Списък физически лица в България към 24-06-2013

Списък физически лица в България към 24-06-2013

“ХЕККИНГ ХОЛДИНГ БВ, РЕГ. В ХОЛАНДИЯ (ЕС)”
“ХЕЛИАН ИНДУСТРИАЛ ИНВЕСТМЪНТС Б.В.РОТЕРДАМ”
“ХЕЛИАН ИНДУСТРИАЛ ИНВЕСТМЪНТ Б.В.”
“ХЕЛИАН КОМОДИТИС Б.В.”
“ХЕРМЕС ДЕНТАЛ ХОЛДИНГ АД, вписано в Търговския регистър на Кантона Цуг под фирмен № CH-170.3.034.224-4″
“ХОРТИ ГРИЙН ПАУЪР Б.В”
“ХОРТИ ГРИЙН ПАУЪР Б.В.”
“ХРИСТО ГАВРИЛОВ КУЦЕВ – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320″
“ХРИСТО ПЕТКОВ ЛЮЦКАНОВ – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 лева”
“ХЮЛЕТ-ПАКАРД РОУМ Б.В.”
“ХЮРЮ МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН -В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320 ЛЕВА”
“Хайнц-Роналд Миттермайер Бетайлигунгсгез, м.б.х.”
“Хамаагар Б.Н.С. ЛТД”
“Ханделс-ен Дийнстферленингсондернеминг Хидма Б.В.”
“Хелпман Холдинг ООД Б.В.”
“Хойа Холдингс Н.В.”
“Холдингфабрийк Б.В.”
“Холцверкщофе Фертрийбсхолдинг Акциенгезелшафт АД, Австрия – регистрирано под № FN 66107 t в Търговски регистър – Австрия”
“Хостуей Холдингс Б.В.(Hostway Holdings B.V.)”
“Хюлет – Пакард Роум Б. В.”
“ЦВЕТАНА НИКОЛОВА МИЛАНОВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320″
“ЦЕОП Са.р.л. /СЕОР S.A.R.L./”
“ЦИНКОМЕТАЛ АД, рег. № 36662/55/В/96/013″
“ЦИПРЕСА ЮРЪП ИНВЕСТМЪНТС Б.В. , ХОЛАНДИЯ”
“ЦНИВД ПРИ СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
“ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс Б.В.”
“ЧЕМПИЪН ЕВРОПА АД, вписано в Регистъра на дружествата в Модена по ф.дело Nо 02710320363″
“ЧЕП ЮРЪП Б.В.”
“ЧЕСКА СПОРЖИТЕЛНА, А.С. (CESKA SPORITELNA, A.S.)”
“ЧЕШКА ЕКСПОРТНА БАНКА а.с. (CESKA EXPORTNI BANKA, a.s. )”
“ЧМК-ЗА МЕД.ОБСЛУЖВАНЕ АНОНИМНО Д-ВО С ОТЛ. ЗНАЦИ MEDICS S.A, рег. № 58944/62/B/05/0126″
“Чавдар Стефанов, гражд. на Австрия, роден на 02.01.1964г. в София, България”
“Чарли Дахан – поради преобразуване на дружеството в ООД с предходно вписване”
“ШАНКАРА ЕВРОПА ХОЛДИНГ Б.В.”
“ШАХРАМ АТАРЗАДЕХ, ирански гражданин, роден на 23.09.1976 г. в Иран, ЛНЧ 1001879787, притежаващ разрешение за продължително № 700782456, издадено на 17.07.2012 г. от МВР – гр. София, валидно до 12.01.2013 г., паспорт № F 16457028″
“ШВАРЦМЮЛЕР И КО.ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х”
“ШЕЛ ПЕТРОЛЕЪМ Н.В. – ХОЛАНДИЯ”
“ШЕРВИЙН ХАНИ МАГАНАКИ, иранска гражданка, родена на 25.03.1984 г. в Иран, ЛНЧ 1001879802, притежаваща разрешение за продължително пребиваване № 700763256, издадено на 14.12.2011 г. от МВР – София, валидно до 08.12.2012 г., паспорт № L 18599833″
“ШУЛЕР РЕНО В М”
“ШЬОЛИ ФИБЕРОПТИК ГМБХ, ГЕРМАНИЯ, вписано под № HRB 260299 в Търговския регистър на районен съд Фрайбург им Брайсгау”
“Шеврон България Холдинг Б.В.”
“ЩАТКРАФТ АС ( STATKRAFT AS ), НОРВЕГИЯ, вписано в Регистъра на търговските предприятия на Норвегия под №987059699, със седалище и адрес на уравление Кралство Норвегия, Осло 0216, Лилеакер п.к. 200, ул. “Лилеакервайен” №6″
“ЩРАУС КОФИ Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“ЪНЛИМИТИД ЕНЕРДЖИ ГмбХ (UNLIMITED ENERGY GmbH), ГЕРМАНИЯ, рег. в Областния съд Шарлотенбург под №99145Б, със седалище в гр. Берлин”
“ЮМС МЕНИДЖМЪНТ ЕНД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ С.В.”
“ЮНИТИ ПАРТИСИПАТИЕС Б.В.”
