169530
ЕТ Г-СЕРВИЗ-3 – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 831609384
ЕТ Г-СТИЙЛ – ГАЛИНА ТОМОВА, ЕИК 175381986
ЕТ Г-ТАТ – ГЕОРГИ СИРАКОВ, ЕИК 825044546
ЕТ Г-ТРЕЙД – КРАСИМИР ДИМИТРОВ, ЕИК 130290457
ЕТ Г-ТРИ, ЕИК 104568955
ЕТ Г-ТУУЛС – ГЕОРГИ СТАЙНОВ, ЕИК 817062904
ЕТ Г- КОНСУЛТ01- ПЕНКА ПЕТКОВА, ЕИК 202187458
ЕТ Г-1-ГЕРГАНА ТОЛЕВА, ЕИК 115613280
ЕТ Г-2 – ГЕОРГИН ГЕРАСИМОВ, ЕИК 832026527
ЕТ Г-2 – ЗАРКО ХАЗАРЯН, ЕИК 115504839
ЕТ Г-2000 – ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ, ЕИК 115527365
ЕТ Г-3 – ВАСИЛКА ИСТИЛИЯНОВА ГЕРГОВА, ЕИК 122057503
ЕТ Г-49-ГЕОРГИ АТАНАСОВ, ЕИК 118032387
ЕТ Г-75 – ИРИНА КОЛЕВА, ЕИК 119667382
ЕТ Г.АЛ. АЛЕКСАНДРОВ – ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 130930829
ЕТ Г.АНДОНОВ – ГЕОРГИ АНДОНОВ, ЕИК 103310028
ЕТ Г.А.И.Л.-ГЕОРГИ ИЛИЕВ, ЕИК 200195641
ЕТ Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ, ЕИК 115102204
ЕТ Г.А. ОФИС АМЕРИКА – СВЕТОСЛАВ РАЧЕВ, ЕИК 130224197
ЕТ Г.Б.М.-ИНЖЕНЕРИНГ-ГРИГОР МИЛАНОВ, ЕИК 831719165
ЕТ Г.Б.СТАМЧЕВ – ГЕОРГИ БОРИСОВ СТАМЧЕВ, ЕИК 030423771
ЕТ Г.В.А.-АЛЕКСАНДЪР САПАРЕВСКИ, ЕИК 200153368
ЕТ Г.В.И.-РЕКОРД, ЕИК 119579224
ЕТ Г.В.Р.-МИЛЕН КОЛЕВ, ЕИК 200902383
ЕТ Г.В. АЦЕТО – АСЕН ГЕНАДИЕВ, ЕИК 030437251
ЕТ Г.В. – ЛЮБЕН ФИКОВСКИ, ЕИК 106625077
ЕТ Г.В.-ГЕОРГИ ИВАНОВ, ЕИК 200636121
ЕТ Г.ГАВРИЛОВ КОМЕРС-ГЕОРГИ ГАВРИЛОВ, ЕИК 030213602
ЕТ Г.Г.ВИКТОРИ – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 837029534
ЕТ Г.Г.В. – ГЕОРГИ ВИЧЕВ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ЕИК 103517609
ЕТ Г.Г.Г. – ГРИГОР ГЕОРГИЕВ, ЕИК 130540569
ЕТ Г.Г.ДИЗАЙН – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 200443250
ЕТ Г.Г.И. – ГЕОРГИ ИГНАТОВ, ЕИК 115061907
ЕТ Г.Г.ПРОГРЕС – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 103117547
ЕТ Г.Д.В. – НАДКА ШОШЕВА, ЕИК 130094818
ЕТ Г.Д.ДРЯНКОВ, ЕИК 101602128
ЕТ Г.Д.И. – ГЕОРГИ ИВАНОВ, ЕИК 103779910
ЕТ Г.Д.К.-ТАКСИ – ГЕОРГИ КОСТОВ, ЕИК 020360212
ЕТ Г.Д.М – ДИМИТРИЧКА ПАНАЙОТОВА, ЕИК 103203640
ЕТ Г.Д.М. – ГАНЧО МЛАДЕНОВ, ЕИК 030074946
ЕТ Г.Д.ФАКТОР – ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, ЕИК 121421313
ЕТ Г.Д.Х. – ДИМИТЪР ГЕШЕВ, ЕИК 201075602
ЕТ Г.Д.Х.- ХРИСТИНКА ГЕШЕВА, ЕИК 201238394
ЕТ Г.Д. ТРЕЙДИНГ – ГЕНКА ДАНЧЕВА, ЕИК 131322071
ЕТ Г.Д. – ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ, ЕИК 040040223
ЕТ Г.Д.-ГЪЛЪБИНА ВАСИЛЕВА, ЕИК 200818191
ЕТ Г.ЕКСПРЕС – ГАНКА ТРИФОНОВА, ЕИК 115097796
ЕТ Г.ЕФТИМОВ – ГЕОРГИ ЕФТИМОВ, ЕИК 103277014
ЕТ Г.Е.Е – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 121502982
ЕТ Г.Е.Л. – ГРИГОР ДЖУРОВ, ЕИК 831023300
ЕТ Г.Е.М. – РАЙНА ПЕТКОВА, ЕИК 131293011
ЕТ Г.Е.П.С. – ГАЛЯ КОЦЕВА, ЕИК 175421249
ЕТ Г.И.А.-КОМЕРС – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 126132241
ЕТ Г.И.Б. – ГЕОРГИ БОЮКЛИЕВ, ЕИК 115322944
ЕТ Г.И.Д. – ГЕОРГИ ИЛИЕВ, ЕИК 823061963
ЕТ Г.И.Д.-МАРКЕТ – ИВЕЛИНА КАМБУРОВА, ЕИК 813191613
ЕТ Г.И.И.Д.-93 – ИЛИЯ ИЛИЕВ, ЕИК 813073821
ЕТ Г.И.К.-71 – ЕМИЛИЯ КОЕМДЖИЕВА, ЕИК 101675902
ЕТ Г.КАРЕЛСКИ-ГЕОРГИ КАРЕЛСКИ, ЕИК 202536721
ЕТ Г.К.А. – ГЕНО АТАНАСОВ, ЕИК 119038311
ЕТ Г.К.-ГЕОРГИ КОЧЕВ, ЕИК 201542901
ЕТ Г.ЛАМБРИНОВ-2 – ГЕОРГИ ЛАМБРИНОВ, ЕИК 102106583
ЕТ Г.Л. – ДИЗАЙН – ГЕОРГИ ЛОЗЕВ, ЕИК 040293435
ЕТ Г.М.Г. – ГОШО ТОТОВ, ЕИК 110035506
ЕТ Г.М.Г. – ГЮНЕР МЕХМЕДОВ, ЕИК 200414522
ЕТ Г.М.М.-ПЛЕЗИР – ГАЛЯ МАЛИНКОВА, ЕИК 822002499
ЕТ Г.Н.РЕВЕРС – ГЕОРГИ НИКОЛОВ, ЕИК 825270926
ЕТ Г.Н.С. – ГЕОРГИ СТЕФАНОВ, ЕИК 115279667
ЕТ Г.Н. – ФИКИРНАЗ РАСИМ, ЕИК 126607688
ЕТ Г.О.Р.А. – ТИХОМИР МУХОВСКИ, ЕИК 131567786
ЕТ Г.О.Т.-90 – ГОСПОДИН ТУРМАНОВ, ЕИК 102067828
ЕТ Г.П.-ИВАН ЦОНКОВ-ПЕТЪР ЦОНКОВ – ДИМИТРИНА ЦОНКОВА, ЕИК 107010610
ЕТ Г.П.-ШИКОВА – ГАЛИНА НИКОЛОВА ШИКОВА, ЕИК 102086885
ЕТ Г.РУСКОВ – ГЕОРГИ РУСКОВ, ЕИК 201699459
ЕТ Г.СТАМБОЛИЙСКИ – ГЕОРГИ СТАМБОЛИЙСКИ, ЕИК 121818820
ЕТ Г.СТОЕВ-ГЕНЧО СТОЕВ, ЕИК 121200763
ЕТ Г.С.В.БЛЪСКОВ – ГЕОРГИ СТЕФАНОВ, ЕИК 103039479
ЕТ Г.ТОНЕВ-56 – ГОЧО ПЕТРОВ, ЕИК 825132195
ЕТ Г.Т.Г. – ГЕОРГИ ТОМОВ, ЕИК 040826258
ЕТ Г.Т. БАЙКАЛ – ГЕНАДИ ТОДОРОВ, ЕИК 030252053
ЕТ Г.Т.-ГАДЖЕВ – ГЕОРГИ ГАДЖЕВ, ЕИК 040677782
ЕТ Г.Ф.Г.-ГОЧО ГОЧЕВ, ЕИК 200104606
ЕТ Г.Х.Г. – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 121469429
ЕТ Г.Х.К – 91 – ГЕОРГИ КЬОСЕВ, ЕИК 040127589
ЕТ Г. ИВАНОВ – ГЕОРГИ ИВАНОВ, ЕИК 104032313
ЕТ Г. КАСЬМОГЛУ – ГЮНДОВАР АХМЕД, ЕИК 202025933
ЕТ Г. К .1991 – ЙОРДАН КУЛАКСЪЗОВ, ЕИК 113573200
ЕТ Г. О. САТ – НИКОЛАЙ КУМПИКОВ, ЕИК 104004050
ЕТ Г. О. САТ – СВЕТОСЛАВ ВЕЛЕВ, ЕИК 104004043
ЕТ Г. ТОДОРОВ-2001 – ГЕОРГИ ТОДОРОВ, ЕИК 130524262
ЕТ ДАБЪЛ В и Е – ВАНЯ ПОПОВА, ЕИК 121054408
ЕТ ДАВИДОВ-А И Т – АНГЕЛ ДАВИДОВ, ЕИК 101676776
ЕТ ДАКОВ-А – НИКОЛАЙ МАРИНОВ, ЕИК 175925690
ЕТ ДАКОТА-В.С.- ВЕСЕЛИН НЕШКОВ, ЕИК 831073876
ЕТ ДАМА-Г – ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ, ЕИК 104029192
ЕТ ДАМЯН АНАСТАСОВ – И.Д.А., ЕИК 121267954
ЕТ ДАМЯН ДАМЯНОВ-Д.Г.ДАМЯНОВ, ЕИК 819387259
ЕТ ДАНА АНТОНОВА – ДАНИ А-С, ЕИК 106575770
ЕТ ДАНИЕЛА АНДРЕЕВА-Д.А.Р.-94 – РУСИ АНДРЕЕВ, ЕИК 827185926
ЕТ ДАНИЕЛА ИВАНОВА-В и С – АЛЕКСАНДЪР МАНОВ, ЕИК 109570789
ЕТ ДАНИЕЛА КОВАЧЕВА – Г, ЕИК 202145797
ЕТ ДАНИЕЛА-Г-81 – ЙОРДАНКА СЕРАФИМОВА, ЕИК 825081412
ЕТ ДАНИНА-Г – ИВАН ГЕНОВ, ЕИК 030246520
ЕТ ДАНИ Б – ДАНАИЛ КИРИЛОВ БОНЕВ, ЕИК 832045612
ЕТ ДАНИ В и П – ЙОРДАН БАНОВ, ЕИК 130348177
ЕТ ДАНИ – Г – 25 – ЙОРДАНКА ГИНЕВА, ЕИК 126046590
ЕТ ДАНИ-А-МАРИЯ ГЕОРГИЕВА, ЕИК 200924860
ЕТ ДАНИ-Б – СТАНЬО АНАСТАСОВ, ЕИК 119091456
ЕТ ДАНИ-В – ДИМИТЪР ИЛЧЕВ, ЕИК 126077250
ЕТ ДАНИ-В – ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ, ЕИК 121046219
ЕТ ДАНИ-В.Г.-ДАНИЕЛА МЕЧКАРСКА, ЕИК 110516297
ЕТ ДАНИ-Г – ДАНИЕЛА НАЙДЕНОВА, ЕИК 200880951
ЕТ ДАНСИ-В – ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, ЕИК 123100092
ЕТ ДАРИНА-В – НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, ЕИК 831140036
ЕТ ДАР-Б – БЛАГОЙ ЛАМБРЕВ, ЕИК 115779658
ЕТ ДАР-В – ИВАНКА ЛАМБРЕВА, ЕИК 115041922
ЕТ ДАЯНА Г – ДИМИТРИНА КОЕВА, ЕИК 104683571
ЕТ ДВЕ-Б-ДИМИТЪР ДЕКОВ, ЕИК 101016485
ЕТ ДЕВА-А – АХМЕД ИСМАИЛ, ЕИК 124133168
ЕТ ДЕВА-Г-83 – ГАНКА МИНОВСКА, ЕИК 110015222
ЕТ ДЕВА-41 А – ВЕСА ИЛИЕВА, ЕИК 114078138
ЕТ ДЕВИКА-Б – ДЕНЧО ЯКИМОВ, ЕИК 106522725
ЕТ ДЕВИРА-А – ДАНИЕЛА СТАНИМИРОВА, ЕИК 040748521
ЕТ ДЕЖКА БРУСАРСКА -И&В, ЕИК 201339646
ЕТ ДЕЙЗИ-А – НЕЗИХА РУФАДОВА, ЕИК 148120100
ЕТ ДЕЙ-А – РУМЕН ДЕНЕВ, ЕИК 103280074
ЕТ ДЕЛИБ-П. Г. В. – ГЕОРГИ ДЕЛИБАШЕВ, ЕИК 825058161
ЕТ ДЕЛТА В – РАДОСЛАВ ГОЦЕВ, ЕИК 106568416
ЕТ ДЕЛТА – Г – ГЕОРГИ СТОЯНОВ, ЕИК 838105586
ЕТ ДЕЛТА-Б – БОНЧО БОНЕВ, ЕИК 104092196
ЕТ ДЕЛТА-В – ЕЛЕНКА ЖЕЛЕВА, ЕИК 121561952
ЕТ ДЕЛЧО В. МУШЕВ – ВНОС-ИЗНОС, ЕИК 102036266
ЕТ ДЕЛЧО ДЕЛЧЕВ – ТОДЕЛ-В, ЕИК 115000676
ЕТ ДЕЛЧО КАРАБЕЛОВ – В – ЗЛАТКА КАРАБЕЛОВА, ЕИК 201655007
ЕТ ДЕЛЧО КАРАБЕЛОВ – В, ЕИК 127058534
ЕТ ДЕМОН-В – ДИМИТЪР ВЪЛКАНОВ, ЕИК 119554300
ЕТ ДЕНИС-А-СТАНКА АЛЕКСИЕВА, ЕИК 831193306
ЕТ ДЕНИТА-Г.Л. – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 040651684
ЕТ ДЕНИЦА-А И К – АСЕН КОЧЕВ, ЕИК 112073224
ЕТ ДЕНИЦА-В – ВЪРБИНА ХРИСТОВА, ЕИК 828068610
ЕТ ДЕНИЦА-В – ЙОРДАН ЕНЧЕВ, ЕИК 828019021
ЕТ ДЕНИ Б – ДЕНКА БУДАКОВА, ЕИК 126032091
ЕТ ДЕНИ-А – АНГЕЛ АНГЕЛОВ, ЕИК 121213725
ЕТ ДЕНТ-А-СМАЙЛ – Д-Р МАРИЯ ПЪНКИНА-ПЕТРАКИ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ЕИК 202426926
ЕТ ДЕСИСЛАВА ГЕШЕВА – Д и В, ЕИК 113516434
ЕТ ДЕСИСЛАВА МЛЕКАНОВА – Д Е А, ЕИК 131087350
ЕТ ДЕСИСЛАВА МУТАФОВА – ДЕСИ -А, ЕИК 127000495
ЕТ ДЕСИСЛАВА-А – АНТОАНЕТА ЦВЕТКОВА, ЕИК 106064911
ЕТ ДЕСИСЛАВА-Б ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА, ЕИК 130908583
ЕТ ДЕСИ В – СВЕТОСЛАВ МАТЕВ, ЕИК 114635690
ЕТ ДЕСИ-Б – ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ, ЕИК 126074172
ЕТ ДЕСИ-В – ДЕСИСЛАВА АЛЕКСОВА, ЕИК 121527409
ЕТ ДЕСИ-В – ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА, ЕИК 201419195
ЕТ ДЕСИ-М.В. – МИЛЕН ЗЛАТЕВ, ЕИК 103644909
ЕТ ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА – Б и В, ЕИК 202006331
ЕТ ДЕТЕЛИНА – 3 В ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ, ЕИК 114552077
ЕТ ДЕТЕЛИНА-В. П. – ВЕНЕЛИН ПАВЛОВ, ЕИК 104056638
ЕТ ДЕФИ Г – ДЕЛКА УМУРОВА, ЕИК 115023290
ЕТ ДЕЯНА ЙОРДАНОВА – А, ЕИК 200272689
ЕТ ДЕЯН ГЕОРГИЕВ – Г, ЕИК 040694739
ЕТ ДЕЯН-В – ВАНЧО КОЛЕВ, ЕИК 126036830
ЕТ ДЖАЙНА-Г ЙОРДАН ГОЧЕВ, ЕИК 812043227
ЕТ ДЖЕЙМС Б. ФЕШЪН – АНТОН АНТОНОВ, ЕИК 121814188
ЕТ ДЖЕЙН – Р.И.Г. – Ганчо Япчиджиков, ЕИК 833003691
ЕТ ДЖЕМИ-А-95 – БЕДИХА РЕДЖЕБОВА, ЕИК 116022533
ЕТ ДЖЕНЕРАЛ-А – ОЛЕГ НИКОЛОВ, ЕИК 108566332
ЕТ ДЖЕСИКА – Б – ПАВЛИНКА БОЯНОВА, ЕИК 823002363
ЕТ ДЖИДЖИ-Б – ВЕЖДИ СЮЛЕЙМАНОВ, ЕИК 118505566
ЕТ ДЖИМИ-Г – ГЕОРГИ РОГОВ, ЕИК 834002927
ЕТ ДЖОРДЖО Б – ГЕОРГИ БЛАГОЕВ, ЕИК 121394930
ЕТ ДЖОРДИАНО-Г – ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА, ЕИК 831395158
ЕТ ДЖО А КИН – ГЕОРГИ ГЕРГОВ, ЕИК 105025268
ЕТ ДЖУЛИЯ-А – ДЖУЛИЯ БАТМАЗЯН, ЕИК 121785509
ЕТ ДЖУЛИ В – ВЕНЦИСЛАВ ВЪЛКОВ, ЕИК 114586752
ЕТ ДЖУРОВ-С.А.-90 – СТОЙЧО АТАНАСОВ, ЕИК 833156096
ЕТ ДИАМАНТ-В – ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ, ЕИК 121224166
ЕТ ДИАМАНТ-К.Б.-12 – КОЛЬО БОРИСОВ, ЕИК 825124960
ЕТ ДИАМАНТ- Г- ГАЛЯ ИВАНОВА, ЕИК 121030670
ЕТ ДИАНА В.Н. – ВАСИЛ ТОМОВ, ЕИК 118026014
ЕТ ДИАНА МИТОВА – Н В, ЕИК 823044376
ЕТ ДИАНА-Б.М. – ДИАНА ИВАНОВА, ЕИК 040701379
ЕТ ДИАНА-Б.М.-ЦВЕТАН ИВАНОВ, ЕИК 202268839
ЕТ ДИАНДЕС – В – ВЪЛЧАН ТАНЕВ, ЕИК 123036647
ЕТ ДИАНКА РАДЕВА – Д.А.Р., ЕИК 121657452
ЕТ ДИАПАЗОН А-Я – АНДРЕАНА КАРАБОЙЧЕВА, ЕИК 030016697
ЕТ ДИА-А – ДИАНА АРГИРОВА, ЕИК 121029974
ЕТ ДИВЕН-А – АМАЛИЯ ВЕНЕВА, ЕИК 175219863
ЕТ ДИДАН-А – ДАНКО ДАНКОВ, ЕИК 121223484
ЕТ ДИДИ-А-КИРИЛ АДЖОВ, ЕИК 815151927
ЕТ ДИДИ-В И П – ДИМИТРИНКА ЦВЕТАНОВА, ЕИК 175140654
ЕТ ДИКС В – ДИМИТЪР СТАМБОЛИЕВ, ЕИК 825053520
ЕТ ДИК-Б-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ -ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ДЕНТАЛНА – ВЕРКА БОШКОВА, ЕИК 121259836
ЕТ ДИЛЯНА ГРИГОРОВА – Г.П.С.-2005, ЕИК 117652240
ЕТ ДИЛЯНА-Г 90 – ХРИСТО ГЕОРГИЕВ, ЕИК 102192148
ЕТ ДИМАНА ИЛИЕВА -В.И.П., ЕИК 201282661
ЕТ ДИМАНА-В – ИВАНКА ВАСИЛЕВА, ЕИК 114045960
ЕТ ДИМАН-А – ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ, ЕИК 125005538
ЕТ ДИМАТ Б-В-ДИМИТЪР ЩУРКОВ, ЕИК 811028966
ЕТ ДИМА-А – ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, ЕИК 102109202
ЕТ ДИМА-В – ДИМКА НЕЙЧЕВА, ЕИК 131157787
ЕТ ДИМА-Г – ДИМКА ГЬОКОВА, ЕИК 126144197
ЕТ ДИМИТРИЙКА ДИМИТРОВА – В.Д.М., ЕИК 112054327
ЕТ ДИМИТРИНА ИВАНОВА – В, ЕИК 201426752
ЕТ ДИМИТЪР АНДРЕЕВ – М.Г. КЛИМА, ЕИК 201516018
ЕТ ДИМИТЪР АНТОНОВ – СОНИ А, ЕИК 823005021
ЕТ ДИМИТЪР АРСОВ – ДИ.И.А, ЕИК 101544739
ЕТ ДИМИТЪР А. ГЕОРГИЕВ – ИВАНКА ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 812054241
ЕТ ДИМИТЪР Б. ТРИЧКОВ, ЕИК 112081192
ЕТ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – ЕСТРЕЛА-А, ЕИК 117017230
ЕТ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ-Г, ЕИК 126117403
ЕТ ДИМИТЪР ИВАНОВ-А, ЕИК 101061085
ЕТ ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ – А.И.П.П.Д.П., ЕИК 126629688
ЕТ ДИМИТЪР СЛАВЕВ – А.Д.66, ЕИК 819359936
ЕТ ДИМИ – В – ЙОВКА ИВАНОВА, ЕИК 812221719
ЕТ ДИМИ-В-45 – ДИМИТЪР ВЪЛКОВ, ЕИК 115627102
ЕТ ДИМИ-Г-ДИМИТРА ГАНЧЕВА, ЕИК 828050967
ЕТ ДИМО Г. ДИМОВ, ЕИК 102004379
ЕТ ДИНАМИК-А – ЗДРАВКО АДАМОВ, ЕИК 112012627
ЕТ ДИНА-А.К. – АСЕН КИЧУКОВ, ЕИК 176012892
ЕТ ДИНЕЛ-В – ВЛАДИМИР ДАНГОВ, ЕИК 121885598
ЕТ ДИНО-А – ДИНЧЕР ХЮСЕИНОВ, ЕИК 125546143
ЕТ ДИНЬО ДИНЕВ – Б, ЕИК 833097720
ЕТ ДИОНИС-В-ВЛАДИМИР ЗЛАТЕВ, ЕИК 040610972
ЕТ ДИПЛОМАТ – ТЕОДОР А.ТОДОРОВ, ЕИК 020686966
ЕТ ДИП-Г – ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ, ЕИК 126009694
ЕТ ДИСТИ-А – ДИМИТЪР ВЕЛЕВ, ЕИК 103056183
ЕТ ДИТА Б – БИСЕР АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 103233217
ЕТ ДИТА-В-ДИМИТЪР КУЗМАНОВ, ЕИК 130680471
ЕТ ДИТА-Г – ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ, ЕИК 102065275
ЕТ ДИТИС – В – МАРГАРИТА ДИМИТРОВА, ЕИК 831107353
ЕТ ДИЯНА-Г – ТРЕНДАФИЛ ГЕНКОВ, ЕИК 115112127
ЕТ ДИ-А-М-АГРО – АТАНАС ГОСПОДИНОВ, ЕИК 124639064
ЕТ ДОБРИНКА ПЕЙКОВА-В.И.П.ГАРДЪН, ЕИК 200179950
ЕТ ДОКТОРА-В – ВАСИЛ СТОИЛКОВ, ЕИК 113028772
ЕТ ДОКТОР В И ВЕЛКОВА – ВЕСЕЛКА ВЕЛКОВА, ЕИК 111503153
ЕТ ДОКТОР СТЕФАН В. ЧУФУДОВ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА, ЕИК 201874314
ЕТ ДОНКА АТАНАСОВА – В Д 97, ЕИК 127036566
ЕТ ДОНЧЕВ-Б. – БОРИС ДОНЧЕВ, ЕИК 104527168
ЕТ ДОНЧЕВ-В.А. – ЕЛЕНКА КОЛЕВА, ЕИК 116038459
ЕТ ДОНЧО Г.ЦОНЕВ, ЕИК 116016676
ЕТ ДОРА-А – ДОРА ВАСИЛЕВА, ЕИК 106503899
ЕТ ДОРА-3М.Е.Г.Т. – ТОДОРА ЖЕЛЯЗКОВА, ЕИК 040050790
ЕТ ДОРИС-А – ДОРИНА КОСТАДИНОВА, ЕИК 835039106
ЕТ ДОРОТИ-А-АЛЕКСАНДЪР АРСОВ, ЕИК 831128116
ЕТ ДРАКОН-13-Г – ВАЛЕРИ ПАНТЕВ, ЕИК 020165536
ЕТ ДУБЪЛ В -ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ, ЕИК 102273397
ЕТ ДУБЪЛ В – ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВ, ЕИК 104571474
ЕТ ДУНАВ-Г – ИЛИЯН МАЛИНОВ, ЕИК 105023317
ЕТ ДУШЕВ-Н. В. – НИКОЛА ДУШЕВ, ЕИК 104059506
ЕТ ДЪГА – Д. С. Б. – ДАВИД БЕХАР, ЕИК 131412152
ЕТ ДЪГА-А – АНГЕЛ БОГДАНОВ, ЕИК 121356374
ЕТ ДЪГА-В – ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА, ЕИК 107524095
ЕТ ДЯБ+В-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, ЕИК 825174389
ЕТ ДЯНИЦА – Г – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 838123335
ЕТ Димитър Георгиев – Д.А.С.-Б., ЕИК 115298703
ЕТ Доли В – Веселина Колева, ЕИК 201357459
ЕТ Д А Г А – ДАНАИЛ ОРЛИНОВ, ЕИК 114631336
ЕТ Д В М – ДОНЧО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ, ЕИК 102718502
ЕТ Д И А КОНСУЛТ – ДИАНА АНГЕЛОВА, ЕИК 131015656
ЕТ Д И А – ИВАНКА АНДРЕЕВА, ЕИК 127515424
ЕТ Д И Б – ДОРИЯН БОЯДЖИЕВ, ЕИК 030196245
ЕТ Д И В – ИВАНКА БОРИСОВА, ЕИК 105580088
ЕТ Д И Г ФИН МАЙСТРО – ДАНИЕЛ ГЕНОВ, ЕИК 200433402
ЕТ Д И Г – МЛАДЕНКА ИВАНОВА, ЕИК 821175427
ЕТ Д И Г – СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 131080910
ЕТ Д И Г – СНЕЖАНКА НОВАКОВА, ЕИК 131324987
ЕТ Д И Г – ТЕНЧО ТОНЕВ, ЕИК 836220274
ЕТ Д К В – ДОНЧО КОСТАДИНОВ, ЕИК 812022884
ЕТ Д М В – ДОРА БУМБАЛОВА, ЕИК 838134221
ЕТ Д М В – МАРИЯ АНГЕЛОВА, ЕИК 201744185
ЕТ Д и В ДОБРИНКА ЗЛАТКОВА, ЕИК 113061659
ЕТ Д и В – ТОШКО ТОМОВ, ЕИК 200145859
ЕТ Д и Г Милка Колева, ЕИК 126137014
ЕТ Д-А-ДИНКО БАХОВ, ЕИК 817067043
ЕТ Д-В ФЕНИКС – ДИМИТРИОС ПАНАГИОТУ, ЕИК 201512393
ЕТ Д-НН-Г – ДЕЛЯН ХАРИЗАНОВ, ЕИК 115035894
ЕТ Д-Р ВАНЯ ПЕТРОВА – В-АНЯ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ЕИК 121291923
ЕТ Д-Р Г.АЙЙЪЛДЪЗ-ГЮЛНАР ЮСЕИН МЮМЮН-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЕИК 126738723
ЕТ Д-Р КРИСТИЯН Б. ЦЕКОВ, ЕИК 111544965
ЕТ Д-Р ПАВЛИНА ХУБАНОВА – АМБУЛ. ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВ. ПРАКТИКА, СПЕЦ. ВЪТР. Б-ТИ И ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, ЕИК 104514651
ЕТ Д-Р ПЛАМЕН А. ПОМАКОВ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЕИК 103505208
ЕТ Д-ШОПА 91 А – ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ, ЕИК 838135017
ЕТ Д-р Александър Веселинов – Индивидуална практика за първична стоматологична помощ – Стоматолог
ЕТ Д-р Атанас Цинцаров – Индивидуална практика за първична стоматологична помощ
ЕТ Д-р Венцислав Петров – Индивидуална практика за първична стоматологична помощ
ЕТ Д-р Георги Ангов – Индивидуална практика за първична стоматологична помощ
ЕТ Д-р Диана Цинцарова – Индивидуална практика за първична стоматологична помощ
ЕТ Д-р Евгения Деливерска – Индивидуална практика за първична стоматологична помощ
ЕТ Д-р Елка Лукарска – Индивидуална практика за първична стоматологична помощ
ЕТ Д-р Емилия Динчева – Индивидуална практика за първична стоматологична помощ
ЕТ Д-р Красимир Димитров – Индивидуална практика за първична стоматологична помощ
ЕТ Д-р Мариела Вълчева – Индивидуална практика за първична стоматологична помощ
ЕТ Д-р Петранка Белчева – Индивидуална практика за първична стоматологична помощ
ЕТ Д-р Юлия Николова – Индивидуална практика за първична стоматологична помощ
ЕТ Д.А.МАНЕВ – ДИАН АНГЕЛОВ, ЕИК 124073082
ЕТ Д.А.Р.И – ИЛИЯ ВЕЛЕВ, ЕИК 040553788
ЕТ Д.А.Р. – РУМЯНА МИЛКОВА, ЕИК 121626211
ЕТ Д.А.Р. – ТОДОР ЧИРИЙСКИ, ЕИК 040110967
ЕТ Д.А.С. комерс – Димитър Стойчев, ЕИК 121214407
ЕТ Д.А. – ДОЛЯ АНДРЕЕВА, ЕИК 040087148
ЕТ Д.В.Л. – ДИМИТЪР ЛЕНКОВ, ЕИК 831285231
ЕТ Д.В.М – ДИЯН ГЕОРГИЕВ, ЕИК 115173105
ЕТ Д.В.С-59 – ДОРА ИВАНОВА, ЕИК 813036709
ЕТ Д.В.ТРЕЙДИНГ – ДИМИТЪР ВИЧЕВ, ЕИК 121394738
ЕТ Д.В. ДЕТЕЛИНА – ДИМО ВИДЕВ, ЕИК 833080111
ЕТ Д.В. – ДОБРИН КАЛЪЧЕВ, ЕИК 147010835
ЕТ Д.Г.И.О. – ИВАН КОРЧЕВ, ЕИК 200603064
ЕТ Д.Г. КОМПЮТЪРС – ДИМИТЪР ГЕНЕВ, ЕИК 201360697
ЕТ Д.И.В.И. – ИЛИЯ ДРИНОВ, ЕИК 121289000
ЕТ Д.И.Д.-А.Д.Я.-АЛБЕНА ЯНКУЛОВА, ЕИК 111003034
ЕТ Д.К.В. – НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 130482048
ЕТ Д.К.Г – ДИМИТЪР ГЪЛЪБОВ, ЕИК 020722234
ЕТ Д.Л.Б.-АНЕЛИЯ БАЛАБАНОВА-НЕДЯЛКА БАЛАБАНОВА, ЕИК 120551656
ЕТ Д.М.Б -ДОБРИНКА КИРИЛОВА, ЕИК 824127900
ЕТ Д. Б. ИМПЕКС – ДАНИЕЛ БАЙЧЕВ, ЕИК 814235678
ЕТ ЕВА-А-ЕВТИМКА СТАНЧЕВА, ЕИК 121755163
ЕТ ЕВГЕНИ БАЛАБАНОВ-ГЕНО-Б, ЕИК 101032589
ЕТ ЕВГЕНИ БАНСКАЛИЕВ- ОСТРЕЦ-Б, ЕИК 101799825
ЕТ ЕВГЕНИ ИВАНОВ – А И, ЕИК 103212625
ЕТ ЕВГЕНИ-Г – ЕВГЕНИ ГЕВЕЗОВ, ЕИК 110545623
ЕТ ЕВЕЛИНА НИКОЛОВА – Е.В.И., ЕИК 825360238
ЕТ ЕВРЕДИКА-В – РУСИ ПЕТКОВ, ЕИК 104024170
ЕТ ЕВРОЛИЗИНГ-А.Д. – АЛЕКСЕЙ ДЮЛГЕРСКИ, ЕИК 115273187
ЕТ ЕВРОСПОРТ-Г – РАДОСТИН ГОСПОДИНОВ, ЕИК 123106298
ЕТ ЕВТИМ ДЕЯНОВ – Е.В., ЕИК 130547161
ЕТ ЕДА-В – ДИМИТЪР ВЕЛКОВ, ЕИК 112026580
ЕТ ЕДИГ-В – ИЛИЯ ИВАНОВ, ЕИК 124129638
ЕТ ЕЙКО-В – ВАЛЕНТИН СЛАВЕЙКОВ, ЕИК 103146787
ЕТ ЕКИП-В – ПЕТЬО ГРОЗДЕВ, ЕИК 119086701
ЕТ ЕКОМ – 12 В – ИВАНКА МИНЧЕВА, ЕИК 200714207
ЕТ ЕКОТУР П.Г. – ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 202362092
ЕТ ЕКСАНИЯ-В – ВАСИЛ КОЛЕВ, ЕИК 812169514
ЕТ ЕКСПРЕС Б.Т. – БОРИС ТЕТОВСКИ, ЕИК 831395521
ЕТ ЕКСПРЕС – Б – ГАЛИНА ЛАЗАРОВА, ЕИК 121146881
ЕТ ЕКСПРЕС-Б.Т.К.У. – ТАНЬО ЖЕКОВ, ЕИК 126690400
ЕТ ЕКСПРЕС-В.Г.- ВАСИЛ ГОГОВ, ЕИК 030001108
ЕТ ЕКСТРЕМ – Г – ИВАН ГАЧКОВ, ЕИК 114015547
ЕТ ЕКСТРЕМ-Б – ДИМИТЪР ДРАГАНОВ, ЕИК 831501844
ЕТ ЕЛБИ-А – АТАНАС МИЛЕВ, ЕИК 040672059
ЕТ ЕЛВА – В – ЕМИЛ СТЕФАНОВ, ЕИК 823008302
ЕТ ЕЛВИГ-Г-48 – ГЕОРГИ ШАХЪНОВ, ЕИК 117594793
ЕТ ЕЛВИРА-В – ИВАН ИВАНОВ, ЕИК 118586949
ЕТ ЕЛЕГАНС-А – НУРАЙ АХМЕД, ЕИК 116587447
ЕТ ЕЛЕГАНТ-Б – БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 020789368
ЕТ ЕЛЕГАНТ-В – ВАЛЕНТИН ГАНЧЕВ, ЕИК 124075350
ЕТ ЕЛЕКТРОН-Г. К. – ГЕОРГИ КОЛЕВ, ЕИК 814159853
ЕТ ЕЛЕКТРО и В и К ЛУКС – АТАНАС ТОНЧЕВ, ЕИК 202303083
ЕТ ЕЛЕКТРО-БОГ-Д-А-ДИМИТЪР БОГДАНОВ, ЕИК 040031911
ЕТ ЕЛЕНА АНАСТАСОВА-П И Б, ЕИК 811100223
ЕТ ЕЛЕНА В. ТЕРЗИЙСКА, ЕИК 122031017
ЕТ ЕЛЕНА ПЪРВАНОВА – В.Е., ЕИК 106630373
ЕТ ЕЛЕНА.Г. 99 – ЕЛЕНА КОЛЕВА, ЕИК 130000473
ЕТ ЕЛЕНКА ИЛИЕВА-БИСТРА Г., ЕИК 200504301
ЕТ ЕЛЕН -А – АТАНАС ГРОЗЕВ, ЕИК 126507944
ЕТ ЕЛЕН-А-АПОСТОЛ ГРОЗЕВ, ЕИК 126027429
ЕТ ЕЛЕОНОРА-В-90 – ЖЕЛЯЗКО ВАСИЛЕВ, ЕИК 120509689
ЕТ ЕЛИС-В ВАЛЕНТИН ИВАНОВ, ЕИК 831436007
ЕТ ЕЛИС-Г-СНЕЖА ГЕРГОВА, ЕИК 121137843
ЕТ ЕЛИТ В-ВЯРА НИКОЛОВА, ЕИК 831846796
ЕТ ЕЛИТ-Б – ИВАН БАТАКЛИЕВ, ЕИК 040488290
ЕТ ЕЛИТ-Г – ГЕОРГИ АНГЕЛОВ, ЕИК 117568485
ЕТ ЕЛИТ-М+А – АНИФЕ УЗУНООЛУ, ЕИК 107514973
ЕТ ЕЛИ-А – ЕЛКА КАРАЛТИЕВА, ЕИК 101526303
ЕТ ЕЛИ-А. М.- 666 – ЕЛИСАВЕТА ВЛАДИМИРОВА, ЕИК 821132828
ЕТ ЕЛКОМ-В – РАЙКО КРАНТОВ, ЕИК 112566815
ЕТ ЕЛМАЗОВ-В – АХМЕД ЕЛМАЗОВ, ЕИК 127546188
ЕТ ЕЛМА – Г – СТАНИСЛАВ ПЕЕВ, ЕИК 832038935
ЕТ ЕЛМА-Г.Г.-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 119521299
ЕТ ЕЛМОН Г-2 – СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ, ЕИК 102006490
ЕТ ЕЛМОН-Г – ГЕОРГИ ИВАНОВ, ЕИК 812071803
ЕТ ЕЛМО-А – ИВАНКА АНДРЕЕВА, ЕИК 103544175
ЕТ ЕЛОРА-Б – БЛАГОВЕСТА ШЕНГАРОВА, ЕИК 825107822
ЕТ ЕЛС-Б – ЛАЗАРИНКА СТОИЛОВА, ЕИК 112543115
ЕТ ЕЛТ И А – ИВАН КОЙЧЕВ, ЕИК 111546119
ЕТ ЕЛ-А – ТАТЯНА КИРЯКОВА, ЕИК 117040356
ЕТ ЕМА-А.П. – АНГЕЛ ПЕТРОВ, ЕИК 119038717
ЕТ ЕМА-Г-99 – ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА, ЕИК 125500473
ЕТ ЕМЕРАЛД-В – ВЕНЦИСЛАВ БОЖИЛОВ, ЕИК 130452311
ЕТ ЕМИЛИЯН Г. ПОРЯЗОВ, ЕИК 832079483
ЕТ ЕМИЛИЯН ЕНЕВ-Е.А.Е.-ИНЖЕНЕРИНГ, ЕИК 819374945
ЕТ ЕМИЛИЯ ВАКЛЬОВА – В, ЕИК 101102475
ЕТ ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА – ЕМО-Б, ЕИК 111502343
ЕТ ЕМИЛИЯ ТАСЕВА – В-Е, ЕИК 101618972
ЕТ ЕМИЛИ-А – НИКОЛАЙ МИТОВ, ЕИК 105032309
ЕТ ЕМИЛ Г. ХРИСТОВ, ЕИК 821165721
ЕТ ЕМИЛ ЕМИЛОВ – Г, ЕИК 200902141
ЕТ ЕМИЛ ТОНЕВ – Б, ЕИК 121816495
ЕТ ЕМИЛ – В – ВЕСА ГЕНЧЕВА, ЕИК 104615700
ЕТ ЕМИНА-Г – НАДКА МАТЕВА, ЕИК 824043174
ЕТ ЕМИ – НИК – В – НИКОЛИНА ВЕЛИНОВА, ЕИК 121192890
ЕТ ЕМИ-В-НЕЙКА ВЪЛЧАНОВА, ЕИК 121141592
ЕТ ЕМКА-Б – ЕМИЛИЯ БАЙРАКТАРОВА, ЕИК 126053452
ЕТ ЕМОНА-В – РУМЯНА ВАСИЛЕВА, ЕИК 113519786
ЕТ ЕМОЦИЯ – К.Г.К. – КРАСИМИР КЪНЕВ, ЕИК 124036290
ЕТ ЕНВЕР АЛИЕВ – Б.Ф., ЕИК 827145120
ЕТ ЕРАТО-Б – ВЕНИАЛИН БУШЕВ, ЕИК 126013422
ЕТ ЕРИДАН В – ВЕСЕЛКА КИРКОВА, ЕИК 201087024
ЕТ ЕРИДАН – Л. Г. – ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 115346443
ЕТ ЕСКУЛАП-М. В. – ЦВЯТКО ТОДОРОВ, ЕИК 104021886
ЕТ ЕСПИРИТОСАС-С. Т. Г. – ДЕНКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 104500185
ЕТ ЕСТЕТИК-В – ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА, ЕИК 130963996
ЕТ ЕТЕЛЕКТРО-А & Г-ГЕОРГИ БОТЕВ, ЕИК 112009200
ЕТ ЕТИ- Б-БЕРОЛ АЛИ, ЕИК 124041978
ЕТ ЕТ РДМ-Б ГАВРИЛ ГАВРИЛОВ – ФАНКА ГАВРИЛОВА, ЕИК 121334837
ЕТ ЕЪР – ТУРС – Б.Г. – БОЯНКА ЛАКОВА, ЕИК 121561824
ЕТ Е Д Г А Р – ВАСИЛ БОРИСОВ, ЕИК 835011879
ЕТ Е И В – ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА, ЕИК 121111603
ЕТ Е И В – ЮЛИЯ МИХОВА, ЕИК 825001139
ЕТ Е И Г ПРОПЪРТИС 2 – ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ, ЕИК 202515225
ЕТ Е и Г – ЕМИЛ ВИДЕНОВ, ЕИК 121676869
ЕТ Е + В- БОРИСЛАВ СВЕЩАРОВ, ЕИК 831124865
ЕТ Е-А-Е 92 – ЕМИЛ АЛЕКСИЕВ ЕВТИМОВ, ЕИК 121146116
ЕТ Е.А.ПРЕСЛИ – ЮЛИЯ СЕРГЕВА, ЕИК 831196505
ЕТ Е.А.-ДАНИЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ, ЕИК 175512510
ЕТ Е.Б.В.-ТРАНС-ЕМИЛИАН ВАТАШКИ, ЕИК 831614958
ЕТ Е.Г.-ЕМИЛ ГАНЧЕВ, ЕИК 831115407
ЕТ Е.М.М. – П.Г. – ПЕНЧО ГАНЧЕВ, ЕИК 833054045
ЕТ Е.Р.А.И – ИВАНКА АТАНАСОВА, ЕИК 201484271
ЕТ Е.Т.А. – Андрей Тотев, ЕИК 117505257
ЕТ ЖАНА-Г – СНЕЖАНА НИКОЛОВА, ЕИК 836054036
ЕТ ЖАНЕТА-А – АСЕН АРАНГЕЛОВ, ЕИК 122073801
ЕТ ЖАНЕТ-Й.А. – ЙОРДАНКА ПЕТРОВА, ЕИК 831100355
ЕТ ЖАНИ И Б – ЖИВКА БАКЪРДЖИЕВА, ЕИК 200882870
ЕТ ЖАН-В – ВАРУЖАН АРЗУМАНЯН, ЕИК 103136024
ЕТ ЖАСМИН-88 – ГЕРГИНА В. СТОЯНОВА, ЕИК 128523203
ЕТ ЖЕЛТЕ-Г.Ж.Т. – ЖЕЛКА КЪНЕВА, ЕИК 123585215
ЕТ ЖЕНЯ И СИН-Г – ЕВГЕНИЯ ГАГОСЯН, ЕИК 812086011
ЕТ ЖЕРАВИЦА В.В.-ВЛАДИМИР ВУЧКОВ, ЕИК 130605052
ЕТ ЖЕС-Г – ЖУЛИЕТА ГЕШЕВА, ЕИК 827178227
ЕТ ЖЕ.А.ГЕ. – ЖОРЖ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 117089442
ЕТ ЖИВКА Б. ИВАНОВА-65 – ИВАН ИВАНОВ, ЕИК 040051522
ЕТ ЖИВКО ГОСПОДИНОВ – Г-93, ЕИК 827174289
ЕТ ЖИВКО РАДЕВ – Г, ЕИК 130437996
ЕТ ЖОРЖЕТА-Г – ГЕОРГИ ХРИСТОВ, ЕИК 114120224
ЕТ ЖОРЖ – Г – ГЕОРГИ МИРИНСКИ, ЕИК 114033538
ЕТ ЖОРО – Г – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 814230040
ЕТ ЖОРО-В.Я. – ГЕОРГИ ЯНЕВ, ЕИК 103939368
ЕТ ЖУЛИЕТА В – 7 – ЖУЛИЕТА ВАСИЛЕВА, ЕИК 123025202
ЕТ ЖУРНАЛОВИ – И В, ЕИК 175969441
ЕТ ЖЪЛТИКА-М.А – МАРТИН МАРИНОВ, ЕИК 108036661
ЕТ Ж В Г-77-ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ, ЕИК 126013792
ЕТ Ж И В – ЖИВКО АНТОНИЙЕВ, ЕИК 119677362
ЕТ Ж И В-БРАТЯ ПИЧЕВИ – ЗОРКА КОРИЧКОВА, ЕИК 101146087
ЕТ Ж и В – ЖАНЕТ БЛАГОЕВА, ЕИК 200883239
ЕТ Ж.В.Г. – ГАЛЯ ПЕТРОВА, ЕИК 102698035
ЕТ Ж.В. ЖЕЛЕВ-44 – ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, ЕИК 813109623
ЕТ ЗАЕКОВ-Б – БОРИС ИЛИЕВ, ЕИК 811054797
ЕТ ЗАИРА-Б.С.-ЦВЕТАН ИГНАТОВ, ЕИК 104507557
ЕТ ЗАРА-М.Г. – МАРИЯ ГЕНЧЕВА, ЕИК 833136300
ЕТ ЗАРТОВ-В – ВЛАДИМИР ИВАНОВ, ЕИК 827146336
ЕТ ЗАФИРОВ-В-ВЕЛИК ЗАФИРОВ, ЕИК 836222103
ЕТ ЗДРАВЕЦ-А Д-Р ИРИНА ТИМЕВА – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ЕИК 130252912
ЕТ ЗДРАВЕЦ-А-86 – ПЕТЪР СТАНЧЕВСКИ, ЕИК 115142622
ЕТ ЗДРАВИЦА-А – ЗДРАВКА АНГЕЛОВА, ЕИК 108569467
ЕТ ЗДРАВКА ДИМИТРОВА – 88-В, ЕИК 201468954
ЕТ ЗДРАВКО АСЕНОВ – В, ЕИК 113027977
ЕТ ЗДРАВКО СТОЙНЕВ – В И З, ЕИК 040626229
ЕТ ЗЕНИТ-А – ЯНАКИ АНДРЕЕВ, ЕИК 831037061
ЕТ ЗЕНИТ-Б – ЦОНИ БОЯДЖИЕВ, ЕИК 824043911
ЕТ ЗЕФИР ГОЦЕВСКИ – Г и З, ЕИК 109585321
ЕТ ЗЛАТКА КОЛЕВА – Г.Н., ЕИК 123708810
ЕТ ЗЛАТКО ВЪЛЧЕВ – ДУБЪЛ В, ЕИК 824159054
ЕТ ЗЛАТКО ЙОВЧЕВ – Б-М, ЕИК 833051120
ЕТ ЗОРА-ВХ.Б – ВЕНЦИСЛАВ БОЖИЛОВ, ЕИК 121345246
ЕТ ЗОРА-Р. Г. Р. – РУСИ РУСЕВ, ЕИК 814139904
ЕТ ЗОРНИЦА-Г – ГАЛИН ГАНЧЕВ, ЕИК 124142710
ЕТ ЗОРНИЦА-Г – ГАНЧО ГЕНОВ, ЕИК 833091620
ЕТ ЗУСА Г.И – Д-Р ГАЛИНА ЗЛАТЕВА-АИПСМП, ЕИК 124083333
ЕТ З А К – ХРИСТО ИВАНОВ, ЕИК 201613481
ЕТ З.А.МЕРДЖАНОВ – ЗДРАВКО МЕРДЖАНОВ, ЕИК 112065398
ЕТ ИБИС-А-91 – ИБРЯМ АСАН ИСМАИЛ, ЕИК 124013345
ЕТ ИВАЙЛО КАЛОЯНОВ-Г, ЕИК 101042462
ЕТ ИВАЛЕКС-А – РУМЯНА БЕДРОЗОВА, ЕИК 130577119
ЕТ ИВАНЕКС-Б – ИВАН ИВАНОВ, ЕИК 200927002
ЕТ ИВАНИНА-Б – СТИЛИЯН СЛАВЧЕВ, ЕИК 130415373
ЕТ ИВАНКА МИЛОШОВА – Б И М, ЕИК 109520686
ЕТ ИВАНКА ПЕТКОВА-В И В – ВЕСКА ПЕТКОВА, ЕИК 117017119
ЕТ ИВАНКА САВЧОВА-В, ЕИК 202149169
ЕТ ИВАНКА ТАШЕВА-ВАНЯ-В.А.Г., ЕИК 825018583
ЕТ ИВАНКА ШИПКОВЕНСКА – ДЕМЕТРА – В, ЕИК 820163557
ЕТ ИВАНОВ-И. Г. – ИВАН ИВАНОВ, ЕИК 104051751
ЕТ ИВАН АНГЕЛОВ – УНИОН.Ф.Р.Т.В., ЕИК 816093010
ЕТ ИВАН А.ИВАНОВ – ЖАИ, ЕИК 124038843
ЕТ ИВАН А. ИВАНОВ, ЕИК 020954147
ЕТ ИВАН БЕЛЯНОВ – И.Г.Б., ЕИК 101539592
ЕТ ИВАН Б. АВРАМОВ, ЕИК 111045948
ЕТ ИВАН В. ПОПОВ, ЕИК 040043237
ЕТ ИВАН ГЕОРГИЕВ – ЛИЛЯНА-И Г 91, ЕИК 040227326
ЕТ ИВАН ГЕРГИЕВ АЛАБАШЕВ Г И А, ЕИК 200125778
ЕТ ИВАН ГЕРДЖИКОВ- Т.И.Г., ЕИК 115115002
ЕТ ИВАН ДИМИТРОВ – З.В.Г., ЕИК 115161245
ЕТ ИВАН КИНОВ – Г. О., ЕИК 104591975
ЕТ ИВАН МИХАЙЛОВ – СНЕЖАНКА ВЪЖАРСКА-А.Д.И., ЕИК 113578197
ЕТ ИВАН ПЕТРОВ – 45 Г, ЕИК 103010730
ЕТ ИВАН СТЕФАНОВ – НИМИ – В, ЕИК 109036504
ЕТ ИВАН ТЕРЗИЕВ – Б.В.К., ЕИК 101593063
ЕТ ИВАН ЯНЕВ – ВИК-91-Б, ЕИК 112553935
ЕТ ИВАН – А 2010 – ИВАНКА АЛЕКСИЕВА, ЕИК 201276103
ЕТ ИВА В – СТОЯН ИВАНОВ, ЕИК 131307906
ЕТ ИВА В.ИВАНОВА, ЕИК 200937167
ЕТ ИВА – Б – ЕВЕЛИН СТОЯНОВ, ЕИК 821177353
ЕТ ИВА-Б-КОМЕРС – ВЛАДИМИР ИВАНОВ, ЕИК 106031516
ЕТ ИВА-В – ИВАНКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 124130925
ЕТ ИВА-Г-ГЕОРГИ ИЛИЕВ, ЕИК 107001910
ЕТ ИВЕЛИНА-Б – ГИНКА ВЕЛКОВА, ЕИК 030434166
ЕТ ИВЕЛИН ИВАНОВ – В.И.В., ЕИК 103120340
ЕТ ИВЕНИ-Г – СНЕЖАНА ИВАНОВА, ЕИК 816020069
ЕТ ИВЕСТА-Г-ИВАН ГРАХОВСКИ, ЕИК 040502815
ЕТ ИВЕТ-А – ИЛИЯ ИВАНОВ, ЕИК 817009549
ЕТ ИВИ – В.И. – ВИШКА ИВАНОВА, ЕИК 833052877
ЕТ ИВКО-А И Д – ИВАН КАДИЙСКИ, ЕИК 820109755
ЕТ ИВО-В-55 – ИВАН ВЕЛИНОВ, ЕИК 030242098
ЕТ ИВЪР-В – ВАРВАРА ГОСПОДИНОВА, ЕИК 117087142
ЕТ ИВ-Г – ИВАЙЛО ГАНЧОВ, ЕИК 101075957
ЕТ ИВ.А. – ИВАНКА АНДРЕЕВА, ЕИК 820150061
ЕТ ИВ.В.П. – ВЕНЦИСЛАВ ПАВЛОВ, ЕИК 107022573
ЕТ ИГИ – ИВАН ИВАНОВ – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ – в несъстоятелност, ЕИК 126051946
ЕТ ИДИ В И К – ИВАН ИВАНОВ, ЕИК 147053498
ЕТ ИЗВОР-Б – БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 827213685
ЕТ ИЗИ А И С – АНГЕЛИНА МИЛОШЕВА, ЕИК 121771922
ЕТ ИЗОТОП-424-Г – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 835022893
ЕТ ИЛВА-М.В. – ИЛЬО КОЛЕВ, ЕИК 102123643
ЕТ ИЛВЕС-А-СТРОЙ – ИЛКА МИХАЙЛОВА, ЕИК 103007661
ЕТ ИЛИЕВ Д.Г.- ВАСКО ИЛИЕВ, ЕИК 833042406
ЕТ ИЛИЕВ – И. Г. – ИЛИЯ ГОСПОДИНОВ, ЕИК 040482202
ЕТ ИЛИЕВ-Г – ИЛИЯ ПЕТРОВ, ЕИК 030085768
ЕТ ИЛИЯ ДИМОВ – МЕЙД В.П., ЕИК 115352784
ЕТ ИЛИЯ ПАНОВСКИ-ДЖОЙ+А, ЕИК 101627843
ЕТ ИЛИЯ ПЕНЧЕВ – Б, ЕИК 822011577
ЕТ ИЛКА-Б – БОГДАНКА ИВАНОВА, ЕИК 816115342
ЕТ ИЛСАНЯ-Б – СТАЙКА БЪНЕВА, ЕИК 825059847
ЕТ ИЛ-54 – А – ПЕТЪР ИЛКОВ, ЕИК 822090928
ЕТ ИМИ-Б – ИВАН ГРОЗЕВ, ЕИК 110059022
ЕТ ИМПЕКС-Г – ПЕТЯ ЯНЕВА, ЕИК 119620120
ЕТ ИМПЕЛ-Б – ЛЮБЕН БЪНКОВ, ЕИК 121293550
ЕТ ИМПУЛС-Б-БЛАГОЙ ДИМОВ-ДАНЧО БЛАГОЕВ, ЕИК 126044866
ЕТ ИМПУЛС-В – ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ БЪНОВ, ЕИК 121002126
ЕТ ИНА-В – ИЛИЯ ДИМИТРОВ, ЕИК 110023030
