Списък физически лица в България към 27-06-2013

Списък физически лица в България към 27-06-2013

“ЕНГО СЕРВИС ООД, Острава, Забржех, ул. “Хулвацка” 2018/4, п.к. 700 30, рег. номер 258 58157, вписано в Търговския регистър, воден от районен съд, гр. острава, раздел С, партида 22475″
“ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б. В.”
“ЕНЕЛ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ Б.В.”
“ЕНЕЛ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ Б. В., Холадния”
“ЕНЕРГО ПРО A.С.(ENERGO-PRO A.S.”
“ЕНЕРГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ЮРЪП С.А.,вписано в регистъра на Търговската палата с рег. No В 159588″
“ЕНМАН Б.В”
“ЕНМАН Б.В.”
“ЕНМАН Б.В., Холандия”
“ЕПИК Н.В.”
“ЕПИК С3 с.р.о., ЧЕШКА РЕПУБЛИКА, ТРЕМОШНА, ПРИЗЕМСКА 1067; ЕПИК Н.В. ЕИК 0436764274, БЕЛГИЯ, ТЕСЕНДЕРЛО 3980, ТРАНСТОРТСТРААТ №1; ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕООД, БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ, БОТЕВГРАД 2140, БУЛ. ПРОМИШЛЕНА ЗОНА; ЕПИК МЕКСИКО, МЕКСИКО, ЕЛ САНТО ХАЛИСКО, ПАРК ИНДУСТРИАЛ, ДЕ ЛА КАЛЕ 4; ЕПИК с.а.р.а. ФРАНЦИЯ, ГР. СЕНТ НИКОЛА ДАТОРМ, УЛ. РУ ДАРК 338; НИПБЕЛМЕКС С.А., МЕКСИКО, ЕЛ САНТО ХАЛИСКО, ПАРК ИНДУСТРИАЛ ДЕ ЛА КАЛЕ, 4; ЯМАВЕР С.А. ДЕ С.В., МЕКСИКО, ЕЛ САНТО ХАЛИСКО, ПАРК ИНДУСТРИАЛ, ДЕ ЛА КАЛЕ, 4″
“ЕРИК БЕРЧ ТЕПЕЛИКЯН и КИАТО ЛИМИТИД, Кипър, притежават в съсобственост 1 дял на стойност 100 лв.”
“ЕРИК ТЕОФИЕЛ Б ХЕЙРМАН”
“ЕРМАННО ГАЛОРИНИ и КАРЛО АНТОНИО ЛА КОРТЕ притежават 1 дял в съсобственост, правата по който се упражняват от ЕРМАННО ГАЛОРИНИ”
“ЕР ЦЕ ЮРЪП a.с.”
“ЕС ЕМ СИ ПНОЙМАТИК ГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х”
“ЕС ЕНД ЕЙ СЪРВИСИЗ С. А. /S &A SERVICES S. A./”
“ЕС ТУ ВИ СОЛЮШЪНС Н.В.”
“ЕС & БИ ИНВЕСТМЪНТС Б.В.”
“ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ОБЕКТИ В ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС “МАКСИ”"
“ЕТОС СОПАРФИ АД (ETHOS SOPARFI S.A.), ЛЮКСЕМБУРГ”
“ЕТ “М- Б-С Инженеринг”"
“ЕТ”ММ-МИТКО ХРИСТОВ”/в несъстоятелност/ и въз основа на обезпечителна заповед,изд.по т.д.№20/2009г.на ДОС”
“ЕУРЕКО Б.В. , ХОЛАНДИЯ”
“ЕУРЕКО Б.В.”
“ЕУРЕКО Б. В.; ХОЛАНДИЯ , АМСТЕРДАМ”
“ЕФ М-В-С ИНЖЕНЕРИНГ”
“ЕХМ МАГАЗАДЖЪЛЪК САНАЙЪ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш. (EHM MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S.)”
“ЕЦЕ ПРОЕКТМЕНИДЖМЪНТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Г.М.Б.Х.”
“ЕЦЕ Проектмениджмънт Интернационал Г.м.б.Х.”
“Еднолично дружество с ограничена отговорност В.А.М. ван ден Берг Холдинг Б.В.”
“Еколабоне Б.В.”