“ЮНИТ ИНВЕСТМЪНТ Н.В”
“ЮРЕНЕРДЖИ РИСОРСИС Б.В.”
“ЮРИЙ МИХАЙЛОВ КОЛЧЕВ, ЕГН 6508266948 – 600лв.; МИХАИЛ МИРОСЛАВОВ МИХАЙЛОВ, ЕГН 6908068762- 600лв., ЮРИЙ МИХАЙЛОВ КОЛЧЕВ, ЕГН 6508266948 и МИХАИЛ МИРОСЛАВОВ МИХАЙЛОВ, ЕГН 6908068762 /в съсобственост/ – 50лв.”
“ЮРОМЕДИК ДИАГНОСТИКС Б.В”
“ЮРОМЕДИК ДИАГНОСТИКС Б.В.”
“ЮРОПАН ИМПОРТ ЕНД ЕКСПОРТ ИНК., Република Панама, регистрирано в Държавния регистър на Панама във фиш 74719, лента 6478, изображение 154″
“ЮРОПИЪН ЕНЕРДЖИ A/S, рег № 18351331″
“ЮРОФИНС АГРОСАЙНС ЛУКС ООД, ЛЮКСЕМБУРГ, вписано в търговския регистър на дружествата Люксембург с регистрационен номер В 129408″
“Юнивърсъл Мюзик Интернешънъл Б.В.”
“Юнивърсъл Мюзик Интернешънъл Холдинг Б.В.”
“ЯВОР ГРИГОРОВ ВАРАДИНОВ и КИАТО ЛИМИТИД, Кипър, притежават в съсобственост 1 дял на стойност 100 лв.”
“ЯКОПО РОККА, итал. гражданин, роден на 06/12/1964 в Италия”
“ЯНАКУДАКИС А.Д. рег.№31592/62/В/94/0 195″
“ЯНКА ГЕОРГИЕВА АНАДОЛИЕВА – В ОБЩ ДЯЛ ОТ 5320″
“ЯНКО МАРИНОВ ШОПОВ ЕГН 5408096682 , СТЕФАН ЦАНКОВ МИХАЛКОВ ЕГН 5406036940, ВАЛЕНТИН РАЙЧЕВ РАНГЕЛОВ ЕГН5808206505 в общ дял”
“ЯНКО МАРИНОВ ШОПОВ ЕГН 5408096682 – 600 лв, СТЕФАН ЦАНКОВ МИХАЛКОВ ЕГН- 5406036940 – 600 лв, ВАЛЕНТИН РАЙЧЕВ РАНГЕЛОВ ЕГН 5808206505 – 600 лв.; ЯНКО МАРИНОВ ШОПОВ ЕГН 5408096682 , СТЕФАН ЦАНКОВ МИХАЛКОВ ЕГН 5406036940 , ВАЛЕНТИН РАЙЧЕВ РАНГЕЛОВ ПОЛУЧАВАТ В ОБЩ ДЯЛ – 200 лв”
“ЯН ДЕ РАЙК Б.В.”
“ЯСМИН ХОШО-управител категория Б”
“Яна Иванова Крачунова в условията на съсобственост”
“Я.В.КАПЕЛЕН ООД”
“Я.В.КАПЕЛЕН,АВСТРИЯ, Търговски регистър – FN 109979 i”
“Я.Р. СТЕЕНКАМП БЕХЕЕР Б.В”
“айКуест S.A.”
“биокозметикс Др. Дац ГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х.”
“в идеална съсобственост на ГЕРГИНА НИКОЛОВА КИРЧЕВА, ЖАНА КИНЕВА ИВАНОВА и СТАНИСЛАВ КИНЕВ СТОЯНОВ”
“в съсобственост на Ангел Викторов Шишков, ЕГН 7403046949 и Дена Петрова Шишкова”
“дружествения дял в размер на 15 лв. на СТОЯН СТЕФАНОВ ЧАКЪРОВ”
“дружествения дял в размер на 2500 лв. на НИКОЛАЙ БОРИСОВ БОРИСОВ”
“дружествен дял в размер на 2 (два) лева, собственост на МАРИЯ ГИЧКОВА КОНДОВА-ПЕТРОВА”
“м+в МедиаКоопърейшън ГмбХ & Ко КГ /КД/”
“решението за назначаване на нов Управител се отлага за допълнително гласуване в ОС, като съдружниците декларират, че са запознати и им е известено, че съгласно чл. 155, ал. 1, т. 3 от ТЗ Дружеството може да бъде прекратено след изтичане на три месеца без да има назначен управител и ще положат необходимите усилия за назначаване на нов Управител.”
