Списък физически лица в България към 25-06-2013

Списък физически лица в България към 25-06-2013

“Мирослав Танчев, гражд. на Австрия, роден на 20.10.1972г. в София”
“Мирослав Танчев, гражд. на Австрия, роден на 20.10.1972г. в София, България”
“Монди Пекиджинг Пейпър Б.В.”
“Морнинг глорис инвестмънтс лимитид ООД; Търговския съд в Кипър под номер НЕ 184333″
“Мр Бриколаж СА (Mr. Bricolage S.A.)”
“М И В ЗАНДЕР Д.И.Б. ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ”
“М + В ЗАНДЕР Д.И.Б. ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ”
“М.Б.М”
“М.Т.А.КОНСУЛТИНГ Б.В.”
“М. Б. САТЛЕР ИНВЕСТИЦИИ, СЛОВЕНИЯ”
“МK ВИКТОР ЕНД ХАМИЛТЪН АДВЪРТАЙЗИНГ С.А, идентификационен номер 54856/01АТ/В/03/288″
“НАДЕР ГАНДЕВАНИ, роден на 29.03.1958 година в Иран, Американски гражданин, с паспорт № P 210911973, издаден на 28.05.2004, от Национален Паспортен Център, САЩ, валиден до 27.05.2014, адрес: улица Броудхолоу роуд №200, ап. 207, квартал Мелвил, град Ню Йорк, пощенски код 11747, САЩ”
“НАКТИС СОФРАЛ s.a. ФРАНЦИЯ, ДРУЖЕСТВО ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА СЪДА В СТРАСБУРГ”
“НАТАЛИЯ СЕМЬОНОВНА КАДАГИДЗЕ И ТИНАТИН КАХАЕВНА КАЛАНДАРИШВИЛИ – В СЪСОБСТВЕНОСТ”
“НАТАША ПЕТРОВА МАРИНОВА, ЕГН 6506300452 ГР. БУРГАС, Ж.К. ЛАЗУР, БЛ.З, ВХ.В, ЕТ.6″
“НЕА ТРАНСПОРТОНДЪРЗУК ЕН ОПЛЕЙДИНГ Б.В.”
“НЕА ТРАНСПОРТОНДЪРЗУК ЕН – ОПЛЕЙДИНГ Б.В.”
“НЕЛИ ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320″
“НЕОХИМИКИ А.В.Е.Е.”
“НЕПЕРГ ИНВЕСТ (Neipperg Invest S.A.R.L.)”
“НЕСЛО Б.В.”
“НЕФ Телеком Къмпани Б.В.”
“НИКИТА СТОЯНОВ ДИМИТРОВ,АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 7912186638ЛОРЕТА АЛЕКСАНДРОВНА ГОРЧАКОВА, ЕГН 4903204570 притежаващи в съсобственост”
“НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИВАНОВ В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“НИКОЛАЙ КИРИЛОВ НИКОЛОВ- МАНДАТ: 3 ГОД., СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ВПИСВАНЕ В ТР”
“НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ ИЛИЕВ, притежаващ лично 2 дяла и 1/2 и.ч. от 1 дял в съсобственост с МЕГЛЕНА ДРАГНЕВА НЕДЕЛЧЕВА, на обща стойност”
“НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ШУМКОВ ЕГН 5704182269 ДЯЛОВО УЧАСТИЕ 2250; СВЕТОЗАР НИКОЛАЕ В ШУМКОВ -250 ЛВ.”
“НИКОЛА ИВАНОВ ЯНАКИЕВ, ЕГН 8604030627 и КАЛИН НЕДЯЛКОВ СТОЯНОВ, ЕГН 8601270440 – в съсобственост”
“НИКОЛИНКА ИВАНОВА ЧИЧЕВА В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“НИПБЕЛМЕКС С.А. ДЕ С.В.”
“НИР /АЛЕКСАНДЕР/ МЕСТЕРМАН, гражданин на Израел, роден в Германия”
“НОВЕРГО ПРОПЪРТИС ООД компания регистрирана под № Е0463062009-8 в щат Невада”
“НОВЕРГО ПРОПЪРТИС ООД компания регистрирана под № Е0463062009-8 в щат Невада, САЩ”
“НОКИА ФАЙНЕНС ИНТЕРНАШЪНАЛ Б.В.”
“НОРАКО КОНСУЛТИНГ ЛИМИТЕД дружество регистрирано в Белиз”
“НОРМАН Б. БАРСТОУ”
“НОРТСТАР БОЛКАН ПРОПЪРТИС Б.В.”
“НУРИ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“НУТРИА А.Д. Р.Гърция, рег.№ 31139/14/В/94/4″
“НЮЗ АУТ ЪФ ХОУМ Б.В. , НИДЕРЛАНДИЯ”
“Небу Транспорт Сървисиз Б.В.”