“Елена Александровна Колесникова, родена на 14.10.1970 г. в Санкт Петербург”
“Елена Александровна Колесникова, родена на 14.10.70г. в Санкт Петербург”
“Елена Александровна Колесникова, род.на 14.10.1970 в Санкт Петербург”
“Ем Си Ай Мениджмънт С.А. (MCI Management S.A.)”
“Енерго-Про а.с.(ENERGO – PRO a.s.)”
“Ен Би Джи Интернешънъл Холдингс Б.В. (NBG International Holdings B.V.)”
“Ен Би Джи Интернешънъл Холдингс Б.В.”
“Ернст Глогар Гезелшафт м.б.Х.”
“Ернст Глогар Гезелшафт м.б.х.”
“Е С В ЛОГИСТИКС Б.В.”
“Е. А. ВАН ОЛСТ БЕХЕЕР Б.В.”
“Е. УОЛТЪРС (ЛЪДЛОУ) ЛИМИТЕД”, рег. в Англия под №590546″
“ЖАН В.Е. ЛАНКЕР”
“ЖАН В. Е. ЛАНКЕР”
“ЖИ СЕ ДЕКО БЪЛГАРИЯ Б.В.”
“Жилет Латин Америка Холдинг Б.В.”
“Жи Се Деко България Б.В.”
“ЗДЕНЕК КЛОФАЧ, роден на 01.06.1967 година в Усти Над Лабем, гражданин на Република Чехия, персонален номер 670601/0069, паспорт № 33542563, издаден на 21.03.2002 година от Прага 8, валиден до 21.03.2012, адрес: Република Чехия, Велка скала 677/7, 181 00 Прага 8″
“ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА, АДРИАН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ И ПЕТЯ АНТОНОВА ПАВЛОВА – в съсобственост”
“ЗЛАТКА ИВАНОВА КИРЯКОВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 лева”
“ЗЛАТКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320″
“ЗМ (Еаст) АД, вписано в ТР на кантона Цуг, Швейцария, представлявано от “Кофас България Кредит Мениджмънт Сервиз” ЕООД”
“ЗПА Смарт Енерджи АД/ZPA-SMATR ENERGY -S.A/”
“Зет Бета С.а.р.л (Z Beta S.a r.l.), B 121 044″
“Зет Гама Б.В. (Z Gamma B.V.), 34260763″
“ИВАЙЛО КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ и КРИСТИНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА притежават в съсобственост 1 дял на стойност”
“ИВАЙЛО НЕДЕВ ТОДОРОВ, ЕГН 7904026544 и МАРТИН НЕДЕВ ТОДОРОВ, ЕГН 7503096481 в съсобственост”
“ИВО МАРЕ , роден в Рим”
“ИВО МАРЕ, роден в Рим”
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ ХОЛДИНГС (БК) ХОЛАНДИЯ Б.В.”
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ ХОЛДИНГС/ БК/ Холандия” Б.В.”
“ИД ГЛОБЪЛ КЕПИТЪЛ САЩ, вписано в търговския регистър на Щата Уайоминг, под № 40115″
“ИЙСТЪРН ТРЕЙД ЕНД ШИПИНГ ООД; РЕГИСТРИРАНО В САЩ,СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:1000 КЪНЕКТИКЪТ АВЕНЮ,NW,ап.1020,ВАШИНГТОН,DC20036″
“ИЛКО ИВАНОВ ИЛИЕВ и АНДЖЕЙ ВИЕСЛАВ МОРОЗ в съсобственост”
“ИМАК АД чуждестранно юридическо лице регистрирано в Италия № 00985500446″
“ИМО ИНДЪСТРИ ГЛОБАЛ, Белгия, вписано под № 0883.863.406 в Белгийския Търговски регистър”
“ИМПАЛА ИНВЕСТ Б.В., ХОЛАНДИЯ, КЛАУД ДЕБУСИЛААН 44, 1082 MD АМСТЕРДАМ”
“ИМПАЛА ИНВЕСТ Б.В., ХОЛАНДИЯ, 1082 АМСТЕРДАМ, ПО Ф.Д 33201334″
“ИМПАЛА ИНВЕСТ Б.В., ХОЛАНДИЯ, 1082″
“ИМПЕРА АВСТРИЯ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШЕФТ-М. Б. Х”
“ИНВЕРСИОНЕС ИНМОБИЛИАРИАС БЪЛГАРИЯ С.Л., ИСПАНИЯ, ХЕРОНА, № В 17874652,”
“ИНГКА ПРО ХОЛДИНГ Б.В.”