ЕТ ИНА-В-ИВАНКА ВЕНЧЕВА, ЕИК 112548646
ЕТ ИНА-Г – ИЛИЯ ФУТЕКОВ, ЕИК 112124779
ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р В. КОВАЧЕВА – ВЕСЕЛИНА ГАЙДОВА, ЕИК 102846249
ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА – Д-Р СТЕФКА ДОЙЧЕВА, ЕИК 200289329
ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА – Д-Р САИД АЛ-САУИ, ЕИК 130952633
ЕТ ИНЕКС-РЕНТ А КАР – ДИМЕ СТЕФАНОВСКИ, ЕИК 131092663
ЕТ ИНЕС-В – ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ, ЕИК 040840788
ЕТ ИНЖ.ГЕОРГИЕВ-Г.Я. – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 102177274
ЕТ ИНОПОЛ-Б – ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ, ЕИК 825383347
ЕТ ИНТЕГРА Б.Г.-ГРОЗДАН ГРОЗДАНОВ, ЕИК 831579293
ЕТ ИНТЕЛЕКТ-А-АСЕН ДЕСПОТОВ, ЕИК 811052102
ЕТ ИНТЕРМАК-Б – ДИМИТЪР МУТАФЧИЕВ, ЕИК 101036032
ЕТ ИНТЕРПРЕТ П.С.А. – ПЕТЯ ЖЕЛЕВА, ЕИК 838134495
ЕТ ИНТЕРПРИЗ – Г – ГЕОРГИ СТОЯНОВ, ЕИК 030203992
ЕТ ИНТЕРФИЛМ-В – САШКО ВЕЛИЧКОВ, ЕИК 831263402
ЕТ ИНТЕР В.Я. – БОЖИДАР ЯТОВСКИ, ЕИК 131187218
ЕТ ИНТРА-В – ТАНЯ РАДКОВА, ЕИК 833016596
ЕТ ИРАС-Ш 1-Б – ИВАН ШОПОВ, ЕИК 115257471
ЕТ ИРЕА-90 – ИВАН А.ТЕРЗИЙСКИ, ЕИК 101049738
ЕТ ИРЕНА ЕВТИМОВА – В, ЕИК 200886776
ЕТ ИРЕН Б.Ф.-ЕМИЛИЯ ТЕРЗИЙСКА, ЕИК 823003853
ЕТ ИРИНА АДЖИЕВСКА – А, ЕИК 124057555
ЕТ ИРИНА-В – Ирина Паскалева, ЕИК 121485650
ЕТ ИРИНА-В.Д. – ИРИНА ДИНКОВА, ЕИК 121664856
ЕТ ИРКА Б – ИВАН ПИРОНКОВ, ЕИК 115228306
ЕТ ИРМА-Б-РУСКА БУЛКОВА, ЕИК 115022594
ЕТ ИСКРА КОСТОВА – В.С., ЕИК 121597440
ЕТ ИСКРА-С-91-А – СВЕТЛА ХРИСТОЗОВА, ЕИК 836019882
ЕТ ИСМАИЛ-А – ИСМЕТ АЛИ, ЕИК 108081934
ЕТ ИСС А – ИВО СЮЛЕМЕЗОВ, ЕИК 040766195
ЕТ ИСТИНА В.В.-ВЕЛИЧКО ВЕЛЕВ, ЕИК 121098949
ЕТ Иван Георгиев-И.Е.Г., ЕИК 202543242
ЕТ Иван Г. Спасов – Ремонт на битова техника, ЕИК 201492599
ЕТ И А С – 44 ИЛИЯ СТЕФАНОВ, ЕИК 826018440
ЕТ И Б И 98-ИЛИЯ ИЛИЕВ, ЕИК 121720511
ЕТ И Б С-2000 – ИВАН САВОВ, ЕИК 130384426
ЕТ И В И Я-33 – ГОСПОДИНКА СТЕФАНОВА, ЕИК 119601628
ЕТ И В С-ИВАН СТОЯНОВ, ЕИК 121461037
ЕТ И В Ц – Вилхелм Ванков, ЕИК 130777205
ЕТ И В – АНЖЕЛА ДОСЕВА, ЕИК 104066739
ЕТ И Н Б-9 – ИВАН БОЖИЛОВ, ЕИК 175108165
ЕТ И ПЛЮС В – МАРИЙКА ВИТКОВА, ЕИК 831412020
ЕТ И и В – ИВАН КОСТОВ, ЕИК 200696773
ЕТ И – В – Д – 66 – ИЛИЯН ДЕЛЧЕВ, ЕИК 114070643
ЕТ И-А – АННА ЙОРДАНОВА – 2008, ЕИК 200080614
ЕТ И.А. ИЛИЯ ИЛИЕВ, ЕИК 103672709
ЕТ И.Б.М. – БИСЕР БОРИСОВ, ЕИК 175151519
ЕТ И.Б.М. – КОНСУЛТ-ИВАН МИХАЙЛОВ, ЕИК 020774971
ЕТ И.Б.П. – ИЛКО ПОПОВ, ЕИК 107018849
ЕТ И.Б.С.-ИВАН СТАНКОВ, ЕИК 101073276
ЕТ И.В.А.Н.-КОМЕРС-ИВАН ЯНЧЕВ, ЕИК 103063067
ЕТ И.В.А. – ИВАНКА ВЕЛКОВА, ЕИК 115759140
ЕТ И.В.Г. – ИЛИЯ ГРЪНЧАРОВ, ЕИК 176070949
ЕТ И.В.Е.Л.- ИВАН ДОБРЕВ, ЕИК 108013965
ЕТ И.В. – ВАСИЛ СТАНИЛОВ, ЕИК 121850348
ЕТ И.В. – НЕЛИ НИКОЛОВА, ЕИК 816046530
ЕТ И.В.-КОМЕРС – ИВАН ВЪЛЧЕВ, ЕИК 117038202
ЕТ И.Г.А-СТАР-К – ИВАН АТАНАСОВ, ЕИК 124020891
ЕТ И.Г.Г. – ИВАН ГОТЕВ, ЕИК 102641066
ЕТ И.Г.И. ТРЕЙД – ИЛИЯНА ИГНАТОВА, ЕИК 040172214
ЕТ И.Д.В. – ИВАН ВЕЛИКОВ, ЕИК 126569465
ЕТ И.И.В.-90 – ИВАН ВАНГЕЛОВ, ЕИК 114132187
ЕТ И.К.Б. – ИВАН БОЖАНОВ, ЕИК 121322297
ЕТ И.С.А-1990 – ИВАН АТАНАСОВ, ЕИК 040833466
ЕТ И.С.А.-54 – ИВАН АНГЕЛОВ, ЕИК 101131480
ЕТ И.С.В. – ИВАН ВЕЛИЧКОВ, ЕИК 130186533
ЕТ И.Т.А. – ПЕТЪР БОНЕВ, ЕИК 121822053
ЕТ И.Ф.А. – КРЪСТЮ КРЪСТЕВ, ЕИК 106022198
ЕТ И. В .И – 65 – ИВАЙЛО ИВАНОВ, ЕИК 200510553
ЕТ И. Ф. А. – ЕЛЕОНОРА КРЪСТЕВА, ЕИК 200777339
ЕТ ЙОАНА-А-ЙОРДАН АТАНАСОВ, ЕИК 030415333
ЕТ ЙОНА В – ПАВЛИН МЛАДЕНОВ, ЕИК 114546736
ЕТ ЙОНГО-Б.Т.М – ТОДОР БАТУРОВ, ЕИК 108066829
ЕТ ЙОРДАНКА АТАНАСОВА – КОНСТАНТА-А, ЕИК 825005109
ЕТ ЙОРДАНКА ИВАНОВА – В – СВЕТЛИН АНГЕЛОВ, ЕИК 200963112
ЕТ ЙОРДАНКА ИВАНОВА – В, ЕИК 109030469
ЕТ ЙОРДАНКА ИЛИЕВА – М И Г, ЕИК 106616620
ЕТ ЙОРДАН АСЕНОВ – РАЙ-А-91, ЕИК 109025422
ЕТ ЙОРДАН ХРИСТОВ – СИЛВИЯ-Д-Г, ЕИК 121009224
ЕТ ЙО-ПЛАМ А – ЙОНА БРАТОЕВА, ЕИК 814215896
ЕТ Й.А.Т.-Е.В.Н. – ЕВГЕНИЙ НЕДЕВ, ЕИК 123031358
ЕТ КАДИФКА КАРАБЕЛЬОВА Г И Д, ЕИК 101647237
ЕТ КАЛИНКА-В – КАЛИНКА СЛАВОВА, ЕИК 119013087
ЕТ КАЛИ – Г – ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ, ЕИК 833142050
ЕТ КАЛИ-Г – ЯНИ КАЛИБАЦЕВ, ЕИК 130108075
ЕТ КАЛМАР-И В – МАРИЯ КОЛЕВА, ЕИК 119518004
ЕТ КАМЕЛ К.Г. – КАЛЧО ГОСПОДИНОВ, ЕИК 123109885
ЕТ КАМЕРТОН-Н.Г.М. – НЕВЕНА МАРКОВА, ЕИК 125024024
ЕТ КАМИТА-Г – ТАСКА ГРИГОРОВА, ЕИК 115798562
ЕТ КАМИ-Г – КАМЕЛИЯ МИЛЕВА, ЕИК 818003175
ЕТ КАНАДА-Г – РУМЕН ГЮРОВ, ЕИК 115026952
ЕТ КАНЕВ-Н.А.К.-НЕДЯЛКО КАНЕВ, ЕИК 040263112
ЕТ КАНЕТИ-В – ВИОЛЕТА ТРАЯНОВА, ЕИК 131090203
ЕТ КАПРИЗ – Г – СТАНКА СТОЯНОВА, ЕИК 040587356
ЕТ КАРАВЕЛОВ-Г-СТЕФАН ИВАНОВ, ЕИК 826013226
ЕТ КАРАНДИЛА Х.А. – ХУРИЕ СЮЛЕЙМАНОВА, ЕИК 175737432
ЕТ КАРАТ-А – ВАСИЛ ХРИСТОВ, ЕИК 040381776
ЕТ КАРАТ-Г – ПЕНКА КАРАИВАНОВА, ЕИК 104502720
ЕТ КАРИЗМА А ЕЛ ДЖИ – АНГЕЛ ГУГОВ, ЕИК 130942379
ЕТ КАРИНА С.А. – КАТИНА ЛЕНКОВА, ЕИК 020659816
ЕТ КАРИНА-А – АЛИ БЕЛИЕВ, ЕИК 114585860
ЕТ КАР-В-91 – НИКОЛА ВЪЛЕВ, ЕИК 118547953
ЕТ КАСИС-Б.М. – БОЖИДАР БОРИСОВ, ЕИК 030127053
ЕТ КАТАЛИНА-В-ДИМИТРИЙКА ДЖУРКОВА, ЕИК 202131317
ЕТ КАТЕРИНА В – 91 – МИХАИЛ ДАРЕВ, ЕИК 201747498
ЕТ КАТЕРИНА В – 91 – ТИНКА ДАРЕВА, ЕИК 101041093
ЕТ КАТЕРИНА-Б-ИВАН БАЛДЕВ, ЕИК 831016971
ЕТ КАТЕРИНА-В – ВАЛЕРИ ПЕТКОВ, ЕИК 121053135
ЕТ КАТИНА ПЕТРОВА – Н.В., ЕИК 816047899
ЕТ КАТИ – Н.В. – КАТЯ ВЕНКОВА, ЕИК 030031368
ЕТ КАТЯ ПЕТРОВА – КА ЕНД Б, ЕИК 131021470
ЕТ КАТЯ-А – КАТЯ АВРАМОВА, ЕИК 102144993
ЕТ КВЕЦИНСКИ-В – ВИКТОР БОРИСОВ, ЕИК 040018013
ЕТ КЕДЪР – В.Г.- ВИНЧО ГЕОРГИЕВ, ЕИК 823048916
ЕТ КЕДЪР-В – ВЕНЕТА КАСТЕЛОВА, ЕИК 124006094
ЕТ КЕИДС-В – ИВАН СУЛТОВ, ЕИК 101072765
ЕТ КЕЙГ-Г – ЙОРДАНКА ГЮРОВА, ЕИК 833014830
ЕТ КЕНАР – А – АТЧЕ МЕХМЕДОВА, ЕИК 201646990
ЕТ КЕТИ – В – КАТЯ ЧОБАНОВА, ЕИК 101028733
ЕТ КЕТИ-А-92 – ЗЛАТИ КОСТОВ, ЕИК 103022654
ЕТ КИБО – Б.Б.Б. – БОЯН БОЯНОВ, ЕИК 202585330
ЕТ КИК-БОБ-Б – КИРИЛ ДАШЕВ, ЕИК 121291318
ЕТ КИМ – М.А.С.-91 – МАРИАНА СТОЯНОВА, ЕИК 102118176
ЕТ КИМ-Б – МИЛЕНА ВЕЛЕВА, ЕИК 825267192
ЕТ КИМ-В – МАРТИН НАЙДЕНОВ, ЕИК 102129055
ЕТ КИМ-Г ЕКАТЕРИНА ИЗЕВКОВА, ЕИК 825038454
ЕТ КИПАРИС-А-АННА АВРАМОВА, ЕИК 812155137
ЕТ КИПШАНОВ – А – ВАСКО АНГЕЛОВ, ЕИК 040137875
ЕТ КИРИЛ БЕЛЧИНСКИ – ВИКТОРИЯ-К.С.Б – ДОНКА СПАСОВА, ЕИК 109029189
ЕТ КИРИЛ В. НИКОЛОВ, ЕИК 102667367
ЕТ КИРИЛ ТАНЧЕВ – КИКИ В, ЕИК 833073501
ЕТ КИРИЛ ЧИНКАРОВ – И.С.В, ЕИК 040199325
ЕТ КИРЯКОВ-Б-БОРИСЛАВ КИРЯКОВ – НИКОЛИНА КИРЯКОВА, ЕИК 120564059
ЕТ КИС Б 92- Красимир Николов, ЕИК 103283476
ЕТ КИС – Г – ИРИНКА ДИМОВА, ЕИК 119517482
ЕТ КИТА АНГЕЛОВА-КИТ-А, ЕИК 101041339
ЕТ КИТА-А – ИРИНКА АТАНАСОВА, ЕИК 030145197
ЕТ КИТО-С.И.В. – СТОЯН ВЕЛЧЕВ, ЕИК 119092526
ЕТ КЛАВДИЯ-Б – КЛАВДИЯ ЙОРДАНОВА, ЕИК 121537503
ЕТ КЛАСИКА Е & Г – ГАЛЯ СЪБЕВА, ЕИК 121154134
ЕТ КЛАСИК Р И Г – РАДОСВЕТА НЕНЧЕВА, ЕИК 119058221
ЕТ КЛАСИК-В – ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ, ЕИК 121502847
ЕТ КЛЕР – В, ЕИК 127538896
ЕТ КЛИНТЪН-В-93 – ИВАНКА КОСТОВА, ЕИК 103128287
ЕТ КЛОКОТНИЦА – В.Г. – ДЕЛЧО ДЕЛЧЕВ, ЕИК 126507759
ЕТ КОВЕЛ-В – ВЕЛКО ВЕЛЕВ, ЕИК 825198059
ЕТ КОДЕ-В – КОЛЬО НАКЕВ, ЕИК 121241016
ЕТ КОД-А – АТАНАСКА ПЕТКОВА, ЕИК 831016732
ЕТ КОЕКС-В.С. – ВЛАДИМИР СТАНКОВ, ЕИК 113519156
ЕТ КОЗИРОГ-Г&К – КРАСИМИРА ДИМИТРОВА, ЕИК 104039457
ЕТ КОКО-Х. А. – НИКОЛА ХРИСТОВ, ЕИК 814100374
ЕТ КОЛЕВ Д.Г. – Димитър Колев, ЕИК 020859813
ЕТ КОЛЕВ-Г.М. – ГЕОРГИ КОЛЕВ, ЕИК 124099119
ЕТ КОЛНИ – Г- КОЛЮ ГРОЗЕВ, ЕИК 102874106
ЕТ КОЛОРИТ-В – ВАЛЕРИ НИКОЛОВ, ЕИК 122099370
ЕТ КОЛЬО ГАНЧЕВ – Т.Г., ЕИК 123021271
ЕТ КОЛЮ КОЛЕВ – КОЧЕВ Б, ЕИК 117011333
ЕТ КОМЕТА А – ИВАН НИКОЛОВ, ЕИК 812083563
ЕТ КОМПАК-Г – ГЕОРГИ ГЪЛЪБОВ, ЕИК 130991198
ЕТ КОМПАС В-ВЕНЕТА ДОМУЗОВА, ЕИК 831168648
ЕТ КОМПЮТЪР АДВАНС ТЕХНОЛЪЖИС К.А.Т. – ИВАЙЛО НИКОЛОВ, ЕИК 820196070
ЕТ КОНВЕКТ-А – АНКО ИВАНОВ, ЕИК 831453782
ЕТ КОНДОР-Б – БОНЧО ИВАНОВ, ЕИК 123690497
ЕТ КОНДОР-К.М.В. – КРАСИМИР МИХАЙЛОВ, ЕИК 106020473
ЕТ КОНДОР-Х, Г – ХРИСТО ГУЦЕВ, ЕИК 115019880
ЕТ КОНКУРЕНТ-П.Г.Т. – ПЕТЪР ТОДОРОВ, ЕИК 124526771
ЕТ КОНСУЛТ Д. Г. – ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 200948205
ЕТ КОНСУЛТ ПРОЕКТ – Г – ГЕОРГИ КРАВЧЕНКО, ЕИК 200089360
ЕТ КОРЕКТ – А – ГЮЛТЕН ТЕРЗИ, ЕИК 201069058
ЕТ КОРЕКТ-В – ВЕСЕЛИН СОЛТАРИЙСКИ, ЕИК 831091397
ЕТ КОРОНА К.В. – СТАНКА ЙОРДАНОВА, ЕИК 126619612
ЕТ КОРОНА-Б – ИВАН БУЗНИК, ЕИК 112033286
ЕТ КОСМОС-А-90 – ПЕТЪР АТАНАСОВ, ЕИК 176064024
ЕТ КОСОН-Б – ЙОРДАН ПЕТРОВ, ЕИК 121304566
ЕТ КОСТАДИНКА Б. ГОГОВА, ЕИК 040266279
ЕТ КОСТАДИН АТАНАСОВ – К.В., ЕИК 040809807
ЕТ КОСТАДИН ЛЮБОМИРОВ – КОМИТ-Б, ЕИК 113060379
ЕТ КОСТОВ-ИМПЕРИАЛ-В – ВЛАДИМИР КОСТОВ, ЕИК 115301220
ЕТ КОС-Б – ЮМЕР КОСОВ, ЕИК 120023961
ЕТ КОТУЗОВ-И.А. – ЙОРДАН КОТУЗОВ, ЕИК 102707139
ЕТ КРАСИМИРА ДИМИТРОВА – А, ЕИК 101153039
ЕТ КРАСИМИРА ЛЮБЕНОВА – СЛАДКИ-В, ЕИК 823093530
ЕТ КРАСИМИРА ПЕТРОВА – В, ЕИК 814220345
ЕТ КРАСИМИРА-В – ДОБРИН ТОДОРОВ, ЕИК 103826420
ЕТ КРАСИМИР В ДОКУЗОВ, ЕИК 200456707
ЕТ КРАСИМИР ДИМИТРОВ – А, ЕИК 109528377
ЕТ КРАСИМИР КРЪСТЕВ – К.А.К. ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРВИЗ, ЕИК 117032391
ЕТ КРАСИМИР МАНОЛОВ БОГДАНОВ – КРАМИ – Б, ЕИК 128013645
ЕТ КРАСИМИР ПАВЛОВ – А, ЕИК 040529417
ЕТ КРАСИМИР-Х. Г. – КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ, ЕИК 040054372
ЕТ КРАСИ В – КРАСИМИР КОСТОВ – в несъстоятелност, ЕИК 125570322
ЕТ КРАСИ-В-ДЕНТ – Д-Р КРАСИМИР ВЪРБЕВ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЕИК 130116225
ЕТ КРАСИ-Т.А.Ц.-КРАСИМИР ПЕТКОВ – ТАНЯ ПЕТКОВА, ЕИК 110058849
ЕТ КРАСИ- В И К – КРАСИМИР СТРАНДЖАЛИЕВ, ЕИК 130182855
ЕТ КРЕМЕЛ-Г-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 828009995
ЕТ КРЕМЕНА ПОПОВСКА – ОРФЕЙ – Г, ЕИК 201828587
ЕТ КРЕМЕНА-А-ВЕЛИЧКО КОВАЧЕВ-ЮЛИАНА КОВАЧЕВА – АНТОАНЕТА МАРИНОВА, ЕИК 117501839
ЕТ КРИСТАЛ-В – ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ, ЕИК 111540276
ЕТ КРИСТИЯН СТОЯНОВ-КОЛОС-В, ЕИК 121333870
ЕТ КРИСТИ-Б – СТАНКА КРАЛЕВА, ЕИК 102147516
ЕТ КРИСТИ-С.В.- СЛАВЯН АСЕНОВ ВАСИЛЕВ, ЕИК 040470901
ЕТ КРИС-А.Т. – АНДРЕЙ ТРИФОНОВ, ЕИК 814186334
ЕТ КРОМА – Б – ТОДОР БИБОВ, ЕИК 126542240
ЕТ КРЪСТЕВ Д.Г. – ДИМИТЪР КРЪСТЕВ, ЕИК 822007083
ЕТ КРЪСТЕВ-В-42 – ВАСИЛ КРЪСТЕВ, ЕИК 130657800
ЕТ КРЪСТЬО Г ПЕТРОВ, ЕИК 124094354
ЕТ КУЗМОВ-В.К.-ВЕЛКО КУЗМОВ, ЕИК 020595064
ЕТ КУНЧО ДРАГИЕВ-В-93 – ВИОЛЕТА ДРАГИЕВА, ЕИК 115892022
ЕТ КУРС-А – ВАСИЛ ГАЛЕВ, ЕИК 814114883
ЕТ КЮЧУКА-А.А. – ОГНЯН АНГЕЛОВ, ЕИК 119065301
ЕТ Комфорт – Б – Росен Чанев, ЕИК 102636585
ЕТ К А Г – АНГЕЛ КУРДОМАНОВ, ЕИК 118029195
ЕТ К А И – ЗАНКА АВРАМОВА, ЕИК 125004865
ЕТ К А Л А – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 175097780
ЕТ К Б-СТРОЙ – КОСТА БРАТАНОВ, ЕИК 103049733
ЕТ К В К-КРАСИМИР МИЛЕВ, ЕИК 831415073
ЕТ К В М – ИНЖЕНЕРИНГ – КРУМ МАДЖАРОВ, ЕИК 824085287
ЕТ К ЕНД В – СТОЯНКА ЦЕКОВА, ЕИК 105559336
ЕТ К Ж Г – КОЛЮ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 040358457
ЕТ К И А КОМЕРС – КЛАВДИЯ АТАНАСОВА, ЕИК 148032927
ЕТ К И А – АННА ТОДОРОВА, ЕИК 128627077
ЕТ К И Б – СОНЯ ПАШОВА, ЕИК 120559496
ЕТ К И В – АЛБЕНА СИМОНОВА, ЕИК 832094134
ЕТ К И В – ЮЛИАН ВЕЛЕВ, ЕИК 116020062
ЕТ К И Г – ЙОРДАНКА ЙОЛДОВА, ЕИК 123104151
ЕТ К И Г – КРАСИМИР ГАЧЕВ, ЕИК 123082954
ЕТ К И Г-ГЕНАДИ ГАНЧЕВ, ЕИК 817014806
ЕТ К Р И С А – ХРИСТИНА ХРИСТОВА, ЕИК 131539413
ЕТ К Т Г-58 – КИРИЛ НИКОЛОВ, ЕИК 103069419
ЕТ К и В ТРЕЙД – КРАСИМИРА ЛОЗЕВА, ЕИК 201360462
ЕТ К и В – ВАЛЕРИ ВЕСЕЛИНОВ, ЕИК 201368142
ЕТ К и В-ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА, ЕИК 200095573
ЕТ К-А-М-П – МАРИНА ПЕТРОВА ГУНЧЕВА, ЕИК 124036148
ЕТ К.А.Д. – КРАСИМИР ДЕРИЛОВ, ЕИК 131120179
ЕТ К.А.Д.-3-АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ, ЕИК 115063467
ЕТ К.А.ИЗОЛИТ-ЕЛЕНА АПОСТОЛОВА, ЕИК 040057105
ЕТ К.А.КРИСМАРЕ – ЙОРДАН ПАВЛОВ ИЛИЕВ, ЕИК 030022166
ЕТ К.А.М. – МИРОСЛАВ БОРДЖУКОВ, ЕИК 175004412
ЕТ К.А.СЪРБЕНОВ – КОНСТАНТИН СЪРБЕНОВ, ЕИК 175831668
ЕТ К.Б.У. – КИРИЛ УЗУНСКИ, ЕИК 040019841
ЕТ К.Б. – 90 – КОЛЬО БЕЛЧЕВ, ЕИК 833088866
ЕТ К.В.Д. – СПАС МИЛЕВ, ЕИК 121877950
ЕТ К.В.Л. – КРУМ КИРОВ, ЕИК 831314601
ЕТ К.В.СОТИРОВ – КОСТАДИН СОТИРОВ, ЕИК 040486407
ЕТ К.В.С. – ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ, ЕИК 130538575
ЕТ К.Г.Б – ШАИБ АХМЕД, ЕИК 201370435
ЕТ К.Г.К – КИРИЛ ИВАНОВ, ЕИК 200555032
ЕТ К.Г.Л. – КАЛИН ГЕОРГИЕВ, ЕИК 816042674
ЕТ К.Г.ПЕТРОВ-ТРАВЕЛ КОМЕРСИАЛ – КАМЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ, ЕИК 121538681
ЕТ К.Д.В.Е. – ВАСИЛ ХРИСТОВ, ЕИК 040129405
ЕТ К.И.В.И. – ГЕОРГИ ПАУНОВ, ЕИК 832091311
ЕТ К.М.В. – КРИСТИЯН ВЪЛКОВ, ЕИК 121061559
ЕТ К.М.В.- Маруся Влахова, ЕИК 831430456
ЕТ К.О.Д.А., ЕИК 130632882
ЕТ К.С.Б. – КАТЯ БУДАКОВА, ЕИК 102891664
ЕТ К. А. К. – КИРИЛ КИРОВ, ЕИК 030240389
ЕТ К. В. Н. – КОЛЮ НИКОЛОВ, ЕИК 104039514
ЕТ ЛАЗ-В – АСЯ СЛАВЕЙКОВА, ЕИК 120021191
ЕТ ЛАЗ-Г – ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ, ЕИК 112057387
ЕТ ЛАСКА-В – ВЕРКА БАШЕВА, ЕИК 030260931
ЕТ ЛАФЧИС – Р.В. – РУМЕН ЛАФЧИЙСКИ, ЕИК 832066532
ЕТ ЛАЧО – Б – ЛАЗАР БОЯНОВ, ЕИК 101040689
ЕТ ЛЕОКАРДИЯ ХРИСТОВА – АНДИ Б, ЕИК 824093871
ЕТ ЛЕЧО А.Л.-46 – ЛЕЧО ЛЕЧЕВ, ЕИК 103278707
ЕТ ЛИАНИ-А АНАСТАСИЯ НЕНОВА, ЕИК 121061922
ЕТ ЛИБЕРА-В – ЯНА ДИМИТРОВА, ЕИК 040395201
ЕТ ЛИДЕР-Б-БОЯНА СТОЯНОВА, ЕИК 200094763
ЕТ ЛИДИЯ БОНЕВА – АЛФА-Б, ЕИК 827236805
ЕТ ЛИДО-Г-ДОНЧО ДОНЧЕВ, ЕИК 030001909
ЕТ ЛИЛИЯ АСПАРУХОВА – Л и А 56, ЕИК 201165971
ЕТ ЛИЛИЯ-В – ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ, ЕИК 121595374
ЕТ ЛИЛИЯ-В – ВЪЛКА МИХАЙЛОВА, ЕИК 130842667
ЕТ ЛИЛИЯ-Г – ЦАЛКА СТАНЕВА, ЕИК 820128129
ЕТ ЛИЛИ – В – ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 122008563
ЕТ ЛИЛЯНА БОГУШЕВА – Б, ЕИК 200471591
ЕТ ЛИЛЯНА МИЛАДИНОВА – В ПАРА С, ЕИК 831307239
ЕТ ЛИМА-В – МАЯ ЖИВКОВА, ЕИК 201651635
ЕТ ЛИНЕКС-Б – БОРИСЛАВ ГЕНАДИЕВ, ЕИК 106533173
ЕТ ЛИНО-А.Д. ПАВЛИН ПАВЛОВ, ЕИК 123113150
ЕТ ЛИРА-А – КИРИЛ АНГЕЛОВ, ЕИК 814211467
ЕТ ЛИСА-В – РАДА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 107060307
ЕТ ЛИТЕРА-В – ИВАНКА КИРОВА, ЕИК 831247210
ЕТ ЛОАНА-В – ЛОАНА МИРЧЕВА, ЕИК 126128247
ЕТ ЛОРИДО-В-ВЛАДИМИР ИГНАТОВ, ЕИК 040009046
ЕТ ЛОТОС-Г – ГИНКА ТРИФОНОВА ТОДОРОВА, ЕИК 834009416
ЕТ ЛУКС-В – ВИОЛЕТКА ГРУЕВА, ЕИК 822114217
ЕТ ЛЪВ-А – АНТОН ПАСКАЛЕВ, ЕИК 104083208
ЕТ ЛЪКИ-В-79 – ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ, ЕИК 200372066
ЕТ ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ – Н.В.Л., ЕИК 115698619
ЕТ ЛЪЧ А – АРМАНД ТЕПЕЛИКЯН, ЕИК 121725782
ЕТ ЛЮБЕН ЗАХАРИЕВ – ЛЕНА – Б, ЕИК 824145767
ЕТ ЛЮБЕН ЮРУКОВ – Х.А., ЕИК 101151839
ЕТ ЛЮБОМИРА АТАНАСОВА В-Л, ЕИК 103262521
ЕТ ЛЮБОМИР ГЮЛЕМЕТОВ – 89 В и Л, ЕИК 822045956
ЕТ ЛЮБОМИР ЗААРАЛИЕВ-В, ЕИК 112028811
ЕТ ЛЮБОМИР МИТОВ – КРИНО-А, ЕИК 121676043
ЕТ ЛЮДАН-Ж.В.- ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ, ЕИК 113031527
ЕТ ЛЮДМИЛА АПОСТОЛОВА – ЛЮСИ-А, ЕИК 126059430
ЕТ ЛЮСИ ВОСКАНЯН – В, ЕИК 825288595
ЕТ Л ЕНД Б – ЛЮБОМИР КАРАДИМОВ, ЕИК 130436428
ЕТ Л ПЛЮС В – ЙОРДАНКА ВЪЛЧАНОВА, ЕИК 121803811
ЕТ Л ПЛЮС В-ЗОЯ ЗАРЕВА, ЕИК 040449608
ЕТ Л и А – ЛИЛЯНА ТРАЙКОВА, ЕИК 121318039
ЕТ Л.А.БАКАЛОВ – ЛЮБЕН БАКАЛОВ, ЕИК 126044617
ЕТ Л.А.Г. – РУМЕН ГЕОРГИЕВ, ЕИК 040508597
ЕТ Л.А.Й. В. – ЙОСИФ ХРИСТОВ, ЕИК 833095234
ЕТ Л.А. КОМЕРС – АНЕЛИЯ ЛАЗАРОВА, ЕИК 130620321
ЕТ Л.Б.А. – ЛЮБЧО БАЙЧЕВ АТАНАСОВ, ЕИК 102075814
ЕТ Л.Б. И Б.-АТРАКЦИОН КОМЕРСИАЛ ИНЖЕНЕРИНГ – ЛЮБОМИР БОЖИНОВ, ЕИК 040964330
ЕТ Л.Д.А.-Лилия Арабаджиева, ЕИК 833162416
ЕТ Л.Ю.Б.-ЮРИ БОЯНИН, ЕИК 030226927
ЕТ Л. В. ПОЛИНА – ПАВЛИНА НИКОЛОВА, ЕИК 130189134
ЕТ Л. В. – ВАЛЕНТИН ПОПОВ, ЕИК 104049639
ЕТ МАВРОДИНОВ – Г.Б. – ГЕОРГИ МАВРОДИНОВ, ЕИК 121328503
ЕТ МАГДАЛЕНА МЕТОДИЕВА – ПРОБИЛД В, ЕИК 200314184
ЕТ МАГДАЛИНА САВОВА – М и Г, ЕИК 131232898
ЕТ МАГИ А.В.-92-МАРГАРИТА ВЕЛИЧКОВА, ЕИК 831104161
ЕТ МАГИ-Б – АНАСТАС КОСТОВ, ЕИК 200851565
ЕТ МАГИ-2003 Г. – МАРГАРИТА ПАНОВА, ЕИК 115775670
ЕТ МАГНЕТ ЕЛЕКТРИК – ЦАНЧО Б.ЦАНЕВ, ЕИК 040766163
ЕТ МАДЛЕН-А – ЕДВАРД РАФАЕЛЯН, ЕИК 103206095
ЕТ МАД-В – МИТКО ВИДЕЛОВ, ЕИК 822023970
ЕТ МАЙН – А Васил Александров, ЕИК 040766619
ЕТ МАКСИ – И. К. Г – ИВАН ГЕЛЕВ, ЕИК 130689805
ЕТ МАКСИ-А.А.-АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ, ЕИК 201897416
ЕТ МАК-Г-ГИНА ДРАГАНОВА, ЕИК 040650707
ЕТ МАЛВИ-В – АСКАНУШ КЪРККЕСЕЛЯН, ЕИК 837001104
ЕТ МАЛИН В- НЕДА РАЙЧЕВА, ЕИК 201190782
ЕТ МАНГАЛСКИ-Б.Й. – БОГОМИЛ ЙОРДАНОВ, ЕИК 103552574
ЕТ МАНИСТА-Б – ЖИВКА МАРИНОВА ПЕТКОВА, ЕИК 119080036
ЕТ МАНОЕЛА-В – МАНОЛ ВЪЛЧЕВ, ЕИК 114015351
ЕТ МАНОИЛОВ-В – ВАСИЛ СТОИЛКОВ, ЕИК 122034764
ЕТ МАНОЛЕВ-Г.Б.М. – ГЕОРГИ МАНОЛЕВ, ЕИК 121227899
ЕТ МАНУЕЛ-В – ЦВЕТАН ИВАНОВ, ЕИК 030068854
ЕТ МАНЯ-90 А – МАНЯ БОРИСОВА, ЕИК 122020362
ЕТ МАРАТОН-Б-ИНЖ. ВЛАДИМИР БЕРОВ, ЕИК 020713514
ЕТ МАРАТОН-В – СТАНИСЛАВА БАКЪРДЖИЕВА, ЕИК 103814592
ЕТ МАРАТОН-64-Б – НАЙДЕН ИЛИЯНОВ, ЕИК 826003919
ЕТ МАРГАРИТА-В.Б. – МАРГАРИТА ВЛАДИСЛАВОВА, ЕИК 816039009
ЕТ МАРГАРИТ ИВАНОВ – Г и М, ЕИК 116026962
ЕТ МАРГИ-А-82 – АТАНАС ШИПОШКИ, ЕИК 115697136
ЕТ МАРИЙКА ХРИСТОВА – Г, ЕИК 127551519
ЕТ МАРИНЕЛА КОЛЕВА – ИВА – Б, ЕИК 823056005
ЕТ МАРИО А.К. – КРАСИМИР ЙОНЧЕВ, ЕИК 121340651
ЕТ МАРИПЕН-В – ПЕНЧО ВЪЛКОВ, ЕИК 817060878
ЕТ МАРИЦА А – ШИРИН МУРАД, ЕИК 116534882
ЕТ МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА – М.Г., ЕИК 121772579
ЕТ МАРИЯ ВЪЛЧЕВА – М-А, ЕИК 102079780
ЕТ МАРИЯ ГОРАНОВА – М.Г., ЕИК 831569395
ЕТ МАРИЯ КИРИЛОВА – А И М, ЕИК 109580000
ЕТ МАРИЯ ПАНТЕВА – М.В.В., ЕИК 030183778
ЕТ МАРИЯ ПЕТРОВА – М.В, ЕИК 831060373
ЕТ МАРИЯ ПУЛЕВА – ФЕНИКС Д А, ЕИК 115517677
ЕТ МАРКАНТ-Б – ДРАГОМИР БЕЙКОВ, ЕИК 121292509
ЕТ МАРКОНИ-В – МАРКО КАРЛЮКОВ, ЕИК 825259771
ЕТ МАРКОС-В – МИРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ, ЕИК 147033531
ЕТ МАРКО ИВАНОВ – С А М И, ЕИК 040693612
ЕТ МАРКО-В – МАРЧО ВЪЛКОВ, ЕИК 825061905
ЕТ МАРК-119-А – МИЛКА АНГЕЛОВА, ЕИК 040369592
ЕТ МАРСИМ В-СТИЛ – МАРИАНА ГЕНЧЕВА, ЕИК 130053699
ЕТ МАРС – В.Т.- ВЕСЕЛИН ТАБАКОВ, ЕИК 115662886
ЕТ МАРС-Б-ТРЕЙД – МАРИО АВРАМОВ, ЕИК 121737628
ЕТ МАРТИ-Б – БОРИСЛАВ БОЖКОВ, ЕИК 131289721
ЕТ МАРТИ-Б – МИРОН ИВАНОВ, ЕИК 106540488
ЕТ МАРТИ-В-ВАЛЕНТИНА КРЪСТЕВА, ЕИК 831701578
ЕТ МАСГАЛ-В – СЛАВЧО МАСКАЛЬОВ, ЕИК 122027136
ЕТ МАСТЕР-91 Б – МАРИНКА БОЯДЖИЕВА, ЕИК 825130027
ЕТ МАСУП-А-ВЕСЕЛИН СТРИНСКИ, ЕИК 041002275
ЕТ МАТА АНГЕЛОВА – 96 Г, ЕИК 123046381
ЕТ МАЧЕВ – Б – БОЖИДАР МАЧЕВ, ЕИК 114584566
ЕТ МАШКОВ-В – ЕВГЕНИЯ ЙОРДАНОВА ВОЙНИКОВА, ЕИК 831006137
ЕТ МАШО – Ж.В.Д. – ЕВГЕНИ ДАРАКЧИЕВ, ЕИК 123033590
ЕТ МАЯ АНГЕЛОВА – А, ЕИК 824055148
ЕТ МАЯ КАРДАШЕВА – М. С. Ц. Б., ЕИК 200105633
ЕТ МАЯ КЪРКЕЛЕВА – М.А.К., ЕИК 101788330
ЕТ МАЯ ПЪРВАНОВА – А.М.С., ЕИК 113032547
ЕТ МАЯ ЯТАНСКА – М И Б, ЕИК 117647783
ЕТ МАЯ ЯЧКОВА-М и В, ЕИК 200471627
ЕТ МАЯ-В – МАЯ МАШЕВА, ЕИК 040046023
ЕТ МАЯ-В – ОЛЕГ ПЕТКОВ, ЕИК 833076839
ЕТ МЕГАН – Г – 09 – ГАЛИНКА ВАНГЕЛОВА, ЕИК 200846575
ЕТ МЕГА – В -МИТОТКА НИКОЛОВА, ЕИК 176204679
ЕТ МЕГА – В.О.П. – ВИКТОР ПАРОВ, ЕИК 130401441
ЕТ МЕГА-В – МЛАДЕНА МАНОЛОВА, ЕИК 831020208
ЕТ МЕГА-В-ВАКРИЛ АНАСТАСОВ, ЕИК 115608326
ЕТ МЕГИ-Г – МАРГАРИТА КОСТОВА, ЕИК 040049717
ЕТ МЕГИ-Г 91 – ГРИГОР РУСИНОВ, ЕИК 115096299
ЕТ МЕДЕЯ – В – КИРИЛ ТОТЕВ, ЕИК 820181174
ЕТ МЕДЕЯ-Г – ЯГОДИНКА МАРИНОВА, ЕИК 815120928
ЕТ МЕДИККОС В – ВЕНЕТА ДОНЧЕВА, ЕИК 030135324
ЕТ МЕДИКО – ТРАНС А-П – ПЪРВАН ПЪРВАНОВ, ЕИК 200822948
ЕТ МЕЖДУНАРОДНО ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ – Г.В. – ГЕОРГИ ВАКЛИНОВ, ЕИК 831590489
ЕТ МЕРИАН-91 Б – ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ, ЕИК 831100437
ЕТ МЕРИДИАН-В – РУСИ РУСЕВ, ЕИК 116033444
ЕТ МЕРИМА-Б-91-БОРИСЛАВ АНТОНОВ, ЕИК 815100886
ЕТ МЕРИ ДИМЧОВА М и В, ЕИК 113043134
ЕТ МЕРИ-В – МАРИЯ ГЕОРГИЕВА, ЕИК 121589108
ЕТ МЕРКУРИЙ Б – БЕЙЧЕТ МЮМЮН, ЕИК 126138010
ЕТ МЕРЦЕДЕС Б 98 – БОГДАН БОГДАНОВ, ЕИК 121517870
ЕТ МЕСТА-А-МУСТАФА ШАЙГОВ, ЕИК 101120128
ЕТ МЕТАЛИК-З. А. П. – ЗАХАРИ ПЕТКОВ, ЕИК 104028101
ЕТ МЕТИДА – М.Б.С. – МАРИЯ БОРИСОВА, ЕИК 838119479
ЕТ МИГЕЛ-В – ГЕОРГИ ГОРАНОВ, ЕИК 121133802
ЕТ МИГИ-А, ЕИК 101573833
ЕТ МИГС – Г 33 – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 102167102
ЕТ МИГ – Г – ГЕОРГИ АТАНАСОВ, ЕИК 832060118
ЕТ МИГ-А – МАРИЙКА АТАНАСОВА, ЕИК 115629224
ЕТ МИГ-99-А МИГЛЕНА КОЧЕВА, ЕИК 825013390
ЕТ МИДАС – Б – ДИМИТЪР БОЖИНОВ, ЕИК 832070947
ЕТ МИКРА-Б-МАРИАНА СЕКУЛОВА, ЕИК 101543110
ЕТ МИКРОН-Б – СТЕФАН БЕРЧЕВ, ЕИК 106014164
ЕТ МИЛАДИНОВ-П Г – АНГЕЛ ПЕТРОВ, ЕИК 825121793
ЕТ МИЛАЧКОВ-В – ВЕНЦИСЛАВ МИЛАЧКОВ, ЕИК 816069899
ЕТ МИЛЕНА АДЖОВА – М А Р С О, ЕИК 131225811
ЕТ МИЛЕНА КРЪСТЕВА – АКТИВ-Б, ЕИК 126634906
ЕТ МИЛЕНА-А-МИЛЕНА ИВАНОВА, ЕИК 831043413
ЕТ МИЛЕНИУМ-М.Г.А-МАРИНА АТАНАСОВА, ЕИК 201359524
ЕТ МИЛЬО ДИМОВ – Б, ЕИК 822052744
ЕТ МИМИ Б – ПАВЛИНА КОВАЧЕВА, ЕИК 114612204
ЕТ МИМОЗА – В – ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА, ЕИК 115074908
ЕТ МИНАСТИКА-А.С.-АТАНАСКА СТОЙЧЕВА, ЕИК 116004097
ЕТ МИНЕВ – В – ВАСИЛ МИНЕВ – ИСКРА МИНЕВА, ЕИК 202196350
ЕТ МИНЕВ – В – ВАСИЛ МИНЕВ, ЕИК 040282389
ЕТ МИНКА-Б – КИРИЛ БАРБУТСКИ, ЕИК 115060869
ЕТ МИННО БЮРО В.Н. – ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ, ЕИК 831458936
ЕТ МИРАЖ-В – ВАСИЛ ВАСИЛЕВ, ЕИК 130071449
ЕТ МИРАЖ-90-Б – НИНА КОСТАДИНОВА, ЕИК 812098184
ЕТ МИРЕЛА-А – ПАНАЙОТ АНГЕЛОВ, ЕИК 124688307
ЕТ МИРЕЛА-В – МАРИЯ КЕМЕРОВА, ЕИК 115083907
ЕТ МИРЕЛА-Г – ГЕОРГИ КРЪСТЕВ, ЕИК 112548190
ЕТ МИРОР-В – МИРОСЛАВ ЛАЗАРОВ, ЕИК 820130920
ЕТ МИРОСЛАВ НАЧЕВ – М А С, ЕИК 819412157
ЕТ МИРО В- 04-МИНКА ВЛАДИМИРОВА, ЕИК 200588502
ЕТ МИРО – Г – МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 130649718
ЕТ МИСИС-А – АЛБЕНА КОСТОВА, ЕИК 825118217
ЕТ МИСЪЛ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО – СТАНЧО СТАНЧЕВ, ЕИК 117500032
ЕТ МИТАК-В – МИТЮ ИВАНОВ, ЕИК 126745372
ЕТ МИТЕВ-В – ВЕЛИН МИТЕВ, ЕИК 131045119
ЕТ МИТКО Г. ЯНКОВ, ЕИК 124033878
ЕТ МИТРОНИК-В – МИТКО ВЪЛЧЕВ, ЕИК 812086709
ЕТ МИЦО-Б-БОЖИДАР СВИРКОВ, ЕИК 811059673
ЕТ МИШЕЛ – Г – ИЛИЯ ДИМИТРОВ, ЕИК 160119177
ЕТ МИШО Г-МИХАИЛ МЛАДЕНОВ, ЕИК 130521615
ЕТ МИШО Г- МИХАИЛ МЛАДЕНОВ – ТОТКА МЛАДЕНОВА, ЕИК 200975787
ЕТ МЛАДЕН ВАСИЛЕВ-Е. М. В., ЕИК 201174881
ЕТ МЛАДЕН Г.ЦВЕТКОВ, ЕИК 124038277
ЕТ МН И Г-58 – МАРИН НИКОЛОВ, ЕИК 130295283
ЕТ МОБИЛ-СЪРВИЗ-В – ПЛАМЕН ПЕТКОВ, ЕИК 820155133
ЕТ МОДА В-АНТОН МИРЧЕВ – ВАНЯ МИРЧЕВА, ЕИК 126076547
ЕТ МОДУС-А – АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА, ЕИК 020409798
ЕТ МОЛЕКУЛА-АТОМ-П.А. – ПЕТКО АНГЕЛОВ, ЕИК 816057498
ЕТ МОМЧЕВ А. Г. – АТАНАС МОМЧЕВ, ЕИК 104036233
ЕТ МОМЧИЛОВ – В.Д. – ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ, ЕИК 040205970
ЕТ МОНЕВ-Г.М.Д. – ГЕОРГИ МОНЕВ, ЕИК 119021949
ЕТ МОНИКА-С.А.-СИМЕОН АВРАМОВ, ЕИК 104027985
ЕТ МОНИ Г – МАНУЕЛ ГЬОШЕВ, ЕИК 121225784
ЕТ МОНТАЖНИК – Б – ПЕЙКО ДЕЛЕВ, ЕИК 040537990
ЕТ МОНТАН-Б – ИВАН ЗАЙКОВ, ЕИК 115539093
ЕТ МОНУМЕНТАЛИС-П И Г-ГЕОРГИ ДОНЧЕВ, ЕИК 101662851
ЕТ МОСТ-А – ХРИСТОФОР АСПАРУХОВ, ЕИК 121220399
ЕТ МУСТАНГ В. Д. – ДИМИТЪР САХАТЧИЕВ, ЕИК 104530470
ЕТ МУСТАФА МУСТАФОВ – В, ЕИК 127514048
ЕТ МУТЛУ-А-АЗИМ ЯХЯ, ЕИК 826021867
ЕТ МУФЛОН-Б-ИВАН БОЖУРСКИ, ЕИК 101604976
ЕТ М А Р И Н А – МАРИНКА ПАНКОВА, ЕИК 175072139
ЕТ М А С Т – МЛАДЕН ГАНЧЕВ, ЕИК 123508051
ЕТ М Б М – МАРИН МАРИНОВ, ЕИК 117112108
ЕТ М Б М – МИНЧО БОТЕВ, ЕИК 128009757
ЕТ М Б-КОНСУЛТ – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 121408369
ЕТ М В ТРАНС – МОМЧИЛ АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 200998017
ЕТ М В – ВЕСКО ЧИПЕВ, ЕИК 825374476
ЕТ М В – ДОЧКА БЪЦЕВА, ЕИК 104101193
ЕТ М В – НЕДЕЛЧО АРАБАДЖИЕВ, ЕИК 115621754
ЕТ М Г ТРАВЕЛ – ТЕОДОРА НИКОЛОВА, ЕИК 121275919
ЕТ М Г – МИТКО ДИНЕВ, ЕИК 119537969
ЕТ М Г-ЕНЕРЖИ-ХИЛДА ЦВЪРКАЛЕВА, ЕИК 200553355
ЕТ М ЕНД А – ИЛИЯНА БАШЕВА, ЕИК 160116672
ЕТ М ЕНД Б – ЯНКО МИТЕВ, ЕИК 128014811
ЕТ М ЕНД В – ВЕНЕТА СТОЯНОВА, ЕИК 121597959
ЕТ М И А – АНАСТАС АНАСТАСОВ, ЕИК 126110362
ЕТ М И А – КАЛУСТ ШИРИНЯН, ЕИК 040535968
ЕТ М И А – МАРИН АНГЕЛОВ, ЕИК 108030555
ЕТ М И Б – БОРИСЛАВА КРЪСТЕВА, ЕИК 130541710
ЕТ М И Б – МЕГЛЕНА БАЖДАРОВА, ЕИК 130241661
ЕТ М И Б – МИЛЧО ПАУНОВ, ЕИК 130194334
ЕТ М И В И – ИЛИЯ ХРИСТОВ, ЕИК 119573399
ЕТ М И В – ВАЛЕРИ ХРИСТОВ, ЕИК 816098519
ЕТ М И В – ЙОРДАНКА ТЕОДОСИЕВА, ЕИК 130852394
ЕТ М И В – МАРИЯ ЛАЗАРОВА, ЕИК 131134169
ЕТ М И В – МАРИЯ ПЕЛЕВА, ЕИК 824166650
ЕТ М И В-МОМЧИЛ БАКАЛОВ, ЕИК 817072282
ЕТ М И Г – ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ, ЕИК 175389926
ЕТ М И Г – ГИНКА МИНКОВА, ЕИК 103023603
ЕТ М И Г – ЕВГЕНИЙ УЗМАНОВ, ЕИК 200373962
ЕТ М И Г – МАРЧИ ИВАНОВА, ЕИК 119002233
ЕТ М И Г-МИМИ МИРАЗЧИЕВА, ЕИК 112545949
ЕТ М И Г-2001 – ИЛИЯНА РУСИНОВА, ЕИК 108522503
ЕТ М К Г – МИТКО ГЕОРГИЕВ, ЕИК 128016709
ЕТ М К Г-МАРИЯ СТРАШИЛОВА, ЕИК 831322637
ЕТ М СИЕ В – ВАСИЛ НЕНКОВ, ЕИК 040179917
ЕТ М С А – МИГЛЕНА СТАЛЕВА, ЕИК 102663372
ЕТ М б М – Мерджан Муса, ЕИК 201131570
ЕТ М и А-70-АВИШЕ БОЛУТ, ЕИК 112605150
ЕТ М и Б СПЕДИЦИЯ – МАРИЯ БОЧЕВА, ЕИК 131138452
ЕТ М и В ЛИЛЯНА РАДЕВА”, ЕИК 200807736
ЕТ М и В – МАРТИН ПАУНОВ, ЕИК 131085590
ЕТ М и В-ВАЛЯ АТАНАСОВА – МАРИЯ ЦАНОВА, ЕИК 110059158
ЕТ М и Г – ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА, ЕИК 126637037
ЕТ М и Г – Марияна Владимирова, ЕИК 202353093
ЕТ М и Г – СИЙКА ЧУЛЕВА, ЕИК 126643129
ЕТ М и Г – ТАНЯ МИЛОВА, ЕИК 101504221
ЕТ М и Г 2007 – МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 201678269
ЕТ М и сие Г-МАРИАНА РАЙКОВА, ЕИК 831029634
ЕТ М & Б 2000 – ВЛАДИСЛАВ ВЪЛКОВ, ЕИК 105500722
ЕТ М & В ТЕРМОКОМФОРТ – МАРИЯНА ПОПОВА-ЛАМБРЕВА, ЕИК 825326248
ЕТ М + В – ХРИСТИНКА ДОБРЕВА, ЕИК 110046456
ЕТ М – Г – КИРИЛ БАРЦУЛЕВ, ЕИК 102843616
ЕТ М-А – СЕВИНЧ МУСТАФОВА, ЕИК 125534803
ЕТ М-А-Д – ХРИСТО ДОЙЧЕВ, ЕИК 833091047
ЕТ М-В – РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ, ЕИК 102082520
ЕТ М-Г – МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА, ЕИК 103761182
ЕТ М.А.Г. – МАДЛЕНА КАМЕНОВА, ЕИК 130875770
ЕТ М.А.Г. – МОМЧИЛ ГОНЧАРОВ, ЕИК 130059087
ЕТ М.А.И. – ИВО ДИМОВ, ЕИК 121336864
ЕТ М.А.К. – ЕВГЕНИ БОХАЧЕК, ЕИК 104645469
ЕТ М.А.К.- 69 – МИЛКА КИРЯЗОВА, ЕИК 102189846
ЕТ М.А.МИХАЛЕВ – МАРИН АНАСТАСОВ, ЕИК 828037432
ЕТ М.А.М. – Мария Малинова, ЕИК 201527064
ЕТ М.А.М.-90 – МИТЬО МИТЕВ, ЕИК 838141290
ЕТ М.А.Н. – МЕТИН АХМЕД, ЕИК 116045973
ЕТ М.А.ПАРПАРОВИ – ДИМИТРИЯ ПАРПАРОВА, ЕИК 115229251
ЕТ М.А. – МАРИЯ ЦОНКОВА, ЕИК 121355888
ЕТ М.А. – МЕХМЕД РАХМАН, ЕИК 130050211
ЕТ М.А. – МИРОСЛАВ АТАНАСОВ, ЕИК 117084331
ЕТ М.Б.Б. – МАРГАРИТА БОРИСОВА, ЕИК 121497784
ЕТ М.Б.СТОИЛОВ – МИТКО СТОИЛОВ, ЕИК 121638092
ЕТ М.Б. КОМЕРСИАЛ – ДИМИТЪР БОЖКОВ, ЕИК 112080247
ЕТ М.Б. МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА – ФИЛИП ДОНКОВ, ЕИК 040212395
ЕТ М.Б.-МАРУСЯ БЕНКИН, ЕИК 831816803
ЕТ М.В.В. – МЕТОДИ МЕТОДИЕВ, ЕИК 130319108
ЕТ М.В.Д. – ДОБРОМИР ПАНАЙОТОВ, ЕИК 813197694
ЕТ М.В.М. – МАРТИН МАРИНОВ, ЕИК 103662768
ЕТ М.В. – АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 130127588
ЕТ М.В. – МАРИЯ ВАСИЛЕВА, ЕИК 825007761
ЕТ М.Г.Г. – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 121694176
ЕТ М.Г.ПЕТ. – ПЕТЪР ВАСИЛЕВ, ЕИК 123119160
ЕТ М.Г. – ЛИНА ГРУЕВА, ЕИК 115102026
ЕТ М.Г. – МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 103898665
ЕТ М.Г. – ФАРМ – ГЕРГАНА ПЕТРОВА, ЕИК 121058673
ЕТ М.Г.-71 – ЕМИЛ НИКОЛЧЕВ, ЕИК 175076283
ЕТ М.Д.А. КОМЕРС – МИЛА АЛЕКСИЕВА, ЕИК 130672439
ЕТ М.Д.Г.-94 – МИТЬО ГЕОРГИЕВ, ЕИК 838138935
ЕТ М.Е.В.КОМЕРС – ЛЮБОМИР ВИДОВ, ЕИК 040135187
ЕТ М.Е.В.КОМЕРС – МАТЕЙ ФОТЕВ, ЕИК 831387777
ЕТ М.И В. – РОСИЦА НИКОЛОВА, ЕИК 816044903
ЕТ М.И.Г. – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 175122962
ЕТ М.И.Г. – ИВАН МУТАФОВ, ЕИК 131044622
ЕТ М.К.Б. – 2001 – МАРИЙКА КРЪСТЕВА БОГДАНОВА, ЕИК 113524438
ЕТ М.Н.А. – МИРОСЛАВ АРАБАДЖИЕВ, ЕИК 126737977
ЕТ М.С.Б.-33 – НИНА БОРИСОВА, ЕИК 119660690
ЕТ М.Т.В. – Михаил Илев, ЕИК 040974132
ЕТ М. Б. – МАНЮ БИНКОВ, ЕИК 812101844
ЕТ М. В. ТРАНС – МАРГАРИТА ВЕЛЕВА, ЕИК 832097816
ЕТ НАДЕЖДА ХАРИЗАНОВА – И В Т, ЕИК 822093310
ЕТ НАДЯ-А-В – НАДЕЖДА ГРОЗДАНОВА, ЕИК 831328889