“скайлайн архитектен ЗТ ГмбХ, вписано в търговския регистър на Търговски съд Виена № FN 238486s”
“частен съдебен изпълнител Атанас Атанасов рег. № 757 на основание чл.398 б, ал.1 от ГПК”
“ънлимитид енерджи ГмбХ, вписано в търговския регистър под рег. номер HRB 99145 В”
“”АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО” ООД – РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ”
“”АГРОПЛАСМЕНТ – 92-В” ЕАД”
“”АДЕКО ХОЛДИНГ ЮРЪП Б.В.”, ХОЛАНДИЯ”
“”АКРИТАС” АД, РЕГ. ПОД.№11141/06/В/86/29″
“”АЛАДУЕ” S.P.A.(АД) – ИТАЛИЯ”
“”АЛАДУЕ” S.P.A.(АД)”
“”АЛКАТЕЛ СЪРВИСИЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“”АЛКАТЕЛ – ЛУСЕНТ СЪРВИСИЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“”АЛМА МЕДИЯ ИНТЕРАКТИВ” АД, ФИНЛАНДИЯ, РЕГ. ПОД ФИРМЕН И ДРУЖЕСТВЕН ТЪРГОВСКИ КОД 1505904-8, ПОД Nо 750412, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД ХЕЛЗИНКИ”
“”АЛУМИЛ-МИЛОНАС, АЛУМИНИУМ ЕКСТРУЗИОН ИНДУСТРИ” АД, ГЪРЦИЯ, рег. №17520/06/В/88/18″
“”АЛФА ЛАВАЛ Н.В.”, ХОЛАНДИЯ”
“”АМВИС ЕЛЛАС” АД идентификационен № 23464/04/В/91/185/05 – едноличен собственик”
“”АМВИС ЕЛЛАС” АД, идентификационен № 23464/04/В/91/185/05″
“”АРЕНИКА- МАРКЕТИНГ Е СЕРВИСОШ ДЕ КОНСУЛТАДОРИЯ КОМЕРСИАЛ”, ООД, ВПИСАНО В ТР КЪМ БЕЗМИТНА ЗОНА НА МАДЕЙРА ПОД No А 590914 ИЗД. НА 15.05.2003 Г.”
“”АСОШИЕЙТИД УИВЪРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” Н.В.”
“”АФИ ЮРЪП” Н.В”
“”Алекс и Грос Комюникейшънс” ГмбХ, Германия, вписано в Търговския регистър на Районен съд Манхайм под № 422268″
“”Алуинженеринг” ООД, Доминика, регистрирано в регистъра на международните търговски дружества на 21.09.2006г., със седалище в държава Доминика, 8 Коптхол, Розо Вали 00152″
“”Антена Т.В.” АД, Гърция”
“”Ахмеа Б.В.”"
“”А.Х.К. БЕХЕЕР” Б.В., вписано в Търговския регистър на Гронинген, ХОЛАНДИЯ”
“”БАЗОМЕН ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД” /BAZOMEN INVESTMENTS Ltd./,дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република Кипър под рег. номер НЕ234892″
“”БАЛКТЕСА ИНВЕСТМЪНТС”ООД , ИСПАНИЯ, РЕГ.В ТЪР.РЕГ.НА ГР.БАРСЕЛОНА,РЕГ.ДОКУМЕНТ НОМЕР:В-346027″
“”БАЛКТЕСА ИНВЕСТМЪНТС”ООД , ИСПАНИЯ.РЕГ.В ТЪР.РЕГ.НА ГР.БАРСЕЛОНА,РЕГ.ДОКУМЕНТ НОМЕР:В-346027″
“”БАРКЛЕЙС РИЪЛ ИСТЕЙТ ХОЛДИНГС Б,В.” , ХОЛАНДИЯ”
“”БГ АУТОЛИЙЗ ГРУП” Б. В.”
“”БГ АУТОЛИЙЗ ХОЛДИНГ” Б. В.”
“”БЕЛ САЙТ КОРПОРЕЙШЪН Н.В.”"
“”БЕЦЕДЕФ БЕХЕЕР” Б.В. АД НИДЕРЛАНДИЯ”
“”БЛЕК СИЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД ЛИМИТЕД” О-В ДЖЪРСИ”
“”БЛИЦ ЕНТЪРПРАЙЗ” ИНК, РЕГ. В САЩ”
“”БРЕНТАГ ХОЛДИНГ” Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“”БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД” – КОРПОРАЦИЯ ОТ САЩ, СЕДАЛИЩЕ В ЧИКАГО”
“”Бюмкес Бехеер Б.В.”"
“”Б И Б БРАДЪРС КАПИТАЛ КООРПУРЕЙШЪН ЛИМИТИД” – БРИТАНСКИ ВЕРДЖИНСКИ ОСТРОВИ”
“”Б & А КОНСТРУКЦИИ “ООД”
“”Б & А КОНСТРУКЦИИ”ООД”
“”Б & Б РИЪЛ ЕСТЕЙТ”ООД, ИТАЛИЯ”
“”Б&ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЪНТС” ЛТД., ЛАРНАКА, КИПЪР”
“”Б-3″ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/”
“”Б.БРАУН-АВСТРИЯ Г.М.Б.Х,АВСТРИЯ”"
“”Б.П. ИНВЕСТ” С.А.”
“”ВАБО Текстилгезелшафт” М.Б.Х., Германия”
“”ВАВИН” Б.В., ХОЛАНДИЯ, Т. камара в Цволе”
“”ВАДИМПЕКС” ХЕНДЕЛСГЕЗ м.б.х.”
“”ВАЛ” АД, впис. под № 69536 в Търг. рег. на Районен съд Шарлотенбург.”