“ИНГ БАНК Н.В., ВЕСТ ЛБ АГ-клон Лондон”
“ИНГ БАНК Н.В., ВЕСТ. ЛБ АГ-клон Лондон, ИНГ БАНК ЗРТ, ИНГ БАНК Н.Б., клон София”
“ИНГ БАНК Н.В., НИДЕРЛАНДИЯ-33031431 ; ИНГ БАНК ЗТР,УНГАРИЯ-Cg01-10-04168; ИНГ БАНК Н.В.,КЛОН СОФИЯ,БЪЛГАРИЯ-831553814 ; ЕРСТЕ БАНК ГЕРОСТЕРАЙХШТЕН ШПАРКАСЕН АГ,ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-FN33209 m; РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТЕРАЙХ АГ, АВСТРИЯ-FN58882 t ; ; РАЙФАЙЗЕН БАНК ЗТР”
“ИНДЕНЕРО Б.В.”
“ИНДУСТРИ ХОЛДИНГ, АВСТРИЯ, вписано под № 182008 НА ОБЛАСТЕН СЪД в гр. ВИЕНА”
“ИННОВА БОЛКАН ПРОПЪРТИС Б.В ХОЛАНДИЯ АМСТЕРДАМ”
“ИНСПАЙЪР МУЛТИПЛЕКС Б.В.”
“ИНТАМАРТ ЛИМИТИД, регистрирано в Република Сейшели, рег. № 092241″
“ИНТЕРБРЮ СЕНТРАЛ ЕУРОПИЪН ХОЛДИН Б.В.”
“ИНТЕРБРЮ СЕНТРАЛ ЮРОПИЪН ХОЛДИНГ Б.В.”
“ИНТЕРДИЙН ИСТЪРН ЮРЪП, Спедиционно Г.м.б.Х. (INTERDEAN EASTERN EUROPE Spedition Ges.m.b.H.)”
“ИНТЕРКАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ В.И.”
“ИНТЕРМАРКТ Б. В.”
“ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МАСТЕРС ПАБЛИШЪРС Б.В. рег. в ТР – НИДЕРЛАНДИЯ №30115737″
“ИНТЕРСНАК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В №09159572″
“ИНТЕРСНАК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В.”
“ИНЧКЕЙП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП Б.В.”
“ИНЧКЕЙП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП Б.В., Холандия”
“ИНЧКЕЙП ОВЪРСИЙЗ ИНВЕСТМЕНТС Б.В.”
“ИРЕНТИЯ ИНКОРПОРЕЙТИД /YRENTHIA INCORPRRATED/ дружество, създадено и регистрирано в Панама под регистрационен номер Микрожакет 788618, Документ 2291534, със седалище и адрес на управление: Панама, гр. Панама, Марбела, 54 Източна Улица № 3А”
“ИСКРЕННА СТЕФАНОВА МАКАРИЕВА – Офис мениджър на Офис централен клон – София, с право на подпис Б”
“ИТАЛИАНСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЧУЖБИНА – СИМЕСТ АД”
“Ибрахим Сефер Коч, гражд. на Р. Турция, роден на 01.07.1949г., паспорт TR-A № 762425″
“Иван Тодоров Балабанов ЕГН 49082522251 -дата на встъпване в длъжност-три дни след връчване на преписа от определението, на основание чл.656,ал.1 от ТЗ.”
“Ивикорк Ханделсгезелшафт м.б.х.”
“Израел Тиатърс Риал Истейт Холдинг Б.В.”
“Индустрибедарф Гезелшафт м.б.х.”
“Инженикс Интернешънъл (Холандия) Б.В.”
“Интегрейтид Системс Дивелопмънт Корпорейшън Холдинг (АйЕсДиСи Холдинг) Б.В.”
“Интервет Холдинг Б.В.”
“И СИ СИ АЙ ПИ ХОЛДИНГ Б В”
“И СИ СИ АЙ ПИ ХОЛДИНГ Б.В.”
“И ю Б ШВЕЦИЯ ХОЛДИНГ АВ”
“И.Ц.КАПТЕЙН ХОЛДИНГ Б.В. ООД ХОЛАНДИЯ”
“ЙЕРУН ВАН ХЕРТЮМ БЕХЕЕР Б.В.”