ЕТ НАЗАРИН, ф.д. №3280/1991 г. на БОС
ЕТ НАЙДЕН ВИЧЕВ – БЕВИС В, ЕИК 813127596
ЕТ НАЙТ СТАР – САФУН А И КАРШОЛИ, ЕИК 117626771
ЕТ НАПРЕДЪК – В.Ж.- ВЕЛИЧКА ВЪЛЧЕВА, ЕИК 123036946
ЕТ НАСИ-В – ВИОЛЕТА ЖЕЛЯЗКОВА, ЕИК 040205162
ЕТ НАСКО-А 59 – ВЕЛИКА КРЪСТЕВА, ЕИК 115152342
ЕТ НАТАЛИ Д.А.В.-83 – АНГЕЛ АНГЕЛОВ, ЕИК 116022316
ЕТ НАТАЛИ – В – НАТАЛИЯ ГРИГОРОВА, ЕИК 130059151
ЕТ НАТАЛИ-А – АНДРЕЙ МОШЕВ, ЕИК 114054009
ЕТ НАТАЛИ-Г-НИКОЛАЙ САРАФСКИ, ЕИК 175046016
ЕТ НАТАЛИ-Г.Л.Х. – ХРИСТО ХРИСТОВ, ЕИК 103137915
ЕТ НАТАЛИ-К.В. – НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА,ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ, ЕИК 126146248
ЕТ НЕДЕЛЧО ПАМУКОВ – Г.Н.П., ЕИК 826039737
ЕТ НЕДЕЛЯ В – НЕДЯЛКА СТОЯНОВА, ЕИК 130300015
ЕТ НЕДИ-А – ИВАНЧО АНГЕЛОВ, ЕИК 837023129
ЕТ НЕДКО-Г-НЕДКО ГАНЕВ, ЕИК 812099756
ЕТ НЕДЯЛКА ПАВЛОВА Г, ЕИК 201755819
ЕТ НЕЗАБРАВКА БЕНОВА – НЕЗИ-Г, ЕИК 121328204
ЕТ НЕЛИ АНГЕЛОВА – 59 – Б, ЕИК 201501596
ЕТ НЕЛИ ЛАЗАРОВА – В енд В, ЕИК 201319420
ЕТ НЕЛИ-В – НЕЛИ ВАСИЛСКА, ЕИК 115795139
ЕТ НЕПТУН – Г – ПЕНКО ХАРАЛАМБОВ, ЕИК 102027666
ЕТ НЕПТУН-С.А. – СТЕПАН МЕРКУЛОВ, ЕИК 813036342
ЕТ НЕСТЕРОВ Г И КО – ГЕОРГИ НЕСТЕРОВ, ЕИК 112052753
ЕТ НИБ-А-РАЯ СИМЕОНОВА, ЕИК 121199567
ЕТ НИКА – А – АТАНАС ПЕЙЧЕВ МАРКОВ, ЕИК 030045344
ЕТ НИКА-А – НИКОЛИНКА МАРКОВА, ЕИК 102832477
ЕТ НИКЕ 21 В – НИКОЛИНА ТОДОРОВА, ЕИК 130081977
ЕТ НИКИЛ-А – ИЛИЯН ВЪЛЧЕВ, ЕИК 175008567
ЕТ НИКИ – Б – АНГЕЛИНА БУХТЕВА, ЕИК 147157643
ЕТ НИКИ-Б – БИСЕРКА ЙОВЧЕВСКА, ЕИК 820106645
ЕТ НИКИ-В – ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА, ЕИК 103212881
ЕТ НИКИ-В-К – НИКОЛАЙ ИВАНОВ, ЕИК 131259009
ЕТ НИКИ-Г-ГЕОРГИ ВУКОВ, ЕИК 131248137
ЕТ НИКИ-Г.Ц – ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА, ЕИК 114548673
ЕТ НИКИ-Г. Х. – НИКИФОР ХАРАЛАМБИЕВ, ЕИК 814106288
ЕТ НИКИ-МОНИ-101-В – НИКОЛА СТОЙНОВ, ЕИК 103203925
ЕТ НИКИ-100 В – СТОЯН КИРОВ, ЕИК 812063411
ЕТ НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ – Н Г К, ЕИК 833107238
ЕТ НИКОЛАЙ БЕШКОВ – НИКЕНА-Б, ЕИК 122099445
ЕТ НИКОЛАЙ БОРИКОВ – В-91, ЕИК 101500027
ЕТ НИКОЛАЙ БОРОВИНКОВ – ИКОНОМИК Б, ЕИК 109033091
ЕТ НИКОЛАЙ Б. СТОЯНОВ, ЕИК 101659346
ЕТ НИКОЛАЙ В.АТАНАСОВ, ЕИК 831443788
ЕТ НИКОЛАЙ В.СТАНЕВ, ЕИК 202213935
ЕТ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ – Н.И.Г., ЕИК 825280112
ЕТ НИКОЛАЙ ГРАМЧЕВ-СИРИУС В, ЕИК 831150162
ЕТ НИКОЛАЙ Г. ХРИСТОВ, ЕИК 828022170
ЕТ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БОНЕВ-Н.Д.Б., ЕИК 811047347
ЕТ НИКОЛАЙ ДОНЕВ БОНЕВ – В.В.В., ЕИК 825249782
ЕТ НИКОЛАЙ МАНОИЛОВ – В, ЕИК 109067898
ЕТ НИКОЛАЙ МИНЧЕВ – НИКИ-Б, ЕИК 101159679
ЕТ НИКОЛАЙ ПАЛЕШНИКОВ – Н.С.В., ЕИК 120031470
ЕТ НИКОЛА АНГЕЛОВ – Н и А, ЕИК 200483348
ЕТ НИКОЛА В.ЙОРДАНОВ – БОЖУРКА, ЕИК 201781550
ЕТ НИКОЛА НИКОЛОВ – Н В, ЕИК 101008595
ЕТ НИКОЛЕТА-В-91-ВЕРА ДИМИТРОВА, ЕИК 812188151
ЕТ НИКОЛ – Г И В – ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА, ЕИК 833139197
ЕТ НИКОЛ-Г – ГЕОРГИ НИКОЛОВ, ЕИК 121315438
ЕТ НИКОМ В – ВАСИЛ КОЛЕВ, ЕИК 831711609
ЕТ НИКОПОЛИС С.Г.Д. – СТОЙКО ДОНЕВ, ЕИК 121696245
ЕТ НИКО В-НИКОЛАЙ КОЛЕВ, ЕИК 201819481
ЕТ НИКО Г Р С 90 – ГЕОРГИ НИКОЛОВ, ЕИК 112515735
ЕТ НИК-А – НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ, ЕИК 106026679
ЕТ НИК-В – НЕВЕНА КУНЧЕВА, ЕИК 117589746
ЕТ НИК-В – НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ, ЕИК 825003916
ЕТ НИМЕКС-В – ВЛАДО ЛАЗАРОВ НУСТАРОВ, ЕИК 030011020
ЕТ НИМ-В Надежда Василева, ЕИК 831088166
ЕТ НИНА БЪРЗАЧКА – В, ЕИК 113041507
ЕТ НИНА – А – НИНА СТОЯНОВА, ЕИК 103277135
ЕТ НИНА – В.П. – НИНА ПРОДАНОВА, ЕИК 030258362
ЕТ НИНА-Б – НИНА ИЛИЕВА, ЕИК 115252392
ЕТ НИНА-Б – СТЕФАН ПОПОВ, ЕИК 121291065
ЕТ НИНА-49-В.К.- НИКОЛИНА КОЛЕВА, ЕИК 030027754
ЕТ НИЯ В – ДОКТОР ВАСИЛ ПЕТКОВ, ЕИК 111507714
ЕТ НОБРА С.Г.ПРОДУКТ – ИВАН КИРИЛОВ, ЕИК 833161595
ЕТ НОВА-Г-ТТ – ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ, ЕИК 030095303
ЕТ НОНКА ЦАЦОВА – Б-38, ЕИК 114063474
ЕТ НОРА-Г – ГЕНО ГЕНОВ, ЕИК 126577298
ЕТ НЮ-Г – ЮЛИЯНА ВЕНКОВА, ЕИК 130289138
ЕТ Недялка Иванова – Елис В, ЕИК 201262769
ЕТ Никол-Н.Б.Николай Бараков, ЕИК 040733220
ЕТ Н ЕНД Б – НАДКА ПОПОВА, ЕИК 104633488
ЕТ Н И В-ИНЖЕНЕРИНГ – НЕЛИ ДИМИТРОВА, ЕИК 117065548
ЕТ Н И Г – КИРИЛ ИВАНОВ, ЕИК 101556823
ЕТ Н И Г – НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ, ЕИК 103187645
ЕТ Н И Н А – НИНА ДИМИТРОВА – НИКОЛА ДИМИТРОВ, ЕИК 126503401
ЕТ Н и А – АННА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 200154139
ЕТ Н и Г – ИВАН ДИМИТРОВ, ЕИК 201079223
ЕТ Н и Г – СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 200157039
ЕТ Н & Г – НАДКА КОМИТОВА, ЕИК 115016342
ЕТ Н-В – РОСИЦА ЙОСИФОВА, ЕИК 121014303
ЕТ Н.А.К.1+1 – НЕНКА КАРАИВАНОВА, ЕИК 825175289
ЕТ Н.А.М. – НИКОЛА МИШЕВ, ЕИК 822000295
ЕТ Н.Б. – НИКОЛАЙ БОЕВ, ЕИК 200395268
ЕТ Н.В.А. – НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, ЕИК 040640862
ЕТ Н.В.НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ, ЕИК 123108723
ЕТ Н.В.Н – НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, ЕИК 130342943
ЕТ Н.В.Т. – НАКО ТАНЕВ, ЕИК 030277284
ЕТ Н.В. – АРКАС – НИКОЛА ПЕНЕВ, ЕИК 126171098
ЕТ Н.В. – НАДЯ ВЕЛИКОВА, ЕИК 200328910
ЕТ Н.Д.А. – П – НАДКА АТАНАСОВА, ЕИК 825099635
ЕТ Н.Е.А.06 – НАТАША СТЕФАНОВА, ЕИК 105582185
ЕТ Н.И.А. – НИКОЛАЙ ИВАНОВ АТАНАСОВ, ЕИК 119001576
ЕТ Н.И.Г. – НЕНО ГЕОРГИЕВ, ЕИК 112126456
ЕТ Н.Н.Б. – НЕДКА БОРИСОВА, ЕИК 831272344
ЕТ Н.С.А. – СТАНИМИР ТОДОРОВ, ЕИК 124666517
ЕТ Н. Т. Г. – НАДКО ГЕОРГИЕВ, ЕИК 111020172
ЕТ ОАЗИС-А – ВАСИЛ АНГЕЛОВ, ЕИК 040206816
ЕТ ОАЗИС-Б.Д.-63 – БОРИСЛАВ ИЛИЕВ, ЕИК 812233924
ЕТ ОАЗИС-М. В. Г. – МАРИНЧО ГУЖЕВ, ЕИК 104077493
ЕТ ОБЛАК В НЕБЕТО – БОРИСЛАВ ЧОБАНОВ, ЕИК 118008596
ЕТ ОДИТ-А – ДИМИТЪР АНДОНОВ, ЕИК 103584885
ЕТ ОИЛ Г.П.Д. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 121024048
ЕТ ОКЕАН-А – АНГЕЛ ДЖОНГОВ, ЕИК 822010962
ЕТ ОКТОПОД-Б – БОЙКО ЙОРДАНОВ ИЛЬОВ, ЕИК 121782580
ЕТ ОЛГА ЮРУЧКА – ТАЙФУНИИ-И.А., ЕИК 101639393
ЕТ ОЛИВИЯ-А.Т. – АНТОН ВЪТОВ, ЕИК 825385202
ЕТ ОЛИМПИК В – ВИОЛЕТА БОЖИНОВА, ЕИК 040363276
ЕТ ОЛИМПИЯ Б – БОГДАНА НИКОЛОВА, ЕИК 114097708
ЕТ ОМЕГА-А – АНИ СТАНЧЕВА, ЕИК 201385750
ЕТ ОМЕГА-Б-ВАЛЕНТИН ВЕЛЕВ, ЕИК 130589776
ЕТ ОРЕЛ-А – АНЕТА ТАШЕВА, ЕИК 108513059
ЕТ ОРИГИНАЛ-В. Р. – ВАСИЛ РУСЕВ, ЕИК 104011301
ЕТ ОРИОН-Г – ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 814168674
ЕТ ОРИОН-КОМЕРС-А 91 – АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 121082966
ЕТ ОРЛИН КАМЕНОВ – АЛФА-ИНТЕРНЕШЕНЪЛ Б Г, ЕИК 103071733
ЕТ ОРФЕЙ-К.Г. – КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ, ЕИК 121799576
ЕТ ОТДИХ-Д.А. 91 – ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА, ЕИК 103160776
ЕТ ОТ А ДО Я – ДИМИТЪР ДЕЛИДЖАНОВ, ЕИК 040151241
ЕТ ОТ А ДО Я – ЯНЧО ЯНЧЕВ, ЕИК 202465808
ЕТ О И В -ГЕОРГИ ЛЕНКОВ, ЕИК 836223372
ЕТ О и В – ОГНЯН ИЛИЕВ, ЕИК 200844204
ЕТ ПАВИ – ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ЕИК 835031700
ЕТ ПАВЛИНА-Г – ПАВЛИНА МАРИНОВА, ЕИК 816091244
ЕТ ПАВЛОВ-А.Г. – АНГЕЛ ПАВЛОВ, ЕИК 128553090
ЕТ ПАВЛОВ-Р-В – ДИМИТЪР ПАВЛОВ, ЕИК 822026105
ЕТ ПАМИ – Г – ГАЛЯ НЕДЯЛКОВА, ЕИК 126500597
ЕТ ПАНИЦА-А.Б.В.-АЛЕКСАНДЪР ГУНДЕВ, ЕИК 101158470
ЕТ ПАНТЕРА – Г – ГАЛИНА СЛАВОВА, ЕИК 119090781
ЕТ ПАНЧЕВ В-95 – ВАСИЛ З. ПАНЧЕВ, ЕИК 822150117
ЕТ ПАПАДОПУЛОВ-Я.Г. – ЯНИ ПАПАДОПУЛОВ, ЕИК 030184455
ЕТ ПАРАЛИЯ – М.В.П – 2008 МИГЛЕНА МИЛЕВА – НИКИТОВА, ЕИК 200250785
ЕТ ПАРАТ-Г – АТАНАС ПАРАПАНОВ, ЕИК 119029740
ЕТ ПАУНА ИЛИЕВА – АНТИМИГ-В.П., ЕИК 814225627
ЕТ ПЕЙНЕКОВИ-В М – ВЕНЕТКА ПЕЙНЕКОВА, ЕИК 110001913
ЕТ ПЕЙЧЕВ-Г – ГЕОРГИ ПЕЙЧЕВ, ЕИК 822116570
ЕТ ПЕМИДА-В – ПЕТЪР ДИМИТРОВ, ЕИК 115325495
ЕТ ПЕПИ 2004 – ПЕТКО Г. АНГЕЛОВ, ЕИК 201735179
ЕТ ПЕРЛАТОР-Б-ГЕОРГИ ПЕЛОВСКИ – МАРИНКА ПЕЛОВСКА, ЕИК 107560166
ЕТ ПЕРО – ПЕТЪР ВАКАНИН – в несъстоятелност, ЕИК 101059604
ЕТ ПЕРСИН-А – АХМЕД АЛИ, ЕИК 825018512
ЕТ ПЕРУМ-Б-ПЕТЪР ПЕТРОВ, ЕИК 827215120
ЕТ ПЕРУ-И.В. – ПЕТЪР ПЕПЕЛАНОВ, ЕИК 108022462
ЕТ ПЕРФЕКТ-В – ИВАН БЕШКОВ, ЕИК 115001041
ЕТ ПЕРФЕКТ-В – ОГНЯН БЕРЕМСКИ, ЕИК 040172456
ЕТ ПЕТИ-БОНОВ-А – ЙОХАН БОНОВСКИ, ЕИК 040574070
ЕТ ПЕТКО БЕНОВ – БЕВИС Б, ЕИК 103019206
ЕТ ПЕТКО Г. ПЕТКОВ, ЕИК 104575309
ЕТ ПЕТРАНА БОНЕВА – 4-ТЕ ПЕРЛИ-Б, ЕИК 123650969
ЕТ ПЕТРОВИ-П.В. – ВАСИЛ МАРИНОВ, ЕИК 110050209
ЕТ ПЕТРОВИ-П.В. – ВЕЛИЧКА МАРИНОВА, ЕИК 201337307
ЕТ ПЕТРОВ Г 49 – ГЕНАДИ ПЕТРОВ, ЕИК 103166131
ЕТ ПЕТРОВ – А – АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ, ЕИК 126022827
ЕТ ПЕТРОВ-ПЕНКА В. ПЕТРОВА, ЕИК 201366305
ЕТ ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ТАНЕВ – П В Т, ЕИК 121534815
ЕТ ПЕТЪР ГЮРЧЕВ – Г.Д.К., ЕИК 030167667
ЕТ ПЕТЪР МАВРОДИЕВ – ПЕМ-А, ЕИК 811065570
ЕТ ПЕТЪР ПЕТКОВ – А, ЕИК 200301450
ЕТ ПЕТЪР СОФРОНИЕВ – Я Н А, ЕИК 113016308
ЕТ ПЕТЯ И В – ВАСИЛ ЦВЕТКОВ, ЕИК 122019157
ЕТ ПЕЧУРКА-С-С-Г – САШО ХАРИЗАНОВ, ЕИК 115073140
ЕТ ПИК-В – ИВАНКА ВАКЛЕВА, ЕИК 118038493
ЕТ ПИФ-13-В-ИВАНКА ДИМИТРОВА, ЕИК 122032237
ЕТ ПЛАМЕН БОГДАНОВ – Б И Б 67, ЕИК 103096537
ЕТ ПЛАМЕН БОГДАНОВ – Р.В.-МАЙЕР, ЕИК 833141692
ЕТ ПЛАМЕН ПИШЕВ – А.С.П., ЕИК 117043975
ЕТ ПЛАМЕН СТОИЦОВ-К И В, ЕИК 200065758
ЕТ ПЛАНЕР-Б-96 – ПЛАМЕН СЛАВЧЕВ, ЕИК 117027412
ЕТ ПЛАНЕТА-В – ПЛАМЕН ВЪЛКОВ, ЕИК 817056342
ЕТ ПЛАН Б- ДИМИТЪР НИКИТОВ, ЕИК 200070029
ЕТ ПЛАСТИКА-В-ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ, ЕИК 020540865
ЕТ ПОВЕР Г 60-СЕВГИН МАХМУД, ЕИК 200769367
ЕТ ПОГЛЕД-В – ВАНЯ ДИМИТРОВА, ЕИК 104115289
ЕТ ПОЛИДЕЙ – Г – ВЕНЦИСЛАВ ГРУЕВ, ЕИК 823036892
ЕТ ПОЛИНА СТОЯНОВА – СОФИЯ И К.А., ЕИК 115215262
ЕТ ПОЛИНА-Б – КРУМ УЗУНОВ, ЕИК 115667680
ЕТ ПОЛИНА-Г – ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 121296201
ЕТ ПОЛИ КОНСУЛТ ЕКО – Б – МАРИЯ ПЕТРОВА, ЕИК 831318813
ЕТ ПОЛМАР-В.Г. – ПАВЕЛ ПАВЛОВ, ЕИК 102724932
ЕТ ПРЕСЛАП – Б – БОЖИДАР ПЕТРОВ, ЕИК 122021076
ЕТ ПРЕСПОЛИ-А – КРАСИМИРА ТОДОРОВА, ЕИК 813037227
ЕТ ПРЕЦИЗ-А – АЛЕКСАНДЪР ТОШЕВ, ЕИК 816043616
ЕТ ПРИВАТИ-Г-ГАНКА ДИМИТРОВА, ЕИК 126070996
ЕТ ПРИЗМА – Г.С – ГЕОРГИ СРЕБРЕВ, ЕИК 115126618
ЕТ ПРИМА В – ВАСИЛКА ПРИМОВА, ЕИК 825014236
ЕТ ПРИМА-Б – ПАСКАЛ МЕГЕНОВ, ЕИК 112045417
ЕТ ПРИМА-Б-90 – КРАСИМИР БОЗОВ, ЕИК 117013131
ЕТ ПРИНЦ-Г.Т. – ГЕОРГИ ТАШЕВ, ЕИК 115165891
ЕТ ПРИНЦ-П.Б. ПЕТЪР БЪЗЛЕВ, ЕИК 030237101
ЕТ ПРИРОДА – В – ЙОРДАН ДИМИТРОВ, ЕИК 123008733
ЕТ ПРИСТАН-В – ГОСПОДИН ТОДОРОВ, ЕИК 833054077
ЕТ ПРОГРАМ-Г ГЕОРГИ КУЗМАНОВ, ЕИК 830190652
ЕТ ПРОКСИМА-Б – ИЛИЯ БОРИСОВ, ЕИК 127505234
ЕТ ПРОЛЕТ-Б – РАДОСЛАВ БОТЕВ, ЕИК 107001216
ЕТ ПРОФИЛ-Г – ГЕОРГИ МАРИНОВ, ЕИК 831307304
ЕТ П А М – МАКСИМ СУЛТАНОВ, ЕИК 119568231
ЕТ П А П – ПЕТЪР ПЕТРОВ, ЕИК 125003546
ЕТ П Г В-ПЕТЪР БЪРДАРОВ, ЕИК 811171284
ЕТ П И Б-ПАОЛА БРАТАНОВА, ЕИК 121227842
ЕТ П И В-ВЕЛИЧКА МЕРАНЗОВА, ЕИК 126062939
ЕТ П М Б – ЗОРНИЦА МИЛКОВА, ЕИК 121200756
ЕТ П и Б – ЦВЕТАНА ЛЕВАШКА, ЕИК 200539576
ЕТ П.А.Б. – ПАВЕЛ ПАВЛОВ, ЕИК 121846741
ЕТ П.А.Г. – ПАВЕЛ ГЕНАДИЕВ, ЕИК 130443497
ЕТ П.А.Г. – ПЕНКА ДРЕНИКОВА, ЕИК 130969440
ЕТ П.Б.П. – ПЕТЪР БОГДАНОВ, ЕИК 102786599
ЕТ П.В.П. – ВЕРКА ПЕТРОВА, ЕИК 131028874
ЕТ П.В.С. – ВЛАДИМИР СЪБЧЕВ, ЕИК 820161392
ЕТ П.В.-ШИК-ПЕТЪР ВИДЕВ, ЕИК 201212481
ЕТ П.Г.С.-ПАРАЛЕЛ-ПЕТЪР ПЕТРОВ, ЕИК 827142252
ЕТ П.Г.-95 – ГЕОРГИ ГЮРОВ, ЕИК 825393989
ЕТ П.Д.Г. – ТАНЕВ – ГЕОРГИ ТАНЕВ, ЕИК 833053783
ЕТ П.Ж.Г.-ЧАНКОВ – ГЕОРГИ ЧАНКОВ, ЕИК 836019455
ЕТ П.И А. – ПЕТЪР АНДРЕЕВ, ЕИК 103138922
ЕТ П.Л.А.- ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА, ЕИК 200048723
ЕТ П.М.В. – ПЕТКО ВАСИЛЕВ, ЕИК 107049378
ЕТ П. А. М. – МИГЛЕНА ДАМЯНОВА, ЕИК 201586664
ЕТ П. Б. – ПРОЕКТ ТРЕНЕ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 200017237
ЕТ П. Г. ВЛАДИКОВ И СИНОВЕ – ПЕТЪР ВЛАДИКОВ, ЕИК 825020890
ЕТ РАВЕНА-Г – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 128054827
ЕТ РАДА-В – РАДКА ЗАХАРИЕВА, ЕИК 108051923
ЕТ РАДИАНТ-А – ДИМИТЪР АНДОНОВ, ЕИК 121904454
ЕТ РАДИО СЕВЛИЕВО-В – ЦАНА ЛАЛЕВА, ЕИК 107550019
ЕТ РАДИЯНА – А.А., ЕИК 123581206
ЕТ РАДИ ДАНЕВ ДАН В, ЕИК 127041086
ЕТ РАДКА ТОДОРОВА – А И М, ЕИК 123066989
ЕТ РАДОСЛАВ НЕДЯЛКОВ – Р-З-В, ЕИК 831448130
ЕТ РАДОСТИНА – В.Б.ВАСИЛ БОЙЧЕВ, ЕИК 811039336
ЕТ РАЙКА СЛАВКОВА – БОЯН-А, ЕИК 825126915
ЕТ РАЙНА ИВАНОВА – Р И В, ЕИК 127510174
ЕТ РАЙНОВ-Б – КОСТАДИН РАЙНОВ, ЕИК 030172529
ЕТ РАЙ-2000-Г.С.- ГЕОРГИ КРЪСТЕВ, ЕИК 122064633
ЕТ РАЛЕВ – Г.Д. – ГРОЗДАН РАЛЕВ, ЕИК 833111966
ЕТ РАЛИЦА Б – ЖИВКА ВАНГЕЛОВА, ЕИК 101004650
ЕТ РАЛИЦА – Л.Р.А. – РАЛИЦА РАДОСЛАВОВА, ЕИК 202203713
ЕТ РАЛИЦА-Б-ДИМИТЪР БАНОВ, ЕИК 040277838
ЕТ РАЛИ-В – ВАЛЕРИ ПЕТКОВ, ЕИК 030466000
ЕТ РАМОН-А ИНС – ЦВЕТИНА ИВАНОВА, ЕИК 121342620
ЕТ РА.О.Г. – ОЛГА ГУЩИНА, ЕИК 131098520
ЕТ РЕАЛИСТ-Г-Т-З-91 – ГОШО ПЕТКОВ, ЕИК 816029545
ЕТ РЕАЛ -Б – МАРИЯ БОГОМИЛОВА, ЕИК 040550482
ЕТ РЕАР – Н.К.Б. – НОНКА РЕР, ЕИК 115684886
ЕТ РЕВЕНГА-В – ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ, ЕИК 117528366
ЕТ РЕД – А РАФАЕЛ ЖИЛЛИЕР, ЕИК 202555337
ЕТ РЕКОРД-А И Ц – АСЕН АСЕНОВ, ЕИК 121575237
ЕТ РЕКОРД-В-ВЕЛИЧКА ИВАНОВА, ЕИК 201803153
ЕТ РЕНЕТА-В.В. – Велчо Велчев, ЕИК 822032510
ЕТ РЕНИ – С.Г. – Стефан Георгиев, ЕИК 104065384
ЕТ РЕНИ-А – РЕНЕТА ПОГОСЯН, ЕИК 104544609
ЕТ РЕНИ-А-АНГЕЛ ЮРГАКИЕВ, ЕИК 822019057
ЕТ РЕНТ А КАР-КРИСТИНА АНГОВА, ЕИК 201768767
ЕТ РЕНТ-А-СЪРВЪР-МИЛКА КАНТАРДЖИЕВА, ЕИК 202589777
ЕТ РЕФЛЕКС-Г – ГЕОРГИ ЦАКОВ, ЕИК 030210652
ЕТ РЕЯ-Г-ВЕЛИЧКА ИВАНОВА, ЕИК 200694587
ЕТ РИВА ГРАНД-Д.Г. – ДОНКА ТОДОРОВА, ЕИК 119560409
ЕТ РИД-В – РУСИ ДЖЕНДОВ, ЕИК 102022377
ЕТ РИЗОВ-Б-БОРИСЛАВ БАКАЛОВ, ЕИК 040236567
ЕТ РИКА – В – ИВАНКА КОСТОВА, ЕИК 825268341
ЕТ РИКИ – А – РЕДЖЕБ ИБРЯМ, ЕИК 116008252
ЕТ РИМ – Г – ИВАН ГЬОКОВ, ЕИК 833159587
ЕТ РИНГ-В – ГРЕТА ВЕНКОВА, ЕИК 107563778
ЕТ РИЧИ-Г-ГЕОРГИ ТОДОРОВ, ЕИК 130110560
ЕТ РИЪЛИМПЕКС-92 П Г – ПЕТЪР СТОЯНОВ, ЕИК 125017866
ЕТ РОБИНЗОН-61-В – ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ, ЕИК 835001511
ЕТ РОВЕТИ-В – ВЕСЕЛИНА РАЧЕВА, ЕИК 103565867
ЕТ РОДИ – 71 А – РОСЕН ДИШКОВ, ЕИК 833032604
ЕТ РОДХАД-Б-БОРАН ХАДЖИЕВ – РОСЕНА ХАДЖИЕВА, ЕИК 120033140
ЕТ РОЕВ – Г – ГЕОРГИ СТЕФАНОВ, ЕИК 829037759
ЕТ РОЖ-Г, ЕИК 103652795
ЕТ РОЗАЛИН ПЕТКОВ – В И Р, ЕИК 837040705
ЕТ РОЗАЛИЯ ДЕТЕЛИНОВА – Г и М, ЕИК 201307381
ЕТ РОЗА-В. Т. – РОЗА МАРИНОВА, ЕИК 020535284
ЕТ РОЗЕЛА-Б-СТЕФКО БАКАЛБАШИЕВ, ЕИК 102096438
ЕТ РОЗИ – А – РОЗАЛИНА МАНОЛОВА, ЕИК 121733487
ЕТ РОМИНА – С.Е.А. – РУМЯНА АМИРИ, ЕИК 201657759
ЕТ РОНАС-А – АТАНАС МАРКОВ, ЕИК 102060876
ЕТ РОНИКА-В КАЛИНКА ДОНЧЕВА, ЕИК 202374598
ЕТ РОНИ-Б – РОЗА НИКОЛОВА, ЕИК 030062075
ЕТ РОСЕН ТОМОВ-ХРИЗАНТЕМА-Б И 90, ЕИК 819005909
ЕТ РОСИМА-Г – РОСИЦА ГОРАНОВА, ЕИК 812168024
ЕТ РОСИЦА СТЕФАНОВА – РОСИ-П.А., ЕИК 109029972
ЕТ РОСИЦА 45 Г – ИВАН ГРИГОРОВ, ЕИК 124572822
ЕТ РОСИ В – ВЕНЕТКА СТАНЧЕВА, ЕИК 201955129
ЕТ РОСИ – В – ИВАН ДАМЯНОВ, ЕИК 820125204
ЕТ РОСИ-Б – БЕХЧЕТ ГАЛИБ, ЕИК 126000955
ЕТ РОСИ-Б – БОЖИДАР НИНОВ, ЕИК 106521897
ЕТ РОСИ-В-2000 – РОСИЦА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 130200602
ЕТ РОСИ-Г – ПЕНКА ГОГОВА, ЕИК 126094680
ЕТ РОСИ-Д&Г-РОСИЦА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 201872434
ЕТ РОСИ-Р.Р.В. – РОСИЦА ВЕЛЯНОВА, ЕИК 121743296
ЕТ РУБИ-В – БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА, ЕИК 201853811
ЕТ РУМЕЛИЯ-Б-РУМЕН БОНЕВ, ЕИК 126033649
ЕТ РУМЕНИ-А – РУМЯНКА АЛ. БОГДАНОВА, ЕИК 121318078
ЕТ РУМЕН ДАНАИЛОВ – П.С.В, ЕИК 040128029
ЕТ РУМЕН ДОНЧЕВ – Р А Д, ЕИК 819001316
ЕТ РУМИРА Г – МИРОСЛАВА СИМЕОНОВА, ЕИК 831837975
ЕТ РУМИ – Г- РУМЯНА ДИМИТРОВА, ЕИК 202140871
ЕТ РУМЯНА Г. ДИМИТРОВА, ЕИК 202572831
ЕТ РУСЕВ И. В. – ИВАН РУСЕВ, ЕИК 104071871
ЕТ РУСИ Г. АНДРЕЕВ, ЕИК 030021299
ЕТ РУСИ ДИМИТРОВ-А 4-РУСАНКА ДИМИТРОВА – ТАНЧО ТАНЧЕВ, ЕИК 175326363
ЕТ РУСКА – И.Б.90 – ИВАН ГОШЕВ, ЕИК 121316515
ЕТ РУСЛАНА-Б – ЛЮБЕН РУСЕВ, ЕИК 825136749
ЕТ Р А И-КОНСУЛТ – ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 103849294
ЕТ Р А М-33 – РОБЕРТ МИТИЛЯН, ЕИК 834020523
ЕТ Р А Я-5 – НИКОЛАЙ БОЮКОВ, ЕИК 130295027
ЕТ Р И В – ВАСИЛ ГЕНЧЕВ, ЕИК 175304331
ЕТ Р И Г – РОЗА ИВАНОВА, ЕИК 831118556
ЕТ Р М В-3 – РАЙКО ВАСИЛЕВ, ЕИК 117090163
ЕТ Р и В – РУСКА АВРАМОВА, ЕИК 119597902
ЕТ Р и В 2013 – РАЛИЦА ЗИНОВИЕВА, ЕИК 202395466
ЕТ Р и Г – РАДКА ГЕРГИШАНОВА, ЕИК 121363618
ЕТ Р & Г – РАДИ РАДЕВ, ЕИК 201087095
ЕТ Р-А-В-Е – СТЕФАН РАНГЕЛОВ, ЕИК 020857837
ЕТ Р.А.И. РАДИНА ЧОНОВА, ЕИК 200276641
ЕТ Р.А.М. – ВЕНЦИСЛАВ МАТЕЕВ, ЕИК 103060893
ЕТ Р.А.М. – 04 – РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ – АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ, ЕИК 200727652
ЕТ Р.А.М. – 04 – РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 111557934
ЕТ Р.А.Т.-90 – РОСИЦА ТОДОРОВА, ЕИК 119006527
ЕТ Р.В. – ДИЯНА – РАДОСТ ВАСИЛЕВА, ЕИК 200192451
ЕТ Р.В. – РУМЕН ИЛИЕВ, ЕИК 130104850
ЕТ Р.Г.-2000 – РУМЕН РУСЕВ, ЕИК 123521579
ЕТ Р.Е.В. – РЕНИ ВЕЛИКОВ, ЕИК 103173994
ЕТ Р.И.В.-90 – ИВЕЛИН КАМЕНОВ, ЕИК 106053085
ЕТ Р.К.В. – ИЛИЯ ПЕТКОВ, ЕИК 123054360
ЕТ Р.Н.А.- 44 – РЕМЗИ АХМЕДОВ, ЕИК 116529522
ЕТ Р.П.Г.-РУМЯНА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 831912335
ЕТ САВЕЛ-Г – ЛИДКА ИВАНОВА, ЕИК 160086898
ЕТ САВИНА-В И В – САВИНКА ГРЕКОВА, ЕИК 130917365
ЕТ САВИНА-Г – СЛАВ СЛАВОВ, ЕИК 119533390
ЕТ САВОЯ Б – ШУКРИ ХАДЖОВ, ЕИК 119043835
ЕТ САВЧО САВЧЕВ – С.В.С.67, ЕИК 816110776
ЕТ САГА-Г – РАДОСЛАВ ГОРАНОВ, ЕИК 102782444
ЕТ САЛАМАНДЪР-Д.А.С. – ФИЛИП АТАНАСОВ, ЕИК 030221823
ЕТ САЛВИЯ Г – ГИНКА УШЕВА, ЕИК 201928160
ЕТ САЛОН-32-Г – ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА, ЕИК 121568352
ЕТ САМИ – Г – ГЕОРГИ ДОЧЕВ, ЕИК 121383909
ЕТ САМЪР-ЖАМАЛ А Х АШУР, ЕИК 200106347
ЕТ САНДАЛ – АЛЕКСАНДЪР Б.БЪРДАРОВ, ЕИК 121158353
ЕТ САНДИНА-А-АЛЕКСАНДЪР ШУМКОВ, ЕИК 121473032
ЕТ САНДРА-Г – ВЪЛЧО ВЪЛЧЕВ, ЕИК 833046778
ЕТ САНТИ-В – ВАСИЛ САНТИРОВ, ЕИК 040342912
ЕТ САНЮ-В – ВОЙНО ВОЙНОВ, ЕИК 102100616
ЕТ САНЯ-В – СТАНКА ХРИСТОВА, ЕИК 103072924
ЕТ САТАН В – ТАНИ ВАЛЕНТИНОВ ПАСКОВ, ЕИК 816070008
ЕТ САТЕЛИТ-Г, ЕИК 104564519
ЕТ САТЕЛИТ-Т.В.В. – СВЕТЛИН СЪБЧЕВ, ЕИК 040063108
ЕТ САТ-91-Г – СТЕФКА ПЕЙЧИНОВА, ЕИК 812059046
ЕТ САУНД-В, ЕИК 101565369
ЕТ САФИ-А – АЙШЕ ХАЛИЛОВА, ЕИК 115861888
ЕТ САШО ГРОЗДАНОВ – М И В, ЕИК 109540696
ЕТ СБЕ-А – АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 814114908
ЕТ СВЕЖЕСТ-В-91 – ГЕОРГИ РАДУЛОВ, ЕИК 820111180
ЕТ СВЕТИ ГЕОРГИ-В-ГЕОРГИ ПЕНЕВ-ЛАЗАР ПЕНЕВ, ЕИК 112671848
ЕТ СВЕТЛА ВАСИЛЕВА – В 87, ЕИК 201290462
ЕТ СВЕТЛОЗАР ПЕТРОВ – А И Я, ЕИК 103198442
ЕТ СЕВАН-А – АЛИС ГАРАБЕДЯН, ЕИК 103169169
ЕТ СЕВАН-М.А. – КАРНИК АДЖЕМЯН, ЕИК 020750504
ЕТ СЕВДАЛИНА ДЕРМЕНДЖИЙСКА-ЕЛВИРА ЮГ- А, ЕИК 101009804
ЕТ СЕВДЖАН – Г.Ю. – СЕВДЖАН РИЗА, ЕИК 202275919
ЕТ СЕВЕРНА-Б – ХРИСТО ИВАНОВ, ЕИК 115007934
ЕТ СЕВЕРНА-Б-ХРИСТО ИВАНОВ – ЦАЙКА ИВАНОВА, ЕИК 030245336
ЕТ СЕВОНА-Г-ВАСИЛ МАНЧЕВ, ЕИК 833131050
ЕТ СЕДИКО-Г – КОЛЬО БАХОВ, ЕИК 833063247
ЕТ СЕЗГИН-А – НУХ ХАМЗА, ЕИК 102029998
ЕТ СЕЛЕКТ – А – АТАНАС НИКОЛОВ, ЕИК 838160305
ЕТ СЕЛЕКТ-91-В – ВЪЛЧО ВЪЛЧЕВ, ЕИК 838145552
ЕТ СЕРГЕЙ Б. САГАТЕЛЯН, ЕИК 202149639
ЕТ СИАТ-В – СЛАВЧО ИЛИЕВ, ЕИК 130092094
ЕТ СИГМА В – ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА, ЕИК 114135653
ЕТ СИГМА – Г – АТАНАС ГАНЕВ, ЕИК 104000116
ЕТ СИГМА-Б БОГДАНА СТОЯНОВА, ЕИК 030237507
ЕТ СИГМА-В – ЧАВДАР ИЛЧЕВ, ЕИК 121363123
ЕТ СИГНАЛ-Г – ДЕНЧО ГЕОРГИЕВ, ЕИК 020953052
ЕТ СИГ-В – ИВАН ДИМИТРОВ, ЕИК 106017465
ЕТ СИЕН-Б – СТЕФАН БОБЧЕВ, ЕИК 115052833
ЕТ СИЕРА 95 А – ЮСЕИН ЮМЕР, ЕИК 102079307
ЕТ СИЛА – В. Х.- ВИЛДАН ХАДЖИХАСАН, ЕИК 201999871
ЕТ СИЛВАНА-Б – БОГОМИЛ ВЕЛЧЕВ, ЕИК 814109829
ЕТ СИЛВАНА-Б – СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА, ЕИК 117100650
ЕТ СИЛВИЯ СКЕНДЕРОВА – Л.В., ЕИК 101675425
ЕТ СИЛВИЯ-Б – СИЛВИЯ НЕДЕЛЧЕВА, ЕИК 110532942
ЕТ СИЛВИЯ-ВИК, Ф.Д. №3753/1991г. на БОС
ЕТ СИЛЕКС-Г-ГЕОРГИ ЛЮЦКАНОВ, ЕИК 831354649
ЕТ СИЛУЕТ-Б – БЛАГА ПЕТРОВА, ЕИК 103125217
ЕТ СИМА – В ВЕРГИНИЯ ДОНЧЕВА, ЕИК 202166720
ЕТ СИМЕОН СПИРИДОНОВ – Е И Г АКАУНТ, ЕИК 130532519
ЕТ СИМЕОН СТОЕВ – С.С.Т.В, ЕИК 101111563
ЕТ СИМОНА-55-А – АНТОАНЕТА АЛ-БАРША, ЕИК 030026741
ЕТ СИМ-92 – ИВАНКА В. МИХНЕВА, ЕИК 124530136
ЕТ СИОН-А – АНГЕЛ КАРАБОНЕВ, ЕИК 130631225
ЕТ СИПТОМ – В – ПАВЕЛ ПАВЛОВ, ЕИК 821105172
ЕТ СИРИУС – Г.Д. – ГОШО ГОЧЕВ, ЕИК 833139563
ЕТ СИРИУС-А – НИКОЛА АЛДЪЗОВ, ЕИК 812075221
ЕТ СИРИУС-В – ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ, ЕИК 131244612
ЕТ СИРИУС-В – СВЕТЛАНА ВЪЛЧЕВА, ЕИК 818009044
ЕТ СИРМА-В – МАРИЯ СИРИЩНИШКА, ЕИК 121706020
ЕТ СИЯНА-Б – ЯНА ДАЧЕВА, ЕИК 102100089
ЕТ СИЯ-Г-С – ГРИША ИВАНОВ, ЕИК 111047529
ЕТ СКАН-В – ВЪЛЬО ТЕНЕВ, ЕИК 833057066
ЕТ СКОРПИОН-Б – ВАЛЕНТИН КОВАЧЕВ, ЕИК 107511386
ЕТ СКОРПИО – Ц.Г. – ЦЕНКО ГАТЕВ, ЕИК 831043203
ЕТ СКОРПИО-В – ЦВЕТОЗАР ВУЧКОВ, ЕИК 119026031
ЕТ СКОРПИО-Ц-Б – ЦАНКО КОЛЕВ, ЕИК 115063819
ЕТ СКОРПИ-А – АТАНАС ДУРАКОВ, ЕИК 115707281
ЕТ СЛАВЕЙ КЪЛКОВ – С.А.К., ЕИК 811169387
ЕТ СЛАВЕЙ-Г – СЛАВЕЙКА ГРОЗЕВА, ЕИК 030191903
ЕТ СЛАВЕКС – В – ГЕОРГИ СЛАВОВ, ЕИК 040088595
ЕТ СЛАВЕНА В – ВАСИЛКА ГЕРГОВСКА, ЕИК 106589777
ЕТ СЛАВИ БОЯДЖИЕВ – Б, ЕИК 121223630
ЕТ СЛАВЯНИ-В. Т. – СИМЕОН СИМЕОНОВ, ЕИК 814174168
ЕТ СЛАВ-Г – КИРИЛ ГЕОРЕВ, ЕИК 121882775
ЕТ СЛЪНЦЕ-П.А. – ПЕНА ИЛИЕВА, ЕИК 832083859
ЕТ СНЕЖАНКА КЛИСУРСКА – М.Б.Н.КЛИСУРСКИ, ЕИК 130513967
ЕТ СНЕЖАНКА-В – ВЕСКО ЦЕНОВ, ЕИК 106543801
ЕТ СНЕЖИНА-А – СНЕЖАНКА ДРУМЕВА, ЕИК 118584752
ЕТ СОЛАРИУМ А енд Е – Емилия Шойлева, ЕИК 040359534
ЕТ СОЛИДО-Г – ГАВРИЛ ЧОЧКОВ, ЕИК 040191951
ЕТ СОНИПА-Г-ДИМИТЪР СОТИРОВ, ЕИК 117020581
ЕТ СОНИТО-В – ТОДОР ТОДОРОВ, ЕИК 121695232
ЕТ СОНЯ ГУСЕВА – СОНЯ-Г, ЕИК 106520101
ЕТ СОНЯ – Г – ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, ЕИК 102255577
ЕТ СОРА-В – РАДКА КОРОЙЧЕВА, ЕИК 825101335
ЕТ СОТИР Г-2000 – СОТИР ГУГАЛОВ, ЕИК 102657889
ЕТ СОФИКА ГЕОРГИЕВА – Р. В., ЕИК 113538690
ЕТ СОФИ Р.Г. – СОФКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 103175365
ЕТ СОФИ-А – ДЕСИСЛАВ БАЙЧЕВ, ЕИК 130008228
ЕТ СОФИ-А.П.Т. – СИЙКА ПЕТРОВА, ЕИК 040464987
ЕТ СОФИ-В-ВАСИЛ ВАЧКОВ-МАРИЯ ВАЧКОВА, ЕИК 040228660
ЕТ СПАСКА ПЪРВАНОВА – А И С, ЕИК 109596182
ЕТ СПЕКТЪР-В – ИВАНКА ВЪЛКОВА, ЕИК 103203633
ЕТ СПРАВОЧНИК В АСАНСЬОРА – ПАВЕЛ НЕШЕВ, ЕИК 175190109
ЕТ СПРИНГ-Г-ГИНКА ДИМИТРОВА, ЕИК 825013586
ЕТ СТАНДАРТ-Г – ЯНКА НЕДЕЛЧЕВА, ЕИК 115244584
ЕТ СТАНИСЛАВА ДОНЧЕВА – ТАНДЕМ-В-РУСЕ, ЕИК 117111629
ЕТ СТАНИСЛАВА 51 В Б – СТАНИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА, ЕИК 831614673
ЕТ СТАНКА Г. САВОВА, ЕИК 115174617
ЕТ СТАНКО РАДОЙКОВ – Б.Г., ЕИК 130616482
ЕТ СТАНОЕВ-В.С. – ВАСИЛ СТОЙЧЕВ, ЕИК 101123811
ЕТ СТАНЧО МИХОВ-МИХОВ С.А.М., ЕИК 827131811
ЕТ СТАРАТА КЪЩА-Б – ЮЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА, ЕИК 175011684
ЕТ СТАРИЯ ДЪБ-А – ДОБРИ ДОБРЕВ, ЕИК 124060359
ЕТ СТАРТ-А – ТОДОРКА АНДРЕЕВА, ЕИК 836233530
ЕТ СТАРТ-91 А.Р.-АНГЕЛ РИЗОВ, ЕИК 831708585
ЕТ СТАР-И.Г.П. – ВЯРА ПРОШЕВА, ЕИК 121912554
ЕТ СТАСИ 98 – МАРИЯНА КИРОВА – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ В СТРАНАТА, ЕИК 130198172
ЕТ СТЕЛА-Г-ИВАНКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 826006737
ЕТ СТЕЛИС-Г – ГОСПОДИН АТАНАСОВ, ЕИК 124026969
ЕТ СТЕФАНИ-Г – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 126076159
ЕТ СТЕФАНОВ С.Г. – СТЕФАН СТЕФАНОВ, ЕИК 825370734
ЕТ СТЕФАНОВ – СТЕФАН Б.СТЕФАНОВ, ЕИК 121273206
ЕТ СТЕФАНОВ-А – АСЕН НОНОВ, ЕИК 833138543
ЕТ СТЕФАН Б.ТОДОРОВ, ЕИК 121436087
ЕТ СТЕФАН Б. ТОДОРОВ – ЛЮБОМИР МИТОВ, ЕИК 200726704
ЕТ СТЕФАН Г. КУКОВ, ЕИК 201854557
ЕТ СТЕФАН ДОБРЕВ – А, ЕИК 104099810
ЕТ СТЕФАН КАТРОНСКИ – В, ЕИК 114064487
ЕТ СТЕФАН СТЕФАНОВ – 97-А, ЕИК 103155409
ЕТ СТЕФАН ТОТЕВ – СТЕЛЕКС-Г, ЕИК 104014016
ЕТ СТЕФКА А.НИКОЛОВА, ЕИК 040352301
ЕТ СТЕФКА ВЪЛЧЕВА-МОНИКА-В, ЕИК 836024363
ЕТ СТЕФМАН-Г – ГАЛИЯ НИКОЛОВА, ЕИК 103011451
ЕТ СТЕФ-В – СТЕФКА МЛЕКАНОВА, ЕИК 112612821
ЕТ СТИВ-В-90 – ВАНЬО КОЛЕВ, ЕИК 829006347
ЕТ СТИЛЕЯ – В.МИТЕВА – АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 202302953
ЕТ СТИЛИЯН СПАСОВ- в несъстоятелност, ЕИК 110507202
ЕТ СТИЛ-В – ВАНЯ КЛИСАРСКА, ЕИК 175337783
ЕТ СТИЛ-В – ВЕНЕТА НЕШЕВА, ЕИК 115178401
ЕТ СТОИЛ СТОИЛОВ – В, ЕИК 123013470
ЕТ СТОИМИР ДИМЧЕВ – ВЕС-А, ЕИК 101109306
ЕТ СТОЙЧО А. ПОЙДОВСКИ, ЕИК 830170169
ЕТ СТОЙЧО ДЖЕВИЗОВ – СИ-А-ЕМ, ЕИК 825187569
ЕТ СТОЙЧО ТАЧОВ- МИРОСЛАВ СТОЙЧЕВ-В, ЕИК 101796105
ЕТ СТОРГОЗИЯ – Б – ИВАН БУКОВСКИ, ЕИК 824065128
ЕТ СТОРГОЗИЯ-А – АНДРИАН ИВАНОВ, ЕИК 121381484
ЕТ СТОЯНОВ-С.Г.- СТОЯН ГЕОРГИЕВ, ЕИК 126602278
ЕТ СТОЯН БОРИСОВ- В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ЕИК 104031040
ЕТ СТОЯН ГЕОРГИЕВ – СКОРПИОН-Б, ЕИК 103169992
ЕТ СТРЕЛЕЦ – В – СТОЯН ПЕТКОВ, ЕИК 833044738
ЕТ СТРЕЛЕЦ-В-56 – ВАНЮ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 813075523
ЕТ СТРОМ В И К – СТОЯН ВАСИЛЕВ, ЕИК 175450973
ЕТ СТУДИО В – Влъчко Хубчев, ЕИК 110540049
ЕТ СТУДИО-А – АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ, ЕИК 121875270
ЕТ СТ.И.В. ПЛАСТ – ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ, ЕИК 131023279
ЕТ СУПЕРКВАЛИТЕТ-Г – ГИГО ГИГОВ, ЕИК 121399048
ЕТ СУПЕР В – СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 201535417
ЕТ СУПЕР-В – ВИОЛИНА ПЕТКОВА, ЕИК 816052387
ЕТ СЧЕТОВОДНА КЪЩА-АКТИВ-КОЛЕВ-А-АНТОНИО КОЛЕВ, ЕИК 126010369
ЕТ СЪНИ – А – АЛЕКСАНДЬР АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 103332642
ЕТ СЮЛЮШ-А-АЙДЪН СЮЛЕЙМАН, ЕИК 116026649
ЕТ СЮПИ-В-ЮЛИЯ ВЪРБОВА, ЕИК 121511077
ЕТ СЮРПРИЗ – А – АНКА ОБРЕТЕНОВА, ЕИК 200640543
ЕТ С Б А – САШО АЛЕКСОВ, ЕИК 831922048
ЕТ С В А Б – ВЛАДИМИР АТАНАСОВ, ЕИК 118557488
ЕТ С Г С – И К С – ИВАЛИНА СТАНИЛОВА, ЕИК 102819451
ЕТ С Е Г И – СПАСКА ПРОЙЧЕВА, ЕИК 112642800
ЕТ С И А-АНГЕЛ ИВАНОВ, ЕИК 040992963
ЕТ С И В – ИВАНКА ВЪЛЕВА”, ЕИК 201198601
ЕТ С И Г – КОНСУЛТАНТ – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 200589485
ЕТ С И Г – СЛАВКО ЧОБАНОВ, ЕИК 115780176
ЕТ С И Г – СТЕФКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 115330827
ЕТ С И Г 95 – СТЕФКА ГАНЕВА, ЕИК 831714061
ЕТ С К Г – ИЛИЯН ТОДОРОВ, ЕИК 040571455
ЕТ С Т Г-СЛАВЕЙКО ГЕНЕВ, ЕИК 126050933
ЕТ С и В – СЛАВИНА – ВЪТКО ЧЕРВЕНКОВ, ЕИК 040682263
ЕТ С и В 2012 СВЕТЛА ВАСИЛЕВА, ЕИК 202195330
ЕТ С.А.Г. – ГОШО КАНЕВ, ЕИК 833093482
ЕТ С.А.Г. – СЕРВИЗ-БОРИСЛАВ ТОЛЕВ, ЕИК 121005076
ЕТ С.А.Н. – 2006 – СИЙКА НИКОВА, ЕИК 160038540
ЕТ С.А.С. – Стела Сотирова, ЕИК 131088782
ЕТ С.А.С.-ИНЖЕНЕРИНГ – САВА САВОВ, ЕИК 115699799
ЕТ С.А.С.-СТОЯН АНАНИЕВ СПАСОВ, ЕИК 040579313
ЕТ С.А.-СТЕФАН АНГЕЛОВ, ЕИК 836034731
ЕТ С.Б.В.- БИСТРА АЦЕВА, ЕИК 831459642
ЕТ С.Б.Г. – ГЕНОВЕВА БАЕВА, ЕИК 200837423
ЕТ С.Б.С. – СЛАВИ СТАНЕВ, ЕИК 107014174
ЕТ С.Б.Я-СЛАВЧО ДЖУПАНОВ, ЕИК 101752843
ЕТ С.Б. КОМУНИКАЦИИ – СТЕФАН БОЖКОВ, ЕИК 130120565
ЕТ С.В.Б. АСОРТИ – СИМЕОН БОГДАНОВ, ЕИК 831246239
ЕТ С.В. НИКОЛОВ – СТОЯН НИКОЛОВ, ЕИК 040467990
ЕТ С.Г.П. – СТОЯН ПРОКОПОВ, ЕИК 812055642
ЕТ С.Г. ТАКСИ – СТОЙЧО ГАНУШЕВ, ЕИК 119057913
ЕТ С.И.Б. – СТЕФКА БАБУЛЕВА, ЕИК 126003613
ЕТ С.И.Б. – СТОЯН БОЖИЛОВ, ЕИК 831745815
ЕТ С.И.Г. – ГАЛИНА СПАСОВА, ЕИК 123531044
ЕТ С.К.А.И. – ИВАНИЧКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 175207264
ЕТ С.М.В.-ТРАНС – СЛАВИ БОЯДЖИЕВ, ЕИК 175095006
ЕТ С.Н.А-90 – НИКОЛИНА НЕНЧЕВА, ЕИК 175882723
ЕТ С.Н.В. – Спаска Желева, ЕИК 102695612
ЕТ С.С.А. – СТАНИМИР СТОЯНОВ, ЕИК 103304479
ЕТ С. А. С. – КИРИЛ ЙОРДАНОВ, ЕИК 833036976
ЕТ С. Б. ТРАНС – СТАНИМИР БЕКОВ, ЕИК 201544124
ЕТ С.&Г.-КОНСУЛТ – СТЕФАНКА ЙОСИФОВА, ЕИК 104675868
ЕТ ТАИС В – АННА ПЕТРОВА, ЕИК 833145370
ЕТ ТАИС-С.Б. – СТОЯНКА БОТЕВА, ЕИК 107517713
ЕТ ТАКТ-Б – ВЕЛИЧКО БЕШЕВ, ЕИК 114071295
ЕТ ТАНГО-М.В. – ТОШКО ВАЧЕВ, ЕИК 102218881
ЕТ ТАНИС – Б.В.С. – СТОЯН ВАРОСАНСКИ, ЕИК 101024425
ЕТ ТАНИ – В – ВАСИЛ ЗЛАТКОВ, ЕИК 113017584
ЕТ ТАНЬО МАРКОВ – Д А Р-2001, ЕИК 123554967
ЕТ ТАНЯ Б. АНАСТАСОВА, ЕИК 831287823
ЕТ ТАНЯ МАНЕВА – В, ЕИК 117545255
ЕТ ТАНЯ НИКОЛОВА – Г.Т.В., ЕИК 101733519
ЕТ ТАНЯ – А – СТОЯНКА АЛЕКСАНДРОВА, ЕИК 823020183
ЕТ ТАНЯ-В – ТАТЯНА ГУЦЕВА, ЕИК 131365133
ЕТ ТАЦИ – СТЕФЧО А.РУСЕВ, ЕИК 121354366