“Не е назначен нов управител в срока по чл. 141, ал. 5 ТЗ”
“Нориел Импекс ООД, пореден № на вписване в ТР J40/10764/2003″
“Нюз Недерландс Б.В., Нидерландия, ТР Амстердам № 32055414″
“ОАО “СУМСКО МАШИНОСТРОИТЕЛНО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБЕДИНЕНИЕНЕНИЕ ИМ. М. В. ФРУНЗЕ”
“ОББ АД, чрез клон в гр.Варна”
“ОЗОН ЛАБОРАТОРИС Б.В.,НИДЕРЛАНДИЯ”
“ОЙРОПЛАКАТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ВЕРБЕГЕЗ М.Б.Х.”
“ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – В. Търново”
“ОЛАНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В.”
“ОЛАНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В.,”
“ОЛЕКСАНДР В. БУЗОВ”
“ОН СЕМИКЪНДАКТЪР НЕДЕРЛАНДС Б.В.”
“ООМС АВЕНХОРН ХОЛДИНГ Б.В.”
“ООМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ Б.В. 37118881″
“ООМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ Б.В.”
“ООСТЕРХАМ ХОЛДИНГ Б.В.”
“ОПЕТ АЙГАЗ Б. В. – ХОЛАНДИЯ”
“ОРЕСТЕ ЛОДИДЖАНИ, роден в в гр. Лоди”
“ОРИСОЛ ИНВЕРСИОНЕС С.К.Р – дружество с рисков капитал при опростен режим С.А. (ORISOL INVERSIONES S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO S.A.)”
“ОТТО ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ Б. В.”
“Общ дял на ” ЖИТЕН КЛАС – 98 ” ООД, ЕИК 113050610, съвместно с ДРЕНКА МИЛАДИНОВА РАДЕВА, ЕГН 4907133854; ХРИСТИНА СТАНИМИРОВА ЕВТИМОВА, ЕГН 5204033797; БОРИС БОГОСЛОВОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН 5811113780;ЕВЕЛИНА НОВАКОВА ПЕТРОВА, ЕГН 8409149273 по чл.5, ал.2 от ЗППДОбП в размер на 18200 лв”
“Остерхам Холдинг Б.В.”
“ПАБКО ЛИЗИНГ УНД ХАНДЕЛС ГЕЗ.М.Б.Х.”
“ПАЛКО- Акционерно дружество за производство на трикотаж, № 886/01/В/86/887″
“ПАНТЕЯ Б.В.”
“ПАРЕТОН ХОЛДИНГ ЛТД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Белиз”
“ПАРЛУКЕ МЕНИДЖМЪНТ A.S.”
“ПАТРАС ХОЛДИНГС Б.В.”
“ПАТРАС ХОЛДИНГС Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“ПАТРИК ДЖ. В. ТИЛИУ”
“ПБГ АД- в несъстоятелност с възможност за споразумение с кредиторите, вписано в НСР към Районен съд в Познан – номер на дело РО.VІІІ NS-REJ.KRS/11618/10/214″
“ПЕДЕРСЕН ЕНД ПАРТНЕРС Б.В – ЧАСТНО НИДЕРЛАНДСКО ООД”
“ПЕДЕРСЕН ЕНД ПАРТНЕРС Б.В, ЧАСТНО НИДЕРЛАНДСКО ООД; БОРИСЛАВА БОРИСОВА НЕДЕЛЧЕВА”
“ПЕНКА ЯНЕВА ДОЙЧЕВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320″
“ПЕРФЕКТЮП АМБАЛАЖ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ A.Ш.”
“ПЕТЕРС ПЛАНТЕНЕКСПОРТ Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“ПЕТРАНА РУСЕВА ДРЯНОВСКА, ЕГН 4604220635, РОСЕН ВЛАДИМИРОВ ДРЯНОВСКИ, ЕГН 7303110643 и ДАНИЕЛ ВЛАДИМИРОВ ДРЯНОВСКИ, ЕГН 6703250442 притежават в общ дял, при равни квоти 50 дяла по петдесет лева всеки на обща стойност 2500 лева.”
“ПЕТРА ФОЙРЩАЙН, родена на 20.04.1972 в Брегенц, гражданин на Република Австрия, паспорт № P 3398143, издаден на 20.04.2009, от БХ Брегенц, валиден до 19.04.2019, адрес: ул. Дрьошищрасе 15, гр. Тризен, пощенски код 9495, Княжество Лихтенщайн”
“ПЕТЪР ТОДОРОВ ПОПОВ ЕГН 7102126648 про¬да¬ва на БОЯН ЧАВДАРОВ НОВАНСКИ, ЕГН 6901266529собствените си 33 дя¬ла по 50 лв. всеки, общо в размер на 1650 лв. и ПЕТЪР ТОДОРОВ ПОПОВ ЕГН 7102126648 про¬да¬ва на ВЛАДИМИР ИЛИЕВ АВРАМОВ, ЕГН 6708246640 собствените си 17 дя¬ла по 50 лв. всеки, общо в размер на 850 лв.”
“ПЕТЯ АТАНАСОВА ЖИВАНКИНА,ЕГН6211086792 , апорта в съсобственост”
“ПИДАЛГО Б.В.”
“ПИРАЛИС АНЩАЛТ, вписано в Обществен регистър под № FL-0001.549.171-2″
“ПИРАМИС МЕТАЛУРГИЯ АД, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 8317/62/В/86/0152″
“ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, вписано в публичния регистър на Лихтенщайн, гр.Вадуц под рег.№ FL-0001.527.535-8 на 12.01.2996 г.”