“ЙОАХИМ Г.В. ВАНЬОВЕРЗВЕЕН”
“ЙОАХИМ Г. В. ВАНХЬОВЕРЗВЕЕН”
“ЙОРДАНКА МИЛУШЕВА КОСТОВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320″
“ЙОСТЕРАЙХИШЕ ДОКА ШАЛУНГСТЕХНИК ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х.”
“ЙОХАН ФРИШАЙС БЕТАЙЛИГУНГСГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х. – Република Австрия”
“Йоахим Ж.В. Ванхьоверзвеен”
“Йордан Иванов Йорданов – в условията на съсобственост”
“Йосдик Б.В.”
“Й.В. ОСТЕНДОРФ & КО КГ”
“КАКАРИ ЕВАНГЕЛИЯ АТАНАСИОС , В ГЪРЦИЯ”
“КАЛЕС ГРУП Б.В.”
“КАЛМАНТ ЖАН – ПИЕР М.В.”
“КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ, ЕГН 7802050980; ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА, ЕГН 8009231216 и ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА, ЕГН 5808181053 – в съсобственост”
“КАПРИЦИО ФЕШЪН Б.В. ООД”
“КАПТИВ АСЕТС МЕНИДЖЪРС, рег. в Луизиана”
“КАРА ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х.”
“КАРЛА ДЗАЛИ РОДЕНА 11.12.1943 В ГРАД ЕМПОЛИ , ИТАЛИЯ”
“КАРПИ ТЕХ Б.В. ООД, ХОЛАНДИЯ”
“КАТРО ПЕРСОНАЛЗУХЕ УНД АУСВАЛ ГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х”
“КАТРО ПЕРСОНАЛЗУХЕ УНД АУСВАЛ ГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х., ВИЕНА,АВСТРИЯ”
“КБС БАНК Н.В.”
“КЕЙРОС ВЕНЧЪР ПАРТНЪРС С.А. (KAYROS VENTURE PARTNERS S.A.)”
“КЕПИТАЛ ВЕНЧЪР ПАРТНЕРС А.Г.вписано в търговския регистър на Република Доминика”
“КЕПИТАЛ ВЕНЧЪР ПАРТНЕРС А.Г. вписано в търговския регистър на Република Доминика”
“КЕПИТЪЛ УАН ЕНД БЕНЕТ А.Г. – дружество регистрирано в Доминика, гр. Розо, вписано под № 13088 от 2008год. със седалище и адрес на управление Коптхол №8, Розо Вали, 00152, Доминика с Директор АЛЕКС ДЖЕЙМС, живущ на Туелфт Стрийт, Кейнфиилд чрез пълномощникът си КИРИЛ ГЕНАДИЕВ ХОДЖАЕВ”
“КЕРА ДЯЛКОВА ТОПАЛОВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“КЕРА ТОДОРОВА ТОДОРОВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“КИРА ИНВЕСТМЪНТ Б.В ООД”
“КК Бевериджис Холдингс II Б.В.”
“КЛАЙН ГРУП Б.В. ООД”
“КЛАСЕНОВА Б.В.”
“КЛИМТЕХНИК БЕХЕЕР Б.В. КРАЛСТВО ХОЛАНДИЯ”
“КЛИМ ТЕХНИК БЕХЕЕР Б.В., КРАЛСТВО ХОЛАНДИЯ”
“КМ БОЛКАНС Б.В.”
“КОМАНДИТГЕЗЕЛШАФТ ПАНТА ЦВАЙУНДНАЙНЦИГЩЕ ГРУНДЩУКСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. УНД КО”
“КОМЛЕКСНИ УСЛУГИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МАЛИНА 98 ЕООД”
“КОМСИСТ АБ, регистрирано в ТР на Швеция под рег.№ 55659606-13″
“КОНИНКЛИКЕ ФИЛИПС ЕЛЕКТРОНИКС Н.В.”
“КОНИНКЛИКЕ ФИЛИПС ЕЛЕКТРОНИКС Н. В.”
“КОНСОРЦИУМ – “ХАЧ ЕЙКЪРС ИНКОРПОРЕЙТИД”. “ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ”АД , “МОТ МАКДОНАЛД” и “ЮНИТ ИНВЕСТМЪНТ Б.В.”"
“КООПЕРАЦИЯТА Е В ЛИКВИДАЦИЯ”
“КОРПОРАЦИЯ ДИ ДАБЛ ю БИ, рег. в Р.Панама, рег. № 502174, документ № 832585″
“КОСТАС ЯНИ ИНВЕСТМЪНТ ООД, РЕГ. № 226807/07.04.2008 Г. В Р. КИПЪР”
“КОУТС ИНДЪСТРИЪЛ ЮРЪП ХОЛДИНГС Б.В.”