ЕТ ТЕАНДЕМИ-В – ТЕМЕНУЖКА ВОЙКОВА, ЕИК 202215306
ЕТ ТЕБ-Б ЕЛЕНА БАЛАБАНОВА, ЕИК 825198252
ЕТ ТЕДИС-Г-ТЕМЕНУЖКА ГРОЗЕВА, ЕИК 827150626
ЕТ ТЕДИ В.Й – ЙОВКО ПАНОВ, ЕИК 106580835
ЕТ ТЕДИ-В – СТОЯН ЮРУКОВ, ЕИК 128520876
ЕТ ТЕКТОНИКА – Б – ИНЖ. ГАЛЯ БАЛДЖИЕВА, ЕИК 115883062
ЕТ ТЕМЕНУГА МАРИНОВА – Г.И.Т., ЕИК 130764298
ЕТ ТЕМЕНУГА-В.Н.В.-ТОДОРКА ЦВЕТКОВА, ЕИК 130139117
ЕТ ТЕМЕНУГОВИ-А.П. – АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА, ЕИК 121693605
ЕТ ТЕНИТА-Г – ТАНКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 123134568
ЕТ ТЕНЧО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ – АРТ.А., ЕИК 825005963
ЕТ ТЕОТО-Н.Г.58 – НЕДЕЛЧО ГЕШЕВ, ЕИК 115185584
ЕТ ТЕО-Ц.Г. – ТЕОДОР ТОНЕВ, ЕИК 121569963
ЕТ ТЕРА В – ДАНИЕЛА КОЖУХАРСКА, ЕИК 102093278
ЕТ ТЕРА-Б-90 – БОГОМИЛ СТОЯНОВ, ЕИК 040084198
ЕТ ТЕРЗИ-В.Н. – ВОЙКА ТЕРЗИЕВА, ЕИК 833061125
ЕТ ТЕРРИ-О,Б – СТЕФАН БРАЙНОВ, ЕИК 122076447
ЕТ ТЕХНИКО-КОНСУЛТ-А – ЕЛИНА НИНОВА, ЕИК 121308721
ЕТ ТЕХНОХИМ-Б.А. – БОГОМИЛА АНГЕЛОВА, ЕИК 121911018
ЕТ ТИМА БЕШКОВА – ФАМИЛИЯ-Б, ЕИК 122099452
ЕТ ТИМ В-ВАНГЕЛИЯ ЩЪРБЕВА, ЕИК 201287943
ЕТ ТИМ-В – ТАНЬО МОНЕВ, ЕИК 833082226
ЕТ ТИНЧЕВ В.И.-ВЛАДИМИР ТИНЧЕВ, ЕИК 030268723
ЕТ ТИП-3-А – АТАНАС ХРИСТЕВ-ТАТЯНА ХРИСТЕВА, ЕИК 108025992
ЕТ ТИР-А – ТАНЬО ТАНЕВ, ЕИК 030156966
ЕТ ТИС-57-В – ЖИВКО ГОСПОДИНОВ, ЕИК 103099177
ЕТ ТИТАН-В.К. – ВЕСЕЛИН КЪНЕВ, ЕИК 119549551
ЕТ ТИТА-Б – ТАНЯ БОЖКОВА, ЕИК 831634793
ЕТ ТИХОМИР АЛЕКСАНДРОВ – Т.А, ЕИК 833102508
ЕТ ТИХОМИР БОЙКОВ – 2008 – ТИХОМИР Г. БОЙКОВ, ЕИК 200327922
ЕТ ТИ ЕН А – ТАНЯ УМОХ, ЕИК 102151831
ЕТ ТОБИ В – ДАФИНКА НИКОВА, ЕИК 130011174
ЕТ ТОДЕМ-Б – ТОДОР ДИМОВ, ЕИК 112031734
ЕТ ТОДОРА МАРИНОВА – ТЕМИДА Г, ЕИК 117099828
ЕТ ТОДОРКА КРЪСТЕВА – ДЕА А, ЕИК 202410758
ЕТ ТОДОРКА СТЕФАНОВА-ЧОЧО Г-92 – ЦВЕТЕЛИНА ПАСЕВА, ЕИК 117540678
ЕТ ТОДОРОВ-В – ТОДОР ТОДОРОВ, ЕИК 816036543
ЕТ ТОДОР ГЕОРГИЕВ – ДОБРА НАДЕЖДА-Т.Г., ЕИК 109548700
ЕТ ТОДОР ГОСПОДИНОВ – ШАМПИОН М. Г., ЕИК 040641245
ЕТ ТОДОР ДАМГАЛИЕВ – Т.С.В. ДАМГАЛИЕВ, ЕИК 825260992
ЕТ ТОДОР ПАНАЙОТОВ – В И К, ЕИК 813208151
ЕТ ТОМА Б. ТОМОВ, ЕИК 131113666
ЕТ ТОМА МАКЕДОНСКИ – В-92, ЕИК 822109654
ЕТ ТОМИ-В – ВИОЛЕТА КОСЕВА, ЕИК 104026335
ЕТ ТОМИ-В – ПЕНКА СТОЙКОВА, ЕИК 148044178
ЕТ ТОМКО-Т.Б. – ТОМА КОСТОВ, ЕИК 130157492
ЕТ ТОМОВ-И.Г.- ИВАН ТОМОВ, ЕИК 020276515
ЕТ ТОМПКИНС-И.А.-ИВАН АСЕНОВ, ЕИК 040716881
ЕТ ТОНЕВ Б.К. БОГДАН КОСТАДИНОВ, ЕИК 040376220
ЕТ ТОНИ – Г – АНТОН ИВАНОВ 2013, ЕИК 202441718
ЕТ ТОНИ-А – АТАНАСКА ИВАНОВА, ЕИК 121714070
ЕТ ТОНИ-Б.Д. – АНТОН АНДОНОВ, ЕИК 122034586
ЕТ ТОНИ-В-ТОНКА ГОСПОДИНОВА, ЕИК 123065036
ЕТ ТОНИ-Г – АВТОНОМКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 121403863
ЕТ ТОНИ-Г – ТОНИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 127544792
ЕТ ТОНИ-Г-ТОНКА НИКОЛОВА, ЕИК 836045457
ЕТ ТОНИ-Н.В. – АНТОАНЕТА ВЪЛКОВА, ЕИК 123541717
ЕТ ТОНИ-С.В.-СТОЯН ИЛКОВ, ЕИК 831662102
ЕТ ТОНЧЕВ Б-91 – БОРИСЛАВ АНТОНОВ, ЕИК 115053586
ЕТ ТОРОЗ-Б – БОЯН КОЛЕВ, ЕИК 831083500
ЕТ ТОШКО-А – АНЕТА ТОДОРОВА, ЕИК 116554753
ЕТ ТОШО – В – 96 – РАШКО ГЕОРГИЕВ, ЕИК 176197640
ЕТ ТРАНССЕРВИЗ-А – ДРАГАН ЧАВДАРОВ, ЕИК 103115642
ЕТ ТРАНС – Б – ЕКСПРЕС – ГЕОРГИ МИЛЧЕВ, ЕИК 200203807
ЕТ ТРАНС-А-ЕКСПРЕС-РОЗА АВРАМОВА, ЕИК 200494914
ЕТ ТРАНС-А-ЗЕ-ГЕНЧО ГЕНЕВ, ЕИК 126505701
ЕТ ТРАНС-Б – ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ, ЕИК 030135363
ЕТ ТРЕЗОР-В – СИЛВИЯ ТОДОРОВА, ЕИК 101130559
ЕТ ТРЕЙД Б-БОРИСЛАВ ИВАНОВ, ЕИК 131084225
ЕТ ТРЕНД – В – ТРЕНДАФИЛ ВЕЛЧЕВ, ЕИК 102057727
ЕТ ТРЕСК – Д И В – ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 831340101
ЕТ ТРИУМФ МЕРИТАЙМ К. А . – ХРИСТО ХРИСТОВ, ЕИК 103056119
ЕТ ТРИУМФ-В.М. – ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ, ЕИК 114656439
ЕТ ТРИУМФ-С.Г. – СТЕФАН ГИНЕВ, ЕИК 030167350
ЕТ ТРИ – Г – ЮРИЯ ГЕОРГИЕВА, ЕИК 200357634
ЕТ ТУРИСТ – П Г – ПЕТКО ГАЙДАРОВ, ЕИК 833049621
ЕТ Т А Н Я – ПЕТЪР ПЕЕВ, ЕИК 040440210
ЕТ Т В Р – ТОДОР МАНОИЛОВ МИКОВ, ЕИК 122032208
ЕТ Т И А ГРУП – АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ, ЕИК 201664718
ЕТ Т И А – ТОДОР МАНОЛОВ, ЕИК 131379994
ЕТ Т И В – СТОЯНКА ДИЧЕВА, ЕИК 102198539
ЕТ Т И В – ТЕОДОРА ПЕТРОВА, ЕИК 201618464
ЕТ Т И Г – ТИНКА ГЕОРГИЕВА, ЕИК 103079938
ЕТ Т И Г-ЕЛЕКТРОНИК – ТОШКО ТОДОРОВ, ЕИК 105030945
ЕТ Т-ПЛАМЕН-В – НЕДКА ПЕТРОВА, ЕИК 827107073
ЕТ Т.А. – 02 ТОДОР АНДРЕЕВ, ЕИК 202359502
ЕТ Т.Б.С. ТРАДИКС – БОЙКО РАЙЧЕВ, ЕИК 831744268
ЕТ Т.Б.С. – ТАТЯНА БОРИСОВА, ЕИК 817001196
ЕТ Т.В.Б. – ТЕОДОСИ БЕРЧЕВ, ЕИК 816027188
ЕТ Т.В.Ж. – ЖИВКО ЖЕКОВ, ЕИК 041066826
ЕТ Т.В.С-68-ТОДОР СТАТЕВ, ЕИК 102078949
ЕТ Т.В.С.-ЕЛЕКТРОНИК – СИЛВИЯ КЕХАЙОВА, ЕИК 103552713
ЕТ Т.В.Т. – ВЛАДКА ДИМИТРОВА, ЕИК 102011936
ЕТ Т.Г.Т. ГЕНА – ТОДОР ГЕНОВ, ЕИК 127558547
ЕТ Т.Г. – ТЕМЕНУЖКА КАРАДАЛИЕВА, ЕИК 101108987
ЕТ Т.И.Г. – ЛАТИНКА МИНЧЕВА, ЕИК 200228543
ЕТ Т.М.-91 А – ТИХОМИР ТИМОВ, ЕИК 130662808
ЕТ Т.Р.Г. – РАЙНА МИТЕВА, ЕИК 833126651
ЕТ Т. Г. – ТОДОР ГЕОРГИЕВ, ЕИК 825200098
ЕТ Т. Д. Г. – ТОДОР ГАВРИЛОВ, ЕИК 111590457
ЕТ УНИВЕРСАЛ-Б – ЦОНКО ПАРАЛИЕВ, ЕИК 817056050
ЕТ УНИВЕРСАЛ-В ИВАНКА ЗАМФИРОВА, ЕИК 020327664
ЕТ УНИВЕРСАЛ-М Б А, ЕИК 109553687
ЕТ УНИВЕРС-В – РАДОСЛАВ ПОПОВ, ЕИК 834013336
ЕТ УНИСНАБ-Г.С. – ВИОЛЕТА МИТЕВА, ЕИК 122030246
ЕТ УНИ-В – ТОДОР ДАОВ, ЕИК 040180296
ЕТ УЮТ-Г-57 – ГЕОРГИ МОМЧИЛОВ, ЕИК 833180026
ЕТ ФАВОРИТ Б – ПЛАМЕН БОЧЕВ, ЕИК 820138575
ЕТ ФАВОРИТ – А – Хатче Ибрям, ЕИК 125582755
ЕТ ФАКТОРИЕЛ В.М. – ВАСИЛ ВЪРБАНОВ, ЕИК 837005362
ЕТ ФАКТ-Г-91-ИЛИЯ БАТАШКИ, ЕИК 112049903
ЕТ ФАМИЛИЯ-В.Б.М., ЕИК 103649913
ЕТ ФАНИТА В – ВИОЛЕТА СОКОЛОВА, ЕИК 040693854
ЕТ ФАНТАЗИЯ-В – ЦЕНО ВЪЛКОВ, ЕИК 822060214
ЕТ ФАНТАСТИКО-В – ИВАНИЧКА ДАНЕВА, ЕИК 107558350
ЕТ ФАНТИ-Г – ИЛИЯ ЙОРДАНОВ, ЕИК 030050653
ЕТ ФАНТО 8 А – НИКОЛАЙ ЧАЛДЪКОВ, ЕИК 103005459
ЕТ ФАН-И.Г., ЕИК 101580801
ЕТ ФАРА-А – ФАХРЕДИН НАСУФ, ЕИК 116550057
ЕТ ФЕНИАНА-В.И.Т.-ВАЛЕНТИН ИВАНОВ, ЕИК 831326799
ЕТ ФЕНИКС-92 – НАЙДЕН ПРАНЧЕВ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО А.Г., ЕИК 831360495
ЕТ ФЕРМЕНТА Б – АНДРЕЯ ЩЕРЕВ, ЕИК 115256145
ЕТ ФЕТИЕ ДЖУДЖО – ДИАНА-Б, ЕИК 130003569
ЕТ ФИКС А – ЛЮБОМИР ПАНОВ, ЕИК 121349497
ЕТ ФИЛДЕЗ КОЗЛАРЕВА – А, ЕИК 101129344
ЕТ ФИЛ-В – ФИЛИП СТЕФАНОВ, ЕИК 115304177
ЕТ ФИНЕС-Г – МИХАИЛ НОВОСЕЛСКИ, ЕИК 811151164
ЕТ ФИРКОВ.Б – СТЕФАН ФИРКОВ, ЕИК 829012542
ЕТ ФЛОРИДА-Б – ФАНИ ЧАКАЛОВА, ЕИК 126092544
ЕТ ФОРТУНА Г.В. – ГЕОРГИ ФЪРТУНКОВ, ЕИК 121226835
ЕТ ФОРТУНА-Б И Г – ГАЛИНА ИЛИЕВА, ЕИК 131100836
ЕТ ФОРТУНА-В – ВЕСЕЛА НИКОЛОВА, ЕИК 121506361
ЕТ ФРАГМЕНТ-А – АДЕЛ АБДУЛХАФИД АЛАСБАХИ, ЕИК 831305424
ЕТ ФУЛ В – ГИНА ПЕТРОВА, ЕИК 124614615
ЕТ ФУМИ-В – ХРИСТО ВРАНСКИ, ЕИК 123046569
ЕТ Ф.А.К.Т.-ФОРУМ-НАДКА НИКОЛОВА, ЕИК 040532228
ЕТ Ф.А.М.-ФАСОН-МЕТИН РУФАД, ЕИК 116008868
ЕТ ХАВАРА – Л.Г. – ЛЮБЕН ХАМАЛСКИ, ЕИК 040051910
ЕТ ХАДЕС – Г + К ГЕОРГИ ДРАГОМИРОВ ЙОРДАНОВ, ЕИК 200693791
ЕТ ХАДЖИЕВА-З.А. – ЗЕЛЯ АЛИДОВА, ЕИК 103161561
ЕТ ХАДЖИ А – АХМЕД АХМЕДОВ, ЕИК 826037184
ЕТ ХАЛАЧЕВ-М.Д.В.-ХРИСТО ХАЛАЧЕВ, ЕИК 826005012
ЕТ ХАРОН-Б – БОЙКО ХАРЛОВ, ЕИК 040437004
ЕТ ХЕКТОР В ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА, ЕИК 201327416
ЕТ ХЕЛИОС В – ВАЛЕНТИН МАТЕВ, ЕИК 103083162
ЕТ ХЕЛИОС Д ПЛЮС В – ВАЛЕНТИН ДИНКОВ, ЕИК 200618618
ЕТ ХЕЛИОС – Г – ГРИША ГЕТОВ, ЕИК 030007919
ЕТ ХЕЛИОС-В-ВИОЛЕТА ПЕТРОВА, ЕИК 831129435
ЕТ ХЕМИ – А – РУМЕН ДИМИТРОВ, ЕИК 201893859
ЕТ ХЕМ – Г – МАРИЯ СТОЕВА, ЕИК 833030286
ЕТ ХЕРМЕС-А – ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ, ЕИК 110563382
ЕТ ХИТ ХАУС А.П.С. – МАРИО БАЛТАДЖИЕВ, ЕИК 130479803
ЕТ ХОБО-Х Б – ХРИСТО ТОДОРОВ, ЕИК 102036524
ЕТ ХОЛКЕР-А – АНГЕЛ МИТРОФАНОВ, ЕИК 827132443
ЕТ ХРИМИС-Г-95 – СТАНИМИР ХРИСТОВ, ЕИК 119014805
ЕТ ХРИСИ-Б-СЕВДАЛИНА БОТЕВА, ЕИК 817086450
ЕТ ХРИСТИНА ДИМИТРОВА – В-МОНИ КРИС, ЕИК 131131899
ЕТ ХРИСТИНА ДИМОВА-Х+В, ЕИК 827137650
ЕТ ХРИСТИНКА ГЕОРГИЕВА – В, ЕИК 040281313
ЕТ ХРИСТИЯН ПЕЙКОВ – В, ЕИК 115174292
ЕТ ХРИСТО ВАСИЛЕВ – В, ЕИК 040356901
ЕТ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ – ОЛИМПИЯ-Г, ЕИК 040395167
ЕТ ХРИСТО МИНЧЕВ – Б, ЕИК 833105721
ЕТ ХРИСТО ПЕТРОВ – Г.П., ЕИК 200781565
ЕТ ХРИСТО ХРИСТОВ В.И.Н. СТРОЙ – ИЦО, ЕИК 200335926
ЕТ ХРИСТО ХРИСТОВ – СИНЕВА-Х.А.Д., ЕИК 816067371
ЕТ ХРИСТО ЧАМОВ – П И В, ЕИК 121557092
ЕТ ХРИСТО ЩЕРЕВ – Б ХИКС, ЕИК 825100404
ЕТ Хриси-Г.Б. – Георги Георгиев, ЕИК 126077599
ЕТ Х Б – НЕНОВ – ХАЛИТ НИЯЗИЕВ, ЕИК 020549580
ЕТ Х.А.С – СТОЯН ГЕОРГИЕВ, ЕИК 120500156
ЕТ Х.А.-52 – ХРИСТИНА ПЕТРОВА, ЕИК 121317859
ЕТ Х.И.В.И. – ИВАНКА ИЛИЕВА, ЕИК 812050455
ЕТ ЦАРЕВЕЦ-В – ВАЛЕНТИН НЕДЕЛКОВ, ЕИК 114061936
ЕТ ЦВЕТАНА НОЧЕВА – М-В, ЕИК 115109871
ЕТ ЦВЕТАНА ХРИСТОВА – Г-82, ЕИК 114066075
ЕТ ЦВЕТАНА ЧЕРКЕЗОВА-В+С 92, ЕИК 040553286
ЕТ ЦВЕТАН НАЙДЕНОВ-ЦЕЦО Б, ЕИК 831018972
ЕТ ЦВЕТА-Г – ЖИВКО АЦЕВ, ЕИК 831495831
ЕТ ЦЕНКА БАЛЕВСКА ЕНД Б, ЕИК 201070719
ЕТ ЦЕНОВ В.И.-АРХИТЕКТ – ВАЛЕРИ ЦЕНОВ, ЕИК 121726382
ЕТ ЦИМА-Г – ГЕОРГИ ЖЕКОВ, ЕИК 115000480
ЕТ ЦОНКА КОСЕВА – В, ЕИК 812037199
ЕТ ЦЪФТИ-В – ЦВЕТАН ТОДОРОВ, ЕИК 130017533
ЕТ Ц В Д-91 – ЦАНКО ТОНЕВ, ЕИК 835003170
ЕТ Ц И Г – ГЕОРГИ ИВАНОВ, ЕИК 111023460
ЕТ Ц М Г – ЦВЕТЕЛИНА ГАНЧЕВА, ЕИК 110040460
ЕТ Ц.А.Р-59 – ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ РЕНДОВ, ЕИК 121279390
ЕТ Ц.В.С. – ВЛАДИМИР ЦАНКОВ, ЕИК 130131056
ЕТ Ц.Г.- ГЕРГАНА – ЦЕНО ЦЕНОВ, ЕИК 831425249
ЕТ Ц.С.В. – ЦВЯТКО ВЪЛЧЕВСКИ, ЕИК 825321107
ЕТ ЧАВДАР АНДРЕЕВ – А – А, ЕИК 824108843
ЕТ ЧАВДАР МЕТАЛОВ – Ч & Б, ЕИК 117519374
ЕТ ЧЕРНЕВ-Г-ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ, ЕИК 112065829
ЕТ ЧЕРНОМОРСКИ-Г.Н.Й. – ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, ЕИК 812096429
ЕТ ЧЕЧИ-Г.М. – МАРИЯНА ГАНЕВА, ЕИК 130807075
ЕТ ЧИКО-Б – ТУНЧЕР РАСИМОВ, ЕИК 125507980
ЕТ ЧИКО-В – ВАСИЛ ХРИСТОВ, ЕИК 836034180
ЕТ ЧОЧЕВИ – Б.И. – Илия Чочев, ЕИК 103193210
ЕТ Ч И А – АНТОАНЕТА ИВАНОВА, ЕИК 125002437
ЕТ ШАНС-А – ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА, ЕИК 104113159
ЕТ ШАНС-Г – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 119027425
ЕТ ШАРОН-91 Б-ПЕТЪР ПЕТРОВ-НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, ЕИК 119509368
ЕТ ШИБИЛ-С.В.- СТАНКО ВАСИЛЕВ, ЕИК 102208951
ЕТ ШИК Б – ЙОРДАНКА ПОПТРАЙКОВА, ЕИК 102156401
ЕТ ШИП-Г – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ЕИК 829077276
ЕТ Ш и Б – БЕКТАШ ИСМАИЛ, ЕИК 202005222
ЕТ ЪГЪЛА-В-1 – ВАЛЕРИ БОЯДЖИЕВ, ЕИК 108034404
ЕТ ЮЛИЯ ХАДЖИЙСКА – ДЖУЛИ-А, ЕИК 101140255
ЕТ ЮЛИЯ – А-91-ИГНАТ АЛКОВ, ЕИК 115707724
ЕТ ЮПИД Б – ЮЛИЯ БОСОВСКА, ЕИК 040634215
ЕТ ЮРА-Б – ЮЛИЙ ИВАНОВ, ЕИК 108052765
ЕТ ЮРИ МИХАЙЛОВ – В.М., ЕИК 126171792
ЕТ Юлия Манова – Д-р Овнарска – Индивидуална практика за първична стоматологична помощ
ЕТ Ю А – АТАНАС ЮРУКОВ, ЕИК 832094955
ЕТ Ю Г – ПЕТРАНА ДИМИТРОВА, ЕИК 831088725
ЕТ Ю И В – ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА, ЕИК 040272862
ЕТ Ю-В-ЮЛИЯ ДЖАФЕРОВА, ЕИК 101014609
ЕТ ЯВОР НИКОЛОВ – Я&Б, ЕИК 117071145
ЕТ ЯГОАР-В – ВЕРА КИРЯЗОВА, ЕИК 831084310
ЕТ ЯКИМ-В-70 – ВЕСКО ТОДОРОВ, ЕИК 118545137
ЕТ ЯКО – МИЛЧО В. ПЕТРОВ, ЕИК 105517586
ЕТ ЯК-А – ПЕТЪР ДОЙЧИНОВ, ЕИК 131078489
ЕТ ЯНА КЬОСЕВА-В И В, ЕИК 201790859
ЕТ ЯНА-А – АТАНАС АТАНАСОВ, ЕИК 825165793
ЕТ ЯНИ ЯНЕВ – А.С.Я., ЕИК 040425991
ЕТ ЯНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА – А-Я, ЕИК 128039298
ЕТ ЯНКОВ – В.Д.М. – ЯНКО ЯНКОВ, ЕИК 030151385
ЕТ ЯНКОВ-Г – ИВАН ЯНКОВ, ЕИК 121232736
ЕТ ЯСЕНИ-Д-Б – ДИЛЯНА АНГЕЛОВА, ЕИК 121680077
ЕТ ЯСЕН – А – АТАНАС АТАНАСОВ, ЕИК 812005707
ЕТ ЯСЕН-В – ХРИСТО РАЙКОВ, ЕИК 107041417
ЕТ ЯСТРЕБЕЦ-Б-Л – БАЙЧО АТАНАСОВ, ЕИК 102075821
ЕТ Я С В – ЯНКО РУСЕВ, ЕИК 127507363
ЕТ Я в С и Да – 2009 – ЯВОР ДИМИТРОВ, ЕИК 200679724
ЕТ Я.С.В.Е.Г.Е. – ВАСИЛА ТЕНЕВА, ЕИК 119527099
ЕТ А МЕЙДЖЪР- АШОТ БОХОСЯН, ЕИК 103257459
ЕТ А-ВЕ-НИ-АНГЕЛ АНГЕЛОВ, ЕИК 126647960
ЕТ ГРАМАТ – М.Б. – НЕВЕНА ГРАМАТИКОВА , ЕИК 040091342
ЕТ Г- МАРК – ГЕОРГИ МАРКОВ , ЕИК 811037545
ЕТ Л.И.Н.А.- ЛЮБОМИР НАЙДЕНОВ , ЕИК 175087707
ЕТ 101 – Д – Г – СТОЙНО ГЛУТНИКОВ, ЕИК 107509848
ЕТ 186-Е. З. А. – ГИНКА МИХАЙЛОВА, ЕИК 814176297
ЕТ 25-В ПЕЙЧО ВАНГЕЛОВ 08-37, ЕИК 040623126
ЕТ 3 Г – ГРИША ГЕОРГИЕВ, ЕИК 121172171
ЕТ 3 в 1 – МИНКА ЖЕКОВА, ЕИК 126662291
ЕТ 4 ПО Б – РОСИЦА БАЛАСОВА, ЕИК 812159235
ЕТ 84 СРЪЧНИ РЪЦЕ В. И С. – ВЕЛИЧКО ВАСИЛЕВ, ЕИК 825152689
ЕФАСЕК ЕНДЖЕНАРИЯ С.А. – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 200860831
ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО ООД, ЕИК 200976608
ЕХОЛИ-Б.К. ЕООД, ЕИК 147238365
ЕЦИ-В ООД, ЕИК 201188062
ЕЪР ТРАНСПОРТ-В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 175061776
Евротранс – А. Огнянов ЕООД, ЕИК 202576317
Екон Ендустри Иншаат ве Тиджарет А.Ш. клон България КЧТ, ЕИК 200491505
Еко зем А ЕООД, ЕИК 202353022
Експрес – 2000 – Г.Т. ООД, ЕИК 124521219
Елина – Б ЕООД, ЕИК 202138607
Ел-А-Проект ЕООД, ЕИК 200787148
Еннио д`Адамо
Ен Джи А АД, ЕИК 201701255
Етър-а ООД, ЕИК 200730745
Е А Г-22 ООД, ЕИК 130710103
Е В М СЪРВИС ЕООД, ЕИК 200965476
Е В С ГРУП ЕООД, ЕИК 202228008
Е Г КАПИТАЛ ООД, ЕИК 131483288
Е Г М ЕООД, ЕИК 201058001
Е Г Ф ЕООД, ЕИК 202392598
Е ДИ ДЖИ-Б ЕООД, ЕИК 831855368
Е И А ГАЛИНИОТИС ЕООД, ЕИК 127619647
Е И А – КОМЕРС ЕООД, ЕИК 115238065
Е И А – ТАНДЕМ ООД, ЕИК 114561642
Е И А 07 ООД, ЕИК 148089045
Е И А. АНТОНИУ ООД, ЕИК 127634624
Е И В ООД, ЕИК 109606025
Е И Г МУЛТИ ШОП ЕООД, ЕИК 200949696
Е И Г ООД – в ликвидация, ЕИК 116521511
Е Л Б М ГРУП ООД, ЕИК 200618422
Е М Г- ЕЛЕКТРОНИК ЕООД, ЕИК 126641861
Е Н2 А ЕООД, ЕИК 200937587
Е С Т Е М Е Д И К А ЕООД, ЕИК 201078203
Е Т Г ЕООД, ЕИК 130378836
Е УНД А ООД, ЕИК 103833226
Е и А Плюс ООД – в ликвидация, ЕИК 200396459
Е и Г АКАУНТ ЕООД, ЕИК 200955457
Е и Г КЛУБ ООД, ЕИК 201168654
Е – В 79 – ЛЕС ЕООД, ЕИК 202183221
Е-М-А ЕЛЕКТРОНИКА-МЕХАНИКА-АВТОМАТИКА ООД, ЕИК 106032828
Е-М-А – СТАНЧЕВ И С-ИЕ СД, ЕИК 010329873
Е.А.Д. ЕООД, ЕИК 201472010
Е.А.Е. – СЕЛЕНА ООД, ЕИК 113520913
Е.А.Е.-ИНЖИНЕРИНГ ООД, ЕИК 121903338
Е.А.МЕДИА ЕООД, ЕИК 121381413
Е.А.СОЛУШЪНС ООД, ЕИК 202133040
Е.А. ХОЛОМОН ЕООД, ЕИК 201361347
Е.А. 777 ЕООД, ЕИК 201233504
Е.Б.Д. – АРТ ООД, ЕИК 130333912
Е.Б.Е. ЮРОПИЪН БИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 200300099
Е.Б.К. – ЕНЕРДЖИ БИЛДИНГ КАНСТРАКШЪН ООД, ЕИК 202477785
Е.В.А.-БЪЛГАРИЯ АД – в ликвидация, ЕИК 131021933
Е.В.В.ПРОЕКТ ЕООД, ЕИК 117673874
Е.В.Г.-СИНХРОН ЕООД, ЕИК 200916212
Е.В.Д.- 2011 ЕООД, ЕИК 201727905
Е.В.И Консулт ЕООД, ЕИК 202165433
Е.В.И. КОНСУЛТ 2012 ЕООД, ЕИК 202337192
Е.В.О. ЕООД, ЕИК 175310850
Е.В.Т. ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД, ЕИК 126167865
Е.В.Т. – ЕЛЕКТРА ВОЛТ ТРЕЙД АД, ЕИК 200874717
Е.В. ЕООД, ЕИК 109609434
Е.В. КОНСУЛТ 2011 ЕООД, ЕИК 201464219
Е.В. НИКОЛОВ И СИН ЕООД, ЕИК 175296781
Е.Г – СИМИТЛИ ЕООД, ЕИК 131452435
Е.Г.ГОРНА БАНЯ ЕООД, ЕИК 175057952
Е.Г.КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 131366477
Е.Г.МАЛИНОВА ДОЛИНА ЕООД – в ликвидация, ЕИК 131563371
Е.Г.О. ПАРТНЪРС ГРУП 2006 ЕООД, ЕИК 202272104
Е.Г.ПАНОРАМА ЕООД, ЕИК 131563357
Е.Г.ПРОДЖЕКТ ЕООД, ЕИК 131448839
Е.Г. – БАНСКО ЕООД, ЕИК 131221186
Е.Г. – ЯКОРУДА ЕООД, ЕИК 131221179
Е.Г.-БАЛЧИК ООД, ЕИК 131346948
Е.Г.-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД, ЕИК 131087730
Е.Г.-КЪРДЖАЛИ ООД, ЕИК 131416211
Е.Г.-ОРЛАНДО ЕООД, ЕИК 131418899
Е.Г.-РУСЕ ЕООД, ЕИК 131355751
Е.Г.- СОФИЯ ВМ ЕООД, ЕИК 131145233
Е.Д.Е. ДРУЖЕСТВО ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ
Е.И.А. ИНВЕСТМЪНТС ЕООД, ЕИК 175355169
Е.И.Г. ЕООД, ЕИК 160057327
Е.И.Г.-07 ЕООД, ЕИК 200752962
Е.К.К.А.Т. ЕООД, ЕИК 126668239
Е.К.Т.Р.А. ЕООД, ЕИК 131381632
Е.МИРОЛИО А.Д.
Е.М.А. ЛУКС ТУР ЕООД, ЕИК 201161656
Е.М.В.РЕНТАКАР ЕООД, ЕИК 121089590
Е.М.В.-ХОЛДИНГ ООД, ЕИК 831202883
Е.Н.А. ФОС ООД, ЕИК 202408351
Е.П.А ООД, ЕИК 175140597
Е.Р.А.-ИНВЕСТИЦИИ ООД, ЕИК 103872407
Е.Р.Б. КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 175268611
Е.С.Б. ПРОФИЛ ЕООД, ЕИК 175216162
Е.С.В.И-ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД, ЕИК 201442742
Е.С.В.ЛОГИСТИКС ЕООД, ЕИК 121666711
Е.С.Г. – ЕУРОПЕЪН СЕКЮРИТИ ГРУП ООД, ЕИК 175284761
Е.Т.А.ИНФОРМАТИКА БГ ЕООД, ЕИК 040527327
Е.Т.А.П ООД, ЕИК 148041698
Е.Т.В АГРО ООД, ЕИК 202094534
Е.Ф.А – БГ ООД, ЕИК 201111468
Е.Х.А.М ЕООД, ЕИК 201320375
Е.Х.М.А. ЕООД, ЕИК 202430981
Е. Г. А. 046 ЕООД, ЕИК 201617421
Е. Г. М. ТРАНС ООД, ЕИК 200615860
Е. Г. – ДИМИТРОВГРАД ООД, ЕИК 131049103
Е. С. Б. И – БАТ ООД, ЕИК 201392620
ЖАГО – В И В ООД, ЕИК 200850004
ЖАКИ – А ЕООД, ЕИК 202167676
ЖАСМИНА – А.М. ЕООД, ЕИК 200818921
ЖЕНЯ – Г ЕООД, ЕИК 202088668
ЖЕСТОРС И АСЕСОРС ДЕ ПАТРИМОНИС А.Д., БАРСЕЛОНА
ЖИВАС В ЕООД, ЕИК 831496424
ЖИВА – насока в живота ЕООД, ЕИК 202414144
ЖИВА-Г ЕООД, ЕИК 130770538
ЖИВКО В. ТОДОРОВ ЕООД, ЕИК 202307509
ЖИКС-Б ООД, ЕИК 130532476
ЖИРАД-Г ЕООД, ЕИК 200094222
Жан-Франсоа Бруно Д. Превост
Ж В ЕЛЕКТРИК ООД, ЕИК 115130666
Ж Ж Г ЕООД, ЕИК 202084839
Ж И Б КОНСУЛТ ООД, ЕИК 201252771
Ж И Б РЕСТОРАНТ ООД, ЕИК 201274223
Ж-Г-Х ЕООД, ЕИК 200925154
Ж.Б.Д.-2000-ЖАНЕТ БОРИСОВА ЕООД, ЕИК 202105977
Ж.В.П. – ФООД ЕООД, ЕИК 201651418
Ж.М.В.-БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 130387785
Ж.С.В. ЕООД, ЕИК 160134396
ЗАВОДСКО ПЛЕМЕНЕН СВИНЕКОМПЛЕКС- В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ АД, ЕИК 824040242
ЗАЕДНО В ЕВРОПА – 1 ТАКСИ ЕООД, ЕИК 202038005
ЗАКУСКА В ТИФАНИ ЕООД, ЕИК 201716481
ЗАЛИЧЕНО ПО ВЛЯЗЪЛ В СИЛА АКТ НА СЪДА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗТР ЕООД, ЕИК 201790371
ЗАЛОЖНА КЪЩА А Д КОНЕКТ СОФИЯ ООД, ЕИК 202551050
ЗАЛОЖНА КЪЩА А Д КОРЕКТ ООД, ЕИК 102922914
ЗАЛОЖНА КЪЩА А Д КОРЕКТ СОФИЯ ЕООД, ЕИК 201949133
ЗАЛОЖНА КЪЩА А и Ж І ЕООД, ЕИК 200659892
ЗАЛОЖНА КЪЩА В и В 2012 ООД, ЕИК 202080709
ЗАЛОЖНА КЪЩА Г и П – ГАРАНТ ЕООД, ЕИК 201084754
ЗАЛОЖНА КЪЩА МАРИО 08-Г ЕООД, ЕИК 201195772
ЗАЛОЖНА КЪЩА М и В КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 131186778
ЗАЛОЖНА КЪЩА М.В. КОРЕКТ ЕООД, ЕИК 201630616
ЗАЛОЖНА КЪЩА РЕАЛ-В ЕООД, ЕИК 131198691
ЗАЛОЖНА КЪЩА – БОБИ А ЕООД, ЕИК 201675383
ЗАЛОЖНА КЪЩА – П.С.А. – КРЕДИТ ФИНАНС ГРУП ООД, ЕИК 201981138
ЗАЛОЖНА КЪЩА-РОЯЛ-В.С. ЕООД, ЕИК 202089779
ЗАРЕВ-А.С.-ЗАРЕВ И СИЕ СД, ЕИК 130900120
ЗАРИНА – В ООД, ЕИК 201017862
ЗАРЯ В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 817043245
ЗАХАРИНА С.А.Г.Е.П ООД, ЕИК 200414149
ЗАХИР А ЕООД, ЕИК 160109838
ЗА ЕДНО ЕВРОТАКСИ В СОФИЯ ЕООД, ЕИК 202408223
ЗВЕЗДИЦА-В ЕООД, ЕИК 131086379
ЗДРАВЕЦ-Г ЕООД, ЕИК 175198554
ЗДРАВЕ Г ЕООД, ЕИК 127619565
ЗЕЛЕНИКА – В ЕООД, ЕИК 200335495
ЗЕМО – В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 115141082
ЗЕНИТ-Б-2012 ЕООД, ЕИК 202219596
ЗЕНИТ-Р.А. ООД, ЕИК 121657726
ЗЕНИТ- в ликвидация АД – в ликвидация, ЕИК 114086423
ЗИГ ЗАГ ЕМ ПЕ А ООД, ЕИК 131073296
ЗИДАРОВ-Б ЕООД, ЕИК 121395345
ЗИЙГУТ – ЗЛАТАНОВИ И СИЕ – в ликвидация СД, ЕИК 123528997
ЗИНКО – А ЕООД, ЕИК 200551742
ЗИТА А 92 ООД, ЕИК 101033901
ЗЛАТАНОВ-А ЕООД, ЕИК 101635202
ЗЛАТАРСКА КЪЩА А И Г ООД, ЕИК 126661127
ЗЛАТЕН ЛЪВ-А.В. ЕООД, ЕИК 121307085
ЗЛАТЕН ПЛОД-В ЕООД, ЕИК 125545237
ЗЛАТЕН РОГ – Г ЕООД, ЕИК 121909914
ЗЛАТНИЯ ЕЛЕН – М.В. ООД, ЕИК 200113975
ЗММ ДРАГАНОВО – 98 В ЛИКВИДАЦИЯ АД – в ликвидация, ЕИК 104089905
ЗОДИАК Ц.В.Д. ЕООД, ЕИК 831713034
ЗОИ-А-2010 ЕООД, ЕИК 201233739
ЗОНА А ООД, ЕИК 175216408
ЗОРАН ИВКОВИЧ, р.д.610406
ЗОРА ИНТЕРФРУДС А ЕНД В ЕООД, ЕИК 200417234
ЗОРА-А.Д.-Д.Т.-ТОДОРОВ И СИЕ СД, ЕИК 110522720
ЗОРИ Г ЕООД, ЕИК 201380017
ЗОРНИЦА Б.Т. – 94 ООД, ЕИК 831209970
ЗОРНИЦА – А ООД, ЕИК 126620194
ЗОРНИЦА-В.Л. ЕООД, ЕИК 131277473
ЗОЯ – Г. БОСАШКИ ЕООД, ЕИК 200818768
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ – В. ТЪРНОВО ЕООД, ЕИК 104626547
З ЕНД Б ГРУП ООД, ЕИК 202166528
З И Г – КОНСУЛТ ООД, ЕИК 175162679
З и В ООД, ЕИК 201832137
З и В 13 ООД, ЕИК 201730812
З и Г Маркони ЕООД, ЕИК 202587242
З и Г ООД, ЕИК 119530526
З-А ООД, ЕИК 131276663
З.А.К. 2003 ООД, ЕИК 103832067
З.А.С. – АКАР ООД, ЕИК 115916480
З.В.К. ПРИМ ООД, ЕИК 200044995
З.Г.К.КОМЕРС 2011 ЕООД, ЕИК 201779834
З. Г. М. ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 201287516
З. П. В. ТРЕЙД ООД, ЕИК 201432417
ИБЕРДРОЛА ИНХЕНИЕРИЯ И КОНСТРУКСИОН С.А.-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 175131897
ИВАНА Б-2001 ЕООД, ЕИК 201086844
ИВАНЕЛИ – В ЕООД, ЕИК 201066457
ИВАНОВИ, БОНИНСКИ, ДАМЯНОВИ И СИЕ – в ликвидация СД, ЕИК 821102404
ИВАН В. ЛАЧЕВ ЕООД, ЕИК 202530832
ИВАН Г. ГЕНДОВ ЕООД, ЕИК 160050820
ИВАН Д. КОСТАДИНОВ
ИВЕКРА КОМЕРС – В ЛИКВИДАЦИЯ ООД – в ликвидация, ЕИК 104100846
ИВЕКС И.Г. ЕООД, ЕИК 200833600
ИВЕЛИНА-Й / в ликвидация / СД, ЕИК 123597317
ИВЕЛИН Г. ЧАНЕВ ЕООД, ЕИК 202086078
ИВЕЛ – А ООД, ЕИК 822143012
ИВЕЛ – Г ЕООД, ЕИК 200716090
ИВЕЛ-В ЕООД, ЕИК 200910024
ИВЕНА В ООД, ЕИК 131370625
ИВОНА – В ЕООД, ЕИК 202003100
ИВОН – В ЕООД, ЕИК 201127522
ИВОН – Г ЕООД, ЕИК 160101026
ИВО Г Б – АНГЕЛУШЕВ, ЗАХАРИЕВ И СИЕ СД, ЕИК 114539051
ИГЛИКА – Б ЕООД, ЕИК 200219932
ИГЛИКА – Г ЕООД, ЕИК 200543222
ИДАЛГО В ЕООД, ЕИК 131451600
ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АКУИЗИШЪН САРЛ, B131161, Люксембург, Мунбах, L5365, Парк д’Активит Сидрал 9А; ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ САРЛ, В131260, Люксембург, Мунсбах, L5365, Парк д’Активит Сидрал 9А; ИДЕАЛ СТАНДАРТ ХОЛДИНГС (БК) ФРАНЦИЯ САС,500063193RCS Paris, Франция, Париж 75009, Ру де ла шосе д’Антин 12; ИДЕАЛ СТАНДАРТ ХОЛДИНГС (БК) ХОЛАНДИЯ БВ, 34282192, Холандия, Амстердам 1043 BW, Телестоне 8, Наритавег 165; ИДЕАЛ СТАНДАРТ ХОЛДИНГС (БК) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЛТД, 06311819, Великобритания, Лондон EC348AF, Св. Мери Акс 30; ИДЕАЛ СТАНДАРТ ХОЛДИНГС (БК) ГЕРМАНИЯ ГМБХ, HRB16981, Германия, Мюнхен 80539, Максимилианщрасе 11
ИДЕАЛ СТАНДАРТ ХОЛДИНГС (БК) ХОЛАНДИЯ БВ, 34282192, Холандия, Амстердам 1043BW, Телестоне 8, Наритавег 165, ИДЕАЛ СТАНДАРТ ХОЛДИНГС (БК) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЛТД, 06311819, Великобритания, Лондон, ЕС348AF, Св.Мери Акс 30, ИДЕАЛ СТАНДАРТ ХОЛДИНГС (БК) ГЕРМАНИЯ ГМБХ, HRB16981, Германия, Мюнхен 80539, Максимилианщрасе 11, ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АКУИЗИШЪН САРЛ, В131161, Люксембург, Мунсбах L5365, Парк д’Активит Сидрал 9А, ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ САРЛ, В131260, Люксембург, Мунсбах L5365, Парк д’Активит Сидрал 9А, ИДЕАЛ СТАНДАРТ ХОЛДИНГС (БК) ФРАНЦИЯ САС, 500063193RCS PARIS, Франция, Париж 75009, Ру де ла шосе д’Антин 12
ИДЕАЛ-Б-2008 ООД, ЕИК 200090359
ИДЕЛ – Д. Г. ЕООД, ЕИК 201534386
ИЗВОР Г ЕООД, ЕИК 200171448
ИЗВОР-Г.Х – ЙОРДАНОВ-ХРИСТОВ СД, ЕИК 124048549
ИЗИДА – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ АД, ЕИК 832046152
ИЗИ КОНС-А ООД, ЕИК 121691052
ИЗИ-БГ-РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 202489136
ИЗКУСТВО А и М ЕООД, ЕИК 202297890
ИЗКУСТВО-Д.В. ЕООД, ЕИК 827183103
ИЗОТСЕРВИЗ – Г.О. ООД, ЕИК 104530456
ИКАР-В-04 АД, ЕИК 131222571
ИККО- 90 – КОСТАДИНОВ С-ИЕ – В ЛИКВИДАЦИЯ СД – в ликвидация, ЕИК 115744326
ИКОМС – Б ЕООД, ЕИК 200098781
ИКОНОМИКС-В ЕООД, ЕИК 200502688
ИКОНОМИС А ЕООД, ЕИК 117687475
ИЛИДА – Б 8 ЕООД, ЕИК 117694263
ИЛИОС-Г.Т. – ЕООД ЕООД, ЕИК 121213069
ИЛИС – В ЕООД, ЕИК 200143954
ИЛМАКС В ЕООД, ЕИК 200174362
ИЛМАР-Г ЕООД, ЕИК 175026070
ИМЕКС Г ЕООД, ЕИК 115893569
ИМИДЖ А ЕООД, ЕИК 103515266
ИМОБИЛИАРЕ А.Л. ООД, ЕИК 200178001
ИМОРЕНТ БАНК ГмбХ чуждестрано юридическо лице рег. по ф.д. 90974к, при Търговския съд на гр, Виена, представлявано от пълномощник Светослав Танев Делчев
ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 200564960
ИМОТ КОРЕКТ Г-М ЕООД, ЕИК 201173676
ИМОТ-В ЕООД, ЕИК 200826537
ИМПАЛА ИНВЕСТ Б.В., ХОЛАНДИЯ, 1082 АМСТЕРДАМ, ПО Ф.Д 33201334
ИМПЛАНТ Г ООД, ЕИК 175233126
ИМПОРТ-ЕКСПОРТ Г И Г ГРУП ООД, ЕИК 201298306
ИМПУЛС Г ЕООД, ЕИК 200447423
ИНА Б ЕООД, ЕИК 102920386
ИНА Б КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 201123310
ИНВЕКС В ООД, ЕИК 200228963
ИНВЕСТ Б ООД, ЕИК 131533549
ИНВЕСТ В ЕООД, ЕИК 202424537
ИНВЕСТ ЗАПАД- ИЗТОК- В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 102053718
ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ – А Б ЕООД, ЕИК 114623204
ИНВЕСТ – КОНСУЛТ – В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 110034482
ИНГ БАНК Н.В. – КЛОН СОФИЯ КЧТ, ЕИК 831553811
ИНДЕКС ТРЕЙД Д Е Г ЕООД, ЕИК 175398957
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – Д-Р В. ПАНАЙОТОВА ЕООД, ЕИК 202392192
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р А.ТОНГОВА ЕООД, ЕИК 201385818
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р Б. П. АНГЕЛОВ ЕООД, ЕИК 201880096
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р ЯНА КОЛЕВА
ИНДРА СИСТЕМАС С.А.-КЛОН КЧТ, ЕИК 131413311
ИНДУСТРИАЛЕН ВЪЖЕН ДОСТЪП, ОБУЧЕНИЕ И ОБСЛУЖВАНЕ В ОТКРИТО МОРЕ-ИРАТОС ООД, ЕИК 160106621
ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В МИНЕРАЛУРГИЯТА/ИТМ/ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ЕООД, ЕИК 131210581
ИНЕЛ-Б ЕООД, ЕИК 130746868
ИНЖЕНЕРИНГ Д.Б. ООД, ЕИК 175074791
ИНЖЕНЕРИНГ ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО-2000 ООД, ЕИК 130460393
ИНЖЕНЕРИНГ И КОМЕРС В ООД, ЕИК 831070741
ИНЖЕНЕРНО БЮРО Д-Р ДРЕГЕР, ГЕРМАНИЯ
ИНЖПРОЕКТ-Г ЕООД, ЕИК 175220043
ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ООД, ЕИК 202222496
ИНОХЕМ ИН-Г ЕООД, ЕИК 123724818
ИНПРО М.Н.В. ООД, ЕИК 040399646
ИНСТИТУТ ЗА АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ В ТУРИЗМА ООД, ЕИК 131059581
ИНС БРОК Г ЕООД, ЕИК 130586787
ИНТЕГРАЛНИ СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ – И.С.А.К. ООД, ЕИК 202536358
ИНТЕГРАЛ А-Г ООД, ЕИК 175256317
ИНТЕГРАЛ ХИКС – В ЛИКВИДАЦИЯ ООД – в ликвидация, ЕИК 130974836
ИНТЕГРА-А ЕООД, ЕИК 831601754
ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ – И.С.А.К. – ИЛИЕВ, МАРИНОВ И С-ИЕ СД, ЕИК 030200373
ИНТЕРИОР-Б.К. ЕООД, ЕИК 175416451
ИНТЕРКОМЕРС-2003-В ООД, ЕИК 131177505
ИНТЕРКОМПЛЕКТ-Г ЕООД, ЕИК 102895164
ИНТЕРКОНСУЛТ – В ЕООД, ЕИК 102189532
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН СОФТУЕР – В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 130131615
ИНТЕРНАЦИОНАЛ РЕНТ А КАР – 2007 ООД, ЕИК 117680477
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЪКШЪРИ РЕЗИДЕНС А ЕООД, ЕИК 202568669
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЪКШЪРИ РЕЗИДЕНС Б ЕООД, ЕИК 202574978
ИНТЕРСКАЛА-В ЛИКВИДАЦИЯ ООД – в ликвидация, ЕИК 131276446
ИНТЕРСТАРТ-А ЕООД, ЕИК 812201798
ИНТЕРТРАНС С.В ЕООД, ЕИК 200663428
ИНТЕРТРАНС – Г ЕООД, ЕИК 200531184
ИНТЕРФУУД- Д.А. ЕООД, ЕИК 200989356
ИНТЕР Б ООД, ЕИК 175183545
ИНТЕР ПИРГОС 7 В ООД – в ликвидация, ЕИК 102770050
ИНТЕР СЕРВИЗ-В ЕООД, ЕИК 175232006
ИНТЕР – В ЕООД, ЕИК 115790028
ИНТЕР-В.Г. ООД, ЕИК 121513950
ИНТРЕЙД ГРУП АД, рег. по ф.д. 5116/1994 г. на БОС
ИНФЕРНО В И В ООД, ЕИК 201610663
ИНФИНИТИ – Б ООД, ЕИК 201101883
ИНФИНИТИ В.И.П.Д. ООД, ЕИК 148108734
ИНФИНИТИ Г.М ЕООД, ЕИК 201692272
ИНФОРМЕР А.Д.АКЦИОНЕРНА ТЪРГОВСКА ИНДУСТРИАЛНА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИКА- КЛОН СОФИЯ КЧТ, ЕИК 831750424
ИНФОСИСТЕМ-Г ООД, ЕИК 040542090
ИН Б ЕООД, ЕИК 175227002
ИРА-Г И С-ИЕ ИЛЕВА-КОЛЕВА СД, ЕИК 040589663
ИРЕНА ХЪЛТЪКОВА – В.Х. ЕООД, ЕИК 147112288
ИРИНА В. ЕООД, ЕИК 121026736
ИРИС ЛИНА ХЕЛГА Д-Р СОЛАКОВ
ИРИС-Г.К. ООД, ЕИК 202286157
ИРФИС – КАРАДЖОВА, СТОЯНОВ И СИЕ В ЛИКВИДАЦИЯ СД, ЕИК 117555935
ИСЛАНД-В ЕООД, ЕИК 126622665
ИСПАНСКА ТОЯГА – КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В БИЗНЕСА ЕООД, ЕИК 202320969
ИСТ-УЕСТ ТРЕЙДИНГ ЕНД КОНТРАКТИНГ- В. ИЛИЕВ ЕООД, ЕИК 040254743
ИТАЛИКА-С.А. ООД, ЕИК 202269713
ИТЕЛИ-Б ООД, ЕИК 831340934
ИТЕМА-В ЕООД, ЕИК 831733325
ИТЕРА-Г ООД ООД, ЕИК 131444876
ИТЪРНИТИ А.ВАСИЛЕВА ЕООД, ЕИК 202414646
ИЧКО-В ЕООД, ЕИК 201418296
Изи Рент а Кар БГ ЕООД, ЕИК 202341917
Изпълнителен лист, издаден от Райнен съд Пловдив по гр.д. №6974/2009г.