“ПЛАЗА ОН ХОЛДИНГ Б.В.”
“ПЛАЗА ОН ХОЛДИНГ Б.В., Амстердам, Холандия”
“ПЛАЗА СЕНТЪРС Н.В. – ХОЛАНДИЯ”
“ПЛАЗА СЕНТЪРС Н.В.”
“ПЛАЗА СЕНТЪРС Н.В., Холандия”
“ПЛАЗА СЕНТЪРС Н. В. – НИДЕРЛАНДИЯ”
“ПЛАМЕН ДИМЧЕВ МАТЕВ, ЧРЕЗ ДИМЧО СИМЕОНОВ МАТЕВ в качеството му на баща и законен представител”
“ПЛАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ – МАНДАТ: 3 ГОД., СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ВПИСВАНЕ В ТР”
“ПОЛИКОРН ООД, регистрирано в щата Делауер, дело №3985427,представлявано от Радослав Маргаритов Димитров”
“ПОЛИ Б. ДРИНКУАТЕР”
“ПОРШЕ ХОЛДИНГ Гезелшафт м. б. Х., Фогелвайдерщрасе 75, 5020 Залцбург, Австрия”
“ППФ БАНКА, А.С., акционерно дружество, учредено съгласно законодателството на Република Чехия, с адрес на управление: Прага 6, Европска 2690/17, пощенски код 160 41, Република Чехия, вписано в Търговския регистър към общинския съд в Прага, Отделение B, вписване 1834″
“ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА по чл. 5, ал. 2 от ЗППДОБП – съсобственици на общ дружествен дял в размер на 2 720 лв, а именно: ВАСИЛ НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ”
“ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА по чл. 5, ал. 2 от ЗППДОБП – съсобственици на общ дружествен дял в размер на 2 720, а именно: ВАСИЛ НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ”
“ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА по чл. 5, ал. 2 от ЗППДОБП – съсобственици на общ дружествен дял в размер на 2 720, а именно:”
“ПРАЙСУОТЪРХАУС ИСТЪРН ЮРЪП Б. В.’, РОТЕРДАМ, ХОЛАНДИЯ”
“ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ Б.ВИПИХЕВИЧ”
“ПРЕЗИДИУМ Б.В.”
“ПРЕМИО КЪМЪРШЪЛ КОРП, РЕГ. В РЕП СЕЙШЕЛИ,РЕГ№ 16757″
“ПРЕСЛАВА ДОБРЕВА ДОБРЕВА – Заместник началник банкиране на дребно, с право на подпис Б”
“ПРИСТА ОЙЛ ГРУП Б.В. АД – ХОЛАНДИЯ”
“ПРОБАН ДИВЕЛОПМЪНТС ЛИМИТЕД, Великобритания, вписано в Кралския съд в Гърнзи с рег. № 43361″
“ПРОБАН ДИВЕЛОПМЪНТС ЛИМИТЕД, Великобритания, вписано от Кралския съд в Гърнзи с рег. № 43361″
“ПРОВИМИ ХОЛДИНГ Б.В. ХОЛАНДИЯ”
“ПРОИНХЕК КОНСУЛТОРИЯ СЛЛ – ДРУЖЕСТВО, РЕГИСТРИРАНО В ИСПАНИЯ,ВПИСАНО В ТЪРГ.РЕГИСТЪР НА МАДРИД,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ТЕОДОРО ДЕ ЛА КРУЗ ПАРАЛЕС”
“ПРОФИРЕАЛ ГРУП Н.В. ХОЛАНДИЯ”
“ПРОФИРЕАЛ ГРУП Н.В.”
“ПРОХЕМА ХАДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х”
“Паксар Б.В., Холандия”
“Палмър Кепитъл Нидерланд Н.В.”
“Плесио Компютърс А.Е.В.Е. – Гърция”
“Приста Ойл Груп Б.В.”
“Провими Холдинг Б.В.”
“П.А.В. АДМИНИСТРАРЕ ИМОБИЛАР ООД, РУМЪНИЯ”
“П.С. ИНДУСТРИС Б.В.”
“РАДИ СТАНКОВ РАДЕВ – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“РАЙФАЙЗЕН СОФТУЕЪР СОЛЮШЪН СЪРВИС Г.М.Б.Х.”
“РАЙФАЙЗУН СОФТУЕЪР СОЛЮШЪН СЪРВИС Г.М.Б.Х”
“РАН МАРКЪС, дата на раждане 630403 – 12 дяла, всеки по 50 лева и 1 /един/ дял от 50 лева е в съсобственост на РОБЕРТ НИДЕРМАН КОНЪРС и РАН МАРКЪС”
“РАН МАРКЪС, дата на раждане 630403 – 12,5 дяла; всеки по 50 лева.; 1 /един/ дял от 50 лева остава в съсобственост на РОБЕРТ НИДЕРМАН КОНЪРС и РАН МАРКЪС”
“РАФЕТ АКТИВ МЕСТАН – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 532″
“РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ГР. БЛАГОЕВГРАД”
“РЕДЕСТОС-АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО НА СЪДРУЖНИЦИ-ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, ПРОУЧВАНЕ И УСЛУГИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО”
“РЕДСТОУН БЪЛГАРИЯ Б.В. Вписано под № 34301726 в Търговския регистър на Търговско-промишлената камара за Амстердам,”
“РЕДСТОУН БЪЛГАРИЯ Б.В. – ХОЛАНДИЯ”
“РЕДСТОУН БЪЛГАРИЯ Б.В. – Холандия”
“РЕДСТОУН БЪЛГАРИЯ Б.В.”