“КРАСИМИРА ХРИСТОЗОВА ДУРМАДЖИЕВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320″
“КРАСИМИР СТЕФАНОВ МАЛЧЕВ, ЕГН 6405115380, в съсобственост с ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ МАЛЧЕВ”
“КРЕДИТ СУИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, регистрационен № 2500199 в Регистъра на дружествата на Англия и Уелс”
“КРЕН ИНВЕСТ Б.В. ООД”
“КРЕН ИНВЕСТ Б.В. ООД, идентификция 822530338″
“КРИО-СЕЙВ ГРУП Н.В.”
“КРИСТИЯН Б.А.КАПЕЛЕ”
“КРИС ХОЛДИНГ ООД, регистрирано в Република Сейшел”
“КРОБАТ БЕТАЙЛИГУНГС – УНД ФИНАНЦИЙРУНГСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х”
“КРОБАТ ГЕБОЙДЕТЕХНИК УНД СЕРВИЗ Г.п.Б.Х и КО КГ”
“КРОБАТ ГЕБОЙДЕТЕХНИК УНД СЕРВИЗ Г.п.Б.Х и КО КГ:300997 v, Чуждестранно юридическо лице”
“КУИНЛАН ПРАЙВИТ ЕСПФ ИНВЕСТМЪНТС # 1 – ЛЮКСЕМБУРГ , вписан в регистъра под № В 125867; КУИНЛАН ПРАЙВИТ ХЪРБЪРТ КЛАЙЪНТ ХОЛДИНГС – С.А.Р.Л. ЛЮКСЕМБУРГ”
“КУРА Бетайлигунгсгезелшафт Мителеуропа М.Б.Х”
“КУРА Бетайлигунгсгезелшафт Мителеуропа м.б.Х.”
“КУРВЕТ ГРУП ХОЛДИНГ ООД – в несъстоятелност”
“КХ ИНВЕСТМЪТС С .а.р.л., вписано в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР- ЛЮКСЕМБУРГ НОМЕР:В 76006″
“Карл Гьот, гражд. на Австрия, роден на 08.08.1971г. в Нойнкирхен, Австрия”
“Кей Би Си Секюритис Н.В.”
“Келгрин инк-дружество учрено и регистрирано в Панама”
“Кепитъл Болкън Пропъртис Б.В.”
“Кепитъл Сити Юръп (Capital City Europe S.a r.l.)”
“Кефи Минералс Плс, дружество учредено в съответствие със законите на Великобритания, със седалище и адрес на управление в Лондон, 35 Вайн Стрийт ЕС3N 2АА”
“Ким Холдинг Б.В.”
“Китайската банка за развитие, чрез клона си в Анхуей”
“КлинТек Люксембург Ес.Ей. (ClinTec Luxembourg S.A.)”
“Кодоньото Маурицио, роден в Понте Ди Пиаве (ТВ)”
“Колонерус Карл Х.В.Е..”
“Комвърс Нетуърк Системс Юръп Б.В”
“Консулт АД, дружество учредено в съответствие със законите на Италия, вписано в Търговска Камара, Модена на 12 март 1999г. под номер 269457, със седалище и адрес на управление в гр. Формиджине, област Модена, ул. “Куатро паси” № 51, пк. № 41043″
“Корнейл Хецкенащ, унгарски гражданин, роден на 24.03.1977 г. в Сомбатхей, Унгария, име на майката: Агнеш Челко”
“Коутс Индъстриал Юръп Холдингс Б.В.”
“КюЕксЕлХОЛДИНГ Б.В. ХОЛАНДИЯ”
“К.К.Б. АД”
“К.К.Б., АД”
“К.ЛУДВИГ ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х.”
“К. ЛУДВИГ ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. -АВСТРИЯ”
“К. ЛУДВИГ ГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х.”
“К. ЛУДВИГ ГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х., АВСТРИЯ”
“К. ЛУДВИГ Гезелшафт м.б.Х.”
“ЛАГЕРМАКС АУТОЛОГИСТИК ИНТЕРНАЦИОНАЛ Г.М.Б.Х.”
“ЛАЗА СЕНТЪРС Н.В. – НИДЕРЛАНДИЯ”
“ЛАЙТВИНД Б.В.”