Инвест – Г ЕООД, ЕИК 200895792
Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ Г 70 ЕООД, ЕИК 201846329
Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – К В Диагностик ЕООД, ЕИК 202562036
ИталБул – А ЕООД, ЕИК 201856946
И Б БРОКЕРС ООД, ЕИК 175457576
И Б – Б И ЕООД, ЕИК 114601841
И Б – ИМПОРТ – ЕКСПОРТ ЕООД, ЕИК 200720181
И В АКАУНТ ООД, ЕИК 200775231
И В АКАУНТ СЪРВИЗ ЕООД, ЕИК 202182308
И В В ЕООД, ЕИК 114605448
И В Н – ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 175384943
И Г И ЕООД, ЕИК 127621993
И Г П Д – КОМПЮТЪРС ЕООД, ЕИК 160135078
И Г 57 ЕООД, ЕИК 109513247
И ЕНД А ЕООД, ЕИК 109531269
И ЕНД А ТРEЙД ЕООД, ЕИК 202018878
И ЕНД В ООД, ЕИК 200003614
И ЕНД Г БЮТИ ЕООД, ЕИК 202166439
И ЕНТ А ЕООД, ЕИК 109561516
И ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ АД, рег. по ф.д. №9844/04 на СГС
И И Б – КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 117631380
И И В ИСТЕЙТС ООД, ЕИК 131283768
И И В 2009 ООД, ЕИК 200800154
И И Г ИМОТИ 87 ООД, ЕИК 200438239
И И Г 55 ООД, ЕИК 202330810
И М А ООД, ЕИК 110518355
И Т А – 63 ООД, ЕИК 201715212
И Т С Б ЕООД, ЕИК 175264545
И енд Б -БИЛДИНГС ООД, ЕИК 200367105
И и В консулт Груп ЕООД, ЕИК 201153200
И и В 78 ЕООД, ЕИК 200235559
И и Г Технолоджи ЕООД, ЕИК 202131922
И – А 2009 ООД, ЕИК 200912242
И . В. С. 08 ООД, ЕИК 200158931
И-А ПЛАСТ 1965 ООД, ЕИК 175378552
И.А.КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 831688225
И.А.М.М.Е. ЕООД, ЕИК 200387894
И.А.П. МЕДИКАЛ ЕООД, ЕИК 202348071
И.А.СПОРТ – 99 ООД, ЕИК 121845225
И.Б.Г ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 105019062
И.Б.Л.-БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 831068363
И.Б.М ЕООД, ЕИК 201695927
И.Б.С.О ЕООД, ЕИК 121293177
И.Б.С. ООД, ЕИК 175427191
И.Б.С. – 2008 ЕООД, ЕИК 200277423
И.Б.Т БГ ООД, ЕИК 201390338
И.Б.Ф. 08 ООД, ЕИК 200283027
И.Б. ГРУПИ ООД, ЕИК 202074528
И.В.И.2012 ЕООД, ЕИК 201866399
И.В.ТРАНС ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 121268682
И.В.Х. 2007 ЕООД, ЕИК 200037627
И.В. КОММЕРС ЕООД, ЕИК 130785629
И.В. Топ Тур ЕООД, ЕИК 131215984
И.В. ХАУС ГИД ООД, ЕИК 175232031
И.Г.А. ГРУП ООД, ЕИК 825363800
И.Г.Б. ЕООД, ЕИК 102732288
И.Г.ГАНЧЕВ ЕООД, ЕИК 201363953
И.Г.Г. ЕООД, ЕИК 831280120
И.Г.И. ООД, ЕИК 831594997
И.Г.МИЛАНОВ ЕООД, ЕИК 200475230
И.Г.СТРОЙ ООД, ЕИК 147099766
И.Г.ТУРС ООД, ЕИК 101559171
И.Г.Т.-ИНТЕР ГРУП ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 101520080
И.Г. АГРО ЕООД, ЕИК 200329762
И.Г. СПЕДИШЪН ЕООД, ЕИК 201876308
И.Г. ТУРС ЕООД, ЕИК 121492292
И.Д.В.-93 – ИВАНОВ И СИЕ СД, ЕИК 105034406
И.Д.С. АД, рег под № 73924 в Търговския регистър на Люксембург
И.И.Д.А. СТИЛ ООД, ЕИК 201559489
И.Н.А.-Трейдинг ООД, ЕИК 831903852
И.П.К.А. 2000 ООД, ЕИК 130229874
И.С.Б.ГРУП ЕООД, ЕИК 816088764
И.С.В.ВЕНДИНГ ЕООД, ЕИК 200252804
И.С.Е.Д.А. ЕООД, ЕИК 148144449
И.С.Л.А.Т. ЕООД, ЕИК 121766989
И.Т.Г. ГРУПУЛ ФИРМЕЛОР ДЕ ПАЗА ЕООД, ЕИК 202078067
И.Ф.Г. 98 ЕООД, ЕИК 121612642
И. В. П. С. ПАУЪР ИЙСТ ЮРЪП 2 ЕООД – в ликвидация, ЕИК 200111344
И. Г. ЕООД, ЕИК 130557440
И. Г. КОЛЕВ ЕООД, ЕИК 175067430
И. Т. А. К. ООД, ЕИК 201261076
ЙЕНС – В ЕООД, ЕИК 124636940
ЙОАНА – Б 33 ЕООД, ЕИК 202516067
ЙОВА Б.Г.Т. М. СД, ЕИК 130739496
ЙОВИЛИНА-Г-66 ООД, ЕИК 200854216
ЙОВЧЕВ – Й И В ЕООД, ЕИК 127529518
ЙОДИТРАНС -Т.В. ЕООД, ЕИК 119675347
ЙОКА – Б ООД, ЕИК 131389650
ЙОРДАНОВ В.В. И СИЕ СД, ЕИК 108034436
ЙОРДАНОВ – КАР Г. О. ЕООД, ЕИК 201596879
ЙОРДАНОВ-А ООД, ЕИК 202589407
ЙОРДАН ПАНАЙОТОВ – ЖЕЛЕВ И Г ЕТ, ЕИК 103734192
ЙОРДАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ – Временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 10.03.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав
ЙОРДАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ-временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 30.05.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав
ЙОСКОВ – В ЕООД, ЕИК 200557154
ЙОТОВ – СТОИЧКОВ – В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 110529704
ЙЪЛМАЗ – Г ЕООД, ЕИК 108686424
Йеспер Банг Холдинг АпС, Дан.№31602424, Дания и Сьорен Кйелеруп Холдинг АпС,д.№
Йеспер Банг Холдинг АпС, Дан.№31602424, Дания и Сьорен Кйелеруп Холдинг АпС,д.№33355663
Й.БРОКС Б-В ЕООД, ЕИК 116049053
Й.В-99 ООД, ЕИК 130034582
Й.В.ОСТЕНДОРФ БЪЛГАРИЯ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 131355242
Й. А. ЕЛЕКТРИК ЕООД, ЕИК 200721753
КАБЛЕС-В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 160066536
КАВАЦИТЕ-В – ГЕОРГИ КАВАКОВ И СТАНКО КАВАКОВ СД, ЕИК 818015149
КАДЕР МОХ’ Д МАТАР КАДЕР
КАЕЛ Г 2013 ЕООД, ЕИК 202397182
КАЙЛЪКА – в ликвидация ЕООД – в ликвидация, ЕИК 824107748
КАЛЕКС-В ЕООД, ЕИК 130885070
КАЛИНА А-Д-09 ЕООД, ЕИК 200655470
КАЛИОПА – Г ЕООД, ЕИК 814228395
КАЛИСТО-В ЕООД, ЕИК 201601760
КАЛЦИТ – Г ЕООД, ЕИК 175171030
КАМБИ В ЕООД, ЕИК 131035858
КАМЕКС – В ООД, ЕИК 110546251
КАМИЛА-В – ВАСИЛЕВ И СИЕ СД, ЕИК 040447411
КАМИ-В ЕООД, ЕИК 111580064
КАМИ-Г ЕООД, ЕИК 201308661
КАМЧАТКА А ЕООД, ЕИК 202089544
КАМ – Г ЕООД, ЕИК 202582537
КАНДЕКС Л.Т.Д /РЕПУБЛИКА СЕЙШЕЛИ/
КАНДИ С.А. ООД, ЕИК 201309788
КАНТИНА-В – ВЪЛЧЕВИ И С-ИЕ СД – в ликвидация, ЕИК 117676817
КАН 92 Б ЕООД, ЕИК 115850482
КАРАМИТРОВИ СЪДРУЖИЕ – в ликвидация СД, ЕИК 112014208
КАРАТ – В.НИКОЛОВ ЕООД, ЕИК 124653733
КАРДИНАЛ -97 – в несъстоятелност ООД – в несъстоятелност, ЕИК 121489556
КАРЕНА – В ЕООД, ЕИК 201628736
КАРЕНС В ЕООД, ЕИК 175447968
КАРИНА М.Б. ЕООД, ЕИК 201330266
КАРИНА С.А. ЕООД, ЕИК 131190260
КАРИНА-Г-СТИЛ ЕООД, ЕИК 175155282
КАРИ – Г ЕООД, ЕИК 160054384
КАРКОМ – П.К.В. ООД, ЕИК 825328557
КАРЛОС – А ЕООД, ЕИК 200178421
КАРМЕН ДАЛЕССАНДРО
КАРМЕН – в несъстоятелност ЕООД, ЕИК 115195607
КАРРАС – Д.А.П. ООД, ЕИК 202344240
КАРТАЛ-К АД В ЛИКВИДАЦИЯ АД, ЕИК 107055192
КАРТЕЛ – Д.А. ООД, ЕИК 121744551
КАРТЕЛ-С.А. ЕООД, ЕИК 103757102
КАРТ БЛАНШ М Г ЕООД, ЕИК 200222280
КАР-В ЕООД, ЕИК 118586333
КАСИОПЕЯ – В и В ООД, ЕИК 121485091
КАСТЕЛ – Ел. В. ЕООД, ЕИК 202243768
КАСТОР-Г ЕООД, ЕИК 103869343
КАСТРОЙ З.Г. ЕООД, ЕИК 115344129
КАС-Б ЕООД, ЕИК 200434340
КАТАСКЕВАСТИКИ А.ЛИОНТОС ЕООД, ЕИК 202358083
КАТЕРИНА – Г и М ЕООД, ЕИК 200283162
КАТИНА Д. ЛОРДОУ
КАТРИН – А – ЯНЕВ И СТОЯНОВ СИЕ СД, ЕИК 040187440
КАФЕ ВЕНДИНГ – В ЕООД, ЕИК 200940583
КАЧЕСТВЕНА МЕТАЛУРГИЯ – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ АД, ЕИК 113030496
КА ДЕНС А.Л. ЕООД, ЕИК 202010842
КА. ФИН. НА КАВЕДОН ДЖЕЗЕПЕ СТЕФАНО И СИЕ, О.Н.Д.
КВАДРА – В ООД, ЕИК 200643703
КВАРЦ – в несъстоятелност АД, ЕИК 119003634
КВАЧКОВИ – КМЗ /в ликвидация/ СД, ЕИК 123603297
КВД-ПРО-В ЕООД, ЕИК 103973267
КВИСТИЯ – Б ЕООД, ЕИК 148089789
КВН-КОНСУЛТИНГ В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 121267018
КД ГРУП Д.Д , СЛОВЕНИЯ
КД ГРУП д.д.
КД ХОЛДИНГ д.д.
КЕВИ-Б ООД, ЕИК 200776080
КЕЙ БИ СИ СЕКЮРИТИС Н.В. – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 200209048
КЕЛОУ ИНВЕСТМЪНТС С.А. – БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 131216091
КЕНА-Г ЕООД, ЕИК 108690586
КЕНТАВЪР-А ЕООД, ЕИК 202410797
КЕН-А ООД, ЕИК 131431206
КЕПАСА – В ЕООД, ЕИК 201293000
КЕРАМИКА М В ООД, ЕИК 127020487
КЕРАМОС Д.А. ЕООД, ЕИК 121730594
КЕШ А. Г. ЕООД, ЕИК 202440349
КИАРА – В ЕООД, ЕИК 201411483
КИА-Г ООД, ЕИК 201112310
КИБЕЛА-Г ЕООД, ЕИК 201815860
КИКО – Г ЕООД, ЕИК 202318466
КИНГ В.Б ЕООД, ЕИК 102867767
КИНГ ЛОНГ Б ЕООД, ЕИК 202011620
КИНТЕМС – В ЕООД, ЕИК 200885329
КИПРОС – В ЕООД, ЕИК 202562972
КИП И А ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 123682956
КИРОВ-Л И Б ООД, ЕИК 831660368
КИСЬОВ – А 2004 ЕООД, ЕИК 120552480
КИС-А ЕООД, ЕИК 131500894
КИТЕВИ – З.Г. И СИ-Е СД, ЕИК 114057868
КИТИНЦИ Г 5 ЕООД, ЕИК 200680395
КИТКА-В ООД – в ликвидация, ЕИК 102714799
КИХЛЕРОВИ – А.Б. ЕООД, ЕИК 201953516
КИ. А И А ООД, ЕИК 127623026
КЛААС – А ЕООД, ЕИК 102851716
КЛАСИКС – А ООД, ЕИК 200644787
КЛАСИК-А ЕООД, ЕИК 112671360
КЛАС В ЕООД, ЕИК 175164406
КЛАС – А И СИЕ ЕООД, ЕИК 201331350
КЛАС-А ЕООД, ЕИК 102676882
КЛАС-В ООД, ЕИК 827111424
КЛЕР-В ЕООД, ЕИК 103811678
КЛИМАТ – Г ЕООД, ЕИК 107514610
КЛЮНЧЕВ Б ООД, ЕИК 126654855
КОБО Б ООД, ЕИК 131197002
КОБРА-В – МИХАЙЛОВИ СИЕ СД, ЕИК 103770369
КОВАЧЕВ И СИН-Г.И. СД, ЕИК 831336811
КОВИНТРЕЙД д.д. ЦЕЛИЕ АД – Словения
КОДЕ-В ООД, ЕИК 121241094
КОЕКС-В.С. ЕООД, ЕИК 175423136
КОЛОР КОМЕРС-В ЕООД, ЕИК 200097389
КОЛОР – Г ЕООД, ЕИК 160102879
КОМЕКСИМ Б ЕООД, ЕИК 202084682
КОМЕРС А ЕООД, ЕИК 117558256
КОМЕРС Б.Е. 2006 ООД, ЕИК 175137989
КОМЕРС КОНСУЛТ Б-Г ООД – в ликвидация, ЕИК 102166662
КОМЕРС-Б.В.Т.-2 ООД, ЕИК 106579530
КОМЕС -Г ООД, ЕИК 814153537
КОМЕТРИНГ А.Д. ООД, ЕИК 131302243
КОМИТОВ-В-С-ИЕ СД, ЕИК 030163537
КОМИЦ-В.Т. ЕООД, ЕИК 104672797
КОМОС – В ЕООД, ЕИК 831173894
КОМПАНИЯ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, АНАЛИЗИ И СЧЕТОВОДСТВО КО.М.П.А.С. ЕООД, ЕИК 131166868
КОМПАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРЕНИ В ПЛОВДИВ ЕООД, ЕИК 175110440
КОМПАС-ЕСОЕС – ВАНИКОВ и С-ИЕ – в ликвидация СД, ЕИК 118530911
КОМПАС-С ТУРС- В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 831350309
КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – МАЛИНА ООД, ЕИК 122013784
КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – МАЛИНА 98 ЕООД, ЕИК 122069523
КОМПЛЕКС С И А ООД, ЕИК 200186578
КОМПТЕХ – УСТАБАШИЕВ – СЕДЯНКОВ – СИЕ /в ликвидация/ СД – в ликвидация, ЕИК 830175141
КОМП.А.К. ООД, ЕИК 813213209
КОМФОРТ А ЕООД, ЕИК 113582021
КОМФОРТ Д-Г ЕООД, ЕИК 103583865
КОМФОРТ – А ЕООД, ЕИК 175306108
КОНВОЙ-Б ЕООД, ЕИК 121792521
КОНДОР-А ООД, ЕИК 831472380
КОНИС КЪМПАНИ – в ликвидация ЕООД – в ликвидация, ЕИК 109023948
КОНИ.А.Н.2010 ЕООД, ЕИК 201242453
КОНСЕРВНА ФАБРИКА (В ЛИКВИДАЦИЯ) ЕООД, ЕИК 125515742
КОНСТАНТИНОС КОНСТАНТИНУ Д
КОНСТАНТ – Б ЕООД, ЕИК 131440415
КОНСТРУКТ – Д и В ООД, ЕИК 104612832
КОНСТРУК С.А.М.21 ООД, ЕИК 202556065
КОНСУЛТАНТИ В ПРИКЛЮЧЕНИЯТА ООД, ЕИК 200581155
КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ООД, ЕИК 130259127
КОНСУЛТИНГ – Б ООД, ЕИК 127635014
КОНСУЛТКОМ В ООД, ЕИК 201579075
КОНСУЛТ А П ООД, ЕИК 103811920
КОНСУЛТ Б ЕООД, ЕИК 201823298
КОНСУЛТ Б и Г ООД, ЕИК 130509820
КОНСУЛТ Б 2 ООД, ЕИК 200135726
КОНСУЛТ В ЕООД, ЕИК 130529341
КОНСУЛТ ГРУП-В.ГЕЛЕВ ЕООД, ЕИК 201006606
КОНСУЛТ Г ЕООД, ЕИК 201043202
КОНСУЛТ – А ЕООД, ЕИК 119669045
КОНТАКТ В ООД, ЕИК 103950133
КОНТАКТ 97 – В ЕООД, ЕИК 115104454
КОНТАКТ-А ЕООД, ЕИК 131431220
КОНТЕКС Г ООД, ЕИК 200385943
КОНТИНЕНТАЛ – Б ГРУП ЕООД, ЕИК 201079084
КОНТИ – В ЕООД, ЕИК 200620195
КОНТО-Г ООД, ЕИК 130785636
КОНТРОЛ – В ООД, ЕИК 127502989
КООП-В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД, ЕИК 114517553
КОПИЙТ ЕЙСБИ Б и Б ООД, ЕИК 128625247
КОРАЛ-Г ЕООД, ЕИК 160123581
КОРДОН – В ЕООД, ЕИК 121310341
КОРЕКОМ Б ЕООД, ЕИК 201876393
КОРЕКТ А.М. ЕООД, ЕИК 106617956
КОРЕКТ Г ЕООД, ЕИК 131150675
КОРЕКТ – А ЕООД, ЕИК 104601533
КОРЕКТ-СЕРВИЗ-Г ЕООД, ЕИК 130875891
КОРИНТ С.А. ЕООД, ЕИК 121450521
КОРНЕЛ В ЕООД, ЕИК 130334366
КОРОНА А.Г.Т. ЕООД, ЕИК 115150245
КОРОНА – И.Г. ЕООД, ЕИК 831223639
КОРОНА – С.Б.ИТ. ЕООД, ЕИК 202072865
КОРОНА-С-В ЕООД, ЕИК 126723792
КОСМОС РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 175345189
КОСТАДИНОВ-РАЙКОВ – Ф И В Е П И ООД, ЕИК 121127322
КОСТАС Г. КОНСТАНТИНУ ООД, ЕИК 127631521
КОТ-Б ЕООД, ЕИК 202366120
КОХИМ – А ЕООД, ЕИК 102229326
КОЦИ – Г ЕООД, ЕИК 201420386
КОЧАК-Б ЕООД, ЕИК 202321213
КОЧНЕВ А ЕООД, ЕИК 200339821
КРАМА-Б ООД, ЕИК 175249721
КРАМ-В ЕООД, ЕИК 175091004
КРАСИ – А З ООД, ЕИК 201813090
КРАСИ – Б ЕООД, ЕИК 201970088
КРАСИ – Г- СТРОЙ ЕООД, ЕИК 200258223
КРАСИ-Б-2011 ООД, ЕИК 201726657
КРАСИ-Н.Г. ЕООД, ЕИК 131441385
КРАСОТА А и П ЕООД, ЕИК 200566776
КРАС-Б ЕООД, ЕИК 200587336
КРЕАТИВ – В ЕООД, ЕИК 202160288
КРЕДО.Б ООД, ЕИК 124692234
КРЕЙЗИ Г ЕООД, ЕИК 202339211
КРЕМЕНА Г. ДОЙЧЕВА ЕООД, ЕИК 147137640
КРЕМОНА С.В. ЕООД, ЕИК 201842715
КРЕМЪК-А.С. ЕООД, ЕИК 119626250
КРЕПОСТ ДЖ И В ЕООД, ЕИК 121464364
КРЕС – Р и В ЕООД, ЕИК 200910422
КРИЕЙШЪНС-Г ООД, ЕИК 107548042
КРИСТАЛ А и М ЕООД, ЕИК 202512193
КРИСТАЛ А – М ЕООД, ЕИК 201382964
КРИСТАЛ Г.П. ЕООД, ЕИК 147241436
КРИСТАЛ ЕЪР – Г ЕООД, ЕИК 200147550
КРИСТАЛ – Г. Д. ЕООД, ЕИК 201490477
КРИСТАЛ-К.Г. СД, ЕИК 020535314
КРИСТА Г-ЗДРАВЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 130923329
КРИСТЕЛ-Г ЕООД, ЕИК 200076815
КРИСТИНА – Б ЕООД, ЕИК 200536046
КРИСТИНА – ИВАНОВИ И С-ИЕ – В ЛИКВИДАЦИЯ СД – в ликвидация, ЕИК 124607910
КРИСТИНА- В ЛИКВИДАЦИЯ ООД – в ликвидация, ЕИК 831832960
КРИСТИСТРОЙ Г ЕООД, ЕИК 200117144
КРИСТИЯН М.Д.С. ДЕ МЕЙ
КРИСТИЯН-В.И.Т. ЕООД, ЕИК 121471914
КРИСТИ-Г ЕООД, ЕИК 116581095
КРИС и А – 2005 ЕООД, ЕИК 201120780
КРИС – В ЕООД, ЕИК 201524901
КРИС – П.Б 2010 ЕООД, ЕИК 201247678
КУБЕРА – А ЕООД, ЕИК 201938247
КУКЕВ- Д.В. ЕООД, ЕИК 202052695
КУКЛА-Г ЕООД, ЕИК 201793606
КУО В АДИС ЕООД, ЕИК 124707106
КУПИ В БГ ЕООД, ЕИК 103946747
КУТИЯНОВ С В ООД, ЕИК 201459688
КУЧЕТА В РЕЗЕРВ ЗА ВАС ЕООД, ЕИК 202264634
КЪП А ЧА ЕООД, ЕИК 175163400
КЪЩАТА – Г 2011 ЕООД, ЕИК 201527648
КЪЩА А 3 ЕООД, ЕИК 201016269
Канети А ЕООД, ЕИК 175307637
Капитанска Г ЕООД, ЕИК 201329381
КарТранс – А.Б. ЕООД, ЕИК 200407069
Климат Инком В & Ко ООД – в несъстоятелност, ЕИК 030211957
Консулт Б.М.Н. ООД – в ликвидация, ЕИК 200169529
Кооперация АВИЯ-Г, ЕИК 200241366
Кооперация А & КО, ЕИК 130987417
Кооперация БЕРКОВСКИ- В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ЕИК 835014900
Кооперация БИО-БЪЛГАРИЯ – В ЛИКВИДАЦИЯ – в ликвидация, ЕИК 115618270
Кооперация БРАЗДИ – /в ликвидация/ – в ликвидация, ЕИК 833026505
Кооперация ВИКТОРИЯ Б, ЕИК 113562136
Кооперация ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВИКТОРИЯ – 1, ЕИК 131444328
Кооперация ЗАДРУЖЕН ТРУД – в ликвидация, ЕИК 106013984
Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВЕЛИЧКОВО- в ликвидация, ЕИК 112052956
Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ Г.М. ДИМИТРОВ, ЕИК 115290286
Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ДЕТЕЛИНА в ликвидация, ЕИК 812159121
Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ Д-Р Г.М.ДИМИТРОВ, ЕИК 126103617
Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЕДИНСТВО – ПРЕКРАТЕНА В ЛИКВИДАЦИЯ, ЕИК 106618830
Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ВЪЗРАЖДАНЕ-В ЛИКВИДАЦИЯ – в ликвидация, ЕИК 820174863
Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КОПРИВЕЦ – в ликвидация – в ликвидация, ЕИК 827105001
Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ СЪГЛАСИЕ – 92 – В ЛИКВИДАЦИЯ, ЕИК 114057076
Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ТРАКИЯ-А КООП – в ликвидация, ЕИК 836154129
Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ИЗГРЕВ – 2 – в несъстоятелност, ЕИК 834032571
Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ПЕВЕЦ /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, ЕИК 835030089
Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪРНЕНА ГОРА-В ЛИКВИДАЦИЯ – в ликвидация, ЕИК 123043175
Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ АГРОТЕХСЕРВИЗ – 93В ЛИКВИДАЦИЯ – в ликвидация, ЕИК 838160255
Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ЗЕМЯ-Б-92 – в несъстоятелност, ЕИК 000945906
Кооперация ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ИЗГРЕВ-В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ЕИК 838158603
Кооперация ЗКПУ НАПРЕДЪК- В ЛИКВИДАЦИЯ – в ликвидация, ЕИК 114052983
Кооперация ЗКПУ СГОВОР – в ликвидация, ЕИК 106032176
Кооперация ЗКПУ ЧЕРКОВНА / в ликвидация/, ЕИК 835014971
Кооперация ЗНАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОБЯВЕНА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРЕКРАТЕНА, ЕИК 117034034
Кооперация ЗОРА-96 в ликвидация – в ликвидация, ЕИК 125016248
Кооперация ЙОНИКО – в ликвидация, ЕИК 123060897
Кооперация КООПЕРАЦИЯ БАЛКАН-Б, ЕИК 121450090
Кооперация КООПЕРАЦИЯ БИСТРА- в несъстоятелност, ЕИК 835011683
Кооперация КООПЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – в ликвидация – в ликвидация, ЕИК 826061445
Кооперация КООПЕРАЦИЯ ДОБРОТИЦА – В ЛИКВИДАЦИЯ – в ликвидация, ЕИК 125017453
Кооперация КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ-5 Б – в ликвидация, ЕИК 121709340
Кооперация КООПЕРАЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ЗА ПИТЕЙНА ВОДА И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ В М. БАБАКОВЕЦ – ВИЛИ ЗАПАД, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЛОВЕЧ, ЕИК 202175662
Кооперация КООПЕРАЦИЯ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА В МЕСТНОСТТА КАСЕВА ЧЕШМА – РУСЕ, ЕИК 117587507
Кооперация КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ РАЛИЦА-в производство по несъстоятелност, ЕИК 835011605
Кооперация КООПЕРАЦИЯ КРЕДО-А, ЕИК 131357923
Кооперация КООПЕРАЦИЯ МЕЛПРОМ /в ликвидация/, ЕИК 127016535
Кооперация КООПЕРАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ И ГОРИ В КУРОРТА ПАМПОРОВО – в ликвидация, ЕИК 120058065
Кооперация КООПЕРАЦИЯ ТРАКИЕЦ – в несъстоятелност, ЕИК 108059820
Кооперация КООПЕРАЦИЯ УСПЕХ – В ЛИКВИДАЦИЯ, ЕИК 821148711
Кооперация МАРЧОВА НИВА БЛОК Б, ЕИК 201673012
Кооперация НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130462259
Кооперация НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЕИК 000627259
Кооперация НОВА ИДЕЯ- В ЛИКВИДАЦИЯ – в ликвидация, ЕИК 111519944
Кооперация Нови технологии в машиностроенето, ЕИК 000652230
Кооперация ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ Г.С.РАКОВСКИ, ЕИК 119005247
Кооперация ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ЗОРА – Л-Ц – 93-в ликвидация – в ликвидация, ЕИК 838112367
Кооперация ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ- В ЛИКВИДАЦИЯ – в ликвидация, ЕИК 822099562
Кооперация ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ ПИРГОС-ПИРГОВО-В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ – в несъстоятелност, ЕИК 117040438
Кооперация ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ-ЗЕМЯ / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/, ЕИК 827105663
Кооперация ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЕДИНСТВО в ликвидация, ЕИК 127522130
Кооперация ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК-ГОРНО АБЛАНОВО – в ликвидация – в ликвидация, ЕИК 827111890
Кооперация ПРОИЗВОДСТВЕНО-ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЕЯЧ- В ЛИКВИДАЦИЯ, ЕИК 823041569
Кооперация ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК-В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ЕИК 829022497
Кооперация ПТК КООППРОМ-Б, ЕИК 102003470
Кооперация РЕГИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В МОМЧИЛОВЦИ /РАКП-МОМЧИЛОВЦИ/, ЕИК 120026594
Кооперация ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ПИМЕКС В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ЕИК 117029203
Кооперация УСПЕХ – 2000, В ЛИКВИДАЦИЯ, ЕИК 111510831
Кооперация ЧАСТНА ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ КРЕПОСТ – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ – в несъстоятелност, ЕИК 817062797
Кооперация ЧАСТНА СЕЛСКО СТОПАНСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НОВ ЖИВОТ/В ЛИКВИДАЦИЯ/, ЕИК 836031678
Кристоф Димитри Д Саломез
К А Б ЕЛЕКТРИКС ООД, ЕИК 103931147
К А Б О ЕООД, ЕИК 117621557
К А М 24 ООД, ЕИК 103948004
К Б Б-КОМЕРС ЕООД, ЕИК 202065760
К Б СИЕ ООД, ЕИК 148103107
К Б С ПЕТРОЛИУМ ЕООД, ЕИК 110512854
К Б С – 7 ЕООД, ЕИК 201039032
К В ГРУП ЕООД, ЕИК 200610226
К В Д – 3 ООД, ЕИК 200267083
К В З ЕООД, ЕИК 103826566
К В К – ГРЕТА СД, ЕИК 106541387
К В К – 33 СД, ЕИК 131072835
К В МИЛК ЕООД, ЕИК 201453525
К В Н – 06 ЕООД, ЕИК 126722256
К Г ПЛАСТ ЕООД, ЕИК 200095160
К Г С ЕООД, ЕИК 200003062
К Г ЮСТКОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 202029725
К Д В ЕООД, ЕИК 175321918
К ЕНД А МИЙТ ШОП ООД, ЕИК 175174699
К ЕНД А СТУДИО ЕООД, ЕИК 175338554
К ЕНД Б ГРУП ЕООД, ЕИК 102094558
К ЕНД Б КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 131196651
К ЕНД Б СТРОЙ БИЛДИНГ ЕООД, ЕИК 200825008
К ЕНД Б СТРОЙ ЕООД, ЕИК 148049257
К ЕНД В ЕООД, ЕИК 202456410
К ЕНД В ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 202555497
К ЕНД В – ТРЕЙД ООД, ЕИК 200658045
К ЕНД Г ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 201297574
К И А ЕООД, ЕИК 126175342
К И А ОЙЛ ООД, ЕИК 200632429
К И Б ЕООД, ЕИК 175324501
К И Б ИНТЕРНЕШАНАЛ ЕООД, ЕИК 831004524
К И Б КОНСУЛТ ООД, ЕИК 200386109
К И Б ПАРТНЪРС ООД, ЕИК 115870830
К И Б СЪРВИЗ ЕООД, ЕИК 131370109
К И В АВТО ПЛЮС ООД, ЕИК 175348413
К И В ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ЕООД, ЕИК 127562947
К И В КОМЕРСИАЛ ООД, ЕИК 130220334
К И В КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 200196444
К И В ООД, ЕИК 175240793
К И В ПАРТНЕРС ЕООД, ЕИК 130254201
К И В РЕАЛ ИСТЕЙД ООД, ЕИК 131413382
К И В ТРЕЙД ООД, ЕИК 200674652
К И В – ИНВЕСТМЪНТ ООД, ЕИК 200960486
К И В – 2012 ООД, ЕИК 202302711
К И Г ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 175308109
К И Г ЛОГИСТИКА ООД, ЕИК 202204021
К И Г ХЕЛИОС ООД, ЕИК 201541181
К И Г – ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 109601523
К И Г – ФОНЕС ЕООД, ЕИК 201444330
К И Г – 2004 ЕООД, ЕИК 131293359
К И Г-АВАНГАРД ООД, ЕИК 112649921
К И Д Г. О. ГРУП ООД, ЕИК 200105042
К М Г ЕООД, ЕИК 102807381
К ПЛЮС А ЕООД, ЕИК 127632267
К Р А С И ЕООД, ЕИК 112617971
К У Б ЕООД, ЕИК 107588960
К Ю А ЕООД, ЕИК 175427558
К анд Г МОТОРИНГ ЕООД, ЕИК 201024325
К а Д Солушънс ЕООД, ЕИК 200895323
К а Й фарма ЕООД, ЕИК 202125563
К а Я – ИМПЕКС ООД, ЕИК 102840221
К енд Б КОМЕРС ЕООД, ЕИК 200930151
К енд Г Комерс ЕООД, ЕИК 201550764
К енд Г ООД, ЕИК 201966677
К енд Г ПРОПЪРТИС ООД, ЕИК 147201465
К енд Г – ГРУП ЕООД, ЕИК 200395745
К и А Груп 04 ООД, ЕИК 160070036
К и Б КЛИМА ЕООД, ЕИК 131150351
К и Б КОМЕРС ООД, ЕИК 112108796
К и Б Стил ЕООД, ЕИК 201691149
К и Б трейд 05 ЕООД, ЕИК 201695222
К и Б 1970 ООД, ЕИК 201303600
К и Б-2008 ООД, ЕИК 200465332
К и В ГРУП ЕООД, ЕИК 105577188
К и В ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, ЕИК 121455326
К и В МИНЧЕВ И СИЕ СД, ЕИК 030196010
К и В транс ООД, ЕИК 200722517
К и В – 2009 ЕООД, ЕИК 200390823
К и В-2008 ЕООД, ЕИК 200305491
К и Г Инвестмънтс ООД, ЕИК 147106876
К и Г ТРЕЙД ООД, ЕИК 201068821
К и Г УНИСАТ – ТВ ООД, ЕИК 123022262
К и Г риъл естейт ЕООД, ЕИК 200046836
К и Г – АГЕНЦИЯ ООД, ЕИК 201500462
К и Г – БРОС ООД, ЕИК 200259713
К и Г 05 Ауто ЕООД, ЕИК 202197274
К и Г 2010 ООД, ЕИК 201039079
К и сие В ООД, ЕИК 126639458
К & А ЕООД, ЕИК 117568791
К – А – 08 ЕООД, ЕИК 200012339
К-Г-Б-ПЕШЕВ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 131362183
К-ЕИ-Г АД, ЕИК 103586605
К.А.АЛБА-ДОС ЕООД, ЕИК 812195021
К.А.Г. – 2013 ЕООД, ЕИК 202521534
К.А.И. БИЛД ЕООД, ЕИК 201433729
К.А.И. Строй ООД, ЕИК 105582737
К.А.Л. ЕООД, ЕИК 102905480
К.А.Л. Пропъртис енд Файнънс Лимитид, ф.д. 2099975
К.А.МАРИНЕ КАРЕ ООД, ЕИК 202298693
К.А.М.Д. ЕНЕРДЖИ АД, ЕИК 200794673
К.А.М.П. КОНСУЛТ АД, ЕИК 121662129
К.А.М.П.-КОНТРОЛ ООД, ЕИК 130064376
К.А.М. КОНСТРУКЦИИ ЕООД, ЕИК 200595678
К.А.М.-ЕФЕКТ ЕООД, ЕИК 148139911
К.А.П.С. – ТАНЯ ПЕТКОВА ЕООД, ЕИК 201412521
К.А.П.-2010 ЕООД, ЕИК 201966606
К.А.Р.ИСИМО ООД, ЕИК 160005323
К.А.С.И. ЕООД, ЕИК 814159344
К.А.С.С ЕООД, ЕИК 200458811
К.А.С. – СТЕФАНОВ ЕООД, ЕИК 130174933
К.А.ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 116549172
К.А.Т. ВИЖЪН ЕООД, ЕИК 201001769
К.А. СЕРВИЗ ВИДИН ЕООД, ЕИК 105588665
К.А. ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД, ЕИК 175080310
К.А.-СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 131342490
К.А.-ТРИУМФ-2012 ЕООД, ЕИК 202072185
К.Б.В. ЕООД, ЕИК 175247186
К.Б.Г. ЕООД, ЕИК 121236026
К.Б.П.-ПЕТРОЛЕУМ ЕООД, ЕИК 101514219
К.Б.Х. ООД, ЕИК 201608192
К.В.КОМЕРС ЕООД, ЕИК 200823587
К.В.К.ИНВЕСТ АД, ЕИК 126154070
К.В.К. 2006 ЕООД, ЕИК 148044370
К.В.- МОНТАЖИ-97 ЕООД, ЕИК 122084817
К.Г – КРЕМИ 70 ЕООД, ЕИК 200925624
К.Г.Б. ЕООД, ЕИК 106515339
К.Г.В.-ИНВЕСТМЪНТ ООД, ЕИК 103508072
К.Г.Д. 2012 ЕООД, ЕИК 202058869
К.Г.К. – КОСТИНОС – ГАЦЕВ – КОСТОВ ООД, ЕИК 822144930
К.Г.К.-83 ЕООД, ЕИК 175156391
К.Г. Пропъртис ЕООД, ЕИК 201809341
К.Г.-КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЕООД, ЕИК 130581181
К.Д.-Б.Ч. ЕООД, ЕИК 175371045
К.Е.И.В. ЕООД, ЕИК 200563627
К.Е.К.А. ЕООД, ЕИК 201920612
К.К.В. – ТРАНСПОРТ ТРАНС ЕООД, ЕИК 202367730
К.М.Г. ЕНЕРДЖИ ЕООД, ЕИК 175433194
К.П.В. КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 201635403
К.С.Б. ГРУП-1 ЕООД, ЕИК 121713431
К.С.В-ТРАНСПОРТ ООД, ЕИК 101795531
К.Ц.А. ОЙЛ ЕООД, ЕИК 201858413
К. А. К – 2009 ЕООД, ЕИК 200658776
К. А. М. – 78 ЕООД, ЕИК 200333626
К. А. П. И. И СИНОВЕ ЕООД, ЕИК 202158442
К. В. ВИНУМ ЕООД, ЕИК 123745876
К. В. Г. ГЕОРГИЕВ ООД – в ликвидация, ЕИК 825326556
К. В. С. ЕООД, ЕИК 200393032
К. Г. КИРИАКИДИС – БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 131267778
К. КИРОВ-А ЕООД, ЕИК 202337242
ЛАВА-Г ООД, ЕИК 130066288
ЛАГЕР Б ЕООД, ЕИК 202229583
ЛАЗАРСОН-А ЕООД, ЕИК 112074582
ЛАЗОВ-В-2010 ЕООД, ЕИК 201334389
ЛАЗУРЕН БРЯГ-М.А. ЕООД, ЕИК 131066790
ЛАЙТ-Г ЕООД, ЕИК 130952850
ЛАЙФ А ЕООД, ЕИК 115860583
ЛАРИСА Б ЕООД, ЕИК 200058678
ЛАС ПАЛМАС – А. Р ООД, ЕИК 201179483
ЛА ГАВИОТА – А ЕООД, ЕИК 201607966
ЛВК ГЪМЗА, рег. по ф.д№4100/91г. на ВТОС
ЛВК ГЪМЗА, рег. по ф.д№4100/91г. на ВТОС,
ЛЕГАПЛАН К. Г. ООД, ЕИК 175396002
ЛЕДА В – ЛЕДА ВАСИЛЕВА ЕООД, ЕИК 102681255
ЛЕЙБЪЛ Г И Д ЕООД, ЕИК 201928840
ЛЕЙДИ В.И. ЕООД, ЕИК 202444333
ЛЕЙДИ ЛОРД-Г ЕООД, ЕИК 175104875
ЛЕЙДИ ЛОРД-М. И Г. ООД – в ликвидация, ЕИК 130464961
ЛЕЙДИ – В ЕООД, ЕИК 112671232
ЛЕКС – А 2008 ЕООД, ЕИК 200173260
ЛЕКТА-Г ЕООД – в ликвидация, ЕИК 131184193
ЛЕКТОР А – Я ООД, ЕИК 201367460
ЛЕМАН-А ЕООД, ЕИК 831660005
ЛЕНИНГРАДЕЦ ООД, Санкт Петербург, Невски проспект, д.170
ЛЕОНАРДО Д АЛЕСАНДРО
ЛЕОНИДАС Д. МАРИНОПУЛОС
ЛЕС – Г ЕООД, ЕИК 201630662
ЛЕФКОС Г.КАЛЛЕНОС ЕООД, ЕИК 148033897
ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ /ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА/ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЛЗИСМП-ИП ДВЕ В ЕДНО ЕООД, ЕИК 111549916
ЛЕЯСТОМ Б ЕООД, ЕИК 102908042
ЛИА 07-Б ЕООД, ЕИК 130442630
ЛИВИЯ – Г.К. ФЕМИЛИ ЕООД, ЕИК 201407271
ЛИДЕР А ЕООД, ЕИК 115052598
ЛИДЕР В ОТГОВОРНОТО ПОЗНАНИЕ ООД, ЕИК 201586073
ЛИДЕР В-67” ЕООД, ЕИК 201182789
ЛИДЕР 50 В ЕООД, ЕИК 200966172
ЛИДЕР-А ЕООД, ЕИК 103939197
ЛИДИЯ-А.К. И С-ИЕ СД, ЕИК 175825672
ЛИИВ Г ЕООД, ЕИК 175417440
ЛИЙВ ТАБАКО А. МИХАЙЛИДИС АД, ЕИК 121704891
ЛИЛИЯ Б – ИВАНОВ С-ИЕ СД – в ликвидация, ЕИК 113502096
ЛИЛИ-Б ЕООД, ЕИК 175120413
ЛИЛИ-Г.ГЕНОВ ЕООД, ЕИК 831575932
ЛИЛОВ-А.М. ЕООД, ЕИК 111588239
ЛИМЕС-Б ООД, ЕИК 831706618
ЛИМЕС-Б-СЛАВЧЕВ И С-ИЕ СД, ЕИК 831556145
ЛИНГОВИ – А И Т ООД, ЕИК 200379610
ЛИНИЯ А ЕООД, ЕИК 121773535
ЛИНКЪЛН – А. Б. СТАЙКОВ И СИЕ СД, ЕИК 175550265
ЛИНФИЛД АПАРТМЪНТС Б.Г. ООД, ЕИК 102895876
ЛИПЕТ – в несъстоятелност ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 121396034
ЛИТЕКС – ВЕЛГА-в ликвидация ООД, ЕИК 110003161
ЛИТЕРА Х.А ЕООД, ЕИК 202509382
ЛОБИ СТРОЙ В.Н. ЕООД, ЕИК 201072339
ЛОВЕЧ ФИЛМ – в ликвидация ЕООД – в ликвидация, ЕИК 820146764
ЛОГОС – В ЕООД, ЕИК 115947198
ЛОРАНС Д’АУ
ЛОРАНС Д`AУ БЕЛГИЯ Л.П.ЕЕ782771/02.03.2004Г.
ЛОРАНС МИАЛ Д’УТ
ЛОРДЕН ФИНАНС С.А. АД, ЕИК 825362100
ЛОРЕКС-А ЕООД, ЕИК 200830076
ЛОРИ – Б ЕООД, ЕИК 201239471
ЛОТАЗ-В ООД, ЕИК 121872661
ЛОТОС А-Я ООД, ЕИК 103318190
ЛОТОС МИТКО Г. ДИМИТРОВ ЕООД, ЕИК 123515900
ЛОТОС РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 124688816
ЛОТУС В ЕООД, ЕИК 202553514
ЛОЯЛ-94 Б ООД, ЕИК 827190770
ЛУИС АНТОНИО Д. АНЕЛО ГРАНАТА
ЛУКА ДАБРАМО
ЛУКА Д’АБРАМО
ЛУКА Д’ АБРАМО
ЛУКА Д`АБРАМО
ЛУКОЙЛ ПЕТРОЛ – В ЛИКВИДАЦИЯ ЕАД, ЕИК 121800644
ЛУКСОР А. Б. ЕООД, ЕИК 131012261
ЛУКС А ООД, ЕИК 115888718
ЛУКС РЕНТ – А – КАР ЕООД, ЕИК 175386773
ЛУКС-А ЕООД, ЕИК 117676112
ЛУСАЗАР Г. ЕМЕРЗИЯН ЕООД, ЕИК 202099435
ЛУССИЯ К Г Д ООД, ЕИК 201593043
ЛУЧАНО ДЖУЗЕПЕ Д’ ЕРМАН
ЛУЧИЯ-В ЕООД, ЕИК 115781157
ЛЪКИ – 99 в ликвидация ООД, ЕИК 833160034
ЛЮБИМЕЦ 13 – Б.МИЛКОВ ЕООД, ЕИК 201033788
ЛЮБИ – Т.В. ЕООД, ЕИК 201481955
ЛЮБКА МИТРЕВА-Г ЕООД, ЕИК 201508078
ЛЮБОВ Б.Б.Л. ЕООД, ЕИК 131073563
ЛЮБОВ-2010-А ЕООД, ЕИК 201361607
ЛЮДМИЛА П.Б – 2009 ЕООД, ЕИК 200896877
ЛЮЛИН В ООД, ЕИК 130533425
ЛЯНАРИДИС Б ООД, ЕИК 123617385
ЛабТрейд В и А ООД, ЕИК 201315257
Лидер – В – 51 ЕООД, ЕИК 200888994
Лица с право на дял по чл. 27 от ЗСПЗЗ, взискатели по и.д. № 20077880400307, по описа на ЧСИ Мирослав Колев, с район на действие – района на СГС
Лонгоз- Недеви С-ие- в ликвидация СД, ЕИК 813032504
Лотос В ЕООД, ЕИК 201357637
Лъки Къмпани /в ликвидация/ ООД – в ликвидация, ЕИК 121247364
Л А ТРАНС ЕООД, ЕИК 202013500
Л А ХОЛИДЕЙС ЕООД, ЕИК 201284406
Л А – СОФТ ЕООД, ЕИК 160118634
Л Б Б Д ЕООД, ЕИК 131318087
Л Б И ЕООД, ЕИК 175406188
Л Б КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 121469404
Л Б ПЛАСТ ЕООД, ЕИК 200290356
Л Б Р ООД, ЕИК 200850919
Л В ИМОТИ ЕООД, ЕИК 130257158
Л Г В ЕООД, ЕИК 121021073
Л Г Л ЕООД, ЕИК 104040865
Л Г Л – ОЙЛ ЕООД, ЕИК 104627955
Л ЕНД А КОНСУЛТИНГ ООД, ЕИК 131200815
Л И В ТРАЙКОВИ – 55 СД, ЕИК 030133946
Л М В – ГЕОРГИЕВИ ЕООД, ЕИК 109573301
Л Т Б ООД – в ликвидация, ЕИК 102777857
Л и А Вейп ЕООД, ЕИК 201417123
Л и Б ООД, ЕИК 102863597
Л и Б – ПЛАСТИК ЕООД, ЕИК 200320785
Л и Г ГРУП ЕООД, ЕИК 201571979
Л и Г РОАДС ООД, ЕИК 202585704
Л-В ЕООД, ЕИК 101668612
Л-В ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД, ЕИК 175185165
Л-В-4-ИНЖЕНЕРИНГ,ВЛАЕВ,ЛАЗАРОВ,АТАНАСОВ И С-ИЕ СД, ЕИК 176008036
Л.А-КОНСЕПТ ЕООД, ЕИК 106620297
Л.А.В.-КОМЕРС ЕООД, ЕИК 121460106
Л.А.МОБИЛИА ЕООД, ЕИК 117599519
Л.А.С.Г. БЕТРИБСГЕЗЕЛШАФТ ООД, ЕИК 175458817
Л.А.У. ЕООД, ЕИК 148113375
Л.А. ИНВЕСТ ГРУП ООД, ЕИК 120615653
Л.А. ПРОПЪРТИ ООД, ЕИК 201159445
Л.А.-ЕКСПОРТ ИМПОРТ ООД, ЕИК 131146148
Л.Б.БИРМИНГАМ ЕООД, ЕИК 103896397
Л.Б.С. КОНСУЛТИНГ ЕАД, ЕИК 200433249
Л.Б.Т. – ЛОТО БАЛКАН ТРЕЙДИНГ АД – в ликвидация, ЕИК 130209099
Л.Б. ХИМИКАЛИ ООД, ЕИК 126048882
Л.В.АКАУНТИНГ ЕООД, ЕИК 131292105
Л.В.П. ТРАНС ЕООД, ЕИК 201228915
Л.В.Т. СОФИЯ ЕООД, ЕИК 175422479
Л.В. – ПОЛИНА ЕООД, ЕИК 131244637
Л.Г. АГРО ЕАД – в ликвидация, ЕИК 200670383
Л.Г. МОТОРС ЕООД, ЕИК 130182823
Л.Г. 12 ЕООД, ЕИК 202480639
Л.Д.Т.В. ЕООД, ЕИК 175093788
Л.ЕНД А.ИНВЕСТМЕНТ КО ЕООД – в ликвидация, ЕИК 102970713
Л.И.А. – ГРУП ООД, ЕИК 202263219
Л.И.А. – 2005 ООД, ЕИК 104638916
Л.И.А.-2000 ООД, ЕИК 101519522
Л.И.Б. КОНСУЛТ ООД, ЕИК 201320083
Л.И.Б. ООД – в ликвидация, ЕИК 103883784
Л.К.Б. – БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 121250645
Л.К.В.НИКОЛОВ ЕООД, ЕИК 201285910
Л.К.С.В. ЕООД, ЕИК 200806068
Л.М.Б. ЕООД, ЕИК 175289534
Л.М.Б. КОМЕРС ЕООД, ЕИК 200236038
Л.М.Г. КОМПЮТРИ ЕООД, ЕИК 175150520
Л.Н ГРУП С.А ЕООД, ЕИК 201752538
Л.О.Г. ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК 200219633
Л.Ф.Г. ООД, ЕИК 200410147
Л. А. Д. КОНСУЛТАНТС ЕООД, ЕИК 131446279
Л. Б. Ангелови ООД, ЕИК 200530239
Л. П. Г. ЕООД, ЕИК 200260377
МАВРИДИС Ф.Б.С. ЕООД, ЕИК 201200358
МАГЕКС.В. ЕООД, ЕИК 121010116
МАГИ-ЕЛ-А ЕООД, ЕИК 200485922
МАГНА-Г ЕООД, ЕИК 121415239
МАГНИТ В-1 ЕООД, ЕИК 200915007
МАГНУМ – Г.И. ООД, ЕИК 831043370
МАГ – В ЕООД – в ликвидация, ЕИК 110036088
МАДАРА – Б ЕООД, ЕИК 200969492
МАДЖИК Н.В. ООД, ЕИК 130673352
МАЙКЪЛ Д’ АРСИ ИГЪН
МАЙКЪЛ РИКИ Д`РОЗАРИО
МАЙН-А ЕООД, ЕИК 201792172
МАКАТ-Г ООД, ЕИК 202103848
МАКА-В.ЧОБАНОВА ЕООД, ЕИК 117615038
МАКО-В ЕООД – в ликвидация, ЕИК 201177183
МАКО-СТИЛ – В.ПЕТКОВА ЕООД, ЕИК 147107704
МАКРОЛЕВАЛ А&В ООД, ЕИК 112561490
МАКСИМА – В И Д ООД, ЕИК 175228225
МАКСИМА-П И В ООД, ЕИК 175031765
МАКСИ В ЕООД, ЕИК 200969154
МАКСИ-И.Г. ЕООД, ЕИК 200879002
МАКС А ЕООД, ЕИК 202328706
МАКС 2000 Б И Д ЕООД, ЕИК 130299563
МАКС-Г ЕООД, ЕИК 101760990
МАКТЕР А ЕООД, ЕИК 202558365
МАК А.Т.Е.В.Е. КЧТ, ЕИК 200465318
МАК Б ЕООД, ЕИК 202194399
МАК – Г ООД, ЕИК 160068156
МАК-В ЕООД, ЕИК 101645909
МАК-52 – КОВАЧЕВ И С-ИЕ – В ЛИКВИДАЦИЯ СД, ЕИК 825046771
МАЛАЙ-А ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 201861217
МАЛВИНА-91-В ЕООД, ЕИК 201076483
МАЛИНОВ А.Г. ЕООД, ЕИК 112608506
МАЛУС-Г ЕООД, ЕИК 175203624
МАМАР-69-МАМАРОВИ СИЕ в ликвидация СД – в ликвидация, ЕИК 102743701
МАНИЕР-А ЕООД, ЕИК 200478904
МАНИЯ ОМАЯ – Б. МИЛЕВА ЕООД, ЕИК 201698987
МАНТАР-А ООД, ЕИК 811189161
МАРАЯ – Г ЕНД Г ЕООД, ЕИК 202077022
МАРВИК – В ЕООД, ЕИК 200663613
МАРЕНА А-В ООД, ЕИК 112599975
МАРИЕТА – В ЕООД – в ликвидация, ЕИК 200352651
МАРИЕТ – А ЕООД, ЕИК 201485843
МАРИКА-В ООД, ЕИК 201885563
МАРИК-В ЕООД, ЕИК 103033355
МАРИНА Д`ОР – ЛОЖЕ АД, ИСПАНИЯ
МАРИНА и В ЕООД, ЕИК 202256281
МАРИНА-В ЕООД, ЕИК 121012697
МАРИНА-3-ИВАНОВА В ЛИКВИДАЦИЯ СД, ЕИК 104702621
МАРИНИКА-ХРИСТОВА-РАДОСЛАВОВ – В ЛИКВИДАЦИЯ СД – в ликвидация, ЕИК 176222780
МАРИНИ – А ООД, ЕИК 200417113
МАРИСА – М.А.К. ЕООД, ЕИК 201000457
МАРИСА Б ЕООД, ЕИК 101670588
МАРИЦА-АБ, в ликвидация ООД – в ликвидация, ЕИК 115633774
МАРИЯ ДАРАКЧИЕВА 1 А ” ЕООД, ЕИК 201387057
МАРКЕТИНГ-В ЕООД, ЕИК 040486706
МАРКОВ-Г 58 И СИЕ МАРКОВИ СД, ЕИК 108062019
МАРЛЕН Г ЕООД, ЕИК 200105245
МАРСЕЛ ФРАНОСА Д’ГИР
МАРСИ – В.С ЕООД, ЕИК 200017966
МАРСИ.Б ЕООД, ЕИК 130543558
МАРТА Г ООД, ЕИК 131251845
МАРТА Д. ДЕМЕТРИАДЕС
МАРТА – В ЕООД, ЕИК 131044704
МАРТИН А.Б. ЕООД, ЕИК 175260422
МАРТИН – Е.С.В. ЕООД, ЕИК 131310432
МАРТИ-Г.А. ЕООД, ЕИК 122077993
МАРУФ АЛИ МОХ’Д БАНИАТА
МАРХРИС – Г ЕООД, ЕИК 131222726
МАРЧЕЛО – Б М Х ЕООД, ЕИК 201631579
МАСИМО Д АРИГО
МАСИМО Д’АРИГО
МАСТЕР ПЕЙЧ – В 7 ЕООД, ЕИК 200075670
МАТИЛДА – В ЕООД, ЕИК 200767220
МАТОРИЕ – В-Д.Б. ООД, ЕИК 119669369
МАУРО Д’АДАМО
МАУРО Д’ АДАМО
МАУРО Д`АДАМО
МАУРО Д` АДАМО
МАУУИА Ф. Д. АЛКАУАСМИ
МАЧЕВ – Б ЕООД, ЕИК 202151323
МАЯ В.К.Л. ЕООД, ЕИК 200573767
МВ-РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 131379574
МД РЕНТ А КАР ООД, ЕИК 831684255
МД-Б ООД, ЕИК 121221921
МЕГАГОЛД – Б ЕООД, ЕИК 201146768
МЕГАТУРС-А НЮ ДАМЕНШЪН ИН ТРАВЪЛ-ИНС ЕООД, ЕИК 121391119
МЕГА АГРО В ЕООД, ЕИК 202503237
МЕГА КАР-В ООД, ЕИК 121370705
МЕГА ПАРТНЕРС- в ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 114673456
МЕГА ПЛАСТ-Г ЕООД, ЕИК 175295551
МЕГА С.А.Т. ООД, ЕИК 831836318
МЕГА ФУУД В.Л. ООД, ЕИК 202295715
МЕГА – Ф енд А – Инженеринг ООД, ЕИК 200583423
МЕГА-Б ЕООД, ЕИК 130131490
МЕГИ – ГЕЙМ КОСТАДИНОВ И С-ИЕ- В ЛИКВИДАЦИЯ СД, ЕИК 825247571
МЕДГАЛЛ БУЛ В ЛИКВИДАЦИЯ ООД – в ликвидация, ЕИК 126511565
МЕДИКОБУЛ – в ликвидация ООД, ЕИК 131089788
МЕДИКО – ТЕХНИЧЕСКА ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ – СТОЯНОВИ – ДЕНТА – А и В СД, ЕИК 123553324
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ-3 В-РЕНТГЕН ЕООД, ЕИК 130488962
МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ДЕНТАЛ-В ЕООД, ЕИК 113515510
МЕДИНВЕСТ-В ЛИКВИДАЦИЯ АД, ЕИК 102052655
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО ЕООД, ЕИК 200676016
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ НАДЕЖДА А ООД, ЕИК 115675925
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗДРАВЕЦ-2011 А И М ООД, ЕИК 201791605
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР К.Е.А. – Д-Р ЕМИЛИЯ ВЪЛЧЕВА ЕООД, ЕИК 130235585
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТОРАКС С.А. – ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ЕООД, ЕИК 121440413
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЕСКУЛАП – В ЕООД, ЕИК 123149940
МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ – М.А.И.У. ЕООД, ЕИК 200698660
МЕЙС КО КЪМПАНИ В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 102820101
МЕКОМ-К.Б. – ООД ООД, ЕИК 103199124
МЕК А ТРАНС ООД, ЕИК 131484269
МЕЛАНИ ДЖЕЙН Д УИТ
МЕЛВИН – ХРИСТОВ И СИЕ – в ликвидация СД, ЕИК 817026598
МЕЛДИЯ – А ООД, ЕИК 201065348
МЕЛИСА – Г ЕООД, ЕИК 115887897
МЕЛ – Г ЕООД, ЕИК 201629368
МЕЛ-ТРЕЙД В.Е. ООД, ЕИК 121450838
МЕНДИ-А ЕООД, ЕИК 202000150
МЕНКО-Б. Х. Ц. – ХРИСТОВИ И С-ИЕ СД – в ликвидация, ЕИК 814119517
МЕНТА А.Д.