“”ВАН ЛЕУВЕН ПЬОЙФЛЕЙК” Б.В – Холандия”
“”ВАУЧЪРС АКУИЗИШЪН КОРПОРЕЙТ ХОЛДИНГ Б.В.” ООД”
“”ВАУЧЪРС АКУИЗИШЪН КОРПОРЕЙТ ХОЛДИНГ Б.В.” ООД, Холандия, рег. в търговския регистър на Холандия под № 24369910″
“”ВЕКТОР ВЯТЪРНИ ПАРКОВЕ В ГЪРЦИЯ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО”, Гърция,рег. под № 33372/01 НТ/В/95/2067,Обл. Атина, Южен район, Дирекция Акционерни дружества и търговия, отдел втори”
“”ВИЛИ БЕТЦ ГЮТЕРФЕРНФЕРКЕЕР ГЕСЕЛШАФТ М.Б.Х., аВСТРИЯ”
“”ВОТЕКС Б.В.” ООД, ХОЛАНДИЯ”
“”Венчър Вижън (Бенелюкс)” Б.В.”
“”ГИБОР БСР ЮРЪП” Б.В.”
“”ГИБОР БСР ЮРЪП” Б. В., РЕГ № 34124059, ХОЛАНДИЯ”
“”ГЛОУБ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГС” /S.A./”
“”ГУУД БИЗНЕС”Б.В. – ХОЛАНДИЯ,ф.д. №30194501″
“”ГУ ХЕЛАС” АД, рег. №33517/62/В/95/0139 към Префектурата на гр.Солун”
“”Гленмарк Холдинг Ес Ей”, Вписано в Търговския регистър на Кантон Нюшател Швейцария под Nо 01344/2006 г.”
“”ДАМКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД (“DAMCO INTERNATIONAL” A/S)”
“”ДЕВАНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД ” АД; КИПЪР, БУЛ. ” АРХ. МАКАРИУС III ” 284, ФОРТУНА КОРТ, БЛ.Б ЕТ. 2,3105, ЛИМАСОЛ”
“”ДЖЕНЕЗИС ИНВЕСТМЪНТС Б. В.”"
“”Джи И Кепитъл Инвестмънтс Холдинг” Б.В., Холандия и “Фелстоун Лимитид”, Великобритания”
“”Джи И Кепитъл Инвестмънтс Холдинг” Б.В., Холандия”
“”Джи Ти Ес Сентръл Юропиън Холдинг” Б.В.”
“”Джи енд Ей С.р.л.” (G&A Srl), ИТАЛИЯ, Милано”
“”ЕВРОГРИН ГООРЕН” Б.В.”
“”ЕВРОГРИН ТАЙСЕН” Б.В.”
“”ЕВРО ПРОПЪРТИ ПРОСПЕКТС (Б.В.И.)” ООД”
“”ЕГН Б.В.” ХОЛАНДИЯ”
“”ЕИ И ЕС УИНД ИНВЕСТМЪНТС II” Б.В.”
“”ЕЙ И ЕС УИНД ИНВЕСТМЪНТС ІІ Б.В.”, рег. № 24415926″
“”ЕЙ ПИ ЕМ ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИКС” АД (“APM GLOBAL LOGISTICS” A/S)”
“”ЕКОРИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В.” ХОЛАНДИЯ”
“”ЕЛКО Б.В.” ООД”
“”ЕЛТОН АКЦИОНЕРНО ТЪРГОВСКО И ИНДУСТРИАЛНО ДРУЖЕСТВО-МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ”АД /”ЕЛТОН А.Е.В.Е./”
“”ЕЛ-МАСРИ-ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х.-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-ХЕНДЕЛ” ЕООД”
“”ЕСТУВИ СОЛЮШЪНС” Н.В.”
“”ЕС ЕМ СИ ПНОЙМАТИК ГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х”"
“”ЕУРЕКО Б.В.” АМСТЕРДАМ,ХОЛАНДИЯ”
“”ЕУРЕКО Б.В.”"
“”ЕЪР УАН ” АД, ИТАЛИЯ, вписано в Търговската камара на гр.Киети под № 100182″
“”Е. УОЛТЪРС (ЛЪДЛОУ) ЛИМИТЕД”, рег. в Англия под №590546″
“”ЗОПАЛ” С.А. (“ZOPAL” S.A.) – ЛЮКСЕМБУРГ”
“”ИБЕРДРОЛА РЕНОВАБЛЕС” АД (еднолично) /”IBERDROLA RENOVABLES” S.A. (Unipersonal) – Испания”
“”ИЙ ЕФ ТИЙ СЪРВИСЕС ХОЛДИНГ Б.В.” ,ХОЛАНДИЯ”
“”ИЙ ЕФ ТИЙ СЪРВИСЕС ХОЛДИНГ Б.В.”"
“”ИМАК” АД регистирано в Италия №00985500446″
“”ИМПАЛА ИНВЕСТ” Б.В”
“”ИМПАЛА ИНВЕСТ” Б.В.”
“”ИМПАЛА ИНВЕСТ” Б.В., АДРЕС КЛАУД ДЕБУСИЛААН 44, 1082 MD АМСТЕРДАМ, ХОЛАНДИЯ, РЕГИСТРИРАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКАТА ПАЛАТА НА АМСТЕРДАМ ПО ФИРМЕНО ДЕЛО No 33201334″
“”ИМПЕРА АВСТРИЯ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШЕФТ-М. Б. Х.”"