“ЛАНЦИОН МИТ ЕВРУ АД, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 35688/65/В/96/21,”
“ЛДМ ООД – рег. в Чешка Република”
“ЛЕВАНТЕ ИНВЕСТМЪНТС,, Г.м.б.Х.ИТАЛИЯ”
“ЛЕВЪЛ 3 ХОЛДИНГС Б В”
“ЛЕМ Холдинг С.А., вписано в търговския регистър на Женева под фирмен № CH-660-0953995-7″
“ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ С. А. , ЛЮКСЕНБУРГ, РЕГ. № В 107752″
“ЛЕПСИ ЛИМИТИД /LEPSI LIMITED/ дружество, създадено и регистрирано в Белиз под регистрационен номер 105,384″
“ЛЕПСИ ЛИМИТИД /LEPSI LIMITED/ дружество, създадено и регистрирано в Белиз под регистрационен номер 105,384, със седалище и адрес на управление: Белиз, Белиз Сити, 1 ? миля Нордърн Хайуей”
“ЛЕРМА Б.В.(ООД) (LERMA B.V.)”
“ЛИБРА КАПИТАЛ S.A.”
“ЛИДМАС ПРОПЪРТИС ЛИМИТИД, регистрирано в Кипър под № НЕ 191945″
“ЛИЙДЪН ИНВЕСТ ЛТД., УЧРЕДЕНО В РЕПУБЛИКА СЕЙШЕЛИ”
“ЛИНДА ГИСЛЕН Б ХИЛЕН”
“ЛИНДНЕР ФЕРМЬОГЕНСФЕРВАЛТУНГС, гмбХ, Германия, рег. под № HRB 5451 в Амтцгерихтс Ландшуг”
“ЛИНКЪЛН ЛЕНД ЕРСТЕ Б.В.”
“ЛИНОМЕДИЯ ЦЯЛОСТНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ АКЦИОНЕРНО ТЪРГОВСКО И ИНДУСТРИАЛНО ДРУЖЕСТВО, рег.номер 37484/01/В/97/547 (04)”
“ЛИОР ЗАГА И ХАРЕЛ ГЕВА В СЪСОБСТВЕНОСТ”
“ЛИОР ЗАГА И ХАРЕЛ ГЕВА В СЪСОБСТВЕНОСТ, МОТИ ШОМРОНИ”
“ЛИОР ЗАГА, дата на раждане 770714 И ХАРЕЛ ГЕВА, дата на раждане 680921 В СЪСОБСТВЕНОСТ”
“ЛКАА ХОЛДИНГ Б.В.”
“ЛОРАН Б.Н. ДЕФАЛК”
“ЛОРА ГОСПОДИНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 6304263990 и ИЛИЯНА МИХАЙЛОВА СЪБЧЕВА в съсобственост”
“ЛОРЕНЦО БОРГЕЗИ – ГРУПА Б”
“ЛУИ БЕРЖЕ АД (LOUIS BERGER S.A.)”
“ЛУКА ПАНТИЕРИ (LUCA PANTIERI), италиански гражданин, роден в Форли` (ФО), на 30/07/1971″
“ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН Б.В. – ХОЛАНДИЯ”
“ЛУКОЙЛ ЮРЪП ХОЛДИНГС Б.В.”
“ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НИКОЛОВ, руски гражданин с постоянно пребиваване в България”
“ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ТЕНЕВА- в полза на “Лайф” ООД с ЕИК 123673206″
“ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ДРАГНЕВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“ЛЮДО В.М.ВАН ВУНКТ”
“ЛЮДО В. М. ВАН ВИНКТ”
“ЛЮК МОРИС Б КУКА”
“Ленце Антрийбстехник Г.М.Б.Х.”
“Лиляна Спасова Дупчанова в качеството на майка и законен представител на Крис Десиславов Дупчанов”
“Локал Телеком Б.В.”
“Л.Б.С.ЮК”
“МАГИЯР ТЕЛЕКОМ ТЕЛЕКОМЮНИКЕЙШЪНС ПИ ЕЛ СИ, акционерно дружество, регистрирано в Градски съд на Будапеща под фирмен № Cg 01-10-041928, със седалище бул. Кристина № 55, Будапеща 1013, Унгария”
“МАГ.ЕЛИЗАБЕТ ХУБЕР-АВСТРИЯ, ХЕНДОРФ А.В.”