МЕНТА А.Д., РГърция
МЕРЕДИАН-А ПЕТРОВ И СИЕ СД, ЕИК 102043962
МЕРИАН-91-Б ЕООД, ЕИК 121206823
МЕРИЛИН А 90 ООД, ЕИК 201467158
МЕРИ – Г ООД, ЕИК 201675045
МЕРИ-А ЕООД, ЕИК 201116465
МЕРКАТОР – Б ЕООД, ЕИК 200029388
МЕРТЕКС В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 104530520
МЕР И КО-м.б. ЕООД, ЕИК 200785713
МЕТАКСА-А.Т. ООД, ЕИК 130575405
МЕТАЛПЛАСТ – Д.Г. ЕООД, ЕИК 200694313
МЕТАЛ А ЕООД, ЕИК 103811735
МЕТАЛ В ЕООД, ЕИК 103811728
МЕТАЛ ГРУП – в несъстоятелност ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 107573014
МЕТАЛ ОИЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ внос-износ д.№4080009505480
МЕТАЛ – Г ЕООД, ЕИК 200566819
МЕТАЛ-Б-БУМБАЛОВ, ДИМИТРОВ И С-ИЕ СД, ЕИК 836036821
МЕТАЛ-Б.КИРКОРЯН ООД, ЕИК 102837435
МЕТАТЕХ – НАЛБАНТОВ И КИРЯЗОВ СИЕ – В ЛИКВИДАЦИЯ СД, ЕИК 102216407
МЕТАХИМ-М.Т.А. ЕООД, ЕИК 114552757
МЕТЕОР-М-НАДЯ А.ЙОРДАНОВА И ЕМИЛЯН Е.СТОИЛОВ-С-ИЕ СД, ЕИК 040203695
МЕТОДИ А. ГЮРОВ ООД – в ликвидация, ЕИК 200358654
МЕТО – В. К. ЕООД, ЕИК 200051623
МЕТРОНОМ-А ООД, ЕИК 124720897
МЕТРОТЕКС Б ЕООД, ЕИК 200708026
МЗ-ТРАНС – В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 103175689
МИА – В ЕООД, ЕИК 201140135
МИГ ГРУП А ЕООД, ЕИК 175364410
МИГ-Г-2008 ЕООД, ЕИК 200003009
МИГ-33-Б СД, ЕИК 105535940
МИДАС-Г ЕООД, ЕИК 200551361
МИДЖУР – В ЕООД, ЕИК 105579278
МИКАС – Г ЕООД, ЕИК 201620262
МИКЕЛА Д’АГУАННО
МИКСОН Г ЕООД, ЕИК 200268107
МИК Г 2009 ЕООД, ЕИК 200847798
МИЛАКС-В ЕООД, ЕИК 175243729
МИЛАНОВ – Г ЕООД, ЕИК 201134221
МИЛАНО – А ЕООД, ЕИК 831183251
МИЛЕНА-Б.М. ЕООД, ЕИК 130159098
МИЛЕНИУМ 2008 – Г ЕООД, ЕИК 200278101
МИЛЕНИУМ-Г ООД, ЕИК 175386905
МИЛИЦА – Г ЕООД, ЕИК 147152884
МИЛОВ-С.В. ООД, ЕИК 131217234
МИЛС-В ЕООД, ЕИК 130530226
МИЛЧО МИРЧЕВ И СИН-АМИГО-В – СИЕ СД, ЕИК 813154935
МИМИ – Б 2010 ЕООД, ЕИК 201176318
МИНАС А. ЦИАМБАРТАС БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 200463121
МИНА-В ЕООД, ЕИК 107589470
МИНА-Г ЕООД, ЕИК 104588178
МИНЕРАЛИ В ЕООД, ЕИК 201028549
МИНИБАЛКАН в несъстоятелност ЕООД, ЕИК 119097167
МИРАЖ В Д ЕООД, ЕИК 200614160
МИРАНА СТИЛ Г ЕООД, ЕИК 200354809
МИРАНДА-В, ИВАНОВ, СТОЙКОВ С-ИЕ СД – в ликвидация, ЕИК 115002182
МИРА – Б ЕООД, ЕИК 202007426
МИРЕЛА-Г ЕООД, ЕИК 175133542
МИРИАМ – В ЕООД, ЕИК 201050773
МИР-А ЕООД, ЕИК 105586130
МИСТРАЛ-В ООД, ЕИК 131134735
МИТОМА-МАРВАС в несъстоятелност ЕООД, ЕИК 118573446
МИТРЕВ-Г ООД, ЕИК 121016126
МИХАЙЛОВА-А ЕООД, ЕИК 117629365
МИХОС Г. ХАРАЛАМБОС ЕООД, ЕИК 101793797
МИЧ-Е.В. ЕООД, ЕИК 200567390
МИШЕЛ В ЕООД, ЕИК 200303348
МИЯ – Б ЕООД, ЕИК 147056042
МКВ2 в ликвидация ООД, ЕИК 104556497
МЛАДОСТ – Д – ДИМО ВЪЛЧЕВ
МЛЕЧЕН РАЙ – 99 /в несъстоятелност/ ЕООД, ЕИК 106061751
МММ И Б ООД, ЕИК 831589622
ММ И В ЕООД, ЕИК 130376326
ММ и А ЕООД, ЕИК 202100364
МОБИЛЕ МОБИЛЕС Г. О. ООД, ЕИК 104534698
МОДА В ЕООД, ЕИК 202416145
МОДА В КОЖИ ЕООД, ЕИК 130490543
МОДЕА-А ЕООД, ЕИК 104599096
МОДУС Б ЕООД, ЕИК 130257902
МОДУС – Г ЕООД, ЕИК 160033835
МОЛЛА Г.Х.- МОЛЛОВ, МОЛЛОВА, СИЕ СД, ЕИК 119083931
МОНАКО А И М ООД, ЕИК 175194965
МОНДИ ПАКИДЖИНГ КАШЪН – В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 107565665
МОНДО А БЕЛЛО ЕООД, ЕИК 202534371
МОНИ – 5- В ЛИКВИДАЦИЯ СД, ЕИК 102742599
МОНОЛИТ А.Д. ЕООД, ЕИК 102649935
МОНОЛИТ-21 – А.З.Д. ООД, ЕИК 101636874
МОРЕНА-В.Н. ЕООД, ЕИК 200950175
МОРЕНИ – В.П. ЕООД, ЕИК 121162630
МОРЕНО Д’АРСИЕ
МОРЕНО Д` АРСИЕ
МОРЕТО В НАС ООД, ЕИК 201548020
МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР – ДОМ НА МОСКВА В СОФИЯ ЕООД, ЕИК 131378483
МОТО Г ЕООД, ЕИК 160058094
МОТО – В – ЕКСПРЕС ЕООД, ЕИК 175419999
МОТТО РИТЕЙЛ С.А. ООД, ЕИК 200941112
МОУД Д.Б. ООД, ЕИК 202545001
МОХ’Д ДЖУМ’А АБДЕЛ ХАЛИМ АБДЕЛ РАХИМ А АЛ АБДАЛАТ
МОХ’Д КАЙЕД А.М.АЛ-ШАУИШ
МОХ’Д НАФЕЗ ЗАИД АЛКДЕРАТ
МПВ – Б ЕООД, ЕИК 201084918
МРАМОРСТРОЙ-Г ЕООД, ЕИК 112131695
МРАМОР-РИОЛИТ-Б АД, ЕИК 112104403
МС КОНСУЛТИНГ-Б ООД, ЕИК 201722908
МУЛТИКОМЕРС-А ООД, ЕИК 117040858
МУЛТИМЕДИА-Б ЕООД, ЕИК 130096865
МУЛТИФОРС А.С. ЕООД, ЕИК 831637711
МУСИН САЛИЕВ Д.АХМЕДАВ
МУСТАФА МЕЛЕК, Г.М.Д 720820;СЕРХАТ АТСЪЗ
Мариана Г. Кирилова ЕООД, ЕИК 202551068
Марибелла Б ЕООД, ЕИК 201926394
Маруф Али Мох*д Баниата
Мауро д’Адамо
Мебел – стил А,Б,В ЕООД, ЕИК 113566533
Медико-техническа лаборатория по зъботехника-5-В.Ш. ЕООД, ЕИК 131564797
Медицински център Б и С медикълс ООД, ЕИК 201578767
Мезон В и С ЕООД, ЕИК 200013081
Мелница А ООД, ЕИК 202486300
Механика М.В. ЕООД, ЕИК 201671933
Музикална компания В.О.К.С ООД, ЕИК 201515329
М А В СЪРВИЗ ООД, ЕИК 131558709
М А ЕНЕРДЖИ ООД, ЕИК 200960760
М А ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 202420492
М А КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 131461555
М А Р Т А – АТАНАС ДИМОВ ЕООД, ЕИК 112642572
М А Р – 09 – Р ЕООД, ЕИК 200903439
М А СПОРТЕКС ООД, ЕИК 200054690
М А С 2000 ЕООД, ЕИК 119634126
М Б В ООД, ЕИК 115609150
М Б КЪМПАНИ ООД – в ликвидация, ЕИК 101143963
М Б М Д ЕООД, ЕИК 175455098
М Б М КОМЕРС ЕООД, ЕИК 123652094
М Б М – ТЕРМЕКС ЕООД, ЕИК 200615593
М Б М – 2001 ООД, ЕИК 115608842
М Б СТИЛ ООД, ЕИК 200042810
М Б СТРОЙ ООД, ЕИК 104697971
М Б С ЕАД, ЕИК 121351498
М Б ФЪН ООД, ЕИК 175225325
М В КОМФОРТ ЕООД, ЕИК 200370724
М В Кидс ЕООД, ЕИК 201134354
М В К ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 130984442
М В М ЕООД, ЕИК 831694722
М В М – ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД, ЕИК 131262973
М В М -3 ЕООД, ЕИК 130033893
М В Н 8 ЕООД, ЕИК 201794964
М В С – И С ООД, ЕИК 200765326
М В Т ЕООД, ЕИК 110565690
М Г ЕООД, ЕИК 111583651
М Г М ООД, ЕИК 111040972
М Г М ООД, ЕИК 835046702
М Г ООД, ЕИК 124084157
М Г О ЕООД, ЕИК 175370694
М Г РЕНТ ООД, ЕИК 201461739
М Г – КОМЕРС ООД, ЕИК 104540977
М ДЖИ Б ЕООД, ЕИК 201677765
М Д Г – 2007 ООД, ЕИК 160081132
М Д Г-ИНТЕРИОРС ООД, ЕИК 175077410
М ЕКСПРЕС – Г и К ООД, ЕИК 201702478
М ЕНД А КЕПИТАЛ ООД, ЕИК 200307193
М ЕНД А МУЛТИНЕШИНЪЛ АСОЦИЕЙШЪН ООД, ЕИК 147126899
М ЕНД А СПЕДИШЪН ЕООД, ЕИК 201540738
М ЕНД А 97 ООД, ЕИК 121370153
М ЕНД Б КОНСУЛТИНГ ООД, ЕИК 200481849
М ЕНД Б – 73 ООД, ЕИК 147009295
М ЕНД В АКАУНТ ООД, ЕИК 103875392
М ЕНД В КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 175213173
М ЕНД Г ЛИФТ ЕООД, ЕИК 200713009
М ЕНД Г ЛОГИСТИКС ЕООД, ЕИК 201038657
М ЕНД Г ООД, ЕИК 147127094
М И А АЙДИАС ЕООД, ЕИК 131410062
М И А ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ООД, ЕИК 175272588
М И А МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС ООД, ЕИК 160082031
М И А МИНЕРАЛС РЕЙНБОУ ООД, ЕИК 121475670
М И А ООД – в ликвидация, ЕИК 102783119
М И А – БИЛДИНГ ЕООД, ЕИК 160134065
М И Б КОЛОР ЕООД, ЕИК 160041262
М И Б ООД, ЕИК 104690261
М И Б ООД, ЕИК 831814974
М И Б – СТАНДАРТ ЕООД, ЕИК 147156092
М И Б – 2008 ЕООД, ЕИК 200376809
М И Б-97 ЕООД, ЕИК 121541168
М И В БЮТИФЪЛ ЛАЙФ ЕООД, ЕИК 201854952
М И В ЕООД, ЕИК 114653496
М И В ЕООД, ЕИК 127605793
М И В ЗАНДЕР Д.И.Б. ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ
М И В КОМЕРС ЕООД, ЕИК 114679306
М И В СТИЛ – 09 ЕООД, ЕИК 200795699
М И В СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖИ ЕООД, ЕИК 200582218
М И В ТУР ООД, ЕИК 102655564
М И В ХМ – ИНВЕСТ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 102733874
М И В – ВЪЛЬОВСКИ, МАРИНСКА И С-ИЕ СД, ЕИК 030057911
М И В – КЛИМА ООД, ЕИК 175391934
М И В – КОМЕРС ЕООД, ЕИК 127579487
М И В 2009 ЕООД, ЕИК 200726608
М И В-КО ЕООД – в ликвидация, ЕИК 103157997
М И В-97 ЕООД, ЕИК 121291108
М И Г ЕООД, ЕИК 110538938
М И Г ИЛИЕВ ЕООД, ЕИК 121398163
М И Г ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 175437805
М И Г ЮВИЗ ООД, ЕИК 831049882
М И Г – В ЕООД, ЕИК 110555439
М И Г – 2 ООД, ЕИК 115568198
М И Г – 244 ЕООД, ЕИК 201854436
М И И Т-Д Р О П Л А ООД, ЕИК 124039137
М К Б ЕООД, ЕИК 114136545
М К Б ООД, ЕИК 115094211
М М Г-2 ЕООД, ЕИК 200154254
М Н Г И БУЛ ООД, ЕИК 115289796
М ПЛЮС В – МИТОВ И СИЕ СД, ЕИК 030009496
М П А ЕООД, ЕИК 104043733
М П А ПРОПЪРТИС ООД, ЕИК 175393320
М П В КОСТАДИНОВИ ЕООД, ЕИК 201902482
М П М В Груп ЕООД, ЕИК 202388332
М Р Б ЕНТЪРПРАЙСИС ЕООД, ЕИК 131335713
М С Б ПРОПЪРТИ ЕООД, ЕИК 200108298
М Х Г ЕООД, ЕИК 175185941
М Х Г – БОКАР ЕООД, ЕИК 200256183
М енд А Трейд ООД, ЕИК 200140303
М енд А – 1 ООД, ЕИК 201505598
М енд В Консултинг ООД, ЕИК 202346088
М енд В ООД, ЕИК 126736149
М енд В ООД, ЕИК 131089172
М енд В груп ООД, ЕИК 131279061
М и А ИНВЕСТМЪНТ ООД, ЕИК 202569301
М и А Партнърс ООД, ЕИК 201159801
М и А Сийборн ЕООД, ЕИК 201078406
М и А Чолакови ЕООД, ЕИК 202125798
М и А – 2008 ЕООД, ЕИК 200205402
М и А 9701 ЕООД, ЕИК 202280019
М и Б – 010 ООД, ЕИК 201047656
М и В БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 175447564
М и В ВД 2012 ЕООД, ЕИК 202079121
М и В Груп ООД, ЕИК 202291802
М и В Дрилинг Груп ООД, ЕИК 201079928
М и В ЕООД, ЕИК 112663449
М и В МЕДИКА ЕООД, ЕИК 202420229
М и В МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ЕИК 202411365
М и В ТРЕЙД ГРУП ООД, ЕИК 200778366
М и В – 09 ООД, ЕИК 200521037
М и В – 2001 ЗАЛОЖНА КЪЩА ООД, ЕИК 130650916
М и В 2010 ООД, ЕИК 201065273
М и В 60 ЕООД, ЕИК 200792191
М и В-Ин ЕАД, ЕИК 121110497
М и Г БИЛДСТРОЙ ООД, ЕИК 200011479
М и Г БЮТИ ООД, ЕИК 200139660
М и Г ГРУП КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 201192064
М и Г КЪМПАНИ 2012 ООД, ЕИК 202027706
М и Г СТРОЙ ООД, ЕИК 148075005
М и Г Специал ЕООД, ЕИК 202231933
М и Г ТАЙМ ЕООД, ЕИК 201074094
М и Г – ПАК ЕООД, ЕИК 128571461
М и Г – Трейд – 08 ЕООД, ЕИК 200024195
М и Г – Чулеви ЕООД, ЕИК 200521941
М и Г – 139 ЕООД, ЕИК 201558241
М и Г 2012 ООД, ЕИК 201811246
М и М и Н и Б – ПАША ЕООД, ЕИК 202349337
М & Б – АУТО 1 ООД, ЕИК 200718006
М & В ТРАНС 2010 ЕООД, ЕИК 200998946
М & В ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 831459461
М & Г – 2010 ЕООД, ЕИК 201091663
М + В ЗАНДЕР Д.И.Б. ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ
М – В ГРУП 08 ЕООД, ЕИК 200388583
М – В ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 201892077
М&В ИНТЕРТРЕЙДИНГ Ко. ЕООД, ЕИК 200602158
М&Г партнер ООД, ЕИК 200159613
М+В АГРОТРАНС ООД, ЕИК 202381281
М+В – КАТОВИ ЕООД, ЕИК 201662770
М-А РЕНТ ЕООД, ЕИК 200464223
М-А-З-96 ООД, ЕИК 121141877
М-Б 2506 – БАБАЙКОВА СИЕ СД, ЕИК 030125554
М-Б 5 ЕООД, ЕИК 103952942
М-Б-ТРАНСКОМЕРС ЕООД – в ликвидация, ЕИК 131379841
М-В ТРАНС ООД, ЕИК 103922803
М-В 97 ООД, ЕИК 121534243
М-Г БИЛДИНГ ООД, ЕИК 175363689
М-Ж-Т-А ЕООД, ЕИК 201594472
М-С-Г МОНТАЖ СЪРВИС ГЛОБАЛ ООД, ЕИК 200243762
М.А ИМПЕКС ЕООД, ЕИК 115066936
М.А.ГЛОБАЛ ООД, ЕИК 201592756
М.А.Г.-3 ООД, ЕИК 121623336
М.А.Д ЕООД, ЕИК 121714316
М.А.Е. – ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 121873749
М.А.И.К.-ГРУП ООД, ЕИК 131338620
М.А.И.-05 ЕООД, ЕИК 175043041
М.А.КРАСС ООД, ЕИК 200739801
М.А.К.И. КОНСУЛТ ООД, ЕИК 102867439
М.А.К. – СТРОЙ – 2010 ЕООД, ЕИК 201160757
М.А.К. КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 127625415
М.А.К. ТИЙМ ООД, ЕИК 202303496
М.А.К. ТРАНС 1 ЕООД, ЕИК 202361617
М.А.К. – Стил ЕООД, ЕИК 201317258
М.А.К.-НИКИ ЕООД, ЕИК 200941952
М.А.Н. ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 831656836
М.А.Н. ТРАНС – 3 ЕООД, ЕИК 200861787
М.А.Н. и Я ЕООД, ЕИК 201679257
М.А.Н. 57 ЕООД, ЕИК 202283392
М.А.Н. 80 ЕООД, ЕИК 200919094
М.А.Н.-КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 040043340
М.А.Р.К. ЕООД, ЕИК 831259681
М.А.Р.С. ВЕНДИНГ ООД, ЕИК 130687195
М.А.Р. МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ЕИК 202349198
М.А.Р. – ГРУП ООД, ЕИК 200305356
М.А.С -ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД, ЕИК 201812227
М.А.С.КОНСУЛТИНГ ООД, ЕИК 147129070
М.А.Т.Х. ЛОГИКА ЕООД, ЕИК 201924525
М.А.Т. ПРОПЪРТИС ООД, ЕИК 200179765
М.А.Ш. ООД, ЕИК 121511038
М.А. ЗООВЕТ ЕООД, ЕИК 200541100
М.А. ООД, ЕИК 124699638
М.А. ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 175362637
М.А.2012 ООД, ЕИК 202284544
М.Б.Д. ФИНАНС ООД, ЕИК 200540297
М.Б.КОНСУЛТ-АРХИТЕКТИ ЕООД, ЕИК 121391934
М.Б.М-77 ООД, ЕИК 175311525
М.Б.М. КАМЕРОН ООД, ЕИК 103955568
М.Б.М. 96 ЕООД, ЕИК 200235880
М.Б.С.БГ ЕООД, ЕИК 200616760
М.Б.С.ТРЕЙД АД, ЕИК 121334627
М.Б.С.- БЪЛГАРИЯ АД, ЕИК 201121238
М.Б.Т. ООД, ЕИК 126734689
М.Б. АСОСИЕЙТЕС ЕООД, ЕИК 123730244
М.Б. Партнерс Енджъниъринг енд РЕ ООД, ЕИК 201571160
М.Б. – ДИЗАЙН ООД, ЕИК 131188665
М.В-КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 175206403
М.В.В. ЕООД, ЕИК 115761101
М.В.ЛОМОНОСОВ ООД, ЕИК 824106692
М.В.МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ЕИК 201724204
М.В.М. КОРПОРЕЙШЪН ЕООД, ЕИК 201705136
М.В.П. ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, ЕИК 200090875
М.В.П. СЕКЮРИТИ ООД, ЕИК 200371566
М.В.С. ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД, ЕИК 103887829
М.В.ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 121317777
М.В.Ф. ЕООД, ЕИК 175248295
М.В. СИСТЕМ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 200963079
М.В. Уинд Пауър ООД, ЕИК 201615112
М.В. – БАКОВИ И СИЕ СД, ЕИК 040226929
М.В.-ИМПЕКС ЕООД, ЕИК 121417343
М.В.-КОНСУЛТ-2000 ООД, ЕИК 130458759
М.В.-999 ЕООД, ЕИК 121575368
М.Г-2005 ЕООД, ЕИК 131482275
М.Г.В.-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 103930942
М.Г.Г. ЕООД, ЕИК 131574453
М.Г.Интернешънъл ЕООД, ЕИК 201347212
М.Г.КЛИМА 2013 ЕООД, ЕИК 202381000
М.Г.НОВА ЕООД, ЕИК 200896172
М.Г.Н.ЕКСЕЛИКСИС ООД, ЕИК 200122084
М.Г.Н.С. ООД, ЕИК 121102116
М.Г.ТРЕЙД-РУСИНОВ ЕООД, ЕИК 200378393
М.Г. ЕООД, ЕИК 121319995
М.Г. ПРОПЪРТИС 2010 ООД, ЕИК 201281399
М.Г. ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ЕИК 147083445
М.Г. – МИНКОВИ И СИЕ СД, ЕИК 126166165
М.Г. – ПЕРФЕКТ ЕООД, ЕИК 119617803
М.Г. – ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 102847397
М.Г. 83 ЕООД, ЕИК 202011435
М.Г.-2008 ООД, ЕИК 200177814
М.Д.А. ЕМПЛОЙМЕНТ СЪРВИС ЕООД, ЕИК 200459557
М.Д.П.Б.-ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 111585645
М.Д.С. ИСТ ЮРОП ЛИМИТЕД, БРИТАНСКИ ВИРЖИНСКИ ОСТРОВИ
М.Е.Г. ФЕШЪН ООД, ЕИК 131171121
М.Е.Л.А.Н.Д.С ООД, ЕИК 200333081
М.Ж.А.-3 ООД, ЕИК 131084976
М.З.В. БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 131489907
М.И.А.-ДИЗАЙН ООД, ЕИК 200335068
М.И.В – 08 ЕООД, ЕИК 200411345
М.И.Г. ГРУП АД, ЕИК 121468487
М.И.Г. ГРУП – БИБЛИОТЕКА ООД, ЕИК 130034828
М.И.Г. ЛОГИСТИК ООД, ЕИК 202036965
М.К.Б.ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 831827283
М.К.В.Г. ЕООД, ЕИК 147091794
М.К.Г. АД, ЕИК 121200261
М.К.Г. ГРУП ВАРНА ЕООД, ЕИК 201720889
М.М.Г. ЕООД, ЕИК 130319916
М.М.Г. ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 201618215
М.М.Г. ООД, ЕИК 106028185
М.М.Д.А ТРАНС ООД, ЕИК 201794099
М.Н.Г-ЕРИНИНИ ЕООД, ЕИК 202335469
М.ПЛОД.Б ЕООД, ЕИК 175392370
М.П.А.Т. КЪМПАНИ БГ ЕООД, ЕИК 201163900
М.П.В. ООД, ЕИК 130393560
М.П.К.Г. ООД, ЕИК 148009572
М.Р.А.К. ООД, ЕИК 117667145
М.Р.А. ООД, ЕИК 175071489
М.С.А ЕНЖИНИЪРИНГ ЕООД, ЕИК 175289840
М.С.А. ЕООД, ЕИК 831376460
М.С.А.-БГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 175438750
М.Т.Г. – 59 ЕООД, ЕИК 202189217
М.Ф.Б ЕООД, ЕИК 175192786
М.Х.Р.Б. ООД, ЕИК 131338677
М.Ю.В. ЕООД, ЕИК 160119597
М. А. К. ЛИФТИНГ СИСТЕМС ЕООД, ЕИК 200517462
М. А. К. – 2004 ООД, ЕИК 131195325
М. А. МОТОР ЕООД, ЕИК 115599051
М. Б. Транспорт и Логистик ООД, ЕИК 201247803
М. Б. – АРХ. ЕООД, ЕИК 131385050
М. Г. ГРУП ЕООД, ЕИК 201497806
М. Г. КОМЕРС – ГАФТАНДЖИЕВ С-ИЕ СД, ЕИК 030124833
М. Г. ПРОПЪРТИ ООД, ЕИК 200852350
М. Г. ТРАНСПОРТИ ЕООД, ЕИК 201669455
М. И. А. – 3Р ЛОГИСТИКА ЕООД, ЕИК 201077902
М. И. Г. ООД, ЕИК 118027098
М. Н. В ЕООД, ЕИК 201880720
НАВАРА ДЕ ЖЕСТИОН ПАТРИМОНИАЛ А.Д
НАГИ- Б ЕООД, ЕИК 200423714
НАДЕЖДА Б-Д.Г.Т ЕООД, ЕИК 202102988
НАДЕЖДА – ГОНОВ – В ЛИКВИДАЦИЯ СД – в ликвидация, ЕИК 176004909
НАДЕЖДА-А ООД, ЕИК 130841323
НАДЕЖДА-Г – ГОСПОДИНОВИ-СЪДРУЖИЕ СД, ЕИК 030178140
НАДЕЖДА-Н.А ЕООД, ЕИК 202515830
НАЙП-Г ООД, ЕИК 103956549
НАМКО БЪЛГАРИЯ- в несъстоятелност АД, ЕИК 000649273
НАНИ-А ООД, ЕИК 130420235
НАНСИ-А.И.2005 ЕООД, ЕИК 175186705
НАПРЕДЪК – В.Д. ООД, ЕИК 123675812
НАРВАЛ-Г ЕООД, ЕИК 202273640
НАРОДНА КУЛТУРА – В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 831901890
НАТАЛИ А.В.Е.А.Е. ООД, ЕИК 201736231
НАТЕКС – В ООД, ЕИК 111542042
НАТУРАЛ В.ВЪЛКОВ ЕООД, ЕИК 200037043
НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ В СЪОБЩЕНИЯТА – НИИС ООД, ЕИК 131329646
НАЦИОНАЛ РЕНТ А КАР САКАР ЕООД, ЕИК 131050828
НВ- В ООД, ЕИК 201758683
НЕВА-А ЕООД, ЕИК 200501127
НЕВЕН ТАКСИ – Г ЕООД, ЕИК 115253423
НЕДВИЖИМОСТ В БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 200830585
НЕДЕВИ-В И К ООД, ЕИК 117611221
НЕДЕЛИН-Г – МИНЧЕВИ И СИЕ СД, ЕИК 123085110
НЕЙЧЕВИ, ГОЧЕВИ И СИЕ – В ЛИКВИДАЦИЯ СД, ЕИК 123102410
НЕКТАР В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 831204966
НЕЛИА – В ЕООД, ЕИК 201773735
НЕЛИ Г ТРАНС ЕКСПРЕС ЕООД, ЕИК 201624969
НЕЛИ – А и М ЕООД, ЕИК 200614580
НЕНТ В СТРОЙ ЕООД, ЕИК 200375493
НЕОГЕНЕЗИС – Б ЕООД, ЕИК 200246089
НЕОКЛИС А. НИКОЛАИДЕС ЕООД, ЕИК 147124179
НЕОПЛАСТ – Б ЕООД, ЕИК 115820090
НЕПТУН В.А ЕООД, ЕИК 202070483
НЕПТУН-2007 – в ликвидация ЕООД, ЕИК 104613674
НЕСА С и Б ЕООД, ЕИК 201053890
НЕСЕБЪР РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 202167352
НЕХСТ – В ЕООД, ЕИК 200841304
НЕХСТ – Г ЕООД, ЕИК 200840953
НИАГАРА – Г ЕООД, ЕИК 115768658
НИБОЮ В ЕООД, ЕИК 130583452
НИБ-А-КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 121199649
НИКЕС 95-в ликвидация ООД – в ликвидация, ЕИК 128001251
НИКЕ-В.Р. ЕООД, ЕИК 131458840
НИКИФОР КОНДЕВ-В ЕООД, ЕИК 101675222
НИКИ В ЕООД, ЕИК 175042758
НИКИ – Г ЕООД, ЕИК 123690650
НИКИ – И. Б. ЕООД, ЕИК 131344566
НИКИ 2008 В ЕООД, ЕИК 202511700
НИКИ.Д.Г.87 ЕООД, ЕИК 201127878
НИККЕТ-Б – АНЕВ С-ИЕ СД, ЕИК 115318764
НИКОЛЕТА-Г ООД, ЕИК 131341965
НИКОЛОВИ – Д.В.З. И С-ИЕ СД, ЕИК 825112641
НИКОЛОВ -В.В.С.-НИКОЛОВА С-ИЕ СД – в ликвидация, ЕИК 175864159
НИКОЛ Г 2012 ЕООД, ЕИК 202335405
НИКОЛ – 99 – А И Б ООД, ЕИК 131464359
НИКОЛ-Г ЕООД, ЕИК 124683107
НИКОНА ДЕЛИ-А ЕООД, ЕИК 121016336
НИКО И В ЕООД, ЕИК 101106801
НИКСИ Б-84 ЕООД, ЕИК 200161991
НИКСИ Д и В ЕООД, ЕИК 147241863
НИКСОН-В ЕООД, ЕИК 201346943
НИК – В ООД, ЕИК 115859289
НИК-А ЕООД, ЕИК 101634994
НИК-А-007 ЕООД, ЕИК 106631767
НИК-Г ООД, ЕИК 101053882
НИМЕКС-Н.А. ЕООД, ЕИК 147103848
НИНА-50-А ООД, ЕИК 121171347
НИРВАНА Д-Б ООД, ЕИК 131187296
НИРИС-Б ООД, ЕИК 175395085
НИШАВА Б. ООД, ЕИК 131494007
НЛБ Лизинг д.о.о. ЛЮБЛЯНА, Република СЛОВЕНИЯ
НН – ПЛАН Б ЕООД, ЕИК 202434054
НОВАЛОДЖИК – в ликвидация ООД, ЕИК 175113792
НОВА Г.М.Х. ЕООД, ЕИК 201593388
НОВА ПРОЕКТ-В ЕООД, ЕИК 148052716
НОВА-В ЕООД, ЕИК 113517212
НОВЕЛ Б ЕООД, ЕИК 831561402
НОМИКОМ П.В. ЕООД, ЕИК 201095665
НОН-СТОП-ЕАГП-в ликвидация СД, ЕИК 123576262
НОРА – Г ООД, ЕИК 101133531
НОРД-Б ООД, ЕИК 831844445
НОРЕКОМ Б ООД, ЕИК 200411413
НОРИТ-Б ЕООД, ЕИК 131436445
НОРТРОП ГРУМАН СПЕРИ МАРИН Б.В-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 175318053
НОСТИМЯ – П Г ЕООД, ЕИК 201501817
НУКЛЕУС – Г ЕООД, ЕИК 201329709
НУТРИА А.Д.
НУТРИА А.Д. Р.Гърция, рег.№ 31139/14/В/94/4
НЮЕЛ-А ООД, ЕИК 121482864
НЮ АТРАКШАН ИНТЕРНЕШЪНАЛ- Н.А.И. ЕООД, ЕИК 201869064
Навтек Юръп Б.В. – Клон България КЧТ, ЕИК 200471456
Найденов Консултинг – К и Г ЕООД, ЕИК 101660957
Национална организация за обучение и развитие в транспорта – НОДИС ООД, ЕИК 175394446
Никола Д’Анджело
Ни Пи – В ЕООД, ЕИК 200662162
Нова люблянска банка Д.Д., ЕИК 5860571000
Нот А Клу ЕООД, ЕИК 128598298
Н А В ООД, ЕИК 115867817
Н А И ФИЛАМЕНТС ООД, ЕИК 201116084
Н А М ЕООД, ЕИК 147035678
Н В М ГРУП – 2008 ООД, ЕИК 200064389
Н В Н 97 ЕООД, ЕИК 200863635
Н Г А ЕООД, ЕИК 121503988
Н Г ПАЛАС ООД, ЕИК 101115234
Н Г Ф ГРУП ООД, ЕИК 200762482
Н ЕНД В ООД, ЕИК 114681129
Н ЕНД В 23 ГРУП ЕООД, ЕИК 131107916
Н И Б ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 175021301
Н И Б ООД, ЕИК 115892271
Н И В ООД, ЕИК 103515775
Н И В 2007 ООД, ЕИК 175379526
Н И Г ЕООД, ЕИК 113594434
Н И Г – АУТОТЕХНИКА ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 200631730
Н С В – ТВ ЕООД, ЕИК 121495726
Н енд Б ПРОПЪРТИ РИПЕЪРС ЕООД, ЕИК 200158568
Н и А – Биджов ЕООД, ЕИК 202582512
Н и А 17 ЕООД, ЕИК 202212235
Н и Б 98 ООД, ЕИК 121743773
Н и В ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД, ЕИК 200941071
Н и В 08 ООД, ЕИК 200378653
Н и Г 87 ЕООД, ЕИК 201253767
Н и Н А.Д.А.М. ООД, ЕИК 202519953
Н и Т и Г ЕАД, ЕИК 202586635
Н&А ООД, ЕИК 200239842
Н-А ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 200878982
Н-Висион Солар А ЕООД, ЕИК 202039395
Н-Висион Солар Б ЕООД, ЕИК 202039648
Н-Висион Солар Г ЕООД, ЕИК 202040038
Н-В И СИЕ-СПИРОВ,НЕДЕВ И СИЕ СД – в ликвидация, ЕИК 814234804
Н-В ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД, ЕИК 147222877
Н-Г АУТО ЕООД, ЕИК 201239101
Н.А.Г ИНВЕСТМЪНТС ЕООД, ЕИК 148120811
Н.А.К. ЕСТЕЙТС ЕООД, ЕИК 201349925
Н.А.МИСТЕРКЛИН ЕООД, ЕИК 103958062
Н.А.Р.К. ТРАНС ЕООД, ЕИК 175441764
Н.А.Т. ИНЖЕНЕРИНГ СОФИЯ ЕООД, ЕИК 200737063
Н.А.Я.Б ПРОПЕРТИС ООД, ЕИК 175450391
Н.А. КОМ. ООД, ЕИК 121344361
Н.Б.Арх. – Нова Българска Архитектура ЕООД, ЕИК 201784639
Н.Б.Д. СТРОЙ ЕООД, ЕИК 202134459
Н.Б.К. ХОЛДИНГ ЕООД, ЕИК 103909204
Н.Б.Р. ООД, ЕИК 200507219
Н.Б.Т.-ГРУП ООД, ЕИК 202027165
Н.В.А. ЕООД, ЕИК 831633086
Н.В.Б.-02-СОКОЛОВ И С-ИЕ СД, ЕИК 176004148
Н.В.В.-0015 ООД, ЕИК 200468951
Н.В.Г. ЕООД, ЕИК 202444173
Н.В.П. ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 103978307
Н.В. ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 103523971
Н.В.- НИКОЛОВИ И СИЕ СД, ЕИК 040638548
Н.Г.КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 175015266
Н.Г. БИЛД ЕООД, ЕИК 175274144
Н.Г. ТРЕЙД ООД, ЕИК 200697010
Н.Г.- Груп-2 ЕООД, ЕИК 130282720
Н.Д.А.ОДИТФИНАНС ЕООД, ЕИК 201575850
Н.Д.А. КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 175349853
Н.И.А. 2008 ЕООД, ЕИК 200099760
Н.К.В.Д. ЮНИОН ГРУП ООД, ЕИК 131197319
Н.К.В. ООД, ЕИК 121088588
Н.Л.Б.-94 ЕООД, ЕИК 121734436
Н.М.А.М. ИНВЕСТМЪНТ – 2008 ООД, ЕИК 200434721
Н.Н.В. 2009 ЕООД, ЕИК 200490606
Н.О.В.В. КОНСУЛТ ООД, ЕИК 175327472
Н.О.В. АТЕЛИЕ ООД, ЕИК 130219442
Н.С.В – КОМЕРС 2013 ЕООД, ЕИК 202477917
Н.С.В.-КОМЕРС 2001 ЕООД, ЕИК 130581808
Н.Ц.Б. – КОМПЛЕК ЕООД, ЕИК 200316317
Н. В. ВЕНДИНГ ООД, ЕИК 201607902
Н. В. К. 67 ЕООД, ЕИК 202174311
Н. Г. ТРАНС ЕООД, ЕИК 131175283
Н. Г. – ГРУП 1 ЕООД, ЕИК 131185733
ОАЗИС-К.В.Г. ЕООД, ЕИК 831435332
ОБЗОР- В 109 ЕООД, ЕИК 201252885
ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА КЪМ МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЕООД, ЕИК 175303172
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА ДОЙРАН 223 А ЕООД, ЕИК 175314044
ОБРАЗЦОВА АПТЕКА ХРИСТО БОТЕВ 2 А ЕООД, ЕИК 119678261
ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ – в ликвидация ЕООД, ЕИК 111044629
ОВЕРКОМ В и Г ООД, ЕИК 200386739
ОВИД ЕНТЪРПРАЙЗ ООД – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ рег. по ф.д. № ОС319909 на фирмения регистър на Англия и Уелс
ОГЛЕДАЛО К ЕНД А ЕООД, ЕИК 200732810
ОГОСТА Б.И. ООД, ЕИК 201799801
ОДИЛИЯ М&В ООД, ЕИК 201891559
ОДИТА – Г ЕООД, ЕИК 200261098
ОДИТИНГ Н И Г ООД, ЕИК 127039142
ОДИТ КОНСУЛТ А ЕНД М ЕООД, ЕИК 130374930
ОДИТ КОНСУЛТ-Б ЕООД, ЕИК 121313841
ОДИТ КОНСУЛТ-В ЕООД, ЕИК 131033686
ОДИТ – КОНСУЛТ Б ЕООД, ЕИК 124700439
ОЗОН-Б ЕООД, ЕИК 131476322
ОКЕАН-А ЕООД, ЕИК 102646501
ОКСЕН – А ЕООД, ЕИК 202302832
ОК ТРАНС А ЕООД, ЕИК 200392884
ОЛГА-В ЕООД, ЕИК 121238326
ОЛИМПИЯ АУТО А-Н ЕООД, ЕИК 201651399
ОЛИМПИЯ ОЙЛ – в ликвидация ЕООД, ЕИК 102708757
ОЛИМПИЯ – В ЕООД, ЕИК 102872945
ОЛИМПИЯ – И.В. – Козарев и с-ие СД, ЕИК 115078504
ОЛИМПИЯ-А ООД, ЕИК 101686610
ОЛИМП Г И Г ООД, ЕИК 200629810
ОЛИМП – Г ООД, ЕИК 200968561
ОЛИМП – Ю.В. – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ООД, ЕИК 201538018
ОМЕГА – А ЕООД, ЕИК 115872386
ОМЕГА – 75 Г ЕООД, ЕИК 201853875
ОМЕГА-Б-Г ЕООД, ЕИК 130030826
ОНТАРИО А и А ЕООД, ЕИК 121577732
ОНТАРИО СПОРТ – Х.А.Т. ЕООД, ЕИК 201899357
ОПТИКА В И Ж ЕООД, ЕИК 101058000
ОПТИК Б И Д ООД, ЕИК 125009570
ОПТИМА В ЕООД, ЕИК 200456461
ОПТИМА-А ООД, ЕИК 103796801
ОРГА – Д.Б. ЕООД, ЕИК 201768972
ОРЕАНА-В ЕООД, ЕИК 200126442
ОРЕХИТЕ – Г ООД, ЕИК 124610671
ОРЕШАКА – В.Х. ЕООД, ЕИК 200188497
ОРИОН Б 50 ЕООД, ЕИК 200386803
ОРИОН ЛУКС – В ЛИКВИДАЦИЯ АД, ЕИК 121014933
ОРИ-К.Б. ЕООД, ЕИК 131324026
ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 10.03.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав
ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 30.05.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав
ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ – Временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 30.05.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав,
ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ – временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 10.03.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав
ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ- временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 30.05.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав
ОРЛОВО ГНЕЗДО – в несъстоятелност ЕООД, ЕИК 107513106
ОРМАНДЖЪ-У.А.Д.М. ООД, ЕИК 112648493
ОРМИГОН В.Р. ЕООД, ЕИК 131117166
ОРФЕЙ – Б АД, ЕИК 112066016
ОРФЕЙ – Г. ЯНЕВ ООД, ЕИК 201326086
ОСЕМ – А ЕООД, ЕИК 131463271
ОТГОВОР-А ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 130446237
ОТОУФУК – Б ООД, ЕИК 126734721
ОТ А ДО Я – ВСИЧКО ОТ ЯЙЦА ЕООД, ЕИК 160051882
ОФИС В ООД, ЕИК 124510429
ОФИС ЕКСПРЕС В 2 В ЕООД, ЕИК 130499510
Образцова аптека Г.М. Димитров 1 ЕООД, ЕИК 175300436
Онли – Г ЕООД, ЕИК 201663040
Орбико д.о.о.
Орт.А.14 ЕООД, ЕИК 201804650
О Б И ЕООД, ЕИК 123132357
О ЕНД В ГРУП ООД, ЕИК 115875336
О И А – КЕМИКЪЛ ТРЕЙДИНГ ХОЛАНДИЯ ООД, ЕИК 040958039
О И В ООД, ЕИК 114129885
О И В ООД, ЕИК 120008646
О И В ООД, ЕИК 127622369
О И В -ПРОЕКТ-ВАЧКОВСКА ЕООД, ЕИК 200011504
О С Б – 07 ООД, ЕИК 120617031
О С В ЕООД, ЕИК 201825413
О енд В корп ЕООД, ЕИК 201901099
О л и м п и к – В Б ЕООД, ЕИК 201846610
О.А.Д. ЕООД, ЕИК 201140669
О.А.ЖОРАНД ЕООД, ЕИК 148128092
О.К.-ПРЕС-В.К. ООД, ЕИК 200673237
О.М.А. клон България КЧТ, ЕИК 201473079
О.П.А. ООД, ЕИК 201160287
ПАЗАРДЖИШКИ ИМОТИ – в ликвидация ООД – в ликвидация, ЕИК 112619869
ПАКТОЛ-В ЕООД, ЕИК 130561620
ПАЛЕТА Д и В ЕООД, ЕИК 200043950
ПАЛЕТИ В и Н ООД, ЕИК 200877396
ПАЛМА-А ООД – в ликвидация, ЕИК 121195316
ПАЛ – 4 Б – МАРИНОВ, КАТРОНСКИ, СТЕФКОВ И С-ИЕ СД, ЕИК 114058826
ПАЛ-В ЕООД, ЕИК 112542127
ПАМКО П.А. ЕООД, ЕИК 175135326
ПАНАГЮРИЩЕ 2004 В ЕООД, ЕИК 131214633
ПАНАЙОТИС Д. МАРИНОПУЛОС
ПАНДОРА – А ЕООД, ЕИК 201650483
ПАНЦЕР-А ООД, ЕИК 831310357
ПАН-Г ЕООД, ЕИК 175197274
ПАОЛО Д’ АПОЛИТО
ПАПАДОПУЛОВ-Я.Г. ЕООД, ЕИК 102828219
ПАПАНИКОЛАУ Г. ЕООД, ЕИК 101729360
ПАПИ А и Б ЕООД, ЕИК 201458198
ПАРАДАЙЗ – Г – 2002 ЕООД, ЕИК 131223792
ПАРАЛАКС-Б ООД ООД, ЕИК 813200763
ПАРАЛАКС-Б и Б ООД, ЕИК 121382650
ПАРКЛАНДС 76 А ЕООД, ЕИК 200203796
ПАРТНЕРС Д.В. ООД, ЕИК 131188430
ПАРТНЕРС – Н.В.Г. ЕООД, ЕИК 201760015
ПАСИАНС В ЕООД, ЕИК 124644507
ПАСКОВ И С – ИЕ в ликвидация СД, ЕИК 176020266
ПАС-Б ЕООД, ЕИК 201629440
ПАТРИК ЖАН АЛИС Д БАРДУМАКУР
ПАУЪР – В ЕООД, ЕИК 202272702
ПАХИРА 68 Б ЕООД, ЕИК 103837872
ПАША-Д А 2010 ЕООД, ЕИК 202354836
ПГ-ИНВЕСТ В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 147158563
ПЕГАС А и А ЕООД, ЕИК 126695784
ПЕГАС-Г ООД, ЕИК 117542412
ПЕНЕВИ П В ООД, ЕИК 201078751
ПЕНЕВ В и Е ЕООД, ЕИК 202150310
ПЕНИК-А ЕООД, ЕИК 126654517
ПЕНИНСУЛАР ДЕ АИСЛАМИЕНТОС С.А. – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 200259695
ПЕНКОВ П. В. ЕООД, ЕИК 130900177
ПЕПИНО – В ЕООД, ЕИК 201948871
ПЕПО-В 2001 ООД, ЕИК 200101777
ПЕРЕВОЗЧИК-В ЕООД, ЕИК 202157689
ПЕРЛА Г АД, ЕИК 147154935
ПЕРЛА-В ЕООД, ЕИК 101114488
ПЕРЛА-ЗЛАТЕВ, в ликвидация ЕООД – в ликвидация, ЕИК 115726775
ПЕРОТА-рент а кар ООД, ЕИК 103727707
ПЕРУНСТРОЙ -В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД, ЕИК 101528539
ПЕРУН – А ЕООД, ЕИК 147003207
ПЕРФЕКТО А И С ЕООД, ЕИК 201046038
ПЕРФЕКТ А ТАКСИ ЕООД, ЕИК 117649186
ПЕРФЕКТ Б ТАКСИ ЕООД, ЕИК 117649193
ПЕРФЕКТ В ТАКСИ ЕООД, ЕИК 117659091
ПЕРФЕКТ Г ТАКСИ ЕООД, ЕИК 117659116
ПЕРФЕКТ-Г ЕООД, ЕИК 107567495
ПЕТКОВ П Г ЕООД, ЕИК 202117075
ПЕТО АВЕНЮ – В ЕООД, ЕИК 201370314
ПЕТРОВИ – В и С ЕООД, ЕИК 200389967
ПЕТРОЛ ГРУП – Б Д ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 123657967
ПЕТРО – Г ООД, ЕИК 120559959
ПЕЩОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ – АБРАШЕВ И СЪДРУЖНИЦИ В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 102123910
ПЕЩОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ-М.В. ЕООД, ЕИК 123073421
ПИГИ-В – ТАНЕВ, ТАНЕВА И СЪДРУЖИЕ СД, ЕИК 123573775
ПИДОШЕВ – А ЕООД, ЕИК 202491226
ПИКОВИТ-С.В. ЕООД, ЕИК 130988825
ПИМ Б ЕООД, ЕИК 117060375
ПИОНЕР – в несъстоятелност ЕООД, ЕИК 109012460
ПИПИЛОТА-В.С. ООД, ЕИК 102210710
ПИРАНЯ-Б ЕООД, ЕИК 121731098
ПИРДОП – А АД, ЕИК 201492072
ПИРИН ХАУС А 23 ЕООД, ЕИК 175284100
ПИРИН ХАУС А 33 ООД, ЕИК 175284131
ПИРИН ХАУС А 37 ЕООД, ЕИК 175284081
ПИРИН ЧИСТОТА-Б ЕООД, ЕИК 101664959
ПИТЕР ДЖЕЙС МИЙД, ИРЛАНДИЯ, д. за самоличност № ТО59792/29.09.1997г.
ПИТ РИК Р Д’ ОРЕ
ПИШЕЩИ МАШИНИ ПРИВАТ – В ЛИКВИДАЦИЯ АД, ЕИК 115333549
ПИШЕЩИ МАШИНИ – В ЛИКВИДАЦИЯ АД, ЕИК 825169610
ПИ ДЖЕЙ ЛЕЖЪР А 23 ООД, ЕИК 175342232
ПИ ЕМ ПИ / РМР/ в ликвидация СД – в ликвидация, ЕИК 104703805
ПИ ЕНД А ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, ЕИК 200739317
ПИ.А.С.КРЕДЕРЕ ЕООД, ЕИК 131376021
ПЛАВЕС-Б ЕООД, ЕИК 175016471
ПЛАДАН-Г ООД, ЕИК 131000686
ПЛАМЕКС – А П ООД, ЕИК 114657968
ПЛАМЕКС-Г ООД, ЕИК 130464025
ПЛАМЪК-Б-19 – ИВАНОВИ ООД, ЕИК 010713753
ПЛАМ-А ЕООД, ЕИК 107591140
ПЛАМ-В ЕООД, ЕИК 130892691
ПЛАМ-Г ООД, ЕИК 126658790
ПЛАМ-П Г Т ЕООД, ЕИК 116552528
ПЛАНА-А ЕООД, ЕИК 130979000
ПЛАНА-Б ЕООД, ЕИК 121219354
ПЛАН Б ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК 175163382
ПЛАН Б ЕООД, ЕИК 160106176
ПЛАН Б КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 201224569
ПЛАН Б КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 201246697
ПЛАН Б – Варна ЕООД, ЕИК 202397951
ПЛАН Б – 51 ЕООД, ЕИК 202191711
ПЛАН Б 2011 ООД, ЕИК 201503679
ПЛАН Б 2012 ООД, ЕИК 202059165
ПЛАН В ЕООД, ЕИК 202532790
ПЛАН-А-2001 ЕООД, ЕИК 130616419
ПЛАСТИКА-В ЕООД – в ликвидация, ЕИК 010658616
ПЛАСТИКЕР-Г ЕООД, ЕИК 200039304
ПЛАСТМАШ – в ликвидация ЕООД, ЕИК 821152097
ПЛЕЯДА Н И Г ЕООД, ЕИК 201259513
ПЛИСКА – ФАК- в ликвидация ЕАД – в ликвидация, ЕИК 837066066
ПЛОВДИВПРОЕКТ-99 – в ликвидация АД, ЕИК 115345409
ПЛОВДИВ – Г. ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 115807050
ПОЗИТИВ ПЛЮС В ЕООД, ЕИК 201946482
ПОЛАРИС БИЛДИНГ А ЕООД, ЕИК 201660762
ПОЛАТ – А ООД, ЕИК 200775683
ПОЛЕЖАНОВ – Г ЕООД, ЕИК 101773816
ПОЛИБОР-Г ЕООД, ЕИК 200284823
ПОЛИВЕСТ – Б ООД, ЕИК 202120908
ПОЛИКОМЕРС /в ликвидация/ ООД, ЕИК 122035574
ПОЛИКОМЕРС-Г АД, ЕИК 148136687
ПОЛИТРЕЙД – Г.Т. ООД, ЕИК 160046601
ПОЛИ Б ЕООД, ЕИК 202232907
ПОЛИ – Г – 212 ЕООД, ЕИК 201490251
ПОЛИ-Г ЕООД, ЕИК 103625645
ПОЛЯНЕ-в ликвидация ЕООД, ЕИК 000860861
ПОНОРА А ЕООД, ЕИК 200172151
ПОНС-Г ДЪЩЕРНО АД АД, ЕИК 107049033
ПОСЛЕДНА ПОЧИТ – Т.А. ООД, ЕИК 119517500
ПОСЛОВНИ СИСТЕМИ МЕРКАТОР Д.Д.