“”ИНВАРИАНТ” ООД, рег.№10977446236444 в Единен държавен регистър на ЮЛ”
“”ИНТЕРТОЛ ИНФРАСТРЪКТЪР ДИВЕЛЪПМЪНТС Б.В.”"
“”ИПЕК МЕНИДЖМЪНТ – УНД БЕТАЙЛИГУНГС” Г.М.Б.Х., Австрия”
“”Израел Тиатърс Риъл Истейт” Б.В.”
“”И АР БИ НЮ ЮРЪП ХОЛДИНГ” Б. В. , ХОЛАНДИЯ”
“”И ЕФ ДЖИ НЮ ЮРЪП ХОЛДИНГ” Б. В. , ХОЛАНДИЯ”
“”И.А.С. Холдинг” Б.В (Интер Авиейшън Сървисиз Холдинг Б.В.)”
“”И.А.С. Холдинг” Б.В.Холандия, Лаан ван Розенбург 16, 2106СВ Хеемстеде”
“”И.Д.С. ” АД, рег под № 73924 в Търговския регистър на Люксембург”
“”ЙАБ ИНВЕСТ ГМБХ & КО.КГ” КД – Германия, вписано в Търговския регистър на Районен съд – Щутгард под № XPA/HRA 722392″
“”КАИ ХОЛДИНГС” Б.В.”
“”КАНАРИЯ” /”Canaria” S.A.R.L./ – ЛЮКСЕМБУРГ”
“”КАПРИЦИО ФЕШЪН Б.В.” ООД”
“”КЕПИТАЛ БОЛКАН ПРОПЪРТИС” Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“”КОВЕНТ АЙ ТИ – Технолоджи” ООД, рег. в Районен съд Шарлотенбург,Търговски регистър отделение Б-Германия под № HRB 147038 B”
“”КОМТРЕЙД ГРУП” Б.В., Холандия”
“”КОРИО Н.В.” ХОЛАНДИЯ”
“”КОРИО Н.В.”"
“”КОУТС САУТЪРН ХОЛДИНГС Б.В.” – Холандия”
“”КРЕДИ СУИС”, регистрационен № 2500199 в Регистъра на дружествата на Англия и Уелс”
“”КУПМАН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” Б. В., ХОЛАНДИЯ”
“”КУРА Бетайлигунгсгезелшафт Мителеуропа” м.б.Х.”
“”КЪНЕКТ ЮРЪП 35″ Б.В.”
“”Келгрин инк”дружество учредено и регистрирано в Панама”
“”Креди Суис”, регистрационен № 2500199 в Регистъра на дружествата на Англия и Уелс”
“”Ксавакс Груп” АД регистирано в Чехия рег № 27615 782″
“”К+РИЪЛ ИСТЕЙТ ФЪНД” Б.В.”
“”К.ЛУДВИГ ГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х.”, АВСТРИЯ, ВИЕНА”
“”ЛАЗАР И КО”, ЕИК 121614020 и “ГОРСТРОЙ – 99″ ООД, ЕИК 102256420, представлявани в качеството им на съсобственици на общия дял от СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ ЕГН 5506046768″
“”ЛИЗ ШАРМЕЛ ЕНДЮСТРИ” АД – ФРАНЦИЯ, вписано в Регистъра за търговията и дружествата, Лион – Франция”
“”ЛИНКС ПРОПЪРТИ Б.В.” – ХОЛАНДИЯ”
“”ЛИНКС ПРОПЪРТИ Б.В.” – ХОЛАНДИЯ, АМСТЕРДАМ”
“”МАЛМБЕРГ УОТЪР” АВ /Malmberg Water AB/, рег.№556292-9272 в Служба за регистрация на шведски дружества”
“”МАРИЙН РИСОРСИС ЕКСПЛОЕТЕЙШЪН ИНТЕРНЕШЪНАЛ” Б. В.- ХОЛАНДИЯ, регистрирано в Търговския регистър на Амстердам, под № 34292800″
“”МАРТИНЕЛИ АСОЦИАТИ” ООД, вп. ик.рег. на Сан Джовани Валдаредо, област Арецо в Италия, с номер 134271″
“”МЕД ХОЛДИНГ” Б.В., ХОЛАНДИЯ”
“”МИДЙЛ ЮРЪП ОПОРТЮНИТИ ФОНД III Н.В.” – ХОЛАНДИЯ”
“”МИДЪЛ ЮРЪП ОПОРТЮНИТИ ФОНД II Н.В.” – ХОЛАНДИЯ, Чуждестранно юридическо лице, 4500 лв.”
“”МИДЪЛ ЮРЪП ОПОРТЮНИТИ ФОНД III Н.В.” – ХОЛАНДИЯ”
“”МИРОЛИО ТЕКСТАЙЛС” С.А., ЛЮКСЕМБУРГ, В-138910″
“”МИРОЛИО ФИНАНС” С.А. /”Miroglio Finance” S.A./ – ЛЮКСЕМБУРГ”
“”Мартини РЕ Интернешънъл Б.В.”, Нидерландия”
“”НЕФ ТЕЛЕКОМ КЪМПАНИ ІІ” Б.В”
“”НЕФ ТЕЛЕКОМ КЪМПАНИ” Б.В”
“”НЕФ Телеком Къмпани ІІ” Б.В.”