“РЕДСТОУН БЪЛГАРИЯ Б.В., Идентификация 34301726″
“РЕДСТОУН БЪЛГАРИЯ Б.В., Кралство Холандия, Амстелвеен, вписано в Търговския регистър на Търговско-промишлената камара на Амстердам под № 34301726″
“РЕДСТОУН БЪЛГАРИЯ Б.В., ХОЛАНДИЯ, Вписано под № 34301726 в Търговския регистър на Търговско-промишлената камара за Амстердам, Холандия”
“РЕДСТОУН БЪЛГАРИЯ Б.В.- ХОЛАНДИЯ”
“РЕДСТОУН Б.В. – ХОЛАНДИЯ”
“РЕДСТОУН Б.В.”
“РЕДСТОУН Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“РЕЗИНЕКС АД (RESINEX S.A.)”
“РЕЙНОЛДС КОНСЮМЪР ПРОДАКТС ИНТЕРНЕШЕНАЛ Б.В.”
“РЕЙНОЛДС КОНСЮМЪР ПРОДАКТС ИНТЕРНЕШЪНАЛ Б.В. Ф.Д. 34291091″
“РЕЙНОЛДС КОНСЮМЪР ПРОДАКТС ИНТЕРНЕШЪНАЛ Б.В. Ф.Д.34291091″
“РЕЛКО ХОЛДИНГС СА, вписано в публ.регистър на Панама”
“РЕНОМОТИВ КОРПОРЕЙШЪН Б.В.”
“РЕНО В.М.ШУЛЕР”
“РЕНО В.М. ШУЛЕР”
“РЕНО В. М. ШУЛЕР”
“РИКАРДО РОЗЕТИ, роден в Римини (РН), Италия”
“РИКАРДО РОЗЕТИ, роден в в Римини (РН)”
“РИНГИЕ (Холандия) Б.В.”
“РИОМАЛЕ ЛИМИТЕД – КИПЪР, в рег. на търговските компании никозия ул. Преспас 2 о. 302″
“РИТАЛ Шалтшренке Гезелшафт м.б.Х., АВСТРИЯ”
“РИЧАРД УИЛЯМ МАНДОНАЛД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Л.К на прод.преб. в Р България чужденец . № 712178033 изд. на 14.12.2006 г. от МВР – София”
“РИ Йстърн Юропиън Финанс Б.В.”
“РОБЕРТО ДЖУНКИ (ROBERTO GIUNCHI), италиански гражданин, роден в Равена (РА), на 27/09/1961″
“РОБЕРТО ДЖУНКИ, роден в Равена (РА)”
“РОБЕРТО ПАРМА, роден в Реджо нел Емилия (РЕ)”
“РОБЕРТО ПАРМА, роден на 13/07/1958, в Реджо нел Емилия (РЕ), Италия”
“РОБЕРТО ТОМАЗИ роден в Тренто (ТН)”
“РОБЕРТ НИДЕРМАН КОНЪРС, дата на раждане 730114 – 87 дяла, всеки по 50 лева и 1 /един/ дял от 50 лева е в съсобственост на РОБЕРТ НИДЕРМАН КОНЪРС и РАН МАРКЪС”
“РОМБАУТ ФИЛИП С Б”
“РОМПЕТРОЛ ГРУП Н.В.”
“РОТМАНС ХОЛДИНГС (ИЙСТЪРН ЮРЪП) Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“РО-ДЕЛ АД, Италия, със седалище в Италия, гр. Бреша, ул. “А.Моро” № 10, данъчен и рег. № 01243080171″
“РТС ХОЛДИНГ Б.В. – ХОЛАНДИЯ”
“РУМЯНА РОМАНОВА ИГНАТОВА, ЕГН 6102165370; в съсобственост с БОЖАНА ХРИСТОВА МИТЕВА”
“РУСКА ТРЕНДАФИЛОВА ГРИГОРОВА, ПЕТЯ КОЛЕВА КАЛИНОВА и ДАРИНА ИВАНОВА ДИМОВА, в съсобственост”
“Регланд Б.В.”
“Редстоун България Б.В.”
“Резидо Туризм Холдинг Б.В.”
“Реке Инвест A/С”
“Ренаиско Б.В.”
“Ренаиско Б. В.”
“Реномотив Корпорейшън Б.В.”
“Рийл Холдинг Гига Кфт, Унгария, вписано в Столичния съд в Будапеща като търговски съд под № Cg.01-09-900895″
“Рийл Холдинг Гига Кфт., Будапеща, Унгария, вписано в Столичния съд в Будапеща като търговски съд под № Cg.01-09-900895″
“Роберто Монтеки, роден в Рим”
“Робс Холдинг Б.В.”