ПОЧИВАЙ В МИР ЕООД, ЕИК 202143807
ПРАЙМ В. Д. Г. ЕООД, ЕИК 201600441
ПРЕМИЕР – В.Л. ЕООД, ЕИК 200797904
ПРЕСТИЖ Б.Л. ООД, ЕИК 101541643
ПРЕСТИЖ РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 200353220
ПРЕСТИЖ-Г.ЧУНГАРОВ ЕООД, ЕИК 175423225
ПРЕСТИЖ-К.В.-2004 ООД, ЕИК 126646402
ПРЕТЕНДЕНТ – В и К ЕООД, ЕИК 200164699
ПРЕТ – А – ПОРТЕ ЕООД, ЕИК 201864455
ПРЕФИКС – В.Г.К. ЕООД, ЕИК 124620854
ПРИВАТУРС-А ЕООД, ЕИК 130634981
ПРИЗМА В ЕООД, ЕИК 201916489
ПРИМА Г ЕНД А ООД, ЕИК 102845318
ПРИМА – А ЕООД, ЕИК 131068025
ПРИМА-Б-90 СД – в ликвидация, ЕИК 040028484
ПРИМО П.А. ООД, ЕИК 130302272
ПРИМ-Б ООД, ЕИК 103818637
ПРИНЦЕС А ЦВЕТАНОВА И С-ИЕ СД, ЕИК 200889562
ПРИТИ – В ООД, ЕИК 115147007
ПРОБА – Г ЕООД, ЕИК 201157519
ПРОБИВ-Г ООД, ЕИК 131255516
ПРОГРЕС А.М.Х. ЕООД, ЕИК 200152120
ПРОГРЕС – А 2011 ЕООД, ЕИК 201765681
ПРОДУКЦИИ ПЛАН Б ЕООД, ЕИК 202400721
ПРОЕКТ КОНСУЛТ – Б.Д. ЕООД, ЕИК 175179027
ПРОЕКТ – Б – АРХИТЕКТИ ЕООД, ЕИК 200375228
ПРОКОМЕРС Т И В ООД, ЕИК 119106431
ПРОКСИМА Б-90 ООД, ЕИК 831842335
ПРОМАКС В 2007 ООД, ЕИК 175443412
ПРОМАКС – А 2000 ООД, ЕИК 131554283
ПРОМАКС – А 2007 ООД, ЕИК 175254152
ПРОМЕД- Б.Г. ООД, ЕИК 200962626
ПРОМЕТ Г.А. ЕООД, ЕИК 201420137
ПРОМИШЛЕН И ЕНЕРГИЕН МОНТАЖ – в несъстоятелност ЕООД, ЕИК 121506895
ПРОПЕРТИ ШОП В.Т. ООД, ЕИК 104678647
ПРОПЛАСТ – Т Б ЕООД, ЕИК 130253206
ПРОСПЕРИТАС Б И К ООД, ЕИК 175172463
ПРОТЕКТОР – Г ЕООД, ЕИК 825383703
ПРОФИЛАКТИКА В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА ООД, ЕИК 201686198
ПРОФИЛ КОМЕРС Б-С ЕООД, ЕИК 147185037
ПРОФИЛ-Г ЕООД, ЕИК 175405483
ПРОФИТ В ЕООД – в ликвидация, ЕИК 131184357
ПРОФИТ Н.А.В. ЕООД, ЕИК 160078830
ПРОФИТ – А ЕООД, ЕИК 115669770
ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ КУЗЕВ
ПРО РЕНТ-А-КАР ЕООД, ЕИК 201274668
ПРО-В ЕООД, ЕИК 130536492
ПС-РЕНТ А КАР ООД, ЕИК 121411593
ПТИМЕКС – в ликвидация ООД, ЕИК 820181306
ПУЛС 89-Б – БУДАКОВИ И С-ИЕ СД, ЕИК 020487099
ПУМПЕН-ИНЖЕНЕРИНГ-Г ЕООД, ЕИК 832037541
ПУНКТ Б ЕООД, ЕИК 201370727
ПЪЛДИН КАРГО-В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 115244189
ПЪЛДИН РЕНТ А КАР – 2000 ЕООД, ЕИК 115858301
ПЪЛДИН – М – в ликвидация ЕАД, ЕИК 115017490
ПЪРВИЯТ МОБИЛЕН САЛОН В СОФИЯ И БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 202432605
ПЪРВИ МАЙ – 50 – В ЛИКВИДАЦИЯ АД – в ликвидация, ЕИК 126042267
ПЪРВОСТРОЙ-Г ЕООД, ЕИК 811152348
Пайъниър Асет Мениджмънт, а.с. – клон КЧТ, ЕИК 200398944
Панорама – В.И.Н.Т. ЕООД, ЕИК 147128488
Паоло Д’Орсо
Партньори-А.Т. ЕООД, ЕИК 102814066
Пауър Рент-а-кар ЕООД, ЕИК 200433345
Пентон – В ЕООД, ЕИК 126621691
Пеперуди в главата ЕООД, ЕИК 202209890
Пиетро Д`Алаймо
План Б ЕООД, ЕИК 131558140
ПроСпорт И и В ЕООД, ЕИК 200281962
ПроФиКоН В ООД, ЕИК 200820826
Проф. Д-р ДИТЕР ЕРИХ ТРУКСИУС
Проф. д-р ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ КУЗЕВ
Про Дизайн Г ЕООД, ЕИК 202389709
Пяж-В-Господинов,Иванов и сие СД, ЕИК 123047743
П АНД Б ООД, ЕИК 128569179
П В Д ООД, ЕИК 824129367
П В МЕКАНИКАЛ СЪРВИСЕС ЕООД, ЕИК 200358070
П Г БУЛСТРОЙ ООД, ЕИК 147121757
П Г П – ЕНЕРДЖИ ЕООД, ЕИК 201236475
П ЕНД Б 86 ЕООД, ЕИК 202409193
П ЕНД В ООД, ЕИК 114663825
П ЕНД В ТРАНСТРЕЙД ЕООД, ЕИК 030233590
П ЕНД Г ЕООД, ЕИК 201195466
П И А КОМУНИКАЦИИ ООД, ЕИК 175379978
П И Б -2 ЕООД, ЕИК 107571522
П И В ООД, ЕИК 124045161
П И В 2008 ЕООД, ЕИК 200213769
П И Г ИНТЕРНЕШАНЪЛ ООД, ЕИК 200106393
П С В-СТРОЙ ЕООД, ЕИК 200447779
П Т Б – 2000 ЕООД, ЕИК 201873388
П ен Г 94 ЕООД, ЕИК 202402836
П и А 1 ООД, ЕИК 202331481
П и Б ГРУП ЕООД, ЕИК 200602902
П и Б МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ООД, ЕИК 200049031
П и В ИНСЕКТ ЕООД, ЕИК 200876383
П и Г СТРОЙ ЕООД, ЕИК 201098572
П и Г-КАПЕР-ГЕ.ЕМ.ГЕ. СД, ЕИК 103762875
П & В ВЕНДИНГ ООД, ЕИК 201205160
П & В Експорт ООД, ЕИК 201504560
П.А.В.2002 ООД, ЕИК 130973588
П.А.Г. – ГРУП ЕООД, ЕИК 201747092
П.А.Д. ЕООД, ЕИК 121523930
П.А.К 1 ООД, ЕИК 130255125
П.А.К. КОМЕРС АД, ЕИК 121147175
П.А.Л-БГ ЕООД, ЕИК 831645291
П.А.Л.М 360 ЕООД, ЕИК 200032110
П.А.МОТИС ЕООД, ЕИК 104700606
П.А.М. АНТО ИНВЕСТМЪНТ ООД, ЕИК 200676596
П.А.М.52 ЕООД, ЕИК 148074260
П.А.С.ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 103843576
П.А.С. ЕООД, ЕИК 175052791
П.А.Т.СТРОЙ ЕООД, ЕИК 131439078
П.А.Ф – 66 ЕООД, ЕИК 201946429
П.А. ИНЖЕНЕРИНГ 2012 ЕООД, ЕИК 201970597
П.Б.- 2001 ЕООД, ЕИК 101558272
П.В.Р. СИСТЕМ ЕООД, ЕИК 115056917
П.В. ГРУП ООД, ЕИК 131068114
П.В. Кар ООД, ЕИК 201961580
П.Г-СТРОИТЕЛСТВО ЕООД, ЕИК 130141342
П.Г.А. – АУТО ЕООД, ЕИК 160007961
П.Г.А. – заложна къща ЕООД, ЕИК 115835352
П.Г.КОМЕРС-2 ООД, ЕИК 130530087
П.Г.КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 175205970
П.Г.К. – 2002 ООД, ЕИК 115747639
П.Г.ПАН – ПАНОВ С-ИЕ СД, ЕИК 030122864
П.Г.С.Н. ЕООД, ЕИК 147093368
П.Г. АГРОКСИЛА ПАТРАС ЕООД, ЕИК 202224013
П.Е.Г.СИНХРОН ЕООД, ЕИК 103562223
П.И.А.С. ЕООД – в ликвидация, ЕИК 147160169
П.И.В – 2013 ООД, ЕИК 202533337
П.И.С – А.Г ЕООД, ЕИК 200408801
П.Л.И.Г. ООД, ЕИК 201957692
П.М.В ФРЕДО ЕООД, ЕИК 202361624
П.М.В. КОМЕРС ООД, ЕИК 113565794
П.М.В. – ТРАНС ЕООД, ЕИК 200223884
П.М.Г. ЕООД, ЕИК 103578170
П.М.Г. – ГЛАС ЕООД, ЕИК 107569496
П.Н.Г ЕООД, ЕИК 202007586
П.О. И М.Б.Д. ООД, ЕИК 117668642
П.С.В. – ГРУП ООД, ЕИК 123646433
П.Ц.В. ЕООД, ЕИК 148059109
П. А. С. ЕООД, ЕИК 111587411
П. В. Й. ЕООД, ЕИК 200263099
П. В. П. ТРАНСПОРТ ООД, ЕИК 200979636
РАБОТА В ЕВРОПА ООД, ЕИК 201343445
РАБОТНО ОБЛЕКЛО-В ЕООД, ЕИК 175303165
РАВИК – Р-В ООД, ЕИК 200846874
РАДА А-Я ЕООД, ЕИК 201382252
РАДЕВА – В – 2011 ЕООД, ЕИК 201628704
РАДИНА 2003-М.А. ООД, ЕИК 102837727
РАДИНЕЛИ – Г ЕООД, ЕИК 200528626
РАДИО 59 А ЕООД, ЕИК 200734601
РАДИО-В-99 ООД, ЕИК 101524245
РАДИС Б ЕООД, ЕИК 200490360
РАДОСТ Ф. ЕНД А. ООД, ЕИК 148150822
РАДО-2009-Г ЕООД, ЕИК 200975876
РАЗЛОГ ИНВЕСТ – В ЕООД, ЕИК 202329995
РАЙКОВ С.А. ЕООД, ЕИК 131509078
РАЙСКИ КЪТ К Г ЕООД, ЕИК 148082638
РАЙ А – 91 ООД, ЕИК 200938187
РАЙ – В 13 ООД, ЕИК 202549754
РАЙ – В.Г. СД, ЕИК 123587675
РАЙ – Г 2011 ЕООД, ЕИК 201638488
РАЛЕВ-КОМЕРС-в ликвидация ЕООД, ЕИК 102150359
РАЛИАРТ В-3 ООД, ЕИК 831545960
РАПИД-Г ЕООД, ЕИК 202482423
РАРО-Б ЕООД, ЕИК 200370877
РАФАЕЛЕ Д’АГОСТИНО
РАФЕКС-Г ЕООД, ЕИК 030277252
РАХМАНИ Д.А.М. БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 200161557
РАЯ А-90 ЕООД, ЕИК 200770572
РЕАЛКОМ Б 2007 ЕООД, ЕИК 148057236
РЕАЛ-Б ЕООД, ЕИК 107582287
РЕГИОН Б ООД, ЕИК 131467348
РЕГИС Б ЕООД, ЕИК 121705139
РЕГУЛ-А ЕООД, ЕИК 130164405
РЕДЖИ – Г Г ЕООД, ЕИК 112580722
РЕДИМ – А ЕООД, ЕИК 200907633
РЕДУТА-Г – ГЕОРГИЕВА И С-ИЕ СД, ЕИК 040650739
РЕЗИНТЕР-Б ООД – в ликвидация, ЕИК 175701176
РЕЙНОЛДС КОНСЮМЪР ПРОДАКТС ИНТЕРНЕШЪНАЛ Б.В. Ф.Д. 34291091
РЕЙНОЛДС КОНСЮМЪР ПРОДАКТС ИНТЕРНЕШЪНАЛ Б.В. Ф.Д.34291091
РЕКЛАМЕН ПАРТНЬОР Г 3 ООД, ЕИК 103601402
РЕКЛАМНА КЪЩА А Я ХОЛДИНГ ООД, ЕИК 812231916
РЕКЛАМНА КЪЩА В ЕООД, ЕИК 130014081
РЕКОРД А И Ц ООД, ЕИК 175428603
РЕЛО – Б ЕООД, ЕИК 200921490
РЕМИ – Г ЕООД, ЕИК 124060042
РЕНТА ХАУС – В ЕООД, ЕИК 202481641
РЕНТ А КАР БМВ ЕООД, ЕИК 200918672
РЕНТ А КАР БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 103877322
РЕНТ А КАР ГРУП ЕООД, ЕИК 201339742
РЕНТ А КАР СИТИ СОФИЯ ЕООД, ЕИК 131346752
РЕНТ А КАР – ПЛОВДИВ ЕООД, ЕИК 201806367
РЕНТ А СОЛ ООД, ЕИК 201804643
РЕНТ А ХОСТ ЕООД, ЕИК 201874887
РЕНТ – А – КАР ВИГО ЕООД, ЕИК 200711595
РЕНТ-А-КАР ЕООД, ЕИК 103151439
РЕНТ-А-КАР МОБИЛ МАНИЯ ЕООД, ЕИК 175339649
РЕНТ-А-КАР ООД, ЕИК 130580040
РЕНТ-А-РЕП СЕРВИЗ ЕООД, ЕИК 121833982
РЕОТИД – в ликвидация АД, ЕИК 825278613
РЕСПЕКТ Г ООД, ЕИК 200959577
РЕСТАВРАЦИЯ-Б ООД, ЕИК 101693487
РЕТРО Г и Г ЕООД, ЕИК 201145463
РЕТРО- РЕНТ-А-КАР ЕООД, ЕИК 200710212
РЕФИ-А ЕООД, ЕИК 200420180
РИАНА-А И К ЕООД, ЕИК 126735862
РИВАЛИ-Г ЕООД, ЕИК 130301302
РИКА В ЕООД, ЕИК 102946573
РИКИ – А ТУР ЕООД, ЕИК 201756401
РИКС-Б – БОРИСОВИ И СИЕ СД, ЕИК 108062841
РИЛА Г ЕООД, ЕИК 115834663
РИЛА ХАУС Б 1 ООД, ЕИК 175284238
РИНО – Г – 92 ЕООД, ЕИК 201736085
РИО В.С.Г ЕООД, ЕИК 200828246
РИСЕВ-В ЕООД, ЕИК 147196770
РИСК-В ЕООД, ЕИК 131180597
РИФ-А ЕООД, ЕИК 200083941
РИХТЕР – В ЕООД, ЕИК 175331061
РИЧ ЕНЕРДЖИ – Г. ГЕОРГИЕВ ЕООД, ЕИК 201775202
РКА-Б ООД, ЕИК 040673346
РОБЕРТ-В ДОРЕВ ООД, ЕИК 115767339
РОБЕРТ-Ц.А.Р. ЕООД, ЕИК 202530768
РОДЕН КРАЙ-Б. Г.Ф ЕООД, ЕИК 202403347
РОДОПА – Г. ОРЯХОВИЦА – 96 ЕООД, ЕИК 104044415
РОЗАЛИЦА А ЕООД, ЕИК 148091103
РОЗАЛИЦА Б ЕООД, ЕИК 148094754
РОЗАЛИЦА В ЕООД, ЕИК 148099317
РОЗАЛИЯ-З А 49 – ТОДОРОВ С-ИЕ СД, ЕИК 825100728
РОИ – Г.В. ООД, ЕИК 201406536
РОКИ-А.П. ООД, ЕИК 831731776
РОКО Д’АМОРЕ
РОК В РИЛА ООД, ЕИК 131296931
РОК ГРУПА Б.Т.Р. ООД, ЕИК 121893965
РОЛЕКС – И.А. ЕООД, ЕИК 160065982
РОЛ-В 2012 ООД, ЕИК 202196763
РОМАНС – А. Георгиева ЕООД, ЕИК 201827503
РОМАНТИКА – В ЕООД, ЕИК 109580107
РОМБАУТ ВИНСЕНТ Д. А.
РОМИНА – В ЕООД, ЕИК 201829123
РОМ РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 201377067
РОНИДЕНТ- В – ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ООД, ЕИК 175285685
РОНИН Б ООД, ЕИК 201255148
РОНИН Б.Г. ЕООД, ЕИК 131197536
РОСА-А – КАЛЧЕВА, КАЛЧЕВ, С-ИЕ СД, ЕИК 119045932
РОСИЦА ТРЕНЕВА-Б ЕООД, ЕИК 130984079
РОСИ А И А ЕООД, ЕИК 175262341
РОСТИ Г ЕООД, ЕИК 200051598
РОС АУТО – Г ЕООД, ЕИК 201718646
РОЯЛ Г- Г ЕООД, ЕИК 201623835
РОЯЛ ТРЕЙД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД, ЕИК 128570943
РО.М.А 2000 ООД, ЕИК 102839315
РУВЕЛ Л.В ООД, ЕИК 130119196
РУЕН-ФЕШЪН – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД, ЕИК 818047862
РУМАР – Л. В. ЕООД, ЕИК 131165798
РУМЕКС-А ООД, ЕИК 130846320
РУМИРА А КОМЕРС ООД, ЕИК 121907863
РУСБИЛД-А ЕООД, ЕИК 201499049
РУСЕ-Г ООД, ЕИК 040196471
РУСКА ИНВЕСТИЦИОННА ГРУПА – А ЕООД, ЕИК 200877745
РУСКИЙ ДОМ В БОЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201068928
РУСКИ ДОБРОВОЛЕН СЪЮЗ НА СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201615964
РУСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201292303
РУФИ Г ЕООД, ЕИК 201566260
Реалид – Б ЕООД, ЕИК 202433027
Рент А Кар Алфа ЕООД, ЕИК 200817004
Рент а кар Краун ООД, ЕИК 201785680
Репсол България Б.В. (Клон България) КЧТ, ЕИК 202320435
Рита и В ЕООД, ЕИК 202155528
РосеДони – К.А. ЕООД, ЕИК 201055101
Росита – Г ООД, ЕИК 131247380
Роял В ЕООД, ЕИК 112077735
Р А ГАМА ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК 131179456
Р В Д ЕООД, ЕИК 127617354
Р Г К ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 200919692
Р ЕНД Б ДИВЕЛОПМЕНТ ООД, ЕИК 148095144
Р ЕНД Б ЕООД, ЕИК 202179109
Р ЕНД Б СЪРВИС ЕООД, ЕИК 175217061
Р ЕНД В ГРУП ООД, ЕИК 200376691
Р ЕНД В СЪРВИСИС ООД, ЕИК 200972816
Р ЕНД Г КОНСУЛТ ООД, ЕИК 131078329
Р И А ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 131158857
Р И Б ИНВЕСТМЕНТ ЕООД, ЕИК 117630969
Р И Б КОНСУЛТ ООД, ЕИК 175258453
Р И Б МАРКЕТ ЕООД, ЕИК 200833115
Р И Б 2011 ООД, ЕИК 201774794
Р И В 2002 ООД, ЕИК 115744760
Р И В 2003 ЕООД, ЕИК 131050486
Р И В-АВТО ООД, ЕИК 175270338
Р И Г 2010 ЕООД, ЕИК 201233461
Р ПЛЮС М Т.Х.А. ООД – в ликвидация, ЕИК 103009105
Р П Г ЕООД, ЕИК 148114406
Р Т А ГРУП ЕООД, ЕИК 202574939
Р енд Г 80 ООД, ЕИК 201422316
Р и А 2009 ООД, ЕИК 200794726
Р и В ВЕГА КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 200033244
Р и В Телеком ЕООД, ЕИК 202379063
Р и В – 7 ООД, ЕИК 200745067
Р и В 2010 ООД, ЕИК 201007918
Р и В 2013 ООД, ЕИК 202418655
Р и Г Груп ООД, ЕИК 201244803
Р и Г ООД, ЕИК 117610379
Р и Г – СОФИЯ ЕООД, ЕИК 130997087
Р и Д Б. В. Б. А.
Р&Б ФИНАНС КОНСУЛТИНГ ООД, ЕИК 102826830
Р+Г ФАРМА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД, ЕИК 121161140
Р-А КАРГО ЕООД, ЕИК 201742800
Р-Б ГРУП ЕООД, ЕИК 124708763
Р-Е-В ООД, ЕИК 101649583
Р.А.АСК ЕООД, ЕИК 130271923
Р.А.В. ГРУП ИНС ЕООД, ЕИК 200949900
Р.А.И. СТУДИО ООД, ЕИК 201539084
Р.А.К. 01 ЕООД, ЕИК 130854819
Р.А.М. КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 106579410
Р.А.П.А.С. ООД – в ликвидация, ЕИК 121268287
Р.А.П.А.С.-97 ЕООД, ЕИК 121438519
Р.А.Т. ЕООД, ЕИК 104679578
Р.А.Ф. РИСТОРИТ АНТИК ФУРНИЧЪР ЕООД, ЕИК 201420201
Р.А.Ф.-КОМУНИКЕЙШЪНС ЕООД, ЕИК 131031518
Р.А.Х. ООД, ЕИК 103897951
Р.А.Ц.-07 ЕООД, ЕИК 104693535
Р.А. АС ООД, ЕИК 131038365
Р.А. РЕКОРДИНГ ООД, ЕИК 126174564
Р.А. СОНЯ 2007 ЕООД, ЕИК 175208315
Р.А.- ИМЕКС ООД, ЕИК 122046282
Р.Б.К. ЛИМИТЕД ЕООД, ЕИК 201703701
Р.Б.О. ЕООД, ЕИК 106585686
Р.Б.Т. Строй ЕООД, ЕИК 202291097
Р.Б. БГЕР ЕООД, ЕИК 201574039
Р.В.В-ЕКСПРЕС ЕООД, ЕИК 201398413
Р.В.В.КОНСУЛТ – 13 ЕООД, ЕИК 202527117
Р.В.Д. ООД, ЕИК 103760358
Р.В.Д. 777 ЕООД, ЕИК 175233496
Р.В.К.Ж. ЕООД, ЕИК 124564619
Р.Г.КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 200250130
Р.Г.Р. БГ АД, ЕИК 101726503
Р.Г.С. ЛИМИТИД ЕООД, ЕИК 105580273
Р.Г. ИНС ЕООД, ЕИК 201125375
Р.Г.-БАЙЧЕВИ ООД, ЕИК 200287794
Р.Д.Б. ООД, ЕИК 130450730
Р.Д.В. 2010 ООД, ЕИК 201173861
Р.И.В. ЕООД, ЕИК 103932085
Р.И.Г. – Консулт ЕООД, ЕИК 202058506
Р.Л.А. Трейдинг ООД, ЕИК 202574451
Р.М.А.ЕУРОТЕХ ЕООД, ЕИК 202516836
Р.М.Г. ООД, ЕИК 200282181
Р.С.А. ЕООД, ЕИК 202155058
Р.Х.Б. КОМЕРС ЕООД, ЕИК 131137838
Р. А – 03 – БОБИ ООД, ЕИК 104601654
Р. А. В. ГРУП ЕООД, ЕИК 200225807
Р. А. Р. ООД, ЕИК 104682040
Р. А. Шейх и Ко ООД, ЕИК 201649591
Р. В. ЕООД, ЕИК 131567665
Р. В. СИРАКОВ ЕООД, ЕИК 832036293
Р. В. С. ИНВЕСТ ООД, ЕИК 201815604
Р. И. П. А. ООД, ЕИК 115867581
Р. С. А. ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД, ЕИК 201340680
Р. Т. А. ОЙЛ ЕООД, ЕИК 201817886
САБА С И А ЕООД, ЕИК 103276713
САВИ – Г ЕООД, ЕИК 201961751
САГА 2002-Г. РУСЕВА ЕООД, ЕИК 103751583
САД С.А. – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 200816055
САД – Б ЕООД, ЕИК 131183440
САД-Б-3 ООД, ЕИК 117016088
САЙТ Б.И. ООД, ЕИК 201067438
САКАР – ИСТРА – в нессъстоятелност АД, ЕИК 836144583
САКИС-В ЕООД, ЕИК 202271671
САКИ – Д – Г СД, ЕИК 112574534
САЛАМАНДЪР-Д.А.С ООД, ЕИК 831637953
САЛАПАРА-САКАРИЯ-в ликвидация ООД, ЕИК 102788073
САЛИК-В.А – ПЕРСЕНСКИ, ПЕРСЕНСКИ И СИЕ СД, ЕИК 108512345
САЛЮТ-В ООД, ЕИК 201597447
САМАРА-В.ВОЙЧЕВА ЕООД, ЕИК 126724524
САМИЯ В ЕООД, ЕИК 201773112
САМИ – В ЕООД, ЕИК 201467628
САМОКОВ – Г 2001 ООД, ЕИК 130856072
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО – ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ В – ТРИДЕНТ ЕООД, ЕИК 130278437
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – Д-Р А.ПАНАЙОТОВ ЕООД, ЕИК 115610081
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ-В.К.РЕНТГЕН ООД, ЕИК 101534467
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ДЕНТА-К.А.К. ЕООД, ЕИК 116511606
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ МИЛЕНИУМ-А ЕООД, ЕИК 110513600
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ – А.БОНЕВ ЕООД, ЕИК 105513965
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-В и П-ДЕНТАЛ ООД, ЕИК 130490803
САМПА-К.А. ЕООД, ЕИК 200523294
САМТУРС – РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 131123009
САМ. А. ИСТЕЙТ ЕООД, ЕИК 131238253
САНДАНСКИ-Л.А. ЕООД, ЕИК 101751079
САНДАР – В – 2008 ООД, ЕИК 200142254
САНДИ-Б ЕООД, ЕИК 201777406
САНДИ-Е.Г. ЕООД, ЕИК 202058399
САНДРИНИ – А ЕООД, ЕИК 130101796
САНЕ-1- В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 102048831
САНИКА-В ООД, ЕИК 121072655
САНИТА-Б ЕООД, ЕИК 200846397
САНТРЕЙД А ЕООД, ЕИК 202337477
САРА В. 7 ЕООД, ЕИК 131462422
САРА Д. МЮЛЕР
САРА И Б ЕООД, ЕИК 115838195
САРО – ДЕНС Д-Р Г. САРОВ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ЕООД, ЕИК 201844374
САРС – Г ООД, ЕИК 131326803
САТ 99 – А и П ЕООД, ЕИК 111577157
САТ-И.Б. ЕООД, ЕИК 101013585
САУТ БИЙЧ А ЕООД, ЕИК 201222963
САФАРИ – А ЕООД, ЕИК 201798546
САФАРИ-В ООД, ЕИК 117066899
САФ-В ЕООД, ЕИК 130538828
СВЕТИСЛАВ БУЛАТОВИЧ, р.д.551021
СВЕТИ-В ООД, ЕИК 200875662
СВЕТКАВИЦА 90 Г – ГЕОРГИЕВ ЕООД, ЕИК 201362449
СВЕТЛА А.Х.2006 ЕООД, ЕИК 147022271
СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА ЕООД, ЕИК 131188761
СВЕТЛИНА – А И А ЕООД, ЕИК 109595714
СВЕТЛИНА-В ЕООД, ЕИК 175313800
СВЕТЛИН ЧАКЪРОВ-БАЗА ИСПЕРИХ-в несъстоятелност ООД, ЕИК 116511385
СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ – временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 10.03.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав
СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ- временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 30.05.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав
СВЕТУЛКИ А-Я ЕООД, ЕИК 202532776
СВЕТ в ликвидация ЕООД, ЕИК 175291606
СВЯТ В ЦВЯТ ЕООД, ЕИК 831660037
СВ. ИВАН РИЛСКИ – В ЛИКВИДАЦИЯ ЕАД – в ликвидация, ЕИК 122081130
СДРУЖЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В ОБЩИНА ТУТРАКАН ООД, ЕИК 200703561
СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛНА КАМАРА НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ВЕ ТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ В РЕГИОН КЮСТЕНДИЛ Сдружение, ЕИК 109066928
СД АСТРАТУР ХББ, РЕГ. ПО Ф.Д. №1906/1990 Г.
СД ИНТКОМ, рег. с Решение от 09.04.1990г., по ф.д.№ 1433/1990г. по описа на СГС, регистър 5, партида 169, том 2, стр. 190, ДВ 51/1990г.
СД Инис – 1 – Тошев с-ие – в ликвидация СД, ЕИК 113060751
СЕБЕК – А ЕООД, ЕИК 200956705
СЕВАН-Г ООД, ЕИК 103782924
СЕВЕКС В ООД, ЕИК 148075946
СЕИД А ЕООД, ЕИК 103890661
СЕКРЕТ – Б.И ЕООД, ЕИК 109587190
СЕКТОР А ЕООД – в ликвидация, ЕИК 130543017
СЕЛЕКТ – Б ЕООД, ЕИК 101676045
СЕЛЕКТ-Н.С.А. ЕООД, ЕИК 121225916
СЕЛЕНА КО. АД, Полша, град Вроцлав, ф.д.№ WR.VI NS-REJ.KRS/1145/06/479
СЕЛЕНА ФМ. АД, Полша, град Вроцлав, ф.д.№ WR.VI NS-REJ.KRS/10585/11/89
СЕЛЕНА – Б ЕООД, ЕИК 115141997
СЕЛЕНА – В ЕООД, ЕИК 131043730
СЕЛЕНА – В ООД, ЕИК 160017489
СЕМКОВ – Б ЕООД, ЕИК 200386486
СЕНАТОР – Г ООД, ЕИК 104605154
СЕНЗОР-Б ЕООД, ЕИК 121448723
СЕНТРАЛ А 14 ООД, ЕИК 175386111
СЕНТРАЛ А 22 ООД – в ликвидация, ЕИК 175376170
СЕНТРАЛ А 24 ООД – в ликвидация, ЕИК 175376213
СЕНТРАЛ А 26 ООД – в ликвидация, ЕИК 175376124
СЕНТРАЛ А 32 ООД – в ликвидация, ЕИК 175376195
СЕРДИКА РЕНТ-А-КАР ЕООД, ЕИК 201135476
СЕСТРИТЕ – А и Н ЕООД, ЕИК 200320041
СЕТА СТУДИО Д.И.К.А. ООД, ЕИК 175270904
СЕТА – В ЕООД, ЕИК 115675951
СЕ ТЕ ЕР А ЕООД, ЕИК 117677615
СИАНА-Б ЕООД, ЕИК 202516875
СИАННИС. А – ЙОРДАНОВ ООД, ЕИК 201739213
СИАТ В ЕООД, ЕИК 200141017
СИБИЛА – Г ООД, ЕИК 115027456
СИБИРИЯ-В ЛИКВИДАЦИЯ ООД – в ликвидация, ЕИК 820139182
СИБИ – А – АНГЕЛОВИ СД, ЕИК 101028740
СИГМА В ЕООД, ЕИК 114685405
СИГМА Г ООД, ЕИК 102922889
СИГМА ЕКСПРЕС – С.Б.А. ЕООД, ЕИК 200129755
СИГМА ПЛАСТ – Б ЕООД, ЕИК 201701522
СИГМА – Г ООД – в несъстоятелност, ЕИК 115756667
СИДЕРОВ-А ЕООД, ЕИК 115709250
СИДИАЛ – А ЕООД, ЕИК 201951885
СИЗИФ-В-ООД ООД, ЕИК 121136410
СИЙГЕЙТ В И Х ТРЕЙДИНГ И ШИПИНГ ЕООД, ЕИК 103105210
СИКО – Ю.Л.А. ООД – в ликвидация, ЕИК 040734137
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА – В.Т ЕООД, ЕИК 201532339
СИЛВИЯ – Б ЕООД, ЕИК 114684303
СИЛВИЯ-Г-83 ЕООД, ЕИК 200529735
СИЛИ ТУР – А ООД, ЕИК 102931347
СИЛКОН-Б ЕООД, ЕИК 200537543
СИЛУЕТ М+В-ДИНЕВИ И СИЕ СД, ЕИК 123032684
СИЛУЕТ – в несъстоятелност ЕООД, ЕИК 825025421
СИМАР-В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД, ЕИК 112588256
СИМА Г ЕООД, ЕИК 110568593
СИМА-В ЕООД, ЕИК 831709694
СИМЕН-А – КОСТОВИ СЪДРУЖИЕ СД, ЕИК 822040642
СИМПТО-97-А АД, ЕИК 102121838
СИНАН-Г ЕООД, ЕИК 200125301
СИНДИ А 7 ЕООД, ЕИК 175412360
СИНЕРЖИ А. М. ООД, ЕИК 200684543
СИНТЕКС-В ООД, ЕИК 106018045
СИНТЕСИС А.Т.Е.В.Е. КЧТ, ЕИК 200287207
СИПЕТ-Г ЕООД, ЕИК 201277671
СИПТОМ – Б ООД, ЕИК 200735968
СИП – Г ООД, ЕИК 147152514
СИП-Б ООД, ЕИК 107553928
СИРЕНА-А ЕООД, ЕИК 202333475
СИРИУС Б ЕООД, ЕИК 175402053
СИРИУС – Г.Т. ООД, ЕИК 201849859
СИРМУС В ЕООД, ЕИК 200828125
СИРОКО – В.Х. ЕООД, ЕИК 102929150
СИСА С.А ООД, ЕИК 200956331
СИСТЕМ ЯПЪ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ А Ш – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 131311114
СИТА А-19 ЕООД, ЕИК 175188364
СИТИБАНК Н.А. – КЛОН СОФИЯ КЧТ, ЕИК 130325402
СИТИ РЕНТ А КАР 7 ЕООД, ЕИК 201690848
СИТИ ТАУЪРС РЕЗИДЕНС Р.Д. ЛИМИТЕД, БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, РОУД ТАУН
СИТИ-В ООД, ЕИК 202477707
СИЯНА-А-2012 ЕООД, ЕИК 202219945
СИЯНИЕ Г ЕООД, ЕИК 121267452
СИЯНИК-Б-ТРАНС ЕООД, ЕИК 125581967
СИЯ В ООД, ЕИК 130691861
СИ – А 1 ЕООД, ЕИК 202129582
СИ-АЙ РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 160087758
СИ.А.Р. ЕООД, ЕИК 128587227
СКАЙ Д.Б.И. ГРИЙН КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 200135740
СКЕНДЕР А-Я ООД, ЕИК 200643710
СКОРПИОН – В ЕООД, ЕИК 821155983
СКОРПИОН – В.И.П. ЕООД, ЕИК 126641683
СКОРПИОН-В ЕООД, ЕИК 112666242
СКОРПИОН-ТРАНС Т.А ООД, ЕИК 200963621
СК – Г ЕООД, ЕИК 107590750
СЛАВА САВА Г 10 ЕООД, ЕИК 202011645
СЛАВЕЙ-Г ЕООД, ЕИК 126043060
СЛАВЧЕВИ-А ООД – в несъстоятелност, ЕИК 835047277
СЛИВЕН КОЛОР А ЕООД, ЕИК 201892821
СЛЪНЧЕВ ДЕН-90-В ЛИКВИДАЦИЯ СД – в ликвидация, ЕИК 176220288
СМТ-В.ХЛЕБАРОВ ЕООД, ЕИК 200736520
СМ-Б.А. ООД, ЕИК 175139449
СНЕЖАНКА Б. ГЪРДЕВА ЕООД, ЕИК 201313128
СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ПАМУКЧИЯН, гр.Варна, кв. Чайка, бл.17, вх.Д, ет.4, ап.75
СНЕЖАНКА-М.А. ООД, ЕИК 126140850
СНЕЖИ – ЖАНИ – МОД – СЛАВОВА, ПЕНЕВА И С – ИЕ – в ликвидация СД, ЕИК 118583700
СНЕКЕРСЕРВИЗ А. С ЕКСЛУЗИВ ООД, ЕИК 148149503
СОВАР-Б ООД, ЕИК 130918702
СОД ИНЖЕНЕРИНГ Г.К. ЕООД, ЕИК 200513453
СОД – В. ТЪРНОВО ООД, ЕИК 104507596
СОКАРОШ – ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ЗА АВТОМОБИЛИ А.Д.
СОКЕМ В И Д ЕООД, ЕИК 831737730
СОКОЛ – А ООД, ЕИК 824133262
СОЛАК – А ООД, ЕИК 200981313
СОЛАРЕ – В.И. ЕООД, ЕИК 200522235
СОЛАР – А и И ООД, ЕИК 201146921
СОЛАР – Г ЕООД, ЕИК 201698873
СОЛЕЙ-В, – ДИМИТРОВИ СД, ЕИК 030028379
СОЛЕО В и В ЕООД, ЕИК 200011447
СОЛЕ-Г ЕООД, ЕИК 200981936
СОЛИТЕР-А ЕООД, ЕИК 201488152
СОЛСБОР – Г.К.К. ЕООД, ЕИК 200759896
СОЛСБОР – К.Г.Д. ООД, ЕИК 200571435
СОНЕЛ-В ЕООД, ЕИК 201806103
СОНЯ КОВАЧКА – ВЛАДИ В ЕООД, ЕИК 200940940
СОРИН Г ЕООД, ЕИК 119669383
СОСИЕТАТ ЛИМИТАДА Д`ЕНХИНЕЙРИЯ ДЕЛ МАРЕСМЕ
СОСИЕТЕ ЛЮКСЕМБУРГОАЗ ДЕ ЖЕСТИОН Д’ИНВЕСТИСМАН
СОТЕРПАН.Г ЕООД, ЕИК 201745351
СОТИРОВ И СИН ООД, решение от 29.11.1991г., ф.д. 3741/1991г., СГС
СОФАЛА-Т.В. ООД, ЕИК 200447918
СОФИЙСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ-А ЕООД, ЕИК 175363486
СОФИЯМИЛК А.М. ЕООД, ЕИК 200490182
СОФИЯ АННА МЕСЕРШМИД Д’ОВИДИО
СОФИЯ КЛИМАТИК /О.В./ ЕООД, ЕИК 121049539
СОФИЯ МЕЛ – А ООД, ЕИК 201614590
СОФИЯ РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 131216100
СОФИЯ ЦЕНТРАЛ-В ООД, ЕИК 200024918
СОФИЯ-БУЛГАРТАБАК АД, в съкращение СОФИЯ-БТ АД, ЕИК 831520311
СОФКО-В ЕООД, ЕИК 831361241
СОФТУЕР-А ЕООД, ЕИК 121101765
СОФ СТАР С,П и Г ООД, ЕИК 201002878
СПАРТАК-В ООД, ЕИК 831646518
СПЕЙС-В ЕООД, ЕИК 175158517
СПЕКТРА КОМ – 7 ООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ООД – в несъстоятелност, ЕИК 102823122
СПЕКТРА М-В ЕООД, ЕИК 123503620
СПЕКТЪР А ООД, ЕИК 115835085
СПЕКТЪР Б ООД, ЕИК 112621553
СПЕКТЪР – Г ЕООД, ЕИК 102821623
СПЕКТЪР-11А – в ликвидация ООД – в ликвидация, ЕИК 121774306
СПЕЦИАЛИЗИРАНА Б-ЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПР. Л-ИЕ И РЕХ. НА ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА СВ. СОФИЯ ЕООД, ЕИК 000693711
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ИНДИВИДУАЛНА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ПО ХИРУРГИЯ – Д-Р ДИМИТЪР Б. ДИМИТРОВ” ЕООД, ЕИК 201879902
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОПОВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА – В. ТЪРНОВО ЕООД, ЕИК 104561804
СПИЛКО – в ликвидация АД, ЕИК 118541256
СПК-А ЕООД, ЕИК 200281396
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА ЕООД – в ликвидация, ЕИК 000215056
ССБ – СЧЕТОВОДНА КЪЩА – Г.ОРЯХОВИЦА ООД, ЕИК 104529450
ССП-ФИНАНС А ЕООД, ЕИК 201257900
СТАЛКЕР Г ЕООД, ЕИК 148004205
СТАМО-СТАМАТ СТАМАТОВ-в ликвидация ЕООД, ЕИК 103663973
СТАНДАРТ В И П ЕООД, ЕИК 160114867
СТАНДАРТ-Б ЕООД, ЕИК 130955526
СТАНКОВ – А ЕООД, ЕИК 124620338
СТАРА ПЛАНИНА – в несъстоятелност АД – в несъстоятелност, ЕИК 112009702
СТАРГРУП С.А. ЕООД, ЕИК 200503893
СТАРТРЕЙД- К.В.КО ЕООД, ЕИК 040895731
СТАРТ – 2000 Л.Б. ООД, ЕИК 201434293
СТАРТ-Г ЕООД, ЕИК 103960070
СТАРТ-С.Г. ООД, ЕИК 175140165
СТАРУУД С. А. ЕООД, ЕИК 200904530
СТАТО-В ЕООД, ЕИК 131441193
СТАТУС – Г ООД, ЕИК 103601644
СТАФО-С.Б.Н. ЕООД, ЕИК 148104216
СТЕБИ-Б ЕООД, ЕИК 200418610
СТЕГО-В ЕООД, ЕИК 124687511
СТЕДИ-В ЕООД, ЕИК 124718095
СТЕДО – В.С. ЕООД, ЕИК 201714837
СТЕЛЕКС-Г ЕООД, ЕИК 200516773
СТЕЛИ В.Д ЕООД, ЕИК 202400874
СТЕЛЛА Б ООД, ЕИК 202572532
СТЕЛТ А ЕООД, ЕИК 130296741
СТЕМИ А – 2008 ЕООД, ЕИК 200165413
СТЕНЛИ-Г ЕООД, ЕИК 200433847
СТЕФАНИ С И Б ЕООД, ЕИК 175433244
СТЕФАНИ-В – 95 ЕООД, ЕИК 201972908
СТЕФАН Б ЕООД, ЕИК 202258542
СТЕФАН ЦАНЕВ – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД, ЕИК 117039966
СТИЙЛСНАБ – А В С ЕООД, ЕИК 113583917
СТИКС- В И В ЕООД, ЕИК 201657047
СТИЛСТРОЙ Л.А. ЕООД, ЕИК 131195574
СТИЛСТРОЙ-Б И Д ООД, ЕИК 131447527
СТИЛ А И Р ООД, ЕИК 108683143
СТИЛ А 2013 ЕООД, ЕИК 202563526
СТИЛ В ДОМА ООД, ЕИК 200249847
СТИЛ ГРУП Б и В ООД, ЕИК 201052920
СТИЛ Г 2009 ЕООД, ЕИК 200928499
СТИЛ – А ЕООД, ЕИК 115035232
СТИЛ – Г. Л. ООД, ЕИК 200299647
СТИЛ – М.Г. ЕООД, ЕИК 200508285
СТИЛ-А ООД, ЕИК 837010046
СТИМАРК-В ООД, ЕИК 101745418
СТИФ ЛУКС – Г ЕООД, ЕИК 202519647
СТМ – В ЕООД, ЕИК 160055447
СТОМАНА В-60-ИВАНОВИ И С-ИЕ СД, ЕИК 114575784
СТОМАНА – в несъстоятелност АД, ЕИК 823073339
СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР 28-СОФИЯ – в ликвидация ЕООД, ЕИК 831905942
СТОМАТОЛОГИЧНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-В И Т ДЕНТАЛ ООД, ЕИК 123717802
СТОМИ – Г.Х. ООД, ЕИК 201284865
СТОУН Б.Л ЕООД, ЕИК 201952347
СТОЯНОВИ – Д и А ЕООД, ЕИК 201466736
СТРАВЕКС Б.Н. ЕООД, ЕИК 201410090
СТРАНДЖА А-3 ЕООД, ЕИК 131280252
СТРАТУС-В ООД, ЕИК 121325101
СТРЕЛЕЦ В Б ООД, ЕИК 124649927
СТРЕЧИНГ А ЛИВИНГ ЕООД, ЕИК 200783790
СТРИЙТ Г ЕООД, ЕИК 131577606
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ М ЕНД В КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 201043864
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЛАН-Б ЕООД, ЕИК 131373817
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ-А.Д. ООД – в ликвидация, ЕИК 131401857
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ В ТУРИЗМА ООД, ЕИК 102147434
СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО (в ликвидация) – обявена в несъстоятелност ЕООД, ЕИК 811104499
СТРОИТЕЛ – М.А ЕООД, ЕИК 124716169
СТРОИТЕЛ – 94 А ООД, ЕИК 123080355
СТРОЙИНВЕСТ 2003 – В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 115815727
СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ – А.ЗАХАРИЕВ ООД, ЕИК 119659296
СТРОЙКОМЕРС М и В ООД, ЕИК 112595343
СТРОЙКОМЕРС – СТ – В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 106028146
СТРОЙКОМПЛЕКТ Г ЕООД, ЕИК 127548449
СТРОЙКОМ Б М ЕООД, ЕИК 201876525
СТРОЙКОМ Г И Л ЕООД, ЕИК 041071766
СТРОЙКОНСУЛТ-Б ЕООД, ЕИК 175331346
СТРОЙПРОЕКТ-М В ООД, ЕИК 117666641
СТРОЙТЕКС – Г 2005 ЕООД, ЕИК 200012524
СТРОЙТЕКС- В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 112035024
СТРОЙ ГРУП – А ЕООД, ЕИК 200157320
СТРОЙ ИНВЕСТМЪН ТУРС Б. Г. ООД, ЕИК 102904670
СТРОЙ КОНСУЛТ 2022-А ЕООД, ЕИК 202027382
СТРОЙ МАРКЕТ А И Г ООД, ЕИК 114681830
СТРОЙ СТАРТ – Г ЕООД, ЕИК 201200333
СТРОМ В и К ЕООД, ЕИК 200707928
СТРОМ-21-В ООД, ЕИК 130836963
СТУДИО А ЕООД, ЕИК 175098244
СТУДИО А ПЛЮС ООД, ЕИК 103962185
СТУДИО А – БИЗИМ ООД, ЕИК 201797558
СТУДИО В ЕООД, ЕИК 200980859
СТУДИО В – ВАЛЯ ЙОЧЕВА ЕООД, ЕИК 202546669
СТУДИО Г ЕООД, ЕИК 127633846
СТУДИО Г ООД, ЕИК 175067537
СТУДИО Г 5 ЕООД, ЕИК 175313795
СТУДИО МЕРИ – Ю.Г.Г. ЕООД, ЕИК 200885368
СТУДИО СИМБОЛ С.А. ЕООД, ЕИК 201594910
СУПЕР В 99 ООД, ЕИК 130059361
СУПЕР КОНТАКТ-96 А ЕООД, ЕИК 121117214
СУФЛИН ООД, рег. по ф.д. № 12951/1997 г. на СГС, представлявано от управителите ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВСКА и НИКОЛИНА ХРИСТОВА ГАНЧЕВА – ЗАЕДНО
СФЕЛИНОС Б.Г. – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 200205320
СФИНКС.А.К. ЕООД, ЕИК 200156670
СФК – В.СИМЕОНОВ ЕООД, ЕИК 104118246
СЧЕТОВОДНА КЪЩА А и Д ООД, ЕИК 126732859
СЧЕТОВОДНА КЪЩА Г.ТОШЕВ ЕООД, ЕИК 131041601
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО К.А. МЕБЕЛ – ХРИСТОВ И КАРАИВАНОВ СД, ЕИК 107538117
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ООД, ЕИК 202202629
СЪКСЕС-В 2010 ЕООД, ЕИК 201392015
СЪНИ Б.А. ЕООД, ЕИК 131047159
СЪНИ ПАРАДАЙС А и А ООД, ЕИК 202449704
СЪНРАЙС-Б ЕООД, ЕИК 121265584
СЪНШАЙН-В ЕООД, ЕИК 201355789
СЪН ПАУЪР С.В.С. ООД, ЕИК 200818095
СЪРЧ КОМЕРС Р И В ООД, ЕИК 160019013
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ-БУРГАС ЕООД, ЕИК 102816494
СЪЮЗ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ-СЧЕТОВОДНА КЪЩА – БЛАГОЕВГРАД ООД, ЕИК 101535811
СЯД-Г ЕООД, ЕИК 200229969
Салвео д.о.о.
Салини Кострутори С.п.А. – клон България КЧТ, ЕИК 200894972
Санти Гатто Д’Арриго
Симид А и Д ООД, ЕИК 130893131
Симоне Д’Амбрози
Сириус А ООД, ЕИК 200388882
Созополи Хилс А-1 ЕООД, ЕИК 202201114
Созополи Хилс А-8 ЕООД, ЕИК 202201089
Созополи Хилс Б-15 ЕООД, ЕИК 202201139
Созополи Хилс Б-16 ЕООД, ЕИК 202201107
Созополи Хилс Б-17 ЕООД, ЕИК 202201071
Созополи Хилс Б-9 ЕООД, ЕИК 202201096
Сонитус В.Д. ЕООД, ЕИК 201624264
София Централ – Б ООД, ЕИК 201948845
Стартек Оъвърсийз Инк АД, 8 Коптхол, Розо Вали, 00152 на №:14960 на Рег:.м.т. д-ва
Стикарес Интеракт Н.В. – клон България КЧТ, ЕИК 200959998
Стратос-В ООД, ЕИК 121266578
Счетоводна къща Г и Г ООД, ЕИК 202218117
Със съдебен акт № 1683/20.02.2003г. вписва налагане от съдия-изпълнител разпореждане по изп. д. 6858/02г. и запорно съобщение от 18.02.2003г., дяловете са собственост на
С А Д-98 ЕООД, ЕИК 120058439
С А С ООД, ЕИК 112597692
С А Я-07 ЕООД, ЕИК 104689907
С Б БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 127631133
С Б ЕООД, ЕИК 115602526
С Б КО-СТУДЕНА ЕООД, ЕИК 200221043
С Б К – ГРУП ЕООД, ЕИК 200525772
С Б М АД, ЕИК 122046439
С В Б ЕООД, ЕИК 131041028
С В Г ООД, ЕИК 175361713
С В К 13 ЕООД, ЕИК 201486913
С В М ЕООД, ЕИК 103788464
С В С-2002 ООД, ЕИК 130867624
С Г ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 131249926
С Г КАЛКАНОВИ ООД, ЕИК 200970797
С Г К ЕООД, ЕИК 147076301
С Г СТИЛ ЕООД, ЕИК 201707781
С ЕНД В КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 201274853
С ЕНД В-ПАРТНЕРС ООД, ЕИК 147011175
С И А БЪЛГАРСКИ ИМОТИ ООД, ЕИК 101753518
С И А ЕЛЕКТРИК ЕООД, ЕИК 175285805
С И А КОМЕРС ООД, ЕИК 131182865
С И А КОНСУЛТ ООД, ЕИК 115512790
С И А СТИЛ ООД, ЕИК 127623421
С И Б ООД, ЕИК 101797062
С И В АГРО ЕООД, ЕИК 106067811
С И В ГЕОРГИЕВИ ООД, ЕИК 113582295
С И В ЕООД, ЕИК 160136080
С И В ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 131561880
С И В ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 201841008
С И Г ГЕОЛАНД ООД, ЕИК 110574172
С И Г ГРУП – ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕООД, ЕИК 200792266
С И Г ИНТЕРКОМЕРС ЕООД, ЕИК 103604302
С И Г 2008 ЕООД, ЕИК 200421898
С И СИЕ Б-САКАНТИЕВ,БОШНАКОВА СД – в ликвидация, ЕИК 040039744
С К А – 2007 ЕООД, ЕИК 160111013
С М В СОМИ ЕООД, ЕИК 201755865
С О А Т-ТРАНС ООД, ЕИК 119047641
С ПАРАГРАФ А ООД, ЕИК 121439336
С П Г – КОНСУЛТ – БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 115318821
С РЕШЕНИЕ ОТ 29.03.2007 Г. НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГР. Д.№808/2005 Г ПРЕКРАТЯВА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА ДЕЛТА ГАЗ ЕООД
С СИЕ Г ЕООД, ЕИК 200285074
С Т А ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 201427562
С Т М – 2002-В ООД, ЕИК 200091548
С УНД А ЕООД, ЕИК 175082731
С Х А ЕООД, ЕИК 113588647
С енд А текстил ООД, ЕИК 201951116
С енд Г ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 200072918
С и А ЕООД, ЕИК 104550448
С и А – 79 ЕООД, ЕИК 200633449
С и В ГРУП ЕООД, ЕИК 131006792
С и В 2010 ЕООД, ЕИК 201365146
С и В- 2011 ООД, ЕИК 201588761
С и Г ГРУП БГ ООД, ЕИК 201618005
С и Г ГРУП – 2008 ООД, ЕИК 200588477
С и Г ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 130072145
С и Г КОМЕРС-07 ООД, ЕИК 202485383
С и Г ООД, ЕИК 108577065
С и Г -Прес ООД, ЕИК 130202343
С и Г – 01 ЕООД, ЕИК 201080137
С решение от 14.09.2004г. СГС е вписал прехвърляне на предприятието заедно с фирмата на ЕТКрасимир Грудев, рег. по ф.д. №2422/1998г. по описа на СГС като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на КлийнЕООД съгласно нотариално заверен договор от 08.09.2004г.
С решение от 23.08.2007 г. СГС вписва наложен запор върху дружетвения дял от капитала на ИНФО СИТИ ООД на длъжника Сашо Венчов Стоянов до размера на дължимата сума по и.д.№1559/2005 г., съгл. запорно съобщение от 15.08.2007 г. от Съдия изпълнител при Софийски районе съд
С решение 2540/05.11.2007г. ДОС е вписал прехвърляне на предприятието ведно с фирмата на ЕТДИКО-КГГ-КИРИЛ ГОСПОДИНОВ, рег. по ф.д. № 221/1990г. на Дончо Ангелов Донев като вписва като едноличен търговец с фирма ЕТДИКО-КГГ-Дончо Донев, рег. по ф.д. № 1447/2007г., заличава ЕТДИКО-КГГ-КИРИЛ ГОСПОДИНОВ
С-Б-СЕРВИС ООД, ЕИК 201185671
С-В АУТО СЕРВИЗ ООД, ЕИК 130875172
С-В ГРУП-86 ЕООД, ЕИК 201029918
С-В ПАВЛОВИ ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 131433043
С.А.А. ЕООД, ЕИК 160047482
С.А.В.1 ООД, ЕИК 200811389
С.А.Г ГРУП ЕООД, ЕИК 130159276
С.А.Г. ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД, ЕИК 202313679
С.А.Г. ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ЕООД, ЕИК 831726430
С.А.Г. ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 121141603
С.А.Г. ООД, ЕИК 030430659
С.А.Д. 2000 ЕООД, ЕИК 130136441
С.А.ЕЛИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 200095655
С.А.И. ЕООД, ЕИК 200486045
С.А.К.-ТРЕЙД ЕООД – в ликвидация, ЕИК 825388981
С.А.Л Интернешънъл ЕООД, ЕИК 202196101
С.А.М.МЕНИДЖМЪНТ ООД, ЕИК 102929887
С.А.М. ВЕНДИНГ ООД, ЕИК 201083905
С.А.Н.-ПРО ООД, ЕИК 813044200
С.А.Н.-ПРО 2000 ЕООД, ЕИК 103961610
С.А.П. ООД, ЕИК 148114160
С.А.П. ПАПАТОМАС ЕООД, ЕИК 175386638
С.А.Р.Л. ФОРАЗУР ЕООД, ЕИК 201259292
С.А.Р. ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД, ЕИК 201340666
С.А.Р. ООД, ЕИК 122002617
С.А.Р. – ИМПЕКС ООД, ЕИК 831178941
С.А.С.Техногруп ЕООД, ЕИК 200453928
С.А.С. ООД, ЕИК 113053452
С.А.С. Трейд ООД, ЕИК 831534106
С.А.С. ФЕРМА ООД, ЕИК 201596644
С.А.С. – ЕВРОТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 128002385
С.А.С. – ПЕРНИК 69 ООД, ЕИК 201539159
С.А.С.-ПЕРНИК ЕООД, ЕИК 113588323
С.А.С.1 ООД, ЕИК 121275068
С.А.ТОМС ЕООД, ЕИК 200848804
С.А.Т. ЕООД, ЕИК 103823680
С.А.Т. ТРЕЙДИНГ Боровец ООД, ЕИК 202571245
С.А.Т. ХЕЛЕНИК ЕООД, ЕИК 202588209
С.А.Т.-МИРО ООД, ЕИК 126526816
С.А.Т.2 ЕООД – в ликвидация, ЕИК 103881096
С.А.ФЕСАС ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД, ЕИК 104679585
С.А.Ф.Е ЕООД, ЕИК 105586963
С.А.диспатч ЕООД, ЕИК 201215869
С.А. АНИЛАК ЕАД, ЕИК 202560462
С.А. Варна ЕООД, ЕИК 202525647
С.А. ГРУП ЕООД, ЕИК 131105210
С.А. ИМПИАНТИ ООД, ЕИК 201560491
С.А. ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД, ЕИК 201491102
С.А.-РАЙ ООД, ЕИК 103965780
С.Б.А.К. ЛЕОНИДУ ООД, ЕИК 200928136
С.Б.Д. 49 ЕООД, ЕИК 201278780
С.Б.М.Д. ООД, ЕИК 110046285
С.Б.РЕЙСИНГ ООД, ЕИК 117623266
С.Б.С.ЕМПАЙЪР ООД, ЕИК 201191877
С.Б.С. ООД, ЕИК 101665527
С.Б.Т. ЕООД, ЕИК 121051216
С.Б.Т. 26 ЕООД, ЕИК 202203492
С.Б. – БОГДАНОВ ЕООД, ЕИК 131201899
С.В.Б. АСОРТИ ЕООД, ЕИК 131564783
С.В.В. ООД, ЕИК 160053962
С.В.В.2009 ООД, ЕИК 200821508
С.В.ГАРДЕН ЕООД, ЕИК 201924023
С.В.Г ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 121116062
С.В.Е.Г. ЕООД, ЕИК 201688854
С.В.Е.М. КОМ ЕООД, ЕИК 200449495
С.В.П. ЕООД, ЕИК 175023971
С.В.С. ЕООД, ЕИК 200510770
С.В.С. КОМ. ЕООД, ЕИК 131217992
С.В.ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 102877440
С.В. БГ ЕООД, ЕИК 148074381
С.В. БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 202558011
С.В. ЕООД, ЕИК 103981577
С.В. ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ООД, ЕИК 102930882
С.В. РИДА – БЛАГОЕВИ И С-ИЕ СД, ЕИК 121854453
С.В. СТО ЕООД, ЕИК 130446454
С.В. ТРАНС ООД, ЕИК 131386138
С.В.-ЛАЙН ЕООД, ЕИК 202433550
С.В.-РСА БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 122016218
С.Г.Баттериес ЕООД, ЕИК 202223598
С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ ООД, ЕИК 201702115
С.Г.Г – 2007 ЕООД, ЕИК 101766095
С.Г.М. НАЙДЕН МИТКОВ ЕООД, ЕИК 202452928
С.Г.М. – МИНЗУХАР ЕООД, ЕИК 200001410
С.Г.СТРОЙ ИНВЕСТМЪН ООД, ЕИК 102921118
С.Г. ГРУП ООД, ЕИК 148062016
С.Г. ГРУП-АГРО ООД, ЕИК 148103089
С.Г. ГРУП-ПРОПЪРТИ ООД, ЕИК 148106402
С.Г. НОРД ГРУП ЕООД, ЕИК 200765018
С.Е.А КЪМПАНИ ООД, ЕИК 175284569
С.Е.Б.С. ООД, ЕИК 175289897
С.Е.Г. ООД, ЕИК 121281288
С.Е.Е.Д. ГМБХ
С.Е.Е.Д. – саутийст юръпиън енерджи дивелопмънт ГмбХ
С.Е.М.А. ТРАНСПОРТ СЪРВИСИС ООД, ЕИК 201711160
С.И & В.И – СИСТЪРС ЕООД, ЕИК 201411330
С.И.А.-99 ООД, ЕИК 130153985
С.И.Б. ЕООД, ЕИК 831353013
С.И.В.БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201355903
С.И.В. 2004 ЕООД, ЕИК 127572375
С.И.Г. ООД, ЕИК 119676011
С.И.Г. ПЛЮС ЕООД, ЕИК 200066148
С.И.Г.2012 ЕООД, ЕИК 201871834
С.И.М.А. ХРИСТОВИ ООД, ЕИК 148061971
С.К.А.И. ЕООД, ЕИК 041004162
С.Л.Д. ДАТА, ВАРДЕ АПС – ДАНИЯ
С.Л.Д. ДАТА, ВАРДЕ АпС
С.Л.Д. ДАТА, ВАРДЕ АпС, ДАНИЯ
С.Л.Д. ДАТА, ВАРДЕ ООД
С.Л.Д. ДАТА, ВАРДЕ ООД, ДАНИЯ
С.Л.М.Д.А. – КОНСУЛТИНГ ООД, ЕИК 131397857
С.М.А.М. ЕООД, ЕИК 201452722
С.М.А.Р.Т.Е.Р.КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 200150728
С.М.А. БРОКЕРС ЕООД, ЕИК 104675964
С.М.В.-ТРАНС ЕООД, ЕИК 202556802
С.П.А.-ЕКСПРЕС ЕООД, ЕИК 121744680
С.П.Г. ЕООД, ЕИК 123087061
С.П.Д-Италия
С.П.Д. ООД – ИТАЛИЯ
С.Р.Е.А.В. ОЙЛ ООД, ЕИК 201718379
С.С.В – МЕДИКА – АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО УРОЛОГИЯ ЕООД, ЕИК 201762660
С.С.В. 2010 ООД, ЕИК 201289766
С.С.Г. КОЛЕКТИВ ЕООД, ЕИК 202287160
С.Т.А.В. СТАРС ЕООД, ЕИК 175193386
С.Т.А.ЕСТЕЙТС ООД, ЕИК 148034611
С.Т.А.ИНВЕСТМЪНТ КЪМПАНИ ООД, ЕИК 104690891
С.Т.А. СТИЛ ЕООД, ЕИК 201560089
С.Т.А.99 ЕООД, ЕИК 200127761
С.Т.Б. ДЕВЕЛОПМЕНТ ООД, ЕИК 175404680
С.Ф.А.К. ЕООД, ЕИК 200304051
С.Ц.Г.П. ООД, ЕИК 201123431
С. А. АМЕРИКАН СТИЛ ЕООД, ЕИК 103621322
С. Б. Макс ООД, ЕИК 202384313
С. В. В. 2007 ООД, ЕИК 160117386
С. В. ИНВЕСТ ГРУП ООД, ЕИК 201623600
С. В. КОРЕКТ ЕООД, ЕИК 201065088
С. Д. В. – СЕКЮРИТИ ЕООД, ЕИК 130008559
С. ЕНД А. ЕООД, ЕИК 121830302
С. М. В. Е. ООД, ЕИК 115855262
С. П. А. ООД, ЕИК 175390615
С. П. Д. ООД, рег. № 0772101015
С. Т. А. 2008 ООД, ЕИК 200388117
С. Т. В. ЕООД, ЕИК 104093273
С. Ф. Р. А. ООД, ЕИК 200654105
С. & Г.- ГРУП ЕООД, ЕИК 104527645
ТАВРОС-В.С. ООД, ЕИК 147228563
ТАЙРА- В и С ООД, ЕИК 201606679
ТАКСИ – Г.Т. ОВЧАРОВ ЕООД, ЕИК 200703424
ТАКСИ-А-ЕКСПРЕС ООД, ЕИК 131043506
ТАКСИ-Б-ЕКСПРЕС ЕООД, ЕИК 131336562
ТАНГО ЕЪР И В ЕООД, ЕИК 160123108
ТАНГРА – 2005 Б И Б ЕООД, ЕИК 114636155
ТАНДЕМ В + С ЕООД, ЕИК 202576726
ТАНДЕМ Н & В ООД, ЕИК 201323827
ТАНДЕМ-В ООД, ЕИК 831456696
ТАНТРА – В ЛИКВИДАЦИЯ АД, ЕИК 131348461
ТАНЯ В.Х. ЕООД, ЕИК 200021313
ТАСКОВА В-Е ООД, ЕИК 202105500
ТАСОС Е.Г. ЕООД, ЕИК 200144668
ТАТАРСКИ – Н.Б. ЕООД, ЕИК 202358197
ТАУРО – В ЕООД, ЕИК 200982504
ТАХЦ-Б ООД, ЕИК 131388178
ТЕАТЪР В ЛЕТЕЖ ЕООД, ЕИК 175213287
ТЕДАН-Г ЕООД, ЕИК 131564669
ТЕДИ-Г 07 ООД, ЕИК 175326445
ТЕДО – В ЕООД, ЕИК 200441438
ТЕЙК А КЕЙК ООД, ЕИК 201219878
ТЕЙК А ЧАНС ЕООД, ЕИК 148087852
ТЕКНИТАЛИЯ – Б ЕООД – в ликвидация, ЕИК 040261702
ТЕКНОТУБЕТИ- В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 130573311
ТЕКСТОН А ООД, ЕИК 130780518
ТЕКТОНИКА – Б ЕООД, ЕИК 160093330
ТЕЛЕМАХ-А ООД, ЕИК 131452780
ТЕЛЕСФОР – В ЕООД, ЕИК 160094820
ТЕЛ – КОМ – В ЕООД, ЕИК 131179876
ТЕМА-В ЕООД, ЕИК 175183495
ТЕМА-МАРИНОВ И С-ИЕ в ликвидация СД – в ликвидация, ЕИК 831313823
ТЕМПОС-В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 110019224
ТЕМПО-И.В. ООД, ЕИК 175304235
ТЕМП А 08 ООД, ЕИК 200747145
ТЕНЕВИ – В. А. ЕООД, ЕИК 175382611
ТЕОИНВЕСТ – Т Г ЕООД, ЕИК 201281716
ТЕОС В ЕООД, ЕИК 175405017
ТЕО-А ЕООД, ЕИК 101788241
ТЕРА СТРОЙ Г ЕООД, ЕИК 201805065
ТЕРА ТРЕЙД Г.О. ЕООД, ЕИК 201586333
ТЕРА – Б ООД – в несъстоятелност, ЕИК 831100661
ТЕРА – Г ЕООД, ЕИК 114636493
ТЕРА-Г БИЛД ЕООД, ЕИК 201136674
ТЕРКОМЕРС в несъстоятелност ЕООД, ЕИК 834025776
ТЕРМИТ-А ЕООД, ЕИК 201897761
ТЕРМОМЕТЪР – Н В ЕООД, ЕИК 130508087
ТЕРМО В Л ООД, ЕИК 200771304
ТЕРМО В и А ГРУП ЕООД, ЕИК 200047272
ТЕРМО-КОМФОРТ К-А ЕООД, ЕИК 110569481
ТЕСАРА – А ЕООД, ЕИК 200829362
ТЕСМИМ А ЕООД, ЕИК 103051054
ТЕСО-В ООД, ЕИК 103050066
ТЕС-А ЕООД, ЕИК 175066193
ТЕТ А ТЕТ ООД, ЕИК 175320951
ТЕТ-А-ТЕТ – ДОБРЕВИ И СИЕ СД, ЕИК 126144667
ТЕХНИД’А ООД, ЕИК 130669254
ТЕХНИКИ ЕКПЕДЕВТИКИ КЕК А.Д.