“”НЕФ Телеком Къмпани” Б.В.”
“”НОВЕРА ПРОПЪРТИС” ООД,рег.под№34258372/2006г.в Търговско-промишлена палата в Амстердам”
“”НОРДЕА БАНК ДАНМАРК А/С” (NORDEA BANK DANMARK A/S)”
“”НЮ ЮРЪП ДАЙРЕКТЪРИС С.А.Р.Л.”, ЛЮКСЕМБУРГ, РЕГИСТРИРАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЛЮКСЕМБУРГ ПОД No B 114792″
“”ОЛАНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В.”, НИДЕРЛАНДИЯ”
“”ОЛАНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” Б.В”
“”ОЛАНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” Б.В., НИДЕРЛАНДИЯ”
“”ОЛИМПИК ДДБ НИЙДХАМ” АД-ГЪРЦИЯ , АЕ16436/01АТ/В/88/57/95″
“”ООСТ – ОЙРОПА ПАРТИСИПАТИС Б.В.”"
“”ОПТЕКО КОМЕРЦ” ООД – ЙЕНА, ГЕРМАНИЯ, ВПИСАНО В СЪДА В ГР. ГЕРА, ПОД НОМЕР:”
“”ОПТИКО КОМЕРЦ” ООД – ЙЕНА, ГЕРМАНИЯ, ВПИСАНО В СЪДА В ГР. ГЕРА, ПОД НОМЕР:”
“”Орифлейм Холдингс Б.В.”, Холандия”
“”О.М.С.САЛИЕРИ” АД, рег. № 00278230172 в Фирмен регистър Бреша”
“”ПАН-ЮРЪП ФАЙНАНС” Б.В.”
“”ПЕТРОХЕМ ПАКИНГ УАН” Б.В.”
“”ПИМС” ООД, ГР. САРАЕВО, РЕГ.№1-12877 В ОБЩИНСКИ СЪД САРАЕВО”
“”ПИ ДЖИ БИ” ЛИМИТЕД, вписано в регистъра на дружествата в Гибралтар под № 93941/24.01.05г.”
“”ПОЛИТЕКС-В” АД”
“”ПОЛСКИ ФЕРМИ ГРУПИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ”ООД, дан. № 9910270563 – рег. в Република Полша”
“”ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ИСТЪРН ЮРЪП Б.В.”, РОТЕРДАМ, ХОЛАНДИЯ”
“”ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УСТРОИСТВА Б.ВИПИХЕВИЧ” АД”
“”ПРОВИМИ ХОЛДИНГ”Б.В.”
“”ПРОКРЕДИТ КЪМПАНИ Б.В. ХОЛАНДИЯ” – АМСТЕРДАМ”
“”РДС Фармърс Сийдс” Б.В.”
“”РЕДСТОУН Б.В.” Амстердам, Холандия”
“”РЕДСТОУН Б.В.” – Холандия”
“”РЕДСТОУН Б.В.”"
“”РИНА СИ АЙ ЕС” ЕООД, вписано в Търговския регистър на Търговската камара на Ротердам, Холандия, досие № 24351420″
“”РОТМАНС ХОЛДИНГС /ИЙСТЪРН ЮРЪП/ Б.В.”, ХОЛАНДИЯ”
“”Райфайзен еволюшън проджект дивелопмънт” Г.м.б.Х., Австрия, Виена”
“”Р и Д” Б. В. Б. А.”
“”САТОВО ХОЛДИНГ” В.V.”
“”СВАРОВСКИ (ЮРЪП) ХОЛДИНГ” Б.В”
“”СИНЕМА СИТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” Н.В , ХОЛАНДИЯ”
“”СИНЕМА СИТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” Н.В”
“”СИНЕМА СИТИ ХОЛДИНГ” Б.В.”
“”СИНЕМА СИТИ ХОЛДИНГ”, Б.В.”
“”СМА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” Б.В.” ХОЛАНДИЯ”
“”СОЛОФИН” АД,ГР.ЕШЕН,КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН, РЕГ. № 0001.53.067-3/02.10.1996 Г. В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ГР. ВАДУЦ”
“”СТЕБ НУТРЕЙШЪН” Б.В.”
“”СТИЧИНГ МАКИАВЕЛИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” фондация, регистрирана в Холандия”
“”СТРИЙМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЮРЪП Б.В.”, ХОЛАНДИЯ”
“”СТУДИО МОДЕРНА ХОЛДИНГС Б.В.” АМСТЕРДАМ”
“”СФАКИАНАКИС” А.Е.В.Е (СФАКИАНАКИС-АКЦИОНЕРНО ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНО ДРУЖЕСТВО-АВТОМОБИЛИ-СТРОИТЕЛСТВО-ХОТЕЛИ И ТУРИЗЪМ)”
“”Синема Сити Интернешънъл” Н.В., Холандия”
“”Синема Сити Холдинг” Б.В.”
“”Сони Юръп Холдинг Б.В.”"
“”Сони Юръп Холдинг Б.В.”, Чуждестранно юридическо лице”
“”София Хотел Дивелъпмънт Корпорейшън Б.В.”"