“МАДЖИДЕ МЕХМЕД РАШИД -В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“МАЙЕЗ АЛИ МУСТАФА, ЛИВАН Л.П. N 1021545/18.10.94 В БЕЙРУТ”
“МАКСИЪМ УЪРЛДУАЙД Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“МАЛЕРО Б.В.”
“МАРА ПРОЙЕТИ, родена в Тиволи (РМ)”
“МАРГА Б.В.”
“МАРИНОПУЛОС Б.В.”
“МАРИНОПУЛОС СЕЕ Б.В. – ХОЛАНДИЯ, 1047 АМСТЕРДАМ, АКРАВЕГ 19, РЕГ. № 34259891″
“МАРИН ЯНЕВ ДРАГНЕВ – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320″
“МАРИЯ АНГЕЛОВА ТОДОРОВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КЪНОВА в качеството й на майка и законнен представител на малолетното си дете СИЯНА МИЛЕНОВА БЛАЖЕВА”
“МАРКС ЕНД СПЕНСЪР Б.В.”
“МАРКС ЕНД СПЕНСЪР МАРИНОПУЛОС Б.В.”
“МАРК В. М. БАЕЛЕ”
“МАРТИФЕР РИНЮЪБЪЛС БРАЗИЛ Б.В.”
“МАТА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“МАУНТНЕР Варендханделас унд Фермьогенсфервалтунгс Гез. м. б. х.”
“МАУРИЦИО ЧЕЧИЛЕ, ИТАЛИЯ, РОДЕН В ТРЕНТО”
“МАУРИЦ ХОЛАНД Б.В.”
“МАУТНЕР ВАРЕНХАНДЕЛС УНД ФЕРМЬОГЕНСФЕРВАЛТУНГС ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х ООД”
“МЕГЛЕНА ДРАГНЕВА НЕДЕЛЧЕВА, притежаващ лично 2 дяла и 1/2 и.ч. от 1 дял в съсобственост с НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ ИЛИЕВ, на обща стойност”
“МЕГРЕ И КО. ГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х., Австрия”
“МЕГРЕ.КО ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. , ООД Австрия, вписано в Търговски съд – Виена”
“МЕДИТЪРЕЙНИЪН НОТИЛЪС Б.В.”
“МЕИР ИСАК ВАСЕРМАН, ИЗРАЕЛ, Л.П. №9028022/02.02.2002 от властите в гр. Тер Авив”
“МЕИ – РИЪЛ ЕСТЕИТ Н.В.”
“МЕЙН УИНД Б.В.”
“МЕЙФИЙЛД ИИСТ ИСТЕЙТС Б.В, ХОЛАНДИЯ, рег. под № 34206495 в Търговската камара на Амстердам, с адрес: Поларис авеню 45, 2132 JH Хууфдорп.”
“МЕКО БЕЛАСТИНГАДВИС Б.В.”
“МЕРИДИОНАЛ ЕУРОПА ООД, вписано в Търговския регистър на кралство Испания, в том 14.753, под N 245023″
“МЕРК ХОЛДИНГ ГМБХ, Търг.регистър Б на РС Дармщат, рег.№ HRB 7293″
“МЕРК ШАРП И ДОУМ Б.В.ХОЛАНДИЯ, №34028461″
“МЕХМЕТ САЛИФ ЮМЕР, ЕГН 5404222421 в съсобственост с САМИР ДЖАХИД АЛИ”
“МЕХМЕТ ЮСЕИН КЮЧУК – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320″
“МИДЪЛ ЮРЪП ИНВЕСТМЪНТС Н.В”
“МИДЪЛ ЮРЪП ОПОРТЮНИТИ ФОНД ІІІ Н.В. Холандия”
“МИДЪЛ ЮРЪП ОПОРТЮНИТИ ФОНД II Н.В. – ХОЛАНДИЯ”
“МИДЪЛ ЮРЪП РИЪЛ ЕСТЕЙТ Н.В. – ХОЛАНДИЯ”
“МИЛЕНА ИВАНОВА МОМОЧЕВА, ЕГН 7810056333, в качеството си на майка и законен представител на малолетното дете НЕВЕНА АСЕНОВА МИЛАНОВА”