ТЕХНИМЕКС В.С. ЕООД, ЕИК 121190956
ТЕХНОИМПОРТ – В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 115326088
ТЕХНОПАК-Г ЕООД, ЕИК 200542106
ТЕХНОПРИМ – Б ЕООД, ЕИК 201202131
ТЕХНОПРОЕКТ Б ООД, ЕИК 200930703
ТЕХНОСТРОЙ – Г ЕООД, ЕИК 127622102
ТЕХНОСЪРВИЗ – В ЕООД, ЕИК 160038437
ТЕХНОХИМ Б.А. ЕООД, ЕИК 200719115
ТЕ ДЕ А СЕ БГ ЕООД, ЕИК 147038902
ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ-Г ЕООД, ЕИК 201463213
ТИАРА – В ЕООД, ЕИК 109578793
ТИЕРИ АЛБАН МАРИ ГАЙ МЕНОАЛ Д`ОТИЛ
ТИЙМРЗ – в ликвидация ЕООД, ЕИК 103956620
ТИКО ТАКСИ Б ООД, ЕИК 202502733
ТИМЕ-В ГРУП ЕООД, ЕИК 175141279
ТИНИ – В ЕООД, ЕИК 200324560
ТИНКЕЙ – в ликвидация АД, ЕИК 175979193
ТИПЕ-Б ООД, ЕИК 201032793
ТИР-Г ЕООД, ЕИК 201914981
ТИТАН В ЕООД, ЕИК 103857113
ТИТАН – 2002 Н.Г. ООД, ЕИК 131011451
ТКК СРПЕНИКА д.д.
ТМТ – Г ЕООД, ЕИК 200575070
ТОБИ-Б – ВАСИЛЕВ И С-ИЕ СД, ЕИК 040040878
ТОДИС-Г ЕООД, ЕИК 117670497
ТОДОРОВ – В ЕООД, ЕИК 106633309
ТОКУШУКАЙ-СОФИЯ ЕООД, рег. по ф.д. Nо 10122/2005 г. по описа на СГС
ТОЛИ – А ЕООД, ЕИК 119625903
ТОМИ Г – 09 ЕООД, ЕИК 201947614
ТОМИ – А ЕООД, ЕИК 202144364
ТОМИ-А – ДЕНКОВ, ДЕНКОВА, СИЕ СД, ЕИК 119076109
ТОМИ-А-94 ЕООД, ЕИК 202174165
ТОМ СУИТ А – Е БГ ЕООД, ЕИК 201294838
ТОНИВА – И.В.Т. ЕООД, ЕИК 115841273
ТОНИ А ЕООД, ЕИК 121046297
ТОНИ Б.Н.-91 ЕООД, ЕИК 130848613
ТОНИ С.Б. – ИЛИЕВИ И СИЕ СД, ЕИК 126023498
ТОНИ – А ЕООД, ЕИК 127636109
ТОНИ – В – 91 ЕООД, ЕИК 202430481
ТОНИ – Г АВТОТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 175012601
ТОНИ – С.В. ЕООД, ЕИК 200721013
ТОНИ 2000 Г.С. ЕООД, ЕИК 200012403
ТОНИ-А 2010 ЕООД, ЕИК 201297866
ТОНИ-В 66 ЕООД, ЕИК 201852773
ТОНИ-Г.М.Г.ГЕНАКА ООД, ЕИК 201271519
ТОПАЗ – в ликвидация ЕООД, ЕИК 104002310
ТОПДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА В ПЪРВИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕООД, ЕИК 201631885
ТОПКЕР-Г ЕООД, ЕИК 200443179
ТОПСТРОЙ-Д.В. ООД, ЕИК 130183494
ТОП ГИЪР РЕНТ – А – КАР ЕООД, ЕИК 202260290
ТОП КОМЕРС – Т.А. ООД, ЕИК 831850780
ТОП ЛИФТ В В ЕООД, ЕИК 200821554
ТОП СЕЛ В ЕООД, ЕИК 202315979
ТОП – А ЕООД, ЕИК 160028998
ТОП-94 – в несъстоятелност ООД – в несъстоятелност, ЕИК 124037307
ТОРА – В ЕООД, ЕИК 201661490
ТОРЕ-Г ЕООД, ЕИК 201210530
ТОРНАДО Д И В ООД, ЕИК 131450338
ТОРНАДО-А.В. ООД, ЕИК 104506793
ТОРОС В ЕООД, ЕИК 121483941
ТОСКОВИ – А.А.ТОСКОВА С-ИЕ СД, ЕИК 825197702
ТОТАЛ-А ЕООД, ЕИК 201818721
ТОТАЛ-Г ЕООД, ЕИК 104697882
ТОТИ – Г ЕООД, ЕИК 200601907
ТОШКО ТОДОРОВ – П Г ЕООД, ЕИК 202354423
ТО-В 2011 ЕООД, ЕИК 201473759
ТРАВЕЛ РЕНТ-А-КАР ЕООД, ЕИК 200733506
ТРАВЪЛ Б-К ООД, ЕИК 130839532
ТРАДИНГ – В ЕООД, ЕИК 200628594
ТРАЙКО ЯНКОВ – В ЕООД, ЕИК 202082083
ТРАНСЕКСПРЕС – В ЕООД, ЕИК 115756638
ТРАНСКОМ С. А. ООД, ЕИК 111035150
ТРАНСМЕД-А ООД, ЕИК 131071815
ТРАНСПОРТНА ФИРМА КИМА – В ЕООД, ЕИК 120541669
ТРАНСПОРТ А.Н. ЕООД, ЕИК 121402359
ТРАНССЕРВИЗ-А ООД, ЕИК 200684714
ТРАНССИГНАЛ В.Г. ЕООД, ЕИК 175345552
ТРАНС АУТО В.К. ЕООД, ЕИК 202482985
ТРАНС А-М ООД, ЕИК 160118787
ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ-В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 116549717
ТРАНС КОНСУЛТ-Г ЕООД, ЕИК 201016059
ТРАНС МЕТАЛ – Г ООД, ЕИК 113579872
ТРАНС ОЙЛ – В ЕООД, ЕИК 104615061
ТРАНС ПЕТРОЛ В ЕООД, ЕИК 200384453
ТРАНС – К и Г ЕООД, ЕИК 200342486
ТРАНС 66 – Г.ГЕОРГИЕВ ЕООД, ЕИК 200974525
ТРАНС-В ЕООД, ЕИК 106018198
ТРАНС-В.Г. ЕООД, ЕИК 121129106
ТРАНС-ЕКСПРЕС – В ЛИКВИДАЦИЯ СД, ЕИК 126555992
ТРАХИТ Б ООД, ЕИК 202371209
ТРАЯНОВИ А-И ЕООД, ЕИК 200993066
ТРЕЙД Б ЕООД, ЕИК 200693193
ТРЕСТ Б ДИСТРИБЮШЪН АД, ЕИК 102051400
ТРЕСТ Б ОПЕРЕЙШН ЕООД, ЕИК 102655201
ТРИАДА Г.А. ЕООД, ЕИК 202157671
ТРИАДИЦА 5 Б ЕООД, ЕИК 201109200
ТРИАНА-В ООД, ЕИК 101675398
ТРИГОН – в ликвидация ООД, ЕИК 825306386
ТРИКОМ-В ЕООД, ЕИК 813146511
ТРИК-А-ТЕЛ ООД, ЕИК 175174432
ТРИМЕКС-Г ООД, ЕИК 101650742
ТРИМ ЛМ в ликвидация ООД, ЕИК 130384223
ТРИНИТИ А ЕООД, ЕИК 202268020
ТРИПАЛ-Г ООД, ЕИК 120065889
ТРИПТИХ – А ЕООД, ЕИК 200749980
ТРИУМФ В ЕООД, ЕИК 201042036
ТРИУМФ-Г ЕООД, ЕИК 107548979
ТРИ А ООД, ЕИК 148112608
ТРИ В ЕДНО ООД, ЕИК 125557595
ТРИ В-Х ООД, ЕИК 101101291
ТРИ в ЕДНО 2012 ЕООД, ЕИК 202051807
ТРИ-А ООД, ЕИК 131291448
ТРОЙКА-Б.Р ООД, ЕИК 121711964
ТРОКАДЕРО-Б ЕООД, ЕИК 130610059
ТТД РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 200911941
ТТС-ГАБРОВО- в ликвидация ООД – в несъстоятелност, ЕИК 107025854
ТУИНС Б&В ЕООД, ЕИК 200509330
ТУИН-В ЕООД, ЕИК 131246314
ТУЛИЛОВ И Г.ГРЪНЧАРОВ ЕООД, ЕИК 200476873
ТУНУС-А ООД, ЕИК 119056665
ТУРАЛ – Г ЕООД, ЕИК 103565529
ТУРИСТИМПЕКС-ТОРГОКОМПЛЕКТ-В ЛИКВИДАЦИЯ АД, ЕИК 130028558
ТУРИСТ СЕРВИЗ РЕНТ-А-КАР ЕООД, ЕИК 130270700
ТУТИ ТРАНС – А.М. ЕООД, ЕИК 200595379
ТЪНКОСТИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО К.Л.Т.Е. ООД, ЕИК 200801473
ТЪРГОВИЯ – 96 В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 123040791
ТЪРГОВСКА МЕТАЛНА КОМПАНИЯ – Г.ОРЯХОВИЦА ЕООД, ЕИК 201729544
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР-БОИЛА-Г ООД, ЕИК 107041239
ТЪРГОВСКО -ЛОГИСТИЧЕН КОМПЛЕКС Г.О. АД, ЕИК 814192134
Тайм Консулт А и А ЕООД, ЕИК 201285063
Талмакс ООД, ф.д. 3989263/2005г.
Тост –В ЕООД, ЕИК 131261373
Тотал Е&П България Б.В. – клон България КЧТ, ЕИК 202219265
Трайков – Б ЕООД, ЕИК 201972096
Транс-Балкан Пайплайн Б.В. – Клон България КЧТ, ЕИК 200454033
Траспорти Итал – П.А.Д.
Трейд Комерс А и В ЕООД, ЕИК 201956319
Тримо д.д.
Т А Н ООД, ЕИК 101615517
Т Б ЕНЕРДЖИ – 2008 ООД, ЕИК 200158760
Т В ТИЛНИ ЕООД, ЕИК 131333484
Т В – ТРАНС ЕООД, ЕИК 103819227
Т Г СОЛАР ООД, ЕИК 200419872
Т И А Н 2002 ЕООД, ЕИК 102749790
Т И А СПАМ ООД, ЕИК 201739245
Т И А СЧЕТОВОДСТВО ЕООД, ЕИК 202183260
Т И А 72 ЕООД, ЕИК 175092768
Т И Б ООД, ЕИК 115186241
Т И В – ООД ООД – в ликвидация, ЕИК 107015867
Т И Г КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 175257668
Т И Г – ЕЛЕКТРОНИК ЕООД, ЕИК 105555099
Т И Г – СТРОЙ КОМЕРС ООД, ЕИК 115931945
Т О К А С ЕООД, ЕИК 111580356
Т и А ЕВРОСТРОЙ ООД, ЕИК 175176312
Т и А ЕНЕРГИ ООД, ЕИК 200972467
Т и А ООД, ЕИК 126662880
Т и А ТЕРАПИС ООД, ЕИК 175028160
Т и Б КОНСУЛТ ООД, ЕИК 131114526
Т и Б ТРАНС ООД, ЕИК 126745237
Т и В КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 131085010
Т и В ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 130768882
Т и Г 2 ООД, ЕИК 200561528
Т и ЮНИВЪРС и Г ЕООД, ЕИК 201050079
Т & А ООД, ЕИК 121170302
Т-А МУЛТИЧОЙС ООД, ЕИК 200082280
Т-Б-2000 ЕООД, ЕИК 126525433
Т.А.А.И.–Груп ЕООД, ЕИК 201795710
Т.А.А. ЕООД, ЕИК 201064680
Т.А.Б.И. ТОТЕВИ И СИЕ СД, ЕИК 040198955
Т.А.Г. ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 175197491
Т.А.ДЖ.ПАЛМЪР ООД, ЕИК 102915001
Т.А.Д. – 05 ЕООД, ЕИК 101703390
Т.А.К.- ЕВОЛЮСИОН- БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 130482938
Т.А.Л. ЕООД, ЕИК 200548917
Т.А.М.П. – ТОДОР ТОДОРОВ ЕООД, ЕИК 200191582
Т.А.М. ООД, ЕИК 117668667
Т.А.Т.У. 34 ЕООД, ЕИК 200321990
Т.А.Т. ООД, ЕИК 103601295
Т.А.Т. ООД, ЕИК 118550419
Т.А. БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 200399918
Т.А. ДЕНТ-САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД, ЕИК 131295838
Т.А. ИЛИЕВИ ЕООД, ЕИК 200841215
Т.А. ТРАНС ЕООД, ЕИК 201168639
Т.А. – ПАНЕВИ – 2011 ООД, ЕИК 201788192
Т.Б.Ф. ЕООД, ЕИК 175403518
Т.Б. ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 202126708
Т.Б. КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 130213496
Т.В.ГЕЙМС ООД – в ликвидация, ЕИК 126080296
Т.В.ГЕЙМС 2000 ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 126532513
Т.В.Н. СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК 200865953
Т.В.Т. – ЕВРОПА ЕООД, ЕИК 131414042
Т.В.-АГРО ЕООД, ЕИК 106590007
Т.Г.БАЛКАН ЕООД, ЕИК 130407259
Т.Г.С. – ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 127594350
Т.Г.ТАЙЪРС ЕКСПЕРТ ООД, ЕИК 201734248
Т.Г.Т. ЕООД, ЕИК 160081520
Т.Г. ТРЕЙД ЕНД КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 130684772
Т.Д. ВЕДА КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД
Т.Д. ВЕКА КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД
Т.Д. ХЮМАН СИНЕРДЖИСТИКС ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ ООД
Т.Е.А-07 ЕООД, ЕИК 175334036
Т.Е.А.М. ООД, ЕИК 040215128
Т.Е.А. БЪЛГАРИЯ ООД – в ликвидация, ЕИК 130486413
Т.Е.А. ООД, ЕИК 121528809
Т.И.Г. ООД, ЕИК 831699710
Т.И.Р.В. ЕООД, ЕИК 202438138
Т.С.Б. ООД, ЕИК 115919665
Т.С.В.-ЮНИОН ЕООД, ЕИК 126173537
Т.Т.Б.-ТЕКСТИЛНО ТЕХНИЧЕСКО БЮРО-СОФИЯ ЕООД, ЕИК 831460727
Т. А. ЛИЙ ООД, ЕИК 200509992
Т. А. Л. 2008 ЕООД, ЕИК 200241476
Т. А. М. ЕС. ЕР. ЕЛ. ООД, ЕИК 131442520
Т. Г. ПЕТКАНСКИ ЕООД, ЕИК 200008230
Т. Д. А. ЕООД, ЕИК 200044109
Т. Д. РАДКОМ ООД – БУКУРЕЩ ; РУМЪНИЯ
Т. М. А. Г. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, ЕИК 201669793
УАЙТ ФЛАУЪР-86- В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 131395870
УАЙТ ФЪР А 3 ПИРИН ХАУС ЕООД, ЕИК 175299521
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ А 27 АЗАЛИЯ ХАУС ООД, ЕИК 175346597
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ А 39 АЗАЛИЯ ХАУС ООД, ЕИК 175328898
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ А 4 АЗАЛИЯ ХАУС ООД, ЕИК 175417234
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ А 45 АЗАЛИЯ ХАУС ООД, ЕИК 175381947
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ А 7 АЗАЛИЯ ХАУС ООД, ЕИК 175381979
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 10 ОРКИД ХАУС ЕООД, ЕИК 175297456
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 23 ОРКИД ХАУС ООД, ЕИК 175284996
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 32 ЕООД, ЕИК 175263201
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 36 ОРКИД ХАУС ЕООД, ЕИК 175328955
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 41 ОРКИД ХАУС ООД, ЕИК 175389171
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 45 ОРКИД ХАУС ООД, ЕИК 175376957
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 47 ОРКИД ХАУС ООД, ЕИК 175328923
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 48 ЕООД, ЕИК 175272759
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 52 ОРКИД ХАУС ООД, ЕИК 175463981
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 59 ЕООД, ЕИК 175272766
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 61 ООД, ЕИК 175292911
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 63 ОРКИД ХАУС ЕООД, ЕИК 175376900
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 68 ОРКИД ХАУС ООД, ЕИК 175407897
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 70 ОРКИД ХАУС ООД, ЕИК 175407872
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 71 ОРКИД ХАУС ООД, ЕИК 175433970
УАЙТ ФЪР ВАЛИ-АПАРТАМЕНТ Б 73 ОРКИД ХАУС ООД, ЕИК 175328859
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ АПАРТАМЕНТ В 20 РИЛА ХАУС ЕООД, ЕИК 175300379
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ – АПАРТАМЕНТ А 20 ООД, ЕИК 175285016
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ – АПАРТАМЕНТ Б 21 ЕООД, ЕИК 175292943
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ – АПАРТАМЕНТ В 14 И В 15 РИЛА ХАУС ООД, ЕИК 175297488
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ-АПАРТАМЕНТИ А 17 И А 32 ПИРИН ХАУС ЕООД, ЕИК 175291841
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ-АПАРТАМЕНТИ Б 4 И Д 5 ООД, ЕИК 175322240
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ-АПАРТАМЕНТ А 13 ЕООД, ЕИК 175300393
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ-АПАРТАМЕНТ А 14 ЕООД, ЕИК 175291811
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ-АПАРТАМЕНТ А 16 ПИРИН ХАУС ЕООД, ЕИК 175324889
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ-АПАРТАМЕНТ А 2 ПИРИН ХАУС ООД, ЕИК 175307092
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ-АПАРТАМЕНТ А 24 ПИРИН ХАУС ЕООД, ЕИК 175291880
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ-АПАРТАМЕНТ А 27 ПИРИН ХАУС ООД, ЕИК 175343569
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ-АПАРТАМЕНТ А 4 ПИРИН ХАУС ООД, ЕИК 175329007
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ-АПАРТАМЕНТ А 8 ЕООД, ЕИК 175281669
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ-АПАРТАМЕНТ Б 10 РИЛА ХАУС ЕООД, ЕИК 175336181
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ-АПАРТАМЕНТ Б 11 ООД, ЕИК 175291777
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ-АПАРТАМЕНТ Б 12 РИЛА ХАУС ЕООД, ЕИК 175309030
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ-АПАРТАМЕНТ Б 13 РИЛА ХАУС ЕООД, ЕИК 175291827
УАЙТ ФЪР РИЗОРТ-АПАРТАМЕНТ Б 8 ООД, ЕИК 175311895
УАЛИД МОХ Д ГАЗИ МАХМУД ЗУБРИ
УЕСТИНКОРПОРЕЙТИД ООД, ф.д. 3181/2006, СГС чрез Брайън Едуард Конийли
УЕСТИНКОРПОРЕЙТИД ООД, ф.д. 3181/2006, СГС чрез Брайън Едуърд Конийли
УЕСТ – Ш.Б. ЕООД, ЕИК 200890016
УИКЕНД – А ЕООД, ЕИК 121385664
УИНД Б.Г. АД, ЕИК 130920016
УИТФИЛД. В. ЕООД, ЕИК 131315109
УЛТРА Б ЕООД, ЕИК 200956413
УНИВЕРСУМ В ЕООД, ЕИК 130832915
УНИВЕРС В.П. ООД, ЕИК 121291136
УНИКРЕДИТ БАНКА Д`ИМПРЕЗА С.п.А.
УНИПАК-В ЕООД, ЕИК 117039133
УНИСОН МИТ-А ООД – в ликвидация, ЕИК 175751510
УНИ ВЕРСА М. Г. ООД, ЕИК 130087282
УРАРТУ – В ЕООД, ЕИК 200228970
УРБА – А ООД, ЕИК 825016970
УРУМОВ – Г ЕООД, ЕИК 200092602
УСТРЕМ А ООД, ЕИК 127040194
УСТРЕМ-А ЕООД, ЕИК 104687596
Уестинкорпорейтид ООД ф.д. № 3181/2006 СГС чрез Брайън Едуард Конийли
Управление Рискови Активи /У.Р.А/ АД, ЕИК 201345439
У ДОМА В БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 200484425
У.Б.Т. КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 812156431
У.Б.ФАДЪРЛАНД ООД – в ликвидация, ЕИК 200353550
У.Е.Б. ЕООД – в ликвидация, ЕИК 130056924
У.М.А. АРХИТЕКТС БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 200007954
ФАВОРИТ А.М.И. ЕООД, ЕИК 201374088
ФАВОРИТ Г ЕООД, ЕИК 201319476
ФАВОРИТ-А ООД, ЕИК 831469637
ФАВОРИТ-А и Д ЕООД, ЕИК 126744288
ФАВОРИТ-В ООД, ЕИК 202247115
ФАЙЕР-Б ЕООД, ЕИК 175107476
ФАКТОР А ЕООД, ЕИК 127595242
ФАКТОР БАНКА Д.Д
ФАКТ-Б – БЕЛЧЕВИ И СЪДРУЖИЕ СД, ЕИК 123578808
ФАЛАХ Д АЛИ
ФАМ-И.Г. ЕООД, ЕИК 201411469
ФАНТАСТИК – В ЕООД, ЕИК 201891580
ФАНТАСТИК-С.В. ООД, ЕИК 040309830
ФАНТИ-Г ООД, ЕИК 105551161
ФАРМАКОМЕТ-БЪЛГАРИЯ В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 040204391
ФАРМАСЮТИКАЛ ДИСТРИБЮШЪНС ЮРЪП П.Д.Е. С.А.
ФАРМА – БОРУЙ – в несъстоятелност ЕООД, ЕИК 833066318
ФАУСТО Д`ЕЛИА
ФАУ ПЕ А ЕООД, ЕИК 200936001
ФЕДЕЛЕ ДАЛЕССАНДРО
ФЕДЕЛЕ Д`АЛЕССАНДРО
ФЕНИКС В ЕООД, ЕИК 201723134
ФЕНИКС-А ЕООД, ЕИК 202051764
ФЕНИКС-МЕТАЛ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕООД, ЕИК 826043550
ФЕРМЕНТА – Б ЕООД, ЕИК 160078093
ФЕШЪН ХАУС Б ЕООД, ЕИК 200482827
ФИЗЕР-Б.Г. ЕООД, ЕИК 000645874
ФИКС – Ф.Г. ЕООД, ЕИК 825318577
ФИЛИПОС РЕКЛАМА ООД, ф.д. №20492/1993 г. на СГС
ФИЛО ДИРЕТТО БЪЛГАРИЯ В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 131178831
ФИНАНСИ – Р.Г.Т. ООД, ЕИК 200742651
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА КЪЩА-М И В- ДИНКОВА И С-ИЕ СД, ЕИК 121578154
ФИНАНС А ЕООД, ЕИК 201935856
ФИНАНС ИНВЕСТ А.М. ЕООД, ЕИК 201465883
ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 АД гр.Варна ф.д.1344/2002 г.
ФИНА МЕХАНИКА – В ООД, ЕИК 102831236
ФИНА МЕХАНИКА-Б ООД, ЕИК 102233698
ФИНЕКСИН-Г ООД, ЕИК 200609754
ФИНЕС-Г ЕООД, ЕИК 101639030
ФИНИНВЕСТ Г М ЕООД, ЕИК 200618550
ФИНКОМ – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ АД – в несъстоятелност, ЕИК 825306393
ФИСМАН – Р.Г.С.ООД ООД, ЕИК 040618450
ФИТНЕС КЛУБ – И.Н.А. ООД, ЕИК 121746666
ФИТОМЕДИКА В ЕООД, ЕИК 130533941
ФИШ ГРУП П и Б ЕООД, ЕИК 200096369
ФЛЕЧ – К.Е.В.А. ЕООД, ЕИК 201638577
ФЛЕШ-А ЕООД, ЕИК 121778233
ФЛИРТ В МОДАТА ЕООД, ЕИК 115861404
ФОБОС – Г ЕООД, ЕИК 114634552
ФОКИ-Б ЕООД, ЕИК 200078111
ФОКС-В ЕООД, ЕИК 118038956
ФОКУС ИЗПИТВАНЙЕ ТРЖИШТА Д.О.О.
ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ, Ф.Д. 8056/2005 на СГС
ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ФИНИ АДСИЦ, ЕИК 175242367
ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМА-ВАРНА АД, ЕИК 103145962
ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ-ФЛАГ ЕАД, ЕИК 175331015
ФОРЕСТ В ЕООД, ЕИК 200895234
ФОРЕСТ-Г ООД, ЕИК 175319949
ФОРЕСТ-Г.Д. ООД, ЕИК 131100265
ФОРЕТ-В ЕООД, ЕИК 201915184
ФОРМИ В СТИЛ ЕООД, ЕИК 131206451
ФОР А ХОЛИДЕЙ ООД, ЕИК 201469230
ФРАЙТРАК Ф. А. ЕООД, ЕИК 175063649
ФРАНКА Д’АНДЖЕЛО
ФРАНКА Д’АНЖЕЛО
ФРАНСИЗКУП В ООД, ЕИК 200595393
ФРАНЧЕСКО Д`ЕТОРЕ
ФРАНЧЕСКО МАЙНОНИ Д`ИНТИНЯНО ДЕ ГРОСИ
ФРАШ В ПЛОВДИВ ЕООД, ЕИК 200182373
ФРЕСКО – А 64 ЕООД, ЕИК 200628181
ФРЕШ – А.Б.В. ЕООД, ЕИК 202379095
ФРЕШ в ликвидация ЕООД, ЕИК 103037617
ФРУТ-В ЕООД, ЕИК 123535179
ФУЛ СЕЙЛ А ЕООД, ЕИК 201114037
ФУТБОЛНА БОРСА В ЛИКВИДАЦИЯ ООД – в ликвидация, ЕИК 102097159
ФЪРСТ – Г.И.К. ООД, ЕИК 160056684
Фабрицио Д’Алесио
Фахри-Ф.Н. 2013 г. ЕООД, ЕИК 202588020
Фелиситас В. И. П. ЕООД, ЕИК 200950047
Фотон В 100 ЕООД, ЕИК 200673949
Френч Р-Е-Б Къннекшън ООД, ЕИК 200415557
Ф А М ООД, ЕИК 118504724
Ф А Ф 2008 ЕООД, ЕИК 200075866
Ф Г П ЕООД, ЕИК 110542491
Ф И Б ТРЕЙД ООД, ЕИК 175263906
Ф И Г ХОУМС ООД, ЕИК 102913527
Ф Л О Р А Ж Е К О В ЕООД, ЕИК 201547241
Ф и Б КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 202457081
Ф-В-Р-А – АЛБА ЕООД ЕООД, ЕИК 200651550
Ф.А.Б. КЪНСТРАКШЪН ЕООД, ЕИК 101733693
Ф.А.И. ИМПИАНТИ ООД, ЕИК 202479003
Ф.А.Й. ООД, ЕИК 121133987
Ф.А.М.КО. ООД, ЕИК 112618282
Ф.А.Р.ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД – в ликвидация, ЕИК 175303852
Ф.А.Ф. РИЪЛ ЕСТЕЙТ 2007 ООД, ЕИК 175365747
Ф.А. ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС ЕООД, ЕИК 200278763
Ф.А.-ГРУП ЕООД, ЕИК 175376430
Ф.Б ЕНД К ООД, ЕИК 201641018
Ф.Б.И.Е ЕООД, ЕИК 202567542
Ф.Б. К. ЕООД, ЕИК 103810640
Ф.Д.Б.Т ЕООД, ЕИК 201684140
Ф.К.А. ЕООД, ЕИК 121315655
Ф.С.Б. ФАБРИК КОНФЕКШЪН БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 200204752
Ф.Т.А. ВОДА ЕООД, ЕИК 200259866
Ф.Т.А. МУЛТИТУР ЕООД, ЕИК 102684142
ХАДЖИЙОАНУ Т.П.А.Д
ХАМЕЛАК А.КИРИСАВВАС ЕООД, ЕИК 148050380
ХАНА- В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 105545315
ХАНДЖИЕВ – Г.ХАНДЖИЕВ ЕООД, ЕИК 200213858
ХАНИКОМ А.Н.Г. ЕООД, ЕИК 130847908
ХАНС Г. БУТ-ИНДЪСТРИАЛ ТЕХНИКЪЛ СЪРВИСЕС ЕНД СЪПЛАЙС ЕООД, ЕИК 200511114
ХАРАТИ – Г ЕООД, ЕИК 131306074
ХАРИ – В А ЕООД, ЕИК 201372016
ХАРЛИ-В ЕООД, ЕИК 131317551
ХАРОН Г ЕООД, ЕИК 201293177
ХАСКО-П И Г – ПЕТКО СТЕФАНОВ И СИЕ СД – в ликвидация, ЕИК 117557478
ХЕКИНГ ХОЛДИНГ Б.В., ф.д. 05076156/2004г., ХОЛАНДИЯ
ХЕКТОР – А ЕООД, ЕИК 200325227
ХЕЛА А ЕООД, ЕИК 201836160
ХЕЛИОС Д И В ООД, ЕИК 103915285
ХЕЛИОС ПРИНТ-В ЕООД, ЕИК 121300532
ХЕЛИОС-Б ООД, ЕИК 105574624
ХЕЛИОС-В.М. ООД, ЕИК 126723415
ХЕЛИЯ – В.Д ЕООД, ЕИК 148070098
ХЕЛУИН В.С. ЕООД, ЕИК 131154780
ХЕНРИ ФРАНСУА Д. ТЮРЕД
ХЕПИДЕЙ – А ЕООД, ЕИК 201284880
ХЕРМАН АЛФОНС Д. ДЕ ХАВЕР
ХЕРМЕС В ООД, ЕИК 112657193
ХЕРМЕС В-3 – ВАСИЛЕВ И С-ИЕ СД, ЕИК 020089405
ХЕРМЕС – В ООД, ЕИК 104626102
ХЕРМЕС – Г ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 124533965
ХЕРМЕС-А ЕООД, ЕИК 104063846
ХЕРМЕС-Б ЕООД, ЕИК 104593661
ХЕТЛАЙН-В ЛИКВИДАЦИЯ ООД – в ликвидация, ЕИК 115034319
ХЕ-ЖЕ-А ООД, ЕИК 116591488
ХИГИЕНА М и Г ЕООД, ЕИК 201207687
ХИДРИА ИМП Клима д.о.о.
ХИЛТОН – А ООД, ЕИК 200190726
ХИМЕНЕРГО в несъстоятелност ЕАД, ЕИК 106547447
ХИМКОМЕРС-В ЕООД, ЕИК 103001838
ХИМ ОЙЛ” ООД /в ликвидация/ ООД, ЕИК 102648724
ХИНАТ-В ЕООД, ЕИК 200217041
ХИТ – А АД, ЕИК 102835413
ХИТ – В ЕООД, ЕИК 201511455
ХИТ-А ЕООД, ЕИК 120615169
ХОБО И СИН ЯНКО Х.Б. ЕООД, ЕИК 147228613
ХОЛДИНГ СЛОВЕНСКЕ ЕЛЕКТРАРНЕ ООД – СЛОВЕНИЯ рег. по ф.д. № 1/35036/00, с адрес ул.Копрска 92, Любляна 1000
ХОЛИДЕЙ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ Б.В. ООД – в ликвидация, ЕИК 102050106
ХОЛИНА – Г ЕООД, ЕИК 200173495
ХОНОЛУЛУ – В.И.С. ООД, ЕИК 102957388
ХОРА А.П. ООД, ЕИК 200082330
ХОУП – Б ЕООД, ЕИК 201677306
ХРАН ГЛАС – В ЛИКЛИДАЦИЯ ЕООД, ЕИК 112653423
ХРИСТАВЕЛ-С.В.Х. и СИЕ-ХРИСТОВ, ДРАГАНОВ, ВЕЛЧЕВ СД, ЕИК 117570326
ХРИСТОВА Т.В. ЕООД, ЕИК 200631409
ХРИСТОВИ А.В. ЕООД, ЕИК 201722146
ХРИСТОВ ЛУКС РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 202559759
ХРИСТОВ – Г ЕООД, ЕИК 117628797
ХРИСТО УЗУНОВ – В ЕООД, ЕИК 130873004
ХУАН КАРЛОС Д ЕЛИА
Хериф Инт. Транспорт & Коериер В.о.ф. ЕООД, ЕИК 202564934
Хидриа ИМП Клима д.о.о.
Хидрокомерс Група д.о.о.
Христо Грозев Грозев, ЕГН:6905204588, съгласно обезпечителна заповед от 18.10.2011г. на Софийски градски съд, Гражданско отделение, 16 – ти състав, издадена на основание чл. 390, ал. 1 от Гражданска процесуалния кодекс и Определение от 18.10.2011 на СГС, ГО, 16 – ти състав по гр.д. 9935/2011г.
Христо Грозев Грозев, ЕГН:6905204588, съгласно обезпечителна заповед от 18.10.2011г. на Софийски градски съд, Гражданско отделение, 16 – ти състав, издадена на основание чл. 390, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс и Определение от 18.10.2011 на СГС, ГО, 16 – ти състав по гр.д. 9935/2011г.
Христо Грозев Грозев, съгласно обезпечителна заповед от 18.10.2011г. на Софийски градски съд, Гражданско отделение, 16 – ти състав, издадена на основание чл. 390, ал. 1 от Гражданска процесуалния кодекс и Определение от 18.10.2011 на СГС, ГО, 16 – ти състав по гр.д. 9935/2011г.
Христо Грозев Грозев, съгласно обезпечителна заповед от 18.10.2011г. на Софийски градски съд, Гражданско отделение, 16 – ти състав, издадена на основание чл. 390, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс и Определение от 18.10.2011 на СГС, ГО, 16 – ти състав по гр.д. 9935/2011г.
Х А Б – 47 ЕООД, ЕИК 201593064
Х Б Г ПАРК ЕООД, ЕИК 201271063
Х Г ЕООД, ЕИК 131530713
Х ЕНД Б ЕООД, ЕИК 201108970
Х ЕНД В ДЕСТИНИ ФРУТ-2012 ЕООД, ЕИК 202196012
Х И А ООД, ЕИК 126623906
Х И В ЕООД, ЕИК 131266797
Х И В 4 ООД, ЕИК 201883345
Х И Г-СЛИВЕН ООД, ЕИК 829087032
Х и Б – 3185 ООД, ЕИК 200001684
Х-Г Христеви ООД, ЕИК 201747509
Х.А.АЛЕКС ООД, ЕИК 200831541
Х.А. АГРО РИСОРСИС ООД, ЕИК 121017534
Х.В.Г. ЕООД, ЕИК 201147432
Х.Г.МИГДАЛОВ ЕООД, ЕИК 200710073
Х.Г.М. ИНДУСТРИАЛ ООД, ЕИК 200383771
Х.Г.М. ЛАЙФ СТАЙЛ ООД, ЕИК 200383942
Х.Д.М.
Х.Е.Л.А. ХИМ ООД, ЕИК 160016405
Х.И.Г. БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 121530704
Х.О.Р.С.Т Д.И.З.А.Й.Н ООД, ЕИК 130676804
Х.Р.В.А.К. СИСТЕМС ООД, ЕИК 200089924
Х.С.В.КОНСУЛТАНТ ЕООД, ЕИК 202330739
Х.У.А.К. ЕООД, ЕИК 130583759
Х.Ф.Б. ЕООД, ЕИК 147056494
Х. А. Б. ФУУД ЕООД, ЕИК 200250018
Х. А. КОНТЕАТИС ЕНД САНС ОВЕРСИЙЗ ООД, ЕИК 147130083
Х. И В. ВЛАДИМИРОВИ – БРАТЯ СД, ЕИК 121266756
Х. Ф. В. 2009 ЕООД, ЕИК 200883214
ЦАРВУЛКОВИ А.А-ЦАРВУЛКОВ И СИЕ СД, ЕИК 121341881
ЦАРЕВЕЦ – ГАЗ В ЛИКВИДАЦИЯ ООД, ЕИК 814252001
ЦВЕТАН НАЙДЕНОВ-ЦЕЦО Б-1 ЕООД, ЕИК 175014584
ЦВЕТИНА – А – ИЛИЕВ И СЪДРУЖИЕ СД, ЕИК 123765117
ЦВЕТИ – Г ЕООД, ЕИК 113567197
ЦВЕТИ.В-ДИАНА.М ООД, ЕИК 202427216
ЦВЯТ – Б – БАЛАШКОВИ И СИЕ СД, ЕИК 040596960
ЦЕЗЪР Б-Б ООД, ЕИК 105585669
ЦЕМОКС БГ А ООД, ЕИК 175166115
ЦЕМОКС БГ Б ООД, ЕИК 175166147
ЦЕНТРАЛКООПОДИТ /В ЛИКВИДАЦИЯ/ ООД – в ликвидация, ЕИК 121914772
ЦЕНТРУМ ГРУП ФИЛМ – в ликвидация ООД – в ликвидация, ЕИК 121734913
ЦЕНТЪР А ЕООД, ЕИК 200070342
ЦЕНТЪР В.А.К. КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 201838243
ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПРОТЕКТА ЕООД, ЕИК 202457455
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТПК ГР.В.ТЪРНОВО ЕООД, ЕИК 107551085
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТПК гр.В.ТЪРНОВО ЕООД, ЕИК 104601597
ЦЕНТЪР ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ООД, ЕИК 160081876
ЦЕНТЪР – Б ЕООД, ЕИК 200814499
ЦЕРБЕР В ЕООД, ЕИК 200149430
ЦЕТОДЕЛА – Г ООД, ЕИК 115871665
ЦИТАДЕЛА-А ООД – в ликвидация, ЕИК 121425361
ЦРБ-2000, в ликвидация ООД, ЕИК 130160741
Цветанка Стоилкова – Д И Г ЕООД, ЕИК 109032769
Ц.А.ГРУП ООД, ЕИК 202450756
Ц.Б.А. ЕООД, ЕИК 175362427
Ц.Б.Г.- международни проекти ООД, ЕИК 201098145
Ц.Б.И.МАКССПОРТ ЕООД, ЕИК 175038400
Ц.Б.М.Т. ООД, ЕИК 103902056
Ц.Б.С.-2009 ЕООД, ЕИК 200855503
Ц.В.В – РОСКА ЕООД, ЕИК 201016194
Ц.В.П. СТРОЙ ЕООД, ЕИК 201795639
Ц.Л.А ГРУП ЕООД, ЕИК 202274219
Ц. Т. Б. ЕФЕ ЕООД, ЕИК 200832928
ЧАКЪРОВА-С.А.2012 ЕООД, ЕИК 201926946
ЧАР-Г – ГЕОРГИЕВА С-ИЕ СД, ЕИК 121257796
ЧАР-Г 78 ООД, ЕИК 200271345
ЧЕРНОМОРИЕ – А.Д. ЕООД, ЕИК 813086263
ЧИЙФ – А И А ООД, ЕИК 030133800
ЧИРО Д` ОНОФРИО
ЧИ.И.ЕС.А ИНТЕРНЕШАНЪЛ – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ЕИК 201619363
ЧМК-ЗА МЕД.ОБСЛУЖВАНЕ АНОНИМНО Д-ВО С ОТЛ. ЗНАЦИ MEDICS S.A, рег. № 58944/62/B/05/0126
ЧОЙС РЕНТ-А-КАР ЕООД, ЕИК 175051383
ЧОКИ 11 Д.А. ЕООД, ЕИК 201402331
ЧОЧО-В ЕООД, ЕИК 201841620
ЧСИ МАЯ ИВАНОВА, въз основа на изпълнителен лист по гр.д.№ 70045 / 2009г., по описа на РС-Монтана по изп.дело № 20108380404834
Чайка – Д.В. ООД, ЕИК 201161745
Частна фондация д-р Пшайдъл
Ч В М ЕООД, ЕИК 131389127
Ч В С -ГРУП ООД, ЕИК 200055486
Ч И Б ООД, ЕИК 200227224
ШАМПИОН – В ЕООД, ЕИК 201656155
ШАНЕЛ-В-90 ЕООД, ЕИК 201724439
ШАНС В-Н ООД, ЕИК 126650903
ШАНС – А 2012 ЕООД, ЕИК 201904405
ШАНС-Б ЕООД, ЕИК 147002411
ШАН – Б ООД, ЕИК 201747555
ШАТРО В.Н. ООД, ЕИК 103801958
ШАУМЯН А. Р. ЕООД, ЕИК 200072699
ШАХАН Б ЕООД, ЕИК 200868995
ШАХБА А ООД, ЕИК 202091253
ШЕНИ-В ЕООД, ЕИК 202549925
ШЕНИ-Г ЕООД, ЕИК 201454940
ШЕРОВИ РЕНТ А КАР ЕООД, ЕИК 201092295
ШИЗИ А 106 ООД, ЕИК 200741510
ШИМЕЛ Л + Б ПЕТКОВ,МАРКОВА С-ИЕ СД, ЕИК 176171970
ШИПКА-Т.А. ЕООД, ЕИК 831646030
ШМИКУ-ГРИЙНБУЛСУИС – в ликвидация ООД, ЕИК 103973307
ШУДА В.Г.К. ЕООД, ЕИК 202383706
Ш.А. КОМЕРС ЕООД, ЕИК 040593544
Ш.С.Б. ЕООД ЕООД, ЕИК 201539853
Ш.С.Б. 1 ЕООД, ЕИК 201539337
ЩАСТЛИВЕЦЪТ В ЕООД, ЕИК 201678015
ЩРАУСИ А И С ООД, ЕИК 106631151
ЮВЕКС-А.М.- АТАНАСОВ И СИЕ СД – в ликвидация, ЕИК 030209828
ЮВЕЛ – В ЕООД, ЕИК 201293750
ЮГ-В ЕООД, ЕИК 103145443
ЮЖЕН КРЪСТ 2001ЕООД, Р.К.К.ЕООД, АЛБА СЕООД И Е.П.Д.ЕООД
ЮЛИС-А.Г. ЕООД, ЕИК 200267343
ЮЛИТА – Б ООД, ЕИК 106520891
ЮНАЙТЕД – А.Р. ООД, ЕИК 201656746
ЮНИВЪРСАЛ Б.Г. ЕООД, ЕИК 123746001
ЮНИВЪРС Г и Т ООД, ЕИК 201236532
ЮНИКТРАНС – М.В. ЕООД, ЕИК 201798941
ЮНИК – А 2012 ЕООД, ЕИК 202328040
ЮНИОН В.В – ВЪРБАНОВ И СИЕ СД, ЕИК 121853294
ЮНИОН-В – 1884 ЕООД, ЕИК 160089773
ЮНИОН-Л.Й.Й.В.-КОЕВА И С-ИЕ СД, ЕИК 827126846
ЮНИОР-А – ЯНИНСКИ И С-ИЕ СД, ЕИК 825334295
ЮНИ – В ЕООД, ЕИК 200130095
ЮПИТЕР – В ООД, ЕИК 834072128
ЮПИТРЕЙД – В ЕООД, ЕИК 201101926
ЮРОХОУМ А ЕООД, ЕИК 175066517
Юбер Пюеш Пеи д’Алисак
Ю Г – ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД, ЕИК 115778428
Ю И Б АУТО ЕООД, ЕИК 201140683
Ю И В ООД, ЕИК 108686417
Ю М Б ЕООД, ЕИК 200288405
Ю Н А 73 ИЛИЕВИ И С-ИЕ СД, ЕИК 114056394
Ю и Б ЕООД, ЕИК 201129555
Ю и В ООД – в ликвидация, ЕИК 107036733
Ю и В ПАРТНЬОРИ ЕООД, ЕИК 127618278
Ю и В- 2012” ЕООД ЕООД, ЕИК 202150812
Ю и Г Ауто ООД, ЕИК 201419505
Ю-В-КОМЕРС – АТАНАСОВИ И С-ИЕ СД, ЕИК 103072632
Ю.В.С – Р – СТОИЛКОВ СИЕ СД, ЕИК 113034669
Ю.В.ФАРМ ЕООД, ЕИК 131328882
Ю.В.Ю ООД, ЕИК 040777430
Ю.Е.Г ЕООД, ЕИК 201231229
Ю.П.А. КОМЕРС ЕООД, ЕИК 131213499
Ю.П.В.-2005 ЕООД, ЕИК 131553509
Ю. В. – 2005 ЕООД, ЕИК 104659745
Ю. В. – 2011 ЕООД, ЕИК 201458052
ЯВЕЛ – В Т КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 201711267
ЯВЛЕНА-Б.СЛАТИНА ООД, ЕИК 106619471
ЯГ-А КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 202389075
ЯЕЛ Б 1 ООД, ЕИК 148141314
ЯЕЛ Б 2 ООД, ЕИК 148148860
ЯНАКУДАКИС А.Д. рег.№31592/62/В/94/0 195
ЯНИЦА – А.И. ЕООД, ЕИК 833099154
ЯНИЦА-Г. Л. С. МАРИНОВИ – МЕТОДИЕВА,МАРИНОВА И СИЕ СД – в ликвидация, ЕИК 104110388
ЯНИ-В.ДАНЧОВСКА ЕООД, ЕИК 200555185
ЯНКОВ-Г ЕООД, ЕИК 101754260
ЯСИ-В.З.В ЕООД, ЕИК 201779503
Я и В инвест ООД, ЕИК 148062653
Я и В – МАНЕВИ ООД, ЕИК 200196177
Я.В.Н. ООД, ЕИК 000648602
Я.К.В. ЕООД, ЕИК 200921711
Я.Н.А. ПРОПЕРТИС ООД, ЕИК 175450375
доц. д-р Димитър Драгомиров Карадимов
доц. д-р Христина Лазарова Петрова
д -р ИВАН ЙОРДАНОВ МИТИШЕВ
д – р ВАНГЕЛИЯ БОРИСОВА ДЕРИБАНОВА – ПОПОВА
д-р АНДРЕАС МИХАЕЛ ЙОХАНЕС НОБИС
д-р Ангел Любенов Попов
д-р ВОЛФРАНГ ГОШНИК
д-р Валери Георгиев Петров
д-р Вернер Швейгер
д-р ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА-ЧАУШЕВА
д-р Галя Маринова Кърпачева – Панайотова
д-р Георги Димитров Андонов
д-р Георги Димитров Коджабашев
д-р Герард Манфред Вакър
д-р ДАМЯНКА НИКОЛАЕВА КОЛЧАГОВА
д-р ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
д-р ДЕЯН ЗДРАВКОВ НЕЙЧЕВ
д-р Деян Николаев Димов
д-р Димитър Атанасов Атанасов
д-р ЕВРИДИКА ЯСЕНОВА МАКСУДОВА
д-р ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА МАВРОВА
д-р ЖУЛИЕТА РАДЕВА ПРАКОВА – ТЕНЕВА
д-р Жулиета Георгива Тодорова
д-р Жулиета Георгиева Тодорова
д-р ЗИГФРИД ГРИГ
д-р ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ДОЧЕВ
д-р ИВАН ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
д-р ИВА ИВАНОВА ГАВРИЛОВА-ВЪЛЧЕВА
д-р Иван Димитров Чавдаров
д-р Иво Иванов Лачев
д-р Илияна Пламенова Иванчева-Филибева
д-р Калин Красимиров Митов
д-р ЛИДИЯ ВЕЛИК МАРИНОВА
д-р Людмил Петров Матеев
д-р МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
д-р МАЯ ГЕОРГИЕВА МАТЕЕВА
д-р МИНКА БОРИСОВА КОРМОВА
д-р Маргарита Жикова Гроздинска
д-р Мария Стоянова Мартинова
д-р Марчела Димчева Колева
д-р Милка Милкова Стойчева
д-р НЕВЕН ЙОРДАНОВ ЕНЧЕВ
д-р НИНА САШЕВА ШЕХОВА
д-р НОРА АНГЕЛОВА ДОЧЕВА
д-р Николай Маргаритов Рунев
д-р Николай Панайотов Панайотов
д-р ОТМАР ЕДЕРЕР
д-р Отмар Едерер
д-р РАДИАНА ИВАНОВА КЮРКЧИЕВА-КЪДРИЕВА
д-р РОСИЦА НИКОЛОВА ТОРОМАНОВА
д-р РУМЯНА АНГЕЛОВА ЛУЛЕВА
д-р Роберт Керн
д-р Румен Методиев Аврамов
д-р Румен Петков Събов
д-р СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
д-р Снежа Згурова Странджева
д-р Стамен Николаев Бакалов
д-р ТАТЯНА СТАНКОВА КИРОВА
д-р ТОДОР ЛЮБОМИРОВ НАЦКОВ
д-р ФИЛИП АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ
д-р Шизик Райнхард
д-р ЯВОР СТЕФАНОВ ДОЧЕВ
д- р ВАНГЕЛИЯ БОРИСОВА ДЕРИБАНОВА – ПОПОВА
лица по и.д. № 20077870400011, съгласно Запорно съобщение от 04.04.2007 г. от Частен Съдебен Изпълнител Михаил Делибозов, рег. № 787 на Камарата на ЧСИ, с район на действие СГС.
ммаг. д-р Оливер Лойзел
м+в МедиаНетуъркс ЕООД, ЕИК 200555961
н.с. д-р МАГДАЛЕНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА – председател
собственост на ТОШКО ИЛИЕВ ГОРАНОВ, с ЕГН 5505056289, до размера на дължимата сума, по изп.д. № 20068500400033
ст.н.с. ІІ ст. д-р АНТОАНЕТА МИТКОВА ЯНЧЕВА
ст. н.с.д-р ВАНЯ СТОЯНОВА МАНОЛОВА – член
Г. Т. ТРАНС ООД, ЕИК 202133453
ТЕХНОПОЛ ООД, рег. по ф.д.№13871/1992 г по описа на СГС
‘ГУДИС’ А.Д., рег. № 35342/01АТ/В/96/294(2010)
.А.С.А. БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 831578348
1 А ЕООД, ЕИК 200811656
1.Европейска Банка за Възстановяване и Развитие /European Bank for Reconstruction and development/ с адрес One Exchange Square, London EC 2A, 2JN, UK, 2.Черноморска Банка за Търговия и Развитие /The Black Sea Trade and development Bank/ с адрес: Komninon 1, Thessaloniki 546 24, Greece], 3.Сосиете Женерал /Societe Generale/, с адрес: 29, Boulevard Hausmann 75009 Paris, France, 4.КАЛИОН /CALYON/ – предишно наименование Креди Агрикол Индосуез /Credit Agricole Indosuez/ , с адрес 9, Quei du President Paul Doumer, 92920, Paris La defense, Cedex, France, 5. Уникредит Банка д`Импреса С.п.А. /Unicredit Banca d`Impresa S.p.A./ – предишно наименование Банка МедиоКредито С.п.А./Banca Mediocredito S.p.A./с адрес: Via Garibaldi, 1 Verona, Italy,6.Банк Аустрия Кредитанщалт АГ /Bank Austria Creditanstalt AG/ с адрес: Vordere Zollamtsstrabe 13, A -1030, Vienna, Austria,7. Фортис Банк, клон във Франция /FORTIS BANK, Succursale en France/ с адрес: 29-30, Quai de Dion-Bouton, F-92824 Puteaux Cedex, Fra
12-А-КОВАЧЕВ, БОШНАКОВ СИЕ СД, ЕИК 102718712
2 А ЕООД, ЕИК 115115842
2 А 2 Д ООД, ЕИК 175288927
2.Б.С. ЕООД, ЕИК 130092176
3Е.Г.С.- ГРУП ЕООД, ЕИК 202521484
3 А Трейд ЕООД, ЕИК 201325963
3 А – КОНСУЛТ ООД, ЕИК 131244621
3 В ЕЛЕКТРОНИКА ООД, ЕИК 202495445
3 В ЕООД, ЕИК 115855668
3 В ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 131352328
3 В КОНСУЛТ ООД, ЕИК 121412920
3 В КОНТРОЛ ООД, ЕИК 130160848
3 В ООД, ЕИК 130999444
3 В ТЕХНОЛОДЖИ КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 201769295
3 Г ООД, ЕИК 107591197
3 Г ООД, ЕИК 131168145
3 С-В ЕООД, ЕИК 814235856
3 – А. ЛАЙНС ЕООД, ЕИК 200362955
3-В ГРУП ООД, ЕИК 175351879
4 Б ООД, ЕИК 201691843
4-Г-ГАРЧЕВИ И СИЕ СД, ЕИК 822044523
7 М и В ГРУП ЕООД, ЕИК 200475294
9 а ООД, ЕИК 201483618
M и В АУТО ООД, ЕИК 201284783
T.А ТРАНСПОРТ ЕООД, ЕИК 201477654

About

Brands - world brands info

Tagged with: , ,
Posted in фирми българия
In Archive