“”СънЕ Солар” Б.В. рег. No. 34298432″
“”ТЕЛЕЛИНК ХОЛДИНГС Б. В.”"
“”ТЕЛУКС ИНВЕСТ”” ЕС ЕЙ /”Tellux invest” S.A./ – ЛЮКСЕМБУРГ”
“”ТЕПЕДЕ ХОЛДИНГ Б.В.” ООД”
“”ТРЕНДЕКС ЛИМИДЕТ” – Международна търговска компания учредена в Република Сейшели”
“”Трест Б С. А.”"
“”УЕСТИЙЛС НЕДЕРЛАНД Н.В.” , ХОЛАНДИЯ”
“”УИНВЕСТ ФИНАНЦИЕРУНГС-СЕРВИЗ БЕТАЙЛИГУНГС” ООД, вписано под № HRB 4814 в Търговски регистър на Районен съд Щайнфурт”
“”УИНВЕСТ ФИНАНЦИЕРУНГС-СЕРВИЗ БЕТАЙЛИГУНГС” ООД, вписано под № HRB 4814 в Търговски регистър на Районен съд Щайнфурт, представлявано от Вили Раусе”
“”УИНДЕНЕРДЖИ СЪРВИС ” Б.В.”
“”УИНДФАРМ ХОЛДИНГ” ООД, вписано под № HRB 4815 в Търговски регистър на Районен съд Щайнфурт”
“”УИТГЕВЕРСМААТСХАППИ ДЪ РИЙДЪРС ДАЙДЖЕСТ” Б.В.”
“”УНГЕР ЩАЛБАУ” Гез.м.б.Х. – АВСТРИЯ”
“”УОРЛИПАРСЪНС БЕЛДЖЪМ Н.В.” БЕЛГИЯ”
“”Уитгеверсмаатсхаппи Дъ Рийдърс Дайджест” Б.В.,”
“”ФЪН СУИЙТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В.”"
“”Фонд за инвестиции в туризма – Варна” АД”
“”ХАЙНЦ-РОНАЛД МИТЕРМАЙЕР БЕТАЙЛИГУНСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.X.”"
“”ХЕМОФАРМА – ХЕМИКАЛИЕН УНД ФАРМАЦОЙТИКС ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ М.Б.Х.”"
“”ХИДАК Хидраулик Гезелшафт м.б.Х” , АВСТРИЯ”
“”ХИЛД БЪЛГАРИЯ” Б.В. , ХОЛАНДИЯ”
“”ХОПВЕРВИЙСЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ГмбХ, Австрия, рег. в областен съд Сент пьолтен под № 86475″
“”ХЮТ ТРЪКИНГ ЕНД РЕНТИНГ Н.В.” БЕЛГИЯ”
“”ХЮТ ТРЪКИНГ ЕНД РЕНТИНГ Н. В”. БЕЛГИЯ”
“”ЦЕ ЕС ПЕ КЪМПЮТЪР СОФТУЕР ПРОДЪКШЪН” Гез. м. б. х.”
“”ШАМОИС-ТРЕЙДИНГ И МАРКЕТИНГ” /”Shamois – Trading e marketing” L.D.A./ – ПОРТУГАЛИЯ”
“”ШЛУМБЕРГЕР” Б.В.”
“”ЮРОМЕДИК ДИАГНОСТИКС” Б.В.”
“”ЮРОМЕДИК ДИАГНОСТИКС” Б.В.,ХОЛАНДИЯ”
“”ЮРОМЕДИК ДИАГНОСТИКС” Б.В., ХОЛАНДИЯ,”
“”Я.В.КАПЕЛЕН” ООД,АВСТРИЯ, ВИЕНА”
“”Я.В.Капелен” ГмбХ – АВСТРИЯ”
“”Я.ХРИСТОВ И КО”ГМБХ, рег.№В-38096″
“”Я. ХРИСТОВ И КО” ГМБХ-ГЕРМАНИЯ, рег. под № В-38096 на съда в гр. Франкфурт на майн”
“”ди Бератер” Унтернеменсбератунгсгезелшафт м.б.Х.”
“” ДЕВАНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД ” АД; КИПЪР, БУЛ. ” АРХ. МАКАРИУС III ” 284, ФОРТУНА КОРТ, БЛ.Б ЕТ. 2,3105, ЛИМАСОЛ”
“” ЕНМАН Б.В.”, Холандия, Амстердам”
“” МИДЪЛ ЮРЪП ОПОРТЮНИТИ ФОНД ІІ Н.В. “”
“” ПРОБАН ДИВЕЛОПМЪНТС ” ООД, остров Гърнси, острови в Ламанша”
“” ТЕБОДИН Б. В. “, Холандия”
“”COTTONMEX” ООД, ИСПАНИЯ, РЕГ. В ТР НА САРАГОСА, ИСПАНИЯ ПОД №1/2001/5119″
“”S.C.A.V.” ООД”
“”WASSOTEX” S.A.”