“Ролан Г. В. Де Вилд”
“САЙФ МОХАММЕД АЛИ М.Р.Б.ОЛАИ АЛ МАЗРООЕИ”
“САЙФ МОХАММЕД АЛИ М.Р.Б. ОЛАИ АЛ МАЗРООЕИ”
“САКСОМЕТ ООД,РЕГ.В ЩАТ ДЕЛАУЕЪР,САЩ ПОД №433324″
“САКСОМЕТ ООД, рег.в щат Делауеър, САЩ под No. 4333248″
“САЛЕРИ ПИЕРО, роден в Бреша”
“САМАС Г.м.б.Х.”
“САМЕР АБДУЛ БАКИ7 с ЕГН-508276280, , МИЛЕНА БОРИСЛАВОВА АБДУЛБАКИс ЕГН-7711226512 притежават в общ дял”
“САМИР ДЖАХИД АЛИ, ЕГН 7204122408, в съсобственост с МЕХМЕТ САЛИФ ЮМЕР”
“САНИЕ САДЕТИН МЮМЮН – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“САП АГ-системи, приложения, продукти в електронната обработка на данни – Германия”
“САТОВО ХОЛДИНГ Б.В.”
“САФ – ХОЛАНД ГмбХ, вписано в търговския регистър към Районен съд Ашафенбург под номер HRB 9685″
“СВЕТОСЛАВА ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА – синдик на новипак оод в несъстоятелност”
“СЕЙБОЛТ – АНАЛИТ ХОЛДИНГ Б.В.”
“СЕЛВЕР МЮМЮН ХАЛИБРЯМ -В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320″
“СЕЛВИАК НЕДЕРЛАНД Б. В. ООД, ХОЛАНДИЯ”
“СЕЛУЛАР ИНФРАСТРЪКЧЪР Б.В.”
“СЕНЗОР-НАЙТ Н.В.”
“СЕРВЕТ ХАШИМ СЮЛЕЙМАН – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“СЕРДЖО БОРГО, роден на 02/02/1953 в Италия”
“СИЙРЕЙЛ КЪНСАЛТАНСИ Б.В.”
“СИЙРЕЙЛ КЪНСАЛТАНСИ Б.В./ SEARAIL CONSULTANCY B.V.”
“СИЙТЕХ ХОЛДИНГС Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“СИКОН ЕНЕРЖИ ПРОЕКТЕНТВИКЛУНГ Г.м.б.Х”
“СИМЕОН ПЕТРОВ ПАШОВ, гр. Ямбол, ул. “Граф Игнатиев” 58-В-57″
“СИНЕМА СИТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Н.В ХОЛАНДИЯ”
“СИНТЕСИС А.Т.Е.В.Е.”
“СИСКО СИСТЕМС МЕНИДЖМЪНТ Б.В.”
“СИСКО СИСТЕМС МЕНИДЖМЪНТ”Б.В.,ХОЛАНДИЯ”
“СИ И ДЖИ МЕТРО С.В.”
“СИ И ДЖИ МЕТРО С.В., ХОЛАНДИЯ”
“СИ СИ БЕВЪРИДЖИС ХОЛДИНГС II Б.В.”
“СКАМЕ ХОЛДИНГ Б.В. – ХОЛАНДИЯ”
“СКАРЛЕТ ХОЛДИНГ Б.В.”
“СКОЕС-СКАПА НА ИТАЛ. SCOES- S.C.P.A.”
“СКФ АД, ШВЕЦИЯ – рег. N 556007-3495 в Дружествения регистър , Швеция”
“СМЕ МЕДИА ПРО Б.В.”
“СОВЕРИН ИНДЪСТРИС ЛИМИТИД, РЕГИСТРИРАНО В РЕПУБЛИКА СЕЙШЕЛИ”
“СОЛАРИГ ЕН-ГЕЙДЖ С.А. Испания, вписано в Търговския регистър в гр. Сория, том 164, стр. 72, паретида SO-2746″
“СОРП БИЗНЕС ООД, ВПИСАНО В ТОМ 1105, КНИГА 52, СТР.L 21865, ЛЕИДА, ИСПАНИЯ”
“СОРСАКА ХОЛДИНГ Б.В.”
“СОФИЯ ЕВРОПАЦЕНТЪР ФАРВАЛТУНГС ГЕС.М.Б.Х.”
“СОФИЯ ЕВРОПАЦЕНТЪР ФЕРВАЛТУНГС ГЕС.М.Б.Х.”