“МИЛИЦА МИОДРАГ РАДЕВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“МИМА ИВАНОВА МАРКОВА, ЕГН 5309045496, ИСКРА ЛЮБЕНОВА ЦВЕТАНОВА, ЕГН 5608056250, АНА СТОЯНОВА ВЛАДИМИРОВА, ЕГН 4803046697, РАДКА СПАСОВА КОСТОВА, ЕГН 6405027252, ЮЛИЯ ТОДОРОВА АПОСТОЛОВА, ЕГН 4804016737, МИРКА ВАСИЛЕВА ШАМАНОВСКА, ЕГН 5305086959, ДИАНА ЙОШКОВА ПЕТКОВА, ЕГН 6705086410, МАРИЕТА АЛЕКСАНДРОВА КОНСТАНТИНОВА, ЕГН 4809066392, НАДЕЖДА ХРИСТОВА ДИМОВА, ЕГН 5707073235, ЯНКА ВЕЛИЧКОВА САКАРОВА, ЕГН 5106286492, АЛЬОНУШКА ГЕОРГИЕВА ГОТЕВА, ЕГН 5309126392, ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ИВАНОВА, ЕГН 6409026399, МАРИЯ СЛАВЕЕВА ТРИФОНОВА, ЕГН 6506180275, ХРИСТО ПЕНКОВ ПЕНКОВ, ЕГН 5101146380, МИРОСЛАВА МЕТОДИЕВА СТЕФАНОВА, ЕГН 7208180470, БОРИСЛАВ ВИКТОРОВ БОРИСОВ, ЕГН 6509193208 и ХУЗАН НААСАН, ЕГН 6506036329.- В СЪСОБСТВЕНОСТ”
“МИНЕКС Б. В.”
“МИРОСЛАВА ИВАНОВА МАРГГРАФ ЕГН 6105234557 ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 6809054585, ЕЛЕНА ЩЕРЕВА ВАСИЛЕВА, ЕГН 4001074670 – в съсобственост”
“МИХАЕЛ В. БАДЕР”
“МИХ АЛЕГРО Б.В. ,ХОЛАНДИЯ”
“МИХ АЛЕГРО Б.В.”
“МИХ АЛЕГРО Б.В., Холандия”
“МОВЕНТО ГмбХ, Вписано в Търговски регистър Щутгарт под номер HRB22871″
“МОЛЕ АД / MOLE s.c.p.a.”
“МОНДИ ПЕКИДЖИНГ ПЕЙПЪР Б. В.”
“МОСЮ БРИКОЛАЖ С.А. (MR. BRICOLAGE S. A.) ФРАНЦИЯ”
“МОХАМЕД Б М ЕЛАСИБАИ”
“МОШЕ ВАН ДАМ Б.В.”
“МСД ХЮМАН ХЕЛТ ХОЛДИНГ Б.В, №17131899″
“МУЛТИ ВЕСТЕ 317 Б.В.”
“МУЛТИ ВЕСТЕ 318 Б.В.”
“МУЛТРАШИП САУТ ЙИСТ ЮРЪП Б.В. ЕООД, ХОЛАНДИЯ”
“МУЛТТРАШИП САУТ ИЙСТ ЮРЪП Б.В. – ХОЛАНДИЯ”
“МЮЛЕР МАРТИНИ ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х., АВСТРИЯ”
“Марк Пейджис Холдинг Б. В.”
“Марсел Фриедл, роден на 09.07.1963 г. в Сплит”
“Мартини РЕ Итернешънъл Б.В., Нидерландия”
“Матео Рокка, итал. гражданин, роден на 27/08/1973 в Италия”
“Мауро Джудичи, гражданин на Република Италия, роден на 08.05.1966г. в гр. Милано, Италия”
“Мегреи ко гезелшафт М.Б.Х.”
“Мегре и Ко. Гезелшафт М.Б.Х.ООД”
“Мегре и Ко. Гезелшафт М.Б.Х. ООД”
“Мегре и Ко. Гезелшафт М.Б.Х.”
“Медитърейниън Нотилъс Б.В.”
“Мед Тръст Холдинг Г.м.б.Х.”
“Международна финансова корпорация, София Хотел Дивелъпмънт Корпорейшън Б. В., Хилтън Интернешънал Ко.”
“Мидъл Юръп Инвестмънтс Н.В.”
“Мидъл Юръп Опортюнити Фонд II Н.В. – Холандия”
“Мидъл Юръп Опортюнити Фонд II Н.В.”
“Микроплан Датенферарбайтунг Гезелшафт м.б.Х ООД”

About

Brands - world brands info

Tagged with: , , ,
Posted in физически лица българия
In Archive