“‘БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД’ – КОРПОРАЦИЯ ОТ САЩ,СЕДАЛИЩЕ В ЧИКАГО”
“‘БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД’ – КОРПОРАЦИЯ ОТ САЩ, СЕДАЛИЩЕ В ЧИКАГО”
“‘БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД’ – КОРПОРАЦИЯ ОТ САЩ, УЧРЕДЕНА СЪГЛАСНО ЗАКОНИТЕ НА ЩАТА ДЕЛАУЕЪР, СЕДАЛИЩЕ В ЧИКАГО”
“‘ГУДИС’ А.Д., рег. № 35342/01АТ/В/96/294(2010)”
“‘ЕВРОКРОС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ Б.Г.”
“‘КАЛИБРИКО’ ЛТД., РЕГ. В КИПЪР, РЕГ. Н. НЕ 2324340, НИКОЗИЯ”
“‘ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ИЗТОЧНА ЕВРОПА Б. В.’ РОТЕРДАМ, ХОЛАНДИЯ”
“”БАЙУОТЪР” Б.В. ХОЛАНДИЯ”
“”ЕВРОКРОС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ Б.Г.”"
“”B 1 ”, S.A., АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО – ЛЮКСЕМБУРГ”
“,,ЛЕВАНТЕ ИНВЕСТМЪНТС,, Г.м.б.Х.ИТАЛИЯ чуждестранно юридическо лице”
“,,ЛЕВАНТЕ ИНВЕСТМЪНТС,, Г.м.б.Х.ИТАЛИЯ”
“1дял от 100 лв притежаван в съсобственост от равни части от СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ ЛИБЕРМАН, държава, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, БАДРИ ЦАЦАШВИЛИ”
“1.Европейска Банка за Възстановяване и Развитие /European Bank for Reconstruction and development/ с адрес One Exchange Square, London EC 2A, 2JN, UK, 2.Черноморска Банка за Търговия и Развитие /The Black Sea Trade and development Bank/ с адрес: Komninon 1, Thessaloniki 546 24, Greece], 3.Сосиете Женерал /Societe Generale/, с адрес: 29, Boulevard Hausmann 75009 Paris, France, 4.КАЛИОН /CALYON/ – предишно наименование Креди Агрикол Индосуез /Credit Agricole Indosuez/ , с адрес 9, Quei du President Paul Doumer, 92920, Paris La defense, Cedex, France, 5. Уникредит Банка д`Импреса С.п.А. /Unicredit Banca d`Impresa S.p.A./ – предишно наименование Банка МедиоКредито С.п.А./Banca Mediocredito S.p.A./с адрес: Via Garibaldi, 1 Verona, Italy,6.Банк Аустрия Кредитанщалт АГ /Bank Austria Creditanstalt AG/ с адрес: Vordere Zollamtsstrabe 13, A -1030, Vienna, Austria,7. Фортис Банк, клон във Франция /FORTIS BANK, Succursale en France/ с адрес: 29-30, Quai de Dion-Bouton, F-92824 Puteaux Cedex, Fra”
“2ЕНЕН ХОЛДИНГ Б.В.”
“2 СТЕП ХОЛДИНГ Б.В.- НИДЕРЛАНДИЯ”
“3КЮ ГОЛДБЛУМ ИНВЕСТМЪНТС Б.В.”
“Aлфред С. Тьопфер Интернешънъл Нидерландс Б.В.”
“A & H ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ ГМБХ”
“A & H ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ ГМБХ,АВСТРИЯ”
“A & H ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ ГмбХ”
“A & H ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ ГмбХ,АВСТРИЯ”
“A.ГРУП (A.GROUP)”
“AFI EUROPE N.V., АФИ ЮРЪП Н.В. – Нидерландия”
“Alfa Beta Roto Акционeрно търговско и промишлено дружество АД, №33820/67/В/95/004″
“BHJ A/S (БИВШЕ ДАНЕКСПОРТ А/С)”
“CDS CONSEILS ET GESTION S.A”
“F.A.F.M SERVICE S.R.L – 700ЛВ.”
“GLOBAL WIN ENERGY A/S – ДАНИЯ”
“NEWTON Financial Mamagement, a.s.”
“PBG S.A., вписано в търговския отдел на Националния съдебен регистър с определение на Районен съд в Познан – номер на делото РО.VІІІ NS-REJ.KRS/11618/10/214″
“R.B.M.S.P.A. POLAVENO/BS/ LOCALITA, S.GIOVANNI, VIA INDUSTRIALE”
“R.B.M.S.P.A. POLAVENO/BS/ LOCALITA,S.GIOVANNI,VIA INDUSTRIALE”
“RI Eastern European Finance B.V. (РИ Йистърн Юропиън Финанс Б.В.)”
“SPAR Osterreichische Warenhandels- AG, A – 5015 Salzburg, Europastr. 3, AUSTRIA”
“SPSS BI ГРЪЦКО ТЪРГОВСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ И СОФТУЕР SPSS BI GREECE BUSINESS INTELIGENCE, Идентификация 48660/01/В/01/223″
“VBH HOLDING A.G, ГЕРМАНИЯ”
“VBH HOLDING A.G. ГЕРМАНИЯ”
“WASSOTEX S.A”
“ZPA-SMATR ENERGY -S.A.”

About

Brands - world brands info

Tagged with: , , ,
Posted in физически лица българия
In Archive