“СОФИЯ ЛЮБЧОВА СТОИЛОВА-КАТАЛАНО ЕГН:7905116690 и ЙОРДАНКА БЛАГИНОВА СТОИЛОВА ЕГН:4902113855,в съсобсвеност”
“СОФКОМ ЛИМИТИД, Р.СЕЙШЕЛИ, РЕГ. №030107 В РЕГИСТЪРА НА МЕЖДУНАР. ТЪРГ. ДРУЖЕСТВА”
“СТАЙНЕР ИНВЕСТМЪНТС КОРП., КОМПАНИЯ № 1455916, УЧРЕДЕНА В БРИТАНСКИТЕ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ”
“СТАМАДА ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД, Кипър, рег.No. НЕ 241214 към регистъра в Никозия”
“СТАМПУЛИДИС ГЕОРГИОС ДИМИТРИОС, В ГЕРМАНИЯ”
“СТАНИСЛАС В.М.Ф. БАРЕЕЛ”
“СТАРБЪКС МАРИНОПУЛОС СЕЕ Б.В. – ХОЛАНДИЯ, 1047 АМСТЕРДАМ, АКРАВЕГ 19, РЕГ. № 34259891″
“СТАРБЪКС МАРИНОПУЛОС СЕЕ Б.В. – ХОЛАНДИЯ, 1047 АМСТЕРДАМ, АКРАВЕГ 19,”
“СТЕМТЕК ЮРЪП В.V.ХОЛАНДИЯ 23.08.07 РЕГ.В ТЪРГ.РЕГ.АМСТЕРДАМ”
“СТЕФАНО РАВАЦИНИ, роден в Скандиано (РЕ)”
“СТИЛИЯН СКУЛИЕВ БАЛАСОПУЛОВ, ЕГН 4412300747, А В НЕГОВО ОТСЪСТВИЕ ОТ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НИКО ГЕОРГИЕВ НИКОВ, ЕГН 4307186847 И КОНСТАНТИН БОРИСЛАВОВ СТРАХИНОВ, ЕГН 4510036562, ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО”
“СТОЙЧО ПЕТКОВ СТОЕВ В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“СТОЯН ВЕСКОВ РУСЕВ – МАНДАТ: 3 ГОД., СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ВПИСВАНЕ В ТР”
“СТОЯН МИНКОВ МИНКОВ В СММ – 2003 ЕООД”
“СТРААЛБЕДРЕЙФ ВАН ХОМПЕЛ Б.В. ООД ХОЛАНДИЯ”
“СТРААЛБЕДРЕЙФ ВАН ХОМПЕЛ Б.В. ООД”
“СТЮАРД ДОС ИБЕРИКА СЛ, Мадид, Кралство Испания, инеттификационен № В-85217511″
“СУД ЕСТ С.Р.Л., ИТАЛИЯ, В ЛИКВИДАЦИЯ”
“СФАКИАНАКИС А.Е.В.Е. ГЪРЦИЯ.”
“СФАКИАНАКИС А.Е.В.Е.”
“СЪНЕ СОЛАР Б.В.”
“СЪНИ БИЙЧ РИЪЛТИ ЕООД, САЩ, КАЛИФОРНИЯ, ГР.САНТА МОНИКА – 90406, Р.В. 1204″
“СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
“СЮСТЕМЦЕРТ ЦЕРТИФИЦИЕРУНГСГЕС.М.Б.Х.”
“Салваторе Пупа & Партнър С.A.”
“Сандуич Б.В. – Холандия”
“Сейнтан Йосуф, гражданин на Република Гърция, роден на 04.02.1967 г. в гр. Язмос, Гърция”
“Симеонка Илиева Боева,Цветен Димитров Боев,Илиян Димитров Боев в съсобственост”
“Синема Сити Молс Б.В.”
“Ситко Холандия Б.В.”
“Си Си Бевъриджис Холдингс ІІ Б.В.”
“Скатек Солар АС, вписано в регистъра на Търговските предприятия на Норвегия”
“Сокол Хаксия, роден в Тирана Албания, гражданин на Италия”
“Соларекс Инвестмънтс Б.В.”
“Сони Оувърсийс Холдинг Б.В.”
“Соравия Сървис ГмбХ, регистрирано в Търговския регистър при Търговски съд – Виена по ф.№ 70218m”
“Сорджения Интернешънъл Б.В.”
“Сорсака Холдинг Б.В.”
“София Хотел Дивелъпмънт Корпорейшън Б. В., ид.№ 34080750″
“София Хотел Дивелъпмънт Корпорейшън Б. В.,”
“Старбев Холандия Б.В.”
“Старфлам С.А. (Starflam S.A.)”
“Стефано Дзардини, роден в гр. Авиано”
“Сциентрон Б.В.”
“Съдружници – собственици на дял в размер на 6017 лв.: ВЕЛИЧКО МИТЕВ ВЕЛИЧКОВ”
“СънЕ Солар Б.В.”
“Сън Кемикъл Делта Б.В.”
“С ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ ИЗХ.№43/04.02.2008Г. НА ТД НА НАП СТАРА ЗАГОРА СЕ ПРОДЪЛЖАВА ДЕЙСТВИЕТО НА НАЛОЖЕНОТО С ПРЕДХОДНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗХ.№10458/15.09.2007Г., ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ЗА ЗАПОР НА ДЯЛОВОТО УЧАСТИЕ НА “ИМПУЛС СИ”ЕООД БУЛСТАТ 123656954 В РАЗМЕР НА 6500ДЯЛА ПО 10 ЛВ. В “ЖИ”ЕООД.”
“С.А.С.ХЕТЕРЕН Б.В.”
“С.БОЛИЙР ИНВЕСТМЪНТС Б.В.”
“С.Б.Р. ЕООД представлявано от ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАЛБУРОВ ЕГН 7409156521″
“С.В.С. ООД”
“С.Е.В. И КО ООД”
“ТАПЪРУЕЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ Б. В.”
“ТАРАТУРА Б.В.”
“ТД НАП- В.Търново”
“ТД на НАП – В.Търново”
“ТЕЛЕПЛАН ПРАГА с.р.о. (TELEPLAN PRAGUE, s.r.o.), регистрационен №27577031 в търговски регистър, Прага, раздел с, дело 112960″
“ТЕЛЕПЛАН ПРАГА с.р.о. (TELEPLANT PRAGUE, s.r.o) регистрационен №27577031 в търговски регистър,Прага,раздел с, дело 112960″
“ТЕНЧО ИВАНОВ ТЕНЧЕВ – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“ТЕТЕОН АД, индитификационен номер:29035384, рег.в ТР на Градски съд гр.Прага”
“ТЕТРА ЛАВАЛ ХОЛДИНГС Б. В., НИДЕРЛАНДИЯ, АМСТЕРДАМ”
“ТЕХНОГЛАС ПРОДУКШЪНС Г.м.б.Х.- АВСТРИЯ”
“ТИВЕМЕЛ ЛИМИТИД / TYVEMEL LIMITED/ дружество, създадено и регистрирано в Белиз под регистрационен номер 129,346″
“ТИМБОРЛАЙН ТРЕЙДИНГ ЛТД, рег. в КИПЪР”
“ТИМ АЛЕКСАНДЪР АКЕРМАН, роден на 24.04.1969 в гр.Бад Залцуфлен, гражданин на Република Германия”
“ТИНК ИТ ИНВЕСТ С.Л. (ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО), регистрирано в Барселона”
“ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП Н.В.”
“ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ГРУП Н.В.”
“ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪНЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП Н.В.”
“ТИ БИ АЙ ЕФ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ В.V. – ХОЛАНДИЯ”
“ТИ БИ АЙ ЕФ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В.”
“ТИ ЕР ПИ ЮРЪП Б.В.”
“ТМФ Фънд Сървисиз Б.В. , Ротердам, Нидерландия”
“ТМФ ХОЛДИНГ ИСТЪРН ЮРОП Б. В.,Холандия”
“ТОДОР КОЙЧЕВ ТОДОРОВ, ЕГН 8804120543 И ЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, ЕГН 8601130556 В СЪСОБСТВЕНОСТ”
“ТОМПКИНС СКУЕЪР ПАРК Б.В.”
“ТРАЙЧЕ СЕРАФИМОВ-управител категория Б”
“ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“ТРАНС БАЛКАН КООПЕРАТИВЕ У.А. (TRANS BALKAN COOPERATIEVE U.A.)”
“ТРАФОРД ХОЛДИНГС Б.В, ХОЛАНДИЯ”
“ТРЕЙД ИН Б.В. ООД – КРАЛСТВО ХОЛАНДИЯ”
“ТРЕНДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД, вписано под No. 35440 в регистъра на дружествата на Малта”
“ТРИГОН ХАНДЕЛ УНД ИНЖИНЕРИНГ ГЕЗЕЛШАФТ М.Б. & КО КГ, Австрия, под № FN21676b от 11.06.91 г.”
“ТУБ ХОЛДИНГ Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,”
“Таофес Б.В.”
“Техномаркет Домо Н.В. – Холандия”
“Ти Ер Пи Юръп Б.В.”
“Тони Петков Тотов като съдружник и управител на Алфа Еър ООД-в процедура на регистрация”
“Т.Б.М. , РУСИЯ”
“Т.Б.Ф. Корпорейшън Лимитид”
“УИЛЯМ ДЕЙВИД СИРИЛ ТОМПСЪН, о – в Гърнси”
“УИНДФАРМ ХОЛДИНГ” ООД, вписано под № HRB 4815 в Търговски регистър на Районен съд Щайнфурт, представлявано от Маркус Таке”
“УНИКА СОФТУЕЪР – СЪРВИС Г.М.Б.Х”
“УНИКРЕДИТ БАНК АУСТРИА АГ, ВПИС. В ТЪРГ. СЪД ВИЕНА-№150714p”
“УНИКРЕДИТ БАНК АУСТРИЯ АГ-пег.в.ТЪР,СЪД ВИЕНА ПОД N-150714р”
“УНИКРЕДИТ ГЛОБАЛ ЛИЗИНГ С.п.А., МИЛАНО, ИТАЛИЯ, регистрирано под № 3135.1 в регистъра на банковите групи”
“УОТЪР ФОНДС БУЛГАРИЙЕ Б.В.”
“УРСА МАРИПОРТ ИНВЕСТ Б.В. – НИДЕРЛАНДИЯ”
“УРСА МАРИПОРТ ИНВЕСТ Б.В.”
“УЪРЛД УАЙД ЛАЙТИНГ Б.В.”
“УЪРЛПУЛ ЕВРОПА Б.В., ХОЛАНДИЯ, гр. АЙНДХОВЕН”
“Уилфред Аманд В Спиилманс”
“ФААК С.П.А., вписано в регистъра на предприятията на Болоня под данъчен и регистрационен No.02169920374″
“ФАЙНЖАРСЕ ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х.”
“ФАН ХУЛСБЕРГЕН БЕХЕЕР Б.В.”
“ФАРИНИЯ Б.В ООД, ХОЛАНДИЯ”
“ФЕЙВИТ НЕТУЪРК Б.В.”
“ФЕЙВИТ НЕТЪРК Б.В.”
“ФЕЛДБАХЕР КОНЗЕРВЕН ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х. АВСТРИЯ”
“ФЕРНСИ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД – дружествен №70211 в Регистъра на дружествата – Гибралтар”
“ФИЛИНКА ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА И МАРИАНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА ЕДИН ДЯЛ В СЪСОБСТВЕНОСТ”
“ФИНВИС АД /FINVIS S.P.A./”
“ФИНКОЛ АД – рег. в ТР с решение № СО 211916″
“ФИНШИП Б. В.”
“ФЛЕВОРАБЪР ХОЛДИНГ Б.В.”
“ФЛЕВОРАБЪР ХОЛДИНГ Б.В.,”
“ФЛОВЕ Б.В”
“ФЛОВЕ Б.В.”
“ФЛОРЪНС ХОФМАН, родена на 06.02.1977 година В Елзау ЦХ, гражданин на Конфедерация Швейцария”
“ФЛОРЪНС ХОФМАН, родена на 06.02.1977 година В Елзау ЦХ, гражданин на Конфедерация Швейцария, паспорт № F1457623, издаден на 04.01.2005 година от Цюрих ЦХ, валиден до 03.01.2015, адрес: ул. Дрьошищрасе 15, гр. Тризен, пощенски код 9495, Княжество Лихтенщайн”
“ФН КЕЙБЪЛ ХОЛДИНГС Б.В., НИДЕРЛАНДИЯ, АМСТЕРДАМ”
“ФОРТИС БАНК С.А., КЛОН В ИСПАНИЯ”
“ФОРТИС БАНК С.А., КЛОН В ИТАЛИЯ”
“ФОРТУНАТО ФИОРЕНТИНО – ГРУПА Б”
“ФОТОВОЛТАЙКА ПАРКА АНЕЛИКСИ АЕ, рег.№ 68674/01АТ/В/09/335″
“ФОТОВОЛТАЙКА ПАРКА ЕЛЛИНИКО ФОС АЕ, рег.№ 68679/01АТ/В/09/340″
“ФРАНСИСКА РЕНЕ В. БУЛТЬОВ”
“ФРАНС МААС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В. КРАЛСТВО ХОЛАНДИЯ”
“ФРАНС МААС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б. В. , ХОЛАНДИЯ”
“ФРАНЧЕСКА ЛОДИДЖИАНИ, родена в Милано”
“ФРЕДЕРИК АЛЕКСИС В.ТОЛЕ”
“ФРЕДЕРИК АЛЕКСИС В. ТОЛЕ”
“ФРЕДХОПЪР Б.В.”
“ФРИКУС Фридрих Крафтвагентранспорт унд Шпедиционсгез. м.б.Х.”
“ФРИТРЕЙД ЛТД, рег. под N: 026940 в регистъра на Международните бизнес компании.”
“ФРОМАТЕХ ИНГРЕДИЕНТС Б. В.”
“Фаарверкхорст Бехеер II Б.В.”
“Фан Хулсберген Бехеер Б.В.”
“Филомелос Б.В.”
“Фонд в подкрепа на теорията за асиметрия в естествознанието “Диссиметрия”, вписано в Единния държавен регистър на ЮЛ на Руската Федерация под основен държавен регистрационен № 1097799004820″
“Фронтекс Интернешънъл Б.В., Нидерландия”
“Ф.О.М.Б. – ФОНДЕРИЕ ОФФИЧИНЕ МАИФРИНИ ООД – Италия”
“ХАВИ Глобал Логистикс Г.м.б.Х. (HAVI Global Logistics GmbH)”
“ХАЗИМЕ БЕКИР МУСТАФА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“ХАЙНЦ-РОЛАНД МИТТЕРМАЙЕР БЕТАЙЛИГУНГСГЕЗ, м.б.х”
“ХАЙНЦ-РОЛАНД МИТТЕРМАЙЕР БЕТАЙЛИГУНГСГЕЗ, м.б.х.”
“ХАЛИЛ ДУРМУШ – Р. ТУРЦИЯ, РОДЕН В ГР. АКЧАДАК”
“ХАРИС А.В.Е.Е.Е. АД”
“ХАР ВАЕСЕН ГЛОБАЛ Б.В.”
“ХАУС ЪФ ЕНЕРДЖИ ЕЙ ЕС, рег. № 993766143 в регистъра на търговските дружества в Норвегия”
“ХАХЕНДОРН БЕХЕР Б.В”
“ХАХЕНДОРН БЕХЕР Б.В.”
“ХЕКИНГ ХОЛДИНГ Б.В., ф.д. 05076156/2004г., ХОЛАНДИЯ”

About

Brands - world brands info

Tagged with:
Posted in физически лица българия
In